Ar Valstybės PRIEVARTA PRIEŠ VAIKUS GALIMA
ir kokios gali būt tos prievartos pasekmės?
                                                                                                                                  /autorius: Vytenis Aleksandraitis/

Pasididinti nežymiai, normaliai pasidinti ir pasidinti labai

     Tarptautinės VAIKŲ GYNIMO dienos prieigose trenkė kaip perkūnas iš giedro dangaus viešai paskelbtu videoįrašu apie Valstybės vykdytą smurtą prieš vaiką, visą Tautą apgaudinėjus, kad, neva, Garliavoje "prievarta prieš vaiką nebuvo vykdyta". Net Prezidentė Dalia Grybauskaitė sakė, kad PRIEŠ VAIKĄ PRIEVARTA NEGALIMA ir 2012-05-17 per Lietuvos kiekvieno mėnesio Lietuvos gėdos 17-tos dienos pradžią  mūsų šalies Prezidentė savo pareiškime Tautai pažadėjo ištirti, ar prievarta buvo prieš vaiką atlikta. Pažadėjo, bet  kitą dieną Lemonte gėdingai spruko nuo savo tautiečių ir taip to tyrimo ir nesulaukėme, nors kiekvieną 17-tąją dieną Daukanto aikštėje menininkai akcijas "Tie+SOS !" ir vėliau "Ar mergaitė dar gyva?" po prezidentūros langais rengia kiekvieną mėnesį jau 8-is metus.

     Ir šiuo metu to vaiko veidą rodyti būtina, nes per Jungtines Tautas paskelbta to vaiko tarptautinė paieška - Deimantė Stankūnaitė (tokia jos dabar pavardė) į Tarptautinę paiešką įtraukta net pirmu numeriu. Matyt, tai pirmas vaikas pasaulyje pačios Valstybės vardu pradangintas. Apie tai video paaiškinimas. O dešinėje matote pranešimą su mergaitės nuotrauką dėl JTO paskelbtos jos paieškos net 470 pasidalinimų Facebook-e (jie raudonai pabraukti), kurią paskelbė Neringa Venckienė.


Galima pasididinti


1 pav.: Galima pasididinti ir prasiplėsti

       Ir nors šį skandalingiausią videoįrašą paskelbė vaikystėje skaudžiai per prievartą  kaip tikrą savo sesę praradęs Karolis, deja, sisteminė žiniasklaida nė nesiruošia Lietuvos žmonėms apie tai pranešti. - o "Kauno diena" išdrįso net pameluoti, kad, neva, "buvo rodyti ..." ir ... Panašu į Valstybės praradimą dėl šių Garliavos bylų neteisybių virtinės buvo paminėjęs žymiausias Lietuvos teisininkas, pirmą kart per 50 m. sovietinės okupacijos laikotarpį 1989 m. Kremliaus suvažiavimų rūmuose pareikalavęs Lietuvai sugražinti Nepriklausomybę ir jos siekiui 1989-08-06 Gotlando saloje pasirašęs komunikatą Kazimieras Motieka apie teisėjų baimę priešintis G.Kryževičiui ir bylos palaidojimą minėjo dar 1912-04-04 iki šturmo.

 

Šiai Garliavos istorijai pavyzdys, kaip  turintys priešingas pažiūras kariaujančioje UkraJinoje gali pasišnekėti:
Tai garsus UkraJinos žurnalistas Dnitrijus Gordonas su ideologijos priešu separatistų sukilimo vadu Igoriu Girkinu-Strelkovu pravedė pokalbį, kur pastarasis dar ir už MH17 lainerio keleivių nužudymą Hagos teisme yra pagrindinis kaltinamasis. Bet skandalingai pagarsėjusi žurnalistė Asta Kuznecovaitė kaip tik per MH17 požiūrį įkliuvo su į kraują įgimtu melu, ignoruodama JTO tarptautinę šio vaiko paiešką.
O Garliavoje nusikaltimas atliktas prieš vaiką jau irgi lenda ylomis iš maišo, kaip ir dėl MH17 Hagos teisme, apie kurį aš (šio puslapio sudarytojas) taip pat atlieku tyrimą ir dėl MH17 tyrinėju melo technologijas. Tai pasaulinė problema, o Lietuvos problema - tai požiūris į vaiką, kaip daiktą, kaip prekę juvenalinei justicijai, kurios užsakymu ir prasidėjo Garliavos įvykių kaitinimas - visų vaikiškų vilčių žlugimu gyventi Gimtojoje Tėvynėje. Tai buvo GLOBALIZMO politinė užsakomoji grimasa, dėl kurios mūsų jaunimas; vakar buvę vaikai, jau gyvena ne Lietuvoje: Tai Karolis ir Deimantė, kuriuos matote žemiau prie žibinto
.

 
 

   Bet į šią pačią painiausią Garliavos istoriją siūlau pradžioje nesivelti, nes klysti gali ir vienos ir kitos pusės prisiekusieji. Todėl, pirmiau siūlau nagrinėti, tik kokią pasekmę galėjo iššaukti atliktas Valstybės smurtas prieš vaiką; kaip aplamai tokios prievartos-smurtai sugadina vaikams fizinę ir psichinę sveikatą ir ar toleruotina žaloti vaikams sveikatas vardan Valstybės politinių tikslų? Iš kur atsirado tokia svarbiau už žmonių gyvybes politinė doktrina (ją per dar nepasmerktą nusikalstamą leninizmą atskirai nagrinėju) ir kokios pasekmės bus Tautos, toleruojančios prievartą prieš vaiką bei demonstruojančios valstybinio smurto prieš vaiką pavyzdžius: su tikslu įbauginti Tautą? Kuo tas viskas baigsis?    

   Siūlau ypatingai susimąstyti tiems, kurie įtikėję, kad "reikėjo vaduoti" vaiką ir ar toks "vadavimas", ignoruojant psichologijos reikalavimus, ne dar labiau pakenkė šiam ypatingai nuskriaustam vaikui? Ar ne reikia kuo skubiausiai Valstybei išsiaiškinti ir ar ne reikia kuo skubiausiai  padėti tam jau ne vaikui - bet nepilnametei atitaisyti jos sužalojimo pasekmes?  

 


Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenantis  Karolis Venckus (kairėje) prarado savo pusseserę kaip sesę, su kuria gyveno vaikystėje kartu, o dabar jis paskelbė prieš ją atlikto smurto video įrašą. Tai padarė, nes jis pats pergyveno, matydamas tą klaikiausią Valstybės smurtą prieš teismo vykdymo stebėtojus

 
 

     Šias šio vaiko sužalojimo pasekmes patvirtino: Vilniaus miesto savivaldybės VTAT skyriaus vedėja Lina Juškevičienė, kuri su savo skyriumi buvo atsakinga už šio vaiko priežiūrą,  tos mergaitės motina Laimutės Stankūnaitės videoįrašo nuo 2:25-3:05 dalyje skirtai visuomenei kaip pagalbos šauksmą, nes dukros negalavimai pakenkė ir motinos sveikatai, o taip pat ... vykdęs "teismo" sprendimą, kuris važiavo su mergaite automobilyje. (P.S.: prašau nenustebti, kad žodį "teismo" imu į kabutes, nes jokiuose teismuose ir jokiuose įstatymuose nėra nurodoma atlikti prievartas prieš vaikus.)

-2-

     Minėtame ir žemiau parodytame VTAT rašte Nr. A732-2285, pagal  Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijos (toliau LŽTGA) Gegužės 17-tosios grupės 2013-03-18 prašymo sostinės  Vaikų teisių skyriaus darbuotojų atliko  nepilnametės gyvenamojoje vietoje apsilankymo tapo konstatuotas normaliai prižiūrimiems vaikams nebūdingas mergaitės NERVINIMASIS ir su juo žinomu medicinoje būdingais nervinimuisi PSICHOSOMATINIŲ reakcijų sutrikimais: skausmais pilve ir galvoje, kurie būdingi tik psichologinį saugumą praradusiems - iš gimtųjų namų per prievartą išneštiems vaikams.

 


Tą Lietuvos giedos 2012-05-17 dieną per LTV "Panoramos" laidoje buvo pranešta, kad, neva, N.Venckienė išvežė iš namų savo sūnų, kad nematytų baisybių.

 
 

2 pav.: Scena dukros ir "mamos" grumtynių metu (bus žemiau detaliau) ne į sveikatą ir to vaiko mamaiNegi prieš savo vaiką smurtavo Valstybės įpareigojimu ar kokiame psichotropiniame poveikyje?

           Juolab, rašte žodis "kartais" prieštaringas Laimutės Stankūnaitės minėto 2013-03-15 videoįrašo teiginiui:

 NUOLAT jos dukrai  skaudančiai galvai ir pilvui, o motinai dar ir širdį. Labai atkreiptinas dėmesys, kad šie smurtą patyrusios mergaitės sutrikimai konstatuojami net po 10-ties mėnesių "teismo" vykdymo pasekmės, ko anksčiau tokių negalavimų šis vaikas neturėjo ir tai tvirtino žurnalistams konferencijoje Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro vaikų ligų gydytoja-pediatrė Aurelija Gurskienė, kurią pradėjo gydyti po 2012-03-23 pirmojo jos "motinos" smurto prieš savo vaiką.
      Pagal gydytoją (ji 3 pav. kairėje atskirai žurnalistams vaiko klausimu prisistatė), vaikas ne tik fiziškai nuo smurtinio tampymo buvo traumuotas,  bet ir nuo sukelto emocinio-psichinio streso.


3 pav.: Tekste minima gydytoja-pediatrė Aurelija Gurskienė kairėje.

    Vaiką tada (2012-03-23) išgąsdino netikėtas "motinos" smurtas prieš jį, dėl ko privalėjo būt atidėtas teismo vykdymas iki kol vaikas pasveiks. 

