ŠI  DISKUSIJA  TAPO  IŠTRINTA
Lietuvos istorijos ieškotųjų Klube

     
 

D ė m e s i o , kadangi MAN UŽDĖTA Kibernetinė CENZŪRA, kad negalėčiau prieštarauti komunistiniams paistalams, kurias Andrius Kaluina dėsto žemiau mano temoje. Tai todėl jį sveikinu su "pergale". Ją matote NUOTRAUKOJE, kur raudonai apibrauktas mano komentaras - jo neleidžia Facebook-as platinti mano hipotezės, kad jei Lietuva būtų paklususi K.Škirpos pasiūlymui, nebūtų Lietuva Nepriklausomybės praradusi ir nebūtų Holokausto, o gal ir net karo - tai naujausių istorinių faktų interpretacija, kurią būtina kuo skubiausiai moksliškai ištirti, o ne blokavimais - burnos užčiaupimais užsiiminėti.

Ši Kibernetinė CENZŪRA uždėta taip, kad niekur negaliu grupėse komentuot iš kart po to, kai pasiūliau atnaujinti Kaniukų kaimo žudynių bylą, nes dar yra gyva ir liudininkė; per stebuklą žudynių metu išlikusi gyva, ir yra gyva dar tų žudikų gaujos narė;, apdovanota Prezidentės.

Todėl yra grėsmė ir tai liudininkei ir man, nes nesitaikau su žmonių žudymais dar ir todėl, kad esu pirmojo mūsų planetos kosmonauto nužudymo liudininkas. Apie tai studijas rašau (nueikite į mano nuotraukų aprašymus) ir įrodau skaičiavimais-matavimais, kad mūsų planeta nėra plokščia: todėl J.Gagarino žūstančio su savo radaru negalėjau matyti jo žuvimo metu, o mačiau nerealiu greičiu lėkusį jo žudiką su Su-15 naikintuvu dar bandomuoju, kuris skrido 2-3 kart aukščiau nei J.Gagarinas ir man išnyko iš radaro J.Gagarino žuvimo metu. Todėl mūsų dalinys 71536 buvo apkaltintas "J.Gagarino pametimu", kurio iš per 300 km atstumo tik 4,2 km aukštyje mes matyti negalėjome. Tai įrodau pagal savo tėvo teorijos knygutę, kurią jis buvo parašęs televizijos Lietuvoje įvedimo proga. Taigi tapau Aleksejau Leonovo atrastos TIESOS liudininku, kuris tik neseniai palaidotas.

Tai negi ir istorines tiesas tokiais metodais laidosime?

     
 
Komentarai
     
 
 • Valerijus Voroninas Kosmonautas Leonovas yra išsakęs tuo klausimu nuomonę - ne nužudymas ten buvo, o netyčiukas. Netyčia taip nutiko, tačiau to lakūno pavardė užslaptinta. Buvo juk tyrimas. Visi, viską žino.1 d.
 • Andrius Kaluina Vytenis Aleksandraitis, kartojatės. Ir niekus rašote. Tai kokie Vokietijos sąjungininkai be SSRS gavo naujų teritorijų po karo? Apie Gagariną - nediskutuosiu, ne į temą.1 d.
  Andrius KaluinaAtsakė: Andrius Kaluina
    Atsakymų: 2
 • Aleksas Vaidotaitis Šviesiosios atminties Aleksejus Leonovas išsakė ne nuomonę, o tikrą TIESĄ, gerbiami Valerijus Voroninas ir Andrius Kaluina. Tik tas "netyčiukas" neįmanomas, tai "makaronų užkabinimas", nes naikintuvui be jokios priežasties skrydyje tarp Remenskojes aerodromo ir AleksandroŽr. daugiau

kazlusporto.puslapiai.ltkazlusporto.puslapiai.lt

KAZLUSPORTO.PUSLAPIAI.LT
kazlusporto.puslapiai.lt9 val.
     
 
Darius Sutkus Aleksas Vaidotaitis , visa tai neabejotinai įdomu, bet priminsiu, tai Lietuvos istorijos tematikos grupė.1 val.

Aleksas Vaidotaitis M i e l a s i s Darius Sutkus, jei J.Gagarinas nebūtų nužudytas, Lietuva ne 30, o 50 metų švęstų. Apie tai viskas ČIA -https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2128386457201708&set=pb.100000911233614.-2207520000..&type=3&theater Be to ir Lietuvos kosmonautas Stankevičius, greičiausiai, taip pat nužudytas, kaip ir J. Gagarino žudikas vienodu braižu, sukeliant lėktuvo katastrofinę būklę.
Nuotraukoje gali būti: 11 žmonių59 min.

