Š.m. kovo 27 d. sukako 50 metų, kai NUŽUDYTAS
pirmas mūsų planetos kosmonautas
 Jurijus GAGARINAS

 

Žmogų galima nužudyti ir nesąmoningai per neatsargumą, per aplaidumą ar per riziką, nežinant kai kurių fizikos dėsnių, kai sąmoningai pažeidi eismo taisykles.  O tada pabandyk įrodyti, kad "nesąmoningai" nužudei, jei sąmoningai chuliganiškai eksperimentavai, sukeldamas pavojingą žuvimui situaciją.

 

  Todėl "žuvimo", t.y.; nužudymo 50-mečio proga kaltinamas visai nieko dėtas lakūnas-papulkininkis Valentinas Andrejevas, ir slepiamas tikras kaltininkas- sąmoningas eismo chuliganas, kurio asmenybė slepiama ir pats net nebando prisipažinti, nors  pirmojo planetos kosmonauto nužudymo 20-mečio proga (1988 m.)gavo Sovietų Sąjungos Didvyrio vardą. Tai toks ir "didvyris", bijantis prispipažinti.

 
     

MH17  keleivių nužudymo teorija

   

Keleivių nužudymas labai siejasi su I-ojo
mūsų planetos kosmonauto nužudymu
.

 
 
 

Lygiai prieš 50 metų Mordvijos miškuose prie Baraševo kaimo iš karinio dalinio Nr. 71537 (pagal šaukinį "Kurgan") radarų pozicijose prie lokatoriaus indikatoriaus per kovinį budėjimą eilinis Vytenis Aleksandraitis Jurijaus Gagarino žuvimo metu, galimai,  fiksavo jį nužudžiusio naikintuvo Su-15 nerealų greitį.

Todėl  jis - šio puslapio autorius, kaip tos lėktuvo katastrodos liudininkas ir karo specialistas - atliko analizę ir rengia šį puslapį, kuris PASTOVIAI BUS ATNAUJINAMAS-PAPILDOMAS 

 
 
 

Šita NUOTRAUKA Londone puošia Mokslo muziejaus Kosmonautikos skyriaus pradžią.  Apie  per šią nuotrauką socialiniame tinkle Facebook galite pamatytyti autoriaus ekspediciją dviračiu į D. Britaniją ir spūdžius iš Londono olimpiados, kurioje Jurijaus Gagarino atminimas buvo didelėje pagarboje
 

DEŠINĖJE sudužusio dviviečio mokomojo naikintuvo maketas apleistos-naikinamos cerkvės fone, tos, kurios vienuoliai sovietmetyje  buvo represuoti, o dabar josios restauracija pasirūpino (žiūr. video gale) savo šeimos draugo žūties demaskuotojas, pirmasis pasaulyje į atvirą kosmosą išėjęs Aleksejus Leonovas

 
 
 

Šie žūties rekonstrukcijos duomenys yra labai svarbūs, nes taškas tyimuose dar nepadėtas  


Gaila, bet maketas yrs be atsarginių prikabinsmųjų kuro bakų, su kuriais skrido tolimesniuoju maršrutu, ir kurie lėktuvui pablogins stabilumo savybes nutiktos situacijos atveju. Reik manyti, kad, gal, be jų ir būtų lėktuvą iš smigimo išsukę?

   
 
Žuvimo vietoje abiejų palaikų likučių pririnko tik kibirą-du

 

 

Kairėje A. Leonovo ranka nupiešta ir pasirašyta schema juodojo Su-15, kuris  virš žemės skrido tik 450 m  aukštyje  ir šovęs į debesis, juose dėl praskrydimo didesniu viršgarsiniu greičiu, apverčią į suktuką   skridusį 4200  m aukštyje MiG-15 ekipažą. Kairės viršuje matote A. Leonovo girdėtą dviejų sprogimų impulsų laiko diagramą, kuriuos netoliese Kiržačio aerodrome girdėjo pats A, Leonovas 1,2 - 1,5 sek. intervalu, ir komisija tą teiktą laiko intervalą ataskaitoje sufalsifikavo, jo parodymų duomenimis  paJ.didinusi tą laiko tarpą 10 kartų, ir taip KATASTROFOS "tyrimo"-SLĖPIMO  komisija atmetė kito lėktuvo praskrydimo faktą..

 

Pasididinkite

    Žuvimo vieta po josios išsijojimo ir visų sudužimo smulkmenų surinkimo. O šio Su-15 naikintuvo praskridimo demaskuotojas Aleksejus  Leonovas (dešinėje centre per laidotuves) yra artimiausias Gagarinų šeimos draugas. Todėl keista, kad J.Gagarino dukros, matyt, kieno įkalbėtos, pasak vokiečių žurnalistą Gerhardą Kovalskį, neva, apkalbinėja A.Leonovą. Gal kiek tiesos ir yra, nes J.Gagarino dukros šių eilučių autoriui nieko neatrašė, nes Vytenis Aleksandraitis  Gagarino dukroms prisistatė kaip A.Leonovo demaskavimų liudininkas, fiksavęs Su-15 greitį tada neįprastą MiG-ams,.


Galima asididinti-praplėsti ši nuotrauką
 
 

     Šios studijos pabaigoje pateiktas  J.Gagarino "mirties" 50-mečio jubiliejaus proga visuomenės mulkinimo demaskavimas, ir šių eilučių autoriaus kreipimasis į Rusijos visas institucijas ir net į prezidentą V.Putiną, bei kita jo radarųparodymų versija. Tam sukurtas yra koliažas ir jo silpnesnė versija

 

   Šios studijos autorius Vytenis Aleksandraitis tik ką atliko ir naujesnio žvilgsnio apžvalgą su papildymais, o pirmojo mūsų planetos kosmonauto  nužudymon 50-mečio išvakarėse  Lietuvos žiniasklaidai buvo pradėjęs dėstyti taip:   

      Pranešukad šį antradienį; (š.mkovo 27 d.)bus 50 metų sukaktis nuo mūsų planetos pirmojo kosmonauto Jurijaus Gagarino nužudymo.    

 

  Esu šiuo įvykio liudininkas, kai atlikdamas karinę prievolę, tą dieną radaru J. Gagarino žuvimo metu fiksavome apie 1700 km/val. greitį. Tada toks greitis buvo dar neįprastas.

Pamenu, kilo sumaištis, kai  radaro (lokatoriaus) indikatoriuje  mes (aš aukštimatininkas su nuotolio matuotoju) pametėme atžymą. Būtent, tada iš Maskvos karinės apskrities centro mums pranešė, kad neduodame J. Gagarino skrydžio.

      Kiek vėliau mums pranešė, kad gelbėtojai rado jo žuvimo vietą.

Toliau V. Aleksandraitis rašo:

   Čia maksimalūs naikintuvų greičiai, nors ištikrųjų jie dažniausiai aptinkami per skaridymus radarais tais nurodytais metais ir V. Aleksandraičio tarnybos 1965-68 m.m. būdavo žymiai mažesni, nes tada naikintuvų parkas didžiausias buvo MiG-15;17, o Suchojaus Su-9 kiek maženis

 
 

"Todėl komandiniame punkte (vadavietėje) aptarinėjome neįprastą situaciją – operatyvinis budintysis (tai mūsų pamainos vadovas-karininkas) planšete (ant stiklinės sienos) su specialia linijuote pamatavo planšetistų užneštą maršrutą pagal radaro mano ir kito mano kolegos duotus duomenis. Tada pamenu labai nustebusio karininko išraišką, kad žuvimo metu buvo pasiektas mums dar neįprastai didelis greitis. Pamenu karininko žodžius, kad tokį greitį galėjo pasiekti tik bandydami naują naikintuvą."

