Jonavai 270

   
   

     

 

 Jubiliejinės šventės renginių nuotraukas žiūrėkite žemiau po šio teksto:

          Siūlytume pažvelgti į Jonavos istoriją nuo milijonmečių iki tūkstantmečių glūdumos, kaip Jonavos apylinkės atrodė prieš 515 milijonų metų (paleozojaus eroje) ir kaip kito iki šių dienų - visą tai buvo aprašyta 250-mečio pirmą kartą švęstam jubiliejui  išleistame žemėlapyje (jį galima pasididinti), kuris buvo parengtas dėka   buvusių Moksleivių namų (vėliau savivaldybės valdžios sunaikintų) ir J. Vareikio vidurinės mokyklos (tada taip vadinosi) Orientavimosi sporto būrelių bei Sveikatos stiprinimo klubo "Šaltinėlis" narių sudaryto žemėlapio kitoje pusėje.

       Na, o dabar 270-mečiui  galima būtų pristatyti keliasdešimt kart tikslesnį - tobulesnį žemėlapį, sudarytą pagal šiuolaikiškiausią iš kosmoso ir aerofoto infroraudonais spinduliais reljefo skanavimo technologiją, kurio dar niekas niekur tokio nepristatinėjo.

  Galite visą atsiversti žemėlapį ir centre, kur yra Jonavos LYČ-o (Lietuva yra čia) skyriaus laikina "būstinė", pamatysite įmontuotą nuotrauką iš kosmoso, pagal kurią, kaip pagal šabloną papildoma žemėlapio situacija.

    Žemėlapyje ružavas reljefas turės būti pakeistas rudu ir detaliai viskas papildyta vaizdu iš kosmoso bei išvaikščiojus, viską koreguojant. Tai milžiniškas darbas.

       Šio žemėlapio piešimo-sudarymo darbai bus pastoviai atnaujinami.

      Aš (Vytenis Aleksandraitis) apie Jonavos istorijos problemas buvau rašęs prieš 5-is metus per Jonavos 265-mečio šventimą. Tada laikraštyje "Naujienos" į Jonavos istoriją siūliau žvelgti plačiau, o F.b. komentaruose turėjau tam jubiliejui savivaldybės dideliais pinigais išleistą knygą iškritikuoti dėl jos  grubiausių klaidų -  siūliau ją išimti iš prekybos ir įstatyti pastebėtų klaidų sąrašą.

     Kadangi į Anapilį iškeliavo Lietuvos pirmojo knygnešio Jurgio Bielinio anūkas ir žymaus socialdemokrato Kipro Bielinio sūnėnas Jurgis Bielinis-Beliakas, kuris kovojo už Lietuvos Nepriklausomybės išsaugojimą ir buvo Jonavos Tarybos narys, todėl jam skyriau puslapį "Jonava ir Lietuva yra ČIA" - ten rasite daug medžiagos šio buvusio Jonavos šviesuolio.

     O dėl II-o pasaulinio karo Rusijos melo tąsa, kurią būtina demaskuoti iki Birželio sukilimo 80-mečio. Todėl gal, net paaiškės, jog to karo net nebūtų buvę, jei K.Škirpos pasiūlymas būtų įvykdytas dėl Jonavos rajone gimusio P. Vaičiūno antrojo Lietuvos himno "Mes be Vilniaus nenurimsime" išpildymo.

       Kaip griuvo Sovietinė imperija per 1988 m. besikeitusio Jonavos Balse SĄMONĖS KAITA. Jos rezultatams pasidžiaugti, siūlau savo videoįrašus peržvelgti. Artėjant rinkimams atlikau nuo Sąjūdžio Jonavoje kūrimosi laikų studiją, sugretinęs su dabarties kai kuriais Demokratijos vystymosi psichologijos aspektais, pavadinęs POLITINĖ KULTŪRA ir Jonava Lietuvos centre, arba Juodųjų technologijų žala. Apie jas tame skyrelyje dar pratęsiu vėliau, bet jame nustebsite, jog buvęs Achemos generalinis direktorius ir Jonavos Garbės pilietis Bronislovas Lubys su Azoto vyr. specialistais buvo Sovietų Sąjungos čempionu baidarių žygyje po Graikijos mitologinę žemę Hiperboriją, į kurią Apolonas, pasikinkęs gulbes, skrisdavo, ir kurios gyventojai ten pastatė piramidę, šalia kurios B. Lubys nusifotografavo, o po to tie hiprerborijiečiai Egipte mokė statyti piramides. Apie tą šalį ir seniausiame epe "Kalevala" minima kaip Pochijola: raganos Lauchi buveinė. Ten man teko ekspedicijas atlikinėti ir jas aprašinėti. Detaliau jas aprašau apie Jono Noreikos - Generolo Vėtros apšmeižimo studijos  9-toje temoje: TOTALITARINIŲ RĖŽIMŲ OKULTISTINĖS ŠAKNYS.