     
       
  Andrius Kaluina Veikėjas, vardus keičiantis kaip kojines ir aiškinantis, kad Lietuvai reikėjo tapti Hitlerio sąjungininke, nesutinkančius vadina Blogio imperijos gynėjais :-) Ir tai dar ne per pilnatį, prieš savaitgalį reikės apsirūpinti popkornu iš anksto, kad ko nepraleisčiau.1 val.      
 
Aleksas Vaidotaitis Nuo kada Sovietų Sąjunga nėra Blogio imperija, jei ji savo Didvyrį J. Gagariną nužudė? Kaip galima lyginti Hitlerį prie Stalino, jei tą Hitlerį pats Stalinas ir sukūrė? Tai katras didesnis BLOGIS buvo? Ar Vokietija turi Sibirą ir ar vokiečiai būtų trėmę lietuvius, kaip sovietai, komunistų-žydų vadovaujami? Už ką J. Gagariną reikėjo nužudyti? Ar vokiečiai tokį dalyką būtų sumąstę, kai Fon Braunas kūrė raketas Fau-2?

Nuotraukoje gali būti: 2 žmonės, žmonės sėdi, kostiumas, naktis ir viduje1 val.

     
 
Andrius Kaluina Kaip matau, su teksto suvokimu tamstai rimtos problemos. Būkite malonus, kur aš, anot jūsų "gyniau Blogio imperiją"? Paistalų iš serijos "Hitleris geresnis už Staliną" nekomentuosiu. Abu buvo Lietuvos ir lietuvių priešai, abu buvo kruvini ištisų tautų žudikai. Kaip parodė istorija, Stalinas buvo gudresnis, ir tiek.1 val.

Aleksas Vaidotaitis PAŽIŪRĖKITE Į PIKTĄ ŽVILGSNĮ PIRMOJO PLANETOS KOSMONAUTO. Negi tai Jums nieko nesako, gerbiamas Andrius Kaluina? Ginate Blogio imperiją, gerbiamasai Andrius Kaluina, kad ją sulyginate su Vokietija ir dar išsigalvodamas Hitlerį "lietuvių priešu". Juk pastarasis per savo 50-metį P. Raštikiui ir K. Škirpai PAGYRĖ Lietuvą, kad ji nesipriešino per Klaipėdos antšliusą. O ką sovietia iškrėtė po 1940 m. okupacijos? Juk per Molotovo-Ribentropo pakto susitarimą nebuvo jokių susitarimų, kad bus keičiamos santvarkos ir vykdomi komunistiniai nusikaltimai. Todėl A. Hitleris turėjo pilną teisę pulti ir keršyti už komunistinius tuos nusikaltimus. O apie juos, kaip tik Jurijus Gagarinas ir galėjo sužinoti iš raketų kūrėjo S. Koroliovo, kurio darbais galėjo pasinaudoti Fon Braunas, kurdamas savo Fau-2, gerbiamas Andrius Kaluina. Todėl jis 1965 m. gruodžio 27 d. VIII-tajame komjaunimo plenume buvo skandalingai pirmasis pasiūlęs atstatyti 1931 m. susprogdintą Kristaus išgelbėtojo katedrinį soborą. Todėl, reiktų manyti, kad jei Jurijus Gagarinas būtų gyvas, tai ...
Nuotraukoje gali būti: 1 asmuo, tekstas 24  ..    ( 1965 .)1 val.

 • Andrius Kaluina Aleksas Vaidotaitis, Hitleris atėmė iš Lietuvos Klaipėdą, bet PAGYRĖ už tai, kad nesipriešino - tai jis jau Lietuvos draugas? :-) "Juk per Molotovo-Ribentropo pakto susitarimą nebuvo jokių susitarimų, kad bus keičiamos santvarkos ir vykdomi komunistiniai nusikaltimai. Todėl A. Hitleris turėjo pilną teisę pulti ir keršyti už komunistinius tuos nusikaltimus." - čia išvis perlas. Lyg Hitleris savo okupuotose teritorijose nebūtų daręs analogiškų nusikaltimų. Gerbiamasis, jus tuoj vėl užblokuos - šįkart už nacių propagandą :-) Apie tai, kad Koroliovo darbais pasinaudojo W. von Braunas - jūs mažiau "Blogio imperijos" propagandos skaitykite ir klausykite. Koroliovas nuo 1938 m. sėdėjo lageryje iki 1944, nėra jokių duomenų, kad fon Braunas jo "šaraškoje" lankėsi :-).52 min.
 • Darius Maselskis Aleksas Vaidotaitis, spėju, kad tik jums vienam J.Gagarinas įdomus. Šiaip, jis su Lietuvos istoriją visai nesusijęs.49 min.