 

    Deja, po poros dešimčių metų per televiziją šios studijos autorius pamatė šalia žuvimo vietos Novosiolovo gyvenvietėje netoli Kiržačio miesto paprasto 1956 metų gamybos Mig-15 naikintuvo maketą.

Tokie iš Karmėlavos virš Kauno jo vaikystėje skraidydavo. . Tada jam iš kart tapo aišku, kad šis vienas pirmųjų sovietinių reaktyvinių naikintuvų tokio didelio greičio, kokį jis fiksavo savo radaru - MiG-15 pasiekti negalėjo

      Pagal technines charakteristikas šio Mikojano ir Gurevičiaus firmoje konstruoto naikintuvo 1956 m. gamybos maksimalus greitis yra 1050 km/val.; tik, tik viršijus garso greičio ribą.  Nieko stebėtino, kad atsirado „ateivių-NSO“ pasakų, kėlusių daug klaustukų dėl katastrofos aplinkybių. Deja, tik prieš 5 metus (2013 m. birželio 11 d.) kosmonautas Aleksejus Leonovas (tas, kuris pirmas į atvirą kosmosą buvo išėjęs) per interviu jan; kaip šio įvykio liudininkui, „į visus klaustukus taškus sudėjo“ (Apie A.Leonovo interviu žiūrėkite žemiau 1-ma nuorodą). Mat, jis ir patvirtino  radarais didelio greičio fiksavimo būtinybę, kai demaskavo chuliganiškai ir neteisėtai pro J.Gagarino-V.Seriogino ekipažą tik 10-15 m atstumu praskridusį tada į ginkluotę naujai įvedinėjamą Su-15 naikintuvą. Jo maksimalus greitis yra 2300 km/val., bet šių eilučių autorius  su tokiais dideliais greičiais per skraidymų fiksavimus nebuvo dar susidūręs, nes per dviejų garso greičio naikintuvai tada dar buvo tik į ginkluotę įvedinėjami. 

 

     Pagal Aleksejaus Leonovo paskelbtą versiją to; Su-15 naikintuvo-žudiko, grubiausiai pažeidusio virš garso greičio skrydžio taisyklę: skristi ne žemiau, kaip 10,5 km aukštyje, bet skridusio tik 450 m aukštyje –  radarais mes to grubaus skrydžių taisyklių pažeidėjo pamatyti negalėjome, nors mūsų aptarnaujami radarai buvo ir užkelti ant aukštų bokštų, tokių, kokių Lietuvoje man neteko matyti per vėlesnius karinius mokymus (žargoniškai „partizanavimus“).

    Tarnavau Mordovijos miškuose šalia Baraševo kariniame dalinyje Nr. 71537 (pagal šaukinį „Kurgan“ – tų technikos pozicijų tada slapta vieta dabar iš palydovų matoma kaip apleista taigoje laukymė, kurios k
oordinatės:   54°30'51"N   42°48'26"E


Minėtas ryšininkų-radarininkų (lokatorininkų) karinis dalinys Nr. 71537 yra netoli slapčiausio pasaulyje Lavrentijaus Berijos įkurto tada miesto Arzamas-16
, kuriame buvo fiziko Kurčiatovo kuriamas ir gaminamas branduolinis ginklas. Į tą karinį dalinį galima buvo patekti  nuo Maskva-Kuibyševas geležinkelio stoties Potjma pagal kaliniams vežioti atšaką  108
km į rytus; pagal tą geležinkelio liniją, einančią per GULAG-ų konclagerių kalinių stovyklas (jos ir dabar išlikusios) iki galutinės Baraševo kaimo stotelės, šalia kurio ir buvo tas ryšininkų karinis dalinys, kur tarp to dalinio ir to kaimo pakraštyje (žiūr. žemėlapį koliaže) buvo POLITINIŲ KALINIŲ MOTERŲ KONCLAGERIS. Jame už tikybos platinimą kalėjo vienuolė sesė Nijolė SADŪNAITĖ - jos bendraminčiu buvo nužudytas Jurijus Gagarinas, kuris taip pat buvo tikintis ir viešai per komjaunimo plenumą buvo pasiūlęs atstatyti stalinizmo susprogdintą Kristaus palaimintojo katedrinį soborą Maskvoje.
    Čia NUOTRAUKOSE KOLIAŽO matote šios studijos autoriaus Vytenio Aleksandraičio aptarnautą vieną iš radaro lokatoriaus/radaro aukštimačio požeminį pastatą (bunkerį) skirtą branduoliniams karui, bei tų pačių apleistų bunkerių šiuolaikinis vaizdas
, žemėlapį jo dalinio в/ч71537, bei geležinkelio liniją, kuriuo kaliniai vežami į GULAG-o konclagerius dar ir dabar egzistuojančius


 
1963 m. spalyje J,Gagarinas ir Valentina Tereškova Niujorke SNO būstinėje, kuris ir prieš žuvimą ruošėsi važiuori vėl dėl taikaus kosminio bendradarbiavimo

Atkreipkite į piktą J.Gagarino žvilgsnį, matyt, po V.Komarovo žūties

?

    Minėtose technikos pozicijose stovėję radarai - dešinėje Stalino laikų centimetrinio diapazono tolimačio ir aukštimačio kompleksas "Kama" su savo galingais bunkeriais Šaltojo karo pradžioje buvo skirti Maskvos; kaip sostinės gynybai.  Tai unikalios stotys, bet kapitalinio remonto metu būdavo neapgalvotų konstrukcinių nepatogumų. Viduryje naujesnio tipo  daugiakanalinis  (aktyvių trugdžių išvengimui) radaras П-35 "Хрусталь" su aukštimačiu ПРВ-110 "Конус".   Kairėje kraštinėje nuotraunkoje galinga metrinio diapazono lokacinė stotis (radaras)  1РЛ-113-П14-Лена, kuri buvo pozicijų gale, kad  savo stipriomis elektromagnetinėmis bangomis nešvytintų bataljono karių-karininkų. Pagal šios stoties išnešamąjį indikatorių komandiniame punkte (vadavietėje) šių eilučių autorius V. Aleksandraitis fotografuodavo darbus pagal kosmosą, nes ši stotis 1,5 tūkst. km atstumu iki Baikonūro kosmodromo traukdavo. Taigi, su juo įvyko ypatingas įvykis, susięs su galimu J.Gagarino nužudymu, nes jam nepavyko nufotografuoti iš kosmoso į mūsų planetos atmosferos sluoksnius įeinančio ir žūstančio J. Gagarino paruošto kosmonauto V. Komarovo, kuris, pasirodo, dabar jau žinoma, kad jis žinojo, kad žus dėl neparuošto skrydžiui - nespėto suderinti kosminio laivo, nes Centro Komitetas skubino lenktyniauti  su JAV dėl pasirengimo skrydžiui į Mėnulį, kuris turėjo įvykti Didžiojo Spalio socialistinio perversmo ("revoliucijos") 50 -mečio išvkarėse. 

    Kadangi J.Gagarinas buvo Kosmonautų parengimo centro vadovo Kamanino pavaduotoju, tai jį buvo paskyrę V. Komarovo dubleriu, jei jio mokinys būtų atsisakęs skristi. Todėl V. KOMAROVAS RYŽOSI GELBĖTI PIRMOJO MŪSŲ PLANETOS KOSMONAUTO GYVYBĘ IR NUTARĖ PATS ŽŪTI, gelbėjant savo mokytojo gyvybę. Apie tai V. Komarovas prieš startą Baikonure pranešė KGB pulkininkui. - apie tai dabar yra internete plačiai rašoma.