 

 Kaip matome, Visuomeninis transliuotojas ir yra skirtas, kad Tautą apgaudinėti. Gerai, kad buvo kita televizija, kuri parodė Karolį tuo smurto metu, pergyvenantį dėl savo pusseserės kaip tikros sesės praradimo.  Rimantė Šalaševičiūtė buvo pakėlus triukšmą, kad, neva, Karoliui "pažeistos teisės", nors Lietuvoje jam buvo viešų grasinimų nužudyti-atsikeršyti už Vaidą Milinį, kuris greičiausiai pats, bežaisdamas su ginklu ... - toks buvo pirmas tyrėjo pranešimas 

 Todėl šioje istorijoje visų nužudytųjų ir "nusižudžiusiųjų" atminimui siūlau išklausyti Daukanto aikštės Tylos akcijoje skambančią melodiją, kurią ir Deimantė su ta pačia dūdele norėjo pasiekti tokį pat grojimo meistriškumą.

 
 
     Sakoma, kad antstolei buvo pateikta gydytojų-pediatrų komisijos rekomendacijos su traumų pasekmių pažyma. Todėl pakartotinas smurtas, dar vaikui nepagijus nuo pirmojo - ypatingai tai turėjo jam pakenkti.

4 pav.: Saviugdos ir vyresniųjų ugdymo romantika.

     Per tą konferenciją man (šių eilučių autoriui) asmeniškai su ta gydytoja Aurelija Gurskiene; kaip treneriui, dirbusiam su vaikais, teko pasikalbėti. Pediatrė man pasakė, kad mergaitei sveikatos nusiskundimų iki motinos smurto vaikystėje nefiksavo. Be to  iki 2012-03-23 pirmojo "motinos" smurto  ir žmonės matydavo kieme mergaitę ypatingai geros sveikatos, labai judrią ir net mėgstančią fiziškai lavintis, lankiusią Mastaičiuose baseiną  - ją trenerė gyrusi, kad turi įgimtai gerą sugebėjimą puikiai slysti vandeniu. Aš pats žavėjausi nuostabiu jos važinėjimu riedučiais - labai jos tobula atsispyrimo technika bei nuostabia judesių koordinacija. 

     Apie to vaiko romantines saviugdos motyvacijas minėjau Tarptautinei Vaikų gynimo dienos proga minėtai sostinės Vaikų teisių apsaugos vadovei Linai Juškevičienei, kuriai laišką pradėjau nuo pasveikinimo su Tarptautine VAIKŲ GYNIMO diena. Tos dienos progai skiriu ir šio puslapio temą. Todėl man nesuprantamas kiekvieną mėnesio 17 d. DKpp piketų organizavimas prie Vilniaus miesto savivaldybės, kai prieš šį vaiką smurtą organizavo ne sostinės, o buvusios Laikinosios sostinės - Kauno Vaikų teisių "saugotojos".

-3-

     Tik 2012-03-23 pirmojo "motinos" smurto metu Kauno psichologė Andželika sustabdė "motinos" smurtavimą prieš savo dukrą. Todėl, tada nukentėjo ši mergaitė - ji  žaidimo metu savo telefone padarė įrašą, pasakodama apie save trečiuoju asmeniu, kaip "AM laidos žurnalistė, paėmusi interviu" iš nukentėjusios nuo mamos mergaitės, pabrėždama, kad jos vardo negalima minėti ir net parodydama savo traumuotas vietas.

      Šitos mergaitės interviu buvo rastas po jos pagrobimo josios žaidimų telefone, kuris liko jos buvusiose namuose su visais josios žaislais, knygomis-vadovėliais, muzikiniu instrumentu ir kitais josios pomėgio daiktais bei mėgstamiausiais drabužiais, dėl ko dvasinė skriauda tam vaikui turėjo būt padaryta ypatinga, nesiskaitant su vaiko asmenybe. Šis vaikiškasis video yra dabar įmontuotas į bendrą kinofilmą "Deimante Filmas 9" nuo 15:40 dalies, o nuotraukos su vaiko žodžių titrais skaitykite žemiau dešinėje.

 


 
 

   Dėka tokio su vaiko asmenybe nesiskaitymo išdavoje, nieko nuostabaus, kad tam vaikui pašlijo sveikata ir tai tapo nustatyta pagal aukščiau minėtos Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijos (LŽTGA) Gegužės 17-tosios grupės Pareiškimo, pagal kurį sostinės Vaikų teisių apsaugos specialistai aplankė mergaitę ir nustatė motinos teigiamus šiuos vaiko negalavimus:


5 pav.: Galima perkaityti VISĄ raštą.

      Be to, ne tik Gimtųjų šaknų  (namų) praradimas ar staigus gyvenimo būdo pakeitimas irgi negalėjo dar papildomai sutraumuoti vaiką? Juk vaikas mėgo prieš publiką koncertuoti-vaidinti be jokio varžymosi, norėjo būt žinomu, kaip tai visiems vaikams ir suaugusiems būdinga. Todėl puikiai bendravo su geriausiais Lietuvos ugdytojais - meno meistrais, kaip muzikos, dramaturgijos ir foto-kino bei kitokio meno, o tarp savo bendraamžių tuose pomėgiuose buvo ryškus ir labai kūrybingu lyderiu.

 


Deimantė buvo ypatingai darbšti

Fododailininkas Juozas Valiušaitis turi ir Darbų mokytojo patirtį.

Koplytėlės užbaigimas-dažymas - tai darbinių įgūdžių, grožio ir dvasinių vertybių ugdymas. Ar ką nors panašaus šis vaikas Kriminalinio biuro apsaugoje galėjo toliu tęsti tokius savęs tobulinimo įgūdžius?   

 
 

     Apie tai šio puslapio dešinėje nuotraukų ciklas, įrodantis ypatingai puikias šiam vaikui visapusiškai vystytis sąlygas. Tai, ar ne iš POLITINIO PAVYDO vaikas izoliuotas nuo saviugdos pomėgių, kad netaptų žinoma asmenybė? Ar visą tai staiga vaikui praradus ir tapus apsaugoje uždarytam kaip kalėjime: atitraukus nuo jo pomėgių saviugdos geriausių draugų, negali jį dar labiau sutraumuoti? Juk matome VTAT rašte minėtiną frazę, jog " ... L. Stankūnaitė nesutinka, kad jos dukra susitiktų su jai " N E P A Ž I S T A M A I S " žmonėmis." O, būtent, dažnai pas L. ir V. Kedžius lankydavosi ne tik VTAT pareiškime minimas R. Kupčinskas, bet jų namuose  labai daug būdavo a. a. A. Patackas, J. Varkala, ir, ypač, sesė Nijolė Sadūnaitė, kuriuos L. Stankūnaitės dukra labai gerai pažinojo, o, ypač, pastarąją žymią disidente, kaip to vaiko tikybos mokytoją, kuri sovietmetyje kalėjo už vaikų rengimą pirmajai komunijai.


6 pav.:
DVI DIENOS IKI PAGROBIMO vaikų pasitarimas po įvykusio jų spektaklio - viešo pasirodymo.

-4-

 
 
 
 

      Reik pabrėžti labai svarbią aplinkybę, kad nepažįstamiems vaiko lankyti net nebuvo jokio tikslo. Tai akcentavo 2013-02-22 ŽTGA pasitarime vienas žymiausių Lietuvos medikų - kardiologas ir profesorius - habilituotas mokslų daktaras bei Seimo narys Arimantas Dumčius, kuris buvo vienas pirmųjų Lietuvos Žmogaus teisių organizacijų kūrėju.

 7 pav.:     Nors profesorius apie Garliavos įvykius nedaug ką žinojo - nesidomėjo, bet pamatęs tiesioginėje televizijos transliacijoje grubų vaiko išnešimą, iš savo mokslinės ir gydymo praktikos pabrėžė, jog vaikui po tokio streso turi išsivystyti įvairūs sutikimai arba net mikčiojimas.  Bet vaiko sveikatos - psichinio sutraumavimo pokyčius pastebėti ir nustatyti vizitacijos metu gali tik pažinoję tą vaiką asmenys. Ir kadangi šis profesorius nematė šio vaiko, todėl siūlė, kad vaiką lankytų tie Seimo nariai, kurie buvo pažinoję tą vaiką. Todėl ši 2-ame paveikslėlyje matoma LŽTGA Gegužės 17-toji grupė savo Pareiškime Vaikų teisių apsaugos specialistams ir nurodė tuos asmenis, kurie ir galėjo tik iš pokalbio su vaiku pastebėti, ar pas jį įvyko sveikatai neigiami pokyčiai.
     Tai, kaip matome, arba L Stankūnaitė nebuvo supažindinta su LŽTGA pareiškimu ir nepaklausė dukros, ar ji pažįsta minėtus, siūlomus asmenis ją aplankyti, arba "motina norėjo dukros sužalojimus nuslėpti"? Bet tai mažai tikėtina, nes tuo metu (2013 m. sausio 20 d.) pati motina kreipėsi į visuomenę per videoįrašo platinimą dėl dukros ir savo negalavimų. Tų negalavimų priežastis kaip tik ir galėjo susiformuoti kaip smurto prieš savo vaiką pasekmės. Ir tai turi atsakyti "teismo" vykdymo organizatoriai, kurie ne tik numatė iš anksto pažeisti grubiai visus įstatymus, bet ir Prezidentės D. Grybauskaitės nuostatą, jog PRIEŠ VAIKĄ PRIEVARTĄ NEGALIMA. Taigi, mūsų Prezidentės ignoravimą įrodo Klaipėdos prokuratūros nutarimas nutraukti ikiteisminio tyrimo, štai,  "grožybės" šios:

 

 Deimantėlės pagamintą koplytėlę palikau, kai i dviračiu švažiavau į Londono olimpiadą. O iš olimpiados grįždamas dviračiu per Švediją, nuvažiavau į Upsalą, kur tuo metu (2012 m. rugsėjo mėn.) Upsalos universitete mano Fiziologijos dėstytojo ir Sporto universiteto rektoriaus Alberto Skurvydo kolegos pirmą kartą pasaulyje ištrynė Trumpąją atmintį. O teisėjas A. Cininas paskelbė, kad "mergaitės atmintis ištrinta". Tai D. Kedys buvo "geresnis fiziologas", nei geriausi pasaulio fiziotogai, ištrynęs net Ilgalaikę atmintį, kuri niekad nesitrins? Kodėl tada A. Cininas neužpatentavo "D. Kedžio pirmą kart pasaulyje trintą atmintį"
Režisierė Deimantė tarp aktorių

 
 

8 pav.: Galima pasididinti

   Pagal liudytojos L. Stankūnaitės parodymus  prieš teismo sprendimo vykdymo keliuose pasitarimuose ieškovei buvo pasakyta, jog ji pati turės pasiimti vaiką ir pati ji išsinešti, jei vaikas priešinsis ir nenorės eiti.
     Tai negi Lietuva grįžta į viduramžius, jei net su mokyklinio amžiaus vaiku visiškai nesiskaitoma ir ji numatoma pasiimti kaip kokį daiktą? Juk   L.R. civilinio proceso kodekso 784 straipsnis vadinasi Teismo sprendimo nurodytų vaikų PERDAVIMAS išieškotojui, o ne "pasiėmimas".
.

