Ar tai ne KGB kvapas?

 
"DISKUSIJOS" PAVYZDYS SU SOCIALINIO TINKLO Facebook ADMINISTRACIJOS SUNAIKINTU ŠMEIŽIKIŠKU NETIKRU PROFILIU "Deniss Luka", sukurto galimai skandalingai garsiosios žurnalistės Astos Kuznecovaitės melagingu profiliu, šlykčioms KGB-inio stiliaus intrigoms įrodyti.

   Mat "Deniss Luka" profilis atsirado iš karto, kai šioji skandalingai pagarsėjusi žurnalistė Asta Kuznecovaitė VALSTYBĖS SMURTO PRIEŠ VAIKĄ STUDIJOS temoje, kurioje labai nepagarbiai, "diskutavo" ir tiek gėdingai nusidiskutavo, ignoruodama Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto paskelbtą Tarptautinę vaiko paiešką vienintelio  Europoje; t.y.  Deimantės Stankūnaitės-Kedytės su kuria, pagal  rašytoją žurnalistą Darių Dargį, baseinėlyje ši žurnalistė maudėsi, - taip prisimelavo, kad tos temos autorių užblokavo ir atėjo vėl intrigas kelti susikurtu "Deniss Luka" profiliu.

     Todėl čia dešinėje galite "pasigrožėti" žymios žurnalistės Astos Kuznecovaitės mąstymo stilius ir "diskutavimo kultūra" daug ką pasako apie jos gvildenamą Garliavos kriminalinę istorijos temą, apie kurią ji tik vienintelė rašo ir daugiau apie nieką nerašo.

     Kuom jos verti Lryte (buvusioje taip vadinamojoje "komsomolkėje") jos rašiniai ir kiek jie gali būt "patikimi", atsiskleidė šios žurnalistės MELO ir intrigų stilius.

Visa ši istorija prasidėjo po Tarptautinės VAIKŲ GYNIMO dienos (š.m. birželio 01 d.) proga paskelbtos prieš vaiką smurto analizės, lyginant tą smurtą su Klaipėdos prokuratūros to smurto neigimo įrodymais.

1 pav.:Galima pasididinti
. Tai kaip matome. su didžiausiu įtūžiu atlėkė skandalingai garsi žurnalistė Asta Kuznecovaitė, kuri pakėlė triukšmą, kad "nevalia skelbti prieš tą vaiką atlikto Valstybės smurto įrodymus.

     Jis ir tapo atpažintas analogiškoje kitoje temoje dėl tai žurnalistei būdingo nekultūringo leksikos tono ir tik jai būdingais necenzūriniais žargonais.

     Kadangi su tokiu labai retu cinišku stiliumi teko labai daug susidurti su įvairiais profiliais, sukeliančiais nedidelį malonumą dėl chuliganiško "diskutavimo" stiliaus, atliekant priekabiavimo provokacijas, o po to dar ir skundžiant ("reportinant") Facebook-o administracijos nelabai tobuliems automatams, dėl, neva, "priekabiavimo", nors ji pati landžioja neprašyta po ne savo draugų profilių temas. Todėl žmonėms reikia būti budriems. Tokio chuliganiško stiliaus atpažinimui teko atlikti šios žurnalistės ir galimai jai priklausančio   "Deniss Luka" netikro profilio  psichologinę analizę.


2 pav.: Galima pasididinti
Kai Klaipėdos prokuratūros analizės temoje buvo užsiminta apie Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto paskelbtą paieškomą vaiką po A. Kuznecovaitės pirmajame atsakyme istorijos mokslininkė Inga Baranauskienė parašė sentenciją, tai žurnalistė Asta Kuznecovaitė žymią Lietuvos istorikę ir visus kitus būsimus pašnekovus išvadina "pedofilais", nors tema apie smurtą prieš vaiką ir apie jo paskelbtą Tarptautinę paiešką. Nuo šios žurnalistės išsišokimo , kaip matote, net 78 komentarai nusitęsė.

 

     Šis netikras profilis buvo sukurtas kaip žurnalistės A. Kuznecovaitės nevykusio bandymo paneigti Tarptautinę JTO paskelbtą vaiko paiešką. Kai buvo pabandyta jai išaiškinti Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto paieškomų ir atrastų žmonių (vaikų)  žymėjimo tvarką atitinkamomis spalvomis skelbiamame sąraše, tai galite "pasigrožėti", kaip žurnalistė pasityčiojo iš JTO paieškos taisyklių, aiškintojui pasiūliusi "keiptis pas psichiatrą".   Net ir mokslininkę A. Kuznecovaitė išvaidina "paciente". Ir visa tai Tarptautinės VAIKŲ GYNIMO dieną buvo pereitą į dar "gražesnę" net pornografinę leksiką:

 

3 pav.: Galima pasididinti ir prasiplėsti.

    
 Po paros laiko žurnalistei įrodinėjimų dėl JTO paieškos ir po smurto vaikui sveikatos sugadinimo įrodymų, kaip matote dešinėje, žurnalistė eilinį ir ne pirmą kartą prie temos autoriaus prisikabina dėl J. Gagarino, norėdama jį paniekinti. Mat, jis yra J. Gagarino nužudymo liudininkas, kai tarnavo kariuomenėje, savo radaru per kovinį budėjimą fiksavęs J.Gagarino žudiko V.A. Krečetovo bandomojo naikintuvo Su-15 nerealų 1700 km/val. greitį, atlikęs išsamias studijas ir apie tai du kartus pranešęs J. Gagarino dukroms, Kosmoso muziejui ir Kosmoso istorijos mokslininkams bei Rusijos Lietuvoje ambasadai.


4 pav.: Galima pasididinti ir prasiplėsti

 

   Taigi, galima įtarti, kad A. Kuznecovaitė gali būt įtakota Rusijos FSB agentų, nes patyčias apie J. Gagariną jam reiškia jau ne kartą, nors apie jo atliekamus tyrinėjimus ji neturėtų žinoti, nes nuo 2012-2013 metų ji buvo tą tyrinėtoją užblokavusi, kai jis dar tada neskelbė tų tyrinėjimų.

 

5 pav.: Galima pasididinti

 
    Čia kairėje matome, kai žurnalistei buvo pateikta tiesioginė Jungtinių Tautų nuoroda, kuriame yra kelių šimtų viso pasaulio PRIVERSTINAI dingusių vaikų sąrašas, ir kuriame lietuvaitė Deimantė Stankūnaitė (Kedytė) yra pirmuoju numeriu skelbiama, dar vienintelė iš Europos priverstinai pradanginta, tai, neturėdama ką atsakyti, A. Kuznecovaitė vėl parašo apie "progresuojančią ligą" ir užblokuoja oponentą, kad jis savo temoje po šios žurnalistės komentaru jau negalėtų daugiau teigti jokių faktų.

      Negana tuo, kad Asta Kuznecovaitė prieš miegą vakare birželio 02 d. užblokavo autorių, pranešusi jam apie jo "ligą", bet kitą dieną (birželio 03 d)  pas jį vėl atėjo jau su kitu "Deniss Luka" profiliu jam pranešdama, kad jis "šizofrenikas, kaip reta" ir pradėjo aiškinti, kad tos temos autorių "turėtų žmonės užblokuoti".
    Tai, pasakykite, ar tai ne iki kraujo NKVD-inis - KGB-inis metodas?


6 pav. Galima pasididinti

 

 Ji net pradėjo šmeižti tos studijos autorių, pradėdama meluoti apie jo šeimą, kad buvo priversta viena iš jo dukrų demaskuoti "Deniss Luka" profilio skleidžiamus melus, o jo auklėtinių dėka, tas melagingas profilis tapo sunaikintas. Mat F.b. automatai moka atskirti intrigoms skirtus melagingus-netikrus profilius, todėl tokius naikina su jų  paskelbtais komentarais. Tačiau šios žurnalistės intriga buvo nukopijuota, įrodymui, kuo užsiiminėja Lrytas žurnalistė, kuri, galima manyti, kad gali turėti prisigaminusi ir kitus netikrus profilius.


7 pav.: Galima pasididinti ir prasiplėsti

     Nieko keisto, kad ši žurnalistė gali tokią nesąmonę pavaryti - apšmeižti bet kokią šeimą, susigalvodama tai, kas jai ant seilės užeina. Ar tai ne liguistas jos stilius, visą laiką aprašinėti ir galimai šmeižti tik vieną Garliavos istorijos šeimą? Juk, jeigu ji pagauta šmeižiant jai nepatikusios temos F.b. autorių, ar tai ne įrodymas, kad šitai žurnalistei yra įaugusi į kraują šeimų šmeižimų manija?

  Todėl pateikiame jos intrigų pavyzdį, kad būtų galima atpažinti jos profilius, su kuriais ji F.b.  automatams  "reportina"; t.y. skundžia, neva, "priekabiavimais-persekiojimais", nors ji pati tai daro svetimuose profiliuose, skųsdama jų autorius, dar net provokacijomis intriginėmis užsiimdama.


8 pav.: Galima prasiplėsti
 

Juolab, ši žurnalistė dar ir galimai Rusijos Kremliaus melo propagandos labui atidirbusi yra fiksuota, minėtą autorių persekiodama ir besityčiodama iš pirmojo mūsų planetos J.Gagarino bei MH17 lainerio keleivių SĄMONINGŲ nužudymų tyrinėjimų - jų išvados taip pat yra skundžiamos F. b. automatams. Kas tai daro, jau irgi galima numatyti iš "reportinimų" braižo, atidirbant Kremliaus melo propagandos labui.

Toliau pateikiame diskusijų kopijas, kuriose kokiu metodu netikras profilis "Deniss Luka" 99,9% pagal tikimybę turėtų priklausyti žurnalistei Astai Kuznecovaitei. Tad prašome "grožėtis" Lryto "šedevro grožybėmis" 78-iuose Atsakymuose po atviru veidu diskutuojančios gerbtinos žemiau Dales Butkevicienes parašytu komentaru, kuri nesislapsto ir nesigėdija dėl savo kontraversiškų teiginių.


9 pav.:

   
   

   
D I S K U S I J O S    K O P I J A.
kurioje dalyvavo "Deniss Luka" "feikas"

 

Dale Butkeviciene Niekas neuzsiuto,visi juokiasi,nors aisku negrazu is ligoniu juoktis.🤣🤣kad jus net nesigaudot,kad tas Tomas aferistas pirmiausiai,antra jis negali but Deimantes atstovu,trcecia,JTO ne prievartos organizacija,ji rekomendacinio pobudzio.Niekas negali liepti,tuo labiau apie valstybes saugomus asmenis.visiski jus atsilupeliai🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Kapelis bus nutrijai .kaip ir pries babulka paliudys.Aisku visi patvorio latentiniai pedofilai isprotes is skausmo,kad mergaite gyva irlaiminga be nutrijos🤣🤣 Patinka  · Atsakyti · 1 sav.

Slėpti 25 komentarus

Deniss LukaJ ie nepatikės, kad tai ta mergaitė, nes šitai 16, o tai-8.Patinka · Atsakyti · 1 sav.

Dale Butkeviciene

Dale Butkeviciene O tie,kurie patikes,sakys,kad vaistukais apserta.Venckiene juos jau skiepina,motyv😅 Patinka · Atsakyti · 1 sav.

       Vytenis Aleksandraitis Antras įspėjimas Deniss Luka -ai diskutuoti rimtai į patektus faktus, o ne chuliganzmu užsiiminėti. Todėl Tamstos komentaras bereikšmis ištrintas.  · 1 sav.  v.

      Deniss Luka Kad nebereikšmis, kaip tik aš pasakiau, kad jūs diskutuotumėte į temą. Paklausė, kur kapelis, atsakykit, o ne nuklyskit iki Ievos ir Adomo.Patinka  · Atsakyti ·.1 sav.

·        

Vytenis Aleksandraitis Todėl ir pasiūlau, kad gerbiamas Simonas Kroydonas

Vytenis Aleksandraitis

Todėl ir pasiūlau, kad gerbiamas Simonas Kroydonas diskutuotų rimčau, gerb.

Deniss Luka nes ne manęs reik klaust apie "kapelį", o rašytojos Laimos Lavastės

https://www.youtube.com/watch?v=SnRQx8OUP_U

https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y9/r/pYa91jLXA4e.png

L. Lavastė: Stankūnaitė paliko dukters kapą ir liko vienintelė gyva liudininkė 2013-08-25https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yP/r/IQ19lbj1FvW.png

YOUTUBE.COM

L. Lavastė: Stankūnaitė paliko dukters kapą ir liko vienintelė gyva liudininkė 2013-08-25 Atsakyti · Pašalinti peržiūrą · 1 sav.·

 

Deniss Luka Ko jūs įsikandate kažkieno klaidas? Visiems aišku, kad norėjo pasakyti sesers kapą, o ypatingai bukiems ji dar ir vėliau specialiai paaiškino, kad pasakė ne tą žodį ir pati net nesuprato.

Patinka · Atsakyti · 1 sav.1

 

Vytenis Aleksandraitis Deniss Luka GAUNA t r e č i ą ISPĖJIMĄ diskutuoti į temą, o ne apie Lobovus. Patinka  · Atsakyti · 1 sav.

 

Vytenis Aleksandraitis Deniss Luka ar mokėsi lietuvių kalbą mokykloje? Juk rašytoja kitu sakinu dar patvirtino savo "nusišnekėjimą" jog L.Stankūnaitė liko vienintelė ludininkė storijos. O tai tada kur dingo jos dukra? Jeigu būtų tik tas vienas nusišnekėjimas, tas niekas nekreiptų dėmesį. Bet rašytoja neatsiprašė už "suklydimą" ir tai panašu, kad ji atliko spec. nusikaltamų struktūrų užsakymą, kad tokie lobovai skleistų tai, ką toms struktūroms reika ir niekas nesirūpintų vaiko sveikatos sugadinimu, kurį patvirtino sostinės VTAT darbuotojų komisijos išvada.

