Prezidentei, Seimui, Vyriausybei, Valstybiniam Saugumo Departamentui, 
Gen. prokuratūrai ir Gen. policijos departamentui
 
Jonavos  gyventojo, buvusio Sąjūdžio
tarybos nario ir Orientavimosi sporto
trenerio, vykdžiusio sportinius  
renginius žemiau paminėto politiko
 nužudymo vietose;
Vytenio ALEKSANDRAIČIO

  kovo 10 d. PRAŠYMO 
ATKREIPTI DĖMESĮ Į DEZINFORMACINIŲ ATAKŲ
 GRĖSMĘ MŪSŲ ŠALIES SAUGUMUI

PAPILDYMAS - ĮŽVALGA
 
dėl iš anksto vasario 23 d. skelbtų žudynių; skirtų kovo 11-tajai
 
(Ievos Strazdauskaitės ir Jonavos Tautininkų sąjungos skyriaus pirmininko Giedriaus Valiūno bei, gal būt, Pakaunėje išžudytos šeimos), 
kaip, galimai, sąmoningai organizuotų nužudymų kompleksas,
 su Kibernetinėmis-Dezinformacinėmis atakomis prieš mūsų Valstybę,
 koncentruotomis į Lietuvos teritorijos centrą ir
pradėtos nuo vasario 16-tajai skirtos dezinformacijos,
kad apšmeižti Jonavoje NATO karius.
 
 Šio ilgo; 75 psl. apimties,
 beveik, mokslinio darbo - įžvalgos
 trumpas pristatymas-koncepcija
 

     Pirmiausiai, prieš pradėdamas šį dėstymą, nors jau nuo gegužės 1-osios praėjo pusantro mėnesio, bet vis tiek
 
SVEIKINU SU PRAĖJUSIA ĮSTOJIMO į Europos SĄJUNGĄ 13-os METŲ SUKAKTIMI!  

     Po ilgai paieškomo Giedriaus Valiūno lavono suradimo ir jo nužudymo paskelbimo buvau priverstas domėtis šiuo nusikaltimu, nes 2004.05.01 įstojimo į ES pagerbimui man teko Jonavos rajono Šveicarijos seniūnijos teritorijoje vykdyti orientavimosi varžybas-žygį  maršrutu "Londonas-Paryžius-Varšuvėlė - sovietinė raketų bazė - Šveicarija". Tai vietovardžiai, bylojantys nuo carinės Rusijos imperijos okupacijos laikų Europos vertybių nostalgiją. Todėl ėmiausi visuomeniniu tyrimu, nes, būtent, šio nusikaltimo atlikimo vietovėse aš nuo 1970 m. pastoviai vykdydavau Orientavimosi ir bėgimo krosų įvairiausio lygio varžybas, respublikinio lygio tradicines slidinėjimo maratono lenktynes, moksleiviškus turistinius sąskrydžius, masinius "Snaigės" slidžių žygius,  poilsiui po darbo renginius ir treniruotes.

 

... ..


1. nuotr.: Žemėlapį galima pasididinti, ir  išsididinti.

Čia kiekvieną žemėlapį galite pasididinti ir savo akimis pamatyti tų vietovių sportinę vystymosi istoriją, pradedant nuo 1969 m., kai buvo atkurtas KGB uždraustasis Turistų klubas, kuris pratybas ir visas turistines priemones  (sąskrydžius, masinius žygius, ženklintas pastovias trasas) vykdydavo, būtent, šiomis vietovėmis, kur buvo formuojama Europos kultūros nostalgija, egzotiškuose tų kaimelių pavadinimuose.


Čičinų geomorfolog. draustinis 1998 m. 
Vitalijaus Paulausko - Audriaus Smilgiaus

Svilonys-Guldėnai 1989 m. Rimvydo Kutkos. Čia prie Neris buvo aprašyta Ekologinio žygio stovyklavietė, kurioje buvo pasiūlyta Tremtinių sąjungą kurti
 

Paryžiaus 2010 m. V.Paulausko

 


Dumsiškiai 2000 m. Vitalijaus Paulausko. Centre pailga laukymė-tai šauudykla, kurioje, gal būt rankiojo šovinius, girdėjusioji ne Ievos Strazdauskaitės, o žudomo Giedriaus Valiūno klyksmą.

 

Mano Šveicarijos apie 197-1971 m.m. dar tvenkiniukas Šveicarijos mažas nuo malūno patvenktas, o kolektyvinių sodų dar nebuvo, kur  a.a. Giedrius gyveno

 

 

 

 
 

-2-

 

              Be to daug seniūnijos gyventojų pažįstu, nes jų vaikai ne tik lankė mano vadovaujamus būrelius, bet daug gyventojų dalyvavo KGB uždrausto ir nuo 1969 m. mano pastangomis atkurto Jonavos Turistų klubo veikloje. Už tai, matyt, dabar soc. tinkle Facebook vieno ES priešininko; teisininko - Palaimintojo kunigo Adolfo Kolpingo kolegijos absolvento, Teisininkų korporacijos steigėjo D.Š.  esu intensyviai persekiojamas nuo š.m. sausio 13-tosios, o, ypač, nuo vasario 16-tajai  skirtų Rusijos dezinformacijos atakos bei kovo 11-tajai šio nusikaltimo temoje, ką plačiau parodysiu šios temos pabaigoje. O pradedu nuo keistų socialiniame tinkle Facebook-e ir žiniasklaidoje pastebėjimų pagal sekantį dėstymo planą:

 

1.      Galimai, iš anksto planuotų žudymų simptomatika. ........................................................................

2.     Panašiai tą pačią dieną su Ieva Strazdauskaite  nužudyto ir taip pat ilgai paieškomojo Giedriaus Valiūno; kaip  politiko-visuomenininko nuslėpimas nuo Lietuvos gyventojų, o taip pat visuomenei nepaminėta nužudytojo tėvo mirtis  jo sūnaus lavono atradimo dieną. .............................................................

3.   Vėliau Simonas Kroydonas paaiškino savo "aiškiaregystės"  informacijos šaltinį - nugirstą pokalbį Odesoje  ir Laisvo Laikraščio straipsnyje nepagrįstai kaltina mūsų spec. tarnybas "nužudymu",  panaudojęs apie 80%-90% mano teksto iš pirmojo mano kreipimosi į Teisėsaugą bei žiniasklaidą. ....................................

4.   Kai suabejojau dėl, neva, "mūsų Lietuvos" spec. tarnybų žudymų planavimo ir po kitų mano demaskavimų, S.Kroydono straipsnyje paminėtas D. Šarm...-as  sunaikina Facebook-e Simono Kroydono sukurtą temą. .............................................................................................................................

5.      Blogai atliekamų nusikaltimų tyrimų, arba jų nepaaiškinimo visuomenei galimas pavojus mūsų Valstybei...

6.      Klyksmas "Jėzau, padėkite!" kovo 5-tąją išgirstas Dumsiškių apylinkėse, galėjo būti ne vežamos Ievos Stazdauskaitės, o, greičiau, žudomo Giedriaus Valiūno klyksmas. ..............................................................

7.     Giedriaus Valiūno šmeižimo ir jo nužudymo pateisinimo komentaro sąsaja su NATO karių apšmeižimo dezinformacinės atakos bendra vieta. .........................................................................................

8.     Kaip atpažinti organizuotai užplanuotą nužudymą? ................................................................................

9.     Kad nuslėpti organizuoto nužudymo faktus, akivaizdūs nužudytojo artimųjų paveikinėjimo  faktai su melo KGB-inėmis  mulkinimo sistemomis .............................................................................................................. 
                     a)
 Aferisto-"juristo" demaskavimas dėka  JAV esančios F.b.administracijos veiksmų ..............
                     b)
Ar "atsitiktinis" man skambutis balandžio 12 d., kai esu J.Gagarino nužudymo liudininkas?......
                     
c) Patyčios socialiniuose tinkluose ir dirbtinų profilių kūrimas nėra Kibernetinių atakų atmaina?...
 
         .          d) RETRO į dezinformacijos pagrindą patyčias..........................................................................
 .                   g) Psichologinio terorizavimo APIBENDRINIMAS: ...............................................................
10.  Panašu, kad nužudytojo artimųjų poveikio ir kompromitavimo atakų vykdymo  tikslas yra tam, kad atjungti Tautininkų sąjungą nuo savo nario nužudymo aplinkybėmis domėjimosi. ..............................................
11.  PAVOJAUS VISUOMENEI ASPEKTAI. ...........................................................................................

 

.....  3 psl.


...... 6 psl.


.... 10 psl.


.... 13 psl.
.... 16 psl.
.
.... 21 psl.

.... 24 psl.
.... 26 psl.

.... 29psl.
.... 33 psl.
.... 46 psl.
.... 50 psl.

.... 57psl.
.... 62 psl.

.... 63 psl.
.... 68 psl.
 

 
-3-

1-ma dalis: Galimai, iš anksto planuotų žudymų simptomatika.

 Atkreipiu dėmesį, kad Tautininkų sąjungos Jonavos skyriaus atkūrėjo ir jo pirmininko Giedriaus Valiūno NUŽUDYMAS TURI NE TIK ORGANIZUOTO, BET IR POLITINĖS ŽMOGŽUDYSTĖS SIMPTOMŲ, planuotų iš anksto ir paskelbtų vasario 23 d. Ją socialiniame Facebook tinkle paskelbė Odesoje dabar laikinai gyvenantis Simonas Kroydonas, kurio pranašystę paplatino žinomi Rusijos ruporai - už tai teisiamas dabar Vaidas Leskutis (F.b. "Žemaitis") ir garsus Vygantas Kelertas (Matrica). Ta Simono pranašyste labai domėjosi Arūnas Rimkus. 

 


2. nuotr.: Galima parsisiųsti.

      Be to Simonas K. ATSPĖJO Ievos Strazdauskaitės MIRTĮ IR APIE JOS NUŽUDYMĄ PROGNOZAVO kovo 10 d.  (kovo 11-tosios išvakarėse), apie kurią rašė taip:

".Dvigubi standartai gerbiami skaitytojai .Panos paiešką paskelbė vos valandai nuo jos dingimo .Tai ir taip aišku ,kad čia yra įsipainiojes ir pats sūnelis ,tėvas ir aišku teisėsaugininkai su žurnalistais išknis viską .Bet yra šimtai dingusių žmonių ,kurių dalis yra nužudyta ,ir niekas nesivargina jų ieškoti .

Ta Plungės mergina bus rasta negyva už kelių dienų .Greičiausiai bus pasmaugta ir nuskandinta vandens telkinyje .Kad ji negyva –tai faktas ,bet šita mirtis tai niekis to kas įvyks jau šį savaitgalį ,tarp 11 -19 dienomis .Tas žmogus yra užsakytas būtent tuo laikotarpiu". 

-4-

     Apie šią kraupią merginos nužudymo žinią tą kovo 11-tosios išvakarėse pranešė Delfi.lt 17:53, portalas "15 min." 17:58, o Tv3 18:00. Vadinasi, Simonas Kroydonas Ievos Strazdauskaitės mirtį prognozavo 15,5 val. anksčiau, nei buvo paskelbta oficialiai jos lavono atradimas; t.y. Simonas Kroydonas savo įžvalgą (ji dabar ištrinta) paskelbė kovo 10 d. 01:37. Tada jis dar kartą priminė savo vasario 23d. paskelbtą pranašystę apie dar vieną užsakytą žmogžudystę.

      Svarbiausiai, šventinės kovo 11-tosios dienai įdienojus, po Ievos Strazdauskaitės mirties (nužudymo) fakto paskelbimo, Vygantas Kelertas praneša apie kad, "šita mirtis tai niekis, kas įvyks šį savaitgalį, tarp 11 - 19 dienomis". Pagalvokime. Kaip veikia sąmonę tokį pranešimą paskaičius?

 


3.  nuotr. Ši diskusija kovo 11-tajai buvo užvesta po Ievos Strazdauskaitės lavono atradimo.  

11.     

 Tą UŽSAKYTĄ ŽMOGŽUDYSTĘ PAKARTOTINAIKOVO 11-tosios ŠVENTINĘ DIENĄ 15:51 PAKARTOJO(atsidarykite nuorodą) aukščiau paminėtas Vygantas Kelertas (Matrica). Jis su teisiamuoju už dezinformacijų skleidimą Vaidu Leskučiu (F.b. pasivadinusiu "Žemaičiu") užvedė kraupią diskusiją, kurioje pašnekovė "Diana Pikse" net juokaudama pažadėjo "pasimelst už bendro draugo stiprybę", O kai pastaroji po 19-os dienų paklausė "kur tas nabašnikas", tai šios temos autorius V.Kelertas nukopijavęs mano komentarą ir mano sukurtą koliažą, skirtą Giedriui Valiūnui atminti, paminėjo Simono Kroydono pranašystės patvirtinimą: Ievos Strazdauskaitės ir Giedriaus Valiūnopanašiai TĄ PAČIĄ DIENĄ (kovo 5-6 d.d.) NUŽUDYTI.

Atkreipkime dėmesį, kad pranašystė išsipildė, pavėlavus tik keletą valandų, pagal paskelbtą terminą!

 Juk Simonas Kroydonas iš Odesos prognozavo mirtį nuo 11 iki 19 d., o Giedriaus Valiūno lavonas buvo atrastas jau iš 19-tos dienos į 20 d.; t.y. iš sekmadienio į pirmadienį, kaip pranešė 15 min. ir kitos žiniasklaidos priemonės.

Todėl, ar nereikėtų ekspertams patyrinėti tokius klausimus:

 1. Ar kas nepasistengė, kad nužudytojo lavonui atrasti informacijos suteikimą kažkas pakoregavo tiksliai tam terminui?

2. Kodėl Simonas Kroydonas ir Vygantas Kelertas(Matrica) abu sutartinai pabrėžė "šį savaitgalį"?

3. Neišsipildžius  numatytam savaitgaliui, kodėl lavono atradimas nusitęsė į kito savaitgalio numatytą terminą, tik kelioms valandoms pavėlavus?

  Kai intensyviai vyko dingusiojo be žinios jonaviečio G.Valiūno paieška, būtina pabrėžti, kad aktyviai TIK Simonas Kroydonas Facebook-e paplatino paiešką G.Valiūno, PROGNOZUODAMAS Giedriaus NUŽUDYMĄ kovo 15-tosios vakare (20:38); likus 5 dienom iki jo lavono atradimo.


4. nuotr. Matrica rašo: "...šita mirtis tai niekis ..." Tai apie Ievos Strazdauskaitės mirtį pabrėžė, pabrėždamas, kad "užsakytas žmogus" yra savaitgaliui

Kodėl Vygantui Keletui kovo 11-tosios proga reikėjo pabrėžti, kad
 bus dar viena mirtis ?

 

-5-

5. nuotr.: Galima pasididinti.

Čia ir yra mistika, kai Vygantas Kelertas kovo 11-tosios dieną aiškina, kad  "bus dar viena mirtis", o Simonas Kroydonas, kuris Ievos Strazdauskaitės nužudymą atspėja 15,5 val. anksčiau, nei buvo rastas jos lavonas, dabar atspėja dar ir  Giedriaus Valiūno nužudymą net 5-iom dienom anksčiau, nei buvo rastas jo lavonas. 

       Todėl aš pryškinu kairėje Simono Kroydono iniciatyvos dėka paskelbtos dingusio be žinios G.Valiūno paieškos akcentą ir net ėmimąsi paieškos organizatoriaus vaidmens, su parašymu "susisiekite su manimi".


6. nuotr.: S. Kroymano skelbto teksto paieškai akcentai.

P.S.: Gaila, a.a. Giedriaus žmona Jūratė Mice (Micevičienė)
diskusijoje, skirtoje pradedančio politiko-visuomenininko
atminimui, nelabai pademonstravo "pergyvenimą",
 "atsidėkodama" paieškos skelbėjui S.Kroydonui ir
 neigdama  savo vyro politinį-visuomeninį gyvenimą,
 matyt, iš šalies paveikta minėto teisininko ir  ... (?)
apie ką detaliai žemiau aprašau


 

       Ar tai normalu prognozuoti ilgai paieškomojo mirtį? Nežinau. Aišku, jei Giedrius V. išėjo tik į pirtį, esančią tik 164 m nuo jo namų ir nepasiėmė nei dokumentų, ir nei pinigų, tai tikimybė apie pasislėpimą atpuolė. Todėl logika leidžia drąsiai prognozuoti, kad paieškomasis galėjo būt gyvas - vilčių tada tūrėjo būt mažai. Ar galima skaudinti mirtimi dingusiojo artimuosius kai vyksta paieška? O gal tokia prognozė ir padėjo surasti lavoną gana operatyviai ir sėkmingai? Teisėsauga nutyli, kas padėjo atskleisti nužudymą ir nusikaltimo įtariamuosius. Manau, kad tai netūrėtų būt skelbiama vardan kitų pradangintų paieškų. Todėl ir skiriu Teisėsaugai savo įžvalgas, kad patirtis kauptųsi.

-6-

          Akcentuoju:


7. nuotr.: Simono Kroydono pranašystė paskelbta vasario 23 d.

     P.S.: Keista, kad Simonas Kroydonas savo pranašystę paskelbia simbolinę vasario 23 d. - garsiąją sovietinės armijos ir Italijos fašistų (Benito Musolini) partijos įkūrimo dieną. Juolab, S.Kroydonas tą savo pranašystei nuogirdas gauna Odesoje, netoli kurios Janivkoje gimė ir kurios universitete mokėsi bei buvo pašalintu sovietinės armijos kūrėjas Levas (Leibas) Trockis (Bronšteinas). O, būtent, jis yra RAUDONOJO TERORO ir jo politinių represijų įteisintojas per savo garsųjį kūrinį TERORIZMAS IR KOMUNIZMAS, parašytame raudonosios armijos štabe - šarvuotame traukinyje, važinėjusiame ir po UkraJiną. Tą L.Trockio kūrinį labai gerai įvertino J.V.Stalinas, kaip Karinio komunizmo teorijos kūrimą, nors jis vėliau trockistus fiziškai naikino ir patį L.Trockį įsakė nužudyti. To paties "Terorizmas ir komunizmas" pavadinimo veikalą pirmiau buvo išleidęs marksizmo pagrindų kūrėjas, K.Markso ir F.Engelso kolega bei bolševizmo kritikas Karl-as Kautsky-s, kuris bolševikų partiją laikė suokalbininkų-perversmininkų partija, pamynusius socializmo ir perlamentizmo idealus ir dėl to parašęs veikalą "Nuo demokratijos prie valstybinės vergovės", kuris buvo prieš Rusijoje vykdomą brolžudišką pilietinį karą.  Todėl jis buvo "kazarminio socializmo" (vok.: Kasernensozialismus) termino autorius. 
      Todėl, manyčiau, kad neatsitiktinai kovo 11-osios Lietuvoje datos prieigose buvo pasirinkta Levo Trockio Raudonosios armijos įkūrimo diena - armijos, kuri pagal Jakovo Sverdlovo (Jankelio Moševičio Altekmano) pasirašytą slaptą 
ЦК РКП(б) direktyvą vykdė masines žudynes, ypač, Dono upės slėnyje (prisiminkime romaną ir kino filmą "Tykųjį Doną"). Būtent, Raudonoji armija naikino kazokų bendruomenę (iškazokinimas - rus.:  «расказачивания»),   lavonus sumesdama į upę. Taip žmonių lavonais buvo užteršta Juodoji jūra ir Turkija, atlikusi 1,5 milijonų armėnų genocidą, vis tiek Rusijai rašė protestą dėl jūros užteršimo. 
       Kadangi šiemet bus Didžiojo Spalio PERVERSMO 100-mečio JUBILIEJUS, todėl artėjant Lietuvos ATKŪRIMO 100-mečiui, negali būt atmetamos versijos, jog negali būt jėgų, siekiančių terorizmo, vardan komunizmo idealų, ypač, Ukrajinos pietuose, kur  formavosi teroristinė brolžudiška Raudonoji armija kovoje su generolo Denikino armija. Pastarasis pralaimėjo, nes ignoravo ukrajinų nacijos egzistencijos būtinybę - taip man buvo pasakę mano senelis, kuris tarnavo provizoriumi šio generolo karo ligoninėse Odesoje ir Kremenčiuge, o po to 1922 m. atvažiavo į Lietuvą su mano 3 m. tėvu.

 

 

2-tra dalis: Panašiai tą pačią dieną su Ieva Strazdauskaite  nužudyto

 ir taip pat ilgai paieškomojo Giedriaus Valiūno;

 kaip  politiko-visuomenininko nuslėpimas nuo Lietuvos gyventojų,

 o taip pat visuomenei nepaminėta nužudytojo tėvo mirtis

  jo sūnaus lavono atradimo dieną.

    Kadangi Ievos Strazdauskaitės paieška ir nužudymo bei laidotuvių nušvietimas šalies gyventojams buvo, lyg, ir perdėtai skirtingas nei tą pačią dieną nužudytajam, ir taip pat ilgai paieškomajam pradedančiajam politikui-visuomenininkui Giedriui Valiūnui, todėl į visas teisėsaugos institucijas bei visą žiniasklaidą buvau parašęs Pareiškimą "Dėl būtinybės ištaisyti, galimai, visuomenės dezinformavimą ...". Aš, kaip buvęs Jonavos rajono Sąjūdžio tarybos narys bendravęs su Tautininkų sąjungos mūsų rajono skyriaus įkūrėju sociologijos mokslo daktaruJuozu Šalčiumi bei politiškai draugavęs su savo Justino Vareikio mokyklos direktoriumi, perėmusio tam skyriui vadovavimą a.a. Juliu Smetona (tolimu giminaičiu Prezidento Antano Smetonos ir Lietuvos Tautininkų sąjungos atkūrėju Rimu Smetona) ėmiausi įamžinti Jonavos Tautininkų skyriaus atkūrėjo atminimą soc. tinkle Facebok-e, sukūrdamas jo politinės veiklos koliažą ir paskelbdamas  minėtą Pareiškimą

-7-

    Tame Pareiškime dar nebuvau paminėjęs svarbiausio pastebėjimo, kad Simonas Kroydonas PATVIRTINO SAVO PROGNOZĖJE ĮVYKUSĮ G.Valiūno ir I.Strazdauskaitės, lyg, IŠ ANKSTO PLANUOTĄ NUŽUDYMĄ: 

 


8. nuotr.: Arūno Rimkaus klausimas buvo pateiktas 21:24 
(Matyt, fotografuojant mano komp-o BIOS-as nusimušęs buvo?)

    Ši A.Rimkaus klausimo ištrauka paimta iš temos, kurioje Simonas K. paskelbė, kad "Nežinomos jėgos kitų rankomis pradėjo žudyti Lietuvos Tautininkus". Ten jis paskelbė dokumentus, įrodančius nužudytojo G.Valiūno priklausomybę Tautininkų sąjungai. (Galima spėti, kad nužudyto G.Valiūno žmona Jūratė Mice (Micevičienė) ir supyko, kad Simonas K. paviešino jos vyro politinį-visuomeninį gyvenimą, kurį diskusijose norėjo paneigti)

  Kad Giedrius Valiūnas būtų "organizavęs keliolikos žmonių grupę" savavališkiems veiksmams, tokių "žinių" nei artimieji ir nei kiti tautininkai man nepatvirtino mažai tikėtino gando pagrįstumą. Aptikau tvirtinimus, kad nužudytasis nekentė svaigalus platinančius čigonusir vartojančius degradavusius. (P.S.: Nerašau "romus", nes toks tautinės mažumos pavadinimas lietuvių kalboje netinkamas-niekinantis, nes yra lietuvių kalboje žodis "rominti"-kastruoti.)  Tai faktas, nes iš jo nuotraukos bei figūros akivaizdu, kad labai sportiškas ir labai puikiai į visuomenę integravęsis, kai išėjo iš kalėjimo. Todėl jo politiniai bendražygiai sako, kad jis ir politinės veiklos pradžioje planavo teikti pasiūlymus dėl kalinių integravimo į visuomenę, pateikdamas savo pavyzdį, kai įsigijo aukštą vairuotojo kategoriją ir pradėjo sėkmingą verslą. 

Todėl per spaudos konferenciją 1-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro Vitoldo Guliavičiaus pasakymas "konfliktas dėl menkaverčių priežasčių", neatitinka elementariausios logikos, nes G.Valiūnas buvo žymiai stipresnis-aukštesnis ir buvo įvaldęs gerai kovos veiksmus.

 

-8-

 
9. nuotr.: "draugauti" negalėjo.

Artimieji sako, kad Vokietijoje Giedrius buvo "sutvarkęs" net jį užpuolusių 9-ių asmenų čečėnų gaują. Todėl 3 paliegėliai dar jaunesni brandaus amžiaus labai kalėjime sportavusio G.Valiūno, tikrai, negalėjo įveikti vien dėl "konflikto". Todėl, manyčiau, kad tyrėjai privalo tyrinėti klastą ar net apsvaiginimą.

 Jeigu prokuroras V.Guliavičius pasakė, kad "tarpusavyje pažįstami", tai pagal nužudytojo artimųjų tvirtinimus, Giedrius ŽUDIKŲ, tikrai, NEPAŽINOJO ir jų pažinoti negalėjo, nes nužudytasis G. Valiūnas buvo labai užimtas verslu, savo vaikų Vilniuje priežiūra, kai žmona dirbdavo ir prie mirties esančio savo tėvo slaugymu, nekalbant, apie nužudytojo politinę-visuomeninę veiklą, kuriai jis skyrė ne mažai. Iš pažiūros degradavę suimti įtariamieji net pagal intelektą nieko bendro negalėjo turėti su jų nužudytuoju. Todėl NUŽUDYTOJO ARTIMUOSIUS ŽINIASKLAIDA LABAI SKAUDŽIA PANIEKINO, įtariamuosius nužudymu pavadinusi " d r a u g a i s " , kuriuos pagal motiną Genutę, nužudytasis Giedrius jų net nepažinojo, su jais niekad nebendraudavo. Be to, panašu, kad NUŽUDYTASIS SU ĮTARIAMAISIAIS ALKOHOLIO NEVARTOJO ir pagal visas aplinkybes, matyt, su jais paskutiniuoju svečiavimosi metu negalėjo vartoti. Tomis aplinkybėmis aš pats domėjausi ir susidariau tokį vaizdą:

1. Nužudytasis G.Valiūnas savaitę-dvi iki nužudymo susipažino su savo geriausio draugo (kalėjime nužudyto) broliu Laimiu M. Tai man patvirtino pats Laimis, gyvenantis Gumbiškių kaime, kur ir buvo, matyt, nužudytas Giedrius.

2. Kovo 4 d. Giedrius, pagal jo patėvio Vytauto pasakojimą, nusipirko keletą skardinių alaus ir išėjo į pirtį, keistai palikęs savo kosmetinę rankinę, kurią prausimosi metu visad vartodavo ir net savo rankšluosčio nepasiėmė.

3. Pirtyje, kuri yra tik 164 m nuo nužudytojo Giedriaus motinos Genutės ir jo patėvio Vytauto namų,  tos "pirties" (šalia Gulbiniškių kaimo Pušyno kolektyviniame sodo Kadagių 17)  savininkas Slavka man labai maloniai parodė ir net paslaugiai nuvedė mane prie nužudytojo Giedriaus motinos namų, parodęs kur jie gyvena. Tai iš Kauno atsikėlęs gyventi ir pagal visų pasakojimus, alkoholio visai dabar nevartojantis. Jo žodžiais, kai "prieš metus įsirengė pirtį, tai todėl a.a. Giedrių ir pasikvietė.".  Manyčiau, kad Giedrių kaip kaunietį ir kaimyną, jis galėjo pažinoti. Jis man minėjo tik Laimį ir Janiną - jo motiną pirtyje su Giedriumi buvus. Kas dar buvo nesupratau - jis neigė, kad suimtieji įtariamieji pas jį buvo.  Be to jis neigė, kad vyrai pas jį pirtyje su moterimi būtų prausėsi.  Manau, kad ten buvo ne prausimasis-garinimasis, bet daugiau, matyt, kažkoks aptarimas-pasitarimas. Pagal Slavką, jo svečiai išvažiavo apie 21 val. Kas juos išvežė, pavartojus Giedriaus nupirktą alų, taip Slavka man ir neatskleidė.

   Aišku,  vėliau išsiaiškinau, kad toje pirtyje, vis tik buvo suimtasis ir vėliau kažkodėl paleistasis Vaidas Griška, kuris, matyt ir išvežė, bet pirties savininkas apie tai nenorėjo, matyt, girtis, arba aš neaiškiai klausinėjau.

-9-

 


10. nuotr.: Pirmųjų Giedriaus vaišinimų "pirties" vieta pas Slavką yra tik 164 m nuo jo namų. (Pasididinti ir  )

4. Kol išsiaiškinau, kas ta Janina su sūnumi Laimiu, praėjo ne mažai laiko, nes dar ieškojau Šveicarijos seniūnijai priklausančioje Raketų bazėje to per televiziją rodytą pastatą ir rezervuarą lavono radimo vietos. Bet nieko panašaus neradau nei iš kosmoso nuotraukomis ir, išvažinėjęs tą bazę bei apylinkes, nors ją gerai žinojau, nes prieš 13 m. į ES įstojimo proga ruošiau lankytojams-varžybų dalyviams kontrolinį punktą, sudarydamas tos bazės žemėlapį.

5. Kai išsiaiškinau, kad Janina su sūnumi Laimiu gyvena Gumbiškių kaime, į kurį, pasirodo ir nuvažiavo Giedrius, kad jame būtų nudurtas, tai tada ir nuvažiavau pas juos pasikalbėti. Kai įėjau į jų trobą, ir keliais žodžiais paaiškinau, kad domiuosi nužudyto Giedriausaplinkybėmis kaip tų vietų Kraštotyros bei Orientavimosi-Keliautojų sporto organizatorius, tada motina Janina iš kart pasakė, kad, neva, "Giedrius žudikas, kalėjime už tai 12 m. atsėdėjęs." Kai suabejojau "žudiko" etikete, nes žinojau, kad Giedrius tiek daug nesėdėjo kalėjime, tada su Janina ir ten buvusiu jos sūnumi Laimiu labiau įsikalbėjau. Janina iš kart man parodė savo didžiausio skausmo, tai kalėjime nužudyto josios sūnaus Raimio nuotraukas, kuris į kalėjimą, motinos Janinos žodžiais,  atsisėdo "nekaltai" už autoavariją, žuvus garsiam Jonavos chirurgui Krūmui ir taip supratau, kad su juo kartu kalėjo nužudytasis Giedrius. Įsiminiau Janinos pasakojimo detalę, kad kai ji Giedriui parodė savo nužudyto sūnaus laidotuvių nuotraukas, jis, jos žodžiais "sugriežė dantimis".  Apie tai detaliau žemiau plačiau išdėstysiu ir siūlyčiau PSICHOLOGAMS-KRIMINOLOGAMS TĄ DANTŲ SUGRIEŽIMĄ PATYRINĖTI šioje situacijoje.

-10-

MANO PASTEBĖJIMAS iš Lietuvos SAUGUMUI PAVOJAUS, nes už kalėjime nužudytą Janinos sūnų Raimį turi atsakyti Lietuva, nes už avariją teistas su kriminaliniais nusikaltėliais negalėjo būt kartu kalinamas - tam Kybartuose yra pataisos namai skirti. (Aišku, jei motina Janina man teisybę pasakė.)

Todėl, SUŽINOJĘS AŠ NUŽUDYTOJO Giedriaus DAR VIENĄ NUŽUDYTĄJĮ, KARTU KALĖJUSĮ KALĖJIME, SUPRATAU GALIMĄ AKIVAIZDŲ Giedriaus NUŽUDYMĄ KAIP UŽPLANUOTĄ KERŠTO PLANĄ. Todėl aiškėja iš Odesos Simono Kroydono paslaptinga "aiškiaregystės" priežastis, apie kurią jis mano F.b. (Facebook-o) sukurtoje temoje bandė teisintis dėl savo "aiškiaregiškumo" faktoriaus, kurį neatmečiau, kaip mano profesorės ir mano sporto traumatologo, mano traumą sportinę paauglystėje gydžiusio -  Kauno sporto dispanserio įkūrėjo žmonos ir habilituotos mokslų daktarės a.a. Janinos Ivaškevičienės mums dėstytos teorijos apie mokslu stebimus, bet dar nepaaiškinamus paranomalinius reiškinius, apie kuriuos smulkiau skaitykite mano minėtos F.b. paskyrostemoje.

 

3-čia dalis: Vėliau Simonas Kroydonas paaiškino savo "aiškiaregystės"
 informacijos šaltinį - nugirstą pokalbį Odesoje  ir LL straipsnyje
nepagrįstai kaltina mūsų spec. tarnybas "nužudymu",
 panaudojęs apie 80%-90% mano teksto.

     Nors Giedriaus Valiūno lavonas, matyt, buvo atrastas "dėka visuomenės aktyvumo ir ekstrasensės iš Olandijos", kaip man informavo artimieji, kuri vykusių paieškų metų "nurodė lavono atstumą kilometrais nuo jo namų", bet Simono Kroydeno"aiškiaregystė", iš anksto paskelbęs planuojamą "didelio atgarsio mirtį nuo kovo 11-tosios ...", Facebook-o skaitytojus stulbino. Kad jis turėtų "ekstrasensinių sugebėjimų", buvo neįtikinama, nors bandė tai aiškinti mano F.b. (Facebook-o) temos pradžioje. Bet po mano pastovių priminimų-žymėjimų (taip vadinamų "taginimų"), keistai  pas save F.b. profilyje ištrina tą pranašystę, bet dar vėliau sukuria išsamią temą, pagaliau prisipažinęs, kad "Odesos bare nugirdo".

        Kad jam tai turėjo kažkas tą žinią apie, galimai, planuojamas žudynes pametėti kažkas iš šalies ir dar garsiosios vasario 23 d. proga ne bet kur, o Odesoje, manyčiau, kad tai neturėtų stebinti, galimai, priešiškų jėgų poveikio galimybė.   

 

Savo sukurtoje temoje S. Koydonas iš mano F.b. temos apie Giedriaus V. nužudymą labai mini mane ir labai daug įdėjo mano citatų, o tarp jų jo aiškinimai buvo taip pat nukopijuoti nuo mano tekstų. Kas įdomiausią, kad idealiai tuo pačiu tekstu Simonas Kroydonas ir Laisvame Laikraštyje paskelbė straipsnį "Kaip ir I.Strazdauskaitės  atveju, policija meluojaapie Giedriaus Valiūno   nužudymo aplinkybes".

   Aišku, dėl tokio kategoriško pavadinimo nesutinku, nes TIKRAS NUŽUDYMO APLINKYBES POLICIJA GALI IR NEŽINOTI. Todėl ir užsiėmiau tyrimu, kad policijai padėti. Juk, kai buvo atrasti lavonai, tai per euforiją, sėkmingai nustačius žmogžudystę ir akimirksniu iki surengtų žurnalistams pres konferencijų visas nužudymo aplinkybes pateikti, manyčiau, nėra taip paprasta, kai tas aplinkybes nustatinėti net nėra laiko. Visa bėda yra, kad TEISĖSAUGA SU ŽINIASKLAIDA NEBENDRAUJA NUSIKALTIMŲ TYRIMŲ EIGOJE IR NESISTENGIA VISUOMENĘ ĮTRAUKTI DĖL APLINKYBIŲ TIKSLINIMŲ, dėl tolimesnės nusikaltimų informacijos rinkimo. Pavyzdžiui, dėl Giedriaus Valiūno nužudymo aplinkybių iškreipimų yra labai kalta ir Lietuvos Tautininkų sąjunga, kuri, matyt, nedalyvavo savo dingusio nario paieškoje, visuomenės neinformavo, kad dingęs be žinios yra politikas-visuomenininkas, nes pati sąjunga dėl prorusiškų ir VSD paskutinėje ataskaitoje paminėtų elementų prasiveržimo yra dezorganizuota ir labai susiskaldžiusi.  


11. nuotr. Šio straipsnio bendraautoriumi aš nesu, nes nei pavadinimas irnei pirmasis sakinys nebuvo derintas su manimi - dėl tokių kategoriškų "teiginių-išvadų" be įrodymų nesutinku. Galima pasididinti

-11-

     Juk Ievos Strazdauskaitės dingimo paieškon įsitraukė įmonės "Plungės lagūna" darbuotojai. O kodėl  negalėjo į dingusiojo Giedriaus Valiūno paiešką įsitraukti Lietuvos Tautininkų sąjunga? Ar tai nėra Valstybėje pavojinga situacija, kai politinė organizacija būna abejinga dėl savo ne bet kokių, o dar net  aktyvių narių viešai paskelbtų paieškų? Kodėl į G.Valiūno paiešką įsitraukė tik Odesoje gyvenantis Simonas Kroydonas, kuris prognozavo iš anksto " didelio atgarsio mirtį"?  Ar ne todėl jis po to daro, štai, tokią "išvadą"?
 

 
12. nuotr.:  Šios "versijos", kaip ir pavadinimo autorius su manim nederino, o mano nuotraukas pats iš mano sukurtos F.b. temos paėmė.

      Kur įrodymas šios "versijos"? Kur "logika"? Jeigu kam reikia šalyje "pasėti chaosą" ir iššaukti "pirmalaikius rinkimus", tai ar negali tai daryti kažkokios politinės nusikalstamos struktūros? Ir ko joms važiuoti kažkur į Odesą ir pliurpti lietuviškai baruose? Ką, specialiai nuvažiavo, kad Simonas K. išgirstų? Ar kiekvieną nugirstą svetimų žmonių pokalbį  viešiname socialiniuose tinkluose? O, gal, ten buvo ne pokalbis, o pasitarimas, kaip sukelti chaosą mūsų šalyje? Ar apie organizuojamus nusikaltimus kas nors viešai baruose pliurpia, girdint pašaliniams? Ką, jei lietuviškai nesuprantama kalba kalbi, negi dar labiau ausis nepastatysi? Negi tada bet kas mobiliuoju neįsirašys ir lietuviškai kalbančiųjų nepasiieškos, kad išverstų? Ar nebuvo pliurpta tam, kad specialiai Simonas K. nugirstų? Gal specialiai atsisėdo prie apžvalgininko, pažinodami ar žinodami jo aistrą apžvalgoms?

       Taigi, Simono K. L.L. straipsnyje daug netikslumų-išsigalvojimų. Straipsnyje paminėtus "politikus" nesutikau, kurie tvirtintų, kad, neva, "Giedrius slapta organizavo čigonų pogromą ,ir aktyviai kovojo prieš narkotikų platintojus." - tokiems neteisėtiems veiksmams velionis neturėjo būt linkęs, nes su nusikalstamu pasauliu, lyg, ir buvo atsisveikinęs, pagal artimųjų pasakojimus. Su Jonavoje kovotoju prieš kontrabandinių rūkalų prekybą Andriu Lobovu, kurį gerai pažįstu nuo 10-ties metukų amžiaus kaip aktyvų mano organizuotų "Snaigės" masinių žygių slidininką ir sveikos gyvensenos puoselėtoją-populiarintoją, manau, kad neturėjo nieko bendro, nes minėtas kaip dailininkas-menininkas į jokias grupuotes nesijungia ir alkoholio visiškai nevartoja - smerkia net alų geriančius, nes vaikystę ne kokią turėjo per tėvus alkoholikus - per juos negalėjo mano būreliuose sportuoti. Sportuodavo tik savarankiškai, mėgdavo konsultuotis dėl savarankiško mankštinimosi.

         Tik su Juliumi Panka, gal, kiek ir galėjo būt pažįstamas, nes dalyvavo jo organizuotame pikete prieš pabėgėlius, kurį apgadino prieš tai surengęs šiame straipsnyje paminėtas Marius Jonaitis su prorusiška retorika ir sugadinęs visuomenei nuostatas, kad, neva, prieš pabėgėlius tik prorusiški". (Aš savo sukurtame koliaže vaizdus ir paėmiau iš to piketo, kuriame šalia a.a. Giedriaus ir jo svainis Eugenijus Pūkėnas paminėtas tame LL straipsnyje.)

-12-

         Bet dėl, kad, neva, "bet konservatoriai pakankamai rimtai išsigando Jonavoje besiformuojančios galingos Tautininkų jėgos" - tai visiškai iš piršto laužta, nes Jonavoje tų Tautininkų dar niekas nesuspėjo pamatyti ir niekas negirdėjo, nes pagal protokolus matome tik gruodžio 12 d. Lietuvos Tautininkų taryboje buvo patvirtintas skyrius tik 2-jų balsų persvara, nes, kaip mane informavo,prorusiškų nuotaikų grupuotės nenorėjo a.a. Giedriaus įkurto Jonavos skyriaus matyti.

           Todėl apie jokį "konservatorių išsigandimą" negalėjo būti, nes tos "Jonavoje besiformuojančios galingos Tautininkų jėgos"  dar negalėjo būti, nes tam besiformuojančiam Jonavos tautininkų atkūrimo  procesui sustabdė, būtent, prorusiškų jėgų įplauka į Lietuvos Tautininkų sąjungos tarybą (apie ją žemiau plačiau pateiksiu.) Be to jei Tautininkai būtų Jonavoje pasireiškę, tai kaip tik, būtų, greičiau į koaliciją ėję su konservatoriais ir liberalais, nes Jonavos rajonas nuo seno "raudonas" ir socdemų politinė persvara labai didelė.

           Toliau straipsnyje visi teiginiai nukopijuoti ir mano, net klaidingas teiginys, kuris buvo mano Pareiškime teisėsaugai ir žiniasklaidai, kai buvau parašęs: "visuomenę ir dabar klaidina parašymas, kad nužudytas vyko, neva, „Gumbiškių“ kaime, nors tai visai kita vieta, nuo Gulbiniškių už kelių kilometrų ". Mat, tik vėliau išsiaiškinau, kad po pirties Gulbiniškių kolektyviniame sode velionis nuvažiavo dar ir į Gumbiškių kaimą, kuriame, matomai, ir tapo nužudytu.

             Na, bet čia tokie L.L. "teiginiai" ar nėra pavojingi Valstybei?        

     

 


13. nuotr.: tokių nesąmonių ne tik ne rašiau, bet, atvirkščiai - demaskavau Rusijos
 Kibernetinę-dezinformacinę ataką vasario 16-tosios proga, o "nustatyti" lavono
 vietos negalėjau, nes ne aš lavoną atradau - atradau tik tą lavono įmetimo vietą.

           Tokie "teiginiai" pavojingi Valstybei, nes jie aitrina ne mąstančiųjų nuotaikas. Ką skaitytojas gali pagalvoti, kai "mūsų" spec. tarnybos šmeižia NATO karius? O mano sukurtoje temoje paminėtas D. Š. ir kaip tik įkyriai niekino VSD ataskaitą  ir net labai akiplėšiškai gynė toje ataskaitoje paminėtą Marių Jonaitį - kai tapo už chuliganizmą užblokuotu, tai tada įpiršo jį ginti nužudytojo Giedriaus Valiūno našlei ir ji taip pat buvo įtraukta į VSD niekinimo kampaniją.

 


   nuotr.: Šis komentarą Jūratė Micė parašė balandžio 20 d. 19:56 kaip Atsakymą po Simono  Kroydono komentaru apie "meilės trikampį"
 
parašytame balandžio 19 d. 14:48 d. - po juo 38 atsakymai.

-13-

 

4-ta dalis: Kai suabejojau dėl, neva, mūsų spec. struktūrų žudymų planavimų
 ir  po kitų mano demaskavimų, S.Kroydono paminėtas
 D. Šarm...-as  sunaikina Facebook-e 
Simono Kroydono sukurtą temą.

   Tame D.Kroydono paminėtame straipsnyje D. Šarm...-as ir sunaikino šio autoriaus Facebook-e temą, matyt, su savo dirbtinais profiliais ("klonais" ar "feikais" vadinamais), kuriuos pagal leksikos ypatybes man pavyko iššifruoti ir demaskuoti. Toje temoje, mano supratimu, buvo neįkainuojami įrodymai sukurto profilio "Nežinomas Vilnius", dėl kurio ir kitų netikrų profilių nužudytojo Giedriaus Valiūno svainis Eugenijus Pukėnas kreipėsi į teisėsaugą dėl jo asmeninio apšmeižimo, akivaizdžiai, kurį išprovokavo minėtas D.Š.. (Apie tai bus žemiau detaliau pateikta.) Toks įspūdis, kad D.Š. kaip teisininkas, suprato, matyt, savo provokacinius "prisidirbimus" ir todėl sunaikino temą.

            O, toje temoje kaip tik buvo garsiosios Kristinos Sulikienės (buvusios Apanavičiūtės) diskusija. Juk K.Sulikienė išgarsėjo kovo 11-tąją dieną, kai pasityčiojo iš nužudytosios Ievos Strazdauskaitės, kad, neva, "I.Strazdauskaitė yra pati kalta dėl savo mirties, nes važinėjo brangiu automobiliu.". Kai S.Kroydonas pristatė temą ir paminėjo mane, tai štai ką garsioji skandalistė parašė:

 


14. nuotr.: Šiam K.Sulikinės komentarui "Patinka" paspaudė  D.Sarmanauskas su svo klonu "Petras Barzdaliauskas", arba "Nežinomas Vilnius" (matyt, našlė Jūratė M.), kuri buvo suinteresuota rankioti neigiamą "info".Šitą diskusiją pamačiau, nes, K.Sulikienė mane atblokavo, nes S.Kroydonas, matyt, ją manim sudomino - 
ji mane blokavusi buvo, nes josios melus ir šmeižtus demaskuodavau
.

Kad būtų objektyviau, privalau informuoti, kad vis tik K.Sulikienės tėvą etnologą-muzikologą profesorių Romualdą Apanavičių šiek tiek pažinojau, nes su juo teko atkūrinėti sovietmetyje uždraustą Lietuvos-Suomijos draugiją ir populiarinti jo tada rašomą disertaciją, kurioje jis pagal draugijos veiklos idėjas lietuviškus muzikos instrumentus (tame tarpe ir kankles) lygino su suomiškaisiais ir, ypač, su suomiškosiomis-kareliškosiomis kantėlėmis identiškosiomis lietuviškoms kanklėmis. Apie tai minėjau Jonavos Balse savo straipsnių serijale "Baltųjų naktų tamsa";  pradėtame 1990 m. rugsėjo 04 d. ir tų pačių metų žurnale "Mokslas ir Gyvenimas" 7-tame numeryje buvo atspausdintas mano straipsnis "Šiaurės Karelijos rūpesčiai"., kuriuose pirmą kartą prabilau apie fino-ugro tautelių etnocidą, kuriuose aprašiau sovietmetyje atliktą ekologinę ekspediciją ir po to Baltijos kelio išvakarėse

-14-


15. nuotr.: 1990 m. rugsėjo 4 d. pradėtas mano straipsnių ciklas apie Baltijos kelio išvakarėse atliktą ekspediciją Kalevalos epo užrašymo vietomis. Galima pasididinti ir visą atsidaryti.


16. nuotr.: Apie kanklių ir kantėlių giminystę 1990 m. rašiau pagal  profesoriaus  Romulado Apanavičiaus tada rašomą disertaciją, apie kurią jis ir per televiziją ir atkurtoje Lietuvos-Suomijos draugijoje  pasakodavo.

      Visą tai paminiu, nes galima atsekti galimas Rusijos provokacijų užuomazgas per kurias savo knygoje МЕХАНИКА СМЕРТИ minėjo buvęs Karelijos nacionalinio atgimimo lyderis Sergejus Belozercevas, ir kuris Kijeve Maidano išvakarėse 1913 m. gruodžio  03 d. tapo nužudytų. Apie tai Lietuvos visuomenė nežino, nors Sergejus gelbėjo Lietuvos Nepriklausomybę per sausio įvykius. Jis tada nuo Karelijos buvo išrinktu į Sovietų Sąjungos Aukščiausiąją Tarybą (mes su juo buvome susipažinę tos minėtos ekspedicijos metu) ir per sausio įvykius aš jam ne kartą skambindavau - pranešinėdavau apie sovietinės armijos veiksmus, užgrobiant Lietuvos Spaudos rūmus ir kita, nes jis kaip tik specializavosi Aukščiausioje Taryboje dėl sovietinės kariuomenės neteisėtų veiksmų tyrimų. Paskutinį kartą a.a. Sergejui skambinau sausio 13-tosios naktį, kai buvo šturmuojamas mūsų televizijos pastatas. Tada jis per naktį su kitais demokratais suorganizavo ir ryte Raudonojoje aikštėje surengė manifestaciją Lietuvos Nepriklausomybei palaikyti. Vėliau Sergejus atkreipė dėmesį į Maskvą sutraukiamą kariuomenę ir įspėjo besirengiamą Rugsėjo ГКЧП pučą. Vėliau jus to karinio perversmo rėmimu kaltino M.Gorbačiovą ir todėl prieš S.Belozercevą buvo atliktas pirmas pasikėsinimas. Po Sovietų Sąjungos sugriuvimo į Rusijos Dumą Sergejus Belozercevas nesikėlė - jis tapo Ingušijos prezidento Auševo patarėju ir vadovavo Rusijos socialdemokratams.   

...


 17. nuotr. Plačiau apie Sergejų, Karelijoje vykdytas ekspedicijas Sąjūdžio kūrimosi fone, sausio ir rugpjūčio įvykius aprašiau 10-ties dalių įžvalgą, skirtą Lietuvos atkūrimo 100-mečiui

-15-

       Labai panašu, kad jo nužudymas gali būt susijęs kaip prevencija, kad  Krymo "referendumo" pavyzdys neiššauktų analogiškus referendumus Kurilų salose, Kaliningrade ir Karelijoje, nuo kurios buvo išrinktu nužudytasis Sergejus ir kurioje mums atlikinėjant ekspediciją, aiškiai matėme, kad vietiniai net ir ne karelai labai lengvai balsuotų už prisijungimą prie žymiai geriau gyvenančios Suomijos. Aišku, tai mano hipotezė, kurią specialistams siūlyčiau patyrinėti.  
 

      Todėl, grįžtant prie Kristinos Sulikienės tiesmukiškų skandalingų pareiškimų ir jos vyro Donecko separatistų dievinimą bei ukrajinų nacijos niekinimą (pastarasis mane užblokavo už tai, kad jam pastabą daviau kaip etnologų giminei tokios nuostatos garbės nedaro) panašu, kad gali būt jiedu veikiami kažkokių priešiškų mūsų valstybei jėgų, net jiems patiems, matyt, nežinant, t.y., gali išnaudoti jųjų keistas būdo savybes.

 Taigi, K Sulikienės užvestas dialogas prasidėjo nuo minėtos jos pastabos apie mane ir toliau užvedė ilgą komentarą ir įtikinėti pradėjo, kad, neva, žudymais gali užsiimti Kriminalinės policijos "smogikai".  Toliau tęsė apie "Henytės nekaltumą", į kur įsiterpė D.Š. "klonas" "Petras Barzdaliauskas". (Dėl pastarojo ir kitų tokių pačių gaminamų klonų kreipiausi į VSD budinčiuosius, kad nustatytų jų IP adresą.) Net apie R.Ganusauską ir Mongolą, ... diskutavo. Kai S.Kroydonas užsiminė apie Padniestę, aš paklausiau temos autoriaus dėl "mūsų" spec. tarnybų "darbo". Tolimesnis apie tai su manimi diskusijos neišliko, kai ši tema buvo panaikinta

            Toje ištrintoje temoje buvo ir labai svarbi D. Šarm...-ui žymiai už jį jaunesnio bendramokslio Kolpingo kolegijos Povilo Rėklaičio, dabar esančio Teisininkų orgnizacijos direktoriaus ANTROJI PASTABA kaip savo buvusiam pavaldiniui dėl vėlimosi į beprasmiškas diskusijas. Deja, minėtas D.Š. nesiruošia savo jaunesnio draugo patarimo paklausyti. Todėl, atrodo, kad ir buvo motyvacijos D.Š-ui panaikinti temą, kurioje net jo įtakingiausias buvęs darbdavys nepritarė purvo pilstymais ir grasinimais užsiiminėti.(P.S.: Man telefonu paskambinęs D.Šarmanauskas aiškino, kad jis yra savo direktoriaus "darbdavys, kaip savininkas" Teisininkų korporacijos.) Todėl, ką jis pridirbo nužudytojo našlės atžvilgiu, matyt, tai darydamas iš kažkokio neaiškaus tikslo,  arba ne savo noru, arba ..., analizę žiūrėkite šio dėstymo gale. 

 

18. nuotr.: Mokslo draugo ir buvusio darbdavio patarimas ne motai.

-16-

 

5-ta dalis: Blogai atliekamų nusikaltimų tyrimų, arba jų nepaaiškinimo visuomenei
 galimas pavojus mūsų Valstybei

        Malonu, kad Pirmojo baudžiamojo persekiojimo prokuroras Tomas Stelionis  atsakė į mano Kreipimąsi, pabrėždamas žiniasklaidoje apie tikrovės neatitinkančias Giedriaus nužudymo aplinkybes įtakos ikiteisminiam tyrimui neturės.


19. nuotr.: Rašte atsakyta, taip kaip reikia. Bet ...         