Nuotraukoje gali būti: 11 žmonių

Darius Maselskis Aleksas Vaidotaitis, jeigu bobutė būtų su k... - būtų diedukas.36 min.

Aleksas Vaidotaitis Būtų gerai, kad Andrius Kaluina atsiverstų Molotovo-Ribentropo pakto turinį ir A. Hitlerio įtakotą Ribentropo laišką Molotovui 1941-06-21 - ten viskas išdėstyta ir jo citavimas negali būt "nacių propagandai" traktuotina, kai sovietai planavo Vokietiją užpulti. O Koroliovas iki 1938 m. prieš patekimą į Kolymos GULAG-o lagerį, gerbiamas Andrius Kaluina, kūrė sparnuotas raketas ir prie Katiušų bandymų dalyvavo Reaktyviniame institute, kuris buvo išformuotas, o Katiušos kūrėjai sušaudyti. Tokių nesąmonių Hitleris nedarė su savo ginklo kūrėjais. O tada ir galėjo nutekėti pas Fon Brauną Koroliovo kūriniai, nes Fau-2 stebuklingai ir labai greitai buvo sukurtos po Maskvoje Reaktyvinio instituto sunaikinimo. Ir apie tai jokia nei Blogio imperija, nei jos pasekėja Rusijoje apie tai nekalba. Aišku, čia tik hipotezė, kurią reik tyrinėti
Nuotraukoje gali būti: 2 žmonės, tekstas1 val.

Andrius Kaluina Aleksas Vaidotaitis, tai tyrinėkite savo hipotezes. Rasite įrodymų - publikuokite :-) Vokiečiai savo V-2 pradėjo kurti 1937, 1942 m. išspaudė kažką padoraus, 1943 m. pradėjo serijinę gamybą. Jokio "stebuklingo būdo" ir jokių nepaaiškinamų šuolių. O kokią sparnuotają raketą sukūrė

 sovietai? Vokiečiai savo sparnuotąją raketą V-1 sukūrė 1939 metais, masinę gamybą ir panaudojimą sugebėjo pradėti tik 1944 m. vasarą. O sovietams reaktyviniai varikliai su tokia z

Tik po karo pradėjo vystyti kažką, kai prigaudė prie vokiečių raketų programų dirbusių specialistų ir savo specialsitus iš lagerių paleido. Sovietų reaktyvinių lėktuvų prototipų pirmi skrydžiai 1946-47, pas vakariečius - dar karo metu, vokiečiai išvis į ginkluotę priimtą masiškai gamintą ir kariavusį reaktyvinį lėktuvą turėjo (Me-262). Kaip ir ne klausimas, kas nuo ko nusirašinėjo.41 min.

 

 

Aleksas Vaidotaitis KARTOJU: Maskvoje buvo sukurtas Reaktyvinis institutas ir jame Koroliovas kūrė tas sparnuotas raketas, todėl jam buvo pareikštas mirties nuosprendis ir į mirtininkų Gulago-o lagerį Kolymon atsidūrė, o to instituto kūrėjai buvo visi sušaudyti, Tada ir galėjo nutekėti informacija, kai jų visi kūriniai į šiukšlių dėžę iškeliavo, gerbiamas Andrius Kaluina. O Kolymoje vos S. Koroliovas išgyveno - jis ten turėjo numirti iš bado, nes kriminaliniai kaliniai jam valgyti nedavė. Todėl jį išgelbėjo bokso sporto meistras, kuris buvo naikintuvų gamyklos direktorius, nuteistas už garsiausio pasaulyje lakūno Čkalovo žuvimą. Jis atpažino Koroliovą, nes S.Koroliovas, būdamas studentu, buvo sukūręs sportinį lėktuvą, kuris mūšė pasaulio rekordus. Todėl tas boksininkas primušė visus kriminalinius ir iš jų liepė maisto davinio dalį skirti S. Koroliovui, kad jis atsigautų. Na, o kadangi S. Koroliovo diplominio darbo vadovu buvo pats Tupolevas, tai jis irgi būdamas kaliniu savo "Tupolevskoje Šarragoje" (prie jos buvo mano treneris dar vaiku būdamas) kažkaip S.Koroliovą iškvietė iš mirtininkų stovyklos. Bet tąsai pavėlavo į paskutinį laivą ir tąsai nuskendo prie Chokaido salos. Gyvų nedaug išliko - japonai kažkiek išgelbėjo. Tada kitais metais S.Koroliovas grįžo į Maskvą, jį vėl nuteisė ir taip jis atsidūrė pas Tupolevą į šaragą grasiąją, Soldženycino aprašytą.
Nuotraukoje gali būti: 2 žmonės, barzda, tekstas 3957 KopoeB 1906,