 

Patinka · Atsakyti · 1 sav.

 

Deniss Luka Aš girdėjau atsiprašymą per televizorių. Ar ji turėjo pas jus asmeniškai ateiti ir išaiškinti? Ir ką Juškevičienės raštas turi bendro su Lavastės pasakymu, ypač kai raštas rašytas po Lavastės interviu, o ir tą "mirusį" vaiką po jo "mirties" matė ir pat… Žr. daugiau Patinka  · Atsakyti · 1 sav.

 

Vytenis Aleksandraitis Kodėl Deniss Luka klausinėja žurnalistės A. Kuznecovaitės stiliumi: MELUOJANČIAI ir viską atvirkščiai teigdama? Juk raštas rašytas 2013-03-15, o Laimos Lavastės interviu 2013-08-25 t.y. - po pusmečio. Juk 2013-02-22 Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijos (LŽGTA) pasitarime, kuriame dalyvavo ir profesorius-kardiologas bei Žmogaus teisių organizacijų Lietuvoje pradininkas Arimantas Dumčius , pirmininkas Romualdas Povilaitis bei tos Asociacijos Gegužės 17-tosios grupės vadovė Татьяна Narkyavichene, tame susirinkime buvo nutarta PRAŠYTI PASIMATYMUI SU VAIKU TIK VAIKĄ GERAI PAŽINOJUSIUS Seimo NARIUS, kad atpažinti kokius nors vaiko pokyčius sveikatoje iš pokalbio su juo (pav.: mikčiojimas atsiradęs po smurto - tas mūsų profesorius pabrėžė po smurto charakteringą simptomą.)

Mat, mus šokiravo mamos Laimutės Stankūnaitės 2013-01-20 pagalbos šauksmas dėl tragiškos vaiko ir savo sveikatos stovio https://www.youtube.com/watch?v=jQkBqMRA_LE  Todėl labai AČIŪ, jog sostinės VTAT sureagavo į LŽTGA Prašymą ir patvirtino tuos pačius vaiko negalavimus.

Juk tuo metu vaikas turėjo mokytis ir kur jis mokėsi, jau būtų žinoma. Vaikas ne yla - maiše nepaslėpsi. Tuo labiau, jei apsauginiai paskui jį po mokyklą vaikščiotų tai tuo labiau jau visa Lietuva būtų šnekėjus apie neįprastą mokinę. O jei jųjų nebūtų, ji būtų pabėgusi, nes per smurtą buvo išvežta. O žmonėms burnų neužčiaupsi, kai tam smurtui prieš vaiką pritarė tik kas 10 žmogus. Kas 10-toje šeimoje r smurtaujama prieš vaikus - Garliavos Šturmo pavyzdys toms L.Stankūnaitę palaikančioms "šeimoms" ir paskatino dar labiau smurtauti prieš savo vaikus.

Todėl akivaizdu, kad vaikas lankė ne normalią mokyklą, o kokį uždarą spec. internatą neįgaliems, dėl ko turėjo vaikui būt labai didelė žala tarp nenormalių vaikų, sustabdžius jo vystymosi galimybes.

Apie tai net pats gen. policijos komisaras Saulius Skvernelis su Vidaus reikalų ministru Artūru Melianu Garliavos Šturmo išvakarėse konferencijoje buvo pabrėžę, kad Kriminalinė apsauga vaikui laikyti neturi socialinių sąlygų..

Todėl nieko nuostabaus, kad vaikas jau 2013 m. vasarą; prieš išvežimą į užsienį žiniasklaidos nuotraukoje buvo parodytas; lyg, vos pastovintis iš profilio ar visai ne tas, arba labai nusilpęs-degradavęs, nes labai paliegęs-išbadėjęs ar sirgęs, o gal ir neįgalus? Kyla klausimas: Kodėl nenormaliai nufotografuotas, tik kai mama jį prilaiko, lyg, kad nenugriūtų? Kodėl sportuojančio-sveiko vaiko nuotraukos nebuvo? Juk mergaitė pas senelius sportininkė buvo ir gerai išvysčiusi - visiškai sveika, o po 10-ties mėnesių su labai rimtais, net užfiksuotais tarnybų pavojingais nusiskundimais?

O po savaitės-kitos Laima Lavastė dar didesnį visuomenei "siurprizą" pateikė su tuo vaiko "kapeliu". Juk, kai su sveikata labai prasti vaikui reikalai buvo, tai ... Juolab, pats profesorius Linas Slušnys buvo pasigyręs žiniasklaidoje, jog net pusę metų gydė šį vaiką.

Tai kas atsitiko su visiškai buvusiu sveiku vaiku, kad jį reikėjo gydyti taip ilgai? Ir kodėl, būtent, net psichiatrui? Negi apart psichosomatinio fiziologinio sutrikimo vaikas gavo dar ir psichinį sutrikimą? Ir tada kodėl vaiku buvo panaudotas ne Analitinės psichologijos specialistas, o Biopsichatrijos srities gydytojas? Ar neuroleptikai vaikui negali suformuoti šalutinius poveikius ir priklausomybę narkotinėms medžiagoms?

O, kad su vaiku labai blogi dalykai, tai paaiškėjo per uždarą teismą televizijos transliacijoje, kai vaikas teismo metu labai daug verkė, o į jo būseną kišosi advokatas, jį fiziškai prievartavęs išnešimo metu. Pagal logiką, ar negalėjo būt vaikas gąsdinamas, kad meluotų "liudijime"? Ko jis verkė ir kodėl jis toliau buvo traumuojamas - nebuvo nutrauktas jo kankinimas teisme? O tada, matyt, prievartaujamas vaikas "liudijime", sąmoningai įtraukė visiškų nesąmonių detales, kad teisėjai susiprastų, jog jis yra prievartaujamas? Apie tai žiniasklaidoje buvo rašyta. Buvo rašyta, kad tas pats advokatas ir vaikui už rankos ar ne laikė? Ar tai tiesa, lai pasako Laimute Kediene, jos duktė Neringa Venckienė ir teta Audronė Skučienė

 

Todėl žurnalistė Asta Kuznecovaitė turėtų atsitokėti, nes ji irgi turi dukrą. Tik kokie jos vieši buvo rašinėjimai apie savo dukrą, norą nužudyt savo motiną ir save nusižudyti? Ar ši žurnalistė irgi nėra prievartaujama, kaip tas vaikas per prievartą išneštas? O gal čia girtavimų pasekmė, apie kurias Simonas Kroydonas mini ir kažkokia "K.Brazauskienė" feljetoną rašė su lėbavimų nuotraukų įrodymais?

Taigi, negi Lietuvoje nėra kitų žurnalistų, kad tą Garliavos panagrinėtų?

 

Donaldas Šarmanauskas Vytenis Aleksandraitis Vytenis Aleksandraitis jei ir rase, bet mane kroidonas is diskusijos deka ikiso. Del ko Dainavos policija pradejo ikiteismini tyrima.Kokiu pagrindu feljetone minima nano pavarde, man tapo suprantama.Del to gedingai ldiena valdytojui tenka atsiprasine… Žr. daugiau

 

Deniss Luka Aš ne psichiatras ir prašau manęs netrukdyti. Viso gero. Patinka · Atsakyti · 4 d.

 

Aleksas Vaidotaitis Deniss Luka čia paminėjo televizorių, kai L.Lavastė dėl savo nusišnekėjimo klaidos. Kada ji tai ir per kokią televiziją kalbėjo? Juk kas Facebook-u ir internetu naudojasi, tie mažai televizorių žiūri. O jos įrašas po internetą gastroliuoja. Tai kodėl j… Žr. daugiau Patinka · Atsakyti · 1 d.

 

Deniss Luka Užbanino Vytenio profilį, kad jau iš šito rašai? Patinka · Atsakyti · 1 d.

 

Dale Butkeviciene Kai jie nusisneka 5x per pusvalandi,tai neaskaluoja savo kliedesiu ir ne argumentuoja.Tik ligoniams nebuvo aisku,kad Lavaste kalbejo apie sese 

 

Vytenis Aleksandraitis AČIŪ, kad profilis "Deniss Luka" išsidavė esanti žurnalistė Asta Kuznecovaite. Todėl netikrus apsimetančius profilius blokuoju. AČIŪ, kad Dale Butkevičiene savo nuomonę reiškia - aš visad priimu kitą nuomonę, bet chuliganizmo nepakęsiu - dar į Lryto redaktoriui ir Žurnalistų etikos komisijai pasiūsiu visas "grožybes", nes aš ne Simonas Kroydonas  - nesiceremoninsiu.

 

Vytenis Aleksandraitis M i e l a Dale Butkeviciene, rašytoja aiškiai pasakė, kad "paliko DUKROS kapą", o ne sesės, ir dar tą teiginį kitame sakinyje patvirtino, jog L.S. "liko vienintelė liudininke ...". Juk žymi rašytoja Laima Lavastė, su kuria Arvydas Juozaitis važinėjo kaip vertėja jam į Estiją dėl Baltijos kelio organzavimo - nėra visiškai "nukvakusi", kad dukrą nuo sesės neskirtų šnektoje. Todėl, panašu, kad ji atliko PROVOKACIJĄ su "nusišnekėjimo" apsimetimu, nes tą "nusišnekėjimą" tendencingą galėjo užsakyti, kas nudaigojo vaiką, nes jį sužalojo. Todėl labai tinka jiems, kad Andrius Lobovas skleistų apie kapą ir tada nekas nesirūpins VAIKO SUŽALOTA SVEiKATA. Apie tos provokacijos psichologiją dėstau STUDIJOJE šioje - http://kazlusporto.puslapiai.lt/gyvenimas/demaskavimai/deimant/index.htm Todėl tikiuosi, kad ponia Dalė yra protinga moteris-mama ir ..
.

Ar Valstybės PRIEVARTA PRIEŠ VAI

Patinka · Atsakyti · Pašalinti peržiūrą · 1 d. · Redaguota

 

Deniss Luka O čia kas paslaptis, kad Vaidotaitis tavo feikinis profilis? Blet, visi žno, o jis durnelis apsimeta, kad tai didelė paslaptis ir niekas nesusigaudo.

 

Deniss Luka Ne veltui tavo dukros net tavo vardo nenori girdėti, oi neveltui. Gėda merginoms tokį tėvą turėti.

 

Vytenis Aleksandraitis Čia mano dukra Dziuginta Aleksandraityte  gali "pasigrožėti" jau nusivažiavusios "žurnalistės" susikurtu melagingu profiliu Deniss Luka", kurį pagal žemaitišką patarlę KUOM PATI KVEP - TUOM KIT TEP, kuria ištysai "fekinius" profilius ir lenda į kitų profilius, užsiiminėdama patyčiomis. Ypatingai jomis pasižymėjo šioje mano temoje Tarptautinės VAIKŲ GYNIMO DIENOS (birželio 1 d.) proga, kai žymi istorijos mokslininkė Inga Baranauskienė pasiūlo žurnalistei atsiversti tarptautinį žodyną, o aš kai išaiškinu jai Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto taisykles dėl PRIVERSTINAI pasaulyje pradangintų vaikų žymėjimo atitinkamomis spalvomis sąrašą - tai kaip pasityčiojo ši "žurnalistė" - galite "pasigrožėti" NUOTRAUKOJE šioje - http://kazlusporto.puslapiai.lt/gyvenimas/demaskavimai/deimant/aiskinimas-kuznecovatei-ir-jos-reakcija.jpg

 

KAZLUSPORTO.PUSLAPIAI.LT

kazlusporto.puslapiai.lt

Patinka · Atsakyti · Pašalinti peržiūrą · 1 d.

 

Dziuginta Aleksandraityte Deniss Luka  parašėt netiesą. Man tikrai nėra gėda ir su tėčiu bendraujam. Ir jums linkiu to paties.

 1Rūpi · Atsakyti · 22 val.

 

Vytenis Aleksandraitis A Č I Ū miela dukra Dziuginta Aleksandraityte. . O ką apie mane čia aukščiau rašo skandalingai garsiosios žurnalistės Astos Kuznecovaitės netikras ("feikinis") profilis "Deniss Luka".,  lai pabūna liudininkais mano auklėtiniai, kurie irgi, manau, nepritars fiziniam smurtui prieš vaikus, nes ši tema ir yra skirta tam, kaip ir mano auklėtiniai: Ingrida Zurauskaite - Brandon Svajūnas Svajoklis (Pajaujis) ir Edita Martusevičiūtė kaip savo pedagoginiuose fiziologijos-psichologijos kursiniuose darbuose nagrinėjo vaikų fizinio vystymosi teoriją (pastaroji net per pasaulio čempionatą, kuriame Maskvoje ir Chokaido saloje dalyvavo), o praktiškai visą tai išbandė Lietuvos čempionais buvę Lina SimniskaiteRenata Sungailaite-Norkiene, Pasaulio lietuvių žaidynių prizininkais buvę Nerijus Garnys  ir Richardas Kaunietis, besiorientavę su žemėlapiu baidarėmis (ten ir Lina Simniskaite medalį plėšė tada, kai jos porininkas buvo Vidmantas, kurio brolis Henrikas Genulevicius buvo Lietuvos ir net Pabaltijo (dabar Baltijos šalių) daugkartiniais čempionais baidarių slalome bei raly varžybose.