         Bet žiniasklaidai tas tikrovės neatitinkančias aplinkybes paskleidė ne pati žiniasklaida, o jai   per konferenciją skirtą žurnalistams perdavė atsakingi teisėsaugos pareigūnai. Ar tos teisėsaugos darbuotojų paskelbtos neatitinkančių tikrovės aplinkybės bus ištaisytos, visuomenę gali tas neraminti ir kelti bereikalingas nepasitikėjimo prielaidas. Ypač, kai nusikaltimai gali turėti politinio atspalvio simptomus, ir nepaaiškinamą nusikaltimų šoktelėjimą valstybinių švenčių periodui.. Tuo labiau, kad vasario 16-tajai nepavyko dezinformacinė ataka apšmeižti NATO kareivius (vokiečius) išgalvotu nusikaltimu Jonavoje, dėl ko susirūpino net Vokietijos kanclerė Angel Merkel bei Pentagonas, kaip rašė Delfi.lt.

        Todėl, manyčiau, kad didelės tarptautinės politinės įtampos fone nereikėtų atmesti ir rimtesnių, nei dezinformacijos, atakų galimybės visuomenių procesų poveikiui. Ypač, kai Rusijos propaganda mėgaujasi Lietuvoje plintančiais sunkiais ir sveiko protu nepaaiškinamais nusikaltimais, pabrėžiančiais mūsų "visuomenės degradavimą", pasirinkus kryptį "į kapitalizmą ir į Vakarus". Tą pabrėžimą akcentuoja ir mūsų žiniasklaida, mėgaudamasi žiaurumais ir juos skatindama. Nepaaiškinamą ypatingą žiaurumą pabrėžė  ir generalinis  policijos komisaras Linas Panavas, kai pristatinėjo Ievos Strazdauskaitės žiaurų nužudymą, kurio visuomenei motyvai visiškai neaiškūs. Net patyręs prokuroras Artūras Paulauskas  paieškos įkarščio pradžioje kovo 7-8 d. iškėlė ne natūralų vaikino kreipimąsi į policiją tik valandai praėjus nuo ryšio dingimo.  Susidarė įspūdis iš ankstinio žinojimo, kad bus užpulta. O čigonai niekad žiaurumais nepasižymėdavo, kas sukėlė mistinio merginos grobimo įtarimą ne dėl automobilio grobimo. Peršasi išvada, kad, matyt, Ievos Strazdauskaitės užpuolimas buvo iš anksto užplanuotas ir jo laukė merginos vaikinas, arba, jis kitais, visuomenei nežinomais kanalais įtarė mylimosios pagrobimą. Gal tai paranomalinis reiškinys pasireiškė, kai žmonės yra artimi? Tik, kuom jis policijai įrodė? O, gal,policija ne viską atskleidusi ir tuo sudarė populistinei žiniasklaidai spekuliacijų terpę ir net etikos paminimą?

-17-

       Aišku, buitinės ir dėl plėšikavimo žmogžudystės (taip vadinamos rusiškai "бытавуха"-os ) yra lengvesnės tyrimams, paprasčiau nustatomos ir parankesnės nusikaltėliams-žudikams, kurie teismo metu gali sulaukti švelninančiųjų-pateisinančiųjų aplinkybių, nei sąmoningai organizuotose žmogžudystėse. Todėl:

        -Ar negali atsirasti galimybės įtariamųjų ir tyrėjų abipusiems suokalbiams "netyčinių" žmogžudysčių labui?

        Tai organizuotoms žmogžudystėms ištirti negi nereikia POLITINĖS VALIOS, kad sutelkti papildomas sąnaudas tyrimui ir aukštesnių kvalifikacijų ekspertus  sutraukti? 
       O kaip tik šiuo G. Valiūno nužudymo atveju buvo atjungta Lietuvos Tautininkų sąjunga. Juolab, kai nusikaltimų nemažai, o pajėgų tyrimams gali trukti. Tai ar šioje situacijoje negalėjo mūsų Valstybės priešiškos jėgos tuo pasinaudoti pasinaudoti, kad buitinę žmogžudystę stumti "dėl menkaverčių susiginčijimų"?  Todėl vėl klausiu:

                 1. Kodėl Ievos Strazdauskaitės nužudymas ir to nusikaltimo išaiškinimas sutapo su kovo 11-tosios išvakarėmis?

                2. Kodėl kovo 11-tosios prieigose tą pačią dieną dingsta ir tą pačią dieną nužudomi Ieva Strazdauskaitė bei Giedrius Valiūnas?

                3. Kodėl nužudytų lavonų atsikratymo braižas tą pačią dieną panašus, slepiant apleistose sovietinių karinių bazių teritorijose? Ar tai nėra su šių žmogžudysčių iš anksto paskelbimo Facebook-e vasario 23-ios dienos (kruvinosios Raudonosios armijos dienos) bendros sąsajos?

                4.  Kodėl iš anksto buvo paskelbtos tos žudynės kovo 11-tosios periodui?

                5. Kodėl Giedriaus Valiūno lavono atradimo kovo 20 dieną pareigūnai pradėjo viešinti net 6-ių mirčių (net neatpažintų) neįprastą gausą? Ar tai nėra susiję su Facebook-e Simono Kroydono paskelbtos "kovo 11-19 d. d. įvyks didelio atgarsio Lietuvoje sulauksianti mirtis". negi tam "dideliam atgarsiui" sustiprinti ir buvo pasistengta to termino pabaigą sustiprinti? (Klausimas retorinis, nes "sutapimų" daug. )

                6.  Negi prie Simono Kroydono prognozių negalima priskirti ir ukrajino (ukrainiečio) Oleksandr-o Kozhemiako Kėdainių rajone taip pat kovo 11-tąją dingimą?

               7. O  Pakaunėje (Gaižėnuose) po šeimos iššaudymo paieškomasis chemikas Egidijus Anupraitis kodėl nesislapstydamas atėjo į viešą vietą - autobusų stotį ir kodėl nesipriešino suimamas, ir, kodėl teisme neprisimena žudynių?   Ar tai negalėjo būti kažkoks biocheminis  - įtaromojo profesinis poveikis, kaip ir mažamečio nužudyme Kėdainiuose?

                  8. Nors be etikos; iš Ievos nužudymo išsityčiojusi skandalingoji Kristina Sulikienė, kaip teisės magistrantė ir etnologijos "doktorantė" ar ne racionalią mintį padavė APJUNGTI ABI: Ievos ir Giedriaus NUŽUDYMO BYLAS ? ? ?

               9.  Kodėl šie ir skandalingiausi Kėdainių 3-jų vaikų nužudymai koncentruoti Lietuvos centre: "Jonava-Kėdainiai-Kaunas" trikampyje?

            10.  Ar šios Kėdainių-Jonavos kovo 11-tosios laikotarpio žmogžudystės negali būti kaip tęsinys informacinio-dezinformacinio karo tęsinys susijęs su vasario 16-tosios progai Jonavoje  nesėkmingu bandymu apšmeižti NATO karius iš Vokietijos? (P.S.: šio melo demaskavimui buvau sukūręs F.b. temą.)

-18-

         Visa tai apibendrinant, Giedriaus VALIŪNO  NUŽUDYMO TYRIMO TRŪKUMAIS ar negalima laikyti šiuos momentus:

     1. Negi per dingusio G.Valiūno paiešką nuo kovo 7 d. iki jo kovo 20 d. lavono atradimo per paieškos 13 dienų negalima buvo išsiaiškinti paieškomojo detalesnį gyvenimo būdo ir nustatyti jo politinę-visuomeninę veiklą? Negi negalima buvo pasiaiškinti, kad jodingimo ir nužudymo priežastis galėjo būti jo ta politinė veikla?  Kodėl per žurnalistams skirtą konferenciją Kauno apygardos prokuratūros 1-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiasis prokuroras Vitoldas Guliavičius, paminėjęs nužudytojo teistumą, negalėjo G.Valiūno daugiau savybių atskleisti? Ar būtina buvo vien teistumu paniekinti nužudytąjį ir jo artimuosius? Negi prokuroras, paaiškinęs, kad lavonas buvo paslėptas itin kruopščiai, negalėjo suvokti, kad jei įvyksta jo paminėti "konfliktai dėl menkaverčių priežasčių", tai po susistumdymo (konflikto) sužeidus būna atsipeikėjimai ir kviečiamos greitosios medicininės pagalbos, o ne pusgyvis vežamas skandinti į niekam nežinomos slaptos teritorijos rezervuarą? Ar tai ne iš anksto organizuoto nužudymo įrodymas? Be to, negi negalima per minėtas 13 paieškos dienų išsiaiškinti paieškomojo gyvenimo būdo ir nustatyti, kad jis nebuvo alkoholikas ir su degradavusiais negalėjo girtauti be priežasties? Negi negalima buvo išsiaiškinti, kad G.Valiūnas negalėjo pažinoti įtariamųjų ir kad ne su įtariamaisiais vaišinosi? Negi negalima buvo suprasti, kad  paiešką ir net visą Lietuvą klaidinusieji asmenys (nurodę paieškomojo išvažiavimą į Jonavą, kur jis ten negyvena) buvo organizuoto ir tarpusavyje, galimai, iš anksto sutarto meluoti bendrai? Negi negalima buvo nustatyti paieškomojo fizinio išsivystymo, kovinio pasirengimo ir negi negalima buvo suprasti iškart, kad įtariamieji per "konfliktą" būtų sportiško vyro įveikti? Kodėl per žiniasklaidai skirtą konferenciją nebuvo pranešta, kad mirė nužudytojo Giedriaus Valiūno tėvas?Negi paieškomųjų surastų lavonų tėvai dažnai miršta savo vaikų lavonų suradimo dienomis ir negi tai visuomenei ne svarbi detalė? 

    2.  Kodėl dar neapklausti nužudytojo našlės artimieji ir su nužudytuoju labai daug bendravęs svainis (našlės brolis) Eugenijus Pukėnas? Negi tyrėjams neįdomios ir po nužudymo nustatymo visos nužudytojo gyvenimo (net politinio-visuomeninio) aplinkybės?

    3. Negi paieškos metu negalima buvo išsiaiškinti paieškomojo pomėgius ir žinoti, kad jis gedamas alų, stiprių gėrimų nemaišė ir brendžio nemėgo, kurio "važiavo atsivežti" ir toliau iš GuLbiniškių kaimo pratęsti vaišinimą GuMbiškių kaime? Negi negalima buvo išsiaiškinti, kad tas pratęsimas buvo paieškomajam neįprastas ypatingos reikšmės įvykiu? Juk  a.a. G.Valiūnas prieš nužudymą nuvažiavo pas savo geriausio nužudyto draugo Raimio pirmą kartą pamatytą motiną Janiną ir jo brolį Laimį. Su juo susipažino savaitę-dvi iki nužudymo. Negi negalima buvo suprasti, kad a.a. G.Valiūnas brendį atvežė moterims ir su jomis vaišinimo tikslu atvežė, pirmą kartą atvažiavęs į svečius? Negi negalima buvo išsiaiškinti per paiešką paieškomojo nekonfliktinį būdą ir suprasti, kad su moterimis ir geriausio draugo motina "konfliktas" vargu ar galimas? KODĖL TYRĖJAI NEPAĖMĖ EKSPERTIZEI TĄ BRENDŽIO BUTELĮ ? ? ? 
  
      P.S.:  Apie šią tyrėjų klaidą ir kitas mano pastebėtas aplinkybes balandžio 14 d. raštu informavau Pirmojo baudžiamojo persekiojimo prokurorą Tomą Stelionį. Deja, atsakymo negavau. Be to, buvau ir antrą kartą nuvažiavęs į Gumbiškių kaimą pas nužudytojo Raimio motiną Janiną, kai sužinojau, kad a.a. Raimis buvo a.a. Giedriaus geriausiu draugu kalėjime ir dėl kurio nužudymo buvo labai pergyvenęs. Aš tada norėjau nufotografuoti tą butelį, bet motina Janina pasakė, kad tą butelį išmetė, nors jos ir jos sūnuiLaimiui buvau siūlęs tą butelį išsaugoti tyrėjams ir jo nečiupinėti.  Man motina Janina bandė aiškinti, kad ji "pamiršo" ką siūliau. Tai, ar ne panašu, kad naikinami sąmoningo ir iš anksto planuoto nužudymo įrodymai?

     3.  Po mano laiško prokurorui Tomui Stelioniui, kodėl tyrėjai nenuvažiavo paimti to butelio ir neištaisė šios grubios klaidos? Negi tas brendžio butelis nėra to vaišinimosi įrodymas? Negi iš to butelio antspaudų negalima tiksliai atsakyti, kas vaišinosi ir ar vaišėse buvo įtariamieji suimtieji? Negi neįdomu, ar buvo tame butelyje kokių nors psichiką veikiančių priedų? Negi tyrėjams neįdomu, kaip 3 įtariamieji sugebėjo nužudyti žymiai stipresnį nužudytąjį?

-19-

     4.   Kodėl buvo paleisti į laisvę nužudymu įtariamieji Vaidas Griška ir Denisas Radionovas? Negi paleisti tam, kad jie darytų tyrimui poveikį? Kas skambino telefonu nužudytojo Giedriaus Valiūno mamai Genutei ir grasino ją į tą patį rezervuarą įmesti? Negi įtariamieji "nekalti", jei vežė pusgyvį žmogų į rezervuarą ir negi jie "nėra" nužudymo bendrininkais, jei po įdūrimo G.Valiūnui ne greitąją kvietė, o pusgyvį vežė nuskandinti? Juk biologinė mirtis nukraujavus (tokia mirties išvada) ateina ne greitai, ypač, ne šiltą pavasario naktį. Nuo kada organizuoto žudymo dalyviai prieš teismą paleidžiami į laisvę? O gal jie nevežė lavono į rezervuarą? Tai dėl ko buvo suimti? Negi  ne paleistasis  Denisas Bespalovas netoli 100 kg sveriantį pusgyvį G.Valiūną vienas galėjo įkelti į rezervuaro labai statų kalnelį? Juk į tą rezervuaro kalnelį kopti reikia net keturiom.

      5.   Kodėl prokuroras Tomas Stelionis neatsakė nei į pirmą ir nei į antrą mano laišką? Kodėl jis neatsiliepia telefonu? Skambinau daug kartų. Negi prokuratūros telefonai neturi registratorių ir negali perskambinti? Juk antrajame laiške minėjau apie mano sukurtoje Facebook temoje keistą situaciją. Kodėl negalima su prokuroru pasitarti dėl sukurtos temos ir negalima pasikonsultuoti dėl mano visuomeninio tyrimo eigos ir dėl jo naudos, ar kenskmingumo tyrimui? Kodėl su prokuroru negalima pasitarti, ką skelbti, o ko ne?

     6.   Kodėl G.Valiūno lavono suradimo vietoje prie rezervuaro kalnelio paliktos pirštinės ir plastmasinė lazda? Šitas pirštines ir lazdą visai Lietuvai demonstravo studijos tv3 žurnalistė Donatas Račaitė ir operatorius Juozas Subatkis, duodami suprasti, kad tai gali būti pirštinės su lazda žudiko-skandintojo. Tos pirštinės buvo nufilmuotos lavono suradimo dieną. Kodėl po filmavimo jos nepaimtos? 
      
   P.S.
: 
Aš prie tų pirštinių, jas fotografuodamas, nebuvau prisilietęs, kad nepalikti savo DNR ir nebūt įtartam nužudymu. Kas dar, be žudikų-skandintojų galėjo tas pirštines palikti? Kodėl tyrėjai jas paliko?  Keisčiausiai, kai asmeniškai paskambinau prokurorui Tomui Stelioniui ir pranešiau apie tas paliktas pirštines, aukščiau pami-

 

20. nuotr.: Prie rezervuaro, galimai, žudikų-skandintojų paliktos pirštinės ir tyrėjų nepaimtos ekspertizei. Fotografavau balandžio 9 d., t.y., po G.Valiūno lavono suradimo praėjus 19 dienų. Galima pasididinti nuotrauką.

 nėtas  tv3 žurnalistės Donatos Račaitės ir operatoriaus Juozo Subatkio reportažas "Kraupi   paieškų atomazga: dingęs be ... " , tai dabar tas prokuroras daugiau man neatsiliepia ir neatrašo į mano jam du skirtus mano laiškus-pastebėjimus.

 

    Be to man prokuroras Tomas Stelionis neigė, aiškino, kad tyrėjai visus įkalčius paėmė ir nieko palikti negalėjo. O apie tas pirštines paliktas nieko negalėjo paaiškinti, nors tv3 minėta žurnalistė ir operatorius, tikrai, filmavo tą pačią dieną iš kart po lavono suradimo. Aišku, kai dar po mėnesio nuvažiavau, jau tų pirštinių ir lazdos jau nebuvo. Gerai, jei jas teisėsaugininkai prokuroro Tomo Stelionioperspėti paėmė, gerai, jei ne žudikai ar jų padėjėjai, kad ir iš suėmimo paleistieji įtariamieji savo įkalčius slėpti pradėjo.

-20-


21 . nuotr.: Paslaptingas objektas, kurio net Užusalių seniūnija nežino, kas čia per pastatas ir kam priklauso ta teritorija uždara bei kas per rezervuaras su kalniuku, į kurį vienam pusgyvį lavoną įvilkti, kaži, ar įmanoma?


22-24. nuotr.: Pats konferencijoje pranešimas be jokios logikos ir paliktos pirštinės su lazda nusikaltimo vietoje DEMONSTRUOJA LABAI PRASTĄ - APLAIDŽIĄ TYRIMO EIGĄ, nes tas pirštines ne tik aš fotografavau po 19-os dienų lavono atradimo, bet ir iš kart po jo atradimo tos pirštinės buvo: arba tyrėjų, teršiančių gamtą ir tyrimo eigą, arba, net pačių žudikų paliktos ir nepaimtos tyrimui.Nuotraukas pasididinti galima, spragtelėjus su pele per jas.

 

   Dar baisiau, tai nesuprantamas žudymu dviejų įtariamųjų paleidimas po 20-ties dienų arešto, lyg jie "nekalti", kad  dar pusgyvį Giedrių Valiūną vežė nuskandinti į rezervuarą ir apgaudinėjo ne tik teisėsaugą,Giedriaus artimuosius, bet ir visą Lietuvą, kad jie (Vaidas Griška) "pavežė iki Jonavos pradžios - Kunigiškių kaimo". Kokia "tyrėjų" kvalifikacija, jei nužudytojo artimiesiems "tyrėja" sako, kad dėl tų 2-jų įtariamųjų nužudymu paleidimo sako "tokie įstatymai"? Kodėl, išvis, tik 20-čia parų buvo suimti įtariami sunkiausiu nusikaltimu-nužudymu? Tai, negi, visai ne tuos suėmė? Negi nevežė pusgyvio nudurto žmogaus? Kas grasino telefonu po paleidimo "į tą patį rezervuarą sukišti"? Ar tokioje aplinkoje gyvenantys gali save kontroliuoti? Kaip vykdyti turizmo ir orientavimosi varžybas, jei gyvena visiškai save nekontroliuojantys pamiškėse? Kas gali sportininkams nutikti, jei šalia sodybos tokios prabėgs?

 


25. nuotr.: Narkomanų gūžta prie įvažiavimo į Baravyko kolektyvinį sodą (pirmas namas) piešais Ratušėlių vienkiemį, esantį kitoje geležinkelio pusėje. Galima pasididinti.

 

        Prisiminimas: Man sykį prieš 35 m., naktinėse orientavimosi varžybose, prabėgus pro girtuoklių sodybą, ant vieškelio į Onuškį teko savo galvą nuo kirvių smūgių saugoti, kai sukiausi kirviai į mano galvą buvo kelioliką kartų  leidžiami. Mat vienam su šautuvu ir dviem su kirviais pasivaideno, kad mes sportininkai "plėšikai" vieškeliu bėgantys. Išvengiau kirvio smūgius, nes reakciją turėjau ir, prieš  atskrendant kirviui į galvą, spėdavau pasilenkti.
          O kas dabar gali pasivaidenti, kai šitaip gyvena? Ką gali į tai pasakyti Šveicarijos seniūnija ir Baravykas kolektyvinio sodo bendrija?  Ar nusikaltimams seniūnijoje yra kokia prevencija? 

-21-

 

6-ta dalis: Klyksmas "Jėzau, padėkite!" kovo 5-tąją išgirstas 
Dumsiškių apylinkėse, greičiau, galėjo būti
 ne vežamos Ievos Strazdauskaitės, 
o žudomo Giedriaus Valiūno klyksmas.

     "Pasigrožėkite", kaip Delfi.lt apgaudinėja savo skaitytojus šiuo sakiniu:

  "Ruklos gyventoja Ieva Tuminauskienė teigia, kad naktį iš sekmadienio į pirmadienį netoli tos vietos, kur surastas dingusios Ievos Strazdauskaitės automobilis, girdėjusi pagalbos šauksmą."

Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/news/daily/crime/ruklos-gyventoja-i-strazdauskaites-dingimo-nakti-girdejo-pagalbos-sauksma.d?id=73992408
 

     Tas "netoli" ne daug, nei mažai apie 19 km. Tokią nesąmonę parašyti gali tik visiškai Jonavos geografijoje nenutuokiantis asmuo. Juk moteris rinkusi šovinių tūteles tarp Ruklos karinio poligono ir Šveicarijos gyvenvietės yra ne kas kita, kaip Dumsiškiai. Juose nuo seno sovietiniais metais buvo garsi šaudykla, matyt, prie Raketinės bazės su požeminiais objektais ir apsaugos sistema, kurios neliko. Ar joje vykdomos dabar pratybos, negaliu pasakyti. Bet pašaudyti mėgėjų ten atsirasdavo, kai vykdydavau orientavimosi sporto pratybas ir varžybas. 


26. nuotr.: Garsas nuo rezervuaro pavėjui galėjo būt išgirstas greičiau, nes vos ne 3-gubai arčiau, nei nuo Žeimių prieš vėją. Prašome pasididinti.

     Todėl, nuo ten, kur gali būti iššaudytų šovinių tūtelės šaulių įprastose stovėjimo ar gulėjimo vietos, pravedžiau išmatavimą vieno metro tikslumu. Kitur - ne šaudykloje naktį rinkti tūteles, ne manau, ar įmanoma. Todėl ir parinkau galimai tikslią vietą arba apytikslę, jei ne šaudykloje moteris naktį buvo/

       Taip, kad nuo Žeimių per laukus ir per Jonavos miestą, toliau per Šveicarijos gyvenvietę iki dumsiškių miškų garsas, tikrai, 19 km atstumu negalėjo atskrieti. Juk miestai ir gyvenvietės sugeria garsus, juose yra kitų garsų fonas. Be to, pagal orų biuro duomenis, tą naktį vėjui vyravusiam apie 3 m/sek iš pietryčių - tai garso kryptis būtų prieš vėją. Tai tuo labiau neįmanoma tai moteriai (Tuminauskienei) išgirsti net nuo Žeimių atsklidusį garsą. Jei taip toli būtų sklidęs garsas, tai Žeimių miestelio gyventojai būtų girdėję greičiau

-22-

         Nebent, pakelyje Ieva buvo vežanti ir "sustojo", kas mažai tikėtina. Akivaizdu, kad nusikaltėliai, matyt, pagrobė auką prie Elektrėnų ir, tikra, jie turėjo grobį vežti jiems saugiausiu ir tiesiausiu keliu per Žąslius, Gegužinę, Jonavą į Žeimius 67,988 km atstumu nuo Mijaugonių, kur buvo rastas Ievos telefonas.


29-30 nuotr. Pagrobta Ieva nuo Mijaugonių prieš pat atsišakojimo nuo autostrados, nuo kurios geriausiai buvo sprukti. 30-toje nuotraukoje RAUDONAS KVADRATUKAS, galimos girdėjimo vietos. Pasididinkite per žemėlapius su pele ..

 

 


28. nuotr. Galimiausias Ievos Strazdauskaitės ir josios  automobilio pagrobimo kelias. Galima pasididinti.

 


31. nuotr.: RAUDONOS STRĖLIKĖS - tai galima šovinių rinkimo vieta už žemėlapio ribų pagal tų strėlių susikirtimą.
 


32. nuotr.: Ievos automobilis rastas prie Saulupės upelio ir jei būtų šaukusi, tai Žeimių miestelio gyventojai būtų girdėję, o ne už 19 km Tuminauskienė Dumsiškiuose.

          Iš pravažiuojančios mašinos, vargu, ar būtų rėkimas girdimas? Juolab, laikai visiškai nesutampa. Juk Vygandas Treinys iš L.Rytorašo:

      "Moters pagalbos šauksmą Jonavos apylinkėse pirmadienio naktį, apie pusę pirmos, girdėjo Ruklos gyventoja ... tarp Gaižiūnų karinio poligono ir Šveicarijos kaimo esančiame miške".
 
       Be to tas pats V.Trainys kitame straipsnyje parašė:

"Strazdauskaitė išvažiavo apie 16 val. 30 min., o 19 val. 15 min. Žeimiuose įrengtos vaizdo kameros užfiksavo du automobilius ..." 

-23-

        Nors ir neįtikėtina, kad šiame maršrute 306 km (nuo Plungės  iki Mijaugonių 238 km ir iki Žeimių 68 km) Ieva su pagrobėjais būtų vidutiniškai važiavusi 111.27 km/val. greičiu. Todėl net pagal  pusę pirmos nakties išgirsto šauksmo laiką  nekaip negalėjo būti tas šauksmas Ievos, nes tuo laiku jau ir išvežta ji turėjo būti. juk po valandos tame miške atrasta buvo Audi A7.

        Pagal visas aplinkybes DAUG PANAŠIAU, KAD ŠAUKSMAS "Jėzau, padėkite!"  GALĖJO VĖJO BŪT ATNEŠTAS IŠ ŽYMIAI ARČIAU nuo Užusalių žudant Giedrių Valiūną. Juk tūtelių ieškotojai galėjo ir dieną sumaišyti arba net nevalingai pritemti prie masinio rezonanso pritempto. Juk tuo metu apie Giedrių Valiūną paieška buvo paskelbta tik po dviejų dienų, kaip priklauso pagal standartus. Juk ir  pranešta apie tą šauksmą ne iš karto, o tik po 3-jų dienų. Tai byloja to paties V.Trainio toks parašymas:

"Ketvirtadienį I.Tuminauskienei paskambino kriminalinės policijos pareigūnai. Ji buvo iškart apklausta po pokalbio su naujienų portalo lrytas.lt žurnalistu."

    Vadinasi, galėjo apsirikti po tiek dienų, kada, tiksliai, tą šauksmą girdėti galėjo.

        Juk žudomas Giedrius Valiūnas, į kalniuką tempiamas, galėjo atsigauti ir mirties akivaizdoje, sukaupęs visas jėgas ar negalėjo iš visų jėgų surikti? Surikti garsiau, nei įprasta ne streso metu? Į tai turi atsakyti lavono skrodimo tyrimo analizė labai kruopščiai atlikta. Jei ne, tai ekshumuoti reiktų - tik deja, laidojimo metu kremuoti abu; sūnus  ir jo tėvas, kuris mirė sūnaus lavono atradimo dieną.

 Jei pagalbos šauksmas buvo, tai tas pagalbos šauksmas galėjo būti tik nuo Užusalių pusės atklydęs. Juk vėjo kryptis (pietryčių), maždaug, palankesnė buvo. O, be to, dar neaišku, kaip tas Giedriaus Valiūno nužudymas vyko ir kur jis vyko? Man Janina M. pasakė, kad, tikrai, ne jos kambaryje buvo nudurtas. Ji užtikrino man, kad "nežinojo apie nužudymą nieko". Jei taip, tai tada kas vyko, kai Giedrius išėjo iš josios namų? Kur jis buvo nudurtas? Juk pagalbos šauksmas galėjo sklisti ir iš Gumbiškių, iki kurių nuo šaudyklos apie 4,4 km. O, gal, ne Gumbiškėse Giedrių nudūrė? Gal paėjo toliau nuo kaimo? Gal ėjo prie mašinos į kelią, arčiau girdėjusiųjų ir ten nudūrė? Juk jei šaukė, tai visas kaimas galėjo išbėgti. Todėl po langais, kaži, ar nudūrė?


33. nuotr.: Nuo rezervuaro, kur buvo įmestas Giedrius Valiūnas ir iki Dumsiškių šaudyklos 8,2 km ir pagalbos šauksmas galėjo  atskrieti kur kas įtikinamiau, nei Ievos Strazdauskaitės garsas galėjo atsklisti iš Žeimių.  Juk vėjas pietryčių galėjo būti ir garsas už geležinkelio, aidu atsimušęs galėjo kryptį šiek tiek keisti.. Be to Galima pzsididinti. greitis iki 3 m/sek. buvo nedidelis - geros sąlygos garso sklaidai.

34. nuotr.: Gumbiškių kaimelyje prie Janinos sodybos yra ir daugiau sodybų. Todėl, jei Giedrius šaukėsi pagalbos, tai negi žudymo klyksmo negalėjo girdėti kaimynai visi?

         Jei yra tvirtinama, kad Giedrių nudūrė prie vartelių, tai tada Janina privalėjo matyti nudūrimą, nes iš virtuvės lango varteliai labai gerai matosi. Be to ir šviesa, matyt, automatiškai švietė? 

         Jeigu Janina "nematė Giedriaus nudūrimo", kaip ji man pasakė, tai tada egzekucija vyko miške, ir tuo labiau negalėjo būti "naudojant alkoholį dėl menkaverčių priežasčių", kaip tai konferencijoje paskelbė prokuroras Vitoldas Guliavičius.

         Juk, jei miške vyko egzekucija, tai tuo labiau turėjo būt apgalvotas, o ne "spontaniškas" veiksmas.  Juk, tikėkime, kad nudurtas ne troboje, kur keistai "miegojo" Laimis ir jo 7-ių metukų dukrelė, gal, tikrai, žudomo žmogaus nematė? 


 
 

35. nuotr. Varteliai tiesiai po langais virtuvės ir išeinančius svečius iš sodybos turėjo matyti. Pasididinkite ir pamatysite pastatų kraštus paryškintus ir langus bei įėjimą į trobą įžiūrėsite.

 

-24-

Jeigu Giedriaus nužudymas vyko troboje, arba šalia trobos nudūrimas, kaip Janina ir dalis Šveicarijos seniūnijoje gyventojų "porija", kad, neva, "nudūrė, kai Giedrius langus daužė", tai tada atsakomybės baudžiamosios turėtų išvengti tik 7-ių metukų Janinos anūkė. Baudžiamoji atsakomybė privalėtų būti  visiems už grupinį nusikaltimą - nužudymo slėpimą ir visos Tautos mulkinimą, kad Vaidas Griška "Giedrių nuvežė prie Jonavos pradžios žiedo šalia MAXIM-os", kaip Giedriaus paieškoje buvo visai Lietuvai skelbiama. Todėl tokios šnekos "apie langų daužymą", reikalauja tyrimą atlikti iš naujo ir viešą. 

                  

7-ta dalis: Giedriaus Valiūno šmeižimo ir jo nužudymo pateisinimo
komentaro sąsaja su NATO karių apšmeižimo
dezinformacinės atakos bendra vieta.

     Organizuoto nužudymo braižą atspindi komentaras vienas, apie kurį minėjau dar savo pirmajame Pareiškimo 8-toje dalyje minėjau apie Delfi.lt straipsnyje neetišką komentarą, kurį galėjo tik žudikų organizatorė parašyti, štai, taip:

vietine 2017-03-21 09:22 IP:   88.223.66.57
nei jis turtingas nei prekiavo ar dar ka... jis pats is saves buvo labai agresyvi asmenybe, ir to reikejo tiketis kad anksciau ar veliau jo isisokimai geruoju nesibaigs... uzuojauta artimiesiems, taciau jnie puikiai zinojo ta pati, kad tai neisvengiama...zmona kentejo draugai kentejo tevai kentejo nuo girto ir narkotikais apsvaigusio jo isisokimu... kazkam matomai truko kantrybe... siulyciau komentatoriams pries kazka sakant pasiziuret google sio asmens autobiografija tada nereiks rasynet nesamoniu ,taip gaila kad tokie dalykai vyksta lietuvoje ,taciau jis nebuvo nekalta avele. kaip gyveno taip ir gavo

          Bet dabar jau visi komentarai ištirti - Delfi visą laiką ištrina. Bet šio komentaro nusikalstama veika akivaizdi, palaikanti žudikus, nes normalios psichikos moteris tokio melo nerašytų. Juolab, nužudytojo žmona negyveno Jonavoje, ji gyvena Vilniuje ir nužudytasis Giedrius daug laiko praleisdavo vaikus prižiūrėdamas, kai žmona dirbdavo. Vietiniai ir vietinės jo nelabai ir pažinojo, nes jis dirbo daug - išvykose būdavo. 

          Pagal Geo IP Lookup išsamią duomenų bazę visų IP adresus pasaulyje, to neetiško "Vietinės" komentaro IP:   88.223.66.57, priklausančio UAB INIT korporacijai, kaip ir visus Jonavos interneto vartotojų adresus, surinkus IP vietos nustatymohttp://geoiplookup.net/ip/88.223.66.57  adresą - parodo:

              Latitude:55.0833 (55°4'59.88" N) Longitude:24.2833 (24°16'59.88" N). Pagal koordinates šio neetiško komentaro galima parašymo vieta gaunasi tiksliai Jonavos Geležinkelio ir Topolio gatvės sankryžoje.

          Pagal tos vietos panoraminę nuotrauką už tvoros matosi  Jonavos UAB Girės, Medsiketos, Transmiško, Sardonos, Jonavos staliaus ir jau likviduotų Jonmedos bei J.Zenkevičiaus įmonių teritorija, kurios administracijos pastatas yra šalia Topolių ir Fabriko gatvių sankryžos. Jos adresas Fabriko 44. Kaimynystėje yra Vaikų globos namai, kuriuos, matyt, Rusijos spec. tarnybos per dezinformaciją bandė įtraukti į tarptautinį skandalą išgalvotu "nusikaltimu".  


36. nuotr.: Visi Jonavos IP adresai nurodomi vasario 16-tosios skandalingą, matyt, Rusijos spec. tarnybų dezinformacijos paskelbtą "nusikaltimo" vietą. Jos pasirinkimo taškas - tai akivaizdus įrodymas maksimaliam psichologiniam  poveikiu iiliuzijai sudaryti. Galima pasididinti.

 

-25-

           Kas įdomiausiai, kad šis Geolokacijos trafaretinis nustatymo "taškas" yra tik 30-50 metrų skirtumu  VĖL SU TUO PAČIU Fabriko 44 Jonavoje ADRESU PAMINĖTU MELAGINGAME PRANEŠIME APIE NATO KAREIVIŲ IŠGALVOTĄ  "NUSIKALTIMĄ", kad sukompromituoti vasario 16-tosios šventimą, išgalvojant melagingą policijos "pranešimą" Jonavos Žinių, Kauno dienos ir Bernardinai.lt falsifikuotose tinklalapiuose. Man demaskavus tą falsifikatą, kuriame ir buvo minimas tas Fabriko 44 adresas falsifikate, štai, šios vietos  (įeikite į šią nuorodą). Galima spėti, kad, matyt, Maskvoje ar kur kitur Juodųjų-Dezinformacinių technologijų kūrėjai labai nesivargino, pasirinkdami šį Geolokacijoje nurodomą tašką ir išgalvotam "nusikaltimui" pasirinko šalia esantį Fabriko 44. Tai akivaizdus psichologinis manevras, klaidinti pasaulio visuomenę, kuri, nežinodama, kur yra Jonava, pasidomėjusi, kaip tik pataikys į "nusikaltimo" vietą. Todėl ta Fabriko 44 vieta buvo pasirinkta neatsitiktinai, matyt, o sąmoningai, kad įkalti "info. patikimumo" iliuziją.

    Toje vietoje kiekvienas jonavietis pasakys, kad "nepilnametės prievartavimas" nekaip  negalėjo įvykti, dar net 20 val. vakaro, o ne nakties.


37. nuotr.: Pateiktos aukščiau tikslūs geolokacijos koordinčių   parametrai byloja apie aukštąsias geodezijos technologijas.

38. nuotr.: Šiame falsifikuotame "Jonavos žinios" tos nuotraukos "autoriumi" buvo paskelbtas Jonavos KKSC; t.y. Jonavos Kūno kultūros ir sporto centras, kuris ne prie ko prie tokių temų. Tai, akivaizdu, kad NORĖTA MANE "AUTORIUMI" SUFALSIFIKUOTI, nes "Jonavos Kksc" Facebook-o profilyje iki š.m. vasario 19 d. yra daug mano sukurtų temų ir net apie vaikų teisę, o taip pat aš vienintelis iš sporto mėgėjų bei trenerių užsiiminėjau menine fotografija. Bet tokiu žanrų, koks pavaizduotas - aš neužsiiminėjau ir prie to falsifikato nei Jonavos Kksc, aš ir Jonavos žinių redakcija nieko bendro neturėjome.  

          Ir kai aš Facebook-e per 25-iuose pranešimuose demaskavau falsifikatą, tai čia minėtas teisininkas D.Š mane pradėjo "psichiniu" vadinti ir ginti, galimai, Rusijos spec. tarnybų dezinformacinę ataką, neleisdamas demaskuoti priešiškos valstybės veiką. O, būtent. dėl atakos ir rašiau raštą Prezidentei bei visiems politikams, kad ATKREIPTI DĖMESĮ Į DEZINFORMACINIŲ ATAKŲ GRĖSMĘ MŪSŲ ŠALIES SAUGUMUI. Ten minėjau apie galimus teisininkų rengimo trūkumus, apie kuriuos reiktų toliau nagrinėti, kokių žinių trūksta, kad toksD.Šarmanauskas tapo priešiškos dezinformacinės propagandos skleidėju. 

        Toje mano sukurtoje temoje apie falsifikato demaskavimą galima "pasigrožėti" - pagal šią nuorodą atsidarys  teisininko D.Šarmanausko netikri profiliai ("klonai").

 
          Be to, tas pats kolaboruojantis (priešiškos valstybės propagandos naudai dirbantis) teisininkas, kuris dar savo klientus įsitraukia į priešišką prieš Lietuvą propagandinę veiką, jis aktyviai reiškėsi ir Jonavos Tautininkų skyriaus vadovoGiedriaus Valiūno nužudymo temoje su savo destrukcine veika, apie kurią temos pabaigoje išdėstysiu. O to nužudymo aplinkybės kažkaip siejasi čia su vasario 16-tosios nesėkminga Rusijos spec. tarnybų dezinformacija Jonavoje (apie šią klastotę žino  kanclerė Angele Merkel  ir net Pentagonas, kaip DELFI.lt rašė), nes šis Giedriaus nužudymas, ar ne panašu, kad toje pačioje Jonavoje vėl skirtas kovo 11-tosios svarbiai datai buvo kartu su Ievos Strazdauskaitės bei Pakaunės rezonansinėmis tragedijomis? 

           APIBENDRINU: Kodėl minėtos Janinos nužudyto sūnaus Raimio brolis Laimis su Giedriumi Valiūnu susipažino tik prieš vieną-dvi savaites iki jo nužudymo? Ar tai ne panašu, kad POLITIŠKAI BUVO PRIDERINTAS tas Laimio ir Giedriaus SUSIPAŽINIMAS PRIE artėjančių VALSTYBINIŲ ŠVENČIŲ kovo 11-tosios ir tame periode nužudymų Lietuvoje protrūkių? Juk tos išankstines žudynių prognozės buvo skelbtos taip pat reikšmingą raudonojo teroro vasario 23 dieną. Apie tai  mano  F.b. aukščiau minėtos temos komentaruose net iš 250 puslapių apimties negi kai ko negalima įžiūrėti?

-26-

        Apie visą tai savo pirmajame laiške buvau informavęs informavęs prokurorą Tomą Stelionį. Todėl, kaip  ta dezinformatorė "Vietinė" gali būt susijusi su G.Valiūno nužudymu, todėl, manyčiau, tai būtų raktas į organizuoto nusikaltimo aplinką, nes, akivaizdu, kad pagal komentaro   2017-03-21 09:22 IP:   88.223.66.57 adresą yra jonavietė ir galimai, suinteresuota neigti organizuoto  ir iš anksto planuoto nužudymo faktą.  Akivaizdu, kad "vietinė" yra vyr. prokuroro Vitoldo Guliavičiaus per žiniasklaidos konferenciją paskleistos, galimai, netikslumo ar net dezinformacijos šalininkė ir tos dar gilesnės dezinformacijos platintoja. O, kadangi, akivaizdžiai, sąmoningai šmeižia nužudytąjį, tai negi neturėtų būt ji teisėsaugos tyrimo akiratyje? Negi ji neatskleistų organizuoto nužudymo struktūrą?

                      
        

8-ta dalis: Kaip atpažinti organizuotai užplanuotą nužudymą?

       Tas pat ir dėl Giedriaus Valiūno susipažinimo su Gumbiškėse gyvenančiu Laimiu M. Tai LABAI SVARBI UŽDUOTIS TEISĖSAUGAI IŠSIAIŠKINTI: "kodėl prieš G.Valiūno nužudymą įvyko abiejų susipažinimas?". Manyčiau, tokius klausimus reiktų išgvildenti:

 

 

 

 

      1. Kas sąlygojo a.a. Giedriaus ir Laimio susipažinimui?
      2. Kieno iniciatyva jie susipažino? 
      3. Kodėl jiems reikėjo susipažinti?
      4. Ar Laimis žinojo, kad  a.a. Giedrius draugavo ir kartu kalėjo su kalėjime nužudytu Laimio .broliu Raimiu?
      5. Kokiu pretekstu kovo 4 d. (G.Valiūno nužudymo dieną)  buvo surengtas Slavkos pirtyje .(Šveicarijos seniūnijos GuLbiNiškių kaimo Pušyno kolektyvinio sodo Kadagių g-vės 17) susitikimas ir Giedriaus alumi atliktas Laimio, jo motinos Janinos bei nužudymu .įtariamojo Vaido Griškos vaišinimas ? Kas dar ten vaišinosiGiedriaus nupirktu alumi?
      6. Kokiu pretekstu po pirties apie 21 val. buvo nuvažiuota pratęsti Giedriaus nupirktu brendžiu   moterų vaišinimą GuMbiškių kaime?
      7 Kas Laimio motinai Janinai pakišo mintį, kad, neva, "Giedrius žudikas" ir kad jis, neva, "sėdėjo kalėjime 12 m. už nužudymą"? (Tai man pati motina Janina pasakė tuos žodžius, kai įėjau į trobą.)
      8 Kodėl motina Janina vaišinosi pirtyje ir savo namuose su "žudiku", jei jai kas pakišo šią, galimai, dezinformaciją? Kokį "malonumą" gali turėti moteris vaišinama "žudiko", kai ji pati yra praradusi savo sūnų, kuris nužudytas? 
      9.  Kodėl Gumbiškių kaime pas Janiną, besivaišinant, Laimis nuėjo miegoti ir savo pažįstamą-atsivestą svečią Giedrių paliko vieną su moterimis ir ...? Negi nuo Giedriaus alaus pirtyje Laimis, tikrai, galėjo nusigerti ir daugiau, tikrai, negalėjo vaišintis? Ar ne keista, kai susipažįsta prieš savaitę-dvi ir su savo atsivestu svečiu nebūna kartu? Koks gali būti bendravimas prie brendžio butelio, jei mama, jos man pasakytais žodžiais,  su "žudiku" liko, sūnui nuėjus miegoti? Kur tada Laimio žmona buvo? 
      10.  Kodėl įvyko kažkoks a.a. Giedriaus "susipykimas" su motina Janina, jei, pasak, artimųjų, Giedriusbuvo ramaus ir nekonfliktiško būdo? Kaip jis galėjo "reikalauti 1000-tį eurų ir "grasinti nupjauti galvą", jei jis po kalėjimo atsisakė nusikalstamos veikos ir pradėjo pavyzdingą gyvenimą? 
       11. Ar yra fiksuotas Janinos telefonu paskambinimas Vaidui Griškai ir reikalavimas "pasiimti Giedrių"? Ar buvo koks Giedriaus "langų daužymas", kaip dabar kalba Šveicarijos seniūnijos gyventojai ir kaip prasitarė man motina Janina? Ar tyrėjai fiksavo langų įstiklinimo amžių ir ar "šukes daužymo" matė? Kodėl apie "langų daužymą" nebuvo nieko užsiminta Giedriaus paieškos metu?  Iš kart artimiesiems atvažiavus ieškotiGiedriaus, kodėl langai nebuvo niekur išdaužyti ir kodėl apie jokį "konfliktą" nebuvo užsiminta? Kaip dabar suprasti atsiradus kitoms versijoms, kai nužudytasis negali jų paneigti?       

-28-

            Man įstrigo motinos Janinos pasakojimo detalė, kad kai ji Giedriui  parodė savo nužudyto sūnaus  nuotraukas, a.a. GiedriusSUGRIEŽĖ DANTIMIS. Su jo artimaisiais išsiaiškinau, kad , kad velionis tik dideliame susijaudinime, apmaude ar netikėtume "sugrieždavo dantimis.".

            Todėl peršasi mintis, kad tos nuotraukos galėjo jam sudaryti staigmeną. Gal jis nežinojo, kad viešėjo pas savo geriausio nužudytojo draugo motiną ir brolį? Gal jam tai buvo didelė ir nesuprantama staigmena? Gal tai buvo slepiama iki paskutinės minutės? Gal nuo to Giedrius gavo šoką ir todėl, gal, per tą šoką kažkaip sukonfliktavo, kas jam buvo nebūdinga? Gal pamatė kažkokią klastą?

           Modeliuokime tokius variantus:

 

 

        1. Gal kas pakišo dezinformaciją, kad, neva, Giedrius kalėjime "nužudė" savo geriausią draugą?
       2. Ar būtų Giedrius ėjęs pas nužudytojo motiną, jei jis būtų "susitepęs" ... ? Artimieji, ir, ypač nužudytojoGiedriaus mama Genutė tvirtina, kad Giedrius buvo jautrus, mylėjo gyvūnus ir ...
       3. Jeigu Giedriui buvo spendžiama klasta, logiškai galvojant, jam , matyt, galėjo būt slepiama apie  jo draugą Raimį, manant, kad jis "išsigąs" ir "neis" į GuMbiškes - "bijos" savo draugo artimųjų. 
       4. Tai tas "dantimis sugriežimas", pamačius nuotraukas karste savo draugo ar negalėjo būti tas piktas netikėtumo apmaudas, jei dar jam "kaltinimas" buvo mestas? 
     

          Todėl PSICHOLOGAMS-KRIMINOLOGAMS būtina ištirti Laimio ir Giedriaus susipažinimo aspektus ir išsiaiškinti, kuo buvo Giedrius sudomintas susitikimams GulLbiNiškėse pas Slavką pirtyje ir GuMbiškėse pas nužudytojo Raimio motiną Janiną ir jos sūnų -a.a. Raimio brolį Laimį. Apie susipažinimo-susitikimo tikslą pirtyje galėtų labiau atskleisti tos pačios pirties savininkas Slavka, kuris, pagal visą situaciją turėtų būt ne šališkas ir galėtų atskleisti pas jį pokalbio nuotrupas, nors jis galėjo tame pokalbyje ir nedalyvauti, kaip man sakė, kad Giedriaus alaus "negėrė, nes negeriantis - metęs gerti".  Tik reikia išsiaiškinti, ar jam kas negrasino, nes jis su manimi buvo nekalbus.

           Pripažinkime, kad moters (Janinos) dalyvavimas pirtyje vyriškos kompanijos pokalbyje turėjo būti buvo neeiliniu įvykiu - apie kažką svarbaus jie turėjo, matyt, kalbėtis. Kad, kur tai, 30-metis Laimis būtų kartu pirtyje su savo motina, taip pat nenatūralu. Nors į mano klausimą "ar kartu prausėsi?" Slavka griežčiausiai paneigė ir pasakė, kad "prausėsi atskirai", bet, išvis,  reik išsiaiškinti: "ar buvo prausiamasi?".  Juk Giedrius su savim nepasiėmė savo nei kosmetinės, su kuria nesiskirdavo ir net rankšluosčio nepasiėmė. Kaip tai galima einant į pirtį? Gal ta pirtis net neiškūrenta buvo? 

            Jei Giedrius, susipažinimo metu su Laimiu būtų žinojęs, kad jis buvo jo geriausio nužudyto draugo Raimio brolis, manau, kad jis būtų pasisakęs-pasigyręs namiškiams visiems, o ypač savo patėviui Vytautui, su kuriuo pirko alų. Būtų pasakęs, dėl ko perka ne mažą kiekį (nuo kelių iki keliolikos skardinių - nesupratau, tiksliai, kiek). Tada ir jo dingimo paieškos būtų visai kitaip vykusios. O poGiedriaus radimo lavono iš kart būtų keršto-dezinformacijos versija keliama Giedriaus artimųjų. Juk, kai buvau pirmą kartąGuMbiškėse pas Janiną ir Laimį, tai apie jokį nužudytąjį Giedriaus draugą nežinojau - niekas apie jį man nepasakojo. Todėl teko man antrą kartą nuvažiuoti ir pasikalbėti pas Janiną.

-29-

       

9-ta dalis. Kad nuslėpti organizuoto nužudymo faktus,
 akivaizdūs nužudytojo artimųjų paveikinėjimo
 faktai su melo KGB-inėmis 
mulkinimo sistemomis

 

            Matyt, tuo tikslu iš suėmimo seniai paleisti du įtariamieji, kad paneigti organizuotą ir iš anksto užplanuotą nužudymo faktą - jie artimųjų sieks prašytis pasigailėjimo ir tuo bus, matyt, paslėpta organizuoto nužudymo versija.

           O apie nužudymo priežastį tik Giedriaus našlė Jūratė Micevičienė galėjo kažką žinoti, nes ji kovo 31 d. 21:37 net 59 min. 06 sek. telefoninio pokalbio trukmės papasakojo man apie keistus josios ir josios vyro sapnus, lyg, ir tą pačią dieną sapnuotus, kadGiedrius tuose sapnuose buvo nužudytas. Be to, pagal Jūratės brolio Eugenijaus Pakėno pasakojimą, Giedrius jo buvo paprašęs pasirūpinti jo vaikais, jei kas su juo atsitiktų. Toks įspūdis, kad tie sapnai ir keistas prašymas buvo maždaug apie vasario 23 d., tada, kada Simonas Kroydonas iš Odesos paskelbė svarbią Lietuvai mirtį kovo 11-19 d.d. laikotarpiui.

           Todėl po malonaus ilgo pokalbio kitą dieną, Jūratė atvažiavusi į GuLbiniškes pas Giedriaus mamą ir man pas juos atėjus, iš kart pareiškė, kad su manimi neturi kada kalbėtis, nes tuoj pat turi skubiai išvažiuoti. Jūratė pareiškė kategoriškai, kad Giedriaus nužudyme "nėra jokios politikos" ir taip supratau, kad ji nužudymo priežastį kažkokią žino. Toks josios pareiškimas man buvo keistas, nes, vis, tik,Giedrius buvo politikas-visuomenininkas ir net politinės Lietuvos Tautininkų sąjungos Jonavos skyriaus atkūrėjas.

          Dar keisčiau man pasidarė, kad Jūratė M. pareiškė kategorišką "žinią", kad nužudytoji Ieva Strazdauskaitė buvo, neva, "narkotikų prekybos kurjerė". Apie tai tuo metu dar niekas nerašė, apie tai buvo pradėta rašyti tik po 29-ių dienų. Žiniasklaidoje buvo tik kovo 11-tąją neetiškas K.Sulikienės paistalas apie kažkokį "krovinį". Dar keisčiau man pasidarė, kad Jūratė M. tą dieną iš a.a. Giedriaus  mamos namų "tuoj pat" niekur neišvažiavo, nes po Gulbiniškių kaimą ilgai važinėjau ir dar buvau užvažiavęs pokalbiui su Giedriaus patėviu Vytautu ir tada Jūratė M. dar niekur nebuvo išvažiavusi.

   

-30-

             Akivaizdu, kad Giedriaus buvusi žmona Jūratė Micevičienė (Facebook-e pasirašiusi "Mice"), prieš atvykdama į Jonavą, tapo paveikta ir staigiai pakeitė savo nuostatas. Jūratė M. kovo 30 d. man dėkojo už mano sukurtą Facebook-e temą su josios vyro koliažu ir viešinamą mano Pareiškimą teisėsaugai bei žiniasklaidai  dėl josios vyro nužudymo aplinkybių. Labai maloniai kovo 31 d. telefonu su manimi kalbėjo, o kitą dieną, staigiai pasikeitė, matyt, kažkieno paveikta. 

             Taigi čia šios mano Įžvalgos paskutinės trys dalys ir yra skirtos nužudytojo našlės akivaizdžiam psichologiniam paveikimui per socialinį tinklą analizė. Juk tema mano Facebook-e buvo sukurta pagal minėtą mano Pareiškimą teisėsaugai - jame buvau nurodęs savo motyvacijas, kodėl ėmiausi šio VISUOMENINIO tyrimo.

            Svarbiausia, našlė Jūratė Micevičienė man viešai padėkojo už tai, kad sukūriau Facebook-e temą ir tai mane labai paskatino šią temą vystyti. Todėl staigi našlės ir nepaaiškinama nuomonės kaita pasidarė dar svarbesnė tyrime, nes, tikrai, čia viskas prasidėjo ne dėl "pergyvenimų".