 


Šios studijos autorius už šią nuotrauką buvo persekiojamas Facebook-e

 

Juk po V.Komarovo pakilimo šių eilučių autorius buvo pasirengęs fotografuoti "Sojuz-2" pakilimą, kur turėjo startuoti Bykovskis, Jelisejevas ir Chrunovas.
   Jie turėjo persėsti į V. Komarovo laivą ir juo leistis. Tada būtų žuvę visi 4, nes parašiutui išslydimo latakas buvo padengtas politūra, kad lengviau slystų, o jis nuo trinties į atmosferą įėjimo metu  įkaito, politūra išsilidė ir šilkas prilipo. Todėl trenkėsi laivas visu smarkumu, ką šių eilučių autorius ir nufotografavo neįprastai didelio greičio įrodymus nusileidimo metu.   

     Akivaizdu, kad tą praskrendantįjį Su-15 naikintuvą šios studijos autoriaus V. Aleksandraičio aptarnaujami radarai galėjo pradėti matyti, tik, kai šisai  pradėjo kilti į per 3,5 km aukštį.  Bet, kadangi tas naikintuvas, pagal A. Leonovą, praskrido tik 10-15  metrų atstumu, tai radarai kito lėktuvo išskirti dėl jų mažos raiškos gebos negalėjo. Todėl, natūralu, nuo virš garso greičio bangos J.Gagarino-V.Seriogino MiG-15 naikintuvui apsivertė ir suktuku smigę žemyn - žuvo.

 
 
 

      Kai tų žuvusiųjų vietoje atsidūrė kitas lėktuvas - taip pat radare to pasikeitimo momento pamatyti nebuvo įmanoma.  Todėl tą chuliganiškai praskrendantį naikintuvą-ŽUDIKĄ, kaip mano V.Aleksandaitis,   greičiausiai,  radaro duomenimis buvo nuvestas kaip nukritusieji.   Matyt, kažkiek tuo neįprastai dideliu greičiu skridusį Su-15 naikintuvą-ŽUDIKĄ radare V.Aleksandraitis su savo kolega-tolimatininku, tokiu kazachu Edelbajevu, jei neapsirinka, tikriausiai, vedė tol, kol vėl tas naujasis Su-15 bandomasis ir tuo laiku dar gamyboje modernizuojamasis naikintuvas nepažemino aukščio, ir kol neišėjo iš radaro matomumo horizonto.  Apie tai rašo ir akademikas-generolas S.Belocerkovskis (Čia žemiau apietai papildymuose

 
     Mat, nuo radarų antenų iki katastrofos epicentro yra 294,744 km atstumas bei 306,95 laipsnio kampas, pagal kurį dabar iš katastrofos memorialo obelisko su Google-Žemė (Earth) programa kiekvienas nesunkiai galima atrasti V.Aleksandraičio aptarnaujamo radaro vietą šitą

     Todėl prieš porą metų Jurijaus Gagarino dukroms (pagrinde vyresniajai Galinai; Kremliaus istorinio draustinio direktorei) ir Kosmonautikos muziejui buvo jis parašęs laišką, nurodydamas savo karinį dalinį bei kaip archyvuose atrasti jų radarų parodymų duomenis.

      Jeigu, šių eilučių autorius spėjo užfiksuoti didelį greitį, vadinasi, tą praskrydėlį galėjo pamestii kiek tolėliau, nei katastrofos vieta ir tai būtų A. Leonovo versijos galutinis bei neginčijamas patvirtinimas.Tą Vytenio Aleksandaričio laišką galite perskaityti jo socialinio tinklo Facebook temoje šioje

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1151502951556735&set=pb.100000911233614.-2207520000.1521792270.&type=3&theater      

 Kadangi lokatorininkams (radarininkams) tekdavo dažnai su radarais dirbti per naikintuvų  skraidymo pratybas, vadinamas „наведение“, tai šios studijos autorius V.Aleksandraitis tvirtina, kad tokie skraidymai-apmokymai dažniausiai vykdavo giedromis dienomis. Mat, kito naikintuvo užvedimui pas radarininkus buvęs lakūnų atstovas; toks kapitonas A.K. Suškovas sėdėdavo šalia  radarininkų ir iš radaro indikatoriaus radijo ryšiu tų naikintojų pilotams nurodinėdavo kur ir kaip jiems skristi  tol, kol pilotas savo akimis nepamatydavo tolumoje kitą „naikinamąjį“ lėktuvą, vadinamą "taikiniu". Prie jo artėjimą lakūnai-atakuotojai, kai pamatydavo, tai užskridimus užbaigdavo savo akių dėka, kad iš arti apšaudyti fotokulkosvaidžiu.  O po skraidymų ryškindavo juo stas irtyrinėdavo imitacines „kulkų“ vietas .

    Bet, deja, prie minėto žuvusiųjų ekipažo priartėjimas ir jų apvertimas įvyko debesyse. Kas taip tiksliai galėjo tą naikintuvą užvesti, pilotui nematant kito lėktuvo?

 

 

  

Todėl čia matomoje ąpvertimo kinogramoje, atrodo,  nelabai teisinga, nes Su-15 praskrido iš apačios į viršų, dėl ko apvertimo momentas tuėjo būti  ypatingai veiksmingas.


Žiūrėkite trumpą video   

   Nors pagal akademiko-generolo Sergejaus Belocerkovskio teoriją, kuris ruošė J.Gagariną į kosmosą ir vėliau sukūrė jo nužudymo kitu praskridusiu lėktuvu teoriją, bet tas generolas-mokslininkas mirė 2000-aisiais metais ir tolimesnę J.Gagarino-V.Seriogino katastrofos priežasties paiešką tęsė jo kolega kosmonautas Aleksejus Leonovas. Nors jis savo garsiojoje 2013-06-11 interviu pirmą kartą pasaulyje ir paminėjo kito lėktuvo paskrydimo kaip k
atastrofos priežastį. .

    Bet A. Leonovas  laikosi kol kas mirusiojo akademiko-generolo laikysenos, kad "teroristinis aktas pirmojo kosmonauto žuvime negalimas". Bet ir A. Leonovo teiginiu to Su-15 naikintuvo praskridimą kaip „atsitiktinį-netyčinį“, nejau, ne verta paabejoti? Ar logiškai taip galėjo įvykti? Juk beveik susikirto lėktuvai ne kažkur aerodrome ar trasų sankirtoje, bet laisvoje erdvėje. Ar pagal tikimybių teoriją tai įmanoma? Juk Maskvos apskrities plotas didelis, o karinių lėktuvų, laisvai skraidančių erdvėje lokatorininkai (radarininkai), pagal šios studijos autorių V. Aleksandraitį, savo radaruose matydavo vos keletą; gana skirtinguose aukščiuose. Ar įmanomas toks „atsitiktinumas“? Kur slypi toks tikslus priartėjimas ir praskridimas? 

  Taigi, studijuojant naikintuvų kūrimo ir jų tobulinimo istoriją, paaiškėjo, kad tas praskridėlis „Su-15“ jau turėjo vidinį-bortinį radarą. Jo dėka ir blogiausiomis oro sąlygomis prie kito lėktuvo priartėti įmanoma.

     Tuo tikslu ir buvo sukurti aviaciniai radarai, apie kuriuos mums tada niekas nepasakodavo.