Tai ne eiliniai jųjų pasiekimai, nes mūsų sporto šakose nebuvo jokio fizinio smurto, kurį dabar prieš vaikus propaguoja vaikų psichiatras Linas Slušnys, kuris dar dabar balotiruosis Tėvynės sąjungos sąraše (ką apie tai galvoja Татьяна Narkyavichene ir Romualdas Povilaitis?)

M I E L I E J I - pažymėjau ("užtaginau") Jus visus, kad pabūtumėte liudininkais, nes skandalingoji žurnalistė Asta Kuznecovaitė mane persekioja ir skundžia ("reportina") Facebook-o automatams vėl, kaip tai buvo pernai daryta 8 mėnesius iš eilės buvau blokuotas už MH17 lainerio keleivių SĄMONINGO nužudymo įrodymus; per lygiai tokią pat metodiką, kaip ir per pirmojo mūsų planetos kosmonauto J. Gagarino nužudymą, kurio žudiką V.A. Krečetovą su naikntuvu Su-15 fiksavau savo radaru 1968-03-27, kai Mordvijoje tarnavau šalia Baraševo, kur šalimais GULAG-o lageryje kalėjo sesė Nijole Sadūnaitė ir šiek tiek toliau kunigas Robertas Grigas, kurie labai gerai pažinojo tą vaiką, prieš kurio atliktą smurto KINOGRAMĄ sudariau šioje temoje. Juk jas atlikinėjau visą gyvenimą sportinių judesių teorijos Biomechaniniams dėsniams nustatinėti.

Todėl dabar už tai galiu vėl prarasti Facebook-ą per šios skandalingos žurnalistės A. Kuznecovaitės skundus, kuri tyčiodavosi iš manęs dėl J.Gagarino nužudymo tyrimų, matyt, Rusijos FSB užsakyta? Lai VSD specialstai aiškinasi su ja - matyt, vėl reikės perduoti Departamentui, kuris yra mano vardo gatvėje.

Juk tuos SĄMONINGUS nužudymus J.Gagarino ir MH17 keleivių nustačiau, nes buvau Orientacininkas ir naudodamasis mūsų sporto šakos Žemėlapių piešimo kompiuterine programa OCAD-11 (žiūr. NUOTRAUKOJE-koliaže mano žemiau) , kaip tik ir išmatavau mūsų planetos dalelę nuo J.Gagarino žuvimo vietos iki mano radarų antenų ir tuo įrodau, jog J.Gagarino skrydžio negalėjau matyti su savo radaru, o radaru fiksavau jo žudiką su naikintuvu Su-15; dar bandomuoju naujai sukurtu tada, kuris 3 - 4 kart aukščiau skrido, o po to man iš radaro dingo, nerdamas žemyn, kad J. Gagariną nužudyti. Apie tai googlinktės kosmonauto Aleksejaus Leonovo parodymuose, kuriam per J.Gagarino dukras rašiau ir kuris jau ne seniai Anapilin iškeliavo.

O žurnalistei Astai Kuznecovaitei siūliau dėl MH17 susidomėti, nes ji po UkraJiną gastroliuodavo. Bet, ji vietoje to, kad Lietuvos visuomenę prašviesti, pasirinko iš manęs ne tik tyčiotis, bet dar ir skųsti Facebook-o automatams, kurie dar nėra tobuli žmonių intelektinei kalbai įvertinti.

Todėl įspėju, jei dings šis komentaras - tai , tikrai, į VSD siųsiu ir viešai skelbsiu visus "užreportintus" komentarus, kuriuos jau dabar šioje temoje parodysiu, jei netapsiu užblokuotas.

Jei neparodysiu - užtilsiu; prarasiu vėl Žodžio Laisvę - tai žinokite, kas mane persekioja ir kieno tai rankos užsakytos, kad smurtauti prieš vaikus, juos atiminėjant iš tėvų vaikų prekybos labui.

Šitą politiką iš socdemų sėkmingai perima T.S. konservatoriai, pas kuriuos jau nieko nelieka nei konservatoriško ir nei krikščioniško.

Arvydas Juozaitis ir Naglis Puteikis-Rūta Zabielienė gal atkreips šį dėmesį? Šios politinės jėgos Jonavos skyraus pavaduotoja 

Janina Altaravičienė ar negali tai fiksuoti programinei rinkiminei kampanijai?https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3001025876604424&set=pb.100000911233614.-2207520000..&type=3

https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y9/r/pYa91jLXA4e.png

 

 Patinka · Atsakyti · 8 val.

 

Ingrida Zurauskaite - Brandon Deniss Luka kaip jum negeda tokius dalykus rasyti, jus ydetumet tiek darbo ir meiles darbui su vaikais. Treneris viska atiduoda vo savo aukletiniam. Tokiu zmoniu daugiau, tai gal ir jus butumet mandagesne , o ne gatviu kalba smeiziat gerbiama ji aukletiniu treneri. Prasaom atsiprasyti, jo gyvenimas ir jo seima jum neturetu rupeti.Patinka · Atsakyti · 7 val. · Redaguota

 

 

Deniss Luka Čia jūs gal mamaša tų vaikų, kurių jis pusnuogių nuotraukas į savo facebooką prieš kelis metus dėjo ar gerbėja tokių nuotraukų?

https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y9/r/pYa91jLXA4e.png

 

Vytenis Aleksandraitis Ar jau visiškai pasigėrusi ponia Asta Kuznecovaitė su savo melagingu profiliu "Denss Luka"? Nuo kada sportuojantys vaikai varžybose turi dalyvauti ne su trumpa apranga? Siūlau mažiau naudoti alkoholį, nes šios mano temos šio komentaro autorė ponia Dale Butkeviciene  bandė tramdyti Astą Kuznecovatę, kuri viešai rašinėjo Facebook-e, jog UŽMUŠ SAVO MOTINĄ ir pati nusižudys, keršydama savo dukrai nepilnametei - tada dar net mažametei. Todėl miela 

Ingrida Zurauskaite - Brandon , šią garsią Lietuvos žurnalistę reikia gelbėti, nes jąja, matyt, užsienio Žvalgybos struktūros, greičiausiai, Rusijos FSB naudojasi, kad ji kompromituotų Lietuvą. "Pasigrožėkite" jos rašinėjimais:

 

 

 

   
 

  Facebook-o automatams apskųsti komentarai dėl MH17 maršruto lainerio keleivių SĄMONINGO nužudymo įrodinėjimuose, dėl ko autorius buvo blokuojamas net 8-is mėnesius iš eilės

     
 

About Your Comment

Vakar, 23:20

Vakar, 17:21

Your comment didn't follow our Community Standards on harassment and bullying

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis

Vis tik grįžkime prie temos - prie vaikui sugadintos sveikatos. Malonu man būdavo iš L. Stankūnaitės gerbėjų protingiausias diskutuotojas buvo Donaldas Šarmanauskas. Tada mums knietėjo surasti bendrą kalbą su josios fanais, kai pamatėme josios labai prastą būseną po josios paskelbtu video pasakojimu, kaip josios sugadinta sveikata, kaip jai skauda širdį. Ir tai labai natūralu, kai ji ne savo noru buvo priversta smurtauti prieš savo dukrą, kurią su savo ir kitais "teismo" vykdytojais suluošino savo vaiką. Todėl kiek galima Garliavos Šturmo pagrindinei propagandistei alkoholiu užsipilti savo akis (tai Simonas Kroydonas puikiai visus lėbavimus išviešino) ir nematyti jaunos mamos tragedijos, kuri būdavo į susitikimus su vaiku atvažiuodavo su paaky mėlyne ar ją kaip kokį maišą apsauginiai įmesdavo į automobilį. Ta ką turėjo galvoti jos vaikas, tokius "vaizdelius" matydamas? Todėl čia tos propagandistės ausis ir liežuvis "Deniss Luka", taip ir nesugeba atsakyti, kodėl prieš vaiką buvo taip brutaliai smurtaujama, kad jį taip suluošinti ir nuo jo suloušinimo pačiai mamai sveikatą susigadinti. Todėl siūlau primygtinai paklausyti L.Stankūnaitės tvirtinimus apie NUOLAT vaikui skaudančią galvą ir skaudantį pilvą, kuris šis PSICHOSOMATINIS NEGALAVIMAS atsirado po smurto ir fiksuotas VTAT darbuotojų net 10 mėnesių po Garliavos Šturmo - https://www.youtube.com/watch?v=jQkBqMRA_LE AČIŪ Gegužės 17-tosios grupei (jos vadovė Татьяна Narkyavichene, o LŽTGA pirmininkas Romualdas Povilaitis), kur tos Asociajos iniciatyvos dėka ir tapo nustatytas kraupus vaiko sveikatos sugadinimas. Įsiklausykite, ką Laimute Stankūnaitė kalba.

 

About Your Comment

Birželio 5 d., 15:56

Jūsų komentaras atkurtas sistemoje „Facebook“

Birželio 5 d., 13:55

Birželio 5 d., 13:25

Your comment didn't follow our Community Standards on harassment and bullying

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis

Negi ir 

Deniss Luka, kaip žurnalistė Asta Kuznecovaitė savo smegenis alkoholiu pragėrusi, kad nesupranta loginių paaiškinimų? Juk Dmitrijus Gordonas su didžiausiu Ukrajinos priešu Igoriu Girkinu-"Strelkovu" viešą pokalbį pravedė tik tam, kad to pokalbio detales į tarptautinį Hagos teismą perduoti kaip pagrindinio to teismo kaltinamojo dėl MH17 keleivių nužudymo parodymų labai svarbių šio kraupaus nusikaltimo.

O dėl Lietuvoje kraupiausio Garliavos Šturmo pasekmių nusikaltimų irgi, matyt, bus tarptautinis Hagos teismas, jei per tarptautinę paiešką šio venintelio Europoje pradanginto vaiko paaiškės rimti sveikatos sutrikdymai nuo valstybinio smurto prieš šį vaiką pasekmių.

Juk į šį teismą jau tiks žurnalistės Astos Kuznecovaitės mano čia žemiau nufotografuotas pirmas komentaras, kuriame viršuje parodau nuotrauką sąrašo šios tarptautinės paieškos, kurioje net pirmu numeriu įrašyta lietuvaitė Deimantė Stankūnaitė, o po to Lietuvos istorijos mokslininkė Inga Baranauskienėpataria minimai žurnalistei pažvelgti į tarptauinį žodyną žodžių reikšmes, kurias A. Kuznecovaitė vartoja, lyg būtų iš nuskalstamo pasaulio. Po to aš ja smulkiai paaiškinau, kaip tos tarptautinės paieškos sudaromas sąrašas ir kaip atžymimi - kokiomis spalvomis atrasti paieškomi dingę žmonės (tų spalvų reikšmių paaiškinimo nuotrauka matote mėlynu fonu).

Taigi šios žurnalistės priklausomumas nuskalstamam pasauliui pasitvirtino, kai ji vietoje to, kad man padėkuotų už JTO paieškos taisyklių išaiškinimą (išvertimą iš prancūzų kalbos), Asta Kuznecovaitė pasityčojo iš mūsų su ponia Inga  ir mano darbo bandant paaiškinti - pagal nuvalkiotus KGB-inės ir rusiškuosius FSB-inės veiklos metodus pasiūlo "kreiptis pas psichiatrus".

Kadangi ne nenurodė kam kreiptis, tai, panašu, ir mokslininkei kartu pasiūlyta.

Vadinasi, Lryto žurnalistė ignoruoja tarptautinę vaiko paiešką ir iš josios viešai tyčiojasi lygiai taip pat, kaip ir DELFI.lt redakcija pasityčiojo, Lietuvos gyventojus apgaudama. Už tai šios redakcijos redaktorei Rasai Lukaitytei-Vnarauskienei Prancūzijos baudžiamajame tribunole iškelta baudžiamoji byla Nr. 20139182. Analogiška baudžiamoji byla dėl šmeižto yra iškelta ir 15min.lt direktoriui Ramūnui Šaušikovui.

Panašu, kad per žurnalistę Astą Kuznecovaitę (kuri, beje, AČIŪ Dievui, mane užblokavo 🙂 ) gali tokią pat bylą užsidirbti ir Lrytas redakcija.

O, kadangi ji labiausiai ir vienintelė Lietuvoje iš žurnalistų rašanti apie šitą JTO paieškomą vaiką, tai panašu, kad ir jai reikės tarptautiniame teisme atsakyti už šiam vakui sugadintą svekatą per SĄMONINGĄ Tautos dezinformavimą.

Juolab, Garliavos Šturmo stebėtojai tapo fiziškai nukentėję nuo PERTEKLINĖS POLICIJOS JĖGOS (tai buvo pasakiusi Dalia Grybauskaitėrinkiminiuose debatuose) ir be reikalo po teismus buvo tampyti kelis metus. Net chemiškai su savo dukra nepilnamete buvo nukentėjusi Татьяна Narkyavichene, o, kadangi teismai visus stebėtojus išteisino, tai dabar eilė ateina to "teismo" vykdytojams.

Žodis "teismas" kabutėse, nes jokie įstatymai nei jokie teismai prievartos prieš stebėtojus ir prievartos prieš vaiką nenumato.

Todėl JTO ir atmetė mūsų Valstybės sapaliones apie "paslėpimą" nuo kažkokio "nusikalstamo poveiko", kai tą labai grubų nusikaltimą pati Valstybė atliko.

Todėl lai "Denss Luka", kaip A. KUZNECOVAITĖS AUSIS IR LIEŽUVIS lai perduoda savo galvai, jog tokios aršios L.Stakūnaitės gerbėjos nei Lukos nei Deniss-os nebuvo, ji tik atsirado, kai mane A. Kuznecovaitė užblokavo.