     Dar didesniu visų įstatymų pažeidimu tapo, kai į įstatymų pažeidimą įtraukiamas net visiškai vaikui pašalinis asmuo - advokatas, kuriam numatoma padėti nešti. apie 40 kg sveriantį vaiką.

-5-

 Teismo vykdytoja antstolė, numatydama L. Stankūnaitei pasiimti apie 40 kg sveriantį vaiką, grubiai pažeidė ir Valstybinės darbo inspekcijoje numatytas, kurios pagal  L.R. Sveikatos apsaugos ministro bei L.R. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-592?A1-210 patvirtintinus Ergonominius rizikos veiksnius didžiausias svoris leidžiamas kelti rankomis iki 30 kg vyrams, o moterims tik iki 10 kg.      

     Todėl tokio didelio jau ne vaiko, o paauglio numatymas nešti ir išsinešti vaiką, grubiai pažeidė ne tik vaiko, bet ir motinos sveikatai, ką pamatysite žemiau parodytame 8-tame pavyzdyje.  O aukščiau 7-tame violetiniai pabrauktas teiginys, neva, "N. Venckienė ir D. Kedytė rėkė" - yra neteisingas teiginys, nes pagal dvejus vaizdo įrašus, žemiau pateiktus riksmas prasidėjo tik kai policininkas fizinę prievartą panaudojo ir prie vaiko buvo prisiliesta. Dėl "spyrio" irgi abejotinas teiginys, nes įraše matomas lėtas kojos padu priglaudimas tam, kad atstumti prieš savo vaiką prievartaujančią ieškovę, kas minėtame CPK-764 dėl vaiko perdavimo net nėra numatytas vaiko plėšimas ir prievartavimas. Taip, kad neteisėtus veiksmus minėtame Klaipėdos prokuratūros nutarimo 12 psl. galime dar labiau stebėtis grubiais pažeidimais šiais:

 

Jeigu mažoji artistė "privaidino" savo tėveliui įrašuose, tai kodėl mama L. Stankūnaitė tą patį nepadarė? Kodėl ji irgi įrašų su dukrele nepadarė apie "repeticijas"? Negi vaikas apie tai nebūtų pasigyręs? Negi negalima buvo vaiką pagirti už "puikią vaidybą" - tai negi vaikas nebūtų smulkiai pasakojęs apie "repeticijas"? Kur žymiausi psichologai slušniai-povilaičiai - kodėl jie jauną mamą nepamokė?Su Foto meno paslaptimis Deimantę supažindino žymus Lietuvoje Foto dailininkas Juozas Valiušaitis. O pirmoji Deimantės fotografavimo telefonu mokytoja buvo kaimynė Olia, kuri Universitete dėstė Bibliotininkystę, ir todėl mokėjo pamokyti Gamtos stebėjimo-pažinimo paslapčių. Už tai Olia dabar yra nuteista pagal galimai melagingus liudijimų dėka. Ar ne todėl  dabar  Deimantė  paslėpta "nuo nusikalstamos įtakos"? Ar mokymasis meno paslapčių, sportavimas, muzikavimas ir rengimais Pirmajai komunijai yra "nusikalstama įtaka"? Negi ir žymioji disidentė sesė Nijolė Sadūnaitė Deimantei darė "nusikalstamą įtaką"?

 
 


 9 pav.:

1. Teisėjai N. Venckienei neliečiamybės statusas nebuvo panaikintas ir antstolė be Seimo ar Prezidentės leidimo neturėjo teisės į teisėjos patalpas įeiti, o policininkai fiziškai net liestis prie teisėjos taip pat teisės neturėjo. Šią antstolės įvykdytą savivalę aiškina vienas iš Lietuvos Sąjūdžio kūrėjų ir psichologas Gintaras Songaila.
    2. Kad L. Stankūnaitė patyrė stiprų emocinį sukrėtimą - tai antstolė už tai turi atsakyti, grubiai pažeidusi CPK-764 numatytą perdavimo procesą, nes MAMAI EMOCINIS SUKRĖTIMAS IRGI TURĖJO PAKENKTI SVEIKATAI, dėl ko L. Stankūnaitė ir skundėsi viešai.
     3. Didžiausiu motinai ir dukrai sveikatos sugadinimo veiksniu tapo tai, kad, prieštaraujant Prezidentės nenaudoti prieš vaiką jėgos, L. Stankūnaitė buvo priversta prieš dukrą panaudoti jėgą, kuri pagal videoįrašus matosi labai grubi ir didelė jėga buvo panaudota ir tai buvo ne "patraukimas", o didelės grumtynės su savo dukra, dar, ilgai trukusios.
    

 


Kaimynė Olia tapo Deimantės ir Pedagoginės praktikos dėstytoja, ji stebi, kaip mažoji moko tai, ką pati išmoko. Negi ir tai yra "nusikalstama įtaka"?

Negi ir šie Deimantės draugai jai padarė "nusikalstamą įtaką", kad ji nuo šių draugų paslėpta?
 
      

-6-

     4. Kaip rašoma "paimti ant rankų" paauglę gležno sudėjimo mamai ir gerai ne pagal amžių puikiai išsivysčiusią dukrą nebuvo įmanoma, nepanaudojus spec. skausmingo kovinio veiksmo priemonės, kuris matomas 1-mame paveikslėlyje.
    
5.  Po tokio "teismo" įvykdymo (kabutėse, nes jokie  nei teismai nei įstatymai nenurodo naudoti prievartą prieš vaiką, juolab, anksčiau ne kartą ir net labai nukentėjusio) po smurto prieš vaiką pagal visus psichofiziologinius dėsnius ir privalėjo prasidėti PSICHOSOMATINĖS REAKCIJOS sutrikimo požymis - skausmas pilve, kuris  fiksuotas net po 10-ties mėnesių. Dar didesnis iš vaiko pasityčiojimas yra tas, kad skaudant pilvui net nesustota ir į tualetą vaikas nenuvestas. Toks VAIKO KANKINIMAS dar labiau galėjo pakenkti jo sveikatai - tiek fizinei tiek ir psichinei, nes tas vaikas pas senelius augo be jokių patyčių-prievartavimų ir besitęsiantis sukrėtimas, net jį neleidžiant gamtos reikalui, jį šokiruoti galėjo galutinai. O prokuratūros rašte "pasiteisinimas", jog "saugumo sumetimais sustoti negalėjo" - demonstruoja ypatingą brutalumą prieš vaiką. Negi bijota, kad vaikas nepabėgtų?
    
6. Dėl "spyrio", pažiūrėjus videoįrašus, N. Venckienės su savo kojos padu plokščias atsirėmimas į ieškovės kirkšnį (tai teismo vykdymo anekdotas), vargu, ar galėjo iššaukti kraujosruvą? Juk vaizdo įrašuose nesimato kojos jokio SMŪGIO, juolab, vienkartinis su padu atsirėmimas abejotinai galėtų sukelti tik vieną nežymią kraujosruvą, o ne daug, kaip pažymėta nutartyje daugiskaitos formoje net "keturios"!?  Negi kas L.Stankūnaitei privertė su platuku sau pasidaryti tas 4-ias kraujosruvas?
    
Juk, pagal videoįrašus už L.Stankūnaitės "laikiną nedarbingumą" turi atsakyti antstolė, nes minėto CPK-764 straipsnio 4-toje dalyje aiškiai parašyta, jog "... valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovai vaiką paima ir perduoda ieškotojui". Juk specialistai, gerai išmanantys vaiko psichologiją, privalo mokėti vaiką prikalbinti geruoju, o ieškovas net neturi kontaktuoti su atsakovu - įstatyme nenumatytas joks kontaktas tarp ieškovo ir atsakovo. Juk teismo vykdymo neturi būt turgus. Kam tada reikalingi Vaikų teisių apsaugos specialistai, jei ieškovas turi grumtis su savo vaiku, kad jį per jėgą prieš  jo valią pagrobti? Kodėl specialistai-psichologai neparuošė vaiko ir neparuošė išieškotojos tam bendravimui su vaiku?

     Dar ciniškiau, kad Lietuvos žmonėms per visą žiniasklaidą pastoviai kalama, jog N. Venckienei 4-tas kaltinimas "už L. Stankūnaitei sudavimą į veidą", kurio paskelbtuosiuose ir sisteminės žiniasklaidos slepiamuose nuo visuomenės video įrašuose nėra jokio "atsakovės sudavimo ieškovei į veidą" ir būti negalėjo, nes teisėjos rankos neteisėtai buvo laikomos policijos pareigūnų. Iš N.  Venckienės sūnaus Karolio paskelbtų 2-jų videįrašų matosi ir girdisi, jog vaikas sucypia, matomai, VTAT darbuotojai prisilietus prie jo, o po sekundės teisėja-atsakovė pradeda rėkti, kai policininkas jai laužia ranką. Tuo momentu išieškotoja L. Stankunaitė tik artinosi prie dukros, prie kurios po sekundės-kitos ji jau pradėjo prieš savo vaiką smurtauti. Tos abiejų vaizdo įrašo dalių pradžia iškirpta negalėjo būti, nes atitinka po 2012-05-17 "teismo" vykdymo paskelbtam viešai garso įrašui, kai atsakovei atvykus į kiemą - tada girdisi žmonių skanduotė "gėda, gėda!" ir po 10 sek. vaiko sucypimas ir smurto prieš jį pradžia. Per tas 10 sek. "L.Stankūnaitė gauti į veidą" negalėjo, nes per tiek laiko jai dar reikėjo prieiti prie vaiko ne mažiau, kaip 15-20 m. atstumu. Vaizdo įrašai ir prasideda nuo L.Stankūnaitės pro duris į patalpą įėjimo momento.  Po vaiko išsivežimo irgi atsakovė-teisėja negalėjo "suduoti", nes tik tada jos rankos tapo paleistos.
 