   Akivaizdu, tai turėjo būti karinė paslaptis, kurią dabar galima praskleisti, studijuojant tų aviacinių radarų sukūrimo istoriją, apie kurią apstu internete.

 

    Konkrečiu aviacinių radarų naikintuvams pritaikymu užsiiminėjo Vilniaus gubernijos Glubokij miestelyje 1896 m.  gimęs  garsiausias pasaulyje karinės aviacijos konstruktorius Pavelas Osipovičius  Suchojus.  Taigi, jo sukurtame minėtame Su - 15-tajame kaip tik ir buvo pats moderniausias tada radaras, kurį galite pamatyti  čia žemiau 1-oje    NUOTRAUKOJE.


Šis APTEKIKLIS (rus.:
"обтекатель") užmau-
namas priekyje ant radaro antenos
 Šio modernizmo šuoliu pasižymėjusio Su-15 naikintuvo detalų aprašymą galima studijuoti - 3-čioje nuorodoje ir, ypač, nuo 28 psl. skyrelio „Комплекс перехвата“.  Konkrečiai ir sutrauktai, kad suprasti, žiūrėkite 2-ą NUOTRAUKĄ-KOLIAŽĄ, kuriame viršuje pateikta istorijos ištrauka. Joje aiškiai įvardijamas radaras «Орёл»

 


1-ma nuotrauka. Galima psididinti

.

       P.O.  Suchojaus sukonstruotuose naikintuvuose Su-11, o  po to Su-15, kuris pastarasis buvo priimtas į ginkluotę 1965 m. (tada, kada šių eilučių autprius buvo paimtas į armiją).

 

    Todėl po 3-jų metų pirmojo mūsų planetos kosmonauto žuvimo metu tas naikintuvas tik su radaru turėjo būti pradėtas masiškai gaminti.  Šių eilučių autoriaus KOLIAŽO kairėje pamatysite pirmąjį aviacinį radarą; sukonstruotą pašto dėžutės  НИИ-17, kuri vėliau buvo pervadinta į garsią prietaisų kūrimo firmą „Fazatron“.  Jos pavadinimo pradžia yra siejama net su 1917 m. įsisteigimu. ir ši firma jau atšventė savo 100-metį.
 
    Pirmieji  radarai ir jų anteniniai-atspindiniai veidrodžiai buvo įtaisyti  reaktyvinių variklių darbui reikalinguose oro užgriebtuvuose, o vėliau P.O. Suchojus savo moderniškajame Su – 15-tajame varikliams oro užgriebtuvus (rus.: "воздухозаборник") įrengia prie sparnų, priekyje, palikdamas didelio ploto radaro veidrodžiui-antenai, kuris uždengiamas elektromagnetinių impulsams laidžiu ir smailiu apdangalu, kad žymiai pagerinti šio lėktuvo aptakumo labai svarbią savybę.

 

 

 
   Taigi, atviras klausimas. Kam tada radaras, jei pilotas sąmoningai šauna į dangaus debesis ir juose radaru "nepamato“ kito lėktuvo? Kokiam galui reikėjo grubiai pažeidinėti skrydžio rėžimą ir po to labai tiksliai šauti į viršų, būtent, ten, kur ...  reikėjo? 

 

  O, gal, vis tik, radaras buvo panaudotas kaip autopilotas, kad debesyse labai tiksliai praskrieti pro kitą lėktuvą?

 

Iš tų "2-jų zuikių vienu šūviu" sėkmingai sugretintame variante šio žudiko pirmojo kosmonauto bei vėliau, liūdnai pagarsėjusio-praminto "Boengų ŽUDIKU" (dėl Sachaline bei Kolos pusiasalyje numuštų keleivinių lainerių), Su - 15-tojo radaras su galinga antena tapo visiškai kitokios kokybės naikintuvu.

2-tra nuotrauka-KOLIAŽAS. Galite pasididinti.

 

   Juk autopilotinis rėžimas minimas techniniuose to naikintuvo aprašymuose. Akivaizdu, kad prie didelių greičių skirtumų taip arti praskrieti pagal rankinį valdymą ar įmanoma? Dar kartą siūlau pažvelgti į  koliažą ir palyginti dešinės viršutiniame kampe į zenitines raketas dedamą su radaru bei jo antena priekyje autopiloto РГСЭ50М1 bloką „Guidance“, kuris modeliuoja raketoms užvedimo komandas ant naikinamojo skrendančio objekto. 

 
 

    Juk zenitinės raketos taiko ne tiesiai į numušamąjį lėktuvą (prisiminkime MH17 Donbase numuštą), o šalia juo, apie 20-30 m atstumu,  įjungus sprogdiklius, kad sprogtų paskrydimo metu. 

   Tai ar ne sąmoningai toks tikslus praskridimas buvo išbandytas su J. Gagarino ir V. Seriogino ekipažu? 

  O, gal, vis tik, radaras buvo panaudotas kaip autopilotas, kad debesyse labai tiksliai praskrieti pro kosmonauto mokomąjį?  

Juk zenitinės raketos taiko ne tiesiai į numušamąjį lėktuvą, o šalia juo, apie 20-30 m atstumu,  įjungus sprogdiklius, kad sprogtų praskridimo metu. 

 Tai ar ne sąmoningai toks tikslus praskridimas buvo išbandytas su J. Gagarino ir V. Seriogino ekipažu?  

Juk ir dabar A. Leonovui buvo leista tą praskridimą demaskuoti tik su sąlyga, kad nepaviešins lakūno-bandytojo asmenybės. Bet jis prasitarė (1-oje nuorodoje) ir apie tai, kad tas lakūnas turi Sovietų Sąjungos didvyrio vardą, kuris jam buvo suteiktas 1988 m.

Įdomu, už ką?
Juk II-ajame pasauliniame  ar Afgasnistano kare  ar galėjo, išvis, skraidyti 18-20-metis, o, tuo labiau, 50-60-metis? O, ar bandytoju galėjo būti arti pensijinio amžiaus Didvyrio vardo gavimo metu prie pat 70-ties?  Už kokį svarbų išbandymą suteiktas?  Gal už tą paskrydimą? Juk lakūnų-bandytojų, turinčių tokį aukštą įvertinimo titulą ar yra daug? Negi aviacijos specialistams ir žurnalistams netapo aiškus šis nuo visuomenės slepiamas? Nejau slaptai "didvyrio" vardas suteiktas? Tai tada įtarimo šešėlis gali kristi visiškai nekaltajam! Ar ne būtų lengviau senoliui jau 90-mečiui atlikti viešą išpažintį prieš visuomenę ir prieš Dievą? Juk ne savavališkai grubių pažeidimų skrydžio programą atlikinėjo. 

   Gal tos programos planuotojai net nenutuokti galėjo galimo apvertimo efekto? Jį vėliau po katastrofos atrado ir teoriškai pagrindė kosmonautus į kosmosą rengęs mokslininkas ir net akademikas-generolas Sergejus Belocerkovskis. Jis mirė  2000-taisiais metais ir šios katastrofos tyrimus pratęsė jojo kolega bei Gagarinų šeimos draugas Aleksejus Leonovas. Jis ir atrado, kad komisija buvo falsifikavusi jo parodymus dėl jam Kiržačio aerodrome girdėtų dviejų sprogimų (viršgarsio efekto ir tikrojo sprogimo), tarp kurių buvo 1,2 -1,5 sek. laiko tarpas, bet komisija jo parodymus 10 kart padidino ir todėl atmetė kito lėktuvo praskridimo variantą. 