Apie tai Simonas Kroydonas naujam pamfletui gali šį faktą fiksuoti, nes jumoreskoms išjuokimu reikalingi tik faktai.

 

 

About Your Comment

Birželio 5 d., 15:56

Jūsų komentaras atkurtas sistemoje „Facebook“

Birželio 5 d., 13:55

Birželio 5 d., 13:25

Your comment didn't follow our Community Standards on harassment and bullying

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis

Negi ir Deniss Luka, kaip žurnalistė Asta Kuznecovaitė savo smegenis alkoholiu pragėrusi, kad nesupranta loginių paaiškinimų? Juk Dmitrijus Gordonas su didžiausiu Ukrajinos priešu Igoriu Girkinu-"Strelkovu" viešą pokalbį pravedė tik tam, kad to pokalbio detales į tarptautinį Hagos teismą perduoti kaip pagrindinio to teismo kaltinamojo dėl MH17 keleivių nužudymo parodymų labai svarbių šio kraupaus nusikaltimo.

O dėl Lietuvoje kraupiausio Garliavos Šturmo pasekmių nusikaltimų irgi, matyt, bus tarptautinis Hagos teismas, jei per tarptautinę paiešką šio vienintelio Europoje pradanginto vaiko paaiškės rimti sveikatos sutrikdymai nuo valstybinio smurto prieš šį vaiką pasekmių.

Juk į šį teismą jau tiks žurnalistės Astos Kuznecovaitės mano čia žemiau nufotografuotas pirmas komentaras, kuriame viršuje parodau nuotrauką sąrašo šios tarptautinės paieškos, kurioje net pirmu numeriu įrašyta lietuvaitė Deimantė Stankūnaitė, o po to Lietuvos istorijos mokslininkė Inga Baranauskienė pataria minimai žurnalistei pažvelgti į tarptautinį žodyną žodžių reikšmes, kurias A. Kuznecovaitė vartoja, lyg būtų iš nuskalstamo pasaulio. Po to aš ja smulkiai paaiškinau, kaip tos tarptautinės paieškos sudaromas sąrašas ir kaip atžymimi - kokiomis spalvomis atrasti paieškomi dingę žmonės (tų spalvų reikšmių paaiškinimo nuotrauka matote mėlynu fonu).

Taigi šios žurnalistės priklausomumas nuskalstamam pasauliui pasitvirtino, kai ji vietoje to, kad man padėkotų už JTO paieškos taisyklių išaiškinimą (išvertimą iš prancūzų kalbos), Asta Kuznecovaitė pasityčiojo iš mūsų su ponia Inga ir mano darbo bandant paaiškinti - pagal nuvalkiotus KGB-inės ir rusiškuosius FSB-inės veiklos metodus pasiūlo "kreiptis pas psichiatrus".

Kadangi ne nenurodė kam kreiptis, tai, panašu, ir mokslininkei kartu pasiūlyta.

Vadinasi, Lryto žurnalistė ignoruoja tarptautinę vaiko paiešką ir iš josios viešai tyčiojasi lygiai taip pat, kaip ir DELFI.lt redakcija pasityčiojo, Lietuvos gyventojus apgaudama. Už tai šios redakcijos redaktorei Rasai Lukaitytei-Vnarauskienei Prancūzijos baudžiamajame tribunole iškelta baudžiamoji byla Nr. 20139182. Analogiška baudžiamoji byla dėl šmeižto yra iškelta ir 15min.lt direktoriui Ramūnui Šaušikovui.

Panašu, kad per žurnalistę Astą Kuznecovaitę (kuri, beje, AČIŪ Dievui, mane užblokavo 🙂 ) gali tokią pat bylą užsidirbti ir Lrytas redakcija.

O, kadangi ji labiausiai ir vienintelė Lietuvoje iš žurnalistų rašanti apie šitą JTO paieškomą vaiką, tai panašu, kad ir jai reikės tarptautiniame teisme atsakyti už šiam vakui sugadintą svekatą per SĄMONINGĄ Tautos dezinformavimą.

Juolab, Garliavos Šturmo stebėtojai tapo fiziškai nukentėję nuo PERTEKLINĖS POLICIJOS JĖGOS (tai buvo pasakiusi Dalia Grybauskaitė rinkiminiuose debatuose) ir be reikalo po teismus buvo tampyti kelis metus. Net chemiškai su savo dukra nepilnamete buvo nukentėjusi Татьяна Narkyavichene, o, kadangi teismai visus stebėtojus išteisino, tai dabar eilė ateina to "teismo" vykdytojams.

Žodis "teismas" kabutėse, nes jokie įstatymai nei jokie teismai prievartos prieš stebėtojus ir prievartos prieš vaiką nenumato.

Todėl JTO ir atmetė mūsų Valstybės sapaliones apie "paslėpimą" nuo kažkokio "nusikalstamo poveiko", kai tą labai grubų nusikaltimą pati Valstybė atliko.

Todėl lai "Denss Luka", kaip A. KUZNECOVAITĖS AUSIS IR LIEŽUVIS lai perduoda savo galvai, jog tokios aršios L.Stakūnaitės gerbėjos nei Lukos nei Deniss-os nebuvo, ji tik atsirado, kai mane A. Kuznecovaitė užblokavo.

Apie tai Simonas Kroydonas naujam pamfletui gali šį faktą fiksuoti, nes jumoreskoms išjuokimu reikalingi tik faktai.

 

 

About Your Comment

Gegužės 20 d., 07:44

Jūsų komentaro atnaujinimas

Gegužės 19 d., 22:06

Gegužės 19 d., 10:25

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech (Jūsų komentaras neatitiko mūsų neapykantos kalbos standartų)

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis

D ė m e s i o , štai, prieš 8 metus rašytas mano komentaras apskųstas. Nenubaudė, nes už tą žodį porą- kartų kentėjau - todėl dabar nevartoju tų terminų ir patariu kitiems nevartoti. O skundiko braižas vienodas, kuris mane skundė už MH17 Kremliaus naudai ir baudė 8 X 30 = 230 nelaisvės (10 dienų buvau į Laisvę išleistas terminui nesuėjus, nes žmonės apžiūrėjo ir bausmę nuėmė-atsiprašę) O dabar tik po senienas kažkas landžioja ir ieško, ką aš buvau parašęs prieš kelis metus, bet į jo skundus jau automatai nereaguoja.

 

About Your Comment

2019 m. gegužės 28 d., 18:39

Dėkojame už jūsų atsiliepimą

2019 m. gegužės 28 d., 18:24

Jūsų komentaro atnaujinimas

2019 m. gegužės 28 d., 18:06

Peržiūrime jūsų komentarą

2019 m. gegužės 28 d., 17:54

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis

Atleiskite, visą Ukrainą dviračiu išvažinėjau, bet "amerikosų" jokių nemačiau ir negirdėjau apie juos kalbant. O mano močiūtė iš UkraJinos sakydavo patarlę KACAP - ZA ŽOPU CAP CARAP .Tai įrodo, kad tarp ukraJinų ir kacapų (totoriškai "mėsininkų-skerdikų") priešprieša buvo jau nuo XVI amžiaus ir čia ant jokių "amerikosų" nereikia varyti bei svaigti. O Dalia Grybauskaitė GRYBĄ SUPJOVĖ, paniekindama nuo LDK laikų bendrystę lietuvių ir ukraJinų dar LDK Gedimino įtvirtintą

 

About Your Comment

2019 m. balandžio 13 d., 10:42

Dėkojame už jūsų atsiliepimą

2019 m. balandžio 13 d., 10:22

Jūsų komentaro atnaujinimas

2019 m. balandžio 13 d., 10:18

Peržiūrime jūsų komentarą

2019 m. balandžio 13 d., 09:53

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis

Palaukite, o kodėl dabar 99% normalios lytinės orientacijos žmonių, žiūrėdami čempionatą, turi vemti? Ar didžiosios žmonijos daugumos PRIVERSTINIS VEMDINIMAS naudingas žmonijos sveikatai? Ir įdomu, kaip jie šoks? Negi ŠOKS VIENAS ATBULAS, SAVO UŽPAKALINĘ DALĮ ATSUKĘS Į PARTNERIO PRIEKINĘ DALĮ ???

 

About Your Comment

2019 m. balandžio 6 d., 14:43

Sutikote su mūsų sprendimu

2019 m. balandžio 5 d., 18:54

Jūsų komentaro atnaujinimas

2019 m. balandžio 5 d., 18:49

Peržiūrime jūsų komentarą

2019 m. balandžio 5 d., 16:19

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis

Aišku, bet Mykolas Lietuvis ten ne prie ko dabar ant karštųjų. Todėl, na, suskoncentruokime link mūsų brolių ukraJinų-buvusių rusėnų, kurie LDK sudėtyje mokėjo su lietuviais susišnekėti ir prieš maskolius kariauti. Net apakau, kad MASKOLIAIS baltarusiai ir ukraJinai labiau kacapus vadina, nei mes lietuviai, kurie pamiršome senąją žmonių šnektą, tik maskoliis juos vadinusius -net nepadėjo Jakaterinos II-osios ukazas draudžiantis maskolių pavadinimą. Tad ar šis pavadinimas ne slypi su Dabalceve atlikta klasta po Minskas-2 "paliaubų"? Kam tada "batka" visas 16 valandų per naktį kavą nešiojo Normandijos grupei, jei šturmuotas Debalcevo katilas buvo po paliaubų? Ar nepagreitins tai Gudijoje derusifikacijos proceso, kurį jau "batka" pradėjo?

 

About Your Comment

2019 m. balandžio 2 d., 12:59

Dėkojame už jūsų atsiliepimą

2019 m. balandžio 2 d., 10:44

Jūsų komentaro atnaujinimas

2019 m. balandžio 2 d., 10:39

Peržiūrime jūsų komentarą

2019 m. balandžio 2 d., 09:47

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis

Kijevo Rusios ukraJinai duoklių niekada nemokėjo - todėl jie maskolių ir nekentė, kad jie parsidavė Aukso Ordai. Todėl Kijevą teko Algirdui gelbėti nuo mongolų keršto ir juos sumušus prie Mėlynųjų vandenų, taip išgelbėjo Kijevą, kuris pradėjo kariauti su maskoliais mongoliškaisiais. Todėl ukrajinų ir maskolių mentalitetas ir visiškai skirtingas. Todėl ir dabar maskoliams per mažai intelekto, kad nustatyti J.Gagarino nužudymo įrodymus - tai minėtą radarą ir autopilotą, kurie suveikė kaip Zenitinės raketos "Guidance" valdymo galvutė, numušusi Donbase MH17 lainerį - http://kazlusporto.puslapiai.lt/istorija/gagarino-nuzudymas/avio-radaro-sukur-irod-koliazas.jpg.

 

About Your Comment

2019 m. balandžio 2 d., 13:08

Dėkojame už jūsų atsiliepimą

2019 m. kovo 21 d., 14:05

Jūsų komentaro atnaujinimas

2019 m. kovo 21 d., 13:40

Peržiūrime jūsų komentarą

2019 m. kovo 21 d., 10:25

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis

Šiaip, ruskynas yra žymiai žemesnės kultūros padermė, nes Maskolija nuo pat Ivano Žiauriojo laikų buvo prieš Europos civilizacviją, kaip ir jo proprotėvis Aleksandras Nevskis mongolų chanų barbariškų tradicijų puoselėtojas. O po 1721 m. Petro I-ojo istorijos suklastojimo bei dirbtinės rusų nacijos sukūrimo, jos pavadinimą pavogus iš Kijevo Rusios - LDK partnerės- nuo tada ir tapo Rusija nesutaikoma lietuvių, gudų, ukraJinų ir lenkų nesutaikomu priešu net visoje genetikoje. http://uainfo.org/blognews/398664-kak-moskoviya-ukrala-istoriyu-kievskoy-rusi-ukrainy-doklad-doktora-istoricheskih-nauk.html

 

 

About Your Comment

2019 m. balandžio 5 d., 19:28

Dėkojame už jūsų atsiliepimą

2019 m. balandžio 2 d., 13:14

Jūsų komentaro atnaujinimas

2019 m. balandžio 2 d., 13:10

Peržiūrime jūsų komentarą

2019 m. kovo 17 d., 19:55

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis

Čia Darius Paulauskas NĘSAMONĘ ĮKĖLĖ, kurios istoriškai niekad taip nebuvo. Siūlau net savo Lietuvos istorijos prisiminti. Jau vien iš Lietuvos istorijos aišku kaip dieną, kad "Rusija" buvo dirbtinai sukurpta Petro I-ojo, pasivogus pavadinimą iš Kijevo Rusios ir uždraudus ukraJinų bei gudų senąsias RUSĖNŲ tarmes. Todėl Lukašenka jau „atsičiuchino“ ir jo Švietimo minitras Michailas Žuravkovas priėmė nutarimą dėl mokyklų DERUSIFIKACIJOS. Kai dviračiu du kartus po Baltarusiją važinėjau, gudai save ne rusais, bet litvinais vadina. Jų litvinizacija, irgi, gali būti perlenkta lazda, bet į tai aš atlaidžiai žiūriu. Be to pažiūrėkite į genetiką (naujausius atliktus tyrimus ir jų rezultatus) nuo Smolensko iki Sibiro - vien fino-ugrų ar tiurkų tautelių genai beveik pas visus gyventojus ir rusiško kvapo nerasta. Be to, Moskovija labai ilgą laiką buvo Mongolų ordos sudėyje, o kai Krymo totoriai tapo Aukso ordos paveldėtojais, tai ne tas žodis, kaip Maskvos kunigaikščiai padus laižė Krymo chanui. Maskolija (Maskovija) buvo Krymo vasalu iki Petro I-ojo laikų ir todėl ukraJinai nuo senovės nemėgo kacapų už parsidavėliškumą mongolų-totorių ordai. Nemėgo už tai, kad savo dukras kacapai augindavo chanų pasismaginimams. Ir tai byloja kacapų patys negražiausi keiksmažodžiai, kaip "jopt tv.matj" ir kiti, kilę, būtent, nuo kacapaičių niekinimo. Todėl tie kacapiški keiksmažodžiai ir tapo kaip didžiausio paniekinimo atributai, kurių neturi jokios kitos pasaulio tautos. Todėl visur jau prasideda derusifikacija, nes nuo tos žemosios kultūros jau laikas atsikratyti, ir tas procesas jau prasideda. http://m.nv.ua/world/geopolitics/minsk-zayavil-ob-otkaze-ot-russkogo-mira-i-gotovnosti-vyyti-iz-soyuza-putina-31831.html

 

About Your Comment

2019 m. kovo 1 d., 17:54

Jūsų komentaras atkurtas sistemoje „Facebook“

2019 m. vasario 28 d., 21:21

Peržiūrime jūsų komentarą

2019 m. vasario 28 d., 20:59

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis

Atkreipkite dėmesį, kad vėliavą padeda išskleisti tas su kepure, kuris stovėjo šalia generolo A.Lencovo "stebėtojo". Nuo kada "UKRAJINAI" SIAURAKIAI ??? Ir Donecko kazokai-kacapai jei ir turi genus siauraakių mongolų, bet ne grynus genus.