39.  nuotr.: kovo 30 d. data yra svarbi, nes iki to laiko nužudytoGiedriaus Valiūno buvusi žmona Jūratė Mice (Micevičienė - neperėmusi Giedriaus pavardės) dar buvo Giedriaus interesų pusėje ir norėjo, kad josios Giedriaus nužudymo aplinkybės būtų viešinamos.

      Jei būtų įvykęs koks psichologinis diskomfortas, galėjo našlė man ir telefonu paskambinti ir žmoniškai paaiškinti-paprašyti, arba personaliai per F.b. ar telefonu žinutes parašyti, o ne viešai, lyg, iš keršto niekinančiai rašyti. Šita aplinkybė ir bylojo apie kažkokį poveikį Todėl nuo tų niekinimų ir pradedu analizę svarbiausiųjų aspektų, galimai, lemiančiųjų Giedriaus V. nužudymo priežastingumą.

         Kaip  Jūratė M. buvo lengvai paveikta, kad ji man net mane policijai melagingai apskundė ir telefonu mane apšaukė, kad, neva, "aš nužudžiau jos vyrą" ir neseniai, atėmusi iš savo mamos telefoną, jos telefonu man grasino vėl į policiją kreiptis, kad su jos mama ir broliu bendrauju.  (P.S.: Beje, kad atėmė iš savo mamos telefoną jos darbo vietoje parduotuvės pirkėjų akivaizdoje, aš girdėjau mamos reikalavimą atiduoti telefoną ir nekalbėti niekų. Apie šį poveikį temos pabaigoje išdėstysiu poveikio psichologijos aspektus.)

       Kad GALI BŪT DAROMAS NUŽUDYTO Giedriaus ARTIMIESIEMS POVEIKIS, tai akivaizdu iš visų aplinkybių. Tas poveikis buvo stebimas net Giedriaus paieškų metu; pasak, artimųjų, buvo bandoma įtikinti, kad jis "atsiras". Įtartinai man gumbiškietė Janina antruoju pas ją apsilankymo metu kažką pasakojo, kad, neva, paieškomojo "žmona priekaištavo Giedriaus mamai dėl paieškos iškėlimo, nes policija jį suims, kai atras" - taip man sakė ponia Janina, kuri, neva, perpasakojo, neva, mamos skundą Janinai, nes Jūratė buvo likusi automobilyje, kai mama su Janina kalbėjosi. Pagal mamos Genutės nuostatas, tai, kažkaip prieštarauja logikai, kad sūnus pradingęs, o čia pradėtų apie savo "marčios priekaištus" pasakoti visai ne vietoje. Tuo betrūktų, kad dar būtų aiškinama, kad "Giedrius dalyvauja Ievos Strazdauskaitės pagrobime". Ar tokie paistalai buvo "transliuojami", manyčiau, kad tyrėjams reiktų patyrinėti, nes nužudymo slėpimo desperacijoje ko tik negalima prigalvoti dėl nusikaltimo pėdsakų ataušimo lygiagretaus rezonansinio nusikaltimo psichozėje.

          Toks susidaro įspūdis, kad nužudytojo Giedriaus artimieji gali būt paveikinėjami, gąsdinami kruopščiu nužudymo tyrimu, kad, neva, gerai tiriant nužudymo aplinkybes, "išaiškės Giedriaus nusikaltimai".   Apie kažką Giedriaus "nelegalaus Norvegijoje" versle, kas man užsiminė, rašyti negaliu, nes diktofono neturėjau. Keista tik tiek, kad artimiesiems apie tai nieko nepasakojęs velionis, ims ir "pradės pasakoti" pirmiesiems sutiktiesiems. dar nepažįstamiesiems. Kažką panašaus apie tokią artimųjų nuostatą pareiškė Lietuvos Tautininkų sąjungos pirmininkas Sakalas Gorodeckis, kuris man telefonu pasakė, kad "artimieji nedavė įgaliojimo Lietuvos Tautininkų sąjungai kelti politinio reikalavimo dėl kruopštesnio žmogžudystės tyrimo". 

           O, būtent, kaip tik dėl to "įgaliojimo" man priekaištauti pastoviai pradėjo nužudytojo Giedriaus "žmona" Jūratė Micevičienė, kuri paaiškėjo, kad buvo išsiskyrusi su Giedriumi ir apie to išsiskyrimo "priežastis" mano sukurtoje F.b. temoje viešai pradėjo nesąmones rašinėti per savo aukščiau minėtą "teisininką" D.Š.,  tapusiu tikru socialinių tinklų aferistu-apsimetėliu.

-31-

       Panašu, kad POLITIŠKAI  DISKREDITUOTI  NUŽUDYTĄJĮ  TAUTININKĄ buvo linkusi į VSD paskutinę ataskaitą įtrauktoji fašistuojanti ir už Donecko separatistus pasisakančioji Kauno autonomininkų grupuotė, per toje VSD ataskaitoje žymėtą Marių Jonaitį prasibrovusi į Lietuvos Tautininkų sąjungą bei josios tarybą ir glaudžiai veikianti, beveik, antivalstybinė taip pat į VSD ataskaitą įtrauktoji grupuotė "nacionalinis interesas", nuo kurios ir reiškėsi mano temoje, galimai,  minėtas aferistiškos pakraipos teisininkas D. Š. su savo netikrais profiliais ("feikais"), net, galimai, oficialiai pristatant nuo grupuotės "nacionalinis interesas". Tai, matomai jis (teisėsauga tai privalo tiksliai nustatyti), galimai, darė tik vieninteliu tikslu, kad šlykščiausiai diskredituoti nužudytojo našlę Jūratę Micevičienę, atseit, su juo turinčiu kažkokius "... santykius" ir "bendrą gyvenimą galvojanti" - "kursiantis naują šeimą" su ja, tai pareiškęs net gedulingų Ketvirtinių mišių dieną. Aišku, iš normalių moterų, mylėjusių savo  vyrą ir netikėtai netekusių,  tokių akibrokštų sveiku protu suvokti neįmanoma. 

 
        


40. nuotr. kopijos, nes, skaitytojams užreportinus ir Facebook-o administracijai panaikinus jo profilį, pasinaikino ir jo komentarai. Todėl čia tik kopijos nuotrauka. "P.Barzdaliauskas" (tokio asmens niekur nėra) prisistato nuo VSD ataskaitoje minėtos "nacionalinis interesas" grupuotės.Pasididinkite

41. nuotr.:  taip pat galite pamatyti PADIDINTĄ P.Barzdaliausko KOMENTARĄ. Tai tikrasis išsityčiojimas iš nužudytojo artimųjų bei jo našlės, šmeižiant našlę "neištikimybe" savo nužudytam vyrui, praėjus tik 4-iom savaitėms po laidotuvių.  
          Ar išsityčiojęs  dirbtinas-netikras profilis "Petras Barzdaliauskas" gali priklausyti teisininkui Donaldui Šarm...-ui, galutinį žodį lai taria Teisėsauga, kuriai oficialiai kreipėsi našlės vienas šeimos narys, parašęs Pareiškimą.
         Dėl to paties aš pats skambindavau į VSD pas budinčius, prašydamas nustatyti tų dirbtinų profilių sukūrimo IP adresus..

         Kad teisininkas D. Šarm...-as kuria netikrus profilius, yra daug kartų apsimelavęs ir buvo ne kartą demaskuotas.

         Todėl apie teisininko toli ne teisinius metodus, panašius į KGB-inius, žinomus visam pasauliui, kuriuos per l.Brežnevo epochą paskaitų ciklais demaskuodavo Vakarų radijo stotys, ypač, gerai girdimomis rusų kalba Bi-Bi-Si ir "Свобод"-os radijo stotis. Ta paskaitas man tekdavo klausytis, nes užsiiminėdavau menine fotografija ir savo laboratorijoje tekdavo tų paskaitų ciklus klausytis. Todėl, manau, kad prie savo pedagoginės profesijos, besidomint visuomenine psichologija bei polittechnologija, bandau paanalizuoti visą tai. Juolab, kad kažkokiais neaiškiais tikslais prie manęs prilipo šis teisininkas D.Š. Todėl apie jį atskirai pateiksiu  čia žemiau su pritrenkiančiu faktu pačioje pabaigoje. Juolab, kai D.Š. pamatė, kad įklimpo su išsityčiojimu iš našlės, tai dabar jis "Petrą Barzdaliauską" net man pačiam bando inkriminuoti, lyg, aš "pats save būčiau niekinęs".   

-32-

            Tai braižas dar nelabai girdėtų, lyg, pagal Kibernetinių-Dezinformacinių atakų būdą, bandant apšmeižti moterį - nužudytojo našlę. Tam atsirado du netikri profiliai ("Hipis Justų" ir "Petras Barzdaliauskas") tik 2 val. ir 02 min. skirtumu, kurie buvo sukurti prieš komentarų parašymą tik tos moters šmeižimui. "Hipis" pradėjo rašinėti, kad Jūratė, neva, su kažkokiu "Vilmantu važinėja". Į tą paskalą našlė jautriai sureaguoja, nors tai buvo nerimta, nes tas "vyras" galėjo būt ir prekių  pristatinėtojas parduotuvei, kurioje ji dirba. O, "Petras Barzdaliauskas" pradėjęs šmeižti Julių Panką (buvusį Lietuvos Tautininkų sąjungos pirmininką), pakomentavęs senus Tautininkų sąjungos įstatus, atsiskleidė, kad yra iš politikų, jurisprudenciją nusimanančių. Vėliau pagal rašysenos braižą įrodžiau, kad tai juristo D.o Š.-o, galimai,rašysena, kurį dėl įkyraus ir nekonstruktyvaus chuliganizmo blokavau.

               Tai, būtent, D. Š...-as, matyt, našlei pasiūlo mane blokuoti, kad ji nematytų jos dar didesnio šmeižimo ir ją apmeižė pats "Petro Brazdaliausko" klonu, parašydamas, kad su ja turi jau aukščiau paminėtus, neva, " ... santykius bendram gyvenimui".

         Kai aš pabrėžiau, kad čia tema ne apie našlės gyvenimą, o apie jos nužudyto vyro politinę-visuomeninę veiklą ir kai pabrėžiau, kad jam reikės atsakyti už jo žmonos diskreditavimo veiką, tai vėl pradėjo tvirtinti apie su našle Jūrate Micevičiene "kuriamus šeimyninius santykius", nors tai absurdiška, kad įvykus tragedijai, našlė per gedulo mėnesį "sugebėtų susirasti". Tai įteigdamas skaitytojams, juristas-aferistas, pats turintis žmoną, davė skaitytojams pagrindą įtarti, kad vyro nužudymo išvakarėse, lyg, būta "neištikimybės" ir jo kaip "konkurento pašalinimo" iliuziją - sąmoningai buvo patvirtinta Simono Krydono iškeltoji "meilės trikampio" pajuokavimo versija. O nužudytasis Giedrius Valiūnas ir buvo konkurentu Tautininkų sąjungoje, kurioje sunkiai įkūrė Jonavos skyrių tik 2-jų balsų persvara,kaip man pranešė ...

          Kadangi netikras profilis "Petras Barzdaliauskas", kuris viešai išsityčiojo iš nužudytojo našlės bei jo artimųjų, buvo, matyt, Facebook-o administracijos panaikintas su visais savo komentarais,

 


42.  nuotr.: Kai pabrėžiau išsityčiojimą, tai tada, matyt, "juristo-aferisto", D.Š., turinčio šeimą, dirbtinas profilis "P.B." pasityčiojimą iš nužudytojo našlės dar labiau užtvirtino. Tas profilis bando suvaidinti "Jipio Justų" aprašytą "Vilmantą", bet aišku kaip dieną, kad ta ne Vilmantas, o politikoje ir jurisprudencijoje nusimanantis.      Taip, kad galite to paskutinio IŠSITYČIOJIMO UŽTVIRTINIMO originalu "pasigrožėti".  O apie manęs "iškvietimą į policiją" bus išsamiai žemiau.

 tai jam išnykus, tuojau pat atsirado kitas tapatus profilis,  dvi raides "a" ir "r" sukeitęs vietomis, ir sukūręs kitą: analogišką pirmajam naują "Petras Brazdaliauskas" profilį. 

       Todėl pateikiu to pirmojo   netikro profilio  ("P.Barzdaliausko)  atsiradimo metu vykusių diskusijų pradžios skaitmeninę kopiją.

-33-

         Iš josios galima atsekti visą F.b. lankytojų ir pačios našlės, kaip būsimosios klientės APGAUDINĖJIMO PSICHOLOGIJĄ, įvaldytą gana meistriškai, lyg būtų KGB-inė Liubiankos mokykla praeita. 

        Po tokios "nacionalinio intereso" antivalstybinės gaujos atstovo provokacijos našlė Jūratė M. pasiekė savo, kaip ji buvo man pasakiusi, kad jos vyro nužudyme "jokios politikos nebuvo".  O netikrasis profilis "Petras Brazdaliauskas", paminėjęs, kad Jūratė Micė mane užblokavo ir kreipėsi dėl manęs į policiją, tai galutinai ir atsiskleidė, kad tas netikras "P.Barzda..." profilis yra tik juristo Donaldo Šarmanausko sukurptas. Juk, kad Jūratė Micė mane užblokavo, gali žinoti tik tas, kas jai pasiūlė ar aptarinėjo mane blokuoti. Pašaliniai socialinio tinklo pašnekovai tai pastebėti negalėjo.

       O, kad ji melagingai kreipėsi į policiją, dėl, neva, mano "grasinimų", tai irgi juristas D. Š.-ą skatino, ją įtikinėjo viešai mano temos nuo balandžio 18 d.  00 val. 10 min. nakties, kai D.Š-o. F.b. administracijos demaskuotam "klonui" (netikram profiliui) "Donatui Donatėliui" daviau pastabą neužsiiminėti chuliganizmu, tai tada D.Š. po tuo profiliu prisistatė kažkokiu "Donatu Jankevičiumi".

      Minėtoje temoje teisininkui D. Š.-ui buvau davęs 5-is įspėjimus (nuo 26-to iki 31-mo) diskutuoti pagal temą, neužsiiminėti chuliganizmu ir nustoti grasinti. Minėtose nuo sausio 13-tosios ir NATO karių apšmeižimo demaskavimo vasario 16-tosios temose D. Š.ui buvo teikti 26 įspėjimai, o Giedriaus nužudymo pastarojoje po 5-ių įspėjimų, per Didįjį Penktadienį man davus paskutinį įspėjimą išimti nepagrįstus grasinimus ir teisininkui mano  priešvelykinio prašymo neįvykdžius, po 31-ieno įspėjimo mano geležinė kantrybė baigėsi. Todėl šventųjų Velykų išvakarėse teko atsisveikinti - D. Š-ą  balandžio 15 d. 12:36 užblokavau.

 

  a) Aferisto-"juristo" demaskavimas dėka Facebook-o 
administracijos veiksmų


 43. nuotr.:
 "Donato Donatėlio" demaskavimosi momentas, kai po skaitytojų raportų Facebook-o administracija laikinai pristabdo netikro profilio veikimą, kolDonaldas Šarmanauskas nusiuntė savo dokumentą. Todėl tai jis pradėjo virsti  į profilį pagal nusiųstą dokumentą ir taip demaskavosi teisininko melagingas "feikas". Čia su pele priėjus prie profilio po "Donato Donatėlio" profiliu jau išlenda šio "teisininko" vinjietė, bet dar kol kas senais Donaldo Donatėlio pavadinimas, kuris po kelių minučių tapo Donaldu Šarmanausku ir Neringos Venckienėskarikatūra išnyko.

      Todėl nieko nuostabaus, kad našlės padrąsinimui tuoj pat atsiranda "Donatas Donatėlis", jis padeda našlę Jūratę "mulkinti", o ji mato užblokuotojo "bendramintį" užtarėją ir todėl jo paskatinta, ėmėsi veiksmų, kad man melagingai Baudžiamą bylą iškelti. Ją Vilniaus 5-tasis policijos komisariatas, kurio tyrėja pakalbėjo su manimi, ir kai pamatė  Jūratės Micevičienės absurdišką skundą, nepagrįstą bylą uždarė.

      Juk pažvelgus į tą dirbtiną "Donatas Donatėlis" profilį ŠIS  NETIKRAS PROFILIS BUVO SKIRTAS MANE  ir žurnalistę Rūtą JANUTIENĘ SEKTI. Daugiau jokių pomėgių nebuvo, išskyrus, dar domėtis mirusiu Drąsiu Kedžiu, iš mirusiojo tyčiotis, perdarant jo nuotrauką į negro ir pan. (43-ios nuotraukos kairės kamputyje galima įžiūrėti buvusio portreto nuotrauką). Dėl šios labai neaiškios ir dviprasmiškos asmenybės galima visaip ginčytis. Bet IŠ NUMIRUSIŲJŲ TYČIOTIS TEISININKAS SU AUKŠTUOJU IŠSILAVINIMO TO NETURĖTŲ DARYTI.

        Kad šitas specialusis-netikrasis profilis jau iš kart buvo panašus į D Š.-o braižą, tai aš iš kart tai nustačiau pagal neteisingai vartojamą terminą "sporto meistras", kurio kitas asmuo tokią identišką loginę klaidą neturėtų daryti. Todėl nuotraukos dešinės viršuje žaliai pabrauktu terminu ir demaskavau apsimetėlį.

        Bet, labai liūdna, kai D. Šarm...-ą demaskuoji, tai jis neturėdamas jokių "argumentų", tuoj pat griebiasi "psichiatrijos" praktikos, dėl ko Pirmajame Pareiškime aš buvau paminėjęs, kad vietoje teisininkų pradedami ruošti "psichiatrai".

        .

-34-

          Mano sukurtoje Giedriui Valiūnui atminti temoje šio, taip po demaskavimo mano pavadinto "juristo"-Aferisto intrigų objektu tapo į š.m. VSD ataskaitą įtrauktas Marius Jonaitis. Dėl "nuotraukų" tekste prie manęs priekabiauti pradėjo neteisėtai, nes "vaikų" nuotraukų mano temoje jokių nėra, o nužudytojo politiko-visuomenininko nuotraukos į mano koliažą sudėto tik iš žiniasklaidos, o ne iš kokių asmeninių albumų.

    

     Na, o, kadangi su nužudytuoju našlė JuratėMicevičienė buvo išsiskyrusi, todėl į mirusiojo atminimo nuosavybę našlė neturi jokių juridinių pagrindų man uždrausti nužudytojo atminimui temą. Taip, kad jo politinės veiklos nuotraukas Facebook-e publikuoti nekaip negali neleisti. O, be to, ir toks reikalavimas yra labai keistas-nesuprantamas ir kelia visokių mįslių, dėl ko buvusi žmona nustatoma prieš savo vyro atminimą, kai ji dar dėkojo man už jo temos atminimo paskelbimą.
     


 45. nuotr
.: Įdomu, ką dabar Donaldas Šarm...-as atsakys, kai dėka F.b. administracijos "Donaldo Donatėlio" "klonuoti" profiliai tapoDonaldais Šarmanauskais?


44. nuotr.
: Užblokuotasis D. Šarm...-as  "atsiunčia" savo "kloną" ir ciniškai apsimetinėja kažkokiu "Donatu Jankevičiumi" Tą patį jis darė ir vasario 16-tosios NATO karių apšmeižimo demaskavimo temoje, kurioje jis trukdė demaskuoti priešiškų Lietuvai jėgų melą. Tada irgi, jis bandė mane " savo kažkokiu "bendramoksliu Donatu" kvailinti".

   Dar didesnį ciniškumą teisininkas Donaldas Šarmanauskaspademonstravo, bandydamas apsimesti, kad, "Donatas Donatėlis", neva, "jį imituojantis" ir dėl jo, neva, kreipsis į VSD. 

       O, kai visi "donatai donatėliai" tapo šarm..-ais, tai ar ne juokingai atrodo dabar po F.b. administracijos demaskavimo toks dabar 45-toje nuotraukoje komentaras?

      Svarbiausia, kad dirbtiniai sukurtas profilis "Petras Barzdaliauskas", kuris pasityčiojo iš našlės, kad ji, neva, "neištikima savo nužudytam vyrui", jau iki Ketvirtinių gedulo mišių, neva, "susirado Petrą Barzdaliauską" ir jis ją pavadino "mano moteris".   Ir tokspasityčiojimas iš našlės balandžio 22 d. apie 23 val., kai visa giminė tą dieną buvo šventųjų Ketvirtinių gedulo mišiose, tai, galima numanyti, kad tai buvo SĄMONINGA PROVOKACIJA NUŽUDYTOJO GIMINEI PANIEKINTI, kad mano temoje pabrėžti ir užtvirtinti Simono Kroydono iškeltą nerimtai, galimai, išgalvotą našlės "neištikimybę" nužudytam vyrui.  

      Matyt, mano temos lankytojai buvo pasipiktinę tuo profilio ciniškumu, niekinant našlę "neištikimybe", už tai jį "užreportinus" (aš irgi gavau Facebook-o administracijos padėką) panaikinus tą profilį bei jo jo komentarus sunaikinus, tuoj pat a.a. G. Valiūno temoje  po
Balandžio 26 d., 14:11 parašyto Miko Kolosovo komentaro 48-iuose Atsakymuose Balandžio 27 d. 21:51 vėl D. Š. susikuria kitą profilį "Donald Sarman". Ten dėlioja našlės Jūratės Mices asmenines žinutes, kuri policiją pavadino "mano Policija" (buvo Majakovskio toks eilėraštis apie "mano miliciją" :) )  ir iškraipė jame esmę. Kai pataisiau, "Donald Sarman", kuris pasigyrė Simono Kroydono temą sunaikinęs, pradėjo grasinti ir mano temos  sunaikinimu. Taip, kad gerbti nužudytojo Giedriaus Valiūno atminimą ir neteršti jo temos pašaliniais klausimais, kaip jo našlės jos pačios dėka išsiprovokuotus "romansus" ir pan., todėl šįD.Š. profilį, prasilenkiantį su diskutavimo etika bei kurstantį nesantaiką,  balandžio 29 d. 22:49   vėl 4-tą kartą teko užblokuoti, paskelbus visų mano blokuotų chuliganų nuotrauką. Tada ir vėl ten pat po tuo pačiu "Miko Kolosovo" komentaru gegužės 2d. 18:00 vėl atsiranda iš našlės išsityčiojusio ir iš F.b. pašalintojo "Barzdaliausko" atmaina "Brazdaliauskas", tik dviejų raidžių sukeitime.

-35-

       Todėl labai panašu, kad tie abu profiliai yra teisininko D. Šarm...-o sukurti ir tik šis teisininkas galėjo išsityčioti iš našlės. Juk psichologiškai kitas asmuo F.b. administracijos sunaikinto profilio pavadinimo atmainos nekurtų. Juolab, kad F.b. administracijos sunaikintas "P.Barzdaliauskas", niekas iš pašnekovų diskusijoje ir nepastebėjo - apie tai nekalbėjo. Todėl, ši aplinkybė ir įrodo, kad išsityčioti iš našlės - būsimos klientės galėjo tik teisininkas D.Š. 99%-tų garantija. Juolab, kad "P.Barzdaliausko" leksika dialoguose juridinė, žinančio jurisprūdencijos terminus, cituojantis mažai kam prieinamus Tautininkų sąjungos senus įstatus. Tai ne koks našlės Jūratės m. "Justų Hipio" paminėtas "Vilmantas", kuris, panašu, kad toks egzistuoja ir egzistavo iki Giedriaus V. nužudymo, matyt, kaip konkurentas. Čia tyrėjai turėtų labiau pasidomėti tai. Aišku, kad "P.Barzdaliauskas", tikrai, ne koks Vilmantas, nors "Hipis Justų" jį taip ir vadino ir ant jo automobilio žadėjo Barzdaliausko pavardę parašyti.

         Dar labiau "P.Barzdaliausko" profilio priklausomybė teisininkui D.Š.-ui tinka, nes panaudojo jam būdingą "psichiatro" savybę, kai demaskavau jo priekabiavimą prie našlės ir jos viešą niekinimą, o ypač, kai įrodžiau tą pačia logika rašantį dėl VSD ataskaitos "įrodymų", nors jau buvau rašęs, kad į ataskaitas ar pažymas įrodymai neturėtų būt dedami - tie įrodymai turėtų būt saugojami VSD archyvuose, kaip mes eiliniai nuo gatvės suprantame.

 


46. nuotr.:
 Čia perfotografuota iš elektroninės kopijos, nes originale "Petro Barzdaliausko" komentarų neišliko, kai Facebook-o administracija panaikino jo profilį. Galima atsiversti ir  tos elektroninės kopijos dalį diskusijos su "P.Barzdaliausku", kuri po kopijos atlikimo, buvo panaikintas su visais savo komentarais.

     Pirmiausiai, tai ir demaskavau dėl tų to kvailo tokio patiespriekabiavimo prie VSD ataskaitos "įrodymų", kurių teisininkai, manau, tokių klaidų neturėtų daryti. Todėl ŠI APLINKYBĖ ĮRODO, manyčiau, MENKĄ TEISINĮ IŠPRUSIMĄ, ARBA PRASTĄ TEISINĮ PARENGIMĄ. Tada ataskaita būtų keliolikos tomų apimties, dar didesnės, nei šis mano Įžvalgų darbas.

     Antra, tą patį "Barzdaliausko-Brazdaliausko" profilių to paties asmens rašyseną įrodo žaliai pabrauktas dviejų žodžių junginys, kad aš "prastos reputacijos". Tą patį terminą apie mano "prastą reputaciją" naudojo ir "Brazdaliauskas" čia žemiau kitoje - paskutinėje dalyje nagrinėjamą jo labai svarbų komentarą su Sąjūdžio protokolu, kuris reikalaus atskiro tyrimo.

       Taigi, ką čia "Petras Barzdaliauskas turėjo omenyje, kad jį su našle Jurate Mice "sieja visai KITI SANTYKIAI nei aš (mes) suprantame", tai, dar diskusijoje po Balandžio 21 d. 22:52 nieko nebuvo aišku, apie kokius čia santykius su našle Jūrate m. turi omenyje.          

-36-

           Todėl siūlau atsiversti visą su "P.Barzdaliausku" pokalbio išklotinę, nukopijuotą prieš jo profilio panaikinimą, dėl ko

 tapo labai unikalus pokalbis, turintis vertę labai svarbiam šio teisininko svarstymui, kaip niekinantį prestižą šios garbingos ir labai būtinos visuomenei profesijos.

       Po šio komentaro balandžio 21 d. 23:15, kuriame paprašiau gerbti nužudytojo Tautininkų sąjungos Jonavos skyriaus vadą ir nekaišioti pagal Aferisto metodiką našlei įdiegto prorusiško ir VSD ataskaitoje minimo M.J., kuris išdavė sąjungą ir pasitraukė iš jos, tai tada "P.Barzdaliauskas" parašo pagal D.Šarm...-o Lietuvos politikos iškraipymų stilių ir pirmą kartą aiškiai išaiškina, kad, našlė Jūratė M. yra, neva,  "jo moteris" ir su ja turi kažkokius "kitokius santykius' ir "galvos apie bendrą gyvenimą".

        Kad, tai ne rimtas pareiškimas, jau buvo man aišku, nes D.s Šarm...-as, žinau, buvo ne seniai vedęs ir toks našlės "neištikimybės" piršimas pasidarė akivaizdi bei aiški PROVOKACIJA neaiškiu tikslu.

        O, kad  įtvirtinti šią provokaciją, būtina "mane, kaip oponentą paversti "psichiniu", kai priremtas argumentų, neturi ką ir pasakyti. Tai D.Š-o mėgiamas Kremliaus propagandos oponentų niekinimo būdas. (Šioje nuorodoje teisininkui   D.Š-ui puikiai atkirto iš Kazlų Rūdos krašto partizanų palikuonis-patriotas ir poetas Alius Vaznaitis.)  Todėl ŠIS PSICHIATRIJOS METODAS LABAI MĖGSTAMAS PRORUSIŠKAI NUSITEIKUSIŲJŲ ETATINIŲ PROPAGANDISTŲ, kad atitraukti skaitytojų dėmesį nuo argumentų.      


47. nuotr.
: Šio "psichiatrės Nijolės Adomaitienės" komentaro nebeliko, kaip ir nebelikto profilio, kai aš jį paskelbiau. Todėl to jos komentaro ir nėra elektroninės kopijos versijoje, nes, matyt, sukūręs Aferistas, gal, būt išsigando, arba Facebook-o administracija panaikino pirmiau šią "psichiatrę", o po to iš našlės išsityčiojusį "Petro Barzdaliausko" profilį su jo komentarais. Šinuotrauka su kompiuterio laikrodžiu patikslins laiką (jei BIOS-as kompiuterio mano nenusimušęs - gali būti ir paklaida)

          Vėliau šią "psichiatrijos ligų" nustatymo metodiką staigiai iš teisininko D. Š.-o perėmė mėgdžioti ir našlė Jūratė Micevičienė, kuriai teisininko pavyzdys tapo, tiesiog, užkrečiančiu. 

       Kodėl teisininkas, turintis savo šeimą, gali rašinėti, jog "Jūratė M. jo moteris ir ..." ir kam jam reikėjo jos neištikimybę savo nužudytam vyrui pabrėžti? Kam šito teisininkui reikėjo? Juk mano temą apie G.Valiūno nužudymą Facebook-e pasidalino net 45 asmenys! 

        Todėl siūlau  toje temoje pasikelti į balandžio 19 d. 00:29 mano komentarą su VSD ataskaitos nuotrauka, kuriame Simonui Kroydonui aiškinu apie toje ataskaitoje paminėto Mariaus Jonaičio draugo bei gynėjo D. Š.-o sugebėjimus paveikti Jūratę Micę ir, būtent, ten paminėjau, kad ta VSD ataskaita vėl mane skatina rašyti pareiškimą, iš kurio ir išrutuliavau šią Įžvalgą.

-37-

       Tai, būtent, po tuo mano komentaru 2-juose Atsakymuose tą pačią balandžio 19 d. 00:46 Simonas Kroydonas apie save paaiškino, kad biznio reikalais dažnai lankosi NVS šalyse tiek Vakarų Ukrainoje-Lvove, Užgorode, tiek Lugansko prieigose bei Padniestrėje irreziduoja Odesoje, kurioje ir nugirdo apie planuojamas žmogžudystes. Tada S.Kroydonas Giedriaus mirties galimą priežastį diskusijoje susiejo su "pogrindininkų itin gilių versmių nesantaikos kibirkštis", "panaudojant kalėjimo kamščius kaip torpedas." Juk šita versija įtikinamiausia. Todėl visai neaišku, kodėl Simonas čia pažymėtus "pogrindininkus" po kelių dienų savo paskyroje ir  LL straipsnyje  pakeičia į "spec. tarnybas"?

        Bet, štai, netikėtai minėtame ir pateiktos žemiau dešinėje 48-tos nuotraukos komentaro  pabaigoje S.Kroydonas užsimena apie galimą Giedriaus nužudymo priežastį "meilės trikampio auką". Aišku iš rašymo stiliaus, Simonas, matyt, pajuokavo.    

   


49. nuotr. Šią staigaus Jūratės Micės pasikeitimo komentaro aplinkybę galima išsididinti.

 

 


48. nuotr.: 
Vienas svarbiausių Simono Kroydono komentarų, apie save atskleidusių ir apie "meilės trikampio" versiją, kuri provokacijos tikslu buvo eskaluojama toliau.

-38-

          Juk pajuokavimui pagrindą davė mano sukurtoje temoje tas keistas teisininko D. Šarm...-o  prisirišimas prie nužudytojo našlės su jai keistais tikrovės neatitinkančiais įteikinėjimais bei pačios našlės  neabejingumu į akivaizdų jos mulkinimą.  Juk jųdviejų surežisuotas spektaklis mano temoje prasidėjo po to, kai atskleidžiau tikrą našlės vyro lavono atradimo vietą, kuri iš pateiktos žiniasklaidos buvo visiškai neaiški.  Be to nužudytojo patėvis Vytautas išvažinėjo visą raketinę bazę ir tos vietos nerado. neradau ir aš, nors sudarinėjau žemėlapį tos bazės.         

           Todėl našlės ne padėkojimas, o staigus savo nuostatų pakeitimas tapo labai neįtikinamas ir labai įtartinas. Visiškai ne aišku, kodėl Jūratė M. apsimetė kažkokiu "artimųjų skausmu", kai artimieji tada net nežinojo, kur ta Giedriauslavono atradimo vieta? Juk mano tekste, atseit, "skaudinančio" nieko nebuvo, nes aiškinau tikslią šio paslaptingo objekto geografiją ir raketinių bazių išdėstymą, kurios ir klaidino artimuosius, kai a.a. Giedriaus patėvis Vytautas nesėkmingą paiešką atlikinėjo tų rezervuarų visai ne ten. Kodėl Jūratei M. netikėtai prisireikė visai ne į mano rašymo temą staiga susigalvoti kažkokį "skausmą"? Patikėkite, sveiku protu nesuvokiama, kad artimiesiems nesinorėtų žinoti, kur buvo nužudytas jų brangiausias žmogus. Tai neaišku nei pagal logikos ir net psichologijos mokslų dėsnius.

          Be to, kadangi  tame balandžio 06 d. 22:15 komentare atkreipiau dėmesį, kad nei Seniūnija nei Rajono savivaldybės administracija nežino šio objekto ir kadangi tame objekte gali būti ir daugiau paslėptų dingusiųjų-nužudytųjų lavonų, todėl TEISININKO D.ŠARM...-O KENKĖJIŠKĄ - NAŠLĖS MULKINIMO VEIKĄ AR NE GALIMA VERTINTI KAIP ANTIVALSTYBINĘ su tikslu nukreipiant dėmesį nuo pavojingo visuomenei objekto?
         Juk aš pateikiau to pavojingo ir nežinomo valdžiai objekto labai retos kokybės ne iš kosmoso, o aerofoto nuotrauką to objekto su labai ryškiomis detalėmis. Tai negi D.Š.-o bandymas nukreipti dėmesį nuo mano pateikto objekto negi ne tapo naudingu tik nusikaltėliams? Juk tokias retas aero nuotraukas vietinių užskridimų - geodezinių fotografavimų, manau, tikrai, tyrėjai dažnai ne gauna, arba neturi praktikos jomis naudotis, kurios turi labai didelį informatyvumą. O aš, kaip tik su jomis esu "dantis pravalgęs"; su garsiu Geografijos mokslininku šviesiosios atminties Česlovu Kudaba konsultavausi dėl aero-kosminių geodezinių nuotraukų naudojimui sportui - apie tai minėjau savo 10-ties dalių antros dalies štrichuose labai svarbiose artėjančiam Jonavos ir Lietuvos  istoriniam  momentui. Juk Nepriklausomybę iškovojus, kaip tik mano auklėtinis Vitalijus Paulauskas per šį geodezinių aero - ortofoto nuotraukų panaudojimą tapo vienu žymiausių sportinių žemėlapių pasaulyje specialistu, sutvarkęs visą Lietuvos sportinę kartografiją. Juk komentare aš savo ir panaudojau to objekto paslaptingo objekto pavaizdavimą pagal visas technines taisykles ne tik iš apačios, bet ir iš viršaus kartografiniu-aksonometriniu būdu. Todėl ir iškyla klausimas: Kodėl D.Š. užsigeidė atitraukti dėmesį nuo šio pažangiausio tyrimo, ir kodėl tai neleido šios minties vystyti mano temoje?

         Be to D.Šarm...-as šioje jau 3-čioje mano temoje iš eilės pasirodė, grynai, kenkėjiškais tikslais. Juk šis teisininkas, savo darbovietę Kauno apskrities Vyriausiąjį policijos komisariatą deklaruoja ir su tikslu, parodyti, kad jis, neva, esąs, prie bylos, nes, būtent, Kauno VPK tiria šią žmogžudystę. Todėl, akivaizdu, kad našlei susukęs galvą su, galimai, melaginga informacija apie save, pradėjo mano temoje ne į temas rašinėti. Susidaro įspūdis, kad teisininkas D.Šarm...-as matyt, įbaugino kažkuo našlę Jūratę Micę, arba ji pati kažko išsigando, ką aš parašiau  balandžio 02 d. 00:35 komentare. Jame atskleidžiau, kad pagal Jūratės M. pageidavimą Giedriaus atminimui vainiko dėti prie Slavkos  namo netinka. O, be to, po to paties  komentaro tarp 18-os Atsakymų balandžio 04 d. 10:23  išplėstiniame aiškinime į mieluosius į nužudytojo artimuosius pacitavau VSD ataskaitą ir joje minimus faktus susiejau su Giedriaus politinės-visuomeninės veiklos problemomis bei šios  žmogžudystės politinių aplinkybių gausa. Todėl po šio mano komentaro Jūratės M. užsiminimas apie kažkokį "skausmą" kontekste buvo visai ne į temą, kas buvo rašoma ir Jūratė tame politiniame ginče iki tolei net nedalyvavo. Todėl, kodėl Jūratei reikėjo ne iš šio, ne iš to įsivelti į mūsų ginčus visai ne pagal temą?

 

-39-


50. nuotr.
: Vienas kitam akimirksniu "Patinka" paspaudus ir pastoviai taip diskusijoje darant ir skaitytojui tai matant rodo vienas kitam neabejingumą, kurį Simonas Kroydonasnet LL straipsnyje tai paminėjo.

     Todėl siūlau PANAGRINĖTI kairėje 50-toje nuotraukoje parodytą  PSICHOLOGINĮ NAŠLĖS ĮTRAUKIMO Į DISKUSIJĄ KONTEKSTĄ. Kai  Jūratės Mices pirmas sakinukas pasirodė, tai tuojau pat kelių sekundžių tarpe po juo D. Š.-o iš kart "Patinka" paspaudimai atsirado, o po antruoju tik 3 min. skirtumu atsiradusiu komentaru, ne tik "Patinka"", bet ir tą pačią minutę ir ne trumpas komentaras atsirado, kurio rašymui, kaži, ar spėsi tai parašyti per 3 min.?

     Taigi, TOKS GREITAS SUREAGAVIMAS ĮRODO, KAD TAM NAŠLĖS KOMENTARUI TEISININKAS RUOŠĖSI IŠ ANKSTO, ŽINODAMAS, KAD JIS BUS PARAŠYTAS. 

      Tai, akivaizdus įrodymas, kad Jūratė Mice buvo paveikta parašyti priešingą sau pirmajai išreikštai man padėkai. Juolab, o pačiai našlei turėjo būt įdomu, kur josios vyras buvo nužudytas.       

      Be to, kur čia koks gali būti mano "šnipinėjimas" nustatant nužudymo vietą, dar, net "peržengiant visas ribas"? Nejau mano paskambinimas į tv3 studiją žurnalistei Donatai Račaitei ir jos operatoriui Juozui Subatkiui tai, ir yra mano "peržengta riba"?

     O kad nuomonę kardinaliai pakeisti našlei, tai, manyčiau, užteko paties pirmojo D. Š-o komentaro šioje temoje tokio:

51. nuotr.:  Teisininko Donaldo Šarmanausko pats pirmas komentaras mano temojeskirtoje Giedriui Valiūnui atminti, kuris sudarė lemiamą įspūdį.

      Šiam Donaldo komentarui ištikimiausia Neringos Venckienės palaikytoja Audronė Karpavičiūtė paspaudžia F.b. mygtuką "Patinka" net didžiausiam Laimutės Stankūnaitėsgerbėjui vien tik todėl, kad ji yra didelė komunistinės praeities gerbėja ir tiesiog, matyt, tapo euforijoje, kai mane kaip sąjūdininką sužinojo apie mano "raudonąją praeitį" bei mano "persidažymą".

     Lygiai taip pat turėjo sureaguoti ir nužudytojo našlė Jūratė, kuri gimusi ir užaugusi tremtinių šeimoje ir, perskaičiusi šią D. Š.-o naują "žinią" apie mane, tikrai, turėtų nepatikliai į mane pažiūrėti. 


52. nuotr.
: Štai Jūratės padėka man ir jos nuostatos dėl savo vyro nužudymo, kol nepasirodė kitą dieną šioje temoje teisininkas D.Š.. Tai, ar ne jo poveikio rezultatas našlės kardinaliam nuomonės pakeitimui?

-40-

     Yra žinoma psichologijos taisyklė, kad pirmas įspūdis būna, paprastai, lemiamu. Be to, ne kiekvienas jaunas žmogus gali suvokti laiko perspektyvas, kad visų darboviečių nepradėsi vardinti, rašydamas Pareiškimą teisėsaugai. Juolab, kad mano komjaunimo darbovietė buvo tik 3-jų mėnesių ir tai buvo ne Perestroikos laikotarpyje, o dar brežnevinės epochos pradžioje -1969 m. Paminėjau Pareiškime save kaip buvusį Sąjūdžio tarybos narį, nes mes Sąjūdyje kūrėme naujas partijas ir griovėme vienpartinę sistemą. (Net iš aukštosios mokyklos paskutiniojo  baigiamojo Mokslinio komunizmo egzamino, kurios teorija labai domėjausi ir puikiai viską pasakojau, gavau žemiausią tik patenkinimo įvertinimą, nes dėstytojui-Mokslinio komunizmo katedros vedėjui, kuris dar buvo ir Instituto partorgas, turėjęs net aukščiau, kaip rektoriaus statusą, pasakiau, kad VIENPARTINEI SISTEMAI GALAS ATEINA.. todėl jis man iš keršto ir įraitė tik 3-jetą, nes kremlius jau neleido nepatenkinamų pažymių rašyti už šį pseudomokslą.) 

      Todėl, akivaizdu, kad dabar  komentarų pradžioje teisininkas D.Š. manjakiškai keršija už komunizmo sugriovimą ir todėl turi labai didelį malonumą pasityčioti.

     O tokių patyčių efektas mažiau išprususiems, ir, ypač, jaunoms moterims, nemačiusioms sovietinės realybės - tokie kvailinimo būdai labai veiksmingi.

      Juk našlė Jūratė dėkojo man balandžio 30 d. pirmos dienos pusėje. Kitą dieną su Jūrate telefonu 21:37 kalbėjausi labai maloniai net 59 min. 06 sek. ir užbaigiame pokalbį, nes jai vaikus reikėjo migdyti.  Na, ir, štai, po gerų poros valandų, arba ryte Jūratė, matyt, perskaitė Donaldo Šarmanausko paminėtą mano "nuslėptą pareigybę". Todėl apie pietus su manimi Jonavoje susitikus, kalbėtis atsisako - apsimeta, kad "neturi laiko". Nėra abejonės, kad galėjo būti ir paveikta individualiu susirašinėjimu su už dyką, matyt, įsisiūliusiam atstovauti teisme kaip nukentėjusiai. Ar tai ne "iš dangaus mana nukritusi"? 

       Ir nors Jūratė paskutiniu  savo komentaru pabrėžė, kad jos nužudyto vyro atminimui "reikia vainikus dėti prie žudikų ir jų bendrininkų namų", bet toks keršto būdas negirdėtas praktikoje. Juolab, kad pagal fiziologijos dėsnius, perskaičius mirties išvadą NUKRAUJAVIMĄ, akivaizdu, kad tai galėjo būti ne staigios mirties ir tikroji biologinė mirtis ne šiltą ankstyvo pavasario naktį, tikrai, galėjo užsitęsti iki sužeistojo įmetimo į šulinį. 

       Todėl, PO MANO PASKELBTOS LAVONO RADIMVIETĖS; NAŠLĖS NETIKĖTAS SIEKIS MANE UŽTILDYTI ATITIKO ŽUDIKŲ INTERESAMS - TAI TOKS PRIE JOS PRISISTAČIUSIO TEISININKO REZULTATAS.  Juk žudikams kaip tik ir reikia, kad vainikai būtų prie jų namų, bylojantys "netyčinę žmogžudystę susipykus", o ne apgalvotą ir iš anksto užplanuotą, sužeistąjį ne gelbėjant, o dar pusgyvį skandinant. 

       O, kad nustatyti tikslią mirties vietą, bijau, kad gali tekti "ekshumuoti" ir iš naujo lavono analizę atlikti, kaip tai dažnai praktikoje būna. Bet jau kremuotų palaikų analizę mokslas išmoks atlikinėti tik gal po kokio tūkstantmečio?

-41-

    Taigi, negi nesimato, kam naudinga nuslėpti tikslias mirties aplinkybes?   Galutinai našlė Jūratė ant manęs užsiūto, vietoje to, kad padėkotų dar kartą, kai uždegiau žvakelę jos vyro nužudymo vietoje. Tada ji ir užsiūto, kad, nužudymo vietoje žvakelės uždegimu, neva, noriu tarp rusų ir lietuvių "nesantaiką padaryti", nors aiškinau komentare atvirkščiai. Vadinasi, arba nesuvokia, ką perskaito, arba visai ne skaito, kas rašoma.  Pradėjo našlė trafaretiškai aiškinti, kad, neva, "rusų nekenčiu", nors niekad prieš rusų naciją čia nieko nerašinėjau. Tai, akivaizdu, NAŠLĖ TAPO KAŽKIENO DAR KLAIDINAMA - ne tik prisistačiusio teisininko D.Š..

         Pats šlykščiausias našlės klaidinimas pasireiškė, kad, neva "kišuos į privatų gyvenimą", nors nužudytas vyras buvo viešas asmuo kaip politikas-visuomenininkas, o našlė į savo vyro nuosavybę neturėjo jokių teisių, nes buvo išsiskyrusi. Taip pat ir dėl mano koliaže panaudotų nuotraukų, teisininkas D. Š.  sąmoningai našlę klaidino, nes nuotraukas paėmiau ne iš asmeninio albumo, o iš žiniasklaidos. ..    


53. nuotr.
: Ekspedicijos į politiko-visuomenininko nužudymo vietą, demaskavus klastingą visuomenei objektą, tyrimo aplaidumą ir nužudymo vietoje žvakutės uždegimo pasekmė.  Šis mano komentaras buvo paskelbtas balandžio 10 d. 11:25, o Jūratė vietoje padėkos man priekaištą davė 12:08 (Matome, 05  min. paklaida Dabar Jūratės Mices profilio nuotrauka kita)

          O, be to, našlė buvo klaidinama visai ne į temą rašinėjimais, dėl ko teko pastoviai įspėjimus reikšti, į kuriuos chuliganiškai D.Š. nereaguodavo, nors buvau aš temos šeimininkas.

        Pradėjo našlė įsižeidinėti, kai priminiau jai jos šeimos ir giminės nuopelnus Lietuvai - net jos dėdę Česlovą Pukėną kaip Seimo gynimo organizatorių, kuriam tiesioginiu viršininku buvo Krašto apsaugos ministras Audriaus Butkevičiaus.  Dėka tokių klaidinimų NAŠLEI Jūratei SUSIFORMAVO ISTERIJA, kai po balandžio 09 d. 12:31  teisininkui D. Š.-ui mano komentaro-prašymo NEUŽSIIMINĖTI ŠMEIŽTAIS 22-trame-paskutiniame mano Atsakyme, parašytame balandžio 11 d. 01:11 paminėjau neseniai paskelbtą šių metų VSD ataskaitoje paminėtą jos vyro politinį  "kruviną priešą Marių Jonaitį", už kurio šią frazę pilną atsakomybę prisiėmė Jūratės M. brolis Eugenijus Pūkėnas, kuris buvo Lietuvos Tautininkų sąjungos  atsakingas sekretorius, atvedęs į politiką ir savo svainį, nužudytąjį G.Valiūną. Todėl ryte (paskutiniajame 19-tajame mano Atsakyme po balandžio 10 d. 13:05 mano komentaro, kad AŠ ATLIEKU PILIETINĘ PAREIGĄ, už ką man prezidentūra padėkojo - pridėjus komentare prezidentūros raštą.) man nepavykus nuraminti našlės Jūratės, kad ji nebūtais dalykais rašinėdama neniekintų savo vyro atminimo, balandžio 11 d. 10:52  ėmiausi paskutinio galimo veiksmo - bandžiau uždrausti jai rašinėti., žadėjau viską ištrinti, nes ji parašė, kad:

            jos vyro "žmogžudystę užsakė ar neužsakė neesmė".

     Čia, manyčiau, ši jos frazė ir mano nesutikimas su ja, ir  tapo našlės Jūratės prasidėjusios isterijos priežastimi, nes dėl to ir sukūriau temą, nes netikiu  nužudytojo artimuosius paniekinančia nužudymo oficialia "versija", paskelbta prokuroro "susiginčijus, dėl menkaverčių priežasčių". Todėl ir atsirado dideli nesutarimai tarp našlės Jūratės visos šeimos, kuri nori jos buvusio vyro, nors ir prieš nužudymą išsiskyrusio, bet sąmoningo nužudymo versiją sužinoti.

-42-

      Akivaizdu, kad šitą Jūratės Micevičienės šeimoje nesantaiką sukėlė pats būsimasis jos advokatas teisininku prisistatęs Donaldas Šarmanauskas, kuris tuo metu; t.y. balandžio 11 d. 23 val. 43 min. (prieš miegą) ir pateikė man grasinimo ultimatumą iki rytojaus 14 d., kuriame figūravo net į VSD įtrauktasis Marius Jonatis, kad, neva, "neteisėtas Lietuvos į ES stojimo referendumas" ir pan. Isterijai susidaryti sąlygas kaitino teisininkas po mano balandžio 11 d. 23:03 komentaru 33-juose atsakymuose. Viename iš jų balandžio 12 d. 11:48, kai aš vėl pagal psichologijos-fiziologijos vienovės principą Jūratei paaiškinau Mėnulio pilnaties poveikio galimumą į psichiką (tada ji ir buvo), kurį būtina įvertinti, ir todėl jai kai paaiškinau, kodėl su jos mama bei broliu bendrauju, kai jai išaiškinau bendravimo tikslus dėl jo pomėgių ir mano profesijos kaip trenerio sutapimus, bendrus interesus ir kai našlei pasiūliau su savo vyro artimaisiais per šventas Velykas pabendrauti, tada Jūratė Micevičienė po 6 min., matyt, neperskaičius mano išsamaus komentaro, 11 val. 29 min. man paskambino ir per 36 sek. akivaizdžios ISTERIJOS PRIEPUOLYJE kažką ant manęs pradėjo šaukti apie mano psichiką, lyg, aiškinti, ir kaip supratau, metė man kaltinimą, kad, neva "aš nužudžiau jos vyrą".

      Apie tokius Jūratės isterijos priepuolius sužinojau, kuriais buvo susirūpinęs ir net josios nužudytasis vyras Giedrius. Juolab, kad šiame isterijos priepuolyje tuo pačiu jo vyro nužudymu apkaltino savo brolį, tai pasakydama nužudytojo Giedriaus motinai Genutei, dėl ko jai sukėlė didelį psichologinį stresą. Todėl man balandžio 26 d. 17:55 teko sūnaus netekusiojo motiną Genutę telefonu raminti net 58 min. 56 sek. Tai buvo mano pirmas pokalbis, iš kurio supratau, kad a.a. Giedriaus mama Genutė labai pergyvena dėl "prokuroro" (matyt, taip teisininką D.Š. vadino) suklaidintos marčios, kuri buvo išsiskyrusi su jos sūnumi, ir jos sūnus važinėdavo į Vilnių prižiūrėti savo dukras. Jis, motinos žodžiais, dukrytes savo labai mylėjo ir todėl prižiūrėjo.

    

       Dar vieną isterijos našlės, ar kokio kito reiškinio pasekmę privalau priminti, kaip NAŠLĖ MAN BANDĖ BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ IŠKELTI PAGAL MELAGINGAI TEISININKO ĮKALBĖTĄ PARANOJIŠKĄ "gąsdinimo-terorizavimo', o tiksliau, "PERSEKIOJIMO-GRASINIMO" MANIJOS PASIVAIDENIMĄ.

       Šio įvykio priešistorė prasidėjo, kai šventųjų Velykų išvakarėse teko apsivalyti ir balandžio 15 d. 12:51 užblokuoti Donaldą Šarmanauską, tai per šv. Velykas, pasveikinęs, pranešiau apie į laisvę paleistų įtariamųjų buitį, kurie  gali savęs ir nekontroliuoti - gali vėl pasikartoti Kėdainių įvykiai tam pačiam Kauno apskrities VPK priklausančiam.

       Deja, Jūratė, vietoje su šventėm pasveikinimo, be jokio apdairumo prisikabina prie mano "psichikos" ir parodo, kad  visiškai nesidomi byla, šventai tiki Teismu, manydama, kad tik  jis išspręs, nors ir vaikas turėtų suprasti, kad Teismas nėra visagalis, jei tyrimas nebus atliktas kokybiškai.  

-43-

    Manau, čia ir yra pagrindinė sankirtos  viena iš priežasčių, dėl ko D Š.-ui labai lengvai pavyko apkvailinti našlę.  O, kad toliau galėtų jis ją kvailinti, įlenda vėl su "Donato Donatėlio" "klonu" po Simono Kroydono balandžio 17 d. 23:56 komentaro balandžio 18 d. 00:20 Atsakyme. Vėl įsibrovęs, pradėjo chuliganiškai tyčiotis, apsimetinėti kažkokiu "Donatu Jankevičiumi", nors iš leksikos kiaurai matosi tas pats mulkintojas. Į pastabas nereaguoja, tyčiojasi su savo įprasta psichiatrija, kuri, matyt, jauną našlę Jūratę Micevičienę imponuoja ir todėl ji tampa drąsi prieš mane, net nematydama, kad aš, nors ir pensininkas, 2 val. 57 min. turėčiau eiti pailsėti.