     To "sudavimo į veidą" net nėra fiksuoto Klaipėdos prokuratūros labai išsamioje 16-os puslapių medžiagoje ir čia jau panašu, kad Lietuvos žmonės yra klaidinami-nuteikinėjami prieš N. Venckienę pagal Rusijos Kremliaus melo propagandos metodus, dar ir Panevėžyje teismo procesą vykdant uždarą, net nesuprantamai, kodėl. Nesuprantama, kodėl ir kaltinimai keičiasi, nuo "spyrio" į pilvą, po to į kirkšnį, o dabar "į veidą". Kas čia per manipuliacijos?

      Kadangi šie Neringos Venckienės sūnaus Karolio parodyti vaizdo įrašai keičia visą situaciją, o  Neringa Venckienė, manydama, kad kažkas negerai dabar su mergaite, nes iš apsaugos darbuotojų, kurie saugojo L. Stankūnaitę, girdėjo, kad "Deimantė ... karštos arbatos puodelį išvertė ant Stankūnaitės" ir dar prieš 8 metus mergaitė buvo rodoma lakstanti pievoje, tai tą lakstymą po pievą aš atradau viename iš paskutinių Lryto žurnalistės Astos Kuznecovaitės straipsnio video vaizde.

 

Po šios mergaitės išnešimo iš jos gimtųjų namų, jos likusiame telefone rastas kaip žurnalistės pasakojimas apie sužalotą mergaitę, kurios vardo negalima minėti:


Čia laida "AM". Aš norėčiau papasakoti apie tą mergaitę. Jai yra dabar lygiai 8  metukai
i
Norėtume po jo, nu jos negalima dabar klausinėti, bet tiek to.
 
 Norėtume paklausti, bet negalime, nu jos negalima dabar klausinėti,
 
 


10 pav.:

     Po tuo straipsnio tos žurnalistės Facebook-o paskyros temoje aš autorei padėkojau už tą video. Juk ji tada buvo daug sukėlusi diskusijų visuomenėje, kaip "ne ta mergaitė", nes akivaizdžiai vaikas vaizde tapo labai paliegęs- nenatūraliai sulysęs; lyg po kokios bado dietos su tam vaikui nebūdinga judesių koordinacija, bylojančia apie galimai tam vaikui sutrikusią sveikatą. Todėl tai žurnalistei parašiau padėkos komentarą, po kuriuo prasidėjo žemiau 11-tame pav. matoma "diskusija":

-7-


11 pav.: Galima PASIDIDINTI

     Kaip ne keista, iš karto tą pačią akimirką vienas iš skaitytojų mane atpažino kaip "Gagarino liudytoją", bet, kaip matote, žurnalistė į mano padėką nelabai mandagiai sureagavo, nors aš ją, kaip po UkraJiną važinėjančią, bandžiau ją kalbinti dėl MH17 lainerio numušimo, kuris įvyko, būtent, pagal J. Gagarino nužudymo technologiją, kurią esu išaiškinęs žymiausiam pasaulyje šios katastrofos ekspertui ir Kosmoso istorikui. Bet man paviešinus aukščiau  5 pav.: parodytą Vilniaus VTAT skyriaus tarnybų rašto dalį, įrodantį apie D. Stankūnaitei sugadintos sveikatos įrodymą, akimirksniu tema tapo ištrinta ir už tai teko padėkoti taip:

                                                                                  1
2 pav.: Galima pasididinti

Nors ne į temą apie J.Gagariną buvo užsiminta, tai visos temos ištrynimą galima traktuoti, kad nebūtų pradėta diskutuoti ir apie MH17 Rusijai labai nenaudingą Amsterdame prasidėjusį Hagos teismo procesą, dėl kurio per J.Gagarino nužudymo technologiją įrodinėju įr SĄMONINGĄ keleivių nužudymą, apie ką su šia žurnaliste jau buvau susikirtęs. Mat Istorikų klubo F.b. grupėje A. Kuznecovaitė Rusijos ar prorusiškų programišių labui mane pradėjo terorizuoti ir taukšti visai ne į temą apie čia nagrinėjamo "vaiko kapą", nors aš apie Rusijos Kibernetines atakas buvau užvedęs temą. Todėl pamačiau iš šios žurnalistės atliekamą specialiąją provokaciją (taip ji skaitytojų buvo įvertinta), nes pradėjo kabinėtis visiškai kitos sferos skaitytojų grupėje ir šmeižti mane dėl šio "vaiko kapo", nors aš niekad apie jo "kapą" niekur nerašiau ir niekad neplatinu žinių apie tai, ko nežinau. Juolab, dėl šio vaiko galimai netikrų ir galimai kokių nusikalstamų spec. struktūrų gandų skleidimas, kad jo "jau nėra":  KENKIA VISUOMENEI IR TRUKDO RŪPINTIS SUGADINTOS SVEIKATOS FAKTU - klaidingos žinios apie mirusį niekad nemobilizuos visuomenės to asmens gelbėjimui. Tai toks Visuomeninės psichologijos dėsnis ir KGB-inio braižo struktūros tuo gali užsiiminėti. Todėl nepritariu Laisvajam Laikraščiui, skleidžiančiam nepatikrintus ir neįmanomai patikrinamus "faktus". Užtenka, kad rašytoja Laima Lavastė nusišnekėjo apie "vaiko kapą", dar net du kartus savo kalboje pabrėždama šio vaiko nebuvimą ir iki šiolei net neatsiprašė už suklydimą. Todėl panašu, kad ji galėjo gauti kokį nurodymą, kad įnešti visuomenėje sumaištį ir kad visuomenė nesimobilizuotų to vaiko paieškai. Šitaip per gandus lengviau valdyti visuomenę. Panaši provokacija paskutiniu metu yra įvykus Prancūzijoje, socialiniame tinkle paskleidus "žinią?", jog šiai mergaitei-merginai "keičiama lytis". Bet garsiajam skandalistui-vandalistui Stanislovui Tomui pabendravus telefonu su minėtos "žinios?" autoriumi - "tos ligoninės gydytoju-lietuviu", jis savo paskyra pasinaikino, o pasisakė, kad baigęs "mediciną Sorbonos universitete", kuriame tokių specialybių nėra ir nėra lietuvių gydytojų nurodytoje ligoninėje. Todėl šia dezinformacija greičiausiai  susirūpino Prancūzijos policija ir todėl atlieka šio vaiko paiešką.

 
 


bet tiek to. Norėtume paklausti, bet negalime,  todėl aš už ją atsakysiu.


 Klausinėjam. Aš aišku. Na tuojau. Jai dabar

  yra 8 metai. Ją norėjo pagrobti, bet nepavyko kažkodėl, šiaip, taip nutiko.

   Jos buvo sužalojimai:  kaklas, pilvas, labai buvo sužalota.

Tiesa, ji, ponia Laimutė Stankūnaitė parašė laišką savo dukrelei.
 
  O dukrelė visai tokį atrašė: - jeigu aš nenoriu gyvent su tavim. ir   kad   aš nenoriu su ja gyvent

 Ir gali daugiau neateiti ir neverta tau buvo tą lapą rašyti.
 
 

      

-8-

O, kadangi tada provokacija užsiiminėjančiai žurnalistei Astai buvau jau rodęs atlikto pagal Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijos prašymą VTAT darbuotojų mergaitės aplankymo-nustatymo ir apie jos sugadintą sveikatą įrodymą, todėl nieko nuostabaus, kad kažkas nenori, kad žurnalistės F.b. paskyros skaitytojai sužinotų apie vaiko sugadintos sveikatos įrodymą - gali  ją kažkas ar pati veikti, kad nepradėtų kitaip apie Garliavą rašyti žiniasklaidoje. Todėl jai teko man parašyti dar 3-čią kartą taip:

 
Toks vaiko žaidimas byloja apie tai, jog susitikimų su mama metu vaikas visai nepriprato - mama, matyt, nesistengė su vaiku žaisti, savimi sudominti.
 
 

13 pav.:
Galima PASIDIDINTI

     Kadangi ši žurnalistė apie Garliavos įvykius gan tendencingai tik viena pastoviai rašinėja ir apie nieką kitą ji nerašo, ir nors yra ji vykusių teismų "liudininkė" (jos liudijimais daug kas abejoja, nes ją ir jos ... būseną daug kas matydavo Klonio gatvėje), todėl pagal žurnalistinę etiką netiktų rašinėti tik vienai versijai suinteresuotam asmeniui. Toks tendencingas rašinėjimas Demokratinėje santvarkoje primena sovietinius tik "vienos tiesos" pliuralizmo ignoravimo laikus. Todėl man asmeniškai teko žurnalistei priminti, kad duomenys apie tą vaiką yra prieštaringi ir įtartini, nes jam per Jungtines Tautas paskelbta TARPTAUTINĖ PAIEŠKA ir kol kas mūsų Teisingumo ministerija Jungtines Tautas neįtino, kad mergaitė dar gyva ir sveika - Jungtinės Tautos tą vaiką žymi kaip nesurastą. Be to Lietuva yra pasirašiusi konvenciją, kad vaikai be žinios neturi būt pradanginėjami.
      O, kadangi ir šis pranešimas-komentaras mano tapo ištrintu, ir ar ji pati trina, ar kokios struktūros, norinčios ją apsaugoti nuo nepageidaujamos informacijos, tai todėl šiai žurnalistei asmeniškai pranešiau apie jos profilyje pradingstančius komentarus.