 

About Your Comment

2019 m. balandžio 2 d., 13:52

Jūsų komentaro atnaujinimas

2019 m. balandžio 2 d., 13:30

Peržiūrime jūsų komentarą

2019 m. kovo 15 d., 19:52

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis

Norvegai toli niekur nenuvažiavo nuo sovietų GULAGŲ sistemos, kai gulaguose gimusios mergaitės buvo niekas, buvo mamų per prievartą dar nepilnametės (pasendinus jų metrikus) išmetamos iš gimtų namų, atiduodamos vilkams - apie tai šiek tiek aš savo tų 3-jų nuotraukų TRILOGIJOJE aprašiau, tik kantrybės turėkite per 13 mašinraščių puslapių - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=600067756700260&set=a.153490474691326.29307.100000911233614&type=1&theater

 

 

About Your Comment

2019 m. kovo 3 d., 15:07

Dėkojame už jūsų atsiliepimą

2019 m. kovo 3 d., 14:14

Jūsų komentaro atnaujinimas

2019 m. kovo 2 d., 02:50

Peržiūrime jūsų komentarą

2019 m. kovo 1 d., 17:25

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis

Tai, ką 

Algimantas Koncius

 įkėlė, patatriu labai dėmesingai ir dvasingai peržiūrėti TIKROJO RUSO kreipimąsi, kuriuos ir aš esu labai daug sutikęs Rusijoje bei armijoje su tokiais net labai bendravęs, kurie apart savo ruso nacijos kėlimo, pirmiau, gerbė kitas tautas ir smerkdavo tuos, kurie ukraJinus žeminančiai vadindavo "chacholais" ar "banderovcais". Tokius aš puikius rusus esu sutikęs prieš 50 metų armijoje ir vėliau Jonavos Ązotinių trąšų gamyklos statybose ir technologiniuose baruose bei komandiruotėse, jau nekalbant, savo ekspedicijose po Rusijos tolimas platybes nuo Kolos pusiasalio-Karelijos-pietų Kaukazo iki tolimiausių Šiaurės Baikalo taigos ar palei Mongoliją Sajanų kalnuose bei jų priekalnėse. Nieko nuostabaus, kad pokaryje mūsų partizanus NKVD-istai naikindavo, daugiausiai iš atsilikusiųjųsibiro tautelių ar kažkokius nesusipratusius "kazachus" siaurakius, kuriuos lengviausiai būdavo prišnekinti iš visokių taigų ištrauktas tų tautų padugnes. Todėl mūsų tauta, gal, ir per daug iškreiptai įspūdį susidarė rusafobišką per NKVD-inius žiaurumus. Taigi ir dabar Debelceve po žiauraus UkraJinų armijos sutriuškinimo, žiūrėkite, kas kelia vėliavą į bokštą - vėl, kaip visad, siauraakių padugnės garbingą rusų tautos naciją teršia 🙁

 

About Your Comment

2019 m. vasario 28 d., 21:31

Dėkojame už jūsų atsiliepimą

2019 m. vasario 28 d., 21:25

Jūsų komentaro atnaujinimas

2019 m. vasario 28 d., 21:22

Peržiūrime jūsų komentarą

2019 m. vasario 28 d., 15:29

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis

"Pasigrožėkite": Danuta Khlopova vietoje to, kad ačiū pasakytų už pastabą ir atsiprašytų, pradėjo grasinti man asmeniškai fiziniu susidorojimu 🙂 O tai, čia ir atsiskleidžia KACAPIŠKA "kultūra".

 

 

About Your Comment

2019 m. vasario 25 d., 20:13

Jūsų komentaras atkurtas sistemoje „Facebook“

2019 m. vasario 25 d., 17:28

Peržiūrime jūsų komentarą

2019 m. vasario 25 d., 15:19

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis

Pirmiau Lopas NETURI BŪTI LOPAS ir, pirmiau, turi mokėti teisingai parašyti šios iškankintos Tautos pavadinimą. Pirmiau, reik atsisakyti šios Tautos kacapiško-maskoliško paniekinančiojo pavadinimo, nes maskoliai buvo Krymo chanų vasalai-jų padlaižiai. kuirie tik po Petrojo I-ojo pasivogė iš Kijevo Rusios pavadinimą ir prilipdė jį mongoloidiniams maskoliams, su kuriais per amžius ukraJinai su lietuviais kartu kariavo prieš maskolius. Ar istorijoje suisivokiate, ponai? Ar visiškai numankurtėjote ir nudebylėjote?

 

 

About Your Post

2019 m. sausio 28 d., 09:56

Dėkojame už jūsų atsiliepimą

2019 m. sausio 28 d., 09:49

Jūsų įrašo atnaujinimas

2019 m. sausio 28 d., 07:19

Peržiūrime jūsų įrašą

2019 m. sausio 21 d., 14:55

Your post didn't follow our Community Standards on hate speech

 

 

Vytenis Aleksandraitis

2013 m. rugpjūčio 5 d.

  · 

Pasidalinta su Viešas

Viešas

T R I L O G I J A - SOVIETINĖS ARMIJOS AKIBROKŠTAI lenktynių į Mėnulį fiaskoje, pamynus teisingumo pamatus

 

Giedrius Bielskus

rašo:

" Vyteni, gal turit kokių nuotraukų iš "tų laikų".. Įkelkite keletą, būtų malonu Jus pamatyti, jauną, su karine uniforma, ar šalia J.Gagarino..." …

Žr. daugiau

— su

Paulius Čečėnas

.

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/1093942_600067756700260_1039897739_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=2c4854&_nc_ohc=VcyOL8IXOzMAX8jhaCE&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=da8f5d4944cafd178943e31338afc60b&oe=5F03EC02

 

 

About Your Comment

2018 m. spalio 30 d., 16:14

Peržiūrime jūsų komentarą

2018 m. spalio 26 d., 10:40

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis

Su žiguliais ir volgom tik milijonieriai gali važinėti. Todėl ir atidavė azijatams. Tokiais atsilikusiais automomobiliais tik azijatai ir važinėti gali.

 

 

About Your Comment

2018 m. gruodžio 29 d., 10:07

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis

Azijatai ir išpjovė lietuvių Tautą

 

 

About Your Comment

2018 m. gruodžio 20 d., 13:21

Jūsų komentaro atnaujinimas

2018 m. gruodžio 19 d., 20:59

Peržiūrime jūsų komentarą

2018 m. gruodžio 19 d., 15:42

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

 

About Your Comment

2018 m. gruodžio 12 d., 14:08

Dėkojame už jūsų atsiliepimą

2018 m. lapkričio 17 d., 11:38

Jūsų komentaro atnaujinimas

2018 m. lapkričio 17 d., 09:28

Peržiūrime jūsų komentarą

2018 m. lapkričio 16 d., 19:38

Your comment didn't follow our Community Standards on harassment and bullying

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis

Gal ir nelogas patriotiškų jausmų, bet TROLIS akivaizdus, NES SLEPIA SAVO VEIDĄ IR TODĖL KOMENTUOJA BE JOKIOS ATSAKOMYBĖS. (Atsiprašau už didžiasias raides)

 

About Your Comment

2018 m. gruodžio 19 d., 21:04

Jūsų komentaro atnaujinimas

2018 m. gruodžio 19 d., 21:00

Peržiūrime jūsų komentarą

2018 m. lapkričio 13 d., 14:23

Your comment didn't follow our Community Standards

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis

Labai teisingai 

Rimas Zukas

 parašė - tą patį pasakė ir Lukašenka - siūlau išklausyti jo ilgiausią konferenciją eilinę ir paskutinę su žurnalistais. Ir kad 

Juozas Pakarskas

 pakabino UkraJinos pardavimo skelbimą, tai NETEISĖTAS IŠSITYČIOJIMAS, nes UkraJina ne Juozo nuosavybė, kad jis ją pardavinėtų. UkraJinai (taip, ukraJinai, o ne kacapiškai paniekinančiai pavadinti "ukrainiečiais) nuo amžių savo gyvybes aukojo už savo žemę, ir kaip reikia mylėti savo žemę, mums tik iš ukraJinų reikia mokytis ir mokytis, o tyčiotis iš nacijos būdinga tik kacapams, nes inteligentiškas ir dvasingas rusas iš kitataučio neistyčios niekada. P kad Egidijus Kuprusevicius mini Fau-2 raketas, kurios apšaudė Londoną, tai, manau, kad FonBraunas galėjo ir nuplagijuoti Sergejaus Koroliovo kuriamas sparnuotas raketas ir jas šiek tiek modifikuoti, kai buvo Maskvoje represuotas visas reaktyvinis institutas ir jo vadai sušaudyti ar ištremti į mirtininkų kasyklas, kaip Sergejus Koroliovas, kurio gyvybę tarp kriminalinių kalinių išgelbėjo nuteistas už lakūno Čkalovo žūtį, kuris buvo geras sportininkas ir visus kriminalinius ant ausų pastatė, kad Sergejų išbadavusį atstatatyti. Ir dėka jo motinos bei jo diplominio vadovo - garsiausio bombonešių ir lainerių kūrėjo Tupolevo, taip pat politinio kalinio dėka, Sergejus per atsitiktinumą sugrįžimui nepakliuvo į paskutinį laivą, kuris nuskendo ir tik pavasarį sugrįžo į Maskvą, kur 1940 m. buvo vėl nuteistas, ir atsidūrė A.Soldženycino aprašytoje "Tupolevskoje šaragoje" (prie josios man 11-mečiui teko būti - pamenu, nieko nesupratau, ka mano senelės sesuo mano seneliui pasakojo, kai jis mane į Maskvą nuvežė). O karui pasibaigus, S.Koroliovas buvo išleistas iš šio kalėjimo, kad vadovautų mokslininkų-konstruktorių delegacijai tyrinėti tas Londoną apšaudžiusias FonBrauno balistines raketas Fau-2. Tai šį kart tiek apie Sergejų. Todėl, ar teisus tas išprotėjęs, dėl kurio ši tema sukurta, tokį prorusišką Kremliaus rėksnį Lukašenką labai greitai nuramintų. Todėl siūlau labai įdėmiai išklausyti visą geopolitinę pažiūrą šios mūsų kaimyninės nuo amžių bendros valstybės vadovo - https://www.youtube.com/watch?v=M0asnBXkFC4

 

 

About Your Comment

2018 m. lapkričio 13 d., 12:06

Dėkojame už jūsų atsiliepimą

2018 m. lapkričio 13 d., 09:13

Jūsų komentaro atnaujinimas

2018 m. lapkričio 12 d., 23:00

Peržiūrime jūsų komentarą

2018 m. lapkričio 12 d., 22:06

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis

Kryžeiviai buvo smulkmė,po 1410-tųjų jų nei kvapo neliko. Bet lietuvius maskoliai kaip naikino, tai labiau nukentėjusios pasaulyje tautos nerasi. Dar ukrajinai taip pat išnaikinti kacapų ir dar iš jų RUSĖNŲ pavadinimas pavogtas.

 

About Your Comment

2018 m. lapkričio 13 d., 12:23

Jūsų komentaras atkurtas sistemoje „Facebook“

2018 m. lapkričio 12 d., 23:03

Peržiūrime jūsų komentarą

2018 m. lapkričio 5 d., 09:51

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis

Mielas 

Jurijus Meilunas

, o ar "liudytojams" negalima įteigti, iš konteksto ištraukus? Kada Tamsta atsisakysite komunistinio Redukcionistinio mąstymo ir kada pradėsite pagal Holistinį metodologiškai mąstyti? Ar mokėtės aukštojoje mokykloje apie Holizmą? Kada baigėte KTU, ar KPI? Prašau parodyti, kur A.R.Vanago žodžiuose yra nurodymas būti "banditu" ir "prievartauti moteris"? Kodėl partizaninis judėjimas turi dabar atsakyti už provokatorius, tapusius vėliau stribais ar NKVD-istų papirktuosius provokatorius? Prašau perskaityti bunkeryje rašomos knygos pratarmę. Juk aiškiai jis žinojo, kad jam teks paaukoti savo gyvybę vardan savo dukros, kuri sulauks ir DIRBS DEMOKRATINĖJE LIETUVOJE. Tai, negi Audrone Karpaviciute nesidžiaugia demokratinės Lietuvos tapimu? Negi jai reikia, kad Lietuva vėl taptų ŽYDŲ KOMUNISTŲ VERGIJA - negi Audrone Karpaviciute už žydus-ŽUDIKUS-komunistus ir už žudymų ideologią čia apie "praskiestas kojas" rašinėja? Tikiuosi, kad ji atsitokės - netikiu, kad ji čia kokio žydo papirkta ar sugundyta, kaip Rūta Vanagaitė.