   Kodėl per tuos sovietinius metus buvo falsifikuojama ir meluojama ir dabar tai, matyt, toleruojama? Kodėl buvo  šmeižiamas žuvusysis pirmas planetos kosmonautas dėl „alkoholio“. Į tą J.Gagarino šmeižtą buvo įtrauktas ir šių eilučių autoriaus tėvas, kuris dėstė Kauno Politechnikos institute eismo saugumo teoriją. Jis savo sūnui buvo pasigyręs, kad studentams aiškinti apie „alkoholio žalą“ liepė kažkokie lektoriai iš Maskvos, kurie pokalbį su dėstytojais turėjo. Todėl, kai V. Aleksandraitis grįžo iš armijos, su savo tėvu tada labai susiginčijau dėl tokios nesąmonės, kad reaktyviniu naikintuvu „girtas“ skraidytų. Juk naikintuvas – tai ne traktorius laukuose. Juolab, kad palaikų likučiuose nebuvo net jokių alkoholio pėdsakų, nors labai jų norėta surasti. Juk apie „J. Gagarino girtumą“ šių eilučių autoriui teko ginčytis daug kartų, kai komandiruotėse ar žygiuose-ekspedicijose važinėdavo po Rusiją. 
 Tas paskleistas melas ir dabar gajus liaudyje.

. Taip, kad sovietmečio reliktams studijuoti reikės dar daug laiko. O Jurijus Gagarinas kaip pirmasis planetos kosmonautas neturėtų būti tik vienos - buvusios Blogio imperijos nuosavybė. Juk jis, rašoma, kad buvo tikintis - 1965 m. gruodžio 27 d. VIII-tajame komjaunimo plenume buvo skandalingai pirmasis pasiūlęs atstatyti 1931 m. susprogdintą Kristaus išgelbėtojo katedrinį  soborą. Todėl, reiktų manyti, kad jei Jurijus Gagarinas būtų gyvas, tai ...

 

 
 
 

    N u o r o d o  s

 

1-ma nuoroda (labai įdomus pokalbis su demeskuotoju Alekseju Leonovu) -https://www.youtube.com/watch?v=cZmVauQxsZY

  2-a nuoroda karinio - dalinio 71537 (batalijino pagal šaukinį „Kurgan“) radarų technikos pozicjų komandinio punkto vieta - https://www.google.com/maps/@54.51513,42.81074,445m/data=!3m1!1e3 Koordinatės:   54°30'51"N   42°48'26"E

3-čia nuoroda - Išsamus Viktoro Markovskio apie naikintuvą Su-15 aprašymas.

  

      Svarbiausia, kosmonautas Aleksejus Leonovas garsiajai ir net garsiausiajai-įtakingiausiajai Rusijos žiniasklaidos priemonei "Комсомольская правда" pasakė taip:

     - «Человек, погубивший Гагарина, жив. И даже стал Героем Советского Союза...»

    Neblogas A.Leonovo teiginius išpasakojantis straipsnis su skaitytojų, net J.gagariną pažinojusiųjų komentarais  tinklalapis PIKABU sukaupęs nemažai pamąstymui. informacijos. Be to A.Leonovas pernai Kosmonautikos dienai paskyrė savo knygą

   Todėl po tokio paskelbimo privalu labai rimtai patyrinėti, ar tai ne sąmoningai praskrista?

 

   
   

 P A P I L D Y M A I

GALUTINIAM PAMĄSTYMUI

 
   
 

 

Čia generolo-akademiko Sergejaus Belocerkovskio piešinys. Jis dėl katastrofos kaltina už skridymus atsakingą karinio Čkalovsko aerodromo generolą Kuznecovą Nikolajų Fiodorovičių (3-jų karų: Suomijoje, II-ojo pasaulinio ir Korėjos dalyvį), nes jis visisškai neatkreipė jokio išskirtinio dėmesio, kad mokomosios programos skrydį atlikinės ne bet kas, bet pirmais planetos  kosmonautas. Svarbiausia, šis generolas-mokslinikas, kurį A. Leonovas savo reportažuose mini jį kaip Akademiką, savo šiame straipsnyje J. GAGARINO ŽŪTIES PASLAPTIS, dar praeitame tūkstantmetyje (primename- šio straipsnio autorius S. Belocerkovskis mirė 2000-aisiais metais) minėdamas, kad neveikė radijo aukštimatis, dėl radarų parodymų parašė labai svarbią tokią citatatą:

 
   
 

Matote, šis straipsnis nufotografuotas iš interneto. Ši citata patvirtina tai, kad radarininkai apsiriko, nes  buvo pamestas, pradėjo radio lokatoriuje vesti kitą, matyt, Su-11 lėktuvą. Klaida aptikta tik po 12 minučių po katastrofos. (Ši citata pažodžiui išversta)  

    Kaip matome, tokie klaidingi radaro parodymai galėjo būti duodami ir iš Mordvijos šios studijos autoriaus Vytenio Aleksandraičio, arba ir tuo pačiu metu budėjimo režime dirbusių kitų Maskvos karinės priešlėktuvinės gynybos apygardos radiolokacinių taškų. Kad  tai skrido lėktuvas Su-11, galėjo nuspręsti ne radarininkai, bet tik  komandiniame punkte (vadavietėje)  planšetistai arba juos pakoregavę karininkai, stebintys duomenų piešimus ant stiklinės peršviečiamos sienos ir tuos duomenis toliau perduodant į aukštesnių instancijų vadavietes. Juk, pamatę didelį greitį ir atsitokėję, kad J.Gagarino-V.Seriogino УТИ MiG-15 ekipažas tokio didelio greičio, kurį perdavinėjo V. Aleksandraitis su savo porininku - negalėjo, todėl ir pasikoregavo tik po 12-os minučių, apie ką ir rašo S. Belocerkovskis.

    Aišku, tik po šio mokslininko-generolo mirties, A. Leonovas priėjęs prie slaptųjų duomenų, atranda, kad tai ne Su-11, o dar bandomasis, tik į gamybą ir į ginkluotę įvedamasis Su-15. Be to savo reportaže A.Leonovas išaiškina ir lokatorininkų-radarininkų klaidos priežastį - tai šio Su-15 chuliganiško virš garso greičio tik 450 m auštyje skridimo priežastį, kuri šiemet minint žuvimo-nužudymo jubiliejų, bus užglaistyta.

    Taip, kad jei vyksta pasaulio visuomenės klaidinimas (apie tą dabartinį klaidinimą žemiau konkrečiai bus pateikta), tai tada būtina išnagrinėti to slėpimo pretekstą - tam preciziniam skrydžiui atlikti technikos vystymosi istoriją Sovietų Sąjungoje.

Kadangi atstumai (jei jie neatsidarts, bandykite mažesnę raišką) yra dideli, ta(йеиi todėl kyla pagrįstas klausimas, ar Maskvos karinės priešlėktuvinės apygardos generolai ne apgavo ir ar [patys neapsigavo dėl k/d 71537 pamesto "J.Gagarino" - gal buvo fiksuotas ir pamestas jo žudikas Su-15 naikintuvo skrydis?