    Todėl kitokių ir tikrų faktų apie JTO paieškomą vaiką trynimas ar jau nėra jo atžvilgiu nusikalstama sudėtis?

     Juk DELFI.lt bandė neigti tą paiešką,, parašydama straipsnį: "Atgaivino seną istoriją: meluoja apie Jungtinių Tautų ieškomą Stankūnaitės dukrą" ir Lietuvos žmonėms buvo pateikta, jog, neva, ten "klastotė". Todėl prieš tą redakciją liepos 03 d., lyg, jau teismas skelbiamas ir tada redakcija be atskiro pranešimo žmonėms bandė papildymą "paneigimą" pildyti, kad, neva, vaikas atrastas. Vadinaisi, Valstybės paslėptas ir buvo dingęs, bet JTO toliau reikalaujant mergaitę parodyti. Todėl, matyt, įklimpus į melo liūną, šita DELFI dezinformacija apie "klastotę" panaikinta - jos internete jau negalima rasti ir negalima aplamai rasti nieko.     

-9-

      Bet apie šią delfi dezinformaciją jau maži tinklalapiai klykia, o google taip sudaryta, kad panaikinus paskleistą informaciją ar dezinformaciją, po josios ištrynimo, vis vien google paieška rodo, jog apie tai buvo rašyta. Todėl surinkus to dezinformacinio straipsnio pavadinimo pirmus tris žodžius "delfi atgaivina seną istoriją", atsiveria matomi dešinėje 14-tame paveiksle ne tik demaskuojantys delfi.lt dezinformaciją, bei ir, pirmiausiai, paties DELFI.lt tinklalapio Jungtinių Tautų, Laimutės Stankūnaitės ir apsimetėlio skyriuose, kur yra dar prierašas "Papildyta 04:23", bylojantis apie tą dezinformacinio pobūdžio pavadinimą, niekinantį Tarptautinę vaiko paiešką ir apie minėtus  bandymus atliktus papildymus, kuriuos kažkodėl delfi panaikino ir tai įrodoma, kad šis tinklalapis yra nesavarankiškas-įtakojamas, bandantis nuo Lietuvos visuomenės nuslėpti apie tarptautinę šio vaiko paiešką.

Juolab, SISTEMINĖ ŽINIASKLAIDA DAR SLEPIA NUO Tautos SMURTO IR PRIEVARTOS PRIEŠ VAIKĄ VAIZDO ĮRAŠĄ.


14 pav.:
Galima pasididinti

  Todėl nors dabar po 8-ių metų kuo skubiausiai reik grįžti prie 5 pav.  parodyto Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijos Gegužės 17-tosios grupės rašto, kurio dėka VTAT atliko patikrinimą ir nustatė vaiko negalavimus. Todėl dabar reikia ištirti, kodėl buvo paskleista dezinformaciją apie "nepažįstamus" asmenis, nurodytus LŽTGA pareiškime ir VTAT rašte

Todėl būtina kuo skubiausiai atgaivinti prieš vaiką atlikto smurto įrodymus - jo pasekmes to vaiko sugadintoje sveikatoje.

  .Po 2012-05-17 net svaitei nepraėjus per LNK parodytas vaikas kelia labai įtartinas mintis, kai vaikas gyveno pas senelius labai audringą pedagoginio ugdymo koncentratu ir viešumu, sudarant sąlygas bendrauti su visuomene, ugdyti įgimtąsias lyderiavimo savybes, tai STAIGIAI PAKEITUS GYVENIMO SĄLYGAS, iš visuomenės ištrauktas vaikas liko žaisti tik su triušiuku.
     Laidos metu jaučiasi vaiko režisūrinis braižas, bet be jokio jam būdingo entuziazmo. Juolab, vaikas intelektu net savo mamą buvo peraugęs ir tai atskleidė tame "žaidime" su triušiuku, kai vaikas turėjo žymiai prasmingesnius užsiėmimus. Pati mama laidoje parodė iškalbą ir suvokimą, bet apsaugoje gyventi sąlygų jokių nepasimatė socializacijos prasme. Tai patvirtino Šturmo operacijos išvakarėse žurnalistams interviu duodamas Vidaus reikalų ministras Artūras Melianas, ir. ypatingai, policijos apsaugoje sąlygų nebuvimą vaikams buvo pabrėžęs  gen. komisaras Saulius Skvernelis. Ir kitą dieną, kai  įtakotus atsakovų vaikus galintys atpažinti specialistai iš Danijos turėjo per pietus tą dieną atvažiuoti į Garliavą, vaikas pagal "karinio pavojaus" pobūdį brutaliai ištrauktas su psichologijos bet kokiu ignoravimu ir patalpintas ten, kur generalinis komisaras buvo pabrėžęs vaikui sąlygų nebuvimą. Todėl visai ne aišku, kaip vaikas "mokėsi" būdamas apsaugoje ir būrelius "lankė"? Lankymo su apsauga nuo visuomenės nuslėpti neįmanoma. Ar tokia "sistema" neprivedė prie vaiko degradacijos, jį PER PRIEVARTĄ ištraukus iš Gimtųjų šaknų?  Šitaip nesielgiama net su augalais. O čia vaikas. Kad vaikui pasimiršti jam tragiškus tėvo praradimo įvykius ir  to pasekmes, reikėjo intensyviai ugdytis ir to ugdymo tobuliausią programos pagalbą buvo iš visuomenės gavęs. O vaiko paslėpimas nuo visuomenės, turėjo sugriauti jo normalią vystymosi eigą. Todėl dabar, paaiškėjus Valstybės struktūrų melui dėl "prievartos nebuvimo", jo nudanginimo sistema prarado bet kokį pasitikėjimą. Juolab, pradanginimas nuo visuomenės yra neteisėtas, nes Lietuva yra pasirašiusi JTO konvenciją vaikus nepradanginti.
 
 

-10-

 
Tą baisų rytą prisimena Deimantės draugė, dabar finansų teisės specialybės absolventė Elena Narkevičiūtė, kurios pasakojimą filme vertą išklausyti.

Elenai tada, kai susidraugavo su Deimante, buvo 14 metų, buvo žymi fortepionistė, atstovavusi Lietuvą tarptautiniame konkurse, ir ko gero būtų, gal, su Deimante duetu grojusi, nes Deimantė pagal savo tik 8-ių metų amžių buvo labai imli draugauti ir su vyresniais. paaugliais, bendraudama turėjo savo tvirtą nuomonę įvairiais klausimais ir tik į argumentus ji reaguodavo.
 
 

     Taigi, Klaipėdos prokuratūra ar neapgavo mūsų Prezidentę ir visą Tautą, štai, su viršuje matomą "išvadą"? Ar advokatas neša vaiką, ar tik "padeda" nešti? Ar tai ne grupinis nusikaltimas prieš tą vaiką iš anksto susitarus ir dar paskelbus žiniasklaidoje apie L.Stankūnaitės mokymą nešti? Pagal kokius įstatymus numatoma nešti-išnešti mokantį vaikščioti vaiką ir dar mokyklinio amžiaus?
     Be to, ignoruojant sovietmetyje laikytą "buržuazinį" Holizmą (VISUMĄ) ir naudojant nusikalstomo leninizmo komunistinį-stalinistinį Redukcionizmą, ištikrųjų "advokatas neneša ir kad žiūrovai mato jį nešant, vis tiek žiūrovai yra neteisūs, nes nešimas per lauką iki automobilio tik kelis metrus žiūrovų akivaizdoje "nesiskaito nešimu" - tokius teko samprotavimus ir girdėti ir skaityti..
     Tai ar ne todėl "teismo" vykdymo metu kambaryje buvo nusukti video registratoriai, kad nuslėpti ypatingą advokato smurtą prieš vaiką jau pačiame kambaryje pradėtą?
      Vaizdą galimą susidaryti CHRONOMETRUOJANT ĮVYKĮ, kad nustatyti, ar vaizdo įrašai neiškarpyti. Iki to laiko buvo žinomas 17:32 apimties įrašas, kuriame 02:00 buvo nusuktos kameros ir neteisėtai iš savo kambario šeimininkai išnešti, nors jie netrukdė - tik stebėjo ir  iš kurių liko tik 15:32 apimties garso įrašas, kuriame nuo lango daužymo iki vaiko išnešimo teužėmė 17:32 ši operacija. Po daužymų , matyt, žmonių išnešimo tik 3:48 girdisi N.Venckienės "prievarta negalima!". Reik manyti, kad senelių išnešimo metu buvo bandyta paimti vaiką.3:55 po vaiko sušukimo lyg ir prasideda jo įkalbinėjimas, PAŽEIDUS ELEMENTARIAUSIAS PSICHOLOGINES TAISYKLES - nuteikiant vaiką prieš teismo vykdytojus. 4:15 girdisi "psichologės" frazė , kad " ... reikia eiti gyventi pas Laimą". Tai neteisėta frazė, nes Teismas nusprendė pagal įstatymą pas motiną, o ne pas kažkokią "Laimą", todėl psichologai turėjo pradėti nuo to, kad Laima yra mama ir visą kitą, kas yra priimtina pradinių klasių mokinei, žinoti, kas yra motina, o pats kalbinimas vaiko turėjo būt malonus pagal būtinas psichologijos taisykles. Todėl, panašu, kad psichologai net nesistengė ir turėjo tikslą, kad vaikas priešintųsi. Kad vaiką paveikti, reikia pokalbio su juo ne mažiau kaip kokio pusvalandžio, gražiai įtikinėjant, kodėl būtina gyventi pas motiną, o ne pas kažkokią "Laimą". Be to, kažkodėl teismo vykdymo metu atėjo vaikui visai ne ta psichologė, prie kurios vaikas buvo pripratęs. Iš šių labai grubių VTAT darbuotojų klaidų, jog buvo tikslas,  ne saugiai paimti vaiką, o tik politiniais tikslais pardemonstruoti Valstybės jėgą prieš vaiką.