    Ir kai dabar visi  "donatai-donatėliai" F.b. administracijos dėka pasivertė į tikruosius donaldus-šarmanauskus, tai, kad tas mulkintojas buvo "donatu-donatėliu" įrodo jo F.b. profilio nuorodos internetinis adresas su jo buvusio melagingo-netikro profilio pavadinimo liekana. Todėl dabar aš jo nebijau jokių grasinimų "teismais", kai yra TEISININKO AFERIZMO ĮRODYMAS.
 

54. nuotr.: Tai pagrindinė šio Aferisto-"juristo" įrodymo nuotrauka, po kurios demaskavimo aš šį D.Š. viešoje erdvėje nevadinu vardu ir pavarde, kad neniekinti jo garbingos nei giminės, nei šeimos.

       Svarbiausia, Jūratė iš savo būsimo advokato perima naktinėjimų madą ir  tos pačios balandžio 18-tos dienos pradžioje parašo žinutę net 02 val. 57 min., kai ji pati turi eiti į darbą. Todėl nieko nuostabaus, kad savo advokato primokinta mano sukurtoje temoje jaučiasi kaip šeimininkė, lyg josios būtų tos temos "nuosavybė". Prisigalvojo, kad aš "žadėjau nerašyti", ir reikalauja nutraukti rašinėjimus, nors ne apie ją tą temą sukūriau. Kažkokia DESPOTIŠKA PER DAUG SAU LEIDŽIANTI NUOSTATA NURODINĖTI, matomai, tą patį išdarinėjus ir su buvusiu savo vyru - jųdviejų skyrybų priežastį turėtų tyrėjai nustatyti. Juk ...

           Neaišku, kiek klasių baigusi yra Jūratė ir kaip jai sekėsi literatūroje, jeigu į Simono Kroydono minėtą komentarą atsako visai ne toje prasmėje, ką jis turėjo omenyje dėl Jūratės "abejingumo". Juk niekur nebuvo mano temoje "reikalauta kalbėti apie bylą". Ir mus pavadinti "keistuoliais", ypač, Simoną Kroydoną, kuris vienintelis skelbė Jūratės vyro paiešką ir vienintelis kaip politiką Lietuvoje išviešino - tai kažkas jau ne aišku su morale ir dėkingumo jausmo stygiumi, jei dar ne blogiau kažkas.

-44-

       Be to Jūratė M. prasitarė apie josios "psichikos tikrinimąsi", nors niekas niekur apie tai nerašinėjo mano temoje. Čia jau vienas iš paranojinių gali būti haliucinacijų, kai pradeda vaidentis tai, kas temoje nebuvo rašoma. Galima spėti, kad, tikrai, būdavo problemos, buvo, gal, pastovūs reikalavimai tikrintis, dėl ko dabar tai ir gali vaidentis. Ir tai akivaizdžiai matosi juodo ant balto pagal klaviatūros raidžių parinkimus.  

    Apie tai vėliau viskas išaiškėjo, ką čia žemiau parodysiu, nes tai gali būti ir susiję su jos vyro nužudymu, su kuriuo ji buvo jau metai laiko išsiskyrusi iki jo nužudymo. Tai, manyčiau, labai įmantri aplinkybė, kurią būtina kruopščiai ištirti.


55. nuotr.
: Pamačius tokią "grožybę", teko tvardytis ir reikėjo griežtai, bet, neįžeidžiant  asmenybės, būtina buvo tramdyti, pabrėžiant aiškius simptomus nemigos, o ne "psichikos sutrikimus", ko reiktų vengti pacientams.

      Dar įdomiau, kad aš pabrėžiau Jūratei, kad čia josios niekas neklausinėjo, o ji vis tiek, net KLYKIA, kad 

                  "
į kažkokio pašalinio asmens klausimus neprivalau atsakyti!!!!!!!!!".

 
    Jau vien tų šauktukų klyksmo dėlionė sudaro įtarimą, kad būsimas advokatas, kažką prišnekėjo ir pradėjo vaidentis tai, ko nėra. Todėl su Jūrate bandžiau kiek galima korektiškiau diskutuoti, atiduodamas jai savo, kaip trenerio-pedagogo dėmesį pagal man įprastą būdą Holistinės pedagogikos, išaiškinti visų procesų (ypač mąstymo) nuodugniai - net teoriškai, ką tai darydavau sėkmingai ruošdamas aukščiausio lygio mąstymo sporto sportininkus. 

       Todėl, matydamas jos suvokiamumo didelį stygių, pabandžiau pagal savo daugiametę praktiką perspėti jaunai moteriai, kad SUVOKIAMUMO PRARADIMAS YRA PAVOJINGA BŪSENA, ypač, mamai, kai ji dar važinėja automobiliu. Todėl pasinaudojęs savo a.a. tėvo patirtimi, kuris KPI (Kauno Politechnikos institute) dėstė Eismo saugumą ir jo psichologiją, todėl Jūratei, štai, tokį komentarą parašiau:


56. nuotr. 
Savo komentarą papuošiau savo geriausios auklėtinės nuotrauka, kuri pastoviai už Lietuvą startuodavo nuo 16-os metų amžiaus. Tai Edita Martusevičiūtė ir ji dabar žinoma tarp geriausių pasaulyje orientacininkių, kurios įskaita visų josios pasaulinių varžybų  rezultatai figūruoja Tarptautiniame orientavimosi sporto federacijos tinklalapyje.

     Juk mano tėvas, kuris įkūrė Lietuvos automobilių sportą, o po to savo gyvenimą paskyrė Eismo saugumo problemoms, kaip tik labai kreipė didelį dėmesį į suvokiamumo lygį, kuris labai kinta nuo fiziologinės ir psichologinės būsenos. Todėl specialiai tai Jūratei pabrėžiau savo komentare. Be to lygiai tą patį komentare pabrėžiau, kad ir aš paskyriau save SUVOKIAMUMO SPORTO ŠAKOS IR JOS TEORIJOS BEI PRAKTIKOS VYSTYMUI. Todėl  savo auklėtineiEditai Martusevičiūtei (čia nuorodoje pateikiu Pasaulio Taurių josios įskaitų rezultatus Tarptautinės federacijos registruojamos), kad ją parengti kaip geriausią Europoje jaunę, kreipiau didžiausią dėmesį į SUVOKIAMUMO TEORIJĄ, priklausančią nuo laktato kraujuje koncentracijos varžybų metu. Todėl jai su josios tada būsimu rinktinės treneriu-jaunu mokslininku ir docentu Sporto universiteto (tada Akademijos) laboratorijoje ištyrėme jos anaerobinį-aerobinį slenkstį ir kurio dėka visą treniruočių procesą kreipiau į suvokiamumo ugdymą, skaitant žemėlapį ir suvokiant vietovę.

     Todėl man Jūratei Micei nebuvo jokio sudėtingumo paaiškinti apie sutrikimą suvokiamumo, kurį ji čia ryškiai pademonstravo, nesuvokdama, ką rašo, arba, nesuvokdama, ką perskaito kitų rašančiųjų. Tai gali būti nemigos, arba net AMFETAMINO pasekmė, kurios galimą naudojimą reiktų ištirti tyrėjams, nes žudynės, ypač, savo vaikų vyksta ir per narkomanijos  priežastį. Juk tragedija Kėdainiuose ir patvirtino tai.     

-45-

     Aišku, tai ne įtarinėjimas, bet, kadangi Jūratė M. vietoje to, kad man AČIŪ pasakytų už PATARIMĄ, man bandė Baudžiamąją bylą iškelti, todėl šis atvejis ir buvo vertas atskiro nagrinėjimo. Juk Jūratė Micevičienė mane apskundė policijai "grasinimu", nors po PATARIMO jai dar įdėjau besiorientuojančios su žemėlapiu slidininkės-orientacininkės nuotrauką, pabrėždamas vizualiai suvokiamumo svarbą. Todėl našlę galima būtų ir labai įtarti dėl paties aukščiausio suvokiamumo lygio sutrikimo, kai aš jai apie tai įspėju, o jai pasivaidena "grasinimas" ir su ta paranojine haliucinacija melagingai kreipiasi į policiją. Bet Jūratę galima ir pateisinti, nes ji tai daro, akivaizdžiai, ne savo noru - ji kreiptis į policiją sukurstyta, apie ką byloja žemiau pateikti pavyzdžiai.
      Todėl dėl melagingo kreipimosi į Policiją atsakomybės jai išvengimo, ją galima išteisinti, nes buvo apkvailinta savo  būsimo advokato teisininko D. Š-o, kuris, štai, ką po mano patarimo pradėjo rašinėti


57 nuotr.:
 Teisininko Donaldo Šarmanausko įtaiga našlei, kad aš, neva, "gąsdinu-terorizuoju", nors aš diskutuoju tik savo temoje ir ginuosi nuo Jūratės ir jos teisininko užsipuldinėjimų, nepagrįstų jų kaltinimų man. Apie tai plačiau.

      Todėl vargšelė Jūratė įtikėjo ir patikėjo teisininku D. Š.-u, kuris paragino viešai jai dėl manęs kreiptis į teismą. Tą ji kitą dieną ir padarė.


58. nuotr
.: Po ĮTAIGOS seka jau konkreti našlę klaidinanti teisininko "rekomendacija" į teismą dėl "šeimos nuotraukos", nors nužudytasis Giedrius Valiūnas nebuvo Jūratės Micevičienės "šeimos nariu" - net nužudytojo pavardės našlė neperėmė ir jos vyras nustojo būti jos šeimos nariu po skyrybų. O "vaikų nuotraukų" savo sukurtame koliaže nenaudojau. Todėl Donaldas Šarmanauskas eilinį kartą apgaudinėjo našlę Jūratę M. ir kurstė jai nepepagrįstas aistras.

       Aišku, CK 2.22 dėl "teisės į atvaizdą" taip pat absurdiškas, nes nužudyto Giedriaus vaizdai apie jo politinę-visuomeninę veiklą vaizdai mano paimti iš Lietuvos žiniasklaidos, o jo buvusi žmona jokių teisių į savo buvusį vyrą neturi, nes metai laiko iki jo nužudymo ji buvo išsiskyrusi.       

        Todėl Jūratės Micevičienės reikalavimai man nustoti rašinėti apie jos vyrą ne tik sveiku protu nesuvokiami, bet ir dar net neteisėti mane mano sienoje mane terorizuojantys yra. Todėl visiškas absurdas yra, kad savo sienoje negaliu būti savo temos  šeimininku ir turiu pastoviai persekiojamas su tema nesusijusių asmenų. 

         Todėl galima spėti, kad visa nesantaika našlės šeimoje ir išsiplieskė per šio teisininko intrigą mano sukurtoje temoje dėl ko našlė savo šeimai grasino net savižudybe, buvo kviečiama policija, net per raudona šviesa pravažiavimas, atrodo, apklausose buvo fiksuotas - tai teisėsaugai reikia pasitikslinti.

-46-

 

         
        Taigi, APIBENDRINU: 
       Juk aš, Jūratei Micei geranoriškai patariau kaip suvokiamumo psichologijoje nusimanąs, turintis per 40 m. treniravimo pedagoginę patirtį Suvokiamumo (orientavimosi) sporto šakoje, ir patariau dar net pagal savo a.a. tėvo: eismo saugumo psichologiją dėsčiusio aukštojoje mokykloje (KPI) patirtį, kad jai reikia važiuoti per sankryžas atsargiai. Ir neapsirikau, nes kiek vėlėliau sužinojau, kad Jūratė Micevičienė savo motiną per raudoną šviesoforo signalą, lyg, pravežė. Ar taip, tikrai, buvo, čia detalesnis tyrimas turėtų būt atliktas, jei tas buvo kur nors užsiminta ir protokoluose jei buvo paminėta. Be to, sužinojau, kad J.Micevičienė viešai telefonu skambindama ir žinutes rašydama GRASINO ŽUDYTIS, dėl ko į josios parduotuvę buvo policija kviečiama. Dėl šito įvykio yra užvesta byla tirti smurtą artimoje aplinkoje, arba  tirti sveikatą. 
     
      Be to, jei tikslu, girdėjau, kad, net, atrodo, vaikus grasino nužudyti kartu su savimi. Ar taip, tikrai, buvo, tyrėjai turėtų ištirti. Juk, jei telefonu buvo vykdomi grasinimai, tai jau ir įrodymai, kad besižudydama motina gali ir savo vaikus  nužudyti. Negi bus laukiama trečio Kėdainių įvykio po vaikų į šulinį sumetimo bei vaikučio uždaužymo?  Be to pagal artimųjų pasakojimus, "Jūratė M. su savo dukrytėmis labai neatsargiai važinėja". 

    O, kad jos būsena prasta, tai ir aš galiu konstatuoti, nes  Jūratė ir man telefonu balandžio 12 d. 11:29 per 36 sek. trukmės pokalbį kažką klykdama, minėjo, kad, neva, "aš jos vyrą nužudžiau". 
(Apie tai pranešiau prokurorui Tomui Stelioniui ir jam nurodžiau tikslų laiką bei tel. Nr., iš kurio man skambino.) Be to tuo pačiu ji kaltino ir savo brolį, labai įskaudindama nužudyto Giedriaus motiną Genutę. O ką ji arba jos labai artimas asmuo, pasivadinęs netikru profiliu "Nežinomas Vilnius" prirašinėjo, tai, matyt, gali būti to paties "juristo-Aferisto" Donaldo Šarmanausko, galimos, veikos pasekmė žaisti su netikrais profiliais, kaip jo yra liga mane persekioti ir trukdyti Rusijos - Sovietų Sąjungos atliktų nusikaltimų visuomeninius tyrimus atlikinėti. 
 


                        
b) Ar "atsitiktinis" man skambutis balandžio 12 d., kai esu J.Gagarino nužudymo liudininkas?


 59. nuotr.: Plačiau dešinėje pagal nuorodą mano laiške J.Garino dukroms.

   Juk, tas keistas Jūratės Micės (Micevičienės) skambutis įvyko ne bet kada, o balandžio 12 d.; t.y. per Kosmonautikos dieną, kai aš esu pirmojo mūsų planetos kosmonauto J.Gagarino nužudymo liudininkas ir apie tai daug rašau. Negi čia  tik "atsitiktinumas" tasJūratės skambutis, kaip ir pro J.Gagarino-V.Seriogino ekipažą praskrudęs 10-15 m. atstumu naikintuvas Su-15 irgi "atsitiktinai"? Prašau, kam įdomu, galite pastudijuoti mano laiškus skirtus J.Gagarino dukroms ir kosmonautuiAleksejui Leonovui (pirmajam išėjusiam į atvirą kosmosą ir J.Gagarino žuvimo tikros priežasties demaskavimo organizatoriui)

-47-

         Juk aš, kai tarnavau kariuomenėje,  su savo ir kolegos radarais abu fiksavome  per 1700 km/val. greitį J.Gagarino žuvimo metu, kai  jo lėktuvas Mig-15 tokio greičio dar negalėjo pasiekti (jo max. greitis tik 1075 km/val.) ir tokį greitį galėjo vystyti tada mums dar nežinomas Su-15 (jo greitis max. 2300 km/val.), kuris buvo sukonstruotas garsaus pasaulyje konstruktoriaus Pavelo Osipovičiaus Suchojaus, gimusio  1896 m. Vilniaus gubernijos Glubokij miestelyje. 
        Ir, būtent, mane D. Š. pastoviai už tai persekioja-tyčiojasi, kad "aš anksčiau tylėjau", nors aš jam žmoniškai aiškinau ne kartą, kad aš negalėjau sukurti  praskridimo ir viršgarsinės bangos dėka kito lėktuvo apvertimo į suktuką nuvarymo teorijos akademiko-generolo Belocerkovskio sukurtos, kuris ruošė J. Gagariną skrydžiui į kosmosą, ir kurios tęsėjas buvo minėtas kosmonautas - Gagarinų šeimos draugas Aleksejus Archipovičius LEONOVAS. Juk jis tą praskridimo variantą pirmą kart pasaulyje pranešė 2013 m. birželio ar 06 d. ar 11 d. - dabar nepamenu. Kad J.Gagariną užmušė - tai ir  dabar ir toliau primenama versija A.Leonovo, kad praskrido, atseit, aviokonstruktoriaus Andrejaus Tupolevo pavaldinys. Be to A. Leonovas tik pernai  pranešė, kad tas per 85 m. sunkiai sergąs lakūnas-bandytojas, praskridęs pro J.Gagarino-V.Seriogino ekipažą, kurio asmenybė dabar slepiama, yra net Sovietų Sąjungos didvyris. Todėl aš ir keliu versiją, kad ne už II-tro pasaulinio karo mūšius tą didvyrio vardą gavo.  Juk sugebėti Su-15 naikintuvui skridus 450 m aukštyje, o po to staigiai šauti į debesis ir debesyse praskristi pro pirmojo  mūsų planetos kosmonauto pilotuojamąjį lėktuvą, pagal mane, tik kažkokio į lėktuvą įtaisyto radaro dėka, matomai, buvo tai įmanoma padaryti. Kada naikintuvuose atsirado radarai - tai tada mums niekas nepasakodavo. Kadangi dalyvaudavau naikintuvų užvedimų pratybose, kai iš mūsų radarų (lokatorių) lakūnų atstovas komanduodavo, kaip atrasti kitą lėktuvą. Jiems nurodymai būdavo duodami tol, kol pats lakūnas nepamatydavo savo akimis tolumoje lėktuvo. Tada jis pasakydavo "цель вижу" (taikinį matau) ir tada pats lakūnas artėdavo prie to taikinio. Paprastai, tokie skraidymai, vadinami "наведение" (užvedimai) vykdavo giedriomis dienomis. Debesuotomis dienomis nelabai pamenu, ar tokie skraidymai vykdavo - tik apmokymai-manevrai išplėstiniai. Todėl netikiu, kad pro J.Gagarino-V.Seriogino ekipažą galėjo būt įmanomas "atsitiktinis" praskridimas.  Manau, kad tik tada naujai lėktuvinio radaro dėka tokią šunybę galėjo iškrėsti. Dabar Rusija apie tai nieko konkrečiai nerašo, kaip tie naikintuvuose radarai atsirado. Todėl įtariu, kad, gal, ar ne už to radaro išbandymą, praskridus ir nužudžius J.Gagariną, didvyrio vardas suteiktas?  Aptikau dabar neblogą straipsnį, kaip 1950-tųjų metų pabaigoje A.A. Kolosovokonstruktorių biuras 
КБ-1  sukonstravo 163 kg svorio radiolokacinę (RLS) stotį ЦД-30 įtaisytą į naikintuvo oro užgriebtuvą (воздухозаборник). Ir kadangi, pasirodo, toliau į A.I..Mikojano sukonstruotą naikintuvą E-7, kuris vėliau tapo garsiuoju МиГ-21ПФ, jau aptikinėjo Ту-16 bombonešius 17-20 km atstumu, o Ил-28 14-17 km atstumu. Aptikau kažkokią БРЛС «Сапфир-21», sukurtąНИИ-339 (dabar Korporacija  «Фазотрон-НИИР»), kuri ir yra FAZINIŲ radarų kūrėja. Todėl «Сапфир-21» su 6-9 km taikinių aptikimu ant naikintuvo МиГ-21С praėjo sėkmingus bandymus ir 1967 m. rugsėjo mėnesį buvo priimta į ginkluotę. Tada kaip tik ir tarnavau aš  1966-1968 m.m. ir, aišku, apie tas slaptas tada sistemas mums kariams niekas nepasakodavo. Be to labai nuodugnus  naujausio tada tipo naikintuvo Su-15 kūrimo straipsnis atskleidžia visą jo modernizavimo istoriją. Juk tada J.Gagarino numušėjęs pakilo iš Žukovskio akademijos aerodromo, pro kurį dažnai pravažiuodavau iš Maskvos Kursko krypties geležinkeliu ir, kurį matydavau esantį tarp Maskvos upės ir to geležinkelio. Tame aerodrome pasirodo, to lėktuvo bandymams vadovavo nuo 1962 m. patyręs specialistasR.G.Jarmakovas iš kurio ir galima būtų sužinoti, kas kosmonauto žudiku tapo. Juk kai pagal A.Leonovą iš to Žukovskio aerodromo startavo tas Su-15, grubiai pažeisdamas virš garso greičio skrydžio taisykles skristi ne žemiau 10,5 km aukštyje, o skrido 450 m aukštyje, chuliganiškai daužydamas kaimų gyventojams langus su viršgarsiniu efektu, todėl aš iš savo radarų Mordovijos miškuose ir negalėjau pamatyti žemai skrendančio to naikintuvo, ir todėl nepastebėjime jo susijungimo su J.Gagarino ekipažu, kai Su-15 šovė forsažu į debesis pagal A.Leonovo atskleistus tyrimus bei kitų mačiusių tai gyventojų parodymus. Tik dabar išsiaiškinau, kad šis naikintuvas jau turėjo radarą vyriausio konstruktoriaus G.M.Kuniavskio sukurtą "Орел-Д58М", kuris ir leido šauti į debesis ir juose praskristi šalia J.Gagarino valdomo lėktuvo. Kad, kaip demaskuotojui A.Leonovui dabar, matyt, įsakyta meluoti, neva, "netyčia" ar "atsitiktinai" praskrido šis Su-15, tai ne tik pagal tikimybių teoriją yra nesąmonė, bet ir turint šį intelektualųjį radijo lokacinį centrą su kitu objektu susidurti neįmanoma - jis būtų signalizavęs apie artėjimą prie kito skrendančio objekto. Todėl ir  man Kosmonautikos dienąG.Valiūno našlės Jūratės Micevičienės paskambinimas ir mane jos vyro "žudiku" apšaukus, negalėjo būt "atsitiktinis". Juk pirmą kartą gyvenime buvau apšauktas "žudiku". Todėl  toks man keistas netikėtumas ir sutrukdė pabaigti savo tyrimus naršant po Rusijos elektronikos karo technikos aprašymus, kuriuos būtina dar įdėmiai studijuoti.

-48-

       Nors ir susiklostė tarp manęs ir Jūratės psichologinė konflikto situacija, bet ją kažkas iš šalies turėjo sąmoningai kaitinti ir modeliuoti tai Kosmonautikos dienai. Spėju, kad kažkas jautė, kad aš domiuosi ir dėl Malaizijos lainerio Donecke sąmoningo  numušimo ar dėl  Smolenske Lenkijos prezidento delegacijos susprogdinimo bei J.Gagarino numušimo teorijomis, todėl kažkas, matyt, irpakišo man isterikuojančią našlę, būtent, tokiai Kosmonautikos dienai, kad mano dėmesį nukreipti nuo mano tyrinėjimų.  Juolab, kai tada ir turėjau Su-15 su jame atsiradusiu tada radaru  demaskuoti  kaip pagarsėjusį ir pravardžiuojamą "keleivinių Boingų užmušėją".  Juk Su-15 ir numušė 1978 balandžio 20 d. Pietų Korėjos Boeing-ą - 707 skridusį iš Paryžiaus į Seulą, kuris netyčia pakliuvo prie Murmansko ir po Su-15 raketinės atakos, korėjiečių pilotas sugebėjo lainerį pasodinti ant užšalusio ežero, bet du keleiviai tada žuvo, matyt, dėl išsihermetinimo po keleivinio lėktuvo apšaudymo. Tada pilna buvo kraujo keleivių salone, nes kritus slėgiui, kraujas žmonėms iš burnos, ausų ir akių veržėsi, kai pilotai tuoj pat tupdė, kad gyvybes keleivių gelbėti. Akivaizdu, kad du keleiviai neatlaikė-žuvo. O po to visi keleiviai žuvo Ochotsko jūroje 1983 m. rugsėjo 1 d. garsios tragedijos iš Seulo į Tokiją metu, skridusio reisu KAL 007. O be to ir dėl Aleksandrovo choro su Tu-154 Juodojoje jūroje  esu skeptikas oficialios Rusijos versijos, kad, neva, "pilotas dangų su jūros vandeniu sumaišė", lyg, "nežinotų" pilotai to efekto. (P.S.: Kur 1978 m. Š.Korėjos laineris buvo nusodintas ant užšalusio ežero, tai tas buvo Š.Karelijoje netoli miestelio Louchi, nuo kurio man teko Kalevalos epo  užrašymo ekspedicijoje dalyvauti - to miestelio pavadinimas taip pat su tos legendos heroja yra susijęs.)
     O, be to, Mozdoke, kuriame turėjo leistis tas Tu-154 pasipildymui ir nesileido, dėl, neva, "blogų oro sąlygų", o nusileido į Adlerį, todėl tai aš patikrinau, kokios tos "blogos" meteo sąlygos.


60. nuotr
.: Archyve galima pasitikrinti, koks buvo oras. Šito Lietuvos metereologija tokių viešų paslaugų neatlieka


61. nuotr
.:  Kad susirasti archyve, reik tiksliai internetinį adresą susirinkti tokį, kokį čia matote.

     Tai kaip matome, pagal Rusijos metereologijos archyvą, kada iš karinio gerai saugomo Čkalovsko aerodromo (nuo ten ir J.Gagarinas paskutinį kartą kilo) pakilęs Tu-154 su Aleksandrovo kariniu choru turėjo Mazdoke nusileisti, kad pasipildyti. Ir matome - protinga Rusija, netikinti Kremliaus paistalų, taip pat mato, kad oras naktį, kada turėjo leistis lėktuvas, buvo kuo puikiausias - vėjo visai nebuvo-štilius ir dangus buvo giedras.

    Pasitikrinau, nes man Mazdokas yra žinomas, nes Tereko upe man teko plaukti baidare iki jo po visasąjunginių baidarių slalomo varžybų, vykusių Ardono upės tarpeklyje.

       Vadinasi, ne dėl oro sąlygų per Kaukazo kalnagūbrį tas Tu-154 perskrido ir prie jūros viename iš sudėtingiausių Adlerio oro uostų nusileido, matyt, tam, kad pakylant "visi galai į vandenį būtų sumerkti".  Juk, jei sausumoje kas būtų atsitikę su lėktuvu - tai nuo žurnalistų nieko nepaslėpsi. O, kad "liudininkai" ir FSB vienas darbuotojas "matė" į vandenį krentantį lėktuvą, tai aš todėl ir į Rusijos ambasadą paskambinau i paklausiau: 
       1. Ar yra Rusijoje Bendrosios pagalbos  tarnyba 112, taip kaip pas mus?
       2. Jei yra, tai kodėl lėktuvo paieškos vandenyje prasidėjo ne po 5 min., o tik po 5-ių valandų? Kodėl dar kalnuose lėktuvą ieškojo? 
       3. Negi psichologiškai normalu, kad jei žmogus mato krentantį lėktuvą  į vandenį ir neskambina Gelbėjimo tarnyboms, o po to prisistato kaip "liudininkas"? Negi toks "liudininkas" neneša atsakomybės, kad nei vienas gyvas keleivis nebuvo rastas?

-49-

       Mane užsiūtino tada ir Lietuvos žiniasklaidos pranešimai apie katastrofą keisti, kad po "po 20 min. skrydžio dingo" ir tik kelis kilometrus nuo Adlerio nuikriti. Iškilo jau tada klausimas, o kodėl nenukrito prie Turkijos krantų po "20 min." skrydžio?  Be to, versija apie "skraidančius paukščius" buv pakišta, lyg žurnalistai zoologijos mokyklinukams nežinotų ir nežinotų, kad naktim paukščiai neskraido. O ir žuvėdros ar albatrosai, tai ne "skraidančios karvės", ir jei "užkištų" variklį, tai lėktuvas turi net tokius tris. Be to, pažiūrėjus į Adlerio aerouosto aplinką ir į dispečerinį bokštą, kurį prieš Sočio Žiemos olimpiadą paskubomis pastatė Almaz-Antei koncernas visomis pačiomis kvailiausiomis falsifikuotomis teorijomis ginantis Rusiją dėl Malaizijos lainerio numušimo (su  jo įmone viena turėjau reikalų, kai savo radarą prieš 50 m. vežiau remontuoti), tai aiškiai matosi, kad iš bokšto dispečeriai per savo stiklus-langus plačius nekaip negalėjo matyti į jūrą nukritusio lainerio, nes  jam kalnagūbrio atšaka užstoja. Mat, pats šlaitas prigludęs prie pat aerouosto tako. Jei būtų bokštas kitame tako gale, tiksliau, tako pradžioje, iš kur iš jūros pusės leidžiasi lėktuvai, tai tada, gal, ir būtų dispečeriai pamatę, kaip tėškėsi į jūrą, arba, greičiausiai, sprogo prieš nukritimą. Kitaip būtų išlikusių gyvų, kaip dažniausiai būna. Mat, aerouostas ypatingas, nes kitame nusileidimo tako gale iš kart prasideda kalnai ir tik todėl nusileidimai-pakilimai gali būt vykdomi nuo jūros pusės. Todėl man nesuprantama, kodėl bokštas dispečerių stovi ne prie jūros? Todėl tuo tikslu nupiešiau reljefą ant ant kosmoso nuotraukos platesnės apžvalgos tikslu, nubrėžęs mėlynai dar jūros gylio linijas ir išdidinto paties Adlerio aerouosto aplinkos.

       Kad bus apkaltinti pilotai, buvo iš kart po katastrofos aišku kaip dieną. Štai, iš "Maskvos эхО" nukopijavau į viešumą patekusius komisijos dokumentus, kurios galite atsiversti: 1 psl., 2 psl., 3 psl. ir 4 psl..  Kariniai lakūnai tvirtina, kad oficiali versija "kolektyvinis išprotėjimas"  neįmanomas. Visas Rusijos Kremliaus nusikalstamas akcijas aviacijoje, kaip Malaizijos lainerio Donecke ir su Tu-154B-2 su bortiniu numeriu RA-85572 Juodojoje jūroje katastrofa geriausiai sekti pas žymiausius raketų technikos ir aviacijos specialistus kaip mokslininką dėl raketų pažeidų lėktuvams Vadimą Lukoševičių bei žymų karo aviacijos istoriką iš Samaros avio konstruktorių biuro Marką Soloniną. Iš jo pastoviai gaunu el. paštu ruošiamas Marko publikacijas (Marko Solonino knygos apie II-trą pasaulinį karą  yra išverstos ir į lietuvių kalbą). Labai puiki Marko interviu Sankt Peterburgo FONTANKOJE,  kurioje, paėmęs kalkuliatorių, gauna neįtikėtinus akibrokštus. Žymuslakūnas, bandytojas-kosmonautas ir Rusijos didvyris Magometas Tolbejevas, kuris už tai, kad yra kaukazietis-dagestanietis, Maskvoje prie mero Lužkovo buvo sumuštas milicijos - labai kritiškai apie šią avariją atsiliepė, kaip apie absoliutinį "bardaką" pilotų komandoje.  Na, o M.Soloninas atkreipė dėmesį, kad  pagal dokumentus lėktuvo "tangažas" (kampas kilimo ar nusileidimo) minus 4 laipsniai, tai yra labai mažas, lyg, lėktuvas bandytų nutūpti į vandenį. Taigi, man jau visiškai neaišku, kaip iš FSB "liudininkas", kuriam aš iš kart buvau padėjęs kabutes, "matė lėktuvą piestu į vandenį kritusį"? Taip, kaip Donecke Malaizijos Boeingą "matė apšaudomą kulkosvaidžiais iš šturmuotuvo Su-25"? Po to Markas Soloninas pavadino "liudininkų sektą", "mačiusių" tai, ką po to nuolaužų analizė paneigė ir paneigė II-trojo Maskvos brifingo radarų parodymai, nežiūrint tai, kad per I-ąjį brifingą buvo pateikinėjamos pačios kvailiausios falsifikacijos. O tokio tik prie minus  4 laipsnių tangažo į vandenį nusileidimo metu, pagal Marką Soloniną, paprastai, žmonės išlieka gyvi, o ne sudraskomi į fragmentus neatpažįstamai. O prie kritimo  30 m?sek., t.y., prie 108 km/val. greityje su automobiliu atsitrenkus į betoninę sieną, žmonės, aišku, žus, bet kūnai nebus sudraskyti. Nebent, susidūrus su vandeniu, krovinys sudetonavo ir įvyko salone sprogimas? Mane stebina tik 150 kg krovinio bagažo skyriuje. Tai ant 92 žuvusiųjų tik po 1,5 kg. Tai ar čia krovinys? Ar smuikai ir violončelės ne daugiau sveria? Bet man neaišku, kaip tada net už 2,5 km, prie Chosto poilsio namų pliažuose atsidūrė lėktuvo ir žmonių fragmentai? Kas juos nuo kritimo vietos nunešė, jei vėjas buvo iš šiaurės (nuo kranto) apie 6 m/sek.?   Net ir dėl Malaizijos lainerio Donecke  numušimo paskutiniai duomenys rusiškojo vertimo iš Bellingcat-o  - Tarptautinės ekspertinės-žurnalistų grupės, yra žymiai vertingesni su visomis nuorodomis, nei mūsų lietuviškoje \žiniasklaidoje. Be to visiems taip pravardžiuojamiems "vatnikams" užkimšdavau burną dėl pačio ZRK ((Zenitinio raketinio komplekso) Buk-M-1, su klausimu "kodėl tas raketinis įtaisas į Donecką buvo pasiųstas be komplekso?". T.y., išvažiavo "ginti" Donecką nuo Ukrajinos aviacijos be raketų užtaisytuvo ir net be atsarginių raketų, be radaro "Kupol", skirto skrendančių objektų nustatymui ir atpažinimui ir net be vadavietės (komandinio punkto, kuriame nustato numušamų taikinių būtinybę).  Aišku, įtaisas turi savo 2-jų kilovatų radarėlį dirbantį tik siauru sektoriumi. Bet, kai su juo pamatysi lėktuvą, tai jau galvoti nebus kada, koks ten lėktuvas, jau turėsi paleisti mygtuką raketos paleidimui, nes vėliau bus per vėlu. Tas radaras atpažinimo sistemų, atrodo, neturi. O prie normalaus radaro net beždžionė keleivinį lainerį milžiną nuo karinio atskirs. Juo, labiau, kai iš Kursko kariai su tuo įtaisu atvažiavo, tai ilgai treniravosi prie Lugansko poligone ir tarptautinę keleivinių lėktuvų trasą turėjo atmintinai išmokti. Tokios man taisyklės buvo prieš 50 metų. Todėl kiekvienas asilas pasakys, kad šis RAKETINIS ĮTAISAS BUVO ATSIŲSTAS IŠ ANKSTO ŽINOMAM PAGAL GRAFIKĄ SKRENDANČIAM LĖKTUVUI NUMUŠTI, matyt, tik keleiviniui kažkokiam, nes kariniai iš anksto priešui savo skrydžių grafikų ne skelbia. Apie tai ir paklausė Markas Soloninas:""Бук" на Донбассе. Зачем?" Tai klausia kiekvienas sąžiningas Rusijos karo specialistas. Tik kažkodėl Lietuvoje niekas to nepaklausė - nepadavė šios minties Lietuvos skaitytojams. 

-50-

  
    
                c) Patyčios socialiniuose tinkluose ir dirbtinų profilių kūrimas nėra Kibernetinių atakų atmaina?

      Deja F.b. socialiniame tinkle kaip tik iš tokių klausimų kėlimų šaipėsi, mane "psichiniu" vadino D. Š. su savo kitu labai keistu J.L. draugu, dirbančiu kažkokiose jėgos struktūrose. Mane pastoviai vadina "čekistu-žvalgybininku", nes su radarais žvalgiau dangų. Tai negi  nereikia TEISININKUS RUOŠIANČIOMS MOKYMO ĮSTAIGOMS SU KARO TEISE BEI KARIUOMENĖS PAGRINDAIS SUPAŽINDINTI ? Juk minėtas D.Š. ir demonstruoja visiškai nenutuokiantis apie karines struktūras.

       Tai ar tai nėra riboto ir net iškreipto mąstymo pagrindas, kai  nesuteikiamos reikiamos žinios? Juolab, D. Š.draugauja  ar draugavo su VSD ataskaitoje paminėtu Mariu Jonaičiu ir, būtent, teisininko, greičiausiai, "klonas-feikas" "Petras Brazdaliauskas", išsityčiojęs iš našlės, kaip tik ir prisistatė čia mano temoje nuo to paties Mariaus Jonaičio suburtos "nacionalinio intereso" gaujos (VSD ataskaitoje ji minima kaip "grupuotė"), kurią aš taip vadinti negaliu, nes tas "P.Barzdaliauskas" nuo buvusio Tautininkų sąjungos nario ir tą sąjungą išdavusio veikėjo pradėjo mano temoje ne tik chuliganizmu užsiiminėti, bet ir POLITINIO POBŪDŽIO PROVOKACIJĄ ATLIKO, būtent, šios "nacionalinio intereso" gaujos vardu. Ir tai labai simboliškai sutapo vėl, lyg, "atsitiktinumas", kad Ignalinos kultūros namų skandalingas koncertas su uždrausto įvažiuoti į Lietuvą Aleksandrovo choro repertuaru įvyko, būtent, to choro žuvimo dieną. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Negi pagal įstatymus uždraustos sovietinės atributikos raudonų vėliavų ir raudonų pionieriškų kaklaryšių mojavimo repertuaras buvo iš anksto užplanuotas to choro žuvimui?

        Ir, būtent, kai aš Mariui Jonaičiui, kaip buvusiam Tautininkų sąjungos aktyvistui paminėjau to keisto koncerto sutapimą su tame koncerte atliekamu repertuaru, būtent to choro, kuris tą koncerto dieną žuvo, mane už tą komentarą Marius Jonaitis blokuoja ir į savo  veidaknygės profilį įsideda to choro koncerto nuotrauką, kaip jo politinės požiūrio atspindį, laikomą iki šios dienos.

 


62.  nuotr.: 
Ar už mokesčių mokėtojų pinigus tinka mosikuoti kruvinosiomis raudonomis vėliavomis kaip  kruvinosios Raudonosios armijos simboliu? Ar būtina tikrosios  TSKP istorijos nežinantiems kaitinti kruvinąją bolševikinę-komunistinę nostalgiją didžiausiųjų žudynių pasaulyje sugražinimui? Juk jos prasidėjo nuo josios įkūrėjo, kilusio iš Odesos L.Trockio, kur šalia Dono slėnyje visos kazokijos lavonai buvo sumesti į upę, kuri ir užteršė Juodąją jūrą išniekintais žmonių lavonais. O juk šios mano temos nužudytojo G.Valiūno nužudymas taip pat vyko jo lavoną įmetus į vandens rezervuarą pagal tą patį metodą, dar iš anksto paskelbus apie  jo mirtį net iš tos pačios Odesos! Ką apie tai  "sutapimų" simbolika simbolizuoja? Juk kitų mirčių nebuvo pagal tą išankstinį pranešimą. Be to ir Giedriaus egzekuciją atliko pusbroliai Denisai, gimę "Raudonųjų Užusalių" krašte, kuriuos tokiu pavadinimu sovietmetyje šlovindamas raudonumą apdainavo vienas mano kolega - Jonavos Balso darbuotojas.

-51-

        Marius Jonaitis į savo veidaknygės profilį įsideda tą Ignalinos koncertą, nes jam patiko šūkis - patiko terminas "liaudis",  kas turėtų kirstis iš esmės kaip Tautininkų sąjungos nariui, nes, kas yra Tauta ir "liaudis" - tai diametraliai priešingos sąvokos ir apie ką aš asmeniškai M.Jonaičiui bandžiau paaiškinti trumpai ir drūtai. Nebūtų to ažiotažo, jei Marius Jonaitis kaip "nacionalinį interesą" nepasikabintų tą "glavlitų" įbruktą per prievartą "meną". Dar truktų svastikos. Kodėl vaikus neaprengus "hitlerjungeno" uniformomis? Klausiu perkeltine prasme.  Pažiūrėkime į statistiką - kas daugiau nužudė žmonijos - komunizmas ar fašizmas? O pastarasis ar ne kaip atsvara atsirado Spalio perversmo ("revoliucijos") prasidėjusioms žudynėms? Juk dabar rudenį bus šimtmetis šio kruvinojo teroro pradžios, prieš kurį protestavo net Karlo Markso ir Fridricho Engelso bendražygis - socialdemokratijos pagrindų kūrėjas Karlas Kautskis. Apie jį jau minėjau čia. 

       Vėl klausiu: Kodėl tas Ignalinoje koncertas sutapo su Aleksandrovo choro žūtimi tą pačią dieną? Ar negalima paanalizuoti, kam labiau buvo naudinga ta žūtis?  Teko du kartus man važiuoti su dviračiu per Gioterburgą (kai aplink Baltijos jūrą pedaliavau ir kai riedėjau į Londono olimpiadą bei atgal per Švediją), o dabar atradau pas kolegas rusus, kad Rusijoje buvo ruošiami teroristai Europai, ir, būtent, Gioteburgui, kuriame buvau patekęs į ligoninę, kai verčiausi su dviračiu per galvą prie 50 km/ val. greityje

       O, kadangi pagal J.Gagarino nužudymo repertuarą "atsitiktinais" praskridimais ar "sutapimais" netikiu, todėl vėl grįžtu prie tų teisinių žinių stygiaus pasekmių, kai teisininkas savo ambicijomis sukiršina būsimos klientės šeimą. Todėl tyrėjai turėtų nustatyti, kas tas, matyt, teisininko D. Š.-o pavyzdžiu sukurtas netikras F.b. profilis  "Nežinomas Vilnius", kuris buvo atsiradęs labai populiarioje Simono Kroydono sukurtoje temoje. Ją ir sunaikino D. Š., matyt, kad paslėpti savo intrigų pasekmes? Juk kaip tik yra iškelta Baudžiamoji byla, kad nustatyti tą ir kitus ne tikrus profilius.


63. nuotr.
: Tokias intymias subtilybes gali rašyti tik labai artimas našlei Jūratei M. žmogus, kuris galėjo artimu būti iki jos vyro nužudymo, arba ... Kai jos brolis kreipėsi į policiją, dėl šių profilių rašinėjimų, 64 nuotraukoje komentaro autorius pranešė, kad jis sunaikino Kroydono temą, kurioje buvo šis komentaras. Vadinasi, motyvacijos sunaikinti komentarą ir buvo, matyt, dėl šio šmeižikiško komentaro autoriaus demaskavimo.


64. nuotr.
: Primenu, kad pirmą kartą "Petras Barzdaliauskas" mano temoje pasirodė balandžio 20 d. 23:52, kaip įprasta D. Š.-ui būdinga rodytis vidurnakčiais. Mat jis buvo užblokuotas balandžio 15 d., o po to jo "klonas" "Donatas Donatėlis", dėka F.b. administracijos įsikišimo vėl persivertęs į D. Š.-ą,  balandžio 19 d. 19:38-19:50 (laikrodžių neatitikimas) buvo pakartotinai užblokuotas, tai nieko nuostabaus, kad neiškentęs, galimai, D. Š.vėl 3-čią kartą susikuria profilį "Petras Barzadaliauskas". Iš pradžių bandė jis kitokiu - gana korektišku stiliumi rašyti, lyg būtų jis artimas našlei Jūratei Micei. Be diskusijose į "Hipio Justų" paminėtą kažkokį Vilmantą (atseit, Jūratės kažkokį, su kuriuo "važinėja") ne panašus, nes diskusijose parodė juridinį išprusimą neeilinį, žinantį senuosius Tautininkų sąjungos įstatus, kai su tos sąjungos  pirmininku Juliumi Panka diskutavo.

-52-

       Čia aukščiau "Nežinamo Vilniaus" pabraukta raudonai viskas, kas išgalvota; ypač, "tėvų turto užvaldymas", kai tėvai darbingi. Akivaizdu, kad rašyta našlės braižu, arba labai jai artimo žmogaus, žinančio visas šeimynines peripetijas. Tas komentaras buvo parašytas balandžio 23 d. 23:54 S.Kroydono sukurtoje apie  G.Valiūno nužudymą temoje, kurią sunaikino D.Š.. Atrodo, pateikti parašymai labai iškreipti, nes DISKUSIJOSE NAŠLEI NIEKAS NESIŪLĖ  "PSICHIKĄ TIKRINTIS". Matyt, tas komentaras atsirado, kai pradėjo savo šeimoje našlė grasinti nusižudymu ir kai šeima ėmėsi josios sutramdymu. Tuo keisčiau, kad, apie našlės brolį čia pradėta šmeižti, nors jis nebuvo teistu ir ne "sėdėjo", kaip nusirašė "Nežinomas Vilnius", akivaizdžiai, norint pakenkti jo verslui. Juolab, tas brolis visai diskusijose niekur nedalyvaudavo. Dar ciniškiau, kad "Nežinomas Vilnius" tikina, kad brolis, neva, "leidžiantis ... apie Seserį nesąmones kalbėti", nors nei jis niekur nieko nerašė ir net apie Jūratę taip pat niekas nieko nerašė, kiek pats D.Š. išsiprovokavo. Todėl iš loginės ir teisinės pusės pradėti šmeižti savo šeimos narį viešai, kuris net nedalyvauja diskusijose, tai jau panašu į rimtą sutrikimą kažkieno "Nežinomo Vilniaus" vardu besirašančio, arba kažkas panašu į provokaciją. Juolab, dėl "tėvų turto", tai, atvirkščiai, kažkokie tėvų ir dukrelės teismai buvo prieš kokį dešimtmetį gana skandalingi. Apie juos kažką Simonas Kroydonas sužinojo, kai jis parašė į Laisvą Laikraštį straipsnį ir buvo užvedęs temą, tai, matyt, jam kažkas apie tai parašė - jis, bent, taip man sakėsi, individualiame susirašinėjime. Be to tas "Nežinomas Vilnius" išsišoko visiškai ne į temą, lyg, norint paniekinti nužudytojo G.Valiūno atminimą.  Dar net bandė "N.V." apkaltinti brolį dėl "Hipio" anketos, nors dėl šių abiejų ir kitų netikrų profilių nužudytojo Giedriaus svainis Eugenijus Pukėnas pareiškime prašė teisėsaugos nustatyti, nes tai svarbu šalies saugumui priešiškos valstybės kibernetinių-dezinformacinių atakų gausoje. Prašiau ir aš žodžiu; į VSD paskambinęs, prašydamas, kad budintys nustatytų, kol tie netikri profiliai neištrinti, t.y. kol Facebook-o administracijos nepanaikinti. Juk pastarasis ("Petro Brazdaliausko") panaikintas su jo visais komentarais ir po to pradėti gaminti kitos šio netikro profilio atmainos, kaip BraZdaliauskas, BraSdaliauskas ir pan.

     Ypač pakvailiojo D. Šarm...-as 49-ių metų nuo J.Gagarino nužudymo temoje (kitais metais kovo 27 d. bus 50 m. nuo jo nužudymo). Toje temoje 14-tą kartą sukūrė kitokį profilį ir vėl prasibrovė į mano temą net 03 val. 27 min., kaip visad naktimis blūdinėjant ir  visai ne į temą  demonstruoti savo  nelabai sveiką būdą žaisti dirbtinais profiliais - "feikais". Už tai pastabą gavo net nuo vieno savo bendraminčio.


65. nuotr.:
  Iš nužudyto mūsų planetos pirmojo kosmonauto didesnio išsityčiojimo nereikia, kai visai ne į temą pradedama diskutuoti apie Garliavos  nesąmones ir pradedama ginčytis tose nesąmonėse, kas didesnę tą nesąmonę atliko, pažeidžiant viešąją tvarką ir pasipriešinant policijos pareigūnui mokinių-vaikų akivaizdoje.

      PRAŠAU VISŲ DĖMESĮ ATKREIPTI Į TO PROFILIO PAVADINIMĄ ANALOGIŠKĄ NUŽUDYTOJO NAŠLĖS PANIEKINTOJUI "Petrui Barzdaliauskui" su trumpiniu "Petras Barzda".

         Net geresnio demaskavimo metodo ir nereikia, kai IŠSITYČIOTOJAS PATS SAVE DEMASKAVO, panaudojęs vėl eilinį kartą to paties išsityčiotojo profilio pavadinimo atmainą. Tai bet koks psichologas-kriminologas patvirtins, kad tuos pačius pavadinimus gali kurtis tik tas asmuo, kuris turi savotišką psichikos struktūrą būdingą tik jam ir daugiau niekam kitam  netinkanti nei pagal mąstymą nei pagal sakinių dėlionės braižą.

 Tai buvo gegužės 22 d. ir kai aš tą pačią dieną 11:48 pasveikinau  našlės Jūratės išsityčiotąjį su 35-tuoju  ir vėl paskutiniuoju įspėjimu. 
 

-53-

     DAR DIDESNIO PRISIPAŽINIMO, KAD ESI SUKČIUS - NEREIKIA, KAI VIEŠAI PRISIPAŽĮSTI BUVĘS NAŠLĖS IŠSITYČIOTOJU "Petru Barzdaliausku" ir akimirksniu, kad pasislėpti savo trumpinį, vyksta vėl profilio pavadinimo keitimas iš "P.Barzdaliausko" trumpinio į "teisybės balsą" (didžiųjų raidžių nededu, kad nesityčioti iš šių garbingų žodžių.)

      Čia jau pademonstruota aukščiausia savęs demaskavimo klasė.

 66. nuotr.: Didesnio išsityčiojimo iš žodžio "Teisybė" nereikia, kai pasityčiojus slepiamos pėdos - keičiami savo profilio pavadinimai.

     Svarbiausiai, kad vėl pasirodęs profilyje, visiems mano skaitytojams meluoja, kad, neva, "aš persekioju velionio žmoną Jūratę Micę", nors temą sukūriau ne jai, o jos vyrui ir ji pati mane pradėjo persekioti mano temoje, nes tai daryti ją išmokė būsimas jos advokatas, besigirdamas, kad ją atstovaus kaip "nukentėjusiąją". Tik, įdomu, ar gali būt laikomos buvusios žmonos "nukentėjusiomis", jei jos  prieš vyro nužudymą išsiskiria?       

        Dar vienas kuriozas įvyko, kai našlė Jūratė M. mamos darbe parduotuvėje prie pirkėjų iš jos atima mamos telefoną ir man paskambinusi pradėjo grasinti, kad mane vėl paduos į policiją už tai, kad telefonu bendrauju su jos mama ir broliu, lyg, jie būtų "nuosavybė" jos. Girdėjau, kad mama reikalavo gražinti telefoną. Kiek žinau, dėl šio incidento vėl buvo kreiptasi į teisėsaugą ir paprašyta visus incidentus su našle Jūrate M. prijungti prie bendrosios Giedriaus Valiūno nužudymo bylos.

        Todėl man privalu bandyti apginti našlę Jūratę, nes ji ir tuo klausimu suklaidinta įtikėjusiu "teisininku", tiksliau, "juristu-aferistu", kuris, po chuliganiškų rašinėjimu 7-tą kartą buvo blokuotas ir 8-tą kartą vėl susikūręs netikrą profilį, štai, kokią "juridinę" "grožybę" parašė:


 
67. nuotr.: Galite pažiūrėti, kaip 8-tą kartą už internetinį chuliganizmą blokavau (todėl nuotraukoje vardas ir pavardė juoda-neaktyvi), nes dabar 
ne vergovinė santvarka ir našlės Jūratės Mices (Micevičienės) tėvai bei brolis nėra jos nuosavybė, 
kad jiems paskambinimui reiktų našlės "įgaliojimo". Čia  pamatysite visus 7-is blokuotus 
D. Š-o
 netikrus profilius (klonus) ir taip pat, matyt, jo kitus gaujos užblokuotuosius. 
  

-54-

          Tai tokios pasekmės, kai nukentėjusią našlę "konsultuoja" Aferistas-"juristas" (diskusijose taip vadinau, nes net dezinformatoriaus blokavimai nepadeda - braunasi su savo dirbtinais profiliais į mano temas, kaip elementari Kibernetinė ataka.). Po tokių "juridinių" "konsultacijų", šeimos nariams reikia kreiptis į policiją, kad sutramdyti jo "konsultacijų" pasekmes.

           O įtikėti "juristu", moteriai, neturinčiai aukštojo išsilavinimo, tai vieni niekai, kai prie nukentėjusios našlės prisistato "teisininkas", kuris "dirba" net Kauno apskrities Vyriausiame policijos komisariate. Tai kaip netikės nukentėjusioji, kuri išsivaizduoja, kad prie našlės prisistato net "vyro nužudymo bylos prokuroras" (taip, matyt, artimiesiems rėkdama, stengėsi įtvirtinti savo būsimojo advokato kandidatūrą). 

 


68. nuotr.: Ar šitaip neapgaudinėjami Facebook-o skaitytojai - klientai/-ės išgalvotomis darbovietėmis, kuriose šis teisininkas ten net nedirba dabar? (Tanuotrauka iš vasario 25 d. diskusijų.)