   Be to, esu pirmojo mūsų planetos kosmonauto Jurijaus Gagarino nužudymo liudininkas, apie tai sudaręs ne mažą studiją, o taip pat apie tai kiek švelniau rusų kalboje rašiau ir J. Gagarino dukroms, bei Kosmoso muziejui 16-kos puslapių bei 9-ių temų laišką. Na, o naujausius atradimus J. Gagarino nužudymo srityje atlikau Facebook-e ir apie tai suglaustai, o taip pat apie J.Gagarino žudiko skrydžio analizę, kurią pateikiau žymiam Kosmoso istorikui ir aviacijos katastrofų geriausiam pasaulyje ekspertui Vadim-ui Lukoshevich-iui (jis F.b. yra) ir kuris savo viršininkus iš Kremliaus Gynybos ministerijos "stato ant ausų" dėl MH17 maršruto keleivių nužudymo. Todėl J.Gagarino nužudymą sieju su MH17 keleivių sąmoningu nužudymu, dėl ko J. Gagarino draugė Valentina Tereškova (pirmoji planetos moteris-kosmonautė) gelbėdama V.Putiną nuo bausmės, keičia Rusijos konstituciją, nes nežino, kad J. Gagarinas nužudytas - aš jai negalėjau laiško parašyti, nes jos adresas įslaptintas. Todėl Rusijos žmonės ją pagavo meluojant, jog, neva, "gauna daug laiškų" - dabar žmonėms gėda gyventi jos vardo gatvėse visuose Rusijos miestuose - reikalauja tų gatvių jos vardo pavadinimus panaikinti. O keleivių sąmoningo nužudymo įrodymus teikiu per raketinio įtaiso seržanto parodymus, bei mano asmeninio planetos matavimo skaičiavimus su sportinių žemėlapių piešimo kompiuterine programa OCAD-u. Todėl demaskuoju Rusijos Kremliaus melo technologijas, išsisukinėjant nuo keleivių nužudymo, kurias dar vėliau pratęsiu. O šiuo metu diskutuoju su liudininke, kurios parduotuvė dalinai nukentėjo nuo raketos, kuri praskrido virš jos ir numušė tą keleivinį lainerį - ji visą tai matė ir yra pagrindinis įrodymas, kad raketa buvo paleista iš Pervomaijsko apylinkių šalia Sniežno, o ne iš Zaroščensko, kaip Rusija falsifikacijomis gėdingai nori apkaltinti Ukrajiną. Jei iš Zaroščensko būtų paleista ta raketa- tai ta moteris jos būtų ne mačiusi, nes ji pro kitur būtų skridusi. Visą tai ten įrodžiau.

     Taip pat tyrinėjau Lietuvos Tautininkų sąjungos Jonavos skyriaus atkūrėjo nužudymą kartu su Ieva Strazdauskaite vienodu braižu ir lavonų slėpimu Jonavos bei Kėdainių sovietinės aviacijos slaptuose objektuose, bei pakaunės šeimos išžudymą, kur kaip "svarbios mirtys" buvo planuotos-skelbtos iš anksto ir skirtos Kovo 11-tąjai, nes nepavyko Jonavoje Vasario 16-tajai su NATO kariškių iš apšmeižimu dėl "nepilnametės išprievartavimo". Lygiai taip pat ir dėl pokaryje Patriotinės Lebrikų šeimos išžudymas, tą šeimą Seime prieš Lietuvą apšmeižus - išvadinus "gerai ginkluotais stribais" ir nutylint, kad "partizanams" vadovavo NKVD-KGB agentas, kuris už šias ir kitas žudynes buvo išteisintas LTSR Aukščiausiojo teismo, nes jis padėjo per 50 Partizanų sunaikinime. Todėl J. Gagarino ir MH17 keleivių SĄMONINGI nužudymai labai siejasi su tokiais pat pokaryje Lietuvos gyventojų NKVD-iniais žudymais "partizanų" vardu. Lygiai taip pat ir Valstybės vardu  smurtas prieš vaiką buvo atliktas, Prezidentę net apgavus, jau nekalbant, visą Tautą "kvailą" laikant, tikslu tam, kad tėvai prieš savo vaikus smurtautų, o po to vaikų prekyba egzistuotų. Ir tai dėka šalia Jonavos Kauno kalėjime atsėdėjusio ir laikraščio "Kowienski rubotnik" redaktoriaus Felikso Edmundovičiaus Dzeržinskio ("Geležinio Felikso")  ČK įkurto ŽUDYMO "mokslo", prieš tai įkūrus Lietuvos socialdemokratų partiją  (LSDP) - jam tapus LSDP signataru. Taip, kad Lietuvos Komunistų partijos įkūrėjo (su Keturiais komunarais sušaudyto Karolio Požėlos) proanūkiui Jurui Požėlai Kazlų Rūdos "Traktieriuje" pasiūliau, jog LSDP pravestų mokslinę konferenciją savo partijos signataro "darbams" ir jo "mokslui" įvertinti, kuris per Neomarksizmą dar labai gajus. Bet, deja, Juras, kaip Sveikatos ministras ir sveikos gyvensenos puoselėtojas neįtikinamai pasitraukė iš mūsų pasaulio, panašiai, kaip visi žymūs medicinos veikėjai per ...

 
 

Galima pasididinti
   
 

 B  r  e  i  k  o      š  o  k  ė  j  a

 Galima gyvai pamatyti šios šokėjos šokio įrašą trumputį    

 

Ateikite vėliau - bus dar papildyta šventės vaizdais