-11-

      Garso įraše girdimame po senelių išnešimo ir vaiko įkalbinėjimo 15:11 dalyje girdisi susirinkusių žmonių triukšmas-skandavimas "gėda!", matyt, L. Stankūnaitei atvažiavus. Nuo to momento lieka 2:14 iki įrašo pabaigos. Praėjus 10-čiai sekundžių (2:04 iki pabaigos fiksuojama, nes juo tiksliau nuskaityti to įrašo laiko momentą) vaikas sucypia, o po sekundės ir N. Venckienė šaukia, matyt, iš skausmo, kažką jai darant. Iš 10-ties sekundžių tarpo prokuratūros  medžiagoje L. Stankūnaitės ir jos advokato "liudijimai" niekiniai, nes, akivaizdu, jog "pamatyti", kas dėjosi kambaryje - negalėjo nieko vienos-dviejų sekundžių bėgyje, nes ji iš kart puola prie vaiko, net nepasisveikinusi su juo. Tai pats svarbiausias išauklėtam vaikui šoko įvarymo momentas. Likus 1:54 įrašo, vaikas šaukia "Laima, pedofile!" ir tai labai normali vaiko reakcija į net nesisveikinančią su juo "mama". Šauksmas tęsiasi apie 20 sek. iki likus 1:34. Likus 1:30 girdisi N. Venckienės "...išgamos, išgamos!". Likus 1:24 girdisi vaiko "baik, Laima!" ir toliau vėl šauksmas. Likus 1:14 iš N.Venckienės šauksmo išsiskiria ir vaiko šauksmas. Likus 1:10 vaiko šauksmas lyg ir tolsta. Likus 0:35 vaiko šauksmai toli, lyg, grumtynių metu, bet jie neišsiskiria - gal tai stebėtojų. Nebuvo aišku ir dėl liaudyje pramintos "psichotropinės kaldrytės", kuri būtų nusikalstama, jei prieš vaiką cheminis-toksikologinis metodas būtų naudojamas. Studijuojant Klaipėdos prokuratūros medžiagą, susidaro įspūdis, kad ta "kaldrytė", vadinama PLEDU, lyg, buvo numatyta "vaiko apdengimui "išvedimo", tiksliau, išnešimo metu. Tad, kaip iš tikro buvo, viskas paaiškėjo įraše.
     Todėl reikia padėkoti prokuratūros darbuotojams, turintiems sąžinę ir leidusiems paviešinti šį skandalingą videoįrašą, o taip pat padėkoti filmuotojams, kurie meistriškai ir labai sutartinai fiksavo "teismo" vykdymą, atlikę labai svarbų dokumentinį įrodymą, kurį jokiais jausmais negalima vertinti tik judesyje, nes žmogaus psichika nesugeba  iš karto aprėpti tiek daug informacijos greitame judesyje.
     Tuo tikslu pasaulinėje sporto praktikoje (manau, ir kriminalistikoje) susidarė moksliniai KINOGRAMINIAI JUDESIŲ TYRIMO METODAI, kad nustatyti įgytą žmogaus ar sportininko judesio ypatumą. Todėl aš (treneris Vytenis Aleksandraitis, turintis per 40 m. pedagoginio ir 60 m. darbo su sporto judesių teorija patirtį) pateikiu detalų "teismo" vykdymo KINOGRAMINĮ APRAŠYMĄ:

 

 


Žymi disidentė sesė Nijolė Sadūnaitė labai bendravo su Deimante. Pastarosios smurtinis pagrobimas ar nebus buvusios Kremliaus komunistinės įtakos tęsinys, prieš ką sesė kovojo Tiesos ir Dievo žodžiu. Nuo tų žodžių ir tapo atimtas vaikas prieš jo valią.


Kieme visad namuose vėliava kabėdavo, taip, kaip priimta Švedijoje, kai vėliava kaba tada, kada šeimininkas namuose. Juolab, antrą aukštą statė ir įrenginėjo pats a.a. Drąsius Kedys, kai jis buvo dar jaunuoliu - Statybininkų profesinės mokyklos mokiniu. Po jo akivaizdaus nužudymo labai šia painia istorija ir neįtikinamomis Kauno žudynių versijomis be tiesioginių įrodymų, taip, kaip ir  susirūpino buvęs Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Algimantas Matulevičius.

Prasiplėskite ir pasididinkite šią nuotrauką, kurioje matote JAV lietuvių poetę Eglę JUODVALKĘ; skaitančią savo eiles Garliavos Klonio gatvėje. Šių eilučių autoriui giliame sovietmetyje iš  teko labai dažnai klausytis šios poetės žodžius iš Vakarų radijo stočių, kaip Laisvės ir Laisvosios Europos. Nors ji 3.5 metų jaunesnė už  šių eilučių autorių, bet š.m. kovo 28 d. išėjo į Anapilį Čikagoje.

Aš išsiilgstu violetiniu perkūnu
griaudusios simfonijos, prisirpusiom mėlynėm nudažytos
popietės, ir sielvartinga Jono rauda
prakaitavusios nakties, audroj pragydusio raudono, megzto
gaidžio, manęs visur ieškojusio lietaus, sausos palaiptės, draugo saugaus
glėbio ir to žinojimo, to supratimo, kad ši akimirka
—    dabar    —
laikas ne būtas ir ne būsimas
—    dabar    —
tai viskas, ko gyvenime norėjau.
-
Ilgiuosi vėl delnuos laikyt save.

 
 

Jokiais įstatymais  ne tik neleistino, bet ir draudžiamo  prieš vaiko prievartos ir net smurto panaudojimo įrodymas:

SMURTO PRIEŠ VAIKĄ
K I N O G R A M A
 

  /Iš ciklo "Pas ką žiedas žydį 1983 m.""

 

 

 
 

1-mas kadras

02 - toje sekundėje prašo antstolė ... ir pradeda įeidinėti teismo vykdytojai. Įdomus pastebėjimas, kad į namą yra įėjimas, o per verandą tiesiogiai išėjimui į lauką šeimininkai tų durų, atrodo, niekad nenaudojo ir niekas nematė jų atidarytų. Tai ar teisėtas tų durų plastikinio stiklo išdaužymas ir vaiko ne per duris, o per langą išnešimas?


2-as kadras

3-čioji sekundė – iš už nugaros užeina policininkas ...

Matosi kitos kameros filmuotojas, kurio nufilmuotus kadrus žemiau panagrinėsime

 


Menininkai Valiušaičiai:
aktorė Diana Anevičiūtė ir jos vyras fotodailininkas  Juozas prisidėjo prie mergaitės meninio ugdymo.

 
 

-12-


3-čias kadras

3,6-4,0 sekundė – eina greitai ir iš profilio - matosi kita pakelta filmavimo kamera

 


4-tas kadras

5-oji sekundė – tas policininkas ... jau kairėje

 


5-tas kadras
7-toji sekundė

6-tas kadras

9-toji sekundė – suspiegia plonu balseliu tikriausiai mergaitė. Policininkas lenkiasi. Mergaitė  suspiegia, nes, matosi, kad VTAT darbuotoja su akiniais; juodai apsirengusi ir stovinti priešais vaiką, tikriausiai, prisilietė vaikui prie rankų (taip galima spėti, nes nesimato) Mat, tam vaikui ši VTAT darbuotoja jau buvo įgrisusi, kuri visą laiką liesdavo vaiką, o vaikas jai mušė per tos darbuotojos ranką.


8-tas kadras

10-toji sekundė – teisėjos riksmo pradžia, nes, matyt, policininkas prisilietė prie teisėjos; TURINČIOS NELIEČIAMYBĖS STATUSĄ. Tuo momentu teisėja staigiai meta  savo kairę ranką, kad apglėbti vaiką, tikslu, kad aukštielninkas nenukristų. Šis VAIKO APKABINIMAS INSTINKTYVUS, KAD VAIKĄ APSAUGOTI nuo kritimo.


7-tas kadras
9-tas kadras

10,5 sekundė - riksmas tęsiasi, nes teisėjos laužiama ranka ir prie vaiko rankos tuo pat metu liečiasi

 

12-toji sekundė - riksmas tęsiasi, nes teisėjos laužiama ranka ir prie vaiko rankos tuo pat metu liečiasi, matyt, jau išieškotoja.

 

-13-

 
Garliava-Londonas-Upsala
Tokiu maršrutu su dviračiu laike Londono olimpiados šių eilučių autorius pravažiavo, kur jam finišuojant prie seniausio Skandinavijos Upsalos universiteto, jame 2012 m. rugsėjo mėnesyje pirmą kartą pasaulyje fiziologų buvo ištrinta Trumpoji atmintis. Tai atliko šių eilučių autoriaus Fiziologijos dėstytojo-profesoriaus bei Lietuvos Sporto Universiteto rektoriaus Alberto Skurvydo draugai. Tačiau teisėjas Audrius Cininas šiuo "savo dukrai atminties trynimu" apkaltino jau Anapilyje Drąsių Kedį, net nesiaiškinęs jo fiziologinių mokslų gebėjimų, dar susigalvojęs net nežinomą moksle kažkokią "sveikąją" atmintį. Juolab. pas mergaitę buvo toli gražu ne Trumpoji, o Ilgoji atmintis, kuri deja, matyt, niekada nebus ištrinama, nesuardžius žmogaus fiziologijos. Todėl reikia labai rimtai susirūpinti šios JTO  paieškomos mergaitės Deimantės Stankūnaitės (Kedytės), nes jei ir kažkas bandė jai trinti atmintį, tai suluošinti vaiką galėjo galutinai.

   Jei kam neaišku, siūlytume pasistudijuoti minėto profesoriaus
NEUROREABILITACIJOS studiją.
 
 

10-tas karas

14-toji sekundė – išryškėja baltai apsirengusi motina,
kuri ima vaikui už rankų

 


11-tas kadras. Akivaizdu, kad jau dvi moterys įsitraukia į fizinį vaiko prievartavimo veiksmą

15-toji sekundė – pasirodo, juoda striuke
VTAT darbuotoja betarpiškai šalia mamos irgi
dalyvauja tolimesniame fiziniame kontakte prieš vaiką
16-toji sekundė – dviejų moterų prieš vaiką
akivaizdoje, vaikas neišlaiko streso ir pratrūksta
pykčiu ant „motinos“ šaukdama „pedofile, Laima!“
  . Vaikas gali ir nežinoti to tarptautinio žodžio
reikšmės, gali jam tas žodis asocijuotis su prievarta,
su prievartautoja, nes lygiai tokią pačią traumuojančią
-žalojančią fizinę prievartą nuo „mamos“ patyrė kovo
 23 d., po kurios šis vaikas buvo gydomas ir dar net
 nebuvo pagijęs, dėl ko būtina buvo teismo vykdymą
atidėti iki to vaiko pasveikimo.