           Juolab, kad šis "statutinės tarnybos" "darbuotojas" savo "darbo vietas" reklamuoja tik savo Facebook-o draugams. Todėl dar įtaigesnis poveikis savo draugams daromas, nes pagal įstatymus statutinis darbuotojas neturėtų politiniuose debatuose reklamuotis. Todėl įtaiga draugams yra didesnė. Aš šitą D. Š-o prisistatymo profilio  vinjetę nufotografavau, kai su juo draugavau ir kai jis buvo prikibęs prie manęs, kad demaskavau NATO karių apšmeižimą.. (Kai aš jį daug kartų demaskavau, tai jis iš gėdos vasario 25 d. apie 23:30 mane  blokavo,  po to atsiuntė savo kloną jau dabar demaskuotą "Donatą Donatėlį", ir kai vasario 26 d. 14:34  pagal leksiką identiškai vienodo mąstymo braižą demaskavau tą patį D.Š. esantį, tada jis atsiblokavo ir toliau mane persekiojo. Bet D.Š. pas mane diskutavo jau ne kaip draugas, nes MANO F.b. PROFILIS YRA PRIEINAMAS VISIEMS pagal demokratinius  mano principus. Bet, kai D.Š. jau nebuvo mano draugu, tai šios vinjietės vasario 28 d. 22:08 jau nemačiau ir D.Š.  23:42 paaiškino, kad tik draugai tai mato.) 

          Be to, aš mačiau, kad Jūratė Mice ir susidraugavo (ji pradėjo ženklinti D.Š., o ženklinasi tik draugai), matyt, kažką žadėdamas ir prisistatydamas, matyt, nuo "teisininkų ...", darančio ... Tai ar ne pačios nuostabiausios motyvacijos aklai įtikėti socialinių tinklų profesionaliam, taip žargoniškai vadinamam "troliui"? Todėl apkvailintą našlę reikia užjausti, kaip vargšelė toliau buvo ciniškai kvailinama, nes šis socialiniame tinkle mano vadinamasis Aferistas-"juristas" pradėjo įrodinėti, kad, aš, neva, "neturiu teisės naudoti nužudytojo nuotraukų" be našlės sutikimo, nors nužudytojo politiko-visuomenininko nuotraukas paėmiau iš žiniasklaidos, o ne asmeninio albumo.  O be to našlė neturi jokios "nuosavybės" teisių į savo buvusį vyrą, nes jo nužudymo prieigose 2016-04-14 nutraukė santuoką ir dar bandė aiškinti apie skyrybų "falsifikaciją":
 

-55-

 

69. nuotr.:  O čia teisėsaugai ir reikia išsiaiškinti, ar šitą žinutę našlė Jūratė Mice (Micevičienė) rašė D. Š.-ui, 
apsimetusiam į netikrą profilį "Petras Brazdaliauskas", ar identišką mąstymo-rašymo stilių turinčiam kitam, 
kuris prieš F.b. administracijos profilio  panaikinimą buvo "Petras Barzdaliauskas", o po panaikinimo pavardės
 pradžioje raides "a" ir "r" vietomis sukeitęs? Juk jis, mano temoje; skirtoje nužudytajam 
Giedriui Valiūnui atminti,
 
prirašė, kad su našle "turi ... santykius" ir su našle "apie bendrą gyvenimą galvos", o po to antrą kartą patvirtino 
apie "naujus šeimyninius šeimyninius santykius"
. Jeigu tai "ne D. Š.-ui našlė rašė" (patikėti 
sunku - tai turi prokuratūra nustatyti pagal IP adresus profilių, nes to prašiau į VSD paskambinęs ir našlės 
brolis 
Eugenijus Pukėnas rašė pareiškimą dėl netikrų profilių žalos.), tai tada dėl čia paminėtos santuokos
 nutraukimo "fiktyvumo", gali išsipildyti čia mano temoje balandžio 17 d. 
Simono Kroydono pranašystė apie
"
faktą, kad Giedrius buvo meilės trikampio auka"
. Juk tas komentaras buvo parašytas po mano apie VSD
ataskaitą paskutinę, kurioje 
Marius Jonaitis buvo minimas ir dėl jo man "į atlapus kibo" D. Š.,
Todėl ar nebus tas "meilės trikampis" tikras su "kitu", patvirtinusiu "naujus šeimyninius santykius" ir apie
kreditą bei skyrybas Giedriaus-Jūratės čia paskelbęs? Kodėl intensyviai "Petras Barzdaliauskas-Barzdaliauskas"
tą "meilės trikampio" versiją peršą viešai

-56-

          Artimieji apie jokius Giedriaus Valiūno "kreditus-paskolas", atrodo, negirdėjo. Todėl teisėsaugai, nagrinėjant nužudymo bylą, gali ir šį faktą patyrinėti. Juk, kad nužudyti žmogų, tam turi būti motyvacijos.

          Na, o IŠ KUR MOTYVACIJOS PASTOVIAI SKLEISTI DEZINFORMACIJĄ, ypač, teisės mokslą bakalaurinį baigusiam? Ir ne bet kokios bakalaurinės studijos, o garsiosios Europoje Palaimintojo kunigo Adolfo Kolpingo kolegiją dvasingąją!  Juk tą kolegiją baigęs ir ją su dezinformacijomis-aferizmais "reklamuojantis" D. Š. mane pradėjo persekioti, kai demaskavau garsiąją dezinformaciją tarptautinę mano mieste Jonavoje dėl NATO kareivių apšmeižimo, skleistą Facebook-e. O, štai, ši žemiau dezinformacija, matyt, teisininkui pametėta kaži, kokių priešiškų jėgų struktūrų?

 


70. nuotr.: Ar teisininkui galima šitaip meluoti?

          Juk, dėl cheminio ginklo Sirijoje net melą mėgstanti pati Rusija tokios nesąmonės nedrįso pareikšti. O, kai dėl Lietuvos ES narystės euroskeptiškai savo nuomonę reiškia save reklamuojantis teisininkas! Ar tai toks psichologinis dezinformacijos teikimas per apsiklijuotas "teisininkų" etiketes, negi,  nėra pavojus mūsų Valstybei? 
 


 

71. nuotr.: "Pasigrožėkite", kaip Jūratė Micė paspaudžia "Patinka" ties skleidžiamu teisininko absoliučiu melu.

 

        Ir, štai, pavyzdys, kaip TEISININKO ETIKETĖ DARO MILŽINIŠKĄ POVEIKĮ net patriotų-tremtinių šeimoje užaugintaiJūratei Micei,  kuri dezinformatoriui "Patinka" paspaudė.

      Juk su Jūratės šeima bendrauju kaip su Tremtinių sąjungos nariais, kurią teko mana asmeniškai padėti kurti, kai buvau Jonavos rajono Sąjūdžio taryboje ir kai 1989 m. dalyvavau Neries upe ekologiniame plaukime ir, kai 4-tąją žygio nakvynės dieną per Istorijos pamokas Svilonyse (Guldėnuose) psichiatras, dabar žymus pasaulyje polittechnologas ir vėliau tapęs pirmuoju Krašto apsaugos ministru Audrius Butkevičius pasiūlė kurti Tremtinių ir politinių kalinių sąjungą.  Nuo tada Sąjūdžiui priklausantys padėjome surankioti tremtinius ir politinius kalinius į vieną bendrą jėgą, kad pasiekti kovo 11-tosios Nepriklausomybę.

        O su broliu bendrauju, kaip Gamtos sporto šakų specialistas, nes jis ir, ypač, jo viena kolegė-psichologė A.S. pagal mano profesiją buvo dar ir mano auklėtinių varžovė net tarptautinio lygio varžybose, o jos dėdė nuolatinis mano varžovas mano visų veteraniškų amžiaus grupėse, kuriose dalindavomės čempionatuose medaliais
 

          Todėl Jūratės Micės šeima ir jos kolegos, tikrai, nėra "privačios nuosavybės", kad negalėčiau skambinėti tiems žmonėms, kuriems labai rūpi nužudyto žmogaus žudymo aplinkybės, kurios, kaip tik visai Lietuvai buvo iškreiptos.       

-57-

          O, būtent, Palaimintojo kunigo Adolfo Kolpingo kolegijos bakalaurininko  D. Š.-o PRINCIPAI PASIREIŠKĖ VISKĄ SĄMONINGAI IŠKRAIPYTI - ir viską iškraipinėti-falsifikuoti pradėjo nuo sausio 13-tosios, kai asmeniškai prie manęs prisikabino dėl mano žingsnio prieš pusšimtį metų, kad atkurti KGB uždraustąjį Jonavos turistų klubą. Juk ji atkūrinėjau tam, kad jame organizuoti diskriminuojamą Orientavimosi sporto šaką, kuriai nebuvo leidžiama dalyvauti nei pasaulio čempionatuose, nei turėti sporto šakų federacijų, kaip tai turėjo visos kitos sporto šakos.  Federacija buvo įkurta tik 1978 m. Maskvos olimpiados išvakarėse, kai Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK-as), pamatęs diskriminuojamą šią šaką, pagrasino boikotuoti galutinai.

          Mane asmeniškai D.Š. gali būt užsiundytas, nes kaip Priešlėktuvinės gynybos specialistas turiu aiškų supratimą apie sąmoningą Malaizijos lainerio Donecke numušimą su tam pasiųstu raketiniu įtaisu be vadavietės, be radaro, be raketų užtaisytuvo ir be atsarginių raketų  tik iš anksto žinomam pagal grafiką skrendančiam lėktuvui numušti. Panašiai faktus turiu ir dėl Smolenske Lenkijos prezidento delegacijos susprogdinimą pagal paskutines mokslines konferencijas. Taip pat esu ir pirmojo mūsų planetos kosmonauto Jurijaus Gagarino nužudymo liudininkas pagal akadeniko-generolo Belocerkovskio ir kosmonauto Aleksejaus Leonovo versiją prieš 4 m. paskelbtą.

            Todėl paprašyčiau VSD specialistus-kriminalistus bei kriminalinės psichologijos žinovus patikrinti, ar negali būti tendencingo manęs persekiojimo tikslas  kaip savotiškos dezinformacinės-kibernetinės atakos vienu iš simptomų?

  

                                     d) RETRO į dezinformacijos pagrindą - patyčias.

         Taigi, toks vaizdas, kad D. Šarm...-as gavo kažkieno užduotį man keršyti už Jonavos uždraustojo Turistų klubo atkūrimą 1969 m. pabaigoje. Tuo tikslu, jis perėmė patyčių estafetę iš vieno jau aukščiau paminėto J.L., kuris mane pradėjo persekioti iš kart po Londono olimpiados, kai iš jos dviračiu grįžau per Upsalos universitetą, kad atžymėti tada prieš 400 m. atspausdintą Radvilo Našlaitėlio dėka LDK žemėlapį, saugomą to universiteto bibliotekos fonduose. Į Londono olimpiadą ir atgal dviračiu važiavau per Švediją, kad pagerbti neseniai mirusį mano pažintinių kelionių mokytoją, žymų keliautoją-kraštotyrininką, dirbusį  Prezidentūros Lietuvos 1000-mečio direkcijos direktoriumi Nepriklausomybės signatarąGediminą Stanislovą ILGŪNĄ. 

          Juk G.Ilgūno vadovaujama Lietuvos 1000-mečio direkcija buvo skirta Lietuvos pristatymui pasaulyje. Tą patį LDK pristatymą pasauliui atliko prieš 404 metus Radvilas Našlaitėlis, suorganizavęs LDK žemėlapio sudarymą bei spausdinimą Amsterdame. Todėl riedėdamas dviračiu iki to vienintelio pasaulyje žemėlapio saugyklos Upsalos  universiteto bibliotekoje, pagerbiau  Lietuvos pristatymu pasauliui užsiiminėjusius du didžiavyrius.

           Tą Lietuvos pasauliui pristatymo antrąjį 400-mečio jubiliejų būtina buvo minėti po Lietuvos 1000-mečio minėjimo. Deja, Prezidentūroje neliko institucijos, užsiimančios Lietuvos pristatymu pasauliui. Be to, man tik grįžus iš minėtos  ekspedicijos dviračiu, kurias atlikinėjo šviesiosios atmintie Gediminas Ilgūnas, ir kurio atminimui skyriau savo ekspediciją, iš kart gavau pasityčiojimų porciją už tą "susitepimą raudonai", kad atkūriau tą jo įkurtą ir KGB uždraustąjį Turistų klubą per nuėjimą dirbti į komjaunimą.  Toks buvo vaizdas, kad, lyg, būtų kokia Maskvos keršto ranka už tai, kad mano atkurtasis turistų klubas per 20 savo veiklos metų  Sąjūdžiui paruošė aktyvistus, o tam Jonavos Sąjūdžiui vadovu tapo kaip tik to klubo pirmasis įkūrėjas, ir dabar nominuotas Jonavos miesto garbės piliečiu minėtas šviesiosios atminties Gediminas Ilgūnas. Todėl neatsitiktinai Donaldas Šarmanauskas pasityčiojimui iš manęs  panaudojo aukščiausią  KGB-inę metodiką - tai to paties rašytojo G. S. Ilgūno knygos apie Jonavos Sąjūdį įžangos citatą apie mane, šlykščiausiai iškraipant citatos mintį, jos visos nerodant.

            Todėl, PRASIDĖJUS PATYČIŲ KULTŪRAI, atšoko fantazijos dėl Lietuvos pasauliui pristatymo jubiliejaus 400-mečio idėjos. Ypač, kai Lietuvoje buvo svarbesnė geidulių Garliavos dirbtina problema, nei aukštesnieji visuomenės tobulinimo idealai.

-58-

            Ir, štai, artėjant dar vienam svarbiam Lietuvai jubiliejui - Lietuvos atkūrimo 100-mečio išvakarėse, netikėtai, lyg, pagal kažkieno užsakymą svarbų, mane pradėjo persekioti mano sukurtose F.b. temose ir nuo š.m. sausio 13-tosios ypatingai pradėjo tyčiotis iš manęs  D. Š..   Gal, todėl, kad paskelbiau Lietuvos atkūrimo 100-mečiui savo 10-ties dalių įžvalgas? Jose paminėjau neseniai nužudytąjį; dar Lietuvai nežinomą Karelijos nacionalinio atgimimo lyderį Sergejų Belozercevą. Jis ir organizavo Maskvos Raudonojoje aikštėje Lietuvos gynimą po televizijos bokšto  šturmo, kai jam paskutinį kartą paskambinau. (Atleiskite, kad kartojuos, bet įtariu, būtent, dėl šios priežasties mane užsiundyti galėjo Juodųjų technologijų kūrėjai, ar ...)

          O čia naudotas PATYČIŲ Liubiankos METODAS LABAI ELEMENTARUS, CITATAS IŠTRAUKIANT IŠ KONTEKSTO, net nepilną sakinį citatos rodant, kur kitoje sakinio dalyje yra kita-priešinga mintis. Štai, , sausio 13-tosios žuvusiųjų už Laisvę atminimui, giedant Tremtinių chorui, kuriame visą gyvenimą aktyviausiu choristu buvo praeityje žinomas boksininkas ir aukštos kategorijos arbitras, Azoto sporto metodininkas Edmundas Narvydas. Šio choro įrašo, F.b. paskelbimo metu D. Šarm...-as,nenufotografavęs sakinio pabaigos, labai meistriškai ir ne pirmą kartą mulkina skaitytojus, ir mane niekina vien už tai, kad vardan KGB uždrausto Turistų klubo atkūrimo tikslu 1969 m. nuėjau dirbti į rajono Komjaunimo komitetą - vadina "užkietėjusiu komcomolcu", lyg būtų savo akimis matęs tokį mane.

72. ir 73. nuotr.: Būtų gerai psichologiškai ir istoriškai pažvelgti į POLITINIO PRIEKABIAVIMO priežastį.  Ji glūdi bolševikiniuose stereotipuose, kai vyrauja LOZUNGINIS MĄSTYMAS . Todėl perskaitomi tik pavadinimai be jokių pamąstymų ir be įrodymų. Todėl TINGĖJIMO SKAITYTI IR MĄSTYTI TERPĖJE LIMPA BET KOKS MELAS, ypač, tiems, kurie yra kinkę meluoti.

 Rašytojas Gediminas Ilgūnas, kaip pažintinio-kraštotyrinio turizmo, arba net EKSPEDICINIO TURIZMO puoselėtojas, atgavus Nepriklausomybę ir dirbdamas Lietuvos archyvų direktoriumi, parašė PAŽINIMO PAMATINĘ knygą-vadovėlį kiekvienai šeimai-giminei, kaip reikia savo genealoginę praeitį atkurti. Tam jis  apie savo protėvių praeitį parašė knygą Š A K N Y S . Joje nagrinėjo savo pavardės kilmę ir buvo susisiekęs su Ilgūnais. Su mūsų rašytoju buvo bendravusi ir mano minėtos sausio 13-tosios temos pašnekovė Ineta Ilgūnaitė Jonušas, kuri, atrodo, pasibaisėjo purvo drabstymosi-valymosi "diskusijos" stiliumi, į kurį įklimpau, nes eksperimentavau su prie mane priekabiaujančiu teisininku. Norėjosi įsiaiškinti, kodėl pradėjo rašinėti šitaip:

-59-

          
74. nuotr.: D. Š. parašo apie mano "nešvarius darbus' ir pabandyk išsilaižyti  :)   

           Net iš D.Šarm...-o pateiktos citatos nuotraukos matosi, kad citata ne pilnai rodoma, gale viena raidė didžioji ir taškas, tik gerai mokančiam skaityti matosi, kad sakinys nepabaigtas.


75. nuotr.: Tik per padidinamą stiklą galima pamatyti, kad APAČIOJE SAKINYS TĘSIASI.  Toje citatoje  "mano paskyrimo
 komjaunimo instruktoriumi 1966 m. " metai yra neteisingi, nes aš tais metais sausio 05 d. buvau paimtas "į rekrūtus" 
 3-jų metų tarnybai ir grįžau iš armijos 1968 m. pabaigoje, o komjaunimo komitete dirbau tik 3 mėn. iki 1969 m. pabaigos.
. Detaliau
  nuorodoje šioje apie mane G.Ilgūno citatos detalus paaiškinimas .

           Galite "pasigrožėti", kaip D. Šarm...-as MELUOJA LABAI PROFESIONALIAI (nuorodoje pažiūrėkite apatinį komentarą). tame komentare D.Šarma...-as kvailina mane - tiesiog šmeižia mano teiginį apie tai, kaip G.Ilgūnas nurašinėjo duomenis nuo KGB archyvų. Teisės bakalauro mokslus baigęs D. Š. rašo, kad, neva, "G.Ilgūnas jokių prieigų prie KGB archyvų neturėjo" ir toliau rašo D.Š., kaip tikras KGB archyvų "išmanytojas", lyg, KGB archyvai ir dabar KGB organizacijai priklausytų. ToliauD.Šarm...-as rašo, kad, neva, "saugojama specialiame KGB archyve". Toliau jis mane niekina ir  visai nežiūri, kad pilnoje citatoje, iš kurios nufotografavo savo iškarpą, kaip tik rašoma atvirkščiai, nei D.Šarm...-as bandė apkvailintiG.Ilgūno bendrapavardę. Prašome pažiūrėti žemiau į pilną G.Ilgūno citatą, kurioje mėlynais taškeliais parašyta, kad "Dirbdamas Lietuvos archyvų departamento direktoriumi buvusiame KGB archyve G.Ilgūnas domėjosi šios organizacijos Jonavos skyriaus veikla.". Todėl matome, kokiais metodais, KAIP PROFESIONALUS Aferistas-"juristas" mulkina skaitytojus, kaip apmulkino ir nužudytojo G.Valiūno našlę, dėl ko "Aferistui" reiktų vien už tai kelti Baudžiamąją bylą,  jau neskaitant, kad pilnoje G.Ilgūno knygos pristatymo citatoje yra visai kita-priešinga mintis pateikta:

-60-

 

76. nuotr.: Gedimino Ilgūno knygos pristatymo pilna citata apie 1969 m. spalio-lapkričio mėn. įvykį, kai 
"Po pažinties su G. Ilgūnu tapau nebetinkamas ideologiniam darbui

        Tai, štai, dėl "antitarybinių minčių" ir dėl jų "saugojimosi" mintis visi kitokia, nei D.Šarm...-as pastoviai mane niekina. Juk Donaldui kaip žmogui daug kartų aiškindavau dėl KGB uždrausto Turistų klubo atkūrimo ir dėl susipažinimo su G.Ilgūnu, kaip tuometiniu disidentu, "tapau nebetinkamas ideologiniam darbui". Todėl nuo 1970 m. visą savo laisvalaikį skyriau Orientavimosi ir Keliautojų sporto vystymui. Juk, jei nebūčiau to klubo atkūręs, šia sporto šaka negalima būtų kultivuoti, nes dalyvauti čempionatuose galima buvo tik turistų klubų nariams. Tai ir buvo diskriminacija šios sporto šakos. Net sukūręs klubo komandą, negalėdavau startuoti A grupėje tarp stipriausiųjų miestų varžovų, nes reikėdavo už savo Jonavos rajono komandą startuoti B grupėje, skirtoje rajonų komandoms. Tokia buvo sovietinė sistema, neskatinanti, o stabdantį aukšto meistriškumo siekius.

           Todėl siūlyčiau dar sykį apie šią G.Ilgūno pateiktą citatą, dėl kurios kreipiuosi į Jonavos rajono istorijos ir kraštotyros specialistus - čia mano apie G.Ilgūno citatą detalus paaiškinimas.


           Dar viena, sakyčiau, net nusikalstama D. Šarm...-o SĄMONINGAI DEZINFORMACINĖ VEIKA pasireiškia dar ir todėl, kad aš jam daug kartų aiškinau-įtikinėjau, kokie mano buvo tikslai 1969 m. pabaigoje nuėjimo dirbti į Komjaunimo komitetą. Tuos tikslus deklaravau paskutiniame Jonavos Balso straipsnyje, kuris vienintelis neišimtas liko Jonavos rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos Kraštotyros saugykloje už 1969 m. komplekte.

-61-

           Dalykas tame, kad, kai pradėjau dirbti komjaunimo komitete, tai iš kart pradėjau važinėti po ataskaitinius pirminių komjaunimo organizacijų susirinkimus gamybinių įmonių bei kolūkių-sovietinių ūkių.  Tuos susirinkimus visus aprašinėjau rajoniniame laikraštyje Jonavos Balsas ir kėliau naujas mintis jaunimo aktyvumo, mokymosi, prasmingo laisvalaikio, sveikos gyvensenos, gamybinio-racionalizatorinio-kūrybinio, bei aplinkos pažinimo-turistinio bei sportinio darbo pomėgiams formuoti. Aišku, gaudavau priekaištų, kad mano idėjose per mažai vietos buvo ideologijai. Bet, mano nuostata buvo, kad ORGANIZACIJOMS VADOVAUTŲ NE MELŽĖJOS IR TRAKTORISTAI-KOMUNISTAI su pradiniu išsilavinimu, o ORGANIZACIJAS PAIMTŲ Į RANKAS SPECIALISTAI, norintys ir siekiantys pažangos, siekiantys savarankiškumo-aktyvumo, o ne pasyvumo ir komandinių nuorodų iš partinių organizacijų. Todėl prieš eidamas dirbti į komitetą, aprašiau Azotinių trąšų gamyklos JAUNŲJŲ SPECIALISTŲ TARYBOS organizuotą renginį-krikštynas. Tos tarybos garbės globėju buvo šviesiosios atminties Bronislovas Lubys, kuris buvo gamybinio skyriaus pavaduotoju ir buvo dar labai jaunas ir jauniausias viršininkas aukšto rango.  Mano kredo buvo, kad būtų įkurta ir RAJONINĖ JAUNŲJŲ SPECIALISTŲ TARYBA, dėl kurios teko rimtai ginčytis, kad ji gali privesti prie "Prahos pavasario" pasekmių. Todėl kai mane išvijo iš komiteto "už ideologinį nepatikimumą", tai tos jaunųjų specialistų tarybos planas ir neliko įgyvendintu, o VISI MANO STRAIPSNIAI APIE KOMJAUNIMO VEIKLĄ BUVO IŠ SKAITYKLŲ IŠIMTI - į knygrišyklas nuvežti be tų numerių, nuo kada pradėjau dirbti komitete. Todėl mano straipsnius apie komjaunimo veiklą galima susirasti tik Mažvydo bibliotekos saugyklose. Apie tai sužinojau tik neseniai, nes kai buvau išvytas iš ideologinio darbo, visą gyvenimą atidaviau sportui-keliavimo ir tyrinėjimo ekspedicijoms. 


77. nuotr.: Azoto Jaunųjų specialistų tarybos renginys-krikštynos. Tai paskutinis 1969 m. rugsėjo 18 d. laikraščio numeris su šiuo straipsniu.
 Kur tai nuo rugsėjo 18-20 d. d. pradėjau dirbti Komjaunime ir todėl daugiau laikraščių nėra - visus iš skaityklų išėmė,
 kai pradėjau dirbti ir "erezijas skleisti." (Čia tik hipotezė mano, nes tikrosios priežasties nežinau. ) Kaip matote, aš tame straipsnyje
 tada 1969 m. paminėjau paminėjau šviesiosios atminties dabar Jonavos miesto garbės pilietį, buvusį Valstybės premjerą
 Bronislovą Lubį , kaip Gamybinio skyriaus viršininką, tada dar neseniai buvusiu Jaunuoju specialistu ir mūsų Jaunųjų specialistų
tarybą globojusiu. Straipsnyje matote Romą Gudonavičių, kuris tapo mokslininku, pradėjęs elektroninėmis skaičiavimo mašinomis 
(EVM-ais) kalbų vertimų problemas nagrinėti. Tai dabartinių GOOGLE-VERTĖJŲ kūrimo pradininkas. Sporto skyrelyje tame numeryje
 buvau pažymėtas kaip Azoto tarpcechinių l.a. varžybų 1500 m nuotolio nugalėtojas ir tada Jonavoje buvau stipriausiu bėgiku, 
todėl susidomėjau orientavimosi sportu (OS-u) ir turizmu, kuris globojo OS-ą. Todėl, kad užsiimti orientavimosi sportu, buvau
 priverstas atkurti KGB uždraustąjį rajono Turistų klubą. Dėl jo atkūrimo ir ėjau dirbti į Komjaunimo komitetą, už ką dabar esu jau 5-tus
metus smerkiamas ir D.Šarmanausko, ypač, šiemet nuo sausio 13-tosios persekiojamas-niekinamas Facebook-e, nors ne kartą F.b. paskutinėse
 temose jam žmoniškai ir nuoširdžiai buvau paaiškinęs ėjimo dirbti į komjaunimą priežastį ir naudojant krikštynos ezopiką per mirties nuosprendžio 
ceremoniją už nepasitenkinimus. Prašom pasididinti. Galima ir LABAI PASIDIDINTI. 

-62-

                              
                             
g)  Psichologinio terorizavimo APIBENDRINIMAS: 

           Šiam apie 1969 m. pabaigos įvykį papasakojau PLAČIAU, TAM KAD TIKSLIAU NUSTATYTI, galimai, pasiklydusio "teisininko" D. Šarm...-o kenkėjiškos veikos priežastingumą bei kenkimo metodus, apkvailinus nužudytojo Giedriaus V. našlę. Šiam skyriui skyriau didelį dėmesį, nes dėl našlės apkvailinimo ir jos sukeltų intrigų savo šeimoje turėčiau nešti ir aš šiokią tokią moralinę atsakomybę, nes apsimetantį "teisininku" (dar nesančiu advokatu) D. Š.-ą man reikėjo anksčiau blokuoti kaip visiškai nekonstruktyvų ir labai įkyrų pašnekovą. Kad jis turės piktus kėslus sąmoningoms destrukcijoms, bandant pakenkti ne man, bet kitam asmeniui ar asmenybei - tokio klastingo finalo nebuvau tikėjęs. Maniau, kad jis kenkia tik man, turėdamas kažkokį tikslą. Spėjamuosius tikslus buvai išvardijęs. Bet, kad pakenks nukentėjusiajai ir praradusiai vyrą, moteriai, bei suduos smūgį didžiausią josios šeimai, atsiprašau, tikrai, to neįsivaizdavau. Kad kažkoks "Hipis" iš Justiniškių, pradėjo vapėti apie "V.", tai niekis, palyginus, apie viešą prisipažinimą apie kažkokius "kitokius santykius" skirtus "bendro gyvenimo pagalvojimui". Kas tai atliko, čia jau Kriminalinės policijos reikalas nustatyti labai panašų į D. Š.-o rašymo-mąstymo braižą kenkėją pagal jau paduotą Teisėsaugai našlės šeimos Pareiškimą. Kad taip būtų "juokaujama" gedulo mėnesį ir, dar, Šventųjų Ketvirtinių mišių dieną - tokio cinizmo dar neteko matyti.  Tai akcentuoju, nes, panašu, kad tai GALI BŪTI SAVOTIŠKOS KIBERNETINĖS ATAKOS TRENIRUOTĖ. Ypač pavojinga ir teisėsauga privalėtų šiuo "teisininku" susirūpinti, nes GALI IR SU VAIKAIS DAR BAISESNES KVAILYSTES IŠKRĖSTI, kaidirbtinus profilius platina kaip virusą  ir tai galima vertinti kaip Kibernetinės atakos vieną iš rūšių. Juolab, buvo prasitaręs apie tai:


77a. nuotr.: Šis komentaras iš Jurijaus Gagarino nužudymo 49-ų metų sukakties temos, kai oponentą, nenorintį eiti miegoti, teko blokuoti net 13-tą kartą. kČia pastarosios nuorodos komentaro dalis matoma galima paskaityti visą išsamiai apibendrinantį šios temos problemą.  
     Pokalbyje aš apie "Kibernetines atakas" turėdavau omenyje DIRBTINŲ PROFILIŲ ATAKĄ. Bet, pasirodo, oponentas kažkokiu būdu sužinojo ir apie mano operacinę sistemą. Ar tik ne landžiodamas po mano kompiuterį per internetą ir per Šnipinėjimo virusus oponentas gali sužinoti, kokia mano operacinė sistema? 

     O, be to, kodėl aš turiu "persiinstaliuoti", jei  turiu kitas brangius  prietaisus, kaip Polaro pulsometrą, kuris tik prie senų windusų dirba? Tai, ką, man išmesti visą įrangą tik tam, kad "teisybės balsai" po mano kompiuterį nelandžiotų?

           Taigi, šio ilgo RETRO skyriaus tikslas buvo parodyti, kodėl, pristatydamas Giedriaus atminimo ir nužudymo aplinkybių temoje neprisistačiau, kaip buvęs komjaunimo 3 mėn. darbuotojas, kaip tai reikalavo D.Š., o prisistačiau nuo Sąjūdžio ir nuo savo profesijos. Tai ne kartą tam D.Š. buvau išaiškinęs, ką dabar aiškinu. O, tai ir yra sąmoningo erzinimo simptomas. Kitus simptomus lai specialistai nustatinėja. 

-63-

          

10-ta dalis. Panašu, kad nužudytojo artimųjų poveikio ir kompromitavimo atakų
 vykdymo tikslas yra tam, kad atjungti Tautininkų sąjungą nuo savo nario
nužudymo aplinkybėmis domėjimosi.

          Taigi, visą šitą dezinformacinę sistemą apibendrinus, kaip matome, didesnio pasityčiojimo iš nužudytojo bei jo artimųjų ir nesugalvosi, kad diskredituoti Giedriaus Valiūno atminimą bei jo politinę-visuomeninę veiklą ir Tautininkų sąjungą nukreipti nuo nužudymo aplinkybių svarstymo.

          Čia, kaip tik D. Šarm...-as ir atliko tą didelį dezinfomacinį ir dezorganizacinį poveikį Giedriaus atminimo nužudymo aplinkybių temoje, kad nukreipti Lietuvos Tautininkų sąjungą nuo savo nario ir aktyvisto bei Jonavos skyriaus atkūrėjo Giedriaus Valiūno nužudymo aplinkybių domėjimosi. Kad Tautininkų sąjunga nesidomėtų, reikėjo diskredituoti patį  velionį. Tai labai sėkmingai atliko ir jo buvusi žmona, kuri dar ir prieš nužudymą sugebėjo išsiskirti su savo buvusiu vyru.

           O išsiskyrimo priežastis gali glūdėti, štai, tokiame prasitarime


78. nuotr
.: Šią žinutę našlė man atrašė, kai gegužės 19 d. parašiau pirmąją žinutę, pranešiau jai apie savo "mokslinį" darbą skirtą Teisėsaugai Seimui ir Prezidentei ir kai nusiunčiau šios savoĮžvalgos juodraščio nuorodą.

       Čia po šito prasitarimo ir atsiskleidė visa našlės priežastis, kodėl buvo bandyta kištis į mano sukurtą temą, ir bandyta viešai nužudytą jos buvusį vyrą neigti  kaip politiką.  Juk tema, kurią buvau sukūręs josios vyrui-velioniui, tikrai, buvo ne našlės gyvenimui narplioti. Bet, kažkodėl josios "advokatu" prisistatantis D. Šarm...-as pradėjo paranojiškai įrodinėti, kad su savo tema, neva, našlę "persekioju".  Ir kai pastoviai temoje buvo trukdoma nagrinėti nužudytojo atminimą, kaip politiką, kai BUVO SIEKIAMA IŠ POLITIKO DARYTI KRIMINALINĮ, taip, kaip per nužudymo nusikaltimo išaiškinimo konferenciją ir žiniasklaidą buvo paskelbta, ir tai siekė NUŽUDYTĄJĮ DEPOLITIZUOTI BEI KRIMINALIZUOTI  ne bet kas, o pati našlė, inspiruota būsimo "advokato", neturinčio advokatavimui licencijos ir galinčiam advokatauti tik nukentėjusiems, kaip turintis žemiausią teisininko kategoriją, panašu, kad jis našlę ir įvėlė į nedviprasmišką ANTIPOLITINĘ situaciją.  

            Tai todėl ir kyla klausimas, kodėl našlei geriau  jos buvęs vyras kaip kriminalinis elementas, o ne besitaisantis ir į politiką pažvelgęs buvęs kalinys? Kodėl našlė užsiprašė šitokio sau  domėjimosi? Manyčiau, kad čia tyrėjams ir reikėtų pažvelgti ir ištirti:   

             - Ar šeimoje neprasidėjo konfliktinė situacija, kai vyras atsisveikino su nusikalstamu pasauliu ir tapo politiku?

           Toks klausimas gali būti ir keistas. Bet, vis tik, Jūratė ištekėjo už Giedriaus, kai jis sėdėjo kalėjime - ten su juo susipažino, matyt. Matyt, jis įkalinimo įstaigoje elgėsi gerai, buvo darbštus, sportavo ir jam, matyt, įkalinimo įstaigoje buvo leista bendrauti - susipažinti, matyt, buvo leista padėti pagrindus naujam sąžiningam gyvenimui.

-64-

            Bet, yra žinių, kad Jūrate Micevičienė buvo ištekėjusi už pirmojo vyro, kuris, lyg, mirė Lukiškių įkalinimo izoliatoriuje, ar kažkas panašaus. Antrų kart ištekėjusi Jūratė  Giedriaus, taip pat įkalinimo įstaigoje susipažino ir net vestuves, atrodo, ar ne kalėjime atšventė? Bet, kaip matome, pavardę kažkodėl pasiliko pirmojo-mirusiojo kalinio. Gal netiksliai parašiau? Čia man, kaip pomėgių pedagogikos specialistui, patikėkite, pomėgis kaliniams man psichologijoje visai nepažįstamas reiškinys.  Todėl šios subtilybės nenoriu nagrinėti, nors ir pati našlė prisiprašė savo veiksmais. Juolab, kad vis tik, buvo mano temoje paminėtas dar ir kažkoks Vilmantas, ar taipogi ne koks nors kalinys buvęs ir vėl į įkalinimo įstaigą tuoj keliausiantis? Juk apie tą Vilmantą užsiminė,  pasirodęs toks "Hipis Justų" ( jį bandė našlė net man prikabinti, nes nuspėjau Justiniškių rajoną, lyg, aš Vilniaus nežinočiau ir tuose rajonuose nebūčiau organizavęs treniruočių stovyklas.)

           Kas tas "Hipis Justų" ir kodėl jis mano temoje pradėjo apie tai rašyti? Kas išprovokavo? Ar teisėsauga nustatys tą "hipį Justų"? Juk Petras Barzdaliauskas", atrodo, šmeižė našlės brolį, kaltindamas ir jam segdamas šį profilį. Bet, kažkodėl brolis ir parašė Pareiškimą į teisėsaugą, kad tie profiliai būtų nustatyti. juk tai labai svarbu Lietuvos Saugumui, kai vyksta Kibernetinės-Dezinformacinės atakos. (Tai kartoju jau antrą kartą). 

          Juk, sutikime, mano sukurta tema nužudytajam kaip politikui tapo palaidota, kai prasidėjo visokie "hipiai-barzdaliauskai" reikštis ir tarpusavyje konkuruoti dėl našlės apšmeižimo. Juk lemiamą smūgį sudavė, būtent pastarasis, viešai prisipažinęs apie "...santykius" su našle ir "bendro gyvenimo su ja galvojimą" tuoj pat, praktiškai po laidotuvių Ketvirtinių mišių proga. Kaip visa tai suprasti? Juk tai ne koks"Hipio Justų" paminėtas "važinėjimąsi su Vilmantu", kuris gali būti ir parduotuvės prekių tiekėjas, kurioje dirba Jūratė.

          Todėl dabar D. Š.visiškai neteisus kaip teisininkas, slėpdamas našlės gyvenimą. Juk čia ne bet kokia, o nužudymo byla. Byla su gyvybės praradimu. Todėl ir reikia aiškintis, ar nebuvo kokių konfliktinių-konkurencinių situacijų dėl našlės rankos? Juk našlė buvo ne bet kokia, o išsiskyrusi. Josios išsiskyrimą mano temoje paplatino ne bet kas, o pats josios advokato D. Š.-o "klonas"  ir paplatino ne bet ką, o pačios  savo klientės prisipažinimą su labai keistu ir labai įtartinu "kredito priežastimi", galinčia būti taip pat nužudymo priežastimi. Kas tai gali paneigti, jei ne dėl pinigų žmonės žudomi?".

       Na, o kaip su Simono Kroydono "meilės trikampio" teorija? Kodėl jo pajuokavimą užtvirtino "Petras Barzdaliauskas"? Juk jis buvo ne bet koks pašnekovas, o kaip politikuojantis  su juridinėm žiniom prisistatė nuo VSD ataskaitoje paminėtos "nacionalinio intereso" grupuotės (ją "gauja" vadinčiau po šio įvykio čia iškrėsto).  Juk čia INTELEKTUALIOJI ŽMOGŽUDYSTĖ  atlikta su kažkokia, matyt dezinformacija apie Giedrių paskleista. Todėl keistas elgesys našlės mano temoje, kai pati man dėkoja už temos sukūrimą, o po to D. Š.-ui pasirodžius iš jo sportinio intereso mane pastoviai persekioti, ne paaiškinamas našlės norų pokytis, matyt, ir yra tas politinis užsakymas ignoruoti vyrą kaip politiką. (?)

-65-

       O, be to, kokių "įrodymų" reikia VSD ataskaitoje, jei pats Marius Jonatis organizavo alternatyvųjį piketą dėl pabėgeliųir sutrukdė Juliaus Pankos nuosaikesniam piketui, kuriame ir dalyvavo Giedrius Valiūnas? Juk mano sukurto koliažo nuotraukos kaip tik iš to piketo. Juk tame pikete nebuvo jokių Rusijos pateisinančių veiksmų Sirijoje, kaip tai propaguoja Mariaus Jonaičio "nacionalinis interesas" irpats D. Š.-as įrodė  su pačia šlykščiausia dezinformacija apie cheminio ginklo panaudojimą Sirijoje.

          Juk, mano sukurtoje temoje, tikrai, niekas nebūtų atkreipę dėmesio į nužudytojo šeimos narius, jei pati našlė, inspiruota Aferisto-"juristo" D.Š. nebūtų pradėjusi išsidarinėti, neigti savo vyro politinį-visuomeninį gyvenimą ir pasibaisėtinus absurdus rašinėti, pagal įduoto dezinformatoriaus "špargalkes", kai jis už chuliganizmą buvo blokuotas:   

              
            
78. nuotr.:  Jūratė Mice man nurodinėja, kaip man elgtis mano asmeninėje sienoje, gindama melagį-aferistą D. Š.-ą, 
kuriai prašiau, kad ji paskaitytų apie jo "grožybes", bet, deja, jai jo melai labiau buvo prie širdies,
todėl iš jo, kaip mano sienoje užblokuoto, paėmė 'špargalkę" ir parašė apie Marių tai, ko pati nenutuokia. 
Juk paminėjau, kad  Marius Jonaitis yra įtrauktas į VSD ataskaitą, ir tai "šmeižimas"?

                Juk aš Mariaus Jonaičio nešmeižiau - čia kaip tik Juratė mane apšmeižė, nes aš tik paminėjau, kad Marius Jonaitis yra įtrauktas į paskutiniąją garsiąją VSD ataskaitą. Tai koks gali būti "apšmeižimas", jei aš konstatuoju faktą - įtraukimą į Valstybės Saugumo departamento ataskaitą? Juk josios Aferisto-"juristo" demagogija, kad, neva, VSD "be įrodymų" įtraukė į savo metinę ataskaitą, tai ir yra didžiausias melas, nes ataskaitose niekada neduodami įrodymai, jose tik konstatuojami faktai, o įrodymai saugomi bylose. Juk Marius J. buvo mano bendramintis iki tam tikros ribos, kurį kažkas labai staigiai pakeitė po nepavykusio referendumo, kuris ir buvo sukompromituotas prorusiškomis jėgomis.

           O, kadangi Jūratė Mice, visai nieko nenusimanydama, pabandė nepagrįstai užsistoti žinomą Lietuvoje antivalstybininką - didelį josios nužudyto vyro politinį oponentą, kuris spjovęs į Tautininkų sąjungą, kaip mane informavo, dar atsivedė fašistuojančius prorusiškuosius taip pat į VSD ataskaitą įtrauktuosius Kauno autonomininkus, kurie labai G.Valiūnui trukdė įkurti Jonavos skyrių. Net Tautininkų garbingo žodžio išniekinimą atliko į sąjungos tarybą prasibrovęs per marių Jonaitį Tomas Skorupskis, apie kurį Delfi parašė straipsnį "Kauno tautininkai ... priminė svastikas ir Hitlerį". O, kaip tik D. Š., atrodo, nuo tos grupuotės čia našlę ir klaidino.

              Dėl destrukcinės veikos Lietuvos Tautininkų sąjungoje vyko konfliktai, kurie kaip tik stabdė Giedriui Valiūnui gruodžio 12 d. įkurtam Tautininkų sąjungos Jonavos skyriui normaliai pradėti veikti, nes, štai, kas vyko pačioje sąjungoje po Jonavos skyriaus įkūrimo - rodau ištrauką iš vieno Tautininkų sąjungos dokumento gruodžio 27 d. pareiškimo parašyto po dviejų savaičių Jonavos skyriui atsikūrus:

-66-

 

79. nuotr.: Šio dokumento ištrauka yra dalinai, konfidenciali, ir įrodymui galima bus pateikti teisėsaugai, kai asmeniškai paprašys, 
ir, kai su jos autoriumi asmeniškai pabendraus, nes tas asmuo turi labai daug svarbios informacijos.

            Svarbiausia, kad į Tautininkų sąjungą prasibrovė, kurie yra susiję su teroristinėmis organizacijomis, kas labai po ranka Maskvos politikai, komunistiškai-trafaretiškai apšmeižti Tautininkų sąjungą, kaip "fašistinę" organizaciją. Juolab, kad ne tik su uždraustąja Didžiosios Britanijos VSD ataskaitoje paminėta organizacija palaikomi ryšiai, bet, atrodo, net ir su Italijos ... (?). Štai, su šia Giedriaus Valiūno visa politinės veiklos aspektus ir jo nužudymo aplinkybių kokybės tyrimą gali įtakoti tai, kad Maskva gali turėti Tautininkų sąjungoje taikinį ir šis taikinį, atrodo, sėkmingai išbandė D. Š. per nužudytojo našlės "subalamutinimą", kad ir, štai, aukščiau minėtame straipsnyje pažymint tai:  

     "VSD atkreipė dėmesį į tai, kad praėjusiais metais Kaune susiformavo autonominio nacionalizmo ideologiją propaguojant grupė, nors pažymėjo,kad tokio tipo organizacijos Lietuvoje nepopuliarios. Panašūs judėjimai Europoje veikia jau seniau ir derina kraštutinį nacionalizmą, ksenofobiją bei antikapitalizmą. Teigiama, kad Lietuvoje veikiantys autonominiai nacionalistai palaikė ryšius su Jungtinės Karalystės dešiniųjų ekstremistų organizacija „National Action", kuri toje šalyje buvo uždrausta remiantis terorizmo prevencijos teisės aktais"

          Be to, ir Tautininkų sąjungos su Respublikonų partija susijungimas kai kam nepatiko, matyt, nebuvo sąjungoje gerai išdiskutuota. Ypač, kai  iš Respublikonų atėjo daug prorusiškai nusiteikusiųjų, kai Respublikonų pirmininkas kaip meras leidžia vienintelei Lietuvoje savivaldybėje nukabino Europos sąjungos vėliavą nors verslams pasinaudojama iš jos struktūrinių fondų. Kad ir paskutinis balandžio pradžioje straipsnis-interviu "Biržų meras V.Valkiūnas: Prieš Rusiją mums leidžiama tik loti", galima būtų sutikti su kai kuriomisValdemaro Valkiūno mintimis, jei ne tik dėl karo UkraJinoje, bet ir dėl Malaizijos lainerio Donecke, akivaizdu, kad sąmoningai buvo numuštas - tas pat ir dėl Smolenske Lenkijos prezidento delegacijos taip pat akivaizdus susprogdinimas. Tai įrodo jau mokslininkų tyrimai-skaičiavimai. Panašu, kad tai nuslėpti, labai keistomis aplinkybėmis į Juodąją jūrą krenta Aleksandrovo choras, kurio "kritimo garbei" tą dieną pagal mūsų šalyje uždraustojo Aleksandrovo choro repertuarą koncertuoja Ignalinos moksleivių ansamblėlis. Juo labai žavėjosi, kaip tik Marius Jonaitis, o kai aš priminiau tą sutapimą, tai mano geras buvęs draugas mane iškart užblokavo.

-68-

         Taip, kad, ar reikia žavėtis Rusija, kuri žavisi didžiausiu viduramžių žudiku Ivanu Rusčiuoju (tiksliau, Žiauriuoju) - jam paminklus statinėja?

          Tas pat su Ivano Žiauriojo palikimu ir čia pas mus, nesiskaitant su gyvybe, panašu ir su Giedriaus Valiūno nužudymo "tyrimu", kai pas nužudytojo tėvus žadėjo prašytis atleidimo du seniai iš arešto paleistieji, dalyvavę organizuotame nužudyme. Juk, pagal mirties išvadą: "ūmus nukraujavimas pilvo srityje durtinę-pjautine žaizda pažeidus aortą", tikrai, tai neturėjo būti staigi mirtis - galima buvo gelbėti, o ne pusgyvį į rezervuarą skandinti. Tai ar ne organizuotas, planingas nužudymas, sąmoningai skandinant dar biologinės mirties stadijos nepasiekusios žmogų ne bet kur, o paslaptingiausioje teritorijoje, kurioje niekas nežino, kas tai per teritorija!

 

11-ta dalis. PAVOJAUS VISUOMENEI ASPEKTAI

         Pirmiausiai, tai, kad žudikai naudojasi buvusių sovietinių karinių dalinių teritorijomis, o nei Jonavos savivaldybės ir nei Užusalių seniūnijos darbuotojai; ir net seniūnė nežino, kas per objektas, kam jis priklauso ir kas jame anksčiau buvo? Teritorija buvo aptverta ir dabar spygliuotos vielos likučiai.

      Miškelis tankus-paslaptingas, o prie pastato tarp žolių yra klastingi šuliniai, kuriais gali įkristi į kažkokius požeminius rezervuarus net dienos metu. į tuos šulinius įkristi gali ne tik suaugęs, bet ir vaikai žūti juose. Net smulkūs žvėreliai gali įkristi. Ties vienu šuliniu tarp žolių atrastą paslaptingą skylę pažymėjau rėmu, jį uždėjęs ant tos skylės.

 Sužinoti, kam priklauso ši teritorija, pagal įstatymus, visuomenė neturi teisės - registrų centras telefonu informacijos nesuteikinėja. Ir, vargu, ar, išvis, yra koks savininkas šios teritorijos? Aiškinausi daugiau nei mėnesį, bet Seniūnijos darbuotojai net nepabandė pasidomėti, nors prašiau.


79. nuotr.
 Ar ne pavojingas gyvybei bet kam toks klastingas šulinys?

       Juolab, ir be mano prašymo turėjo po lavono suradimo susirūpinti. Naujai išrinkto mero sekretorė, kai paaiškinau apie problemą ir paprašiau, kad mero nuomonę sužinotų, tai po to visą savaitė mero telefonu neatsiliepinėjo. niekas, daug kartų skambinant.  Keista, kad mero sekretorės ar padėjėjos vieta tapo tuščia, o meras neatsiliepia, žinodamas, kad aš skambinu. (?) Negi dabar savivaldybėse telefonai, rodantys skambintojo telefono Nr-į ir, negi, meras, nežinodamas, ką atsakyti, liepė sekretorei-padėjėjai neatsiliepinėti į mano skambinimus?

--69-

 

       Kas gali paneigti, kad toje sovietinėje karinės bazės filialo teritorijoje nėra daugiau nužudytų žmonių lavonų paslėptų? Juk tai PATI GERIAUSIA NUŽUDYTŲ ŽMONIŲ LAVONŲ SLĖPYKLA. Man keista, kodėl Giedriaus Valiūno lavoną paslėpė į ryškiausiai matomą iškilųjį rezervuarą? Man, atrodo, yra ir užmaskuotų rezervuarų kažkokių, į kuriuos lengvai galima įkristi.

       Be to žudikams reikėjo gerai žinoti šią vietą. Jei būtų "spontaniškas-netyčinis" Giedriaus Valiūno nužudymas, kaip tai visai Lietuvai paskelbė prokuratūra, tai, tikrai, manau, į tokią paslaptingą vietą "netyčia žudantys" vežti nebūtų iš kart susiprotėję. Reikėjo iš anksto žinoti šią vietą. Be to  čia ir nuošaliausia vieta, matyt, jokių savininkų neturinti.

   Kadangi prieš 50 m. tarnavau techniniuose daliniuose, tai tą objektą atpažinau kaip karinį, o ne "gamybinį"

   


80. nuotr
.-diptikas: Nuo buvusių Jonavos tautininkų ir sąjūdiečių žvakelę prie šulinio uždiegiau. Kaip tik po šio įvykio nužudytojo našlė Jūratė Mice (Micevičienė pagal pirmojo vyro, Lukiškėse mirusiojo pavardę) ir supyko, kad pagerbiau kaip politiką-visuomenininką, nes ją suklaidino ir priešiškai prieš mane nuteikė "advokatas", siekiantis ją atstovauti baudžiamojoje byloje. O, be to, našlė, pasirodo, supyko, kad jos nužudytąjį vyrą viešinu kaip politiką-visuomenininką, nes ji nori nužudytąjį matyti tik kaip kriminalinį nusikaltėlį; t.y. rus.: "ЗЭК"-ą. Tokį žargoną ji man telefonu parašė ir parašė, kad padėdamas gėles su žvakutės uždegimu, neva, "tarp lietuvių ir rusų noriu nesantaiką sukelti". Tuo ir išsidavė našlė, kad, matyt,  nuteikta ginti įtariamuosius rusus pusbrolius Denisus, kurie čia į tą šulinį jos buvusį vyrą, matyt, dar pusgyvį sužeistąjį įmetę, dabar nori tapti "netyčinės" žmogžudystės dalyviais. Panašiai kalbėjo per pres konferenciją ir prokuroras, kad nužudytojo lavonas "buvo kruopščiai paslėptas", matyt, irgi "netyčia", nes pusgyvį įmetusieji į šį šulinį po 20 parų paleisti į laisvę, kad darytų įtaką tyrimui ir skleistų dviejų seniūnijų gyventojams galimai, nužudytojo šmeižtą ir "netyčinės žmogžudystės ir į šulinį įmetimo" įtikinamą pasaką.

-70-


81. nuotr.
: Rytinis pastato kraštas.

     

Deja, viena Užusalių seniūnijos darbuotoja bandė man aiškinti, kad neva, Tai Didžiojo Raisto "durpyno sandėlys ar įmonė" buvusi. Bet apžiūrinėdamas, ten nieko "gamybinio" nepastebėjau. Pastatas turi daug patalpų, kuriuos jungia stačiakampiai latakai, turintys tikslias kantuotas atbrailas tiksliai dangčiams uždėti  - taip vadinamiems "latafetams" įsprausti, kad neslankiotų.


82. nuotr
.: kabelių latakai su dangčiams-latafetams kantuotomis įspraudois.

 

        Tais latakais turėjo eiti įrengimų valdymo kabelių sistemos ir aiškiai matosi įrengimų padai, ant kurių galėjo stovėti arba siurbliai, arba net dizeliai generatoriams elektrinei stočiai atsarginei, kurias kariniai daliniai privalo turėti savo gaminamą energetinę sistemą.


83. nuotr
.: Tarp objekto ir Karmėlavos raketų bazės centro 3,957 km ilgio geltona linija ir 257 laipsnių kampo.
        Mat, už kelių kilometrų kitoje geležinkelio pusėje yra dabar jau žinoma garsioji pasaulyje Karmėlavos raketinė bazė, kuri yra prie pat aerouosto nusileidimo tako ŠR galo. Juk prie sovietų Karmėlavos aerodromas buvo skirtas naikintuvams, o Raketų bazė įėjo į bendrą karinį kompleksą. Tuo labiau, kad ir Šveicarijos seniūnijoje esanti prie Dumsiškių raketinė bazė yra pagal sovietinius karinius dokumentus taip pat buvo vadinama Karmėlavos kariniu objektų su Nr.2, jei neapsirinku, - tai buvo Karmėlavos raketų bazės filialas.