 

About Your Comment

2018 m. lapkričio 5 d., 10:19

Jūsų komentaro atnaujinimas

2018 m. lapkričio 5 d., 00:58

Peržiūrime jūsų komentarą

2018 m. lapkričio 4 d., 22:41

Your comment didn't follow our Community Standards

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis  G e r b i a m i e j i , Dainius Kepenis

 A P K V A I L I N T A S R. Vanagaitės P R O V O K A C I J O S Didžiojo Spalio PERVERSMO 100-mečio išvakarėse labai meistriškai pagal visus Viešųjų ryšių Juodųjų technologijų dėsnius. Manau, tai, gal, patvirtins ir žymiausias POLITTECHNOLOGAS 

Audrius Butkevicius, bei Žvalgybos specialistas Kastytis Braziulis, nes Rūta Vanagaitė yra didelė Viešųjų ryšių specialistė ir artistė režisūroje pasireiškusi, bet, tik ne istorijoje, kurios nagrinėjimui reikalingas tik mokslinis, o ne literatūrinis pasirengimas ypatingas. O čia kaip tik Dainius Kepenis ir prisipažino neturįs supratimo istorijoje bei bando atsiprašyti, kurio atsiprašymu šios temos pristatyme dalinasi Linas Kevlicius.Todėl galiu patvirtinti, kad Dainius Kepenis čia nuoširdžiai parašė, nes su Dainiumi, kaip su sporto, Sveikos gyvensenos ir Kūno kultūros kolega esu šimtus valandų telefonu su juo pradiskutavęs ir jam rengęs seminarus Kazlų

 Rūdoje bei Jonavos mieste. Bet nuoširdžiai rašydamas ir toliau Dainius Kepenis KLYSTA todėl:Pirmiausiai, 

Dainius Kepenis KLYSTA DĖL " s u s i t a i k y m o " PAMINKLO ir jo pavyzdys visai netinkamas dėl Ispanijos pilietinio karo, primesto nusikaltėliškai komunistų-žydų, dėl kurių ir rusų, ukraJinų, Krymo totorių bei kitos tautos ХХ-tautos nusikaltėliškai buvo naikintos kaip niekad pasaulio istorijoje.

Todėl Rūta VANAGAITĖ SURENGĖ PROVOKACIJĄ, KAD PRIDENGTI ŽYDIŠKĄ NUSIKALTIMĄ PATĮ BAISIAUSIĄ PASAULIUI - tai Didžiojo Spalio perversmo pasekmių nusikaltimą, kriam primetė bolševikų politinis biuras vien iš žydų, su V.I. Leninu - taip pat žydu priešakyje. Kad V.I. Leninas žydų klimės (jo seneliai Blankai per prievartą sustačiakinti) komunistų partija stropiai slėpė ir tik po Rugpjūčio ГКЧП pučio demaskuota kompartijos didžiausia paslaptis.

Todėl Dainius Kepenis PRIVALO PASIKARTOTI PRIVALOMUOSIUS LAIKYTUS EGZAMINUS iš TSKP istorijos bei "mokslinio" Komunizmo, dėl ko žydų Karlo Markso ir Fridricho Engelso kolega XIX-XX amžių sandūroje vadintas MARKSIZMO Romos POPIEŽIUMI Vokietijos socialdemokratų partijos vadovas Karlas KAUTSKIS po ginkluoto Didžiojo Spalio perversmo ir po jo sukelto brolžudiško pilietinio karo, pasmerkė V.I. Leniną savo knygoje TERORIZMAS IR KOMUNIZMAS. Bet, deja, to paties pavadinimo brošiūra Raudonosios-kruvinosios armijos įkūrėjo Leibo Bronšteino (Levo Trockio), parašyta šarvuotame traukinyje - tos kruvinosios armijos štabe, organizavusias pačias baisiausias žudynes, kurias Lietuvos visuomenė tada net nesapnavo, ĮTEISINO Raudonojo TERORO ŽUDYNES. Tą Levo Trockio veikalą baisiausiai išgyrė J.V.Stalinas, kuris vėliau trockistus šaudė (net ir Lietuvos KP įkūrėjus).

Todėl 

Dainius Kepenis NEPAGALVOJA, KAD KVIEČIA SUSITAIKYTI SU ŽUDYNĖMIS ir susitaikyti su okupantais NKVD-istais bei koloborantais ISTREBITELIAIS (stribais), kurias ir buvo jo pažįstomojo artimieji Lebrikai, žuvę ...

Todėl Dainius Kepenis NEGALI Lietuvos ISTORIJAI PRIMESTI TO, KO NEBUVO - t.y. "pilietinio" karo, tikrai, nebuvo - buvo karas tik su okupantais ir koloborantais..

Todėl Lietuvos ATKŪRIMO 100-mečiui artėjant, siūlau iki šv. Kalėdų giliai permąstyti. Nuo sovietmečio-vaikystės-jaunystės laikų pamenu, kad terminu "banditas" partizanus niekino tik NKVD-istai, stribai ir kriminaliniai nusikaltėliai, kurios partizanai Karo lauko teismais negailėstingai baudė. Todėl tų partizanų kūnai išniekinti ir voliojosi Patvoriuose - tą žodį todėl rašau iš didžiosios.

Todėl Partizanai ir Karo lauko teismuose nuosprendžius priiminėjo už moterų bei vaikų žūdymą "partizanų" vardu. Juk, pirmiau, Partizanai vykdydavo teismus, aptardavo pagal galiojančius Karo lauko teismų taisykles, o tik tada priimdavo nuosprendžius nuteisti ar išteisinti.

O dėl to, ką mano senas ir labai geras draugasDainius Kepenis, apgautas apgavikės Rūtos Vanagaitės, paminėjo išžudytą šeimą, tai reikia tirti, bet ne pliurpti, nes tos šeimos galvos visos buvo stribais gerai ginkluotais ir ta nėsčia moteris kovos veksmuose galėjo žūti, arba atsitiktinai, arba, net ir su ginklu rankose, jei partizanai stribų gūžtą atakavo.

Juk pagal visas karo taisykles, ten kur nėsčios moterys, ginkluoti vyrai neturi lankytis, kad joms apsaugą galima būtų užtikrinti. Tik menkystos rusiškai-kacapiškos Donbase ir islamistai dengiasi nuo priešų moterimis, vakais, gimdymo namais, kad po karo veiksmų galima būtų šlykščiausiai bliauti.

Tariu visiems AČIŪ, kurie mane iš draugų išmetinėja už mano nesutikimą dėl "bandito" termino partizanams, kurio sovietmetyje iš žmonių negirdėjau, nors mieste augau - kas darėsi miške, nuo manęs slėpė tėvai bei artimieji. Taip tada reikėjo. Taigi dabar turiu žymiai svarbesnių darbų, nei auklėti nesusipratusius. Juk, kaip radarų specialistas ir mūsų planetos pirmojo kosmonauto J. Gagarino nužudymo liudininkas (savo radaru fuksavęs nerealų naujai bandomojo Su-15 naikintuvo-žudiko greitį) tyrinėju ir Malaizijos lainerio maaršruto МЧ17 tarp Donecko ir Lugansko taip pat SĄMONINGO NUMUŠIMO aspektus, nes esu vienintelis Lietuvoje radarų specialistas. Dabar Lietuvos kariuomenėje tokieneruošiami, matyt, o apie zenitines raketas išmanančių, visai nėra - turiu tam įrodymą, bet tau ne ta tema čia.

Taip, kad žudymai, kaip Smolensko aerodrome Lenkijos prezidento susprogdinimas ir, gal, net Aleksandrovo choro Adleryje, ar daugiaukščių su žmonėmis Rusijoje sprogdinimai tesiasi ir dabar pagal patirtį Lietuvoje pokario atliktą tam, kad apkaltinti ne kaltus, ir tam pradėti grobikiškus karo veiksmus. Todėl RODAU A.R.VANAGO PRISIMINIMŲ 21 psl. UŽSIMINTĄ APIE KARO LAUKO TEISMO EPIZODĄ KRIMINALINIAMS NUSIKALTĖLIAMS PRISIDENGUSIEMS "partizanų" VARDU. Tą ištrauką rodau iš šio 21 psl. platesniu kontekstu - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1848418731865150&set=p.1848418731865150&type=3&theater

 

 

About Your Comment

2018 m. spalio 31 d., 22:45

Your comment didn't follow our Community Standards on harassment and bullying

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis AleksandraitisTai, štai, KOKS Donaldas Šarmanauskas ŠLYKŠTĮYNĖ - APGAVIKAS, nenufortografavęs citatos pabaigos. Tai, vadinasi, Donaldas Šarmanauskas

 SĄMONINGAS NUSIKALTĖLIS, MULKINANTIS SKAITYTOJUS su iš konteksto ištrauktomis citatų dalimis. Apie nusikalstamą teisininko Donaldo Šarmanausko veiką detaliau skaitykite ČIA - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1450209435019417&set=p.1450209435019417&type=3&theater

 

 

About Your Comment

2018 m. spalio 30 d., 16:16

Jūsų komentaro atnaujinimas

2018 m. spalio 30 d., 16:12

Peržiūrime jūsų komentarą

2018 m. spalio 26 d., 10:48

Your comment didn't follow our Community Standards on harassment and bullying

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis

Koks "kvailas klausimas", kai "savo moterimi" "P.Barzda ..." pavadina D.Šarmanauskui būdinga leksika, kuris yra pats vedęs? Kaip suprasti, galimai, svetimoteriavimą? Tai, gal, D.Šarmanauskas fiktyviai vedė Lugansko pilietę už 3000 eu. taksą, kad jai į ES prasprukti? "Pasigrožėkite" šio apsimetėlio - nužudytojo našlės niekintojo įdentiška D.Šarmanauskui būdinga rašysena - http://kazlusporto.puslapiai.lt/gyvenimas/demaskavimai/giedr-nuzud/barzdal-paskut-issityciojimo-ustvirt-original.jpg

 

 

About Your Comment

2018 m. spalio 26 d., 10:37

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis AleksandraitisSiyčiau, kad Audrone Karpaviciute ATSIKRATYTŲ AZIJIETIŠKU MENTALITETU, nes azijatų išpjati slavai buvo Kijevo Rusios, kurie buvo LDK sudėtyje ir Algirdas išgelbėjo slavus bei Europą, sumušęs prie Mėlynųjų Vandenų. Bet MASKOLIAI tapo pavergti azijatų ir patys azijatais paversti. Tik Kijevo Rusios ukrajinai nepasidavė ir žymiai aukštesnį mentalitetą išvystė, nei kacapai.

 

About Your Comment

2018 m. spalio 20 d., 15:06

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis AleksandraitisPanašu, kad Simonas Kroydonas

 teisus apie tai, kad Donaldas Šarmanauskas yra paauglystėje nukentėjęs „mokyklos tualete” nuo homoseksualo ir dabar TAPO HOMIKU, MĖGAUDAMASIS NUOTRAUKOMIS VYRŲ 🙂

 

 

About Your Comment

2018 m. spalio 19 d., 09:42

Your comment didn't follow our Community Standards on harassment and bullying

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis

APSIMETANČIOJO "Teisingumo Balso" VISI 5 CINIŠKO TYČIOJIMOSI KOMENTARAI IŠTRINTI, NES NEVYKDOMI MANO 39-to ĮSPĖJIMO REIKALAVIMAI, neatsakinėjama į jame pateiktus klausimus. Todėl taip bus ir visi toliau rašomi komentarai ištrinti ir pateikti prokuratūrai kaip informacija, dėl, galimai, vykdomo nusikaltimo slėpimo ir vengimo atsakyti į užduodamus klausimus.

Be to, Donaldas ŠARMANAUSKAS IR TOLIAU MANE ŠMEIŽIA, nors buvo įspėtas, rašinėja apie kažkokius mano "priimamą jaunimą į komsomolcą", nors aš kaip tik ir buvau išmestas iš ideologinio darbo, pagrinde, todėl, kad per 3-jų mėnesių darbo laikotarpį sužlugdžiau komjaunimo eilių augimą ir nepriėmiau nei vieno komjaunuolio. Todėl ištrintą komentarą pateiksiu prokuratūrai, kaip SĄMONINGĄ ŠMEIŽIMĄ, nes Donaldui ne kartą asmeniškai rašiau, o jos sąmoningai ir toliau šmeižia, nors žino, kad taip nebuvo. Todėl, panašu, kad D.Šarmanauskas psichiškai nesveikas, arba PSICHOLOGINIS TERORISTAS, vykdantis užsakymą kažkokių KGB-istų.

Primenu, kad mano dukra Dziuginta Aleksandraityte man pranešė, kad su jokia "Jūrate Mice" jokių reikalų neturėjo..