 
     
   
       
Todėl verta panagrinėti čia žemiau nuorodose visą naikintuvo Su-15 kūrimo istorįją
Tai labai išsamus naikintuvo Su-15 SUKŪRIMO ISTORIJOS TECHNINIS APRAŠYMAS: konstravimų, bandymų ir tobulinimų bei įvedimo į serijinę gamybą kaip tik J.Gagarino-V.Seriogino ekipažo nužudymo metu, kai tą dieną šis praskridėlis pakilo iš Žukovskio vardo  centrinio aero-hicrodinamikos moksl.tyrimo instituto (ЦАГИ ) akademijos aerodromo, esančio piečiau Maskvos, tarp to paties pavadinimo upės ir geležinkelio, kuriuo į k/d. 71537 dažnai važinėdavo šių eilučių autorius
Galima pasididinti vaizdą ir pamatyti to pirmojo būsimojo Su-15 naikintuvo bandomojo ir pirmojo surenkamojo T58D-1 gaminio platesnį aprašymą., su kuriuo buvo atliekami bandymai (skraidymai) ir todėl J.Gagarino-V.Seriogino ekipažo nužudyme reiktų analizuoti visus bandomuosius skrydžius, kurie daugiausiai ir buvo atliekami Žukovskio akademijos aerodrome.
 

Šių eilučių autorius ne kaip nepatikėjo, kad debesyse 10-15 m atstumu galima praskrieti "netyčia", todėl ieškojo, ir, štai, ATRADO AUTOPILOTO ĮRODYMĄ, kurį АП-28-Т-1 markės sukūrė garsus ОКБ-51 ypatingas konstruktorių biuras ir 1961 m. buvo išbandytas skraidančiojoje laboratorijoje  Т47-4

 
 

 

  Šio АП-28-Т-1 markės autopiloto nuotrauką matote čia žemiau, kuris nėra sudėtingas, bet, vis tik, matome, vietos užima, gana, nemažai - yra, matyt, ir ne lengvas, bet galėjo dirbti suderinamumo, stabilizacijos ir valdymo-stabilizacijos rėžimuose. Buvo gaminamas su elektriniais ir elektohidrulinėmis valdymo pvromis.ir autopilotas  АП-31 sudarytas autopiloto АП-28 bazėje, kuris buvo skirtas malūnsparniams.

To autopiloto modifikacijų yra ir daugiau.

Tada J.Gagarino laikais ant pačio didžiausio sovietinio lainerio Ту-114 buvo pastatytas АП-15 autopiloto komplektas, kuris turėjo daug indukcinių elimentų..

   
Garsiąjjam ypatingajam konstruktorių biurui ОКБ-51 pradėjusį vadovauti Vilniaus gubernijoje gimusį Pavelą Osipovičių Suchojį matote vos ne savo žinybiniame keturmotoryje garsiajame pasaulyje civiliniame lėktuvo salone, kurio markė yra  "Il-18 Iljušin". Tai kaip tik ypatinga ši nuotrauka tuo, kad Pavelo Osipovičiaus pavaduotoju buvo šio lėktuvo firmos įkūrėjo Sergejaus Vladimirovičiaus Iljušino sūnus Vladimiras Sergejivičius, kuris kaip vyriausias bandytojas ir turėtų būt atsakingu už jo biuro konstruojamų lėktuvų bandymų skraidymus net iki pro J.Gagarino-V.Seriogino ekipažo praskridimo. O iš knygos eilučių matosi šio konstruktorių biuro geltonai pabraukta užduotis konstruojamems lėktuvams SRAIDYTI KIEK ARČIAU ŽEMĖS, KAD SLĖPTIS NUO RADARŲ. Kaip tik tai ir darė Pavelo Osipoviiaus firmos bandomasis lėktuvas, pagal Aleksjaus Leonovo atrastą J.Gagarino-V.Seriogino žūties priežastį. Todėl V. Aleksandraitis su radaru ir ne matė to banndytojo skrydžio iki tol, kol tas praskridėlis nepasikėlė iki minėtų žuvusiųjų 4,2 km aukščio. P.S.: Kaip tik tai suvedant, labai keistai skaitosi bimbonešio Su-17 "Dvasių žudikas" keistas pavadinimas,  nes karštuose taškuose - kariniuose konfliktuose tas bombonešis buvo naudojamas..      
SIŪLAU PANAGRINĖTI AUTOPILOTŲ VEIKIMO PRINCIPUS, kurie labai paprasti.ir juos suvokti nėra sunku. Todėl to autopiloto  galimą panaudojimą, praskrendant pro J.Gagarino-V.Seriogino ekipažą, būtina išsiaiškinti tų autopilotų nesudėtingą veikimo principą.

 Žmonija sukūrė GIROSKOPUS, kad kontriliuoti erdvėje padėtį. Apie juos iš VGTU Aviacijos prietaisų katedros Tautvydas Jašinskas labai aiškiai aprašė  mokslinį darbelį - populiarujnumo tikslu straipsnį, jį pavadinęs  GIROSKOPŲ VYSTYMOSI  TENDENCIJOS, kurį siūlyčiau panagrinėti autopilotinių prietaisų suvokimo tikslu. Pirmiausia, giroskopas buvo pritaikytas naudoti laivyboje - vėliau aviacijoje - jį matote ir sukščiau parodytoje АП-28-Т-1 autopiloto, kompleksinio įtaiso nuotraukoje

 

    Orlaivyje reikia turėti prietaisą, kuris galėtų tiksliai nustatyti vertikalę. Toks prietaisas yra mechaninio svambalo analogas – GULŠČIUKINIS DAVIKLIS,, kurį matote paveiksle,. Jį sudaro hermetiškas indelis (1), iš dalies pripildytas elektrai laidžiu skysčiu (2), kita dalis (4) pripildyta inertinių dujų. Indelio viduryje ir galuose yra elektros kontaktai (3, 5 ir 6). Kai indelio padėtis yra horizontali, elektrolitas galinius kontaktus (3 ir 5) apsemia lygiai ir varža tarp vidurinio bei abiejų galinių kontaktų – vienoda.

 

     Palenkus daviklį nuo horizontalios padėties, daugiau skysčio suteka į žemesnį indelio galą, abiejų pusių varžos tampa nevienodomis. Varžą atitinkantis signalas stiprinamas ir siunčiamas į atitinkamą korekcijos elektros varikliuką. Varikliukas turi dvi valdymo apvijas VA. Į vieną jų siunčiamas signalas, proporcingas vienos pusės daviklio varžai, o į kitą apviją – kitos pusės varžai.

Šio АП-28-Т-1 markės autopiloto, kuris čia aukščiau nuotraukoje pavaizduotas su visais sunumeruotais mechanizmais - jų išvardinimą galite studijuoti pasididinę šią aviatorių mokymui skirtą laboratoronio darbo aprašymo nuotrauką..

 
  
        Per tokių elimentarių valdyumo ir jautrių elementų-daviklių sistemą jau nuo  1911-1920  m. m. kurtų JAV pramoninko-išradėjo Elmer-o Ambrouz-o Sperri sudaroromas autopiloto veikimo principas. Vėliau automatinių valdymo sistemoje garsėjo amarikietis Bill-as Lir-as.
 

    PADETIES ERDVĖJE RODIKLIS - aviohorizontai ir girovertikalės, skirtos orlaivio polinkiams ir posvyriams matuoti. Nuotoliniai aviohorizontai taip pat valdomi selsinais.

 
 

    O čia yra KURSO GIROSKOPAS, kuris yra skirtas tiksliai pasukti orlaivį reikiamu kampu (pakeisti kursą). Toks proncipas gali būt naudojamas ir per atstumą, valdant bepiločius lėktuvus. Posūkiai atliekami selsinų  (nuo angl.: self-synchronizing) dėka, kuriais naudojosi šių eilučių autorius radaruose, ypatingai, aukštimatyje, kad per atstumą iš vadavietės visą aukštimačio stotį pasukti reikiamu kampu ir išmatuoti lėktuvo aukštį atitinkamame azimute. Per selsinus valdoma yra ir tolimačio indikatoriaus istrižainė, kuri ekrane pasisuka tokiu kampu, kokiame kampe yra radaro stotis, kuri siunčia ir priima signalus pastovaus sukimosi momentu bei indikatoriaus istrižainę sukinėdama tiksliai tuo pačiu sukimosi kampu.