      Na, o tas aprašomasis paslaptinga objektas prie Mikainių kaimo ir turintis adresą "Raisto gatvės Nr.5", kelia visišką absurdą, kad yra objekto net adresas, o savivaldybės ir seniūnijos valdžia net nesiteikia žinoti, kas jų teritorijoje yra ir kam priklauso. Negi mūsų valdžia jaučiasi tik kaip laikina ir laukia ateinančių buvusių šios teritorijos šeimininkų iš Rusijos?

 Mano supratimu, kad tai turėjo būti, matyt, rezervinė teritorija, matyt, geriamam vandeniui. Juk Raketinėje bazėje žemės paviršius turėjo ypatingos rizikos laipsnį, nes raketinis kuras labai nuodingas ir jam išsipylus, būtų užterštas gruntas ir toje teritorijoje giluminiuose šuliniuose geriamam vandeniui iškiltų didelės taršos bei kariniam personalui  mirtinas pavojus. Todėl, pagal logiką, mano supratimu, ir turėjo būt vandentiekio siurblinė kažkur tolėliau siurbliai su rezervuarais  ar daspaudžiamaisiais slėgį sudarančiais siurbliais, nes vandentiekio bokšto niekur likučių nesimato. Aišku, vien vandentiekiui pastatas per didelis.  Pavyzdžiui; kai tarnavau per 100 asmenų kariniame radiolokacijos kariniame dalinyje, tai siurblinė buvo karinės gyvenvietės mažoje budelėje ir vienas budėtojas joje budėdavo, kuris buvo beraštis ir be jokios kvalifikacijos; toks iš Kinijos uiguras, kuris, kartais pramiegodavo ir perpildydavo bokšto rezervuarus - iš bokštų pradėdavo vanduo tekėti. Tada mes pas jį bėgdavome jį žadinti , kad siurblį išjungtų. Todėl, pamenu, žiemos metu nuo to vandentiekio bokšto tysdavo didžiausi varvekliai, nes šalčiai būdavo labai didelį Mordvijos krašte. O čia, matyt, objektas buvo skirtas ne tik vandens tiekimui. Galėjo būti ir atsarginė elektros stoties dyzelinė, nes įrengimų ir patalpų daug, ir tie įrengimai, akivaizdžiai, valdomi distanciniu būdu iš atstumo - iš kažkokio atskiroje patalpoje valdymo-komandinio punkto, apsaugoto nuo įrengimų triukšmo, kaip ir visuose techninių karinių dalinių dizelinėse patalpose, turinčiuose savo autonomiškąsias elektros stotis. 

-71-


    nuotr.: iš palydovo per GOOGLĘ-Žemę programą (Google-Eartth), viršuje-kairėje mėlynu matomu plunžeriuku pasirinkus pirmąją 2000-ųjų metų fotografavimo nuotrauką. Joje matosi dar ryškiai išvažinėtas kelias iki pat pastato ir šalia jo esančio garažo kažkokiam transportui, aptarnaujantį tą buvusį karinį objektą. Šalia kelio ryškiai matosi kalnelis su įkastu į žemę rezervuaru, kuriame ir buvo rastas Giedriaus Valiūno lavonas. Šalia kalniuko tarp kelio dar jokių krūmų nėra, kurie dabar užaugę ir užaugę jau prie pietinio pastato galo.

       Pagal seniausias šio naujo tūkstantmečio pradžios palydovines nuotraukas atradau prie pastato PR. kampo buvusią kažkokią bokšto konstrukciją. Panašu, kad, lyg, ne vandens rezervuaro, o kažkokiai anteninei sistemai, nes konstrukcija labai lengva vėlesnėse nuotraukose ir jose menkai įžiūrima. Tik pačių 2000-ųjų metų ryškiausio fotografavimo palydovinėje nuotraukoje matosi masingo stovo pėdsakas ir kažkokį pagrindą viršuje. Kad tai būtų vandens rezervuaras slėgiui palaikyti, galima paabejoti. Dabar toje vietoje yra status kalniukas labai apžėlęs krūmais ir  bokšto pado likučių neieškojau - ten iki viršūnės to kalnelio per krūmus prasibrauti neįmanoma be kirvio. Manau, kad tai galėjo būti ir kažkokia antena aerouosto aptarnavimui. Vadinasi, patalpose galėjo būti ir kokia nors radijo rėlinės stoties įrengimai - siųstuvai ir imtuvai. Tada galima suprasti, ne mažo dydžio pastato paskirtį su daug kambarių, matyt, turinčias skirtingas funkcijas. Mat, jei dyzeliai keli, jie būna bendroje dyzelinės patalpoje. O, čia, dar, galėjo būti ir papildomi generatoriai aukštai dažnio srovei perversti (taip vadinamais VPL-ais  rus.: "преобразователи частоты ВПЛ") ir panašiai.      

Aišku, galėjo ir nedidelis vandens rezervuarėlis būti, jį kartu  išnaudojant ir antenų sistemai, nes be bokšto siurbliams visą laiką veikti ir vandens slėgį palaikyti, manyčiau, neekonomiška ir ne saugu būtų, kad raketinę bazei būtų su vandens tiekimo nutraukimui didesne rizika sudaroma, kokiam siurbliui iš rikiuotės išėjus, ar pereinant iš vieno siurblio į kitą.

        Dar vienas svarbus faktas, kad  prie to pastato pietinio galo kampo buvęs bokštas-antena labai tiksliai projektuojasi į Karmėlavos nusileidimo tako paties vidurio projekciją, Pravedus liniją 3,4 km ilgio aerodromo nusileidimo tako viduriu, pratęsta tos linijos projekcija ir kaip tik pataiko labai tiksliai į to buvusio bokšto vietą, kuris nuo aerodromo pradžios (jo vakarinio galo) yra už 7043 metrų.

       Toks akivaizdus sutapimas ir įrodo, kad šis bokštas buvo skirtas  radijo švyturiui, kad tiksliai nukreipti lėktuvus į Karmėlavos aerodromo nusileidimo taką, kuris sovietmetyje buvo karinis ir kiek pamenu iš vaikystės, jame bazuodavosi naikintuvai Mig-15, kurie skraidydavo virš Kauno.

       Todėl šio pastato paskirtis  ir yra aerodromui, ką vietiniai Didžiojo Raisto gyventojai taip pat patvirtina apie to objekto priklausomybę aerodromui, o ne Raketų bazei. Tais lakais raketų bazės buvo užslaptinti objektai ir apie jas niekas nekalbėdavo, o aerodromas karinis buvo kaip ir dėmesiui nukreipti. Juk lėktuvus kylančius-besileidžiančius visi mato.  Mat, tai buvo 42-asisraketinis pulkas kaip karini dalinys (k/d) rus.: в/ч 83301 "Бабочка" šaukiniu ir įkurta buvo 1962 m. sausyje, o išformuotas 1990 m. Tas pulkas priklausė 50-tajai (Smolensko) raketinei armijai. Josistorijoje pabrėžiama, kad  Gorkio apskrityje 1944 m. Arzamase-16 (netoli jo tarnavau) buvo įkurta
КБ-11, M.L. Zernovui ir profesoriui J.B.Charitonui vadovaujant, buvo sukurtas branduolinis ginklas ir jis 1949 m. buvo išbandytas.


86. nuotr.
: Karmėlavos aerodromo nusileidimo tako projekcija  pataiko įG.Valiūno nužudymo objekto pietinio pastato buvusią anteną. Apačioje reljefo pjūvis ir žemiausia vieta  prie upelio Vėsa.

-72-

           Gaila, kai aš Užusaliuose buvau tarnavęs ("partizanavęs") Radijo lokaciniame taške, buvusiame Užusalių miestelio rytuose ant aukštumos, ir priklausančiame Kauno pulkui, kur Rokuose buvo pulko centrinis komandinis labai svarbus punktas, tai aš tų dviejų mėnesių tarnyboje, kažkaip, į tą pusę link Didžiojo Raisto nenubėgdavau, kai treniruodavausi laisvalaikiu nuo tarnybos, nes žvyrkeliu nesmagu būdavo bėgti - bėgiodavau greičio jėgos ištvermės ugdymui daug kartų Šešuvos slėnį įveikinėdamas, kuris yra prie atsišakojimo į Didįjį Raistą. Todėl ir man naujiena šis karinis objektas, nors teko tarnauti net Užusaliuose vos kelis km nuo G.Valiūno lavono radimo vietos. 

           Šiai temai iš istorijos, apie Užusaliuose radiolokacinį dalinį galiu priminti, kad tų Užusalių KAZARMOS SPINTOSE BUVAU SLEPIAMAS NUO INSPEKTUOJANČIO GENEROLO, NES ATSISAKIAU NUSISKŲSTI BARZDĄ.  O šio Užusalių RLS taško dalinio vadas buvo suinteresuotas mane paslėpti, nes generolas atvyko aiškintis dėl įvykio, kuris sužlugdė apmokymus. Mat, prieš apmokymus atvilko kažkokią užkonservuotą ir man dar niekad nematytą radarinį aukštimatį, matyt, kažkokią nestandartinę senieną, kurios man savo 3-jų metų tarnyboje neteko matyti, nors buvau 1-os (aukščiausios) klasės stoties operatorius ir turėjau net stočių viršininko patirtį nežiūrint to, kad buvau tik eilinis. (Turėjau principą pagal posakį "ant lyčkos NE tempti".) 
               Taigi, su ta stotimi reikėjo išvažiuoti į atsarginį poligoną ir ją išskleidus, pradėti darbą. Bet, kadangi aš tos stoties akyse nebuvau matęs, todėl Užusalių taško dalinio vadas man liepė lipti į tą stotį ir maršo metu studijuoti techninę tos stoties literatūrą-instrukciją. Deja, kadangi aš dirbau tuo metu  Jonavos Azoto Įrengimų bazės inžinieriumi, todėl išmaniau ir apie saugumo techniką, kad priekabose keleiviai būti negali. Juolab, stotis ant ratų nepastovi su aukštai esančiu svorio centru dėl antenų sunkios sistemos ant viršaus esančios. Be to, nepasitikėjau vairuotoju kareivuku kažkokiu paduotu iš Kauno pulko centro.. Todėl atsisakiau tokios nesąmonės. 
               Ir kaip tik tyčia, kai kolona važiavo pro Skarulius ir per Azoto gamyklą aptarnaujančio geležinkelio pervažą  kolona kiero tą pervažą nežiūrint tai, kad artėjo šilumvežis. Vairuotojas, matyt, ne greitai važiavo ir, gal stabtelėjo ir mano RLS stotį pakišo po tuo šilumvežiu , ją į šipulius sudaužęs. Stebuklingai, pats sunkvežimis neapvirto.  


89. nuotr.:
 Panaši pervaža be šlagbaumo buvo ir kelyje Jonava-Vilnius toje vietoje, iš kur fotografuota ši nuotrauka nuo viaduko.

88. nuotr.: Nuotrauka nuo viaduko fotografuota, po kuriuo 1971 m. buvo sutraiškyta mano radiolokacinė stotis, kuri buvo pakišta po šilumvežiu ir kurioje važiuoti per
karinius manevrus aš atsisakiau, nes tai buvo saugumo ir eismo taisyklių pažeidimas.

            Tad, jeigu aš būčiau buvęs toje prikabintoje stotyje, tai ir aš būčiau sutraiškytas. 
                 O tos pervažos dabar nebeliko, nes toje vietoje kelyje iš Jonavos į Vilnių ir į Ruklą bei į Gaižiūnus, pastatė viaduką.  Taigi, dabar NAKTINĖ NUOTRAUKA su vaizdu į Achemos koncerną, kaip tik yra fotografuota nuo to viaduko, po kuriuo ir buvo sutraiškyta mano radiolokacinė stotis ir GYVAS IŠLIKAU, NES LAIKIAUSI EISMO IR SAUGUMO TECHNIKOS REIKALAVIMŲ ir nevykdžiau kvailo vado įsakymo. Juolab, mano stotį sudažė šilumvežininkas, kuris atvežinėdavo įrengimus į IĮrengimų bazę, kurioje dirbau ir kuri dabar matosi kairėje nuotraukose.
                 Matyt, todėl Užusalių Radiolokacinio taško dalinio vadas ir nesistengė man per prievartą nuskusti barzdos ir todėl su malonumu mane slėpė spintoje, kad neišsipasakočiau apie tą jo kvailą įsakymą.
                  Todėl mane kitą dieną išleido į "УВОЛНЕНИЯ"-ą, nes tas generolas dar kitą dieną atvyko aiškintis dėl tos avarijos ir brangios skarinės technikos sutraiškymo..
                  
 

         Todėl, kai išvažiavau iš Užusalių į Jonavą, kur tada jau gyvenau 1971 m., tai laukdamas į Jonavą autobuso Išorų gyvenvietės stotelėje, sutikau karinius patrulius, kurie pamatę mane su barzda, pakraupo. Gerai, kad turėjau "увольнительна записка"-ą (atleidimo raštelį), kurį man patruliams parodžius, jie pasakė, kad mūsų "dalinio vadą reikia teisti, kad mane su barzdą išleido laisvę".                 
           Todėl aš nedelsiant, nuvažiavęs į Jonavą, iš kart pirmu taikymu nuėjau į Buitinio aptarnavimo kombinatą ir nusifotografavau-įsiamžinau po šiuo istoriniu įvykiu.

      Taigi, galiu pabrėžti, kad jau nuo tada prasidėjo Sovietų Sąjungos griuvimas, nes reikalai kariuomenėje prastėjo, jau tada man buvo aišku, kad kada nors bus kažkas panašaus į vokiečių jaunuolio Rusto praskridimą ir nusileidimą Raudonojoje aikštėje, davusį smūgį Sovietų Sąjungai sugriūti.. Jau tada mačiau, kaip katiai prastai aptarnauja jiems patikėtą sudėtingą techniką, mačiau, kaip jie nieko neišmanė techniškai, apie stočių reguliavimą net nebuvo jokios kalbos.. Todėl dar kai dviejuose apmokymuose buvau, tai mačiau, kaip debiliškai, tiesiogine prasme, sužlugdomi buvo apmokymai, nes į karinę techninės sistemą buvo rusiškai sakant, "напливательское отношение"(nusispjaunantis atsinešimas), kuris ir galutinai išvedė Sovietų sąjungą į žlugimą.  Todėl tas "nusispjaunatysis atsinešimas" į žmogžudysčių tyrimus - tai tikra sovietinė atgyvena.

-73-

          Todėl prašom labiau pastudijuoti šio paslaptingo objekto pavojingumą visuomenei. Visas nuotraukas galima išsididinti su pele per nuotraukas spragtelėjus.

90-91. nuotr.: Šulinys rezervuaro, esančio ant kalniuko, į kurį buvo įmestas a.a. Giedrius, gal, net pusgyvis, kuriame, matyt, ir nukraujavo galutinai - taip jo mirties išvadoje parašyta. Todėl tik šulinio mikrobiologinio turinio tyrimas turėtų atsakyti, ar dar gyvas buvo įmestas. O, šiaip, taijei ir buvo įmestas jau numiręs, tai vis tieks, matyt, tik klinikinės mirties nūsenoje, iš kurios, matyt, medicininę pagalbą suteikus, būtų galima išgelbėti. Juk buvo kovo mėnuo, naktis buvo ne šilta ir biologinės mirtis ištinka vėliau. Todėl drąsiai reikia teigti, kad nužudytojo Giedriaus mirties vieta galėjo būti tik šis rezervuaras., jei dar niekus nebuvo kitur laikomas ir slepiamas lavonas?

 


Tolumoje dulka automobilis. Todėl ar nepavojinga medžiotojams naudoti šį bokštelį šalia vieškelio ir į vieškelio pusę šaudyti?


Tą patį klausiu ir dėl tolumoje statomos sodybos. Ar ne pavojinga sodyboje bus gyventi, jei medžiotojai į ją nukreipinės savo dvivamzdžius?

 

Tolumoje Užusalių gyvenvietė. Būtent,ta kryptimi ir galėjo sklisti išgirstas Dumsiškių miške klyksmas "Jėzau, padėkite!" žudomo Giedriaus.


Nelabai panašu, kad tai būtų karinis to objekto sargybos bokštelis nuo sovietinių laikų. Tokių bokštelių Užusalių seniūnijos palaukėse yra daug medžiotojų pristatytų, tik šis yra geriausio stovio.


Jei būtų sargybos bokštelis, tai langai būtų ir į saugomą objektą atsukti, o ne persisvėrus iš kairiojo langelio į karinį objektą žiūrėti.

 

Laipteliai į bokštą iš dešinės ir matosi čia nuotraukoje to bokštelio apšiltinimas, kuris langų į objektą neturi. 


 

Spygliuotos tvoros likučiai labai gerai dera su tuo bokštu, primindami sovietinę-komunistinę realybę pastatytą ant durtuvų, kurios paselmes dar po šiai dienai juntamos.

 


100. nuotr
.: Garažas su duobe transporto priemonei aptarnauti, kuri, matyt, iš Karmėlavos raketinės bazės centrinės gyvenvietės-vadavietės vežiodavo šio objekto aptarnautojus bei jiems karštą maistą termosais atveždavo.


Tokių įėjimų į šį pastatą yra ne vienas. Šiaurrytiniame kampe yra įėjimas ir į tualetą, esantį pastato kampe.

 

-74-


Prie pietinio pastato galo dabar krūmai užžėlė, kalnelio vieta statoko, ant kurio stovėjo bokštas antenos, o gal ir vandentiekio rezervuaro nedidelio.
 

Teritorijoje yra ir ežeriukas, kuris iš senesnių palydovinių nuotraukų matydavosi, bet šiuo metu yra labai užžėlęs ir jo jau įžiūrėti labai sunku. Į šį ežeriuką įteka ar išteka upeliuko užpelkėjęs pėdsakas, kurio vanduo sunkiasi požeminiu dirvožemiu, sudarydamas apie pusę metro pločio pailgą pelkutę.

104. nuotr.; Šia kryptimi galėjo sklisti išgirstas Dumsiškių miške klyksmas "Jėzau, padėkite!"žudomo Giedriaus atstumu apie 8,24 km Nors, aišku, tas klyksmas galėjo atsklisti ir nuo Gumbiškių kaimo tik 4,4 atstumu, arba dar net arčiau, nes galėjo Giedrių užulti ir žudyti ne Gumbiškėse, o kur nors arčiau nugirstos vietos. Juk tada, kai Giedrius buvo nužudytas, jo oficiali paieška prasidėjo tik po 3-jų parų ir ne taip, kaip Ievos Strazdauskaitės tik po valandos jos pagrobimo. Gaila, kad policija neatskleidžia, iš  kur buvo taip operatyviai sužinota dėl pagrobimo.  
 
      Kad įsigilinti į šio paslaptingo objekto charakteristikas, siūlau peržvelgti šios teritorijos kitimo istoriją, kuri fiksuota šiam naujam tūkstantmečiui prasidėjus. Galite pastebėti, kaip po truputį išnyko tvora. Pirmosiose nuotraukose matosi aiški linija, o žemiau tvoros vietoje jau tos linijos nesimato.  Be to ir augmenija labai keičiasi.  Net ežeriukas, kuris, matyt, buvo skirtas pasimaudymui per karščius, po truputi dingo iš kosminių nuotraukų ir jo vietą galima tik atspėti pagal maps.lt žemėlapį. Visas žemiau pateiktas nuotraukas galima pasididinti.

 


2003-05-25

2007-04-15

2008-02-04
 

-75-


2010-01-16

2011-08-06
 
2015-06-12


2016-05-03


per maps.lt 2012-2016

   


113. nuotr.:  per maps.lt 2009-2010 plačiau visa teritorija, 
aiškiai apibrėžta proskyna ir grioviu su tvora.


adresas: Užusaliai, Raisto-5

-76-


Pasididinus aiškiai dar matosi tvoros stulpai ir spygliuotų vėlų fonas., kurių dabar tik likučiai išliko.


116. nuotr.: Tas klastingas šulinys čia uždengtas kvadratiniu pailgu baltu daiktu kažkokiu, kuris yra prie kelio. Bet dabar to uždangalo nėra ir laisvai galima įkristi net dienos metu į labai klastingą šulinį, kurio tarp žolių visai nesimato.  Todėl nelaimę prisišaukti galima labai lengvai ir  atsakingų už nelaimę niekas neprisiimtų.  Raudona rodiklytė šulinys, kur buvo įmestas pusgyvis, matomai, Giedrius Valiūnas.

  Čia iš aerofoto (ortofoto) paimti vaizdai, fotografavimo apie 2010-uosius metus, kai jau bokšto nebeliko, prie pietinio pastato kalnelis jau sužėlė vešliu krūmynu. Bet užžėlimas teritorijos dar nėra didelis, kaip šiuo metu atrodo Prie kelio RAUDONA STRĖLIUKE PAŽYMĖTA ŠULINYS rezervuaro, į kur buvo įmestas nužudytasis Giedrius Valiūnas..
 


Čia irgi žvėrelis gali susižeisti, o smulkesnis ir įkristi.

Dar vienas atviras šulinys gana pavojingas yra šalia pastato ir palydovų  ir aeronuotraukose aiškiai matomas kaip kvadratukas, kurio centre ir yra neuždengtas šulinys. Aišku, jis nėra pavojingas, toks, koks čia aukščiau pateiktas, bet ir į jį naktį galima irgi nepastebėti ir įkristi.  
    Todėl visiškai neaiški šių požeminių rezervuarų paskirtis. Akivaizdu, kad tai ne kanalizacijos  srutų kaupimo šuliniai. Matyt, vanduo kaupiamas arba vandentiekiui kaip atsarga, gręžiniams nespėjus užpildyti, arba tai dyzelių aušinimo sistemos rezervuarai. TUOS POŽEMINIUS REZERVUARUS IR BŪTINA IŠTIRTI IR IŠSIAIŠKINTI, AR NĖRA DAUGIAU PASLĖPTŲ NUŽUDYTŲ  ŽMONIŲ LAVONŲ.

 

 
   

-77-

 

               Taigi, išanalizavus šios sovietinės karinės bazės pavojingumą visuomenei, toliau tą pavojingumą visuomenei galima tęsti per atsakingųjų institucijų neveiklumą, nesirūpinant savo teritorijoje esančiais objektais. Todėl PAVOJINGUMĄ VISUOMENEI GRĮSKIME PER NEATSAKINGĄ IR NET SĄMONINGAI NEATSAKINGĄ POŽIŪRĮ, nes valdžia privalėjo šiuo objektu susirūpinti, kai buvo gauta žinia, kad jame "kruopščiai buvo paslėptas lavonas" nužudytojo Giedriaus Valiūno..
                Kai su viena labai Jonavos rajono atsakinga asmenybe (jos lytį ir pareigybe neatskleisiu) pasakiau, apie šio objekto pavojingumą ir apie tai, kad nužudytasis Giedrius Valiūnas nuslėptas žiniasklaidos, kaip Tautininkų sąjungos Jonavos vadas, tai šioji asmenybė pasakė, kad "mažiau reikia gerti". Taip, kad TRAFARETIŠKAI PRIKLIJUOTA ETIKETĖ, atrodo, jau net politiškai patogiu atveju, kad paniekinti pabandžiusį eiti į politiką.

                Tokiems pasmerkimams jokių skrupulų nėra, kai į valdžią ir teisininkų luomą braunasi net iš nusikalstamo pasaulio, arba vaikystėje turėję polinkius tuo nusikalstamu pasauliu žavėtis. Tiesiog, man įgrįsdavo pasakojimai, kad vaikystėje į Nepilnamečių įskaitą buvo įrašytas išvežimui į Čiobiškį nes, neva,  "į komjaunimą nestojo", nors gimusiem  1972 m. ir vėliau, gorbačiovinės "Perestroikos" laikotarpyje į komjaunimą niekas per prievartą nevarė, nes jau net Mokslinio komunizmo katedroms buvo nurodyta nepatenkinamųjų pažymių nerašyti. O be to, jau visuomenė Lietuvos, ir, ypač, Kauno miesto bendruomenė buvo antikoministiška labiau, nei bet kada sovietmetyje.  Todėl vaizdavimai "didvyriškumu", nestojus į "K. jaunimo" sąjungą, tai eilinis dabartinės visuomenės ir, ypač, jaunuomenės mulkinimas. Tuo Do. Š.-as grįsdamas neapykantą komjaunimui, kuri verta tos neapykantos, bet, vis tik, tikiu pedagogais, kad ne už politines nuostatas mokiniai į Nepilnamečių įskaitas būdavo traukiami. Taip, kad pabaigai pateikiu akcentą, susijusį su pavojumi visuomenei, kai,  galiausiai, iš nužudytojo G.Valiūno našlės vyksta netikrojo profilio "PetroBarzdaliausko" pasityčiojimas ir už tai Facebook-o administracijos jis tampa sunaikintu (t.y. skaitytojų apskustu-"užreportintu"). Ir tada tuojau pat atsiranda  tik dviejų raidžių sukeitimo atmaina "Petras Brazdaliauskas". Svarbiausia, abu profiliai net be ypatingų tyrimų, matosi, kad yra identiškos rašysenos, identiško mąstymo būdo ir sakinių struktūros dėlionėmis su ypatingai bendrais ir plika akimi pastebimomis labai į akis krentančiomis žodžių bendrybėmis - tomis pačiomis klaidomis, o tuo pačiu liguistu teisininko D.Šarm...-o rašysenos stiliumi, lyg, Facebook-o eteryje būtų netikėtai "atsiradę" socialiniuose tinkluose kvailiojančių  teisininkų-"psichiatrų" "šarm...- trinukai-penkenukai", tai vienas iš tų DAUGINUKŲ , štai, kokią "grožybę" toje minėtoje temoje paskleidė:


119. nuotr.: Galite pasididinti

     Visur tie tie patys Jūratės šeimos "persekiojimai" pabrėžiami - tai tikra paranoja, kurią meistriškai juristas įkalbėjo ir įteigė, nes su ta Jūratės M. šeima aš bendrauju, o ne "persekioju" - apie tai jau teigiau.  Čia ir norisi atkreipti dėmesį, būtent, šį faktą Kolpingo kolegijos teisininkų specialybės rengimo specialistams, kaip į "logikos" viršūnę. Juk, kad įtikti būsimai klientei - nužudytojo našlei, ją būtina kažkaip apkvailinti, kad, neva, mano "niekinė reputacija" ir dar esu "aferistas", nes nebuvau išrinktu į Sąjūdžio suvažiavimą.Vadinasi, neva, "negaliu būti visuomenininku". Ir, pasižiūrėkite, kaip įtaigiai suveikia toks "argumentas".  Pateškia juristas dokumentą istorinį, kuris būsimajai klientei turi sudaryti puikų įspūdį neturinčiai patirties su dokumentais ir nežinančiai prieš 29 metus Sąjūdžio kūrimosi istorijos (ji, dar, matyt, gimusi nebuvo) galima ją apgaudinėti sąmoningai. Juk aš nepradėsiu teistis dėl vertinimo "niekinė reputacija", nes tai tik nuomonė, o ne fakto teigimas. Juk, tikrai, mano reputacija tarp stribų, iedinstveninkų ir platformininkų buvo net ne kokia, kai Jonavos Komunistų partijos organą - rajoninį laikraštį "Jonavos Balsą" buvau užvertęs tada naujo politinio požiūrio straipsniais.

-78-

     Bet ne tik Kolpingo, bet ir Riomerio universiteto specialistai turėtų, manau, atkreipti dėmesį į TEISININKO NAUDOJAMĄ KLASTĄ - ISTORINĖS SITUACIJOS IŠKRAIPYMĄ. Juk, kiek D.Š.s man sakėsi, kad jis ir Riomerio vardo universitete dabar mokosi. Taigi, katras iš mūsų didesnis aferistas - aš, ar šis netikruoju vardu prisistatantis "Petras Brazdaliauskas"?

      Juk, "Petras Brazdaliauskas", kurio atmaina "Petras Barzdaliauskas" F.b. administracijos buvo panaikintas ir kuris buvo Jūratę Micę paskelbęs viešai, kad tai "jo moteris",  šį Jonavos rajono Sąjūdžio protokolą paėmė iš Jonavos miesto Garbės piliečio ir šviesiosios atminties Nepriklausomybės signataro-rašytojo Gedimino Stanislovo ILGŪNO knygos  „Sąjūdis Jonavoje 1988-1990“ (2004 m.),, kurios citatą pagrindinę-pačią pirmąją D. Š. pastoviai klastodavo, ne pilną sakinį rodydamas. Taigi, ir vėl tas pats pagal tą patį seną nuvalkiotą KGB-inį metodą "Petras Brazdaliauskas" irgi nežiūri visai, ką rašo rašytojas ir apie jį knygos pristatinėtoja Rimantė TARASEVIČIENĖ skyrelyje "Jonava: Sąjūdžio istorijos fragmentai Jonavos krašte". Juk to straipsnio pačios pradžios pirmosios dalies LIETUVOS KULTŪROS FONDO KLUBAS „TAUROSTA“pirmojoje skiltyje "Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis" buvo parašyta, kad  "aktyviausi, rašantys Sąjūdžio iniciatoriai buvo: Vytenis Aleksandraitis, Edmundas Gedvila, Gediminas Ilgūnas, Vidmantas Jankauskas, Vygaudas Juknelis, Edmundas Simanavičius (Simanaitis), Aldona Skaisgirytė." (Pabraukiau, nes "Petras Brazdaliauskas" turėjo pamatyti tą teiginį.) Be to antroje dalyje "PIRMASIS ATGIMIMO MITINGAS" skiltyje "Pirmasis Sąjūdžio mitingas Jonavoje // Sąjūdis Jonavoje 1988-1990 / Gediminas Ilgūnas. – Kaunas, 2004, p. 49."parašyta aiškiai, kad "Pirmieji mitinge kalbėjo svečiai: ekologinio žygio vadovas R. Astrauskas, Sąjūdžio respublikinės iniciatyvinės grupės nariai – A. Juozaitis, Č. Kudaba, V. Landsbergis. Vėliau kalbėjo ir jonaviečiai: g/s „Azotas“ generalinis direktorius B. Lubys, Jonavos rajono LDT Vykdomojo komiteto pirmininkas J. Valys. Pasisakė J. Šalčius, V. Aleksandraitis, E. Simanavičius, G. Ilgūnas." 
       Tas pirmais mitingas vyko miesto stadione ir man teko prisidėti prie jo organizavimo kaip to stadiono darbuotojui-instruktoriui sportinio darbo (tik ne  "komjaunimo", kaip pastoviai D.Š. primena pastoviai mano 3-jų mėnesių darbą 1969 m., kad KGB uždraustą klubą atkurti). Na, o pirmasis pasisakęs šiame pirmajame Jonavos mitinge buvo sociologijos mokslų daktaras Juozas Šalčius, buvo Tautininkų sąjungos Jonavoje įkūrėju, kurio skyrių atkūrė čia minimas nužudytasis Giedrius Valiūnas, o Edmundas Simanavičius, vėliau prisidėjęs Simanaičio savo pavardės tęsinį, tapo pirmuoju Jonavos meru ir vėliau Lietuvos Krašto apsaugos ministro pavaduotoju. beje, Edmundas prieš 3-is mėnesius mirė - šioje nuorodoje pamatysite portretą, kurį nupiešė vienas iš jo trijų sūnų, kurie visi trys yra dailininkai ir aktyvūs keliautojais buvo, keliavę net mano vadovaujamame žygyje po Kareliją. Į to KGB uždraustojo G.Ilgūno Turistų klubo bei mano atkurtojo atkurto kraštotyrinius-pažintinius užsiėmimus-vakarones dažnai buvo kviečiamas ir velionis-tėvelis šių puikių sūnų. Tai, kaip matote, už tai esu D. Šarm...-o pastoviai persekiojamas-niekinamas viešai ir smerkiamas.
    
       Taigi, toliau dėstau tai, ko, tikriausiai, D.Š.-o sukurtasis netikras profilis "Petras Barzdaliauskas", kuris nukopijavo iš čia Jonavos Sąjūdžio protokolą, dalyje "
SĄJŪDŽIO RĖMIMO GRUPĖ" negalėjo nepamatyti ir, štai, tokio parašymo:

         "Gedimino Ilgūno [[2]] ir Kazimiero Vyčo iniciatyva buvo suorganizuotas pirmasis pasitarimas dėl rajono Sąjūdžio iniciatyvinės grupės kūrimo, kuris įvyko 1988 m. rugpjūčio 9 d. Jame, be organizatorių, dalyvavo V. Keršys, V. Lapė, V. Jankauskas. Vėliau prie jų prisijungė V. Juknelis, V. Aleksandraitis."    

             Apie šį momentą aš kiek papildžiau savo 10-ties dalių įžvalgoje, skirtoje Lietuvos atkūrimo 100-mečiui, kur 2-oje dalyje "  Sąjūdžio Jonavoje įsikūrimas." rašiau apie   Geografijos mokslų daktarą šviesiosios atminties profesorių Česlovą Kudabą dėl jo indėlio Kultūros fondo veiklos ir kaip sužlugo to fondo veiklos apribojimui, kurį norėjo apriboti vienų baidarių slalomo varžybų mano ekipažo porininkė  DŽDT pirmininko pavaduotoja šviesiosios atminties Regina Geštautienė, kuri buvo verčiama Partijos komiteto. Tada ir sugriuvo tas josios planas, nes man pagal profesoriaus pamokymus pavyko man įtikinti visą tuometinį Vykdomojo komiteto deputatų tarybą, kad Taurostos klubas privalo būt savarankiškas pagal deklaruojamą Gorbačiovinę Pertvarkos ("Perestroikos") dvasią. Tada ir įvyko lemiamiausias pasitarimas Grudų bazėje, iš kurios aš susiskambinau su AVS (Automatizuoto valdymo skyriaus) viršininku minėtu E.Simonaičiu, pas kurį sutarėme paskutinį iniciatyvinės grupės pasitarimą surengti prieš paskelbtą Sąjūdžio grupės kūrimą Jonavoje, kuris ir įvyko gamybinio susivienijimo administracijos salėje, tada generaliniam direktoriui šv. atminties Bronislovui Lubiui leidus.

-79-

          Todėl netikrasis profilis "Petras Brazdaliauskas" vėl negalėjo nematyti kito sakinio, štai, tokio:

           "Reikšmingas susirinkimas, turėjęs išrinkti Sąjūdžio rajono iniciatyvinę grupę, įvyko 1988 metų rugsėjo 9 dieną. Susirinkimas į rajono Sąjūdžio iniciatyvinę grupę išrinko 20 žmonių: Vytenį Aleksandraitį, Valdemarą Bačiauską, Robertą Čyvą, Vytautą Daukševičių, Janiną Chabarovą, Algirdą Grėbliūną, Gediminą Ilgūną, Petrą Janulevičių, Vidmantą Jankauską, Vygaudą Junkelį, Virgilijų Keršį, Violetą Maculevičienę, Jūratę Povilavičienę, Gintarą Praniulį, Eleną Stanevičienę, Vytautą Verbicką, Gintarę Vaicekavičiūtę, Virgilijų Vizbarą, Marijoną Visakavičių ir Ireną Zinkevičiūtę."      
 

           Be to, ir iš ten, kur netikras profilis "Petras Brazdaliauskas" kopijavo LPS Jonavos iniciatyvinės grupės 1988 m. spalio 10 d. posėdžio protokolą išrinktų atstovų į LPS Steigiamąjį Suvažiavimą, negalėjo nematyti čia po protokolo tokio parašymo:

          "Vilniuje vykstant Sąjūdžio steigiamajam suvažiavimui, Jonavoje likusieji sąjūdiečiai prie „Azoto“ administracinio pastato iškėlė tautinę vėliavą. Per vėliavos pakėlimo iškilmes pasisakė Sąjūdžio rajono iniciatyvinės grupės narys V. Aleksandraitis, komunistų partijos susivienijimo partinio komiteto sekretorius E. Mažūnaitis ir susivienijimo skyriaus viršininkas E. Simanavičius. Kalbėjusieji akcentavo Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo svarbą. Jie išreiškė viltį, jog, delegatams grįžus iš suvažiavimo, Jonavos krašte dar aktyviau pajudės persitvarkymo darbai, kurie dabar tik prasidėję.
            Grįžtančius Sąjūdžio delegatus pasitiko V. Aleksandraičio sutelkti jonaviečiai, kurie visą naktį prie degančių laužų laukė grįžtančiųjų. Toks žmonių pasiaukojimas ir dėmesys visus delegatus giliai sujaudino, tai buvo tarsi suvažiavimo tęsinys.
"

,          O dar, svarbiausiai, tą protokolą nukopijavęs netikras profilis "Petras Brazdaliauskas", ir, matyt, jo tikrasis autorius D. Š., kaip teisininkas, pastoviai studijuojantis šį rašytojo G.Ilgūno knygą, negalėjo neatkreipti dėmesio, kad tos publikacijos naudojimui rašytojas pateiktame NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠE pirmasis įrašas, kadangi mano pavardės pirmoji raidė pagal abėcėlę yra pirmoji, tai, manau, kad to pirmojo įrašo "nematyti" neįmanoma, studijuojančiam ir renkančiam "kompramatus" prieš mane". Juk buvo, štai, toks įrašas:

                              "1. ALEKSANDRAITIS, V. Rinkiminis detektyvas su kėdėmis // Jonavos balsas. – 1990, saus. 18."

             Todėl visą tai, kaip aš po viso šito teisininkui D.Š-ui esu "aferistas", ir dar "prisistatančiu "visuomenininku" (kabutėse)" prašyčiau įvertinti teisės specialistams, kurie mokė Kolpingo kolegijoje ir dabar kurie moko D. Š-ą Riomerio vardo universitete.

-80-

            Negi taip ruošiami teisininkai, kad viską iš konteksto ištraukinėti ir specialiai nematyti pateikiamų faktų ir apie juos meluoti, kad, neva, jų nėra? Kam to reikia tokiems "teisininkams" vadovautis grynuoju melu ir šmeižtu? Negi be melo ir intrigų negalima susirasti klientų savo teisiniame darbe? Juk, iš kur žinoti klientei Jūratei, kad D.Šarm.../-o teiginys, kad aš, prisistatydamas visuomenininku, nesu jo vadinamas "aferistas"? KODĖL TEISININKAS IGNORUOJA VISUOMENINĘ VEIKLĄ IR JOS SVARBĄ? Ar tai derinasi su mūsų visuomenės ir L.R. Konstitucijos demokratiniais principais?  Ar tai nėra nusikalstamo pasaulio principai? 

            Kai aš dėl Giedriaus Valiūno kaip tautininko nužudymo ir jo sutapimo su Ievos Strazdauskaitės nužudymą paskelbiau savo pirmąjį Pareiškimą Teisėsaugai ir kai tam Pareiškimui  socialiniame F.b. tinkle sukūriau temą, tai, štai, dėl ko prie manęs teisininkas D. Š. prisikabino:

 

120. nuotr.:

             Kaip matome, prisikabino sąmoningai,. kad pasityčioti ir atsikeršyti už mano sportinį darbą, puoselėjant KGB uždraustąjį Orientavimosi sportą, nes, būtent dėl jo atkūriau KGB uždraustąjį Jonavos Turistų klubą, kuriame ši diskriminuojama sporto šaka galėjo egzistuoti tik Turistų klubuose iki 1978 m. vasaros. Kaip matome, D.as Šarm...-as iš keršto  pastoviai kabinėjasi, nors jam daug kartų aiškinau, kad po 3,5 mėn. darbo buvau išmestas ir apie tai rašė Gediminas Ilgūnas, kurio citatą D. Šarm...as sąmoningai falsifikuodavo. Net, kad mano straipsniai iš bibliotekų buvo išimti apie komjaunimo darbą ir tų straipsnių dabar nėra bibliotekose - juos tiks galima rasti Martyno Mažvydo bibliotekos saugykloje, tai Donaldui irgi daug kartų rašiau. Tam įrodymui mano rekordiškai ilgi ginčai su juo prasidėję nuo sausio 13-tosioos, kur aš kaip kolegai stengiausi išaiškinti. Bet šio teisininko aklas užsispyrimas ir visiškas argumentų ignoravimas įrodo, kad jis gavo kažkokią persekiojimui užduotį, nes, kad būtų psichinis susirgimas, skatinantis svetimą-nepažįstamą žmogų persekioti, tokių manjakiškų psichinių sutrikimų nežinau, nes šioje specifikoje nesispecializavau - savo pedagoginėje per 45 m. praktikoje tai sutinku pirmą kartą. Tai galima paaiškinti per palaipsniui įgytą pomėgį tyčiotis, dėl kurio išsiskiria adrenalinas, suteikiantis malonumą. Jis veikia kaip  narkotikas, teikiantis priklausomybę, kuris formuoja pomėgius. Juos galime suformuoti sveikus ir ne. Apie tai tyrinėja mano pomėgių kolega, buvęs garsus Turizmo sporto meistras, mano buvęs bėgimo varžybų varžovas ir anaerobinio slenksčio teorijos problemų kolega, technikos mokslų  daktaras, vėliau BIOENERGETIKU tapęs Jonas Algimantas DAINAUSKAS, kuris šiuo metu ypatingai dirba harmonijos sityje. Todėl galiu parekomenduoti jį kaip minčių specialistą, kuris bendravimo kultūrą sieja kaip sveikatos pagrindą ir ENERGOINFORMACINIO lygmens tyrinėjimų.
       Visa čia išdėstytą šioje skiltyje MANO PERSEKIOJIMO PROBLEMĄ ATKREIPIU NE DĖL SAVĘS IR MANO DISKOMFORTO, BET DĖL MANĘS PERSEKIOJIMO PASEKMIŲ IŠREIKŠTŲ NUŽUDYTOJO ARTIMIESIEMS NEKALTAI SUKELTŲ ŽALOS VEIKSNIŲ IKI SVEIKATOS SUTRIKDYMŲ NUŽUDYTOJO IR JO NAŠLĖS MAMOMS.   Todėl čia ir skiriu šį darbą, siekdamas parodyti 
psichopolittechnologinę problemą. 

            Todėl, manau, kad D.as Šarm...-as gali būt veikiamas kažkokių specialistų poveikio įtakos dėka, net, matyt, jam pačiam apie tai nenutuokiant. Čia reikėtų pasitarti su psichiatru, mano buvusiu Tremtinių-Politinių kalinių sąjungos kūrimo iniciatoriumi, pirmuoju Lietuvos Krašto apsaugos ministru ir dabar žymiu pasaulyje polittechnologu Audriumi Butkevičiumi. Juk čia tam įrodymas  ...  nuotraukoje aukščiau, kaip patėškė visiems Sąjūdžio protokolą, kurį kažkas jam pakišo, kad mane paveikti pagal labai subtilią programą.

-81-

 

         Manyčiau, kad Saugumo specialistams, besispecializuojantiems psichologijoje, reiktų patyrinėti, kodėl, būtent, D. Š. sugalvojo mane paerzinti su šiuo protokolu? Iš kur jis ŽINOJO, KAD PO TUO PROTOKOLU YRA MANO PARAŠAS vietoje pirmininkavusio Valdemaro Bačiausko?


121. nuotr.: 
Vietoje V.Bačiausko PARAŠAS MANO, nors nepamenu, kad būčiau rašęsis ar pirmininkavęs posėdžiui.
          Manau, kad, čia vėl "atsitiktinumas", mažai tikėtinas, , nes iš kur D.Šarm...-as žinojo, kad aš to protokolo nebūsiu matęs, ir, kad jį man čia būtina pakišti? Nors aš tą G.Ilgūno knygą skaičiau, bet į protokolų smulkmenas nekreipiau dėmesio. Bet, kai D.Š. po išsityčiojusio iš našlės pseudonimo  atmainos "Petras Brazdaliauskas" čia man tą protokolą pakišo, tai iš kart atpažinau savo parašą, nors ir savo akimis nepatikėjau, ką pamačiau. Tokioje situacijoje, kai jis man buvo pakištas nepastebėti to savo parašo net neįmanoma.

        Todėl galiu spėti, kad kažkas D. Šarm...-ą įtraukė į kažkokį psichologinį eksperimentą su manimi. Vadinasi, kažkas planavo, matyt, mane toliau kompromituoti su tuo parašu. kad "tyliu ir ..."

        Na, o kaip čia atsitiko, kad vietoje Valdemaro Bačiausko mano parašas atsidūrė - supratimo neturiu.  Bandžiau skambinti Valdemarui - jis tos knygos G.Ilgūno ir to protokolo nematė ir užtikrino, kad tikrai, mano stiliumi nesirašinėja - jo kaip buvusio Valstybės kontrolieriaus parašai yra žinomi. 

        Pabandžiau su Valdemaru pasiaiškinti, bet kol kas jis nieko irgi nepamena.

 

        Dalykas tame, kad Sąjūdžio tarybos susirinkimus atsiminti neįmanoma, nes jų buvo labai daug. - net ne po vieną kartą savaitėje rinkdavomės. Kad tame Jonavos Sąjūdžio steigiamajame susirinkime būtume rinkę kažką - abejoju, nes pamenu tada susirinkimą vykusį steigiamąjį labai iškilmingą-patosinį.  Pamenu tik vėlėliau labai dideles aistras dėl šviesios atminties tos knygos autoriaus Gedimino Ilgūno kandidatūros tam Sąjūdžio suvažiavimui sukelto ažiotažo jaunųjų komunistų V.Keršio, ir kitų, kad, neva, G.Ilgūnas "kriminalinis" buvo  kalinys.  Deja, pakėlus REZISTENCIJOS istorijos ir teorijos klausimus, pažangūs komunistai persigalvojo ir savo pretenzijas atsiėmė. (Tai daba panašiai primena šios temos herojaus G.Valiūno problemą, ar jis kriminalinis, ar politinis kaip nužudytasis)

      Na, o kad knygos autorius būtų "padirbęs" mano parašą, tai ne logiška, nors keistai mano parašas tame protokole ryškiausiai šviečia. Bet, tai galėjo būti ir nevienodi rašikliai - aš turėdavau madą su savo rašoma priemone pasirašinėti. Kad rašytis vietoje kažko, iš esmės Sąjūdyje mes įprastas falsifikacijas sovietines smerkdavome. Didžiausia tikimybė, kad tų pavardžių prie protokolo nebuvo, o jos, gal, vėliau buvo prispausdintos. Bet, tai galima nustatyti pagal raidžių-eilučių atstumus. Be to aš nepamenu, kad būčiau kokiam nors posėdžiui pirmininkavęs. Nebent, kadangi V.Bačiauskas buvo išrinktas, tai, gal. kažkas "mane paprašė už pirmininkaujantį pasirašyti"? Bet tokio kvailo prašymo nepamenu - po svetimom pavardėm kad "rašyčiaus" - absurdas. Juolab, delegatų į Suvažiavimą rinkimo nepamenu, nes tai man asmeniškai nebuvo svarbus klausimas. Aš tuo metu rūpinausi suvažiavimo metu Jonavos  ir Azote, kaip buvusioje mano darbovietėje renginiu - ten mitingą su vėliavos pakėlimu organizavau ir pats tame mitinge kalbėjau, o po to grįžtančios Jonavos delegacijos pasitikimą prie Jonavos rajono ribos organizavau.  

-82-


        Taigi su šiuo dabar man pakištu parašu istorinėje plotmėje matau D.Šarm...-o kažkokį brukalą, nes jis, kaip visad, vidurnakčiais mane kankinti pradėdavo - tą patį padarė su šituo protokolu, sutrukdęs man eiti ilsėtis. Dar įdomiau, kad man pradėjo nettelefonu naktimis skambinėti  - net nakties 02 val. 47 min. skambino. O, svarbiausia, bandė POLICIJĄ  APŠMEIŽTI, kad "mano tel. Nr.-į jam suteikė".


122. nuotr.:

      Taigi, KAI POLICIJOS VARDU PRADEDAMA NAKTIMIS TERORIZUOTI, tai jau čia galima laikyti prie pavojingų visuomenei reiškinių, lyg "policija 118 informacijos paslaugas suteikinėtų". Juolab, D Š.  POLICIJOS VARDU PSICHOLOGINIU TERORIZAVIMU SENIAI UŽSIIMINĖJA, ir, ypač, jau parašius man šią Įžvalgą, lyg, man išskirtinės-draudžiamos teisės naudotis L.R. Konstitucija.  

        Mat, matyt, labai susijaudino, kad išsityčiojusį iš našlės "Petrą Barzdaliauską" pagal braižą tapatinu D Š.-ui, nes, kaip aukščiau paminėjau, įkliuvo su profiliu "Petras Barzdal" ir kurį po mano pastabos tuoj pat pakeitė į "teisybės balsą", tuo patvirtindamas, kad išsigando ir slepiasi. O, kadangi, matyt, Teisėsauga nei Saugumas negali nustatyti, kas iš tikrųjų rašė, nors oficialiai kreipėsi Pareiškimu našlės brolis, tai todėl  D. Š. nakties 2:37 toliau pradėjo terorizuoti mane, kad, neva, "nerašė apie bendrą gyvenimą su Jūrate Micę" ir kad "pateiks kompiuterį ekspertizei", lyg, iš bet kur negalėjo parašyti. 

 

          Todėl, kaip iš tikro yra, su tais "šarm...-ų dauginukais" ("klonais"), štai, dar vienas identiškas panašumas:

      Socialiniame tinkle "Facebook" (F.b.) naikindamas Simono Kroydono sukurtą temą išsityčiotojas iš našlės "Petras Barzdaliauskas" pateikė prisipažinimą-įrodymą apie jo pastangų dėka tos temos sunaikinimą. O kai jis pats, matyt, skaitytojų-soc. tinklo lankytojų skundų (raportų) ir F.b. administracijos dėka tapo pašalintas su jos kvailais rašiniais sunaikinimu, tai apie to sunaikinimo tą patį prisipažinimą-įrodymą pateikė ir "Donald Šarman" (Kieno čia tas slapyvardis ("nikas"), matyt, aišku visiems. juk, galvokime logiškai ir psichologiškai. Ar gali atsirasti "kitas toks pats" entuziastas su tokiu pat braižu atnešantis tą patį dokument gautą iš F.b. administracijos? Juk, kad temą sunaikinti, akivaizdžiai, ne "feikinio" (melagingo-netikro) profilio, koks buvo Simonas Kroydonas, reikia gerų pastangų ir mokėti juridiškai ką nors parašyti-prikurt, prifantazuoti, kad automatai ar ne kvalifikuoti administratoriai patikėtų ir sunaikintų temą. Manau, kad ne kiekvienam tai įmanoma. Aišku, teisę išmanantiems, matyt, ne sunku tai padaryti. 
        Bet, prašome labai kruopščiai atkreipti dėmesį į svarbią aplinkybę.     Juk abu pateikė ne tik iš F.b. administracijos tą patį dokumentą, įrodantį, kad Donald Sarman ir "Petras Barzdaliausdkas" vienas ir tas pats asmuo, bet ir dar naudoja tą patį tik D Š.-ui charakteringą  išsireiškimą 
"raunami su šaknimis".


123. nuotr
.: Posakis "raunami su šaknimis" būdingas Donaldui Šarmanauskui.

        Tokį aštrų posakį "raut su šaknimis" gali turėti tik jau turintis didelę emocinę neapykantą. Pavyzdžiui, "Petras Barzdaliauskas", kuris pareiškė, kad "su Jūrate Mice turi ... santykius" ir "galvojąs apie bendrą gyvenimą". Bet, kad tą patį pademonstravo posakį  ir D.Š. tai, ar ne ta pati PSICHOLOGINĖ-BIOLOGINĖ BŪSENA kaip "patino dėl patelės? Juolab, D. Š.-o greit (po valandų kelių) čia parodysiu komentarą ir  žinutę-prasitarimą dėl našlės Jūratės Micevičienės; toli gražu, ne kaip klientės interesą, ką ir Simonas Kroydonas tą patį pastebėjo savo straipsnyje L.L. skelbtame. Aišku, čia jau psichologai-leksikologai lai patyrinėja tokias keistas teisininko MOTYVACIJAS brautis į sau bylas per socialinių tinklų intrigas.

  

        Na, o, svarbiausia, D.Šarm...-ui jau ne pirmas kartas jam, kai jis jau buvo sudegęs su savo "klonu" "Donatas Donatėlis".  Kai buvau atradęs tarp jų bendrystes, tada, neturėdamas jau kitokių argumentų, tuoj pat mane "į psichiatrinę" siuntė. Ir taip pastoviai tai būdinga D. Š.-ui, kai jau nebūna kitų argumentų. Toks vaizdas, kad ne teisininkas, o "psichiatras", arba be psichiatrijos jokių kitų gyvenime pavyzdžių neturi. Kas neturi, manau rašyti, čia man nereikia. Todėl teisininkus ruošiančioms mokymo įstaigoms ir į šią svarbią savybę reik atkreipti dėmesį atsirenkant kontingentą į šią labai svarbią profesiją.

       Taigi, kai F.b. administracijos dėka visi "donatai donatėliai"  mano dviejose temose akimirksniu (2-3 min. intervalu) mano akyse persivertė ir palaipsniui chronologiška tvarka (tą chronologiją fiksavau nuotraukomis) tapo šarm...-ais. 