12-tas kadras

18-toji sekundė – prieš vaiką dviejų moterų smurtu
 prisideda ar jas pakeičia ir 3-čias asmuo, tai
policininkas, kuris artimame kontakte šalia vaiko
 jam turi sukelti ypatingą psichologinį stresą.
Kokios to policininko funkcijos, stebėkime ir
aiškinkimės.

 


13-tas kadras

19-toji sekundė – mamos įsirėžimas vaiką tempti

 


14-tas kadras

20-toji sekundė – vaikas iš mamos ranką
ištraukia ir apkabina policininką, o mama ima vaikui
už liemens

 

 


15-tas kadras

-14-

26-tojoje sekundėje akivaizdi mamos su savo
 vaiku grumtynių momentas

 

 


16-tas kadras

27-toji sekundė – mama verčia savo vaiką,
apglėbusi gan pavojingai galimo smaugimo atžvilgiu už
 kaklo srities

 


17-tas kadras

27,5 sekundė – už kaklo galimai traumuojantis
 paėmimas akivaizdus (jei vaikas neapšilęs tokioms
„imtynėms“, tai  traumos rizika labai didelė.)

 


18-tas kadras

29-toji sekundė – mama pritūpė ir savo svoriu
 atlenkė mergaitę. Vaikas atsilenkė, nes kairėje
geltona rankove VTAT darbuotoja paleido vaiko
ranką (reik manyti, kad jos funkcija buvo
atgniaužti įsikibusį vaiką į tetos drabužius)

 


19-tas kadras

34-toji sekundė – kadangi mergaitė sportavusi
(plaukimu užsiiminėjusi), tai liemuo jos stiprus ir
grumtynių metu liemenį išsukusi, vėl sugriebė tetai už
kaklo, bet VTAT darbuotoja jos ranką pagavo ir laiko
Akivaizdus neteisėtas darbuotojos fizinis
kontaktas su vaiku.
Mama SU
NEPERŠAUNAMA LIEMENE. Negi nuo savo
vaiko apsigynimui?


20-tas kadras

35-toji sekundė – VTAT darbuotoja prilaiko
mergaitės ranką, kad vaikas neįsikibtų tetai į
drabužius. Tai labai SVARBI VTA
TARNYBOS FUNKCIJA PRIEVARTOJE
PRIEŠ VAIKĄ, nes ranka laikoma lengvai, kad
mama netrukdomai ištraukų vaiką – jo kairioji
 ranka eliminuota nuo apsigynimo prieš „mamos“
fizinę prievartą.

 


21-as kadras

36-toji sekundė - kažkokių nesuvokiamai didelių
 galių dėka vis tiek vaikas artėja prie buvusios
globėjos, neaišku, į ką savo dešine ranka ar
 įsikibdamas ar atsistumdamas, kad priartėti prie
globėjos. nors mama jį labai puikiai apsikabinusi
išsinešimui.


22-as kadres

40-toji sekundė – N.Venckienė su koja
pabandė atstumti prievartautoją, bet, matyt,
apsigalvojo, nes stūmimas su koja būtų padėjęs
lengviau ištraukti vaiką. Tai įrodo, kad
NETEISINGAI BUVO TRAKTUOJAMA
Baudžiamojoje byloje „už spyrį į pilvą L.Stankūnaitei“,
 kai akivaizdžiai į kirkšnį ir ne „spyris“, o tik lengvas
 kojos prilietimas. Jei būtų su didelė jėga spirta, tai
šitaip per krūtinę apsikabinusi išieškotoja būtų
atstumta su tuo vaiku ir grumtynės būtų pasibaigusios.

-15-


 

 


Elizabet Loftus,
kaip Kriminologė-fiziologė, kurios mokslą dėl įstatomosios atminties A.Cininas, panašu, kad suignoravo.


Stanislovas Stulpinas
(iš dešinės pirmas) siūlėsi tirti visą Garliavos istorijos žudynių bylą ir po Pareiškimo parašymo netikėtai mirė širdies "liga", nors buvo ypatingai sveikas ir ištvermingai, net liftais nesinaudojęs.Kazimeras Jūraitis
pranešė, kad jam pareikalavo atsiprašyti už vandališko J.Noreikos-Generolo Vėtros atminimo lentos daužymo filmavimą ir nesustabdžius šį beprotišką vandalizmą ne tik prie Lietuvos Didvyrį, bet ir prieš žydų gelbėjimo ir Antinacinio judėjimo organizatorių.


Be žodžių.


Šios knygos autorę Jurgitą Činkienę
šių eilučių autorius pažinojo kaip Jonavos žurnalistę, bet kai jis jai pasakė, kad josios teiginys, jog, neva, D. Kedys "vartojo narkotikus ir dėl jų ..." yra abejotina, nes jis buvo jo kambaryje ir matė jo sveikuoliško-sportiško gyvenimo būdo aplinką, tai knygos autorė pasakiusi, jog "tiki teisėsaugos teiginiais" - padėjo ragelį bei nutraukė su juo draugystę Facebook-e.


Pasididinkite D. Kedžio kambario koliažą


 
 

23-čias kadras

42-oji sekundė – VTAT darbuotoja mergaitės
ranką perduoda motinai, kad jai lengviau galima
būtų smurtauti prieš savo vaiką. Negi tam yra
skirtos "vaikų teisės"?

 

 
 

24-tas kadras

45-toji sekundė – bet vaikas, dėka vikrumo
ir superdidelės STRESINĖS  jėgos vėl sugebėjo
įsikibti į tetos drabužius.

 

 
|
25-as kadras

46-toji sekundė – mergaitės rankos labai stiprios

 

 

26-as kadras

50-toji sekundė – mergaitė SUKAUPĖ
VISAS JĖGAS, KAD PABUČIUOTI
SAVO GLOBĖJĄ buvusią. Atkreipkite dėmesį
 į geltonos rankovės VTAT darbuotojos rankas.
Kodėl jos prie vaiko galvos?

 

 

 

 

Ginče, kad, neva, "nieks neieško" šios mergaitės, kai šių eilučių autorius pateikė nuotrauką TARPTAUTINĖS VAIKO PAIEŠKOS, o po to paaiškino spalvų žymėjimo taisykles, kai atrandami vaikai ir kai žymi istorijos mokslininkė Inga Baranauskienė L.Ryto žurnalistei Astai Kuznecovaitei pasiūlė į tarptautinį žodyną pažiūrėti dėl žodžio "pedofilas" reikšmės, nes ji visus oponentus tik taip vadino, tai vietoje padėkos, žymioji žurnalistė "kreiptis pas psichiatrą" pasiūlė. Vadinasi, "psichiškai sveikiems žmonėms negalima stebėti Jungtinių Tautų paieškomų žmonių." - tokia žurnalistės logika.

Kai teko josios paviešinti tyčiojimąsi iš Tarptautinės vaiko paieškos, tai iš kart apskųstas socialinio tinklui tapo komentaras gana ilgas dėl MH17 lainerio keleivių nužudymo teismo, tai, kaip matote, A. Kuznecovaitę kritikuojantis komentaras tapo ištrintas.

 Taip pat tapo ištrintu komentaras, kuriame tik ką atsiradęs  visiškai tuščias be jokių nuotraukų kažkoks F.b. profilis "Deniss Luka", identišku žurnalistės žargonu pripažino nusikaltimą prieš vaiką, parašydama, jog mama "ATSIĖMĖ vaiką", o ne išsivedė mokantį vaikščioti vaiką.

 

26-tas kadras

50,2 sekundė – savo tetos bučiavimo metu, mama jau sugriebė
 laisvą mergaitės ranką, nes BUČIAVIMO
METU ATPALAIDUOJA, nes grumtynių metu vaikas savo
tikslą pasiekė. O "mamos" įniršis neišpasakytas, nes savo
dukros ranką su didžiausiu greičiu atmeta, galėdama per peties
sąnarį išsukti.

 


27-tas kadras

52-oji sekundė – ta ranka mergaitės dar labiau atmetama ir
 vaikas suklinka iš skausmo, greičiausiai, iš sąnario
 sudiegimo
ir paskutinio mylimos tetos akių matymo
 akimirksnio.

 


28-tas kadras

 52,4 sekundėje mergaitė, praradusi kairę ranką, ji sutelkė visą jėgą
 dešiniajai rankutei. Bet jai už nugaros pagal Klaipėdos prokuratūrai
  "liudijimą" E. Talalienės, neva, "prieš išeinant", pasirodo
pledas, kuris
 net nieko panašaus neturi "prieš išeinant" apystovoje, kai mergaitė
 stipriai įsikibusi į savo globėjos-tetos megztinį.

-16-


39-tas kadras

58-toje sekundėje per 0,5 sek. nenatūraliai jau mergaitės ir VTAT darbuotojos ranka yra atitrūkusi, o spec. priemonė – pledas nukritęs ant N.Venckienės kojų. Toks vaizdas, kad ar pagreitintas filmavimas, ar, galimai, iškirptas momentukas  VTAT darbuotojos grumtynių su vaiko ranka, kad ją atgniaužti. Bet vis tiek VTAT darbuotojos ranka liečianti mergaitės ranką paskutiniuoju momentu įrodo VTA tarnybos įtaką prieš vaiką fizinio smurto užbaigimo lemiamoje fazėje. Toje fazėje ir, matyt, policininko perteklinė jėga pasireiškė, laikant neteisėtai teisėjos ranką, nes  jos veide matosi didelė skausmo kančia.