Todėl primygtinai prašau atsakyti konkrečiai tik į šiuos klausimus:

1. KODĖL EILINĮ KARTĄ PAKIŠINĖJATE SAVO KLIENTĘ IR JĄ BANDOTE SUKOMPROMITUOTI - MESTI JAI ŠEŠĖLĮ nužudymo byloje?

2. Kodėl rašinėjate apie ją? Ar ji, kaip Tamstos klientė, davė sutikimą apie ją rašynėti?

3. Kodėl skelbiate tokius ją kompromituojančius faktus? KĄ BENDRO MANO DUKRA TURI SU JOS NUŽUDYTU BUVUSIU VYRU, su kuriuo buvo išsiskyrusi?

Todėl reikalauju atsakyti pirmiausiai atsakinėti į klausimus dėl savo klientės, nes iš josios buvo pasityčiota "Petro Brazdaliausko", kurio visos jo feikinės Barzdaliauskų atmainos buvo D.Šarmanausko kuriamos.

.

Todėl prašau atsakyti, kodėl Petras Barzdaliauskas pagal mąstymą ir leksiką identiškas teisininkui Donaldui Šarmanauskui?

Na, o taip pat prašiau, kad pateiktų "žurnalisto Algimanto" "paskelbtą" NUORODĄ to PROTOKOLO "demaskavimo" it įrodyti kad Donaldas Šarmanauskas, kaip visad, , šį kart "ne blefuoja", ir ne iš KGB-istų tą protokolą pakišo, o kažkoks" žurnalistas Algimantas", kuris, labai panašus į Donaldą.

Mat tokį pamenu - labai panašų į Donaldo stiliaus feikininką, kurį vėliau blokavau, kaip chuliganą po vardu "Kubilistų Fanai", nes tuo profiliu naudodavosi, kas netingėdavo, rašinėdami ir ne tik Donaldui Šarmanauskui būdingu braižu, kurį aš anksčiau gerbdavau, kaip protingiausią Laimutes Stankūnaitės faną.

Ir, štai, užvakar D.Šarmanauskas vėl, kaip visad, eilinį kartą išsidavė, man žinutėje parašęs, kad "Algimantas su manim susirašinėjo".

Ar ne keista, kad "žurnalistas" visiems ir Donaldui "girsis, kad su manim susurašinėjo" visai ne reikšmingus dalykus? O, tai, dar ne keisčiau, kad D.Šarmanauskas "užfiksavo ir atsiminė" net po 3-jų matų?

Be, to, kadangi D.Šarmanauskas blefuoja su tuo "Algimantu" ir blefuoja, kad "perdavė prokuratūrai", tai, tikrai, dabar jau turiu pagrindą kreiptis į prokuratūrą ir pareikalauti: "kodėl ji nevykdė tyrimo, kodėl manęs neapklausė?"".

Todėl, primindamas dėl "uošvio", kuris buvo "sušaudytas", o dabar slėptuvėse slepiasi, tai tada leidžiu atsakyti į klausimą ir dėl savo žmonos. Taigi. PRAŠAU PAAIŠKINTI, KODĖL SU JAUNA ŽMONA NEDAROTE VAIKUS, O NAKTIMIS RAŠINĖJATE IR MAN - PENSININKUI TRUKDOTE MIEGOTI. ? ? ?

Prašau atsakinėti tik į tuos pateiktus klausimus, nes visi kiti komentarai bus trinami ir fotografuojami, arba, teks 15-tą kartą blokuoti ir Teisėsaugą informuoti vėl.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1731012723605752&set=p.1731012723605752&type=3&theater

 

About Your Comment

2018 m. spalio 15 d., 15:51

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis

Mielas Jurijus Meilunas LABAI [PRAŠAU ATSITOKĖTI DĖL Prūsijos "užkariavimo" - šito net Vytautas po Griunvaldo nedrįso daryti, nes ten lietuviams artima tauta buvo jau naikinama - juk lietuvai, žemaičiai ir rusėnai (dabar ukrajinai ir gudai) nesame laukini kraugeriai, kaip maskoliai, kurie nuo amžių buvo "kacapais" praminti visų slaviškų tautų, kaip "mėsininkai" iš totorių kalbos (reik dar tikslinti). Todėl PRAŠAU NESITYČIOTI IŠ Prūsijos, kuri Lietuvai davė kultūrą ir išsagojo kalbą bei raštą, kai kacapai norėjo mus nutautinti - jau vien Abraomo Kulviečio indėlis Lietuvai fenomenalus, kai Prūsijos valdovas Albrechtas jį globojo Karaliaučiaus universitete, kaip žymųprofesorių. O kodėl maskoliai dabar visus išžudė? Už ką? Kur dar tokios baisios žudynės pasaulyje buvo, jei ne maskolių (aš rusais nevadinu, nes tai sufabrikuotas "tautos" pavadinmas 1723 м.) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=611357475571288&set=a.153490474691326.29307.100000911233614&type=3&theater Todėl lai Tomas Jokubonis peržiūri - perklauso video Marko Solonino ir Jurijus Meilunas galėtų perklausyti ir pamąstyti apie Smolensko katastrofos ir Adlerio analogą. Juk LAIKAS NUEINA

 

About Your Comment

2018 m. rugsėjo 10 d., 17:50

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis

Na, dėl P-115 variklių, tai nėra jokių žinių, kad jie būtų statomi ant Su-25 šturmuotuvų, nes jie buvo sukurti ir Ufoje gaminami, kai Tbilisio aviacijos gamykla pradėjo gaminti kitokios modifikacijos Su-25T, kurį, byrant, Sovietų Sąjungai, pagamino tik 20 vnt., o Rusija pasiliko tik 6. iš kurių tik kokis 4 teturi dabar. Šiuos šturmuotuvus yra nupirkusi kelioliką šalių, tarp kurių Ukrainos nėra, matyt, todėl, kad Rusija jau planavo su ja kariauti. Tas Su-25T ir vėliau SU-25TM kaip tik gali pasiekti 10000 km aukštį. Bet, ką Marius Žukauskas teigia, kad, neva, "variklis turi patalokus", tai man naujiena, nes maksimalus aukštis lėktuvo ne vien nuo variklio priklauso, dar, priklauso ir nuo lėktuvo svorio bei kitų jo savybių, o ne vien, nuo variklio. Todėl labai norėčiau pamatyti, iš kur Marius paėmė šią variklio charakteristiką? ............................................................................................. Na, o dėl dispečerio nuleidimo iki 1 km žemiau, tai yra norma, nes dispečeriai tam ir kiloja, kad lėktuvai nesusidurtų koridoriuose. Todėl nieko nuostabaus, kad šalia buvęs laineris skridęs iš Kopenhagos, kaip tik ryčiau Donecko įeidinėjo į Malaizijos lainerio trasą ir jis buvo aukščiau, nei malaizietis. Todėl pagal mane iš Kopenhagos LAINERIO KELEIVIAI IR PILOTAI TURĖJO MATYTI, KAS TATSITIKO SU Malaizijos Boengu 777. Be to šis laineris žuvo 90 sek. po prasilenkimo su laineriu "Delis- Birgermenas" (Aš prie šio aerouosto nusileidimo tako nakvojau, kai su dviračiu iš Londono pedaliavau namo 🙂 ) Vadinasi, žuvo tada, kai iš Delio laineris buvo jau už 25 km. Be to, reikėjo nuleisti, kad kaip tik ties ta vieta kirtosi trasa Aerofloto Rusijos lainerio trasa, kurį, būtent, ir sumaišė separatistai, turėję numušti Rusijos lainerį, tam, kad dar didesnį skandalą sukelti ir tam, kad įvesti staiga "taikdarius" savo. O kad jie apsiriko, ir su ZRK-u "Buk"-u nupylė ne į tą Pervomaiskoje gyvenvietę, tai tokią klaidą atlikti yra būdinga, mėgstantiems pagerti kacapams. Todėl tų kacapų Ukrainoje ukrainiečiai ir nemėgsta, net nuo seniausių laikų. Man mažam mano močiūtė iš senų laikų sakydavo posakį jų pravardžiavimo : "KACAP-ZA ŽOPU CAP CARAP". Todėl nieko nuostabaus, kad Buk-as turėjo būt pastatytas prie pat R.P. Donecko Pervomaiskoje, pro kurį turėjo skristi Aerofloto lėktuvas į ŠV, o jie nuvažiavo į kitą Pervomaiską esantį Lugansko P.V.. Tokią klaidą ant žemės padaryti "zaprasta", nes tai konstatuoju kaip Orientavimosi sporto treneris - tokias klaidas daro net žymiausi pasaulio orientacininkai, kai atranda du vienodus objektus. ......................................................................................... Na, o dėl dingusių Su-25 charakteristikų Vikipedijoje, tai AČIŪ, kad jos vėl atsirado ir atsirado jau ne taisytos ir pirmosios. Bet jos jau kitoje vietoje -pačiame gale yra. matyt, žmonės neapsikentę, vėl sugražino. Labai norėčiau sužinoti, kaip galima Vikipediją taisyti.

Atlikta

 

 

 

About Your Comment

2018 m. liepos 24 d., 00:34

Your comment didn't follow our Community Standards on harassment and bullying

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis

 

Na

, čia dabar, D. Šarmanausko klone ir okupantų išpera "Mindaugas Baltusevicius", NUO KADA MAN "DRAUDŽIAMA" DEMASKUOTI SĄMONINGAI NUŽUDYTUS KELEIVIUS Donbase? Aš jokios "Dainavos policijos nuovados" nesu girdęjęs ir manęs negąsdinkite su buvusiais okupantais, kurie nepasitraukė į savo tėvynę.

Visam pasauliui buvo II-asis pasaulinis karas, o ne kažkoks "didysis tėvynės" Josifo Stalino išsigalvotas, kuris pats jį išprovokavo, sumąstęs visą pasaulį užkariauti ir tuo tikslu klastingai užpulti suokalbių savo bendrą Adolfą Hitlerį.

Jau nustatytas Vokietijos slaptas užpuolimo planas "Гром", dėl ko per geresnę žvalgybą A.Hitleris tai sužinojęs, davė įsakymą ruošti planą"Barbarosą".

Taip, kad Lietuvos knygynuose išgraibstytos knygos šio karo istoriko Marko SOLONININO, kuris yra baigęs Raketų technikos Baumano vardo universitetą ir dirba Samaros aviacijos konstruktoriumi, netoli, kur aš tarnavau.

Taip, kad Markas Soloninas viešai visai Rusijai paklausė: "dėl ko iš 53-čiosios Kursko raketų bazės buvo pasiųstas į Donbasą tik vienas raketinis įtaisas BUK-M1 be komplekso?".

Juk į ZRK, t.y. į Zenitinį Raketinį Kompleksą įeina radaras „Kupol“, vadavietė atsakingiems specialistams, priimantiems sprendimus, kokius lėktuvus numušinėti ir atsarginės raketos bei be jų užtaisytuvas, nes su kranu kelti raketas labai pavojinga ir nenašu.

 

Na

, o to raketinio įtaiso 3 štrich 2, kuris buvo nugabentas į Donbasą, vietinis sektorinis tik vieno kilovato galingumo radarėlis gali aptikti tik pagal grafiką skrendančius lėktuvus.

 

Na

, o kadangi pagal grafikus skrenda tik keleiviniai lėktuvai, tai akivaizdu, kad raketinis įtaisas pasiųstas be komplekso buvo skirtas ne ginybai, bet kažkokiam keleiviniui lėktuvui numušri ir vėl atgal į Rusiją grąžinti. Tą ir padarė, ką planavo.

Todėl prašyčiau jokiais šarmanauskais ir jį auklėjusiais okupantais manęs negąsdinti, o paskaityti šį istoriką ir raketų bei aviacijos technikos specialistą Marką Saloniną; jau žinomą visam pasauliuihttps://echo.msk.ru/blog/solonin/1847960-echo/

Atlikta

 

 

 

About Your Comment

2018 m. liepos 18 d., 19:30

Your comment didn't follow our Community Standards on harassment and bullying

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis

Donaldas ŠARMANAUSKAS NUSIKALSTAMAI BESINAUDOJĄS "Mindaugas Baltusevicius" MELAGINGĄ PROFILĮ, matyt, yra visiškas debilas, nemokantis rašyti: ignoruojantis būtajo kartinių dalyvių rašybos taisykles. Pavyzdžiui, ne "apstebėjas", o apstebėjĘs tūri būti, taip, kaip ir užkietėjĘs komunistas, o ne "užkietėjAs", kaip nusikalstamai buvo parašęs D.Šarmanauskas po melagingu profiliu "Donatu Donatėliu", o po to pamiršęs, ką rašė apie save, po "užreportinimo" ir F.b. administracijai pareikalavus pateikti dokumentą, persivadino į kitą savo pofilį, sukeitęs vietomis vardą su pavarde.

Todėl dabar galiu paduoti į tesmą už šmeižtą, nes aš niekda nebuvau komunistu - buvau antikomunistu net dirbdamas komjaunimo instruktoriumi, nes protestavau, kad komjaunimo organizacijoms vadovautų beraščiai komunistai-traktoristai, o reikalavau ir skatinau, kad būtų renkami specialistai ir siekiau, kad būtų įkurta Jaunųjų specialistų taryba.

Todėl tuoj pat mane pašalino, nes dar ir į komjaunimą nieko nepriverčiau per prievartą stoti, nes niekas nenorėjo, o aš prievartos atsisakiau vykdyti, nes buvau iš prigimties pedagoginių pažiūtų, gimęs ir augęs pedagogų-specialistų rengimo šeimoje.

Tai daug kartų aiškinau D.Šarmanauskui, bet jis vis tiek sąmoningai šmeižė mane, "komunistu" vadindamas po kitu profiliu, nes po savo jau negalėjo, nes tada jam buvau paaiškinęs. Todėl akivaizdu, kad D.Šarmanauskas, arba sąmonngai užsakytas savo sovietinių kariškių mane terorizuoti, arba jis yra be atminties - nieko neatsimena, ką buvau parašęs.