       Todėl dabar reikia išsiaiškinti, visgi, kokiu tikslu buvo niekinama nužudytojo našlė Jūratė Mice su tais su ja "... santykiais" ir "bendru gyvenimu", turint savo šeimą? Juk tai buvo labai jautri tema apie nužudytą  našlės vyrą. Kokie buvo psichologiniai motyvai suniekinti nužudytojo atminimo temą? Kam reikalingi tokie buvo "pajuokavimai" mano sukurtoje temoje? Suniekinti nužudytojo atminimą, metus našlei nepagrįstą ir dirbtinai išpūstą "neištikimybės" versiją? Kam reikalinga sukompromituoti velionio atminimą per jo žmonos  dirbtinai demonstruotą viešai "neištikimybės" farsą? Ar visa tai visuomenės dėmesiui nukreipti nuo domėjimosi byla, ar specialiai Simono Kroydono "meilės trikampio"  versijos tikimybei sustiprinti? Kam to reikia? Negi, tikrai, norima dėmesį nukreipti nuo vasario 23-čiosios išvakarėse Odesoje nugirsto ir paviešinto Simono Kroydono pokalbio fakto? Ar toks viešas "meilės trikampio" išsidarinėjimas nėra užsakytas kur tai nuo Juodosios jūros? Ar su šituos regionus ką nors turi išsidarinėjantis "našlės meilužiu" netikrojo profilio "Petro Barzdaliausko" slaptasis autorius?  
Ar tai ne panašu, kad paneigti-nukreipti dėmesį nuo organizuoto-planuoto-politinio nužudymo versijos? Kas dabar tirs šią versiją, kai tam reikalingos ne mažos tyrėjų pajėgos? 

       Visa ši  klausimų eilutė ar neveda "Petro Barzdaliausko" prisistatymo nuo š.m. VSD ataskaitoje paminėto "Nacionalinio intereso" darinio grupuotės.? Todėl šių klausimų eilutę siūlau pratęsti prie žemiau pateiktų kitų prasitartų faktų.


     O kas bus, jei D. Š., vis tik, neigs, kad profilis "Petras Barzdaliauskas" priklauso jam? Ar tai ne reiškia, kad  tada atsiranda dar didesnė grėsmė visuomenei, ir, ypač, valstybei dėl, galimai, atsiradusių "specialistų", kurie moka prisitaikyti prie tokių kaip D. Š. ir jį imituoti-kompromituoti? Ar gali būti tokia praktika?

-83-

 


                               Todėl klauskime:                       

                - AR MELUOJANTYS-DEZINFORMUOJANTYS TEISININKAI NEDARO
  PAVOJAUS VISUOMENEI - VALSTYBEI ? ? ?

        Kartoju. Ar tokią nesąmonę dėl "JAV cheminio ginklo" kas nors matėte kur nors tokį "pranešimą", net Rusijoje? O kaip dėl ES, jei taip viešai reškia ne bet kas, o teisininkas?

          Net ir bukiausi individai gali paabejoti, kad JAV nėra sunaikinusi cheminį ginklą. Bet, promaskvietiškai mąstančiajam toks TEISININKO akiplėšiškiausias melavimas nėra paskata ir pavyzdys dar labiau drąsiai meluoti kitiems nepilietiškiems individams?  

         Sutikime, juk teisininkas yra kaip visuomenės pedagogas. Tai ar nereikia susirūpinti tokių teisininkų  kokybės paruošimu? 

        Todėl siūlau toliau peržvelgti akivaizdžius labai veiksmingus melavimui skatinimo pavyzdžius.


        Juk, kai telefono žinutėmis pranešiau Jūratei Micevičienei apie šį savo darbą, tai iš kart D. Šarm...-as, neva, "per policiją" mano telefono numerį gavo ir pradėjo mane terorizuoti-gąsdinti ir neduoti miegoti net iki 2 val. 47 min. nakties. su ta man jo klientei atsiųsta nuoroda. O  kai Jūratės, aišku, ne naktį mandagiai paklausiau, ar ji savo  būsimam advokatui "nedavė mano tel. Nr.-io?" ir parašiau, kad jos advokatas išprotėjo - naktim pradėjo man skambinėti, tai kažkaip keistai, tos telefono žinutės mano pradėjo, neva, "keliauti į visai svetimą adresatą". Man Jūratės Micevičienės telefono numeryje vietoje Jūratės, pradėjo atrašinėti kažkokia "Monika". Ryšių specialistai man užtikrino, kad kitur signalo nukeliavimas neįmanomas. Nors jie ne psichologai, jie užtikrino, kad tai, matyt, apsimetinėjimas. Nebent, , naudojamos kažkokios technologijos kažkokių jėgų.  Ar reikia tuo klausimu trukdyti VSD, manau, kad dar ne laikas, nes "nukeliauja kitur" žinutės tik kaip nepatogius klausimus uždaviau dėl jos būsimo advokato. Juk, jei apsimeta, tai jau labai geras ženklas, kad į klampynę įklimpta ir prasideda "lipimas iš purvo".

          O, iš purvo reikia lipti ir reikia pagerbti teisininką Donaldą Šarm...-ą, kad buvo tarp gynėjų per sausio įvykius ir nukentėjo - ilgai gulėjo ligoninėje po tų įvykių ir tapo neįgalus. 

        Na, o, kad ar buvo žuvusiojo Tito Masiulio "klasiokas", tai net nepanašu - didžiausias amžiaus skirtumas tarp Tito ir Donaldo Šarm...-o. Juk Titas žuvo būdamas 28-ių metų, o Donaldas neatrodo, kad būtų jau arti pensijos per 50 m. amžiaus. Be to, jiedu skirtingas mokyklas yra baigę.

        Todėl pabandžiau pasidomėti. Jo bendramoksliai man užtikrino, kad jam dabar apie 40 metų.  Vadinasi, ir čia, kaip aferistas, dar bando mulkinti ir prisideginėti žuvusiojo didvyrio vardu, apsimetinėti "klasioku". Juk tokiais APSIMETINĖJIMAIS ŠLYKŠČIAUSIAIS YRA PAVOJUS VISUOMENEI, kai plėšiami žmonės, persirengus į policijos uniformas ar apgaudinėjant - išviliojant iš žmonių pinigus ir pan. Juk, šis teisininkas man iš kart, neva, "nuo policijos" prisistatė, "gavęs iš policijos"  mano telefono numerį!


124 nuotr
 galimapasididinti.

-84-

 Todėl jam ryžausi parašyti žinutę ir paklausti jo, nors jis mane grasina į teismą paduoti už, neva, jo "terorizavimą", kai jam į jo grasinimus klausimus užduodu. Vadinasi, kai terorizuoja-grasina nebūtais dalykais, tai nedrįsk klausinėti. na, o, kai paklausiau, kad "kaip galėjo vienoje klasėje mokytis, būdamas 15 m. jaunesnis?", tai tada, kaip įprasta aferistams, išsisukinėjo demagogija, kad, neva, Titą vadino "sausio 13 klasioku".  Bet jei buvo duota pravardė "Klasiokas", tai tada pagal rašybos taisykles reikia iš didžiosios raidės ir, gal, į kabutes dėti žuvusiojo pravardę, o ne tyčiotis apgaudinėjant ir maivantis, kad, neva, "kartu mokėsi"?

        Dar, svarbiausia, kad, ar aplamai, galėjo Titas bendrauti su 10-15 m. jaunesniais, kaip D.Š.? Aš interviu ėmiau nuo nepilnamečių 16-mečių nukentėjusiųjų sausio 13-tąją - apie Juos Jonavos Balse rašiau.  Bet, juk, jie kaip nepilnamečiai, važiavo su savo mylimu meistru, kuris irgi nukentėjo ir neįgalumą gavo. Juk, jie jau buvo 16-mečiai - ne vaikai, pasus turintys. Bet, kad tarp sausio aukų nukentėjusiųjų būtų vaikai-paaugliai, kaip D. Š., tai čia jau didelis klaustukas.  Klaustukas, nes, jei būdamas vaiku dar ligoninėje gulėjo, tai čia  ypatingas įvykis. Juk, tada, kur Donaldo tėvai tuo metu buvo? Kaip nepilnametis ir dar vaikas važiavo į Vilnių? Kas vaiką be jokios atsakomybės vežė? 

         Kai apie tai pradėjau klausinėti, tada jis man parašė, kad jis, neva,  "gimęs 1972 m.", nors jo bendramoksliai, kažkodėl, laiko Donaldą dešimčia metų vyresniu, o dabar dar 5-iais metais jis save sendina. Juolab, savo paskyroje slepia savo gimimo metus, lyg būtų ne vyras.  Juk keista, kaip ir taip jis 10-čia metų vyresnis mokėsi kolegijos dieniniame skyriuje. Kas tada jį maitino ne mažai metų turintį? O, čia, dabar net dar vyresniu statosi Svarbiausia, kodėl kaip vyras slepia savo gimimo metus socialiniame tinkle? Negi tik tam, kad Tito "klasioku" prisistatinėti galėtų?  
     
       O kad Titą "OMON-as nužudė", tai šito dar negirdėjau. Per sausio įvykius dabar jau nužudytajam Sergejui Belozercevui tada į Maskvą perdavinėdavau apie iš Pskovo KGB desantinius būrius atvykusius ir "Alfą" garsiąją - būtent, S.Belozercevas Kremliuje užsiiminėjo sovietinės kariuomenės nusikaltimų tyrimais.. Nors OMON-as nebuvo šventas, bet juk desantininkai Vidaus reikalų kariuomenės žudynes kėlė. Todėl vėl atkreipiu dėmesį į teisininkų rengimo kokybę, kai nesupažindinami su karinių dalinių paskirtimi.

         Todėl, tiriantiems Jonavos Sąjūdžio suvažiavimo rinkimų protokole atsiradusį mano parašą visai ne vietoje, privalau pateikti  rimtesnius argumentus šio, matyt, Donaldo Šarmanausko netikro profilio bandymą iš manęs išsityčioti, rašant nesąmones.  Todėl  papildau, kad   D.ŠARMANAUSKUI LABAI NUOŠIRDŽIAI ASMENIŠKAI ĮRODINĖJAU APIE MANO MOTYVUS EITI DIRBTI Į KOMJAUNIMO KOMITETĄ, nes po chruščiovinio, taip vadinamo Atšilimo ir L.Brežnevo įvykdyto karinio perversmo (pats jį mačiau per televiziją transliuojamą, kai iš Kremliaus Raudonojoje aikštėje virš mauzoliejaus buvo sveikinama iš kosmoso grįžusi trijų kosmonautų delegacija, vadovaujama kosmonauto Vladimiro Komarovo, kuris vėliau mano akivaizdoje (man nuo radaro fotografuojant) žuvo, jau lygiai prieš 50 m. Tai panašiai tada buvo įkurta Jonavos Sporto mokykla ir įsikūrė Turistų klubas dėka Kapsuko (dar seniau ir dabar Marijampolės) Turistų klubo įkūrėjo buvusio politinio kalinio G.Ilgūno. Ir tuoj pat, kaip, lyg, "konkurentas" naujai Sporto mokyklai, Turistų klubas tapo uždraustu abiejų:  KGB ir LKP rajono komitetų. na, o man  ir kitiems jauniems specialistams, atvažiavus į chemijos gigantą dirbti, laisvalaikiui jokių priemonių nebuvo, išskyrus masinio girtuokliavimo. Tai buvo siaubas, kas iš miestų centrų atvažiavo gyventi. Na, o man; pamėgusiam orientavimosi sportą, be Klubo struktūros negalima buvo to Gamtos sporto vystyti, nes jis, kaip niekur pasaulyje, Sovietų Sąjungai neįėjus į Tarptautinę orientavimosi federaciją, nes Maskvos "Geležinio Felikso"   aikštėje esantis  Liubiankos pastate KGB neleido šios sporto šakos aukštam meistriškumui vystytis,  todėl   OS-as ne Sporto, bet Turizmo sistemos žinybai priklausė. Tai buvo pati elementariausia sportininkų diskriminacija labai asmenybei ir sveikatai naudingos sporto šakos.  Todėl, pamenu, kiek patyčių turėjau, kai atkurinėjau klubą, ir įkūrinėjau prie to klubo Orientavimosi sporto sekciją.

-85-


          Taip, kad galite pasižiūrėti, kaip susirašinėjimą su D.Š.-u vykdžiau 2015.06.28-29, nes jis 23:04, kaip visad, naktimis mane kankindavo, o aš leisdavausi, nes ir aš ne visad būnu "vyturys". Taigi, siūlau pamąstyti, ar normalus žmogus asmeniškai kito žmogaus, be jokių įrodymų ar argumentų taip tiesmukiškai klausinėtų: "kiek Jūsų darbas užtrūko KGB?"? 
          Kas jam pametėjo, kad "aš KGB" dirbau? Pats susigalvoti, be pašalinių įtakos, kad kitą žmogų terorizuoti gali normalus žmogus?
         Todėl jam ėmiausi aiškinti ir paaiškinau, kaip buvau iškviestas pas partijos pirmąjį sekretorių Stasį Apanavičių iš kart ryte, kai vakare buvau pas G.Ilgūną susipažinimui ir jo uždraustojo klubo atkūrimui. 
(Primenu, kad Stasys Apanavičius po to tapo Alytaus pirmuoju sekretoriumi ir priešinosi LKP išstojimui iš TSKP, o mirė  1994 m., turėdamas žymiai mažiau metų, nei aš dabar. Jo žmona garsi krepšininkė - sporto meistrė Genė Zablackaitė jau taip pat jau 2002 m. mirusi)Tai tada jis ir pasakė mano tiesioginiams viršininkui - A.Blauzdžiui, kad aš POLITIŠKAI NEPATIKIMAS, nes susipažinau su disidentu G.Ilgūnu.  Iš karto negalėjo mane pašalinti, nes nebuvo kam ataskaitinius susirinkimus organizacijose prižiūrėti, kuriuos Jonavos Balse aprašinėjau, ir , matyt, todėl visi laikraščių numeriai išimti, tiksliau, neįrišti knygrišykloje, kai gruodžio pabaigoje buvau pašalintas iš ideologinio darbo, o sausio pradžioje į knygrišyklą komplektus nuvežė įrišimui be tų laikraščio numerių už tą periodą, kuriame dirbau minėtame komitete. Dabar tuos mano straipsnius galima atrasti tik Mažvydo bibliotekoje. Tai aš jau minėjau, bet kartojuos, nes dėl to protokolo aplinkybių gana svarbi detalė, kurią, manau, taip pat reikia turėti omenyje tyrėjams, nes, Jonavos Viešajai bibliotekai neeilinis įvykis, kad  komplektai laikraščių net už 3,5 mėnesio būtų neįrišti. Todėl čia reikia kompleksiškai tyrinėti šį atvejį, kol mes dar gyvi.

     Taigi, grįžtant, prie D. Š.-o, aš jam pateikiau labai ilgą apie save aprašymą tada dėl Jonavos visuomenei mano dėka pademonstruoto uždraustojo Jonavoje rodyti G.Ilgūno sukurtus du kinofilmus profesionalioje 35 mm juostoje apie tremtinį ir Sibiro tyrinėtoją garsiausią pasaulyje Gediminą Čerskį. (Mano žmona buvo kopusi į J.Čerskio viršūnę prie Baikalo). Tie du kino filmai buvo Mokslų akademijos aprobuoti ir Leningrado kino studijoje iš 16 mm kino juostos 8 val. apimties permontuoti į 35 mm juostos du kino žurnalus "Tarybų Lietuva". Deja, kai Donaldui išaiškinau, kad tas KGB uždraustasis ir mano atkurtasis Jonavos Turistų klubas per 20 metų veiklos metų davė daug Sąjūdžiui aktyvistų, nes keliaujantys  ar sportuojantys gamtoje žmonės pamatė tikrąją ir užslėptąją sovietinę realybę, tai tada D. Š., tiesiog iš manęs pasityčiojo. Jis vėl paklausė "kiek laiko jus buvote KGB darbuotoju?" (kalba netaisyta). Tada iš mandagumo bandžiau jam korektiškai atsakinėti. Bet, visu gražumu išlindo toks klausimas:
""... kodel rasete apie Juriju gagarina esate ir stebetojas snipas". (Kalba netaisyta).
      Todėl į klausimą iškyla kitas klausimas jau man dabar: Ar ne todėl šiemet per Kosmonautikos dieną man D, Š. klientė paskambino ir mane apšaukė jos vyro "žudiku"? Ar tyrėjai ir į šitą aplinkybę negali pasidomėti? 
       Taip, kad paaiškinus, kodėl man reikėjo atkurti Klubą dėl mylimo sporto vystymo, toliau diskusija buvo beprasmė, iš ko matosi, kad, lyg, ir mąstančiajam teisininkui argumentuotas aiškinimas tapo bevaisiu. Todėl D.Š. vėl mane pradėjo terorizuoti po pusmečio, tik ką praėjus 2016 metų sausio 13-tosios minėjimui, kurį nufilmavau, įdėdamas Tremtinių choro pasirodymą.  Antrajame  įraše parodžiau skautų atliekamą dainą ir susirinkusiųjų pilną Jonavos Krašto muziejaus salę.  Joje jau yra į Anapilį iškeliavusiųjų, kaip buvęs Krašto apsaugos viceministras Edmundas Simonaitis-Simonavičius, buvęs pirmuoju Jonavos meru po Nepriklausomybės atkūrimo. Ir nors sausio įvykių žuvusiųjų pagerbimui įrašiau giesmę "Šalis, kur miegą kapuos didvyriai", darosi panašu, kad D. Š. sausio 15 d. pradėtos iš manęs patyčios gali būti inspiruotos kažkieno. Juk normalus - ne sergantis žmogus, akyse savo nematęs KGB sąrašų, nepradės įtikinėti man, kad aš, neva, "esu KGB sąrašuose" ir, neva, "buvau užverbuotas". Be to, vėl sąmoningai mane terorizuoja  su nelemta 1966 m. data, nors žino, kad aš tuo metu kariuomenėje tarnavau ir J.Gagarino bei jo mokinio V.Komarovo žuvimus fiksavau. Na, o normalus-nesergantis teisininkas apie "psichiatrų įskaitą", taip pat nepradės rašinėti, nes žmonių medicininiai susirgimų duomenys pagal įstatymus nėra skelbtini ir apie tai teisininkas privalo žinoti. Todėl vėl kreipiu dėmesį į teisininkų rengimo kokybę.

-86-

 Be to, sąmoningo manęs terorizavimo įrodymu yra 1916.01.22 18:56 D. Š. prasitarimas, dėl čia aukščiau šios Įžvalgos 9-tos dalies "d) RETRO ..." skyriuje nagrinėjamas šių metų sausio 13-tosios mano temoje iš manęs tyčiojimosi detalė dėl Jonavos garbės piliečio rašytojo G.Ilgūno iškraipytos - iš konteksto išimtos citatos apie mane. Akivaizdu, kad D.Š. žinojo, kad aš buvau "įspėtas", ir todėl čia nėra jokios mano "kaltės", kad kažkas mane įspėjo. Todėl D.Š. teiginys, kad, neva, aš "bijojau antitarybinių veikėjų" yra melagingas, nes jis čia pat įdeda NUFOTOGRAFUOTĄ G.Ilgūno knygos pristatymo VISĄ CITATĄ APIE MANE, kurioje aiškiai parašyta, kad aš ne bijojau -o atvirkščiai: "uždraustas vaisius gardesnis". Taip toje citatoje apie mane rašė  a.a. G.Ilgūnas ir tai yra žaliai pabraukta - galite gerai išsididinti aukštos raiškos kopiją ir perskaityti tą visą citatą, kurią turėjo perskaityti ir D.Š., fotografuodamas visą citatą. Todėl D.Š., na, nekaip, negalėjo "nematyti" aprašymo, kaip aš pas G.Ilgūną užėjau "vakare, stendamasis būt nepastebėtu".  Ten, kur gyveno G.Ilgūnas, "į laiptinę ir iš jos smukau greitai" Taip G. Ilgūnas savo rašytos knygos įžangoje  mini mano prisiminimus, kuriuos aš jam papasakojau.  Tai akivaizdu, kad aš bijojau ne antitarybinių veikėjų, pas kurį išdrįsau užeiti, o bijojau, kad manęs nepastebėtų tie, kurie mane įspėjo saugotis G.Ilgūno. Toliau G. Ilgūnas rašo:

             "Bet jau kitą dieną buvau iškviestas "ant kilimo" ... Po pažinties su G.Ilgūnu tapau nebetinkamas ideologiniam darbui." (2004. p 11-12)

     Kaip matote, D.Š-o įdėtoje nuotraukoje šalia citatos pabaigos yra įdėta tos knygos  išleidimo metai ir puslapis nurodytas. Vadinasi, kaip teisininkas, tikrai oficialaus informacijos šaltinio negalėjo nematyti ir jo ignoruoti. Todėl jo parašymas, kad  aš "bijojau antitarybinių veikėjų", yra nelogiškas, matyt, arba turinčiu silpnaprotystės simptomus, negalinčiu suvokti, apie ką rašo citata, arba tai yra sąmoninga kenkėjiška - psichologiškai terorizujanti nusikalstama veika. Kad teisininkas būtų protiškai atsilikęs - tai ne panašu, nes tada nebūtų sugebėjęs baigti bakalauro studijų Kolpingo kolegijos ir dabar, lyg, tai, mokytis M. Riomerio universitete. Nebent, D.Š. mokėsi Ištęstinės mokymosi programos (anksčiau vadintu Neakivaizdiniu skyriaus būdu - apie tai man žinutėje jis tai patvirtino) ir, gal, "nusipirko" įskaitas ir diplomą? 

       Didžiai gerbiant minėtų kolegijos ir universiteto kolektyvus, tikrai, nenoriu įtarti  pedagogus, ruošiančius teisės specialistus.  Todėl, vis, tiktai, yra didesnė tikimybė, kad labiau panašu į D.Šarm...-o kažkokią  nusikalstamą psichologinio terorizavimo veiką, sąmoningai rašinėjant viską ne taip, kaip iš tiesų yra.

     Todėl labiau tikėtina, kad ta sąmoninga dezinformacinė - mane terorizuojanti veika gali būt ne jo iniciatyvos, o inspiruota kažkieno. Todėl  mįsles galima įminti, kakai po metų šiemet nuo sausio 13-tosios prasidėjo šio teisininko manęs jau ne per asmenines žinutes, o net viešas manę s terorizavimas, dar pridedant man asmeniškai Rusijos dezinformacijos melus.

-87-

    Tie teisininko melai prasidėjo nuo Malaizijos lainerio Donecke numušimo, iš kur kilusi šio melagio žmona. (Kitaip negaliu vadinti, kai užsiiminėja žinomai melagingos informacijos sklaida) Juk jo žmona negalėjo matyti UkraJinos Priešlėktuvinės gynybos darinių, nes Rusija Donecke nenaudojo aviacijos, o bombonešius "šachtininkai" nusipirkti ir skraidyti negalėjo - karinio lakūno taip pat nelabai pasisamdysi, kad, važiuotų, rusiškai sakant, "мочить хохлов". Juk tik taip iš visų Rusijos pakampių suvažiavo "motorolų" pobūdžio kriminalas., dėl ko net pati Rusijos inteligentija nėra patenkinta. O sudėtingą techniką karinę kriminaliniai elementai nepavaldys. Be to, teisininko skleidžiamus gandus, kad, neva, "Porošenko per savo valdymą prarado Luganską, Donecka,..." - tokios nesąmonės nepasakytų net mokinys, nes išrinktu prezidentu tapo 2014 m. gegužės 25 d. jau kai tos sritys buvo prarastos - jos nepriklausomybę pasiskelbė balandį, o Lugansko ir Donecko respublikos  į naują nepripažintą konfederacinę Novorusijos valstybę susijungė gegužės 24 d., t.y., vieną dieną iki Petro Porošenkos išrinkimo. Todėl, teisininkas grubiai ir net kvailai meluodamas, ignoruoja elementariausius žinomus faktus. Bet tokie TEISININKO BUKI MELAI YRA SKIRTI NEIŠPRUSUSIAI MINIAI, KURI PATIKĖS TEISININKU JAU VIEN DĖL TO, KAD JIS TEISININKAS. Tai magiškas šios profesijos žodis, kuris gali būti panaudotas prieš Lietuvos interesus pačių klastingiausių melų sklaidoje.   
       Kodėl teisininkas drįsta apie UkraJiną meluoti, jis man buvo prisipažinęs, kad draugauja su doneckiete, kurios nuotrauką ir pasą man atsiuntė (jos veidą užretušavau, kad nepažeisti jos intereso), su kuria vėliau vedė ir dabar yra D.Š. žmona. Tai buvo labai skaudžių UkraJinai Euromaidano įvykių periodas, todėl D.Šarm...-ui parodžiau Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės apdovanoto fotomenininko Juozo Valiušaičio meninę-nuotrauką Maidano įvykių tragedijai atminti - žuvusiems ten pagerbti. Bet, deja, labai keistai šis teisininkas fotodailininką "bepročiu" pavadina, dėl ko galima įtarti jį beširdiškumu įvykusioms žudynėms, nors minėtos jo draugės-dabar žmonos tėvą nušovė virtuvėje. Todėl tyrėjams būtina šią labai svarbią aplinkybę išsiaiškinti, kas konkrečiai mūsų Lietuvos piliečio uošvį nužudė. Iš jo pateikimo man galima suprasti, kad, neva, "Ukrajina nužudė" šio teisininko žmonos tėvą, nors ji laiko save ukrajiniete. Toliau D.Šarm...-as man dėstė, kad save neteisėtai pasiskelbusiai ir nepripažintajai Novorusijos konfederacinei valstybei "pagalba tik iš Rusijos". Toliau man šis teisininkas pradėjo įrodinėti, kad, neva, "betvarkė naudinga Amerikai" ir rašė man  apie "taikius gyventojus, kurie tiesiog, buvo išžudyti". Labai būtų įdomu sužinoti, kur, konkrečiai išžudyti ir kieno?  Be to, parašant, kažką nesuprantama, kad, neva,  kažkokius "taikius kareivukus" - "juos Ukrainiečius maidano nacionalistai sudegino" (kalba netaisyta.) 

       Todėl pagal frazę "MAIDANO NACIONALISTAI" galima dėti paralelę su Tautininkų sąjungos  aktyvisto Giedriaus Valiūno nužudymo byla, į kurią veržiasi šis teisininkas Donaldas Šarmanauskas, ir nužudytojo  G.Valiūno artimų bičiulių  aktyvi veikla, palaikant alternatyvius Ukrajinos tautininkus-nacionalinio judėjimo aktyvistus, ir, matomai,   Liaudies frontą, kuriam dabar vadovauja iš premjero posto atsistatydinęs Arsenijus Jaceniukas, apie kurį D. Š.man tendencingas paskalas pradėjo leisti. Jis aiškiai pabrėžė, kad iš savo žmonos žino, "kas maidaną padarė". Aišku, aš jam kaip teisininkui, paprašiau skaityti įrodymus, o ne paskalomis vadovautis. Todėl jaučiasi teisininko neapykanta Ukrajinos nacionaliniam judėjimui ir dabar brovimasis į Tautininko nužudymo bylą, juolab, iš anksto  nuo Odesos apie nužudymą paskelbtą - tai čia kažkokie mistiniai sutapimai, kuriuos reiktų, manau,  patyrinėti. Juolab, netikras profilis "Petras Barzdaliauskas" buvo prisistatęs nuo VSD ataskaitoje paminėto  "Nacionalinis interesas" grupuotės, lyg, tai, palaikančio Donecko-Lugansko separatizmą. 
 

-88-


        Todėl D.Š.  veržimąsi į šio Lietuvos Tautininkų sąjungos aktyvisto nužudymo bylą ir manęs tendencingą persekiojimą kažkaip galima įžvelgti su siekiu sutrukdyti mano tada vykdytus Malaizijos lainerio numušimo tyrimus. Kad aš tuo metu lainerio sąmoningą numušimą tyrinėjau ir man Donaldas tai trukdė, tai ar negalima toliau iš to daug įtarimų; net antivalstybinių padaryti?

Galima pasididinti

 

     Prašome, pasižiūrėti į kairę - aš teisininkui ponui Donaldui ar ne aiškiai pabrėžiau, kad jis ne trukdytų mane diskusijoje dėl labai svarbaus įvykio? Juk paminėjau ne bet ką, bet net buvusį Rusijos vicepremjerą Albertą Kochą, kuris, akivaizdžiai demaskuoja Rusijos dabartinės nusikalstamos vyriausybės veiksmus. Ir vietoje to, kad  susidomėtų naujais dar Lietuvoje mažai skelbtu teiginiu, tai, ne, teisininkas, lyg sąmoningai ir toliau man trukdė, mane blaške, nors aš jo visai ne pageidavau ir daviau suprasti. Todėl buvau priverstas  pakartoti savo prašymą, "kad užsiimu Malaizijos laineriu" ir teisininko pono Donaldo paprašiau "neblaškyti svetimomis temomis.". Dar jam pabrėžiau, kad "galiu tik apie lainerio numušimą", jei jam kas neaišku, padėti. 

    Deja, ponas D. Š., pradėjo teigti, kad, neva, "aš ne dirbu, o ieškau tik sau mėgiamos informacijos", nors tos "kitokios" visos "informacijos" žiniasklaidoje buvo paneigtos. Todėl , kaip teisininkas, turėjo suprasti, kad aš ne ieškau, o analizuoju priežastingumą to nusikaltimo ir analizuoju, kaip tos srities karo specialistas.  Kur aš tarnavau, ponas D.Š. puikiai žinojo ir tai matosi iš aikščiau čia pateiktų pavyzdžių.     

      

          Taigi, tą savo teiginį tame pačiame sakinyje teisininkas ponas  D.Š. pratęsė ir pakartojo, kad, neva, "lėktuvą numušė Ukrainos pajėgos, visi tai žino".  Iš kur ir kaip "žino", tai jau pamačiau, kad teisininkas gali būt pavojingas Lietuvai su savo "žinojimais". Ir jis tai patvirtino toliau dėstydamas nuvaliotas Kremliaus propagandos ne kuo nepatvirtintas nesąmones.

            Taigi, dėl numušto Malaizijos lainerio Donecke, iš kur D.Š...-o žmona yra atvykusi į Lietuvą, tai ten tarp separatistų gyventojų paplito masinė psichozė "liudyti" dar lietuvių kalboje neįteisinto šturmuotuvo "Su-25 priskridimą prie lainerio ir su kulkosvaidžiais "Oras-oras" klasės raketom numušimą", nors tai didžiausias absurdas, kas šiek tiek nusimano karo technikoje, nes tada lainerio ekipažas būtų spėjęs pranešti. Bet, vis tiek bukaprotiškoje aplinkoje, iš kurios atvažiavo D. Šarm...-o žmona, tais "liudininkais mačiusiais", pagal Rusijos gynybos ministerijos brifingo garsiausius falsifikatus, buvo užversta Rusijos žiniasklaida. Šitą procesą minėtas  iš Samaros garsus karo aviacijos istorikas Markas Soloninas šį "liudijimo" procesą pavadino "liudininkų sekta", iš kurios ta pati Rusijos Gynybos ministerija pasityčiojo, po metų kitame brifinge pagal nuolaužų akivaizdžias pažeidas patvirtinusi tik raketos "Žemė-oras" iš įtaiso  BUK-M1, ir, todėl paneigė bet kokį kitą skraidantį objektą šalia lainerio, ką pirmiau apskelbė per radarus fiksuotą, apie "baranžuojantį" objektą, nors ir kvailam turėjo būt aišku, kad tai numušto lainerio kokia skeveldra didelė ilgiau ore išsilaikiusi.

-89-

           Kad Lietuvoje kuo daugiau būtų tokių donaldų šarmanauskų, "blūdijančių" pagal Rusijos melo propagandą, tuo, matyt, tikslu nuo Lietuvos gyventojų yra nuslėpta Su-25 konstruktoriaus, dabar Mokslinio-Gamybinio koncerno "Suchojaus šturmuotuvai"  prezidento Vladimiro Babako teiginys, kad "laineriui Su-25 raketa "R-60", tai smulku įkandimas dideliam paukščiui", o pats lėktuvas į lainerio aukštį labai sunkiai pasikeltų (praktiškai neįmanoma saugiam piloto skrydžiui) ir net nepavytų - laineris yra greitesnis šiek tiek.. Jei tai būtų Lietuvos gyventojai žinoję, tokių  "vatnikų",  dėl lainerio  kaip D. Šarm...-as būtų žymiai mažiau.

        Taip, kad, naujajame  neteisėtame Novorosijos darinyje, iš kur atvažiavusi D.Šarm...-o žmona, tokių "liudininkų sektų" formuotis turi pagal visuomenės psichologijos dėsnius, kurį privalėjo teisininkas žinoti. Ir žinoti privalėjo, kad neteisėti dariniai visad neteisėtas pasakmes atlieka su neteisėtais melagingais po to "liudijimais", nes meluoti yra linkę tik tie, kurie neteisėtus veiksmus atlieka. Ir tai patvirtino proputinišosios LIFE.NEWS televizijos diktorė Evgenija Riabceva, pasigyrusi separatistų dėka apie numuštą  lėktuvą, kuris po valandos-kitos paaiškėjo, kad tai keleivinis Malaizijos laineris. Galima manyti, kad todėl ir Borisas Nemcovas nužudytas, kuris bandė per tą pasigyrimą demaskuoti Kremliaus nusikalstamą valdžią, neteisėtai pradėjusį UkraJinoje karą. Todėl siūlau dešinėje pasididinti nuotrauką ir perskaityti televizijos metu pasigyrimą, kaip buvo numuštas Malaizijos laineris.


Pasididinkite

     Tokį pranešimą-pasigyrimą atliko ir BECTИ.РУ, kur lainerio numušimo liepos 17 dieną (2014 m.) 19:23 parašė taip:

   "
Ополченцы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сбили самолет Ан-26 украинских ВВС, сообщают очевидцы с места событий. Самолет упал в районе города Торез, расположенного недалеко от кургана Саур-Могила, где самооборона блокирует части украинской армии, сообщает ИТАР-ТАСС. Как рассказали местные жители, самолет был подбит ракетой, раздался взрыв, после чего он стал терять высоту, рухнул на землю и сгорел."

      Tas portalas ir įdėjo tolumoje degančio, būtent, to keleivinio lainerio nuotrauką, ir tai yra oficialus įrodymas dėl prisipažinimo numušus lainerį. Todėl teisininkas D. Š. elgiasi visiškai kaip ne teisininkas, ignoruodamas pačius įtikinamiausius įrodymus-prisipažinimus-pasigyrimus numušus lėktuvą. O, svarbiausia, tai Rusijos propagandos persiorientavimas į, neva, "Ukrajinos ZRK iš Zaroščensko"  Rusijos brifinge paskelbtų ir seniai demaskuotų falsifikatų tolimesnis tempimas, ne įjungus koncerno "Almaz-Antei" mokslininkus, kurių net išprievartavimas yra įrodytas. Juk mokslininkams  nėra įprasta meluoti ir jie parašė, kad jei iš Sniežno pagal kursą iš priekio būtų raketa atskridus ir sprogus, tai lainerio kabina būtų nupjauta. Ir raketų sprogimų-pažeidų mokslininkai neapsiriko, nors ir Rusijos propagandai dirbantys  Juk kabina ir buvo nupjauta virš josios sprogusios raketos, ir ta kabina kaip sunkesnė, iš kart krito žemyn ir nukrito prie gyvenvietės "Rasypnoje", o pats lainerio tuščiaviduris liemuo  ir dar su sparnais pagal visus dėsnius nuplaneravo ir nukrito už keliolikos km prie Grabovo gyvenvietės.

-90-


     Kažkaip, vėl kažkoks mistinis sutapimas, kai laineris; po raketos sprogimo, su keleiviais pradėjo byrėti virš tą byrėjimą pabrėžiančio vietovardžio. Juk rus.: "Рассыпное" - pažodžiui išvertus bus "Išsibyrėjusi". Na, o pagrindinės lainerio struktūros su dauguma gyventojų nukritimu buvo prie Grabovo, taip pat pagal pavadinimo reikšmę kažkaip sutampanti.

     Taigi, kas domisi visuomenės saugumo problemomis, galiu ties čia referuoti, bandant šiek tiek ir ginti prorusiškai dabar nusiteikusį teisininką D. Š.-ą, kuriam, akivaizdžiai, gali trukti informacijos, kad logiškai mąstyti ir todėl jam gali lipti prie smegenų bet kokie melai, kai neturi jokio  karinio išprusimo. Todėl pateikiu tai, ko Lietuvos žiniasklaidoje nebuvo minima. Tai:

            Paleistų Zenitinių raketų skrydžiai ir pataikymai bei jų sprogimų pažeidos  turi aiškius dėsnius. Tai, štai, kairėje pateikiu raketų valdymo blokąРГС9Э50М1, kuris priekyje turi fazinio radaro anteną, siunčianti ir priimanti signalus. Taigi, visas šis blokas turi anglišką "Guidance" pavadinimą, kuriame yra skaičiavimo blokas, kuris įvertina gauto nuo taikinio (nuo mušimui skirto lėktuvo) atsklidusių radaro signalais koordinates ir pagal jas tas blokas "mąsto", tiksliau, skaičiuoja raketos valdymo variantus ir išsikišusiomis "lopetėlėmis" per svirtinį raketos valdymo mechanizmą, judina raketos stabilizatorius ir per juos raketa keičia kursą. Tokie įtaisai - AUTOPILOTAI buvo galimi tik atsiradus faziniams radarams, kurių man prieš 50 m. neteko matyti.


Galima pasididinti

          Tai, būtent, kai Kosmonautikos dienai norėjau paskelbti  apie tų fazinių radarų ir tokių analogiškų raketoms blokų panaudojimą naikintuvuose, man nužudytojo Giedriaus Valiūno našlė paskambino man ir aprėkusi mane, davė man suprasti, kad aš, lyg, "jos vyrą nužudžiau". Tai gretinu šį keistą man išpuolį, nes privalėjau mesti tąfazinių radarų ir tų valdymo blokų kūrimo istorijos nagrinėjimo darbą darbą ir užsiimti šios temos nagrinėjimu rimčiau.
  
          Mat, kad naikintuvus užvesti ant sunaikinamo taikinio, šalia mūsų; radarininkų sėdėdavo lakūnų atstovas ir tiesioginiu ryšiu jis nurodinėdavo naikintuvo lakūnui, kaip priskristi prie numušamojo taikinio taip, kad jis jį pamatytų tolumoje ir pats paskiau vykdytų operaciją pagal savo regą. 

           Bet, štai, šitomis galvutėmis esu priverstas domėtis, kai dabar paaiškėjo, kad J.Gagarinas žuvo nuo pro jį praskridusio naikintuvo Su-15, kuris pagal jo šeimos draugo Aleksejaus Leonovo tyrimus ir gyventojų-liudininkų apklausų parodymus, nustatė, kad Su-15 iš žemo skrydžio tik apie 450 m aukštyje, įjungė forsažus ir šovė aukštyn į debesis. Tai tas šovimas į debesis ir man , tarnavusiam šalia lakūnų, visiškai neaiškus, kaip debesyse gali praskrieti tik 1--15 m atstumu, neva, "atsitiktinai" pro kitą lėktuvą. Čia man  aišku, kaip dieną, kad be tokio fazinio radaro su blokeliu, nekaip nepataikytum šalia praskristi. Juk blokelis galėjo būt nutaikytas-apskaičiuotas ir pro šalį praskridimui. Todėl A.Leonovui, matyt, uždrausta vardinti to lakūno asmenybę, nors jis ir yra sovietų Sąjungos Didvyris, neaišku, už kokius "nuopelnus" - A.Leonovui, matyt, dar neleidžiama atskleidinėti.
 

-91-

 


          Taigi, kadangi tada mano kariuomenės prieš 50 m. laikais sukurtas tas Su-15 naikintuvas jau turėjo tuos radarus, arba kažką jau panašaus į tokį blokelį, tai todėl, todėl dėstau jo sąsajas su Malaizijos lainerio numušimu. Taigi, pagal teisininko D. Š.-o man įtikinėjimus, kad tai, neva, "UkraJinos pajėgų darbas", paskutinio iš jo šiaudui atimti, už kurio skęsdama mele Rusija griebiasi, pateikiu, štai, tokius torinius įrodymus. Pirmiausiai, jei pagal Rusijos versiją būtų į lėktuvą smogtą iš Zaroščensko, tai tada vaizdas būtų toks:

 

       Ir tas vaizdas būtų ne kitoks,  o toks, kokį nupiešė minėtas iš Samaros aviacijos konstruktorius Markas Soloninas, kuris, yra baigęs Baumano vardo aviacijos ir raketų technikos universitetą, ir, aišku, yra tarnavęs kariuomenėje šiek tiek - nedaug, nes po universiteto ne daug teko tarnauti. Todėl jis skundžiasi, kad kareivių psichologijos nėra pajutęs dėl jų atsakingumo paleisti raketą į nenustatytą taikinį..

      Bet, vis tik, teoriškai išmanantis raketinėje technikoje, Markas Soloninas nubrėžė principą, kaip atrodytų smūgis raketos paleistos išZaroščensko, jei būtų iš ten paleista statmenai pagal lainerio skrydį. Juk raketos valdymo mechanizmas, gavęs iš fazinio radaro impulso pasiųsto ir lainerio paviršiuje dėka  Fuko srovių susidariusio ir po to nuo lainerio atsimušusio  signalo sugrįžimas į to paties radaro imtuvus bei skaičiavimo centrą, reaguos ir nukreips  raketą į ten,  iš kur signalas pats stipriausias.

                  Taigi signalas stipriausias bus ten, kur yra lėktuvo svorio centras, kur yra didesnė masė, kur fiuzeležas storiausias ir iš jo išeinantys sparnai, sudarantys taip pat didelį radarui atspindėjimo paviršių. Tai nėra ką ginčytis, radaro signalas iš lainerio bus pats stipriausias  nuo jo vidurio. Tai, logiška, kad raketos minėtas blokas "Guidance" nukreips raketą į ten, iš kur gauną tą patį stipriausią signalą. Vadinasi, raketa privalės smogti į patį lainerio vidurį. Sprogimo skeveldrų ir šrapnelio frakcijos išsiskraidymas o sprogimo pavaizduotas raudonomis linijomis, o patį raketos sprogimo principą prašome žiūrėti žemiau:

      Taigi, didžiausias skeveldrų išsilakstymo tankis bus statmenai raketos sprogimo metu, kai raketa priartėja prie paties lėktuvo, kai  tame aukščiau parodytame bloke  gaus maksimalų signalo stiprumą ir mažiausią atstumą  taikinio, tada įsijungia sprogdikliai ir raketa sprogsta. Kad pažeisti tolimesnius numušamo lėktuvo paviršius, susprogdinto autopiloto ir kitos metalo dulkės lėks į priekį, o į šonus tik pavienės skeveldros ir metalo dulkės.

       Na, o iš Sniežno Rusijos iš Kursko miesto atvežto raketinio įtaiso BUK-M1 raketa sprogo, atskriejusi iš priekio beveik.

-92-

   Tai, juk, lainerio nuolaužose ir pažeidimai didžiausi buvo prie pat kabinos. Jie ir įrodo, kad  raketa buvo atlėkusi, būtent, iš Sniežno, o ne iš Zaroščensko, kaip bandė man įtikinti D.Š., parsivežęs savo žmoną iš ten, kur žuvo nie kuo nekalti keleiviai.

       Tai, kaip matome, pagal Marko Solonino brėžinius, raketa sprogsta tik pajutusi kliūtį. Dar ir pagal skaičiavimus, jei iš priešingos pusės atskrenda, tai taip sistemos nustatytos, kad raketa sprogtų tik susitikus su lėktuvu, o ne kur nors gale ar per vidurį. Tada nebūtų jokių pažeidų, arba jos būtų minimalios. O čia pagal išsilakstymą skeveldrų, akivaizdu, kad sprogimas turi būti tik, tik susitikus lėktuvui. Todėl Malaizijos lainerris maršrutu MH17 kaip tik buvo pažeistas pagal visas turimas būti taisykles, pagal raketos atskridimą tik iš priekio. 

    Juk taip net ir logiškai nėra jokių galimybių raketai paleistai iš Zaroščensko, pagal statmeną  kryptį smogti į kabiną. Tai, praktiškai, matyt, neįmanomas dalykas, kad raketa lėktų į silpniausio signalo vietą.

       Be to, dešinėje dvi mėlynos linijos parodė, kaip kabina buvo nupjauta to sprogimo frakcijos (šrapnelių) skeveldromis.

        

-93-

    Štai, iš Snežno atskridusios raketos ir susitikimo su laineriu sąlygos pagal aukščiau išdėstytą raketos sprogimo teoriją bei principą, išsilakstant skeveldroms statmenai, Laineryje raudonai pažymėtos zonos, kurios buvo tų skeveldrų pažeistos, o kabina buvo ypatingai pažeista, pilotus iš kart negyvai tos skeveldros, praskrodusios jų kūnus, pažeidė.  

     Taip, kad jei būtų iš Zariščensko raketa, kad, ir per priekį kirtusi, tai kabinos pusė būtų labiau pažeista dešinioji, o ne kairioji. Todėl iš Zaroščensko raketos atskridimo versija teoriškai visiškai netinka, nors koncerno  Almaz - Antėjaus "specialistai" kažkokius paistalus suokė nesuprantamus, kad, štai, neva, šis žemiau įtaisas "šaudė į lainerį":

          Po garsiojo melagingo liepos 21 d. Maskvos brifingo, kuris įvyko praėjus  5-ioms dienom po katastrofos, buvo iš kosmoso parodytas šalia Donecko (2,498 km į šiaurę 1,35 laipsniu nuo Donecko aerouosto rytinio galo nusileidimo-pakilimo tako) šalia Avdejevkos karinio dalinio, neva, šis įtaisas "išvažiavo į Zaroščenską", su fotošopu ištrynus tą įtaisą.  Mat, prieš katastrofą ir po katastrofos visose fotografuotose  palydovinėse nuotraukose tas raketinis įtaisas stovi  toje pačioje vietoje i niekur jis nebuvo išvažiavęs. Tai galite pasitikrinti per Google-Žemė (Earth) programą, pasirinkę visas planetos Žemė fotografavimo nuotraukas.


Galite pasididinti šį Avdejevkoje esantį Rusijos ir mūsų teisininko D. Š.-o MELO SIMBOLĮ.

          Todėl šį Rusijos ir mūsų teisininko D. Š. MELO SIMBOLĮ, esantį jo žmonos gimtinės piečiau Avdejevkos gyvenvietės galite čia mano nuorodose įsididinti ir peržiūrėti to raketinio įtaiso techninį stovį. Todėl siūlau pagalvoti, ar su išdraskyta radaro aparatūra senas, matyt, nurašytas raketinis įtaisas ar, išvis, galėjo kur nors pajudėti? Todėl dabar jis tapo labiausiai lankomu objektu, UkraJinos kovotojai turi didelę garbę prasibrauti į priešo separatistų valdomą teritoriją ir nusifotografuoti prie šio MELO SIMBOLIO.   Jo koordinatės yra tokios 48°05'54.28" С 37°45'15.21" o per GOOGLE.COM.MAPS šios vietovės nuoroda yra tokia:
  https://www.google.com/maps/@48.09834,37.75459,17z/data=!3m1!1e3?dg=dbrw&newdg=1

-94-

      Pagal šias koordinates galite pasižiūrėti į 2002-05-16 fotografavimo pirmąją nuotrauką ir ten pamatysite, kad toje vietoje buvo tušti laukai ir kažkoks trasinis radaras bei nežymūs kariniai objektėliai. Ta vieta buvo labai įdomi visam pasauliui, nes buvo intensyvūs mūšiai dėl Donecko aerouosto. Todėl atrasti ją nesunku, kuri yra į rytus nuo Opytnoje gyvenvietės, nuo Spartako į šiaurės vakarus, o nuo pačios Avdejevkos į pietus. Palengvina josios suradimą, tai. kad 2009-07-13 fotografavimo nuotraukoje pasimato naujai statomo Donecko apvažiavimo plentas ir šalia to dalinio iš šiaurės rytų statomas tam apvažiuojamajam plentui kirsti viadukas kelio iš Donecko į Avdejevką. Tais metais jau pastato karinio dalinio sandėlius ir jau matosi atvaryta net 112-os vienetų karinė technika, kuri išrikiuota, matyt, Donecko krašto gynybai, kai jis priklausė UkraJinai. tuo metu tas karinis dalinys jau kardinaliai pakeitė savo išvaizdą, lyg kokios karinės technikos pasidariusi saugykla, atvarytos iš kitų skirtingų dalinių. Jau 2010-06-09/10 fotografavimo metu (per pasvirusį brūkšnelį rašau dvi skirtingas dienas nes, kai prieš 2-3 metus perfotografavau iš Google-Žemė, tai tada buvo vienokia diena, o šiuo metu beveik visos  nuotraukos pakeitė per vieną dieną fotografavimo dienas) išsiskiria zenitinis raketinis įtaisas, kuris išvarytas iš surikiuotos technikos eilės į aikštelės tarpą ir aiškiai išsiskiria pakreipta įstrižai raketų sukinėjimo-paleidimo viršutine to įtaiso dalimi. Išsididinus vaizdą, aiškiai  ir ryškiai matosi viena raketa su šešėliu ir dar viena, matyt, irgi raketa ant to paties įtaiso paleidimo kreipiamųjų. Matyt, išvaryta nuo kitų arti-gretimai esančių technikos į aikštelę laisvam jos aptarnavimui:  raketos paleidimo išbandymui-apmokymui paleisti, arba budėjimo rėžimui paruošta. (Ar galima kita technika per kelis metrų-keliolika metrų raketos paleidimo-starto metu - nežinau, nes raketiniuose daliniuose netarnavau - reik tai atskirai pasitikslinti, kokie yra raketų startų reikalavimai.). Po metų ir 3-jų mėnesių 2011-09-18 fotografavimo nuotraukoje matosi, kad įtaisas šis pakeitė savo dispoziciją. Keistokai šalia siauro aptvėrimo aikštelė 2,5 karto prasiplečia. Matyt, kažkokiam technikos remontui ar kokiems mokymams aptarnauti techniką. To raketinio įtaiso kreipiamosios jau mažesniu nuo savo ašies kampu įstrižumas matosi. Bet, vis tiek tai rodo, kad į ZRK jis labai panašus. Kitais metais po pusmečio 2012-04-17 fotografavimo metu technikos toje vietoje sumažėji, o tas, matyt, raketinis įtaisas per kelis metrus pakeitė savo stovėjimo vietą ir raketų kreipiamasias nukreipė skersai savi ašies. Toks įtaiso laikymas man nelabai suprantamas - net nebandoma maskuotis nuo fotografavimo iš kosmoso, nors raketiniai įtaisai yra svarbūs kariniai įrenginiai. Kad tas įtaisas keitė vietą, akivaizdu, kad jis buvo judinamas ir, matyt, pats sugebėjo judintis, gal, net į šaudymo poligonus būdavo apmokymams vežamas. Tai įrodo ir po 20 dienų 2012-05-07 fotografavimo to įtaiso į šoną (į pietus) pasislinkimas tik per kokį vieną metrą. Vadinasi, buvo išvykęs ir vėl atsistojo nelabai tiksliai į savo dislokacijos vietą, raketų kreipiamasias pastatęs jau pagal ašį. Bet, kad tai įtaisas, aiškiai matosi dėl žymiai raiškesnio šio fotografavimo. Net dvi raketos matosi ant to įtaiso. Aišku, Google-Žemė programoje aptikau ir klaidą, nes oi 3-jų mėnesio 2012-08-14 fotografavimo nuotrauka ta pati; net su toje pačioje važiuojančiu autostradoje sunkvežimiu.  Bet tai nežymus netikslumas, nes nuotrauka  pasikeičia už to dalinio tvoros į vakarus ir tai matosi jau šviesesnio eksponavimo riba ir jau su nuskustomis ražienomis bei suartais jau laukais. Dar po 7-ių mėnesio 2013-03-07 fotografavimo nuotrauka neryški ir iš pasikeitusių technikos kitokių  padėčių stovėjimo kažką suprasti neįmanoma.  Taip, kad tą GARSŲJĮ Rusijos MELO RAKETINĮ ĮTAISĄ GALIMA PAMATYTI dabar  prie minėto sandėlio-pavėsinės su mėlynu stogu 2014-04-28 fotografavimo palydovinėje nuotraukoje. Deja, o aš turiu tą raketinį įtaisą fiksavęs visu mėnesiu anksčiau (2014-03-27 fotografavimo) nuotrauką ūkanotą dieną, dėl ko Google-Earth (Žemė) valdytojai dabar jau išėmė iš viešosios apsaugos. Aišku, dar dabar Google-Žemė disponuoja dar 13 d. ankstesnę 2014-03-12 fotografavimo nuotrauką per visiškus debesis, kur absoliučiai ta vieta visiškai nesimato, o 2013-07-03 fotografavimo metu šalia to sandėlio-pavėsinės su mėlynu stogu to zenitinio raketinio įtaiso dar nebuvo.