 

 

 

 

  
 

    Čia kairėje pagal Girovertikalės, Kurso sistemos ir Greičio giroskopo pagrindinius jautriuosius elimentus  į keitiklį paduodami išilginio ir skersinio pakrypimo, kurso bei kampinio greičio duomenys, kurie toliau keliauja į Skaičiavimo-vykdymo įtaisą. Jis yra reguliuojamas režimų užduoties davikliu, arba reguliuojamas iš pulto. Toliau atitinkami signalai patenka į Stiprintuvą. Jie jame sustiprinami taip, kad galėtų veikti Vairavimo mašiną, reguliuojančią aviacinį variklį. ir reguliuoti dešinėje esančius, aukšči ir nukreipimo vairus bei eleronus.

   Apačioje yra papildomi-pagalbiniai jautrūs elimentai, kaip Astrokompasas, greičio ir aukščio matuokliai, taikiklis bei nusileidimo radijo sistema.  

    Ką reiškia Taikiklis (rus.; "Прицел"), šiame tik civilinių lėktuvų kontekste - nelabai aišku. Negi tai, dėl ko čia nagrinėjama naikintuvo praskridimo ši tema? Negi šis taikiklis skirtas tik karinių lėktuvų bombonešiams ir naikintuvams? Juk žinoma, kad prietaisai reaguoja žymiai greičiau ir tiksliau, nei žmogaus reakcija, einanti impulsais per centrinę nervų sistemą (CNS). Tai ar ne žymiai tiksliau tada galima mėtyti bombas ir radaro parodymų dėka praskridinėti pro priešo lėktuvus, kad juos iš artimo atstumo  neužkabinti?

     Šio taikiklio blokas šoje blokinėje schemoje (rusiškai sovietinėje kariuomenėje vadintu "паблочьная схема"), kurias aukštesnių klasių kvalifikacijos kariams reikėdavo įsiminti, mus labiausiai turėtų dominti.

 

   Todėl verta panagrinėti INDUKCINIO KOMPASO veikimo principą, kai trikampiu išdėstytas indukcinio daviklio šerdis kerta Žemės magnetinis laukas H. Šerdžių ritės sujungtos su selsinu, todėl selsino apvijose tekančios srovės sukuria vidinį selsino magnetinį lauką, kurio orientacija yra tokia pati, kaip lauko H. Selsino viduje yra signalinė ritė SR, kurios srovė proporcinga šios ritės orientacijai vidiniame selsino lauke, t. y. lauke H. Stiprintuvas S stiprina šią srovę ir siunčia ją į elektros variklio valdymo apviją VVA. Variklis suka ant jo ašies uždėtą kurso skalę ir ritę SR, kol jos srovė sumažės iki nulio. Skalė pasisuka ir sustoja ties indeksu, rodančiu magnetinį kursą. Pasukus orlaivį, pasikeičia indukcinio daviklio orientacija H lauke, signalinėje ritėje SR vėl atsiranda srovė, variklis pasuka skalę iki kitos padėties ir rodomas kitas kursas.ЕЛ")
   Negi į apvijas negalima analogiškai pasųsti nuo kairėje čia minimo taikiklio bloko skaičiavimo-vykdymo centro?

 

    Nagrinėjant AUTOPILOTŲ KŪRIMO ISTORIJĄ, vertėtų holistiškai (viuminiai) technikos vistymąsi Rusijoje peržvelgti per NUSIKALSTMĄ KOMINIZMO VYSTYMĄSI pasaulyje ir, ypač, Sovietų Sąjungoje, kurioje, besiruošiančioje užkariauti pasaulį, Gynybos leidyklos ("ОБОРOНГИЗ"-o) jau 1939. m. buvo išleista knygutė "Автопилоты", rodanti, kad technikos kūrimui joje dėmesys buvo ne mažas, nors stalinizmo rėžimas mokslo-technikos vystymuisi labai trukdė. Dėl to A.Hitleris labai lengvai iki Staliningrado prasiveržė, net 1/31 žuvusių vokiečių/sovietinių karių sаntykiu. Apie tai rašo garsusis karo istorikas - aviacijos konstruktoriumi dirbantis Samaros aviacijos gamykloje Markas Soloninas. Tik dabar Sovietų Sąjungos archyvuose atrastas slaptas Vokietiją užpulti "Гром" ("Гроза") planas, kurį A. Hitleris sužinojo per geresnę žvalgybą ir todėl atsakui davė įsakymą ruošti planą "Barbarosą".
 
   Tame II-ajame pasauliniame kare iki Berlyno živusiųjų sovietinių karių santykis net 10 kart didesnis, nei vokiečių netektys rodo, kad "pergalės" reikšmė yra išpūsta, nes Sovietų Sąjungos stalinizmo rėžimas nesiskaitė su joje gyvenančių tautų kariais, jas siųsdama į beprasmiškas mirtis tokias, kaip karių ant minų susisprogdinimą, kad tankams kelias būtų pravalomas. (Apie tai maršalas Žukovsis gyrėsi JAV generolams).  Net atakų metu pati žudydama savo karius su "Смерш"-о daliniais, priklausiusiais NKVD ir kuriuose buvo daugiausiai žydų tautybės atstovų. Be to buvusioje "TSRS istorijoje" nutylėtas buvo holokaustas. Juk aš vaikystėje ir jaunystėje lankiau IX forte memorialą, kaip "tarybinių žmonių" žudymo vietas - taip buvo vadinamos visos žydų žudymo vietos. Tai negi tik žydai buvo "tarybiniais žmonėmis"? Juk "istorikė" Rūta Vanagaitė apšmeižė Partizanų vadą Adolfą Ramanauską Vanagą ne bet kada, o lapkričio 7-tosios - pasaulinės židijos suorganizuoto Didžiojo spalio perversmo 100-mečio išvakarėse, nuo kurios pasekmės aukų 5 kart daugiau, nei holokausto.

   

    Juk taip pat žydų kilmės V.I. Lenino dėka vadovaujantis žydo Karlo Makso sukurtuoju mokslu, buvo suignoruotas pastarojojo sekretoriaus - vokiečių socialdemokratų lyderio, pravardžioto "marksizmo Romos popiežiumi" ne žydo Karlo Kautskio  demokratinio-perlamentinio veiklos metodas. Kaip tik to ignoravimo šių eilučių autirius nekaip negalėjo suprasti per aukštojo mokslo privalomuosius TSKP istorijos bei "mokslinio" komunizmo "mokslus", kuriuose buvo pilna dogmų dėl V.I. Lenino "teisingumo". Juk K. Kautskio knygoje TERORIZMAS IR KOMUNIZMAS buvo aršiai  demaskuotas  Rusijoje įvykdytas Spalio karinis perversmo metodas. O  to paties pavadinimo brošiūra tik su Antikautskio prierašu parašyta žydo Leibo Bronšteino, vėliau į Leibą Trockį persivadinusio tada, kada pinigus perversmui į Rusiją vežė - taip jis įteisino žydiškąjį komunistinį Raudonąjį - KRUVINĄJĮ terorą, kuriuo buvo nakinamas rusų ir kitų tautų elitas. Тam terorui vykdyti Leibas Bronšteinas (L,Trockis) 1918 m. vasario 23-čią dieną įkūrė Raudonąją-kruvinąją armiją ir iš tos įkurtos armijos štabo - šarvuotame traukinyje parašė tą minėtą brošiūrą. Taip sovietiniais metais vasario 23-čiaj tapo "vyrų diena" - ji ir dabar Rusijoje švenčiama, net visai nekreipiant dėmesio nuo tos dienos pradėto rusų tautos genicido. Į jį reikėtų pažvelgti ir per visas Sovietų Sąjungos mokslo bei kosmonautikos klastotes.  