 

 

Ši diskusija tapo ištrinta, kai pateikiau J.Gagarino nužudymo įrodymus per bandomojo naikintuvo Su-15 radaro ir autopiloto sąveiką analogišką Zenitinių raketų automatinėms galvutėms "Guidance", nuo kurių prasidėjo raketinių įtaisų BUK-M1 kompleksų gamyba, su kuriuo buvo numuštas Donbase MH17 maršrutu skridęs Malaizijos laineris, ir, aišku, be automatinės tos galvutė su TOR-M1 kompleksu Teherane numuštas UkraJinos laineris. Ir kai paminėjau, kad yra grėsmė ir lietuvių keleiviams būt numuštiems, jei nesiliaus SĄMONINGI keleivinių lainerių numušinėjimai, tai tapo visa ši terma ištrinta. Taip, kad nesitiki, jog Krašto apsaugoje dirbantysis Darius SUTKUS kaip moderatorius, būtų ištrynęs šią visą temą po to komentaro pateikimo, kaip "ne į temą", apie ką jis buvo užsiminęs šios diskusijos pradžioje. Jei jam būtų nepatikusi, būtų iš kart panaikinęs, o ne pats intensyviai ir labai neblogai diskutavęs. Todėl jam neturėjo būti jokios motyvacijos  slėpti mano paskelbtų  istorinių ir dabartinių Kremliaus nusikaltimų.

  Taigi, ištrynus šią diskusiją, nespėjau labai daug išsaugoti labai vertingos medžiagos, kurios ištrynimu galėjo būt suinteresuota tik šiuolaikinės Kremliaus politikos veikėjai-programišiai, kurie sėkmingai, atrodo, gali naikinti jiems kenksmingus publikavimus.

J. Gagarino nužudymo mano pateiktas įrodymas, po kurio tapo ištrinta ši tema, tapo, štai, ŠIS :

       Tai bortinio radaro radaro kūrimo istorija ir Zenitinės raketos valdymo galvutė su priekyje esančia lėkštute - tai radaro antena, pagal kurios duomenis automatinė galvutė išsikišusiomis lopetėlėmis reguliuojami raketos sparneliai taip, kad praskrietų 30 m atstumu virš sunaikinamojo taikinio, virš kurio sprogsta.


     Galite pasidinti
radarą esantį Su-11 naikintuvo oro užgriebtuve ir tobulesniame Su-15 naikintuve, kuris nužudė J.Gagariną ir V.Serioginą, turintis didelį radarą su tinkline anteną centre, o oro užgriebtuvai įmontuoti šone prie sparnų.
   Kad būtų geresnis naikintuvo aptakumas, priekyje užmautas ORO APTEKIKLIS, kuris laidus elektromagnetiniams radaro signalams.

Taigi "atsitiktinai" debesyse praskrieti pro J. Gagarino- V. Seriogino MiG-15 ekipažą negalėjo, nes privalėjo su radaru matyti.

O, kadangi Su-15 turėjo ir autopilotą Šio -28--1 markės autopiloto, kuris čia aukščiau nuotraukoje pavaizduotas su visais sunumeruotais mechanizmais - jų išvardinimą galite studijuoti pasididinę šią aviatorių mokymui skirtą laboratorinio darbo aprašymo nuotrauką.  
                                                                                      .
 

  Vadinaisi, naikintuvas Su-15, turtėdamas radarą ir autopilotą, suveikė kaip Zenitinė raketa, su aukščiau parodytu "Guidance" automatiniu bloku, kurio dėka buvo ir MH17 maršruto laineris numuštas Donbase.
     Šių abiejų faktorių paminėjimo dėka ir tapo iš kart sunaikinta ši tema.

     Tai kieno iniciatyvos ir kieno motyvacijų dėka tai negalima publikuoti?

Vėliau bus pateikta daugiau įrodymų apie šį nusikaltimą.