-95-

              Štai, prašome pažiūrėti į kairėje esančią nuotrauką ir nuotraukų nustatymo plunžerėlį, kuriuo pasirenki Google-Žemė programoje skirtingo ir norimo fotografavimo nuotraukas ir kurių datos matosi šalia plunžerio, su pirmu skaičiumi - tai mėnesio, po to dienos ir paskutinis - metus nurodantis skaičius. 

            Taigi, kaip matote, mano nuotraukoje šioje yra vaizdas tas, kurio jau Google-Žemė  programoje jau šio fotografavimo nėra. Tarp šios  technikos jau čia nesimato anksčiau matyto čia to raketinio įtaiso, nes jis, matyt, pervažiavo,  arba, greičiausiai, buvo pervežtas prie sandėlio-pavėsinės mėlynos, kurią galite pamatyti paspaudę aukščiau esančią mano nuorodą. Todėl  ankstesniuose fotografavimose to įtaiso nebuvo.

               Vadinasi, tas įtaisas atsirado kur tai 11-os mėnesių nežinomame tarpe  tarp 2013-07-03 ir 2017-04-28 fotografavimų. O jau 2014-05-20 fotografavimo prie to paties sandėlio tame kieme atsirado dar 9 vienetai karinės technikos, kurie be pokyčių matosi net 7-iuose fotografavimuose iš kosmoso. Galima spėlioti, kad tai, galimai, tas pats anksčiau matytas įtaisas to dalinio šiaurvakarinėje teritorijos dalyje, o dabar, kažkodėl pervežtas į priešingą pietrytinę teritorijos dalį prie išsiskiriančios mėlynos stoginės. Po vieno mėnesio ir dviejų dienų 2014-05-30 fotografavimo metu fiksuojamos to įtaiso raketų kreipiamųjų padėties pokytis iš statmeno ašiai į įstrižą tų kreipiamųjų padėtį. Bet aikštėje padėties pokyčio pastebėti neįmanoma - jis net vieno metro tikslumu stovi, lyg, nepajudėjęs niekur. Juk vyksta mūšiai visur ir UkraJinos  karinės pajėgos, matyt čia jokių veiksmų neatlieka, nes Rusija nenaudoja aviacijos. Ar po 20-ties dienų 2014-06-19 koks pokytis teritorijoje įvyko, sunku pasakyti, nes visą teritoriją apgaubė debesys ir  tik prie tos mėlynos stoginės aikštėje yra debesų properša ir matosi viskas be pokyčių.   Savo vietoje tas Rusijos  apmeluotasis ZR įtaisas stovi nepajudėjęs ir  dar po 11-os dienų 2014-07-02 fotografavimo, kai prieš 4 dienas birželio 29 d. šito karinio dalinio kontrolę perėmė separatistai, nusavinusi visą karinę techniką. Lygiai taip pat nepajudėjęs stovi tas įtaisas ir VIENĄ DIENĄ IKI KATASTROFOS liepos 16 d. fotografavimo. O, kad separatistams ši visa technika atiteko birželio 29 d., apie tai aš minėjau iš kart po lainerio katastrofos savo sukurtoje temoje, kai,  ir  demaskavus skleidžiamą melą apie "lainerį su senais lavonais" visiems pranešiau, kad už tai mane užblokavo garsioji Milda Bertašiūnaitė.   Tada Facebook-e rašiau, kad:

               "... kad Separatistai turi priešlektuvinei gynybai ZRK "Buk" kompleksą. Apie tai, kad specsnazas buvo užgrobęs tuos komplektus, internetinis portalas "Novosti Ukraina" rašė dar 2014-06-29, kaip buvo užpultas Donecke zenitinis raketinis pulkas № А-1402."    

            Toliau aš pasiūliau apie šio komplekso įsigijimą skaityti pranešime paskelbtame jau liepos 1 dieną kuriame buvo aprašomas, kaip šis A-1402 karinis dalinys perėmė visą techniką ir ji bus naudojama separatistų gynybai nuo UkraJinos aviacijos.

          Bet, štai, Maskvos brifinge, kad negalima būtų pažinti, kada buvo fotografuota, kad ražienos jau nuskustos ir kad jų nesimetytų, Maskva pripaišo debesis, nors tada buvo giedra, ir štai, ką pateikė:

-96-


Pasididinkite


Pasididinkite

     Tame Maskvoje Gynybos ministerijos  2014-07-21  brifinge, praėjus tik 5-iom dienom po katastrofos buvo pateikta "info", kad, neva,  šis įtaisas katastrofos dieną  žvalgybinių (šnipinėjimo) palydovų, neva, "11:32 fotografavimo metu" neva, "išvyko" į Zaroščenską.

    Ar UkraJinos  ginkluotosios pajėgos, tikrai, galėjo paimti įtaisą, pagalvokime logiškai:

   
            Juk, skaitėte, birželio  29 d. visą šią techniką perėmė separatistai. Tai, kaip be jokio mūšio ir be jokių nufotografuotų  mobiliaisiais telefonais įrodymų "ukr-ai" prisėlino ir "pagrobė" tokį didelį kompleksą "niekam nematant - tyik palydovams užfiksavus" ir "nepastebėti pervažiavo per visą Donecjo sritį iki jo pakraščio Donecko"? Kas per stebuklas? Ir kodėl niekas neprotestavo čia pat pagrobimo metu, kol brifinge  ... ? Bet kodėl Rusijos Gynybos ministerijos generolai ir Lietuvos teisininkas  D. Š. nežino, kad visas pasaulis ir net mokiniai-vaikai seniausiais naudojasi Google-Žemę (Earth) programomis? Jeigu Donaldas būtų žinojęs, jis nebūtų pasitikrinęs per Googlę-Žemę, kokius "makaronus kabina" generolai ir nebūtų man akių plėšęs. Taigi, ką jtos nuotraukos parodė?

Pasididinkite ir praplėskite


Pasididinkite ir prasiplėskite

     Tai, štai, garsusis liepos 21-osios Maskvos brifingas tėškė visam pasauliui, kad ZRK "Buk"-as atseit, "nuvažiavo", o tą pačią dieną užskridę Google-Earth palydovai nufotografavo stovintį vietoje, niekur nenuvažiavusį.

     Tai, dabar, gal, užduokime tokį klausimą: "Tai, gal, vis, tik, sugebėjo "ukr-ai" slapčia vėl sugražinti į pastatyti, kad niekas nepastebėtų?"? 

       O, gal, kas dar originaliau paklaus? Tai, pažiūrėkime dar kartą  į tą įtaisą "stebuklingą":

     

-97-


Čia dešinėje  ši nuotrauka, matote, spalio mėnesį po katastrofos tik 3-im mėnesiams praėjus, kai stogas stoginės tas mėlynasis dar buvo normalus

   

        Taigi, toliau prasekus šio Priešlėktuvinės gynybos karinio dalinio Nr. A-1402 teritorijos pokyčius, matomus iš kosmoso, tai galima pastebėti, kad stoginės suardytos buvo jau  2015 vasarį, bet po 13-os fotografavimų tas garsusis raketinis įtaisas stovėjo iki, panašiai, 2015-09-26 fotografavimo, o po 3-jų dienų 2015-09-29 fotografavimo metu jau to įtaiso ir kito netoli technikos likučių vieneto jau nesimato, kitas vienetas pastumtas arčiau  tik įtaiso stovėjimo vietos, o jo vietoje yra tik kažkoks likutis, matyt, jį išardžius ir išparceliavus. Todėl, keistai Google_Earth kompanija tik 3-jų dienų laikotarpyje nuotrauką pakišo, nes, matyt, iš kosmoso stebėjo tą istorinį Rusijos melo objektą., kaip jis naikinamas. Paskutinėje 2016-02-16 nuotraukoje tik kažkoks likutis matosi, matyt, viršutinis raketų kreipamųjų  įtaiso dalis, o važiuoklę, matyt, koks ūkininkas pasiėmė laukams arti kaip puikiausio vikšrinio traktoriaus atmainą. 
        Na, o pagal dabartinius duomenis šis A-1402 karinis dalinys buvo išformuotas Šio A-1402 karinio dalinio karys Козак Борис Сергійовичžuvo didvyrio mirtimi prie Peskų gyvenvietės, kur vyko mūšiai dėl Donecko aerouosto.

          Na, o prisimenant visas melo technologijas, iš kurių net olandų televizijos vedantysis išsišaipė, verta tame brifinge pažvelgti ir į Zaroščensko melą paskleistą, kur šalia to kaimo visam pasauliui buvo parodyti ZRK "Buk"-ai, juos pripiešus Natalijos Viktorovnos lauke, ir pamiršus Fotošop-u pripiešti nuo vikšrų būtinus pėdsakus tosNatalijos Viktorovnos javų lauke, lyg 32,4 tonų sveriantį įtaisą į tą lauką "nuleido parašiutu". Tų pėdsakų net nuo dviračio nerado visas kaimas, kiurio gyventojai  po Maskvos brifingo per televiziją pamatę,  nuėjo savus laukus apžiūrėti. Gyventojai sako, jei raketa būtų paleista, būtų girdėję josios startą ir išdegintą žemės lopinį rodytų visi, ypač, separatistiškai nusiteikusieji. Bet, deja, net valdžios atstovai po to brifingo buvo pasipiktinę, jų telefoniniai pokalbiai yra fiksuoti, ir Olandijoje per svarstymus paviešinti, kurie neigė bet kokius Zaroščenske tuo metu karinius raketinius mechanizmus bei jų judėjimą,  nes tuo metu tos vietos buvo kontroliuojamos separatistų.

    Buvo ir žurnalistas "Naujo laikraščio" tame kaime, iš MaskvosPavel-
as Kanygin-as darė interviu. Niekas nieko nefiksavo, ką generolai, nieko nemąstydami, falsifikatais akivaizdžiais pradėjo žaisti. Todėl ir skiriu  čia ypatingą dėmesį falsifikacijų sklaidos demaskavimui, kaip visuomenei pavojingą aspektą.


Galite čia visą Maskvos melo nuotrauką pamatyt
i

-98-


Pasididinti.

       Kaip tik čia matote kairėje garsųjį "Chmuryj" pagal šaukinį pulkininką, Sergejų Dubinickį Donecko-Lugansko sričių Gynybos ministro pavaduotoją, atsakingą už Žvalgybą-spec. operacijas vienintelį atsakingą už MH17 maršrutu skridusio Malaizijos lainerio numušimą. Jis kaip tik buvo atsakingas už logistiką iš Kursko atvykusio raketinio įtaiso ne komplekte, nors jis ir vadinasi ZRK, t.y. Zenitinis raketinis KOMPLEKSAS, kuris tik komplekse gali vykdyti atsakingas užduotis. - naikinti priešo skraidančius taikinius. (Minėjau, kad tam turi būt kokybiškas radaras "Kupol",, vadavietė su atsakingais specialistais-vadais, priimančiais sprendimus teisingų taikinių naikinimui, na, ir, aišku, atsarginėmis raketomis bei jų užtaisytuvu) Todėl, akivaizdu, kad siųsta ši "gražuolė" ( rus.: "Красавица" - taip jis telefonu ją pavadino) buvo siųsta ne gynybai, o diversijai atlikti. Ir labai keista, kad Lietuvoje apie tai niekas nekalba, kad tas BUK-M1 be komplekso r be atsarginių raketų buvo skirta vienam šūviui atlikti ir vėl jį grąžinti per sieną į Rusiją. Juk tokio ginklo beždžionėms neskirsi, dar be komplekso. Ką generolai mąstė, pasiuntę tokį įrenginį be komplekto ir be komplekso?

           Labai malonu, kad aukščiau minėtas  maskvietis Pavelas Kanyginas (galima pas jį Facebook-o profilyje apsilankyti) atrado šį pagrindinį MH17 reiso sunaikinimu įtariamąjį :telefoniniame pokalbyje šaukiniu "Chmurij" pagarsėjusį, dabar Rusijos Gynybos ministerijos paslėptą specialiame-uždarame kariniame ypatingo rėžimo miestelyje Stepnoi gyvenantį - tai buvusį Novorosijos Gynybos ministro pavaduotoją, kuris, beje, dar iš pareigų pašalintas, lyg, ir už korupciją, iš gyventojų pasisavinęs prabangius automobilius. Ar jis kaltas dėl lainerio - tai čia kaip pasakius. Jei nebūtų kaltas, seniai jis būtų pas olandus, duodantis parodymus. Juk sąžiningi kariškiai tik taip darytų, kuriems kario garbė yra aukščiau visko. Deja, ne veltui Juk garsusis žurnalistas Pavelas Kanyginas, darantis reportažus iš karščiausiųjų taškų, 2014 gegužę Donecko separatistų buvo pagrobtas ir išpirktas, o kitų metų birželyje komandiruotės metu į Donbasą valstybinio saugumo darbuotojų buvo suimtas ir sumuštas. Bet vis tiek jam tai nesutrukdo surasti  Sergejaus Dubinickio Afganistane karo veiksmų kovų draugą iš Zaporožės advokatu dirbantį Sergejų Tiunovą, kuris kaip UkraJinos atstovas jau buvo susitikęs su minėtu Novorosijos Gynybos ministro pavaduotoju S.Dubinickiu dėl karių belaisvių išlaisvinimo. Todėl advokatas padėkojo savo bendražygio už belaisvių išlaisvinimą, kurie pradėjo taikų gyvenimo būdą ir kreipėsi per YuoTubęį savo kovų draugą dėl MH17 reiso numušimo. Mat, jo kaip šaukiniu Chmuryj" balsą telefone atpažino (ir Gioteburgo universitetas tembrą patvirtino) ir jis savo kaip advokato paslaugas pasiūlė taip pat ir per Naująjį Laikraštį (Новая Газета), kad nebūtų KRAŠTINIS tame kraupiame nusikaltime.
 

-99-

 


         Aišku, man asmeniškai atrodo kitaip. Mat. slapstosi buvęs neteisėtais paskelbtos Novorosijos Gynybos ministro Igorio Girkino (Strelkovo) pavaduotojas Žvalgybai Sergejus Dubinckis, matyt, dar ir todėl, kad jis buvo tik Žvalgybai, o ne gynybai atsakingas pagal pareigas.. O, juk ŽVALGYBOS PADALINIAMS PRIKLAUSO IR DIVERSIJOS. O, kadangi Raketinis įtaisas Buk-M1 buvo atvežtas be komplekso, kaip priklauso, tai jis ir buvo skirtas ne gynybai, o tik, kažkokiai diversijai buvo tinkamas, numušant kažkokį iš anksto žinomą pagal grafiką skrendantį lėktuvą. Taip, kad DIVERSIJA, matyt, TAPO TERORO AKTU, nieko bendro neturinčiu su kariniu veiksmu. Visą tai galima paimti paralelę ir iš istorijos, kaip vienas iš 
1794 m. sukilimo Tado Kosciuškos pavaduotojų buvo Mykolas Kleopas Oginskis, kuris taip pat atliko diversiją į Dinaburgą (Daugpilį) ir po to iš jos per Jonavą grįžo ir pasitraukė ilgam laikui iš Lietuvos.
          Šią apžvalgą daviau, kad parodyti neteisėtų darinių, kaip Donecke-Luganske Novorosijos pasekmes, kurios sugriovusios atsakingąsias struktūras, praranda elementariausią atsakomybę, kuriomis gali pasinaudoti ir piktosios jėgos, tokios, kaip jau čia aukščiau minėtą pagal netoliese tarp Donecki-Odesos Janivkoje  gimusį  
Leibą  Bronšteiną, vėliau tapusį garsiuoju Levu Trockiu, tapusiu RAUDONOJO TERORO ideologu, įteisinusiuoju politines represijas per savo sukurtą garsųjį kūrinį TERORIZMAS IR KOMUNIZMASjau vien žodžiai yra virš žmogiškųjų vertybių ribų, kai vardan politikos pateisinamas terorizmas. Negi Giedriaus Valiūno nužudymą negalima sieti su šia psichologine "Terorizmo ir komunizmo" kūrinio įtaką buvusiems "Raudoniesiems Užusaliams" apdainuotiems Jonavos Balso serialuose? 
           Todėl man, kaip eiliniam buvusiam kareiviui, neturėjusiam laipsnio, bet buvusiam aukščiausios klasės specialistui, nesuprantama, kaip galima su raketiniu įtaisu iš Kursko atvykus ir poligonuose netoli UkraJinos sienose treniruojantis, nepasidomėti apie trasinius tarptautinius transportinių (keleivinių) lėktuvų reisus. jų susijungimus. Tai lokatorininkams (radarininkams) yra "Tėve mūsų, ..." . Be to, man nesuprantamas ir šio Raketinio įtaiso junginio "atsakingumas", vykstant į kitą šalį ar sritį be komplekso (be radaro "Kupol", be vadavietės ir be specialistų ir be atsarginių raketų), žinant, kad su vietiniu radarėliu,  tik sektoriniu rėžimu dirbančiu, galimybės labai rizikingos. Negi kariai negalėjo žinoti, ko jie ten siunčiami? negi negalėjo jie suprasti, kad "pagal grafikus" kariniai lėktuvai neskraido. Kas jiems nurodė tame sektoriuje laukti lėktuvo? O kai pasirodė, pašvytinus su radaru tą lėktuvą ir paleidus raketą, negi, tos raketos vėliau negalima buvo sunaikinti, pamačius, kad lėktuvas nekeičia krypties, nesislapsto nuo raketos? Negi jau tokia žema karių kvalifikacija, kad negalėjo suprasti, kad kariniai lėktuvai taip nesielgia? Negi negalima buvo iš kart suprasti, kad labai dideliame aukštyje, kariniams lėktuvams neįprastame ir labai didelei atžymai esant, toks didelis lėktuvas, neturintis jautrių antiradarinių prietaisų yra tik civilis-transportinis - net keleivinis? Negi jau visai be smegenų sėdėta prie radaro ir raketos paleidimo mygtuko?  Negi žvaigždučių ant antpečių ir apdovanojimų-pagyrimų troškulys aptemdė protą? Tokį klausimą uždavė istorikas, ir raketų technikos žinovas Markas Soloninas O ar karys neturi būt budrus, kad savų lėktuvų numušti? Kai aš tarnavau prieš 50 m., buvo atpažinimo sistemos. Gaila, raketiniųįtaisų nežinau. Bet, negi šitie raketiniai įtaisai neturi galimybių atpažinti keleivinių lėktuvų siunčiamus signalus? Čia jau klausimas Almaz-Antejaus firmai.  ar ne todėl dabar ji "sliekus rankioja ..." Zaroščenske, kad tai firmai nebūtų arbitražas iškeltas už tokių lengvai įsprendžiamų ir būtinų sistemų  nebūvimo? (Šį klausimą specialistams siūlau patobulinti.)
          Apie tai daug rašiau Facebooke plačiausiai, kad keleivinį su kariniu lėktuvu "sumaišyt" neįmanoma.   
          Tai, ar bus pamoka ateičiai? Ar galima Holistinius dėsnius pritaikyti šio plataus nagrinėjimo prie konkrečios  Giedriaus Valiūno nužudymo bylos aplinkybių ir jų visuomeninių problemų?
           Deja, netikėta staigmena:                 

-100-

         VIETOJE  AČIŪ - GRASINIMAI SUSIDOROTI ! ! !

 Čia dėl protokolo istorinio prisikabino D. Š.,  kuriame atsirado parašas man ten, kur jo neturėjo būti. Kadangi jis tą protokolą ir pakišo diskusijų metu, tai, matyt, kažkas jį paskatino tai padaryti, kad atpažinčiau savo parašą ir triukšmą pakelčiau.

 O čia mano atsakymas D.Š-ui.      

 Ir vėl MANE PSICHOLOGIŠKAI TERORIZUOJA su Policija, lyg ji neturėtų ką veikti ir ...

 Manyčiau, kad VSD dezinformatoriumi turėjo seniai susidomėti.

 O prie ko čia mano dukra? Ar tai ne persekiojimas, ieškant mano šeimos narių?

Kas tas kažkas man į snukį ... ?

Ką aš "apšmeižiau"? Nuo ko dabar turiu gauti į snukį? Negi kreiptis man į teisėsauga dėl savęs  ir kitų saugumo, su kuriais galiu būt sutiktas pakelyje?

   Primenu, kad teisininką D.Š...-ą teko blokuoti net 14-ą kartų. Tai rekordas socialinių tinklų ir panašu, kad jau čia savotiška Kibernetinės atakos atmaina, gamintis netikrus profilius, ir pažeidinėti normalią vakarietišką demokratinę diskutavimo kultūrą.

    Čia S.Martinavičių paminėjau, nes pats D.Š. jo ekonominius, galimai, nusikaltimus mano sukurtose temose pastoviai demaskuodavo. Daugiau rimtų oponentų neturėjau. Todėl nuo ko saugotis, tikrai, nežinau.

 

      Kaip galima "persekioti šeimą", su kuria bendrauju? Temą buvau sukūręs apie Giedriaus Valiūno nužudymą, o jis nėra Jūratės Micevičienės šeimos narys, nes ji buvo išsiskyrusi su juo. Todėl našlė neturėjo jokių teisių į jos buvusio ir išsiskyrusio vyro atminimui skirtą temą.

        Ir už ką man snukį išmals? Už tą protokole parašą?

     O jeigu aš ant jo nepasirašiau  - jei tas mano parašas padirbtas? Tai vis tiek gausiu į snukį? Juk galėjo mašininkė ir vėliau prispausdinti pavardę, nežinodama, kas pasirašė. O be to nepamenu tokio rašymosi - parašas atrodo padirbtas. Ir jei dėl to protokolo man grasinimai mane gatvėje sumušti, tai jau teks, matyt, .... Be, to, aš "sausio 13-tosios kovotojų niekad nešmeižiau - iš nukentėjusiųjų jaunuolių interviu ėmiau ir spaudoje apie juos rašiau.

-101-


    O kas dėl sausio 13-tosios nukentėjimo, tai, nereiškia,  kad prisidengus šiuo garbingu vardu galima šmeižti Lietuvą, skleisti Rusijos nusikalstamą dezinformaciją ir net paties susigalvotas nesąmones apie padėtį Sirijoje, eiti prieš Lietuvos vykdomą politiką, prieštarauti jos buvimui NATO ir ES sudėtyje, prieštarauti Ukrajinos nacionaliniam pakilimui, ir remti savo žmonos iš Lugansko neteisėtą Novorosijos separatizmą bei meluoti dėl Malaizijos lainerio numušimo, nusikalstamai kaltinant nieko dėtas UkraJinos ginkluotąsias pajėgas. Panašu, kad Sausio 13-tosios Broliją reiks informuoti

         O grasinimai  "į snukį  ..." yra "nieko panašaus nerašinėju"?

     Tai, štai, paaiškėjo visa manęs persekiojimų seka, kai prieš metus Jonavos kultūros žurnale Taurosta priminiau apie nužudytąjį Sergejų Belozercevą, kuriam aš per sausio 13-tąją skambinau, kad Maskvoje jis M.Garbačiovą stabdytų. Ir jis sustabdė - Raudonojoje aikštėje demokratiškai nusiteikę AT deputatai manifestaciją Lietuvai palaikyti išėjo. O nužudytosios Galinos Starovoitovos bendražygis, taip pat jau nužudytas a.a, Sergejus, tyręs Lietuvoje ir Latvijoje kariuomenės nusikaltimus, perspėjo apie artėjantį Rugpjūčio ГКЧП pučą ir kai juo rėmimu kaltino Michailą Gorbačiovą, į jį pirmais pasikėsinimas buvo įvykdytas - bet išliko gyvas. Ir kai aš tame Sąjūdį pakėlusiame mūsų Jonavos Kultūros fondo rėmimo klubo "Taurosta" (priešais Jonavą upelis įtaka juo vardu) ir po to taip pavadinto Sąjūdžio laikraštyje prisiminiau apie kruvinuosius sausio įvykius, pabandė iš manęs pasityčioti Jonas Liauksminas čia žemiau:
 

         Bet aš šiam žemaičiui nuoširdžiai pabandžiau išaiškinti 1969 m. pabaigos mano dėka KGB uždraustojo Turistų klubo atkūrimo pastangas, "susitepant raudonai", tam, kad galima būtų visą gyvenimą sportuoti ir organizuoti KGB netoleruojamą Orientavimosi sporto šaką, kurios treneriu tapau visam gyvenimui. O, būtent, jam nuoširdžiai ir plačiau paaiškinau, kad nei vieno į komjaunimą nekalbinau ir ne tuo tikslu ten ėjau dirbti. Visą tą temą galite paskaityti pilnai, Kaip tik, toje tos nuotraukos temoje apie tą mano straipsnį žurnale paminėjau, kad, būtent, nužudytas, Sergejus Belozercevas, su kuriuo aš bendraudavau telefonu per sausio įvykius ir tame mano straipsnyje išimtas Sergejaus nužudymo paminėjimas, taip kaip ir iš to mano straipsnio išimtas Jonavos Rajono KGB komiteto pirmininko pavardė, kurį aš aprašiau per sausio įvykius, bet jo asmenybės, matyt, negalima minėti, nes jis šiuo metu užima gana labai aukštas ir labai atsakingas pareigas.  Be to paminėjau apie tame straipsnyje ir netikslumus istorinius ir nurodžiau, kur visą tai pasitikslinti ir nurodžiau savo 10-ties dalių aprašymą, skirtą Lietuvos 100-mečiui, ir kurios čia nuorodos nedėsiu - jau buvau dėjęs. Jame kaip tik paminėjau apie mano iš Jonavos Balso komplektų Viešosios bibliotekos už 1969 m. išimtus mano straipsnius apie komjaunimo veiką, kuriuose įžiūrėta, buvo, matyt, kažko "pavojingo" mano mintyse tada paminėjau, kad važiuosiu į Mažvydo biblioteką ieškoti KOMUNISTINĖS CENZŪROS priežasčių.

-102-

         O, štai, kai po metų PAAIŠKĖJO MANĘS PERSEKIOJIMO PRIEŽASTIS, kurią iš Jono Liauksmino estafetę perėmė D. Š., nusispjovęs į mano nuoširdžius aiškinimus ir pradėjo man keršyti, matyt, už tai, kad per sausio įvykius skambinau dabar nužudytajam Karelijos nacionalinio atgimimo lyderiui Sergejui Belozercevui. Todėl užvedžiau prieš metus skelbtos temos prisiminimą, kuri Facebook-o nustatymų yra apgadinta ir tai yra įrodymas, kad, matyt, programišių apgadinta, nes telefonu parašiau su klaidom ir jas ištaisyti man neleidžia - vietoje Karelijos, žodis "Karelinos" su ne tuo klavišu paspaustu ir sunaikinta nuotraukos nuoroda - ji Facebook-o cenzūros, matyt, nepraėjo, nes joje miniu apie nepaminėtus KGB veikėjus, dabar pareigas užimančius. Todėl mane reikia "rudonu-raupsuotų" paversti ir tai labai sėkmingai D. Š. vykdo kažkieno, matyt, nurodymą. Ir, būtent, kai Simonas Kroydonas pradėjo mano temoje aiškinti apie D.Š.-o ir našlės "meilę", dėl ko man teko neigti ir apie tai pranešti:

      Deja, VIETOJE A Č I Ū PASAKYTŲ. Jūratė Micevičienė  po 20-ties minučių 20:54 (2017-06-25) PASKAMBINO MAN IR KLYKDAMA PRADĖJO GRASINTI, aiškinti, kad, neva, "jos vyrą nužudžiau", pradėjo grasinti, kad pas mane atvažiuos ir ... (nesupratau). Tada nunešiau telefoną savo žmonai, kuri Jūratę kažkiek nuramino. Bet, kai ji paklausė apie D. Š., pradėjo aiškinti, kad, neva, "D.Š. nepažįsta". Pokalbis J.Micevičienės ir mano žmonos su manimi kart truko 06 min. 04 sek. 

     Todėl jau reikia prašyti Teisėsaugos, kad išsiaiškintų, kodėl J.Micevičienė pamelavo mano žmonai, kad, neva, "nepažįsta D.Š."? Tai kaip jis rašo čia aukščiau pateiktose žinutėse apie Jūratę Micę, ką aš jai parašau  žinutėmis? O be

to, kaip D.Š. bus J.Micevičienės  advokatu  G.Valiūno nužudymo byloje, jei J.Micevičienė D.. net nepažįsta? 

      Be to, klausimas atviras:

          Jei aš Jūratei  M. žinute pranešiau kad ją esu priverstas ginti, tai kodėl ji man nepadėkoja, o klykdama pradeda man grasinti ir šaukti, kad 'jos vyrą nužudžiau"?

        Ką gali apie tai pakomentuoti psichologijos žinovai?  Aš su tokiu reiškiniu per 45 m. savo pedagoginės praktikos laikotarpį vėl pirmą kartą susiduriu. Nesu narkologijos žinovu. Bet ... Čia, jau tikrai, ne vaikystės auklėjimo pasekmė. Čia kažkas gali būti ir rimčiau. Ar toliau nevyksta šios jaunos moters kvailinimas kažkoks labai gilus? Todėl esu priversta nagrinėti J.Micevičienės man pirmąjį skambutį per Kosmonautikos diną balandžio 12 d., kuris mane tiek nustebino, kad buvau priverstas nutraukti J.Gagarino nužudymo 50-mečiui artėjančios sukakties progai fazinių radarų ir prie jų autopilotų panaudojimo naikintuvuose (ypatingai Su-15) kūrimo istorijos nagrinėjimą.  Atleiskite, kad kartojuosi, bet pagal spiralės metodo principą, eikime gilyn į šią problemą. Atsiverskime, kas išprovokavo Jūratę Micevičienę man balandžio 12 d. 11:29 paskambinti ir per 36 sek. labai giliai sujaudintu balsu mane apšaukti ir dar gale paminėti, kad jos vyrą nužudžiau? Kas jai tokią dezinformaciją pakišinėja? Kas žaidžia su jaunos moters jausmais?  Todėl siūlau pažiūrėti komentarą, kokį aš Jūratei tada parašiau, likus 21 min. iki jos man tada skambučio. Juk jau nuoširdžiai aiškinu, kad Jurijus Meilūnas, kuris buvo mūsų tada diskusijų pašnekovas, jo tėvelis buvo Šeimyninio turizmo klubo vadovu-organizatoriumi prie Jonavos Turistų klubo mano pastangomis atkurto. Todėl aš ir jos broliui Eugenijui, kaip jaunimo stovyklų organizatoriui galėjome rasti bendrą interesą sporto Gamtoje bendriems interesams. Tai negi tai buvo maža? O be to, tai buvo šv. Velykų išvakarės - iki Didžiojo Penktadienio buvo likusios dvi dienos. Todėl Jūratei aš palinkiu per šv. Velykas palinkiu pabendrauti su nužudytojo savo vyro artimaisiais. Iš jų nužudytojo motina Genutę ir patėvį Vytautą pažinau - su jais bendravau. net Jūratės akivaizdoje.  Juk kur jie gyvena kolektyviniame Pušyno sode, aš daug ką pažįstu - ten vykdydavau sportinius renginius. Apie tai informavau iš kart, kai susipažinau.

-103-


       Tai, negi už tai reikėjo ant manęs supykti ir paklaikusiu balsu  jos "vyro nužudymu mane aprėkti"? Ar palinkėjimas šv. Velykoms yra blogai? Negi šv. Velykos ir jų priminimas taip sujaudino? 

        Tiesa. Buvau paminėjęs galimą neurolinvistinį, psichotroninį ar psichotropinį paveikimą. bet už tai reikia supykti, kai buvau nurodęs konkretų požymį? Apie tai gerai nusimano Jūratės brolis - galėjo pas jį pasiklausti, kas tai yra. Juk kardinalus Jūratės Micevičienės akivaizdus paveikimo faktas įvyko tada, kada nustačiau jos vyro nužudymo vietą pavojingą visuomenei.

      Jos pavojingumą aprašinėju šioje  paskutinėje 11-toje Įžvalgos dalyje. Nustačiau pagal kosmoso ir aerofoto nuotraukas, kaip specialistas darbui su jomis. Tada savo sukurtoje temoje balandžio 06 d. 22 :00 ir pateikiau vietovės aprašymą su pateiktais tv-3 žurnalistės Donatos Račaitės ir jos operatoriaus Juozo Subatkio visai Lietuvai parodyto siužeto bei mano atrastojo iš lėktuvo (aerofoto) sudėtais vaizdais. Sudėjau taip, kaip mane 15-metį 1962 m. pirmo kurso Kauno Politechnikumo moksleivį pirmame kurse mokė Braižomosios geometrijos principą, kad žmonėms būtų aiškiausiai, kur yra tas objektas.

      Taigi, čia  aukščiau paminėto Jonavos Kultūros fondo klubo Taurosta (jis buvo Sąjūdžio organizatoriumi) ir jo ideologo, žymiausio Lietuvos geografo a.a. Česlovo Kudabos aerofoto ir kosminių nuotraukų naudojimo metodu, Nepriklausomybę atkūrus, sportinius žemėlapius mes sportininkai pradėjome sudarinėti, būtent, pagal minėto mokslininko-geografo mokslinio darbo principus.. Todėl Giedriaus Valiūno nužudymo vietą ir atradau, naudodamasis kosmoso nuotraukomis. Jose pagal Karmėlavos nusileidimo tako paties vidurio ašine linija tęsinys ir atveda projekcija prie nužudymo vietos.

        Todėl tos linijos (raudonos) tęsinys iki Giedriaus Valiūno nužudymo vietos ir parodo, kad tai buvusio Karmėlavos karinio tada aerodromo RADIJO ŠVYTURYS. Jo antena buvo prie pietvakarinio pastato kampo, kur dabar neįžengiamai apžėlęs kalnelis. Prie aerodromo nusileidimo tako rytinio galo buvo raketų bazė, kurią, matyt, tas objektas ir aptarnavo su tais požeminiais rezervuarais, kiek geriamam vandeniui, matyt, gauti, tiek dyzelių elektrinės stoties aušinimui.

-104-

       Na, o kadangi nužudytojo Giedriaus Valiūno artimieji nežinojo, kur buvo rastas lavonas, ir jie norėjo tai sužinoti, tai mano buvo garbės reikalas išsiaiškinti , kur buvo paslėptas lavonas. Juolab, nužudytojo patėvis Vytautas man pačiam skundėsi, kad išvažinėjo visą Raketų bazę ir nieko panašaus nerado. Man guodėsi ir pati Jūratė, kad savo vyro ieškojo irgi dar tada, kai buvo paieškos ir panašiai, tose vietose visur lyg pagal nuojautą važinėjo. Taip, kad, kadangi aš pats tos raketų bazės sportinį žemėlapį sudarinėjau varžyboms stojimui į ES pravedimui, tai taip pat negalėjau rasti, net kosmoso nuotraukas panaudodamas, kol neįsiaiškinau su minėtos žurnalistės kino operatoriumi. 

       Todėl, man asmeniškai, tai buvo ir smūgis, kad žmona, vietoje to, kad apsidžiaugtų suradus artimojo vyro nužudymo vietą, nors, kad ir kaip buvo skaudu, bet mano supratimu, normalūs žmonės SAVO ARTIMŲJŲ ŽUVIMO VIETAS PAŽYMI JŲ ATMINIMUI gėlėmis, žvakėmis ir net paminkliukais-kryžiukais. Tai žmonijos priimta taisyklė. (
Kai padėjau žvakelę, tai žmona irgi keistai sureagavo.) Todėl buvau švelniai priblokštas pirmuoju Jūratės Mices prasitarimu apie skausmą. Bet pamačiau čia pat D.Š.-o sureagavimą, jai paspaudus "Patinka", o po  kokių dviejų min. ir antrą jos pastabėlę ir čia pat vėl mano akivaizdoje tik kelių sekundžių intervale  vėl "Patinka" spaudžia, lyg, būtų laukęs iš anksto, kad Jūratė parašys.


Pasididinkite

          Bet kai čia pat dar sekundžių bėgyje D. Š. suspėjo net 16 žodžių parašyti ir čia pat dar paredaguoti, tai pasidarė aišku, kad buvo iš anksto apgalvota, ką reikia rašyti. O, svarbiausia, čia pat Jūratė ir jam "Patinka" paspaudžia, lyg būtų iš anksto žinojusi, ką jis parašys. Tai pasidarė aišku, kad Jūratė Mice, tikrai, ne komentarais tapo paveikta. Na, nebent, atkreipė ji dėmesį, štai, į šį pirmąjį teisininko komentarą.

-105-

       Manau, kad todėl, kai balandžio 1 d. buvau su Jūrate susitikęs, matyt, būtent, to komentaro ir tapo ji paveikta., nes ne bet kas, o teisininkas ją pradėjo nuteikinėti.. Na, o žodis " Š N I P I N Ė J I M A S " - tai buvo magiškas, labai pataikęs į taktą, pagal kontražvalgybines KGB metodikas stalinizmo laikų  išbujavusią nuo tada diegtos liaudžiai šnipomanijos ( rus.: "шпиономания") Juk, tikrai, D Š. matė, kaip aš nagrinėju Malaizijos lainerio katastrofos nusikaltimą ir jos įrodymus, naudodamasis kosmoso nuotraukomis, kurios viską pasako. Todėl nusistačiusiam prieš UkraJiną ir meluojančiam, kad, neva, "Ukrainos pajėgos lainerį numušė", nors jokių įrodymų neturi, tai akivaizdu, kad teisininkas D, Š., matyt, turi užduotį kažkokią skleisti dezinformaciją ir dezinformacijos labui veikti. Todėl jis su našle Jūrate Mice, kad ji paniekintų savo nužudyto vyro atminimą, suveikė pagal labai aukštas technologijas, pristatydamas mane kaip "šnipą" ir jai įteigęs "PERSEKIOJIMO" MANIJĄ, dar labai gražiai apsimelavęs, kad "Donatas Donatėlis jam nežinomas tipas", neva D.Š.-ą "imituojąs", ir, pažadėjo net "kreiptis į VSD". Tai, aišku, vargšę našlę Jūratę įtikino, kad, neva, "aš persekiotojas-šnipas".  Bet, dabar vargšė Jūratė, nemato, kad šis Aferistas-"juristas" elementariausiai apgavo su tuo "Donatu-Donatėliu", nes F.b. administracija visus "donatėlius" pavertė š.-ais. Todėl dabar reikia šį gražų Aferisto-"juristo" apsimelavimą parodyti į VSD, kaip siūlydamas savo teisines paslaugas, būsimąsias klientes apgaudinėja. Todėl ir dėl "Petro Barzdaliausko" viskas analogiškai, kaip čia "D.-ą Š.-ą paimitavo" su viešai parašytais "santykiais su Jūrate", dėl ko ji net nesikreipia į teisėsaugą - tai labai keista, kad už ją tai darė tik jos šeima. Todėl, aklai įtikėjusi Aferistu-"juristu", kai pranešiau Jūratei, kad ją ginu, ji vietoje AČIŪ, man grasinimus kaip išprotėjusi papylė ir dar žmoną mano apgavo, kad, neva, D.Š-o nepažįsta". O kai mano temoje, skirtoje nužudytojo atminimui skirtoje pradėjo abu viešai išsidarinėti, tai ko norėti, kad, štai, koks komentaras atsirado - žemiau žiūrėkite!

 

 AR TAI NE TEISININKO IŠSIDARINĖJIMŲ PASEKMIŲ DĖKA
 TOKS SUKURTAS ĮTARIMO ŠEŠĖLIS NAŠLEI ? ? ?

 

        Siūlau labai ramiai pagalvoti. apie šį komentarą atsiradusį Laisvame Laikraštyje po Simono Kroydono straipsniu  čia aukščiau 3-čios dalies pradžioje  10 psl.  paminėtu.. Kas jį  ir kodėl parašė? Ar tai ne  visokių dėka "Barzdaliauskų" apie našlę  "jo moterį" išsidarinėjimo dėka, kuriame aš savo-už tą mano TREČIOS DALIES komentarą  ir grasina teismu man D.Š.?Jis teigia, kad, neva, jis "ne P.Barzdaliauskas", nors tik jo-D. Š.-o juridinę charakteringą leksikos kalbą naudoja ir naudoja tas "Petras Barzda", kuriuo pseudonimu ir pasivadino šis D.Š. mano temoje apie J.Gagarino žūtį, o po to pamatęs, kad demaskuojamas, ėmė ir pasikeitė į "Teisybės Balsą". Tai ar ne per didelis žaidimas su su Jūratės Micevičienės reputacija, kaip nužudytojo našlės? Kokiui tikslu tam "P. Barzda..."-i reikėjo viešai išviešinti savo "santykius su našle" net Ketvirtinių gedulingų mišių dieną? KAM REIKĖJO PASITYČIOTI IŠ NUŽUDYTOJO ATMINIMO PER NAŠLĖS REPUTACIJOS SUGADINIMĄ? Ar tai negali pagvildenti VSD specialistai? Juk tas "P.Barzda..." ir niekino VSD ataskaitą ir nuo joje paminėto  "Nacionalinio intereso" buvo prisistatęs ir prasišvietęs su tik D.Š.-Čui būdinga kalba. Ar tai nėra nužudytojo Giedriaus Valiūno artimų politinių draugų su UkraJinos nacionaliniu judėjimo rėmimu ir Donecko-Lugansko separatistinio darinio prorusiškų jėgų sankyrtos linija šioje nužudymo byloje?

-106-

         Na, ir viso šio NEUROLINGVISTINIO ar PSICHOTRONINIO apgaudinėjimo (nežinau, ar teisingai parikau terminus - nesu apgaudinėjimų sekimų specialistas), galite toliau pasižiūrėti, koks komentaras atsirado, kai Jūratei Micevičienei telefonu gegužės  19 d. 21:44 pranešiau apie šios Įžvalgos kūrimą ir kai kitą dieną (gegužės 20 d.) 10:06 nusiunčiau šio darbo nuorodą, tai niko nuostabaus, kad po beveik 4-ių valandų atsirado Laisvame Laikraštyje šis komentaras:

 

            Kad  aukščiau mano (trenerioVytenio) komentaro mane niekinantį galėjo parašyti D.Š., tikimybė dabar sumažėjo, nes apie šį Įžvalgos mano darbą mano duomenimis, D. Š.turėjo sužinoti, lyg, ir vėliau, nes jis mano "rašinėjimų" nuorodą, matyt, gavęs iš Jūratės Micevičienės, man persiuntė gegužės 21 d. 01:07 nakties, kaip jam būdinga tik naktimis trukdyti. Svarbiausiai, persiuntė jis man tą adresą su žodžiais į žodį labai tiksliai parašyta pastaba, kurią prirašiau Jūratei. Tai 99,97% garantija, kad tik jo klientė būsimoji jam tą adresą atsiuntė. Taip, kad jei ir Jūratė rašė, tai, vis tiek D.Š-o įteigta savo klientei  paranojine "persekiojimo" manijos formuluote, nors mano šis darbas atvirkščiai - skirtas Jūratės apkvailinimo analizei. O kvailinta buvo dideliu tikslu - kad paneigti galimai  organizuotos - iš anksto planuotos  žmogžudystės versijos simptomus mano čia pateiktus.

-108-

        Na, ir dar svarbiau, kad Jūratė nuteikta prieš mane buvo tuo metu, kai pateikiau VISUOMENEI PAVOJINGO OBJEKTO RADIMOSI VIETĄ. Ją komentare  labai smulkiai išdėsčiau, kaip artimiesiems atvykti ir pagerbti nužudytąjį. Todėl, vietoje AČIŪ, man sulaukus tik "užtenka" - tai panašu, kad kažkam buvo naudinga ir REIKALINGA NUSLĖPTI PAVOJINGO OBJEKTO PROBLEMĄ, dėl ko ir buvo išmesta našlė savęs ir savo nužudyto vyro pažeminimui. Juk, gal, dar daugiau ten yra neatrastų lavonų? Tai, kaip matome, kad neiškiltų to objekto pavojingumas, todėl teisininkas pavirtęs į Aferistą-"juristą", viską darė, kad mes nediskutuotume konkrečių klausimų apie visuomenei pavojingus reiškinius. Tam D.Š. ir atliko čia juodžiausią darbą su savo melais ir apgavystėmis. Dabar jis gali man grasinti kiek nori, bet visuomenė turi žinoti naujausius apgaudinėjimo-kvailinimo bei dezinformacijos sklaidos būdus, ypač, kraupių nusikaltimų, kaip keleivinio lainerio skridusio MH17 maršrutu sąmoningo numušimo ir sąmoningo nusikaltimo dengimo. Juk teisės mokslus baigęs žmogus asmeniškai žinutėse neturi pradėti paskalas leisti nei Maskvos nei "UkraJinos" be įrodymų. O jei teisininkas tai daro, tai yra labai didelė žala visuomenei, nes TEISININKO ETIKETE gali perdėm pasitikėti. Todėl būtina įsisąmoninti, kad TEISININKO APGAVYSTĖS - TAI TOLYGU POLICIJOS UNIFORMA PERSIRENGĘS PLĖŠIKAS AR KITOKS NUSIKALTĖLIS. Manyčiau, kad į tesės mokslus neturėtų būt priiminėjami tokie, kurie vaikystėje buvo įskaitoje išvežimui į Čiobiškį ir tuo dabar besigiriantys kaip didelį "nuopelną gyvenimo mokyklos" turintys. Juolab, kai man parašė apie Sausio 13-osios auką Tito Masiulio, prisistatęs jo "klasioku", nors 10-15 m. jaunesnis - tai ir yra psichologinė apgavysčių sistemos pradžia. Ir, kai buvo prispaustas meluojant, man teisininkas D.Š. apie kažkokią su Titu "gyvenimo mokyklą" parašė, kas mane dar labiau nupurtė, kaip ir purto man "snukį išmalti, mane gatvėje sutikus". Juolab, tuo pačiu metu ir Jūratės man grasinimas atkeliavo telefonu su melavimu mano žmonai, kad, neva, "D.Š.-o nepažįsta". Ir kad Jūratė meluoja, tai jau geras ženklas. Geras tik sąlyginai, nes jau, matyt, mato, ką jis jai pridirbo. Bent, pasąmonėje purtosi šiuo teisininku, meluodama ne tik mano žmonai, bet ir man žinutėse. Bet tokie melavimai ar prideda garbės nužudyto jos buvusio ir išsiskyrusio vyro atminimui?

 

         

          Pabaigai, iš čia pateiktų gausių pavyzdžių, ypač, polemikų socialiniame tinkle aiškiai matome naują reiškinį, kaip socialiniai tinklai gali padėti kriminalistams, išmanantiems psichologiją. Todėl lieka atviras klausimas, kodėl našlė dėkojusi už mano sukurtą temą, staiga apsivertė? Ypač apsivertė, kai pabendravau su Janina, pas kurią matyt Gumbiškių kaime ir buvo nužudytas jos vyras. O kodėl  Jūratė pradėjo jaudintis ir panikuoti, kai paskelbiau jos vyro nužudymo vietą ir galimo sužeidimo vietą pas jo geriausio draugo taip pat nužudyto artimuosius? Vieši pas nužudytojo draugo artimuosius ir nužudomas! O kas nužudė Raimį iš Gumbiškių kaimo? Ar teisėsauga tai nustatė? Ar teisėsauga nepaliko tai spekuliacijoms ir dezinformacijoms terpti? Ar kas nors dabar Jūratės nešantažuoja ir jos nereikalauja, kad ji mane užtildytų? Kodėl ji dabar pradėjo lįsti prie mano vienos dukros? Kas jai nurodė mano tos dukros kontaktus, jei jie F.b. tinkle nerodomi? Kodėl Jūratė nesikreipė pas kitą dukrą, kuri yra kontaktuose, o kreipėsi pas tą, kuri nerodoma? Iš kur sužinota, kad ji mano dukra? Juk savo šios Įžvalgos pradžioje nurodžiau, kodėl mane sudomino nekaltai nužudyto politiko-visuomenininko aplinkybės.  Tai nuo kada demokratinėje šalyje negalima domėtis ir viešinti nužudymo aplinkybes? Jei tai būtų kenksminga tyrimui, prokurorai būtų mane įspėję. Aš jiems rašiau ir teikiau duomenis. Tai dabar kodėl  į mano tyrimus kišasi ne teisėsauga, o nukentėjusioji pusė, kurią aš ginu? Juolab, nužudytojo artimieji ir taip pat našlės artimieji jokių man priekaištų neturėjo. Kodėl iš savo motinos Jūratė Micevičienė atėmė telefoną viešai prie pirkėjų jos parduotuvėje ir man pradėjo grasinti? Aš tada puikiai girdėjau, kaip mama reikalavo atiduoti telefoną. Ką reiškia grasinimai nusižudyti ir dėl to artimųjų policijos iškvietimai? Ar nebuvo grasinimų vaikus nužudyti? Juk grasinimai, kaip informavo mane, fiksuoti net žinute su įrodymu grasinimo ketinimu, jei mane teisingai informavo.  Jei grasina nusižudyti motina, tai ar jos vaikams nėra pavojus? Ar nėra pavojus man asmeniškai po tokių neadekvačių veiksmų ir man pateiktų grasinimų vienu metu kartu su grasintojos būsimu advokatu?

-109-

          Manyčiau, kad teisėsaugai į šiuos niuansus būtina atkreipti, kad DEZINFORMACIJA IR KIRŠINIMAS kažkieno gali peraugti sveiko proto ribas. Jos ir taip viršytos, jei man ne AČIŪ sakoma, o grasinama už šio darbo rašymą. Juolab, pati našlė mane priprašė tuo darbu užsiimti, kai su ja pirmą kartą kalbėjau  kovo 31 d. 21:47 ir kalbėta buvo 59 min. 06 sek.. Be to po to padėkojo. Padėką čia aukščiau rodžiau ne kartą.

        Šį darbą skiriu ne publikai plačiai, o  tik specialistams bei politikams bei teisės specialybių rengėjams, kad parodyti nusikalstamo pasaulio dominavimą prieš nukentėjusius, nes nukentėjusius gali atstovauti žemiausio lygio teisininkai, neturintys advokatų licencijų.

           Su šiuo mūsų istorijos lemties ženklu norėtųsi visiems palinkėti, kad vardan visuomenės saugumo reiktų ne tik su tikslumu rankoves raitotis, bet ir žvalgytis plačiau. Tai, yra, į visus reiškinius žvelgti HOLISTIŠKAI, nes jau 19 amžiuje biologai Holizmą buvo pripažinę kaip pagrindą, kad suvokti Gyvąją gamtą. Todėl stalinietišką tik persekiojimams tinkantį  Redukcionizmą siūlau atmesti, nes tada, tikrai, "atsitiktinuose sutapimuose" nematysime ryšių ir ant tų dviejų žodžių nedėsime kabučių. Juk visi reiškiniai  vykstantys  Gamtoj yra sąlygoti sinerginiais ryšiais. Žmogaus ir Visuomenės elgesio priežastingumas taip pat yra sąlygotas dar platesnių tų sinerginių ryšių įtakos. Todėl ar Ievos Strazdauskaitės, ar Giedriaus Valiūno nužudymai nėra atsitiktiniai, dėl, neva, "menkaverčių priežasčių" žudyti žmogų. Taip negali būti. Juk ir J.Gagarinas ir MH17 keleiviai nužudyti vardan didelių ir labai slaptų tikslų. Ir kai Facebook-e iš anksto pranešamos žmogžudystės, skirtos kovo 11-tąjai, patikėkite, tai rimtas signalas, kad teisėsauga privalo pagaliau holizmą pripažinti.

              

Vytenis ALEKSANDRAITIS

 

Nuoroda į mano parašą ir šios žvalgos fotokopijos 1 psl., 2 psl. ir 3 psl..

Šį mano Įžvalgos pristatymo tekstą  Word-e galima parsisiųsti

 Priedai:

         1. Užklausimas gen prokuratūrai ir gen policijos komisariatui.
         2. Raštas del politinio persekiojimo
         3. Informacija Vilniaus V-tam policijos komisariatui.
         4. Kauno apskrities VPK viršininkui Dariui Žukauskui.6
         5. Padėka su pasiūlymu dėl apskundžiamų. asmenų parodymų tikrinimo
         6. .D. Š.-o melų bei jo "psichiatrijos" įrodymas.
         7.  Asmeninis V.Aleksandraičio susiraįinėjimas su plagijuojančiu "psichiatres N.A." netikruoju profiliu 
         8
. 
Jonavos ir Kauno VPK  INFORMACIJOS PAPILDYMAS dėl D. Šarm...-o terorizavimo
         9. 
PAVOJAUS VISUOMENEI ASPEKTAI dėl niekam nežinomo sovietinio karinio objekto Užusalių seniūnijoje
       10. DĖL "Sodininkų bendrijos Baltasis gandras" F.b. profilio terorizavimo
        11. D.Šarm...-as prisiima Aferisto-"juristo" titulą ir  Aferisto-"juristo" titulą ir išstyčiotoju Barzdaliauskų-Brazdaliauskų atmaina.
        12. I
štrinti komentarai 
         13. Projektinis raštas visiems     

       
        
13. Po D.Sarm...-o melagingo straipsnio LDienoje Teisininku organizacijai pareikalavimas paneigti

 pasi7stas pra6.

Papildoma, dar ruošiama tema apie Rūtos Vanagaitės provokaciją, skirtą lapkričio 7-tosios 100-mečio žydų-koministų pasauliui nusikaltimams pridengti '
Galima pasididinti labai
 ir dėl bendro vaizdo tik nežymiai

 skirtą

 

 

.

 

 

 

 


 

 


 


 

 

 

 

 

..... ...............

 

 

 

.