O gal kažkas jo nesveika būsena manipuliuoja ir dabar? Juk viską aukščiau išdėsčiau ir VĖL TA PATĮ PER TĄ PATĮ KLAUSIA. Taip kaip pavadinti tokį atminties praradimą ar teksto skaitymo nesuvokimą?

Tai ar nesinauduoja kažkas juo, kad man atkeršyti, kad kovojau prieš komunistinę prievartą, kad atkūriau KGB uždraustą Jonavos Turistų klubą; kad jame kultivavau KGB netoleruojamą Orientavimosi ir Keliautojų sportą? O gal keršija, kad esu J.Gagarino nužūdymo liūdininkas ir įrodau MH17 maršrutu skridusio lainerio sąmoningą keleivių numušimą? Kaip tai susieti, kai keleiviai nužudyti buvo tarp Donecko-Lugansko sričių, kur nuolaužos nukrito ir į pastarąją sritį, iš kur ir yra D.Šarmanausko žmona? Ar čia ne už tai užsako mane terorizuot? Gal Simonas Zagurskas-Simonas Kroydonas gali įsijungti į pamąstymą. Ar nepaaiškės, kas falsifikatą-netikrą profilį jo ir mano buvo atlikęs?

Galiu paduoti teismą jį, bet, man gaila sergančio, kuris, kaip žemiau NUOTRAUKOJE matosi, pamiršta, ką buvo rašęs apie save, dar debiliškai meluodamas savo amžių 🙂 - net 5-iais metais savo amžių pasendindamas.

Todėl jam persivadinus, dabar jo komentarai byloja apie jo labai nesveiką būseną - atmintį vargšo praradusią.

Todėl aš čia dar neblokavau, o kaip pedagogas bandžiau sergančiajam padėti-išaiškinti, kad naudotis svetimais profiliais yra labai nesveikas reškinys.

Tai buvo pabrėžęs ir Kuprevičius Marius - Jakobinas ir garbus docentas-mokslininkas - mokslų daktaras 

Romualdas Povilaitis taip pat tai pabrėžia čia žemiau esančiame komentare.

Prašau jį perskaityti ir užsidaryti savo debilišką melagingą profilį, smulkusis Sukčiau, kaip buvo pavadinęs Tamstos draugas Kuprevičius Marius - Jakobinas. 🙂http://kazlusporto.puslapiai.lt/gyvenimas/demaskavimai/giedr-nuzud/sarm/s-kpi-d-amz-3-donat-donat.jpg

Atlikta

 

 

About Your Comment

2018 m. spalio 15 d., 15:51

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis Mielas Jurijus Meilunas LABAI [PRAŠAU ATSITOKĖTI DĖL Prūsijos "užkariavimo" - šito net Vytautas po Griunvaldo nedrįso daryti, nes ten lietuviams artima tauta buvo jau naikinama - juk lietuvai, žemaičiai ir rusėnai (dabar ukrajinai ir gudai) nesame laukini kraugeriai, kaip maskoliai, kurie nuo amžių buvo "kacapais" praminti visų slaviškų tautų, kaip "mėsininkai" iš totorių kalbos (reik dar tikslinti). Todėl PRAŠAU NESITYČIOTI IŠ Prūsijos, kuri Lietuvai davė kultūrą ir išsagojo kalbą bei raštą, kai kacapai norėjo mus nutautinti - jau vien Abraomo Kulviečio indėlis Lietuvai fenomenalus, kai Prūsijos valdovas Albrechtas jį globojo Karaliaučiaus universitete, kaip žymųprofesorių. O kodėl maskoliai dabar visus išžudė? Už ką? Kur dar tokios baisios žudynės pasaulyje buvo, jei ne maskolių (aš rusais nevadinu, nes tai sufabrikuotas "tautos" pavadinmas 1723 м.) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=611357475571288&set=a.153490474691326.29307.100000911233614&type=3&theater Todėl lai 

Tomas Jokubonis

 peržiūri - perklauso video Marko Solonino ir Jurijus Meilunas

 galėtų perklausyti ir pamąstyti apie Smolensko katastrofos ir Adlerio analogą. Juk LAIKAS NUEINA

Atlikta

 

 

About Your Comment

2018 m. rugsėjo 10 d., 17:50

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis Na, dėl P-115 variklių, tai nėra jokių žinių, kad jie būtų statomi ant Su-25 šturmuotuvų, nes jie buvo sukurti ir Ufoje gaminami, kai Tbilisio aviacijos gamykla pradėjo gaminti kitokios modifikacijos Su-25T, kurį, byrant, Sovietų Sąjungai, pagamino tik 20 vnt., o Rusija pasiliko tik 6. iš kurių tik kokis 4 teturi dabar. Šiuos šturmuotuvus yra nupirkusi kelioliką šalių, tarp kurių Ukrainos nėra, matyt, todėl, kad Rusija jau planavo su ja kariauti. Tas Su-25T ir vėliau SU-25TM kaip tik gali pasiekti 10000 km aukštį. Bet, ką Marius Žukauskas teigia, kad, neva, "variklis turi patalokus", tai man naujiena, nes maksimalus aukštis lėktuvo ne vien nuo variklio priklauso, dar, priklauso ir nuo lėktuvo svorio bei kitų jo savybių, o ne vien, nuo variklio. Todėl labai norėčiau pamatyti, iš kur Marius paėmė šią variklio charakteristiką? ............................................................................................. Na, o dėl dispečerio nuleidimo iki 1 km žemiau, tai yra norma, nes dispečeriai tam ir kiloja, kad lėktuvai nesusidurtų koridoriuose. Todėl nieko nuostabaus, kad šalia buvęs laineris skridęs iš Kopenhagos, kaip tik ryčiau Donecko įeidinėjo į Malaizijos lainerio trasą ir jis buvo aukščiau, nei malaizietis. Todėl pagal mane iš Kopenhagos LAINERIO KELEIVIAI IR PILOTAI TURĖJO MATYTI, KAS TATSITIKO SU Malaizijos Boengu 777. Be to šis laineris žuvo 90 sek. po prasilenkimo su laineriu "Delis- Birgermenas" (Aš prie šio aerouosto nusileidimo tako nakvojau, kai su dviračiu iš Londono pedaliavau namo 🙂 ) Vadinasi, žuvo tada, kai iš Delio laineris buvo jau už 25 km. Be to, reikėjo nuleisti, kad kaip tik ties ta vieta kirtosi trasa Aerofloto Rusijos lainerio trasa, kurį, būtent, ir sumaišė separatistai, turėję numušti Rusijos lainerį, tam, kad dar didesnį skandalą sukelti ir tam, kad įvesti staiga "taikdarius" savo. O kad jie apsiriko, ir su ZRK-u "Buk"-u nupylė ne į tą Pervomaiskoje gyvenvietę, tai tokią klaidą atlikti yra būdinga, mėgstantiems pagerti kacapams. Todėl tų kacapų Ukrainoje ukrainiečiai ir nemėgsta, net nuo seniausių laikų. Man mažam mano močiūtė iš senų laikų sakydavo posakį jų pravardžiavimo : "KACAP-ZA ŽOPU CAP CARAP". Todėl nieko nuostabaus, kad Buk-as turėjo būt pastatytas prie pat R.P. Donecko Pervomaiskoje, pro kurį turėjo skristi Aerofloto lėktuvas į ŠV, o jie nuvažiavo į kitą Pervomaiską esantį Lugansko P.V.. Tokią klaidą ant žemės padaryti "zaprasta", nes tai konstatuoju kaip Orientavimosi sporto treneris - tokias klaidas daro net žymiausi pasaulio orientacininkai, kai atranda du vienodus objektus. ......................................................................................... Na, o dėl dingusių Su-25 charakteristikų Vikipedijoje, tai AČIŪ, kad jos vėl atsirado ir atsirado jau ne taisytos ir pirmosios. Bet jos jau kitoje vietoje -pačiame gale yra. matyt, žmonės neapsikentę, vėl sugražino. Labai norėčiau sužinoti, kaip galima Vikipediją taisyti.

Atlikta

 

 


About Your Comment

2018 m. spalio 31 d., 22:45

Your comment didn't follow our Community Standards on harassment and bullying

Vytenis Aleksandraitis

Vytenis Aleksandraitis Tai, štai, KOKS Donaldas Šarmanauskas ŠLYKŠTĮYNĖ - APGAVIKAS, nenufortografavęs citatos pabaigos. Tai, vadinasi, Donaldas Šarmanauskas

 SĄMONINGAS NUSIKALTĖLIS, MULKINANTIS SKAITYTOJUS su iš konteksto ištrauktomis citatų dalimis. Apie nusikalstamą teisininko Donaldo Šarmanausko veiką detaliau skaitykite ČIA - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1450209435019417&set=p.1450209435019417&type=3&theater

Atlikta

 

 

 

 

Your account is restricted for 3 days

Your previous posts didn't follow our Community Standards, so you can't do things like post or comment.

 

06-08

Your comment didn't follow our Community Standards on harassment and bullying

 

06-05

Your comment didn't follow our Community Standards on harassment and bullying

 

05-19

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

 

05-28

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

 

04-13

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

 

04-05

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

 

04-02

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

 

03-21

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

 

03-17

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

 

02-28

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

 

03-15

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

 

03-08

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

 

03-01

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

 

03-01

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

 

02-28

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

 

02-25

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

 

01-21

Your post didn't follow our Community Standards on hate speech

 

10-26

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

 

12-29

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

 

12-19

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

 

11-16

Your comment didn't follow our Community Standards on harassment and bullying

 

11-13

Your comment didn't follow our Community Standards

 

11-12

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

 

11-04

Your comment didn't follow our Community Standards

 

10-31

Your comment didn't follow our Community Standards on harassment and bullying

 

10-26

Your comment didn't follow our Community Standards on harassment and bullying

 

10-26

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

 

10-20

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

 

10-19

Your comment didn't follow our Community Standards on harassment and bullying

 

10-15

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

 

09-10

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

 

07-24

Your comment didn't follow our Community Standards on harassment and bullying

 

07-18

Your comment didn't follow our Community Standards on harassment and bullying

 

 

 

Your comment didn't follow our Community Standards on hate speech

 

LIETUVIŲ

ANGLŲ

RUSŲ

2683/5000

Jūsų sąskaita yra apribota 3 dienas
Ankstesni jūsų įrašai neatitiko mūsų bendruomenės standartų, todėl negalima daryti tokių dalykų, kaip skelbti ar komentuoti.

06-08
Jūsų komentaras neatitiko mūsų priekabiavimo ir patyčių standartų

06-05
Jūsų komentaras neatitiko mūsų priekabiavimo ir patyčių standartų

05–19
Jūsų komentaras neatitiko mūsų neapykantos kalbos standartų

05–28
Jūsų komentaras neatitiko mūsų neapykantos kalbos standartų

04–13
Jūsų komentaras neatitiko mūsų neapykantos kalbos standartų

04-05
Jūsų komentaras neatitiko mūsų neapykantos kalbos standartų

04-02
Jūsų komentaras neatitiko mūsų neapykantos kalbos standartų

03–21
Jūsų komentaras neatitiko mūsų neapykantos kalbos standartų

03–17
Jūsų komentaras neatitiko mūsų neapykantos kalbos standartų

02–28
Jūsų komentaras neatitiko mūsų neapykantos kalbos standartų

03-15
Jūsų komentaras neatitiko mūsų neapykantos kalbos standartų

03-08
Jūsų komentaras neatitiko mūsų neapykantos kalbos standartų

03-01
Jūsų komentaras neatitiko mūsų neapykantos kalbos standartų

03-01
Jūsų komentaras neatitiko mūsų neapykantos kalbos standartų

02–28
Jūsų komentaras neatitiko mūsų neapykantos kalbos standartų

02-25
Jūsų komentaras neatitiko mūsų neapykantos kalbos standartų

01–21
Jūsų įrašas neatitiko mūsų neapykantos kalbos standartų

10–26
Jūsų komentaras neatitiko mūsų neapykantos kalbos standartų

12–29
Jūsų komentaras neatitiko mūsų neapykantos kalbos standartų

12–19
Jūsų komentaras neatitiko mūsų neapykantos kalbos standartų

11-16 val
Jūsų komentaras neatitiko mūsų priekabiavimo ir patyčių standartų

11–13
Jūsų komentaras neatitiko mūsų bendruomenės standartų

11–12
Jūsų komentaras neatitiko mūsų neapykantos kalbos standartų

11-04
Jūsų komentaras neatitiko mūsų bendruomenės standartų

10-31
Jūsų komentaras neatitiko mūsų priekabiavimo ir patyčių standartų

10–26
Jūsų komentaras neatitiko mūsų priekabiavimo ir patyčių standartų

10–26
Jūsų komentaras neatitiko mūsų neapykantos kalbos standartų

10-20 val
Jūsų komentaras neatitiko mūsų neapykantos kalbos standartų

10–19
Jūsų komentaras neatitiko mūsų priekabiavimo ir patyčių standartų

10–15
Jūsų komentaras neatitiko mūsų neapykantos kalbos standartų

09-10
Jūsų komentaras neatitiko mūsų neapykantos kalbos standartų

07–24
Jūsų komentaras neatitiko mūsų priekabiavimo ir patyčių standartų

07-18 val
Jūsų komentaras neatitiko mūsų priekabiavimo ir patyčių standartųJūsų komentaras neatitiko mūsų neapykantos kalbos standartų