 


40-tas kadras

Viršuje 39-to kadro 58,6 sekundės dalyje matosi skausmo sukėlimo pasekmė, kad teisėja pradeda klykti. Jos kairę koją kažkas laiko, nors mergaitės jau nėra.

59,7 sekundėje – paskutinėje dešimtainės sekundės dalelėje iš judesio greičio ir užstojant kadrą sutepta, kad nieko negalima būtų suprasti, koks naudojamas smurtas prieš teisėją ir nebūtų aišku, kaip išnešamas vaikas -ties čia ir pasibaigė šio filmuotojo įrašas.
 

  Todėl būtina kito filmuotojo kitą vaizdo įrašą studijuoti:

02'-a sekundė

02 - toje sekundėje prašo antstolė ... ir pradeda įeidinėti.

 


05''-ta sekundė

05-toje sekundėje visi sueidinėja ir tarpduryje už advokato G. Černiausko ieškovė L.Stankūnaitė, kurią, matyt, vaikas dar nemato, nes vaiko dėmesys į VTAT darbuotoją prisilenkusią prie jo.

 


12''-ta sekundė

10-toje sekundėje kažkodėl vaikas sucypia. Pirmiau vaikas sucypia, o ne N.Venckienė, kaip visi liudininkai Klaipėdos prokuratūrai sutartinai melavo. Per 7-ias sekundes nuo įėjimo į patalpą praeitame kadre išieškotoja atėjusi iki savo dukros, akivaizdžiai  net nepasisveikino  su savo dukra ir jau eina liestis prie vaiko.


13''-ta sekundė
13''-toje sekundėje ieškovė jau paėmusi vaikui už rankų, kaip pagal CPK - 784-4 ieškovės čia net neturi būti - perdavimą ieškovei turi atlikti VTAT specialistai, mokantys dirbti su vaikais.

18''-ta sekundė

18''-ta sekundė įrodo, kad motina be jokių „kalbinimų-gražių-meilių prisistatymų“, ANTRĄ KARTĄ ŠOKA PRIE SAVO VAIKO SMURTAUTI. Prieš kiek laiko vyko su tuo vaiku susitikimai? Kodėl neįvykdytas Kėdainių teismo numatytas susitikimų planas? Tai panašu, kad jai vaikas nereikalingas – ar ne kerštas prieš jį skatina smurtą atlikti? Čia turėtų psichologai labai rimtą studiją atlikti dėl „motinos“ smurtui prieš savo vaiką motyvacijoms nustatyti. NEGI VAIKAS TAI ŽAISLAS-DAIKTAS; O NE GYVAS SUTVĖRIMAS ? ? ?

-17-

Padidintas vaizdas Matote iš kito taško filmavimo 16''-tosios sekundės 11-tojo kadro momentą.

28''-ta sekundė

28''-to sekundėje nuo smurto ir streso VAIKO KANČIOS VEIDELĮ galima pamatyti tik 0,1-0,2 sekundės akimirkoje, ko žiūrovo psichika to nesugeba sureaguoti.

 


Padidinta vaiko kančia
 

33''-čia sekundė

33''-čioje sekundėje matome policiją skirtą smurtavimui prieš vaiką bendrininkavimui.

 


53''-čia sekundė
Pavojingas vaikui rankos sukimas

53''-čioje sekundėje vaikui-rankos sukimo iš peties momentas, kai vaikas siekia pabučiuoti savo globėją. Sutepta vaizde motinos ranka byloja apie didžiulį greitį, permetant vaiko ranką, kai toks staigus veiksmas gali traumuoti neparuoštus raumenis ir sąnarius tokiam staigaus pobūdžio krūviui.
Iš kito taško filmavimo 26-to kadro 50,2''-tos sekundės momentas su globėjos pabučiavimu.


55''-ta sekundė

55''-toje sekundėje VAIKUI ANT GALVOS UŽMETAMAS  PLEDAS – tai ryškiai matosi prie užrašo „Kedytė“. Vadinasi, VAIKAS BUVO LAIKYTAS KAIP NE ŽMOGUS, KAIP "PLĖŠRUS ŽVĖRIUKAS" zoologijos sodo, net nekreipiant jokio dėmesio, kad vaikui stresas labai pakenks jo sveikatai.

 


56''-ta sekundė

56''-toje sekundėje tas pledas vaikui ant galvos ir toliau laikomas, nors jis stačias būdamas, turėtų numesti. Iki pasirodant šiam įrašui, buvo kalbama, kad, atseit, nepavyko užmesti ir nukrito. Tada buvo manyta, kad vaikui sėdint ant globėjos kelių, bet iš vaizdo įrašo akivaizdu, kad vaikas; visu ūgiu stovėdamas, grūmėsi su prieš jį smurtaujančia Valstybe ir Valstybės vardu ant jam galvos užmestas pledas pagal sovietinės armijos nestatutinių santykių " т е м н а я " nusikalstamą metodą net sovietiniais laikais. 


57''-toji sekundė

57-toje sekundėje specialiai ant galvos laikomas pledas, iš dešinės kažkas kiša ranką jo palaikymui. Panašu, kad vaiką norima padusinti, kad jis netektų oro ir apsilptų jo priešinimasis. Kas sugalvojo tokią „vadavimo“ operaciją? Įiš kokios tai „pedagogikos“ ir „psichologijos“? Kodėl Lietuvos Vaikų "teisėje" naudojami sovietinių nestatutinių santykių draudžiamieji metodai?

 

-18-


57''-toji sekundė

57,6''-toje sekundėje tas pledas ant galvos dar laikomas, nors vaikas šaukia. Ar tai ne vaiko kankinimo elementas?

 


58''-toji sekundė

58,2''-toje sekundėje intensyvių grumtynių metu pledas numetamas.

 


58,8''-toji sekundė

58,8''-toje sekundėje mergaitė dar laiko ranką nusitvėrusi už savo buvusios globėjos. Atkreipkime dėmesį į smailą batą už mergaitės nugaros! Pagal įėjusių į patalpą vyrų batus, smailėjančius juodus batus turėjo tik advokatas G. Černiauskas.


59,4""-toji sekundė

59,4''-toje sekundėje prie vaiko rankos  VTAT darbuotoja savo ranką prideda. Tai tokia VTAT funkcija dalyvauti fizinėje prievartoje prieš vaikus?

 


59,6''-toji sekundė

59,6''-toje sekundėje matosi VTAT darbuotojos ranka didoko greičio judesyje kartu su mergaitės ranka. Vadinasi, VTAT darbuotoja yra tos vaiko rankos numetimo fazės pradžioje.

 


60,1''-toji sekundė

60,1''-oje sekundėje jau nematome abiejų rankų ir jaučiamas Neringos Venckienės staigus ir nenatūralus kūno dilgtelėjimas, bylojantis apie IŠKIRPTĄ VAIKŲ TEISIŲ DARBUOTOJOS PRIEVARTOS PRIEŠ VAIKĄ ĮRODYMO TĘSINĮ, nes per pusę sekundės vaizde taip greitai situacijos negalėjo pasikeisti.

-19-


61''-oji sekundė

61''-oje sekundėje teisėjos koja laikoma, o vaikas jau nenatūraliai tolokai.

IŠVADA: Lemiamą veiksnį fiziniam susidorojimui su vaiku atliko VTAT psichologijos "specialistė", kuri pasidarbavo tik savo fiziniu kontaktu su vaiku, jam atgniauždama ranką ir atlikusi galutinį veiksmą, kad mama su advokatu galėtų išnešti tą vaiką prieš jo valią..


62''-oji sekundė

62''-oje sekundėje kautynės su vaiku mama ir toliau vykdo, nes ji staiga susilenkė. Ar tai nebus vaiko paėmimo momentas?

 


63''-čioji sekundė

63-čioje sekundėje staiga L.Stankūnaitė atsistoja ir STEBUKLINGAI mergaitės ranka atsiduria ant jos vadinamos "Laimos" nugaros net iki peties. Šita ranka viską išdavė, nors pagal filmavimo scenarijų negalima buvo, tikriausiai, filmuoti, nes toliau abiejų filmavimo kamerų objektyvai tapo nulenkti į žemę, parodant NUSIKALTIMO ĮRANKĮ – PLEDĄ. Bet didesnį nusikaltimo vykdymą uždengė išeinanti organizuotų žioplių minia, kuri taps Klaipėdos teisme melagiais liudijime be jokios sąžinės graužaties.           

       Todėl bliūkšta Klaipėdos teismo nutarimo melas, kad, neva, „advokatas nenešė ...“, nes L.Stankūnaitė, bekovojanti su dukra ir visą minutę intensyviai kovojusi, turėjo būt pavargusi, ir užsikelti dukrą iki juosmens koviniam veiksmui, tikrai, ne josios jėgoms. Todėl akivaizdu, kad kambaryje netoli durų advokatas padėjo vaiką užkelti ir sukryžiavus kojas, vaikui nėra kur dėtis, kaip rankas per petį laikyti, kad kojos sukryžiuotos mažiau skaudėtų.
      Dar vienas dalykas, kad pagal Stalinistinę-komunistinę ir NUSIKALSTAMO LENINIZMO metodologiją, ignoruojant Holizmą (VISUMĄ) ir hiperbolizuojant Redukcionizmą (išėmimą iš konteksto), advokatas, tikrai nenešė mergaitės, nes nešimas tik per lauką iki mašinos nesiskaito nešimu, o tik „padėjimu“. Bet, štai, šis video viską sugriovė, nes jei advokatas padėjo užsikelti ir pradėjo nešti iš kambario – tai jau viskas – ADVOKATAS NEŠĖ ir jokia nusikalstamo leninizmo metodologija neįrodys, kad „nenešė“.


64''-toji sekundė

67''-toji sekundės dalis

     Toliau ši VTAT psichologijos "specialistė" pasirūpino pagrindine specialiąja prieš vaiką smurto priemone - pledu. Jeigu jis būtų skirtas vaiko apsaugai nuo vėsoko oro, tai tą pledą būtų įdėję į automobilį, kuriame vaikas važiavo

Čia tuoj bus pateikti apibendrinimai. PRAŠOME ATEITI VĖLIAU  

 

-20-