Čia sių eilučių autoriaus galite paskaityti jo dviračio ekspedicijoje Oršoje esantį paminklą  grėsmingiausio II-ojo pasaulinio karo ginklui, vokiečių pramintam "Stalino vargonais" pirmajam išbandymui, kuris, pasirodo, buvo išbandytas per Oršos geležinkelio stoties gyventojus, o ne per "fašistų ešalonus", kurių ten dar nebuvo.

  Ypatingai didžiausių kuriozų Sovietų Sąjungoje susilaukė reaktyvinės artilerijos kūrimas, kai ne tik buvo išformuotas Reaktyvinis institutas ir represuoti visi mokslininkai, bet garsiosios "Katiušos" kūrėjai tapo sušaudytais.  To Reaktyvinio instituto direktoriumi buvo raketinės technikos kūrėjas, karinis inžinierius Ivanas Terentjevičius Kleimanovas, kuris su Vladimiru Artemjevu ir Georgiju Langemaku užsiiminėjo raketinių bedūminio parako sviedinių ir daugiavamzdinių minosvaidžių kūrimju. Jis ir vyr. Inžinierius pagrindinis reaktyvinio minosvaidžio „Katiuša“ kūrėjas, 1-o rango karinis inžinierius ukrainietis mokslinibnkas Georgijus Erikovičius Langemakas,  1937 m. buvo pristatyti vyriausybiniams apdovanojimams už naujų ginklų kūrimą, o 1937 m. lapkričio 2 d. buvo areštuoti ir nuteisti pagal straipsnius 58-6, 58-7, 17-58-8, 58-11 УК РСФСР (следственное дело № Р2020 (13630)). 1938 m. sausio 10 d. sušaudyi. Tačiau 1955 birželio 11 d. Sovietų Sąjungos karinės aukščiausiojo teismo kolegijos persekiojimas sušaudytųjų buvo nutrauktas dėl nusikalstamos sudėties nebuvimo ir I.Kleimanovas po mirties nuosprendžio buvo pilnai reabilituotas, lygiai taip pat, kaip ir šių eilučių autoriaus senelės sesers vyras – aukšto rango Maskvos garnizono karininkas, kuris taip pat buvo suimtas panašiu periodu ir „dingo be žinios“ panašiu laiku, kai buvo į Kolymą ištremtas minėto sušaudyto

 
 
  Į Mėnulį 6-ias komandas pasiuntęs Apolono-Saturno taketų kūrėjas Maksimilianas, Freiheras fon Braunas  kūrė Fau-2 raketas Panemiundės poligone, esančiame Uznamo saloje, (kur šių eilučių autorius su dviračiu iš Swinoustjes kėlėsi į Švediją aplink Baltijos jūrą pedaliavimui), o šių Fau-2 raketų tyrėjas Sergejus Koroliovas tų raketų kūrimo metu kaip Reaktyvinio instituto vienas iš vadovų 1938 m. buvo suimtas ir į Magadaną išsiųstas numirti. Kodėl toks skirtumas? Ar ne sąmoningai tai buvo inspiruota?      
S.Koroliovas iškart po suėmimo 1938 m.
     Iš kart po karo, kad tyrinėti Fon Brauno sukurtas raketas Fau-2, iš kalėjimo (iš taip vadinamos "Туполевская шарага" - šitaip tą avio konstruktorių kalėjimą praminė Sovietų Sąjungoje persekiotasis rašytojas Aleksandras Soldzženycinas) iš kart buvo išleistas Sergejus Koroliovas, kad vyktų į Vokietiją ir vadovautų šio raketinio ginklo tyrinėjimui, kuris paskutinio pasaulinio karo metu apšaudinėdavo Londoną.

    Tai, būtent, šiose tolimojo poveikio balistinėse raketose, kurias Fon Brauno sukurtas Vermachtas priėmė į ginkluotę, jau buvo naudojami giroskoponiai autopilotai, kurių valdymo sistemos iš kart po paleidimo autonomiškai įsijungdavo ir valdydavo raketą. Tai skirtingai nei japonų povandeninėse torpedose kajten (кайтен, яп. 回天), kurių valdymui buvo naudojami .mirtininkai.

     Na, o šios Fau-2 tyrinėtojas Sergejus Koroliovas pats buvo kūręs sparnuotas raketas ir vadovavęs "Katiušų" bandymams ir po to suimtas bei nuteistas mirties bausme, išsiuntus į mirtininkų GULAG-o stovyklą Madagane Kolos pusiasalyje. Todėl reik patyrinėti, ar neatsidūrė jo brėžiniai tada pas Fon Brauną, kai dėka J.V. Stalino ("žydo sūnaus" - gruziniškai "džiuga-švili" - tokia jo buvo pavardė) buvo sunaikintas Maskvoje Reaktyvinis institutas?

Per tardytojus-sadistus-kankintojus, būdavo išmušinėjami "prispažinimai", kad ir Sergejui Koroliovui sulaužius žandikaulį ir grasinant žmonai bei dukrai susidorojimu, vardan jų išgelbėjimo teko "prisipažinti" tuo, ko komunistinei nusikalstamai sistemai reikėjo, kad turėti pigią kalinių darbo jėgą ypatingai pavojingiems sveikatai darbams ir aukso kasykloms, už kurį Sovietų Sąjunga pirko įrengimus savo šalies industrializacijai..


 I.T.Kleimanovo pavaduotojas Sergejus Koroliovas, kuris vėliau tapo Sovietų Sąjungos raketinės ir kosmoso technikos žymiausiu pasaulyje kūrėju - Jurijaus Gagarino į kosmosą paleidėju.

  Šių eilučių autoriaus, nuvažiuoto dviračiu į Londoną ir jame Mokslo muziejaus Kosmoso skyriuje nufotografuota ši Fau-2 raketa, kuri daužė Londoną ne iš bet kur, bet iš į kosmoso į jį paleistomis raketomis.
 

 

D ė m e s i o , didintis nuotraukas tik +18 m. turintiems.
Silpnų nervų asmenims iš NKVD archyvų neatsidarinėti

Medicininiai bandymai žudomiems žmonėms Butugičage 1 ir2 dalys, Radčenko nuotraukos
 
 Dabar S.Koroliovo kalinimo vietoje - Maljdjake (evenkiškai "naikintis", "išmirti" laike epidemijų, nes tennugaišo visa elnių kaimenė ir todėl evenkai tą vietą pavadino "Mirties slėniu") gyvena laisvi aukso išgavėjai (rus.: "стратель"-iai), o buvusių barakų simbolį atpindi šios gyvenvietės administracija, kuri ant kalnelio yra įsitaisiusiu kaip tik buvusio barako stiliaus pailgame name.

Kai S.Koroliovas grįžo iš Kolymos pusiasalio, tai vėl buvo įkalinatas žemiau čia parodytiems barakams kalinių konstruktorių biurui.Karikatūra.

Ši nuotrauka 1927 m.  Pamaskvės Bolševo Felikso Edmundovičiaus Dzeržinskio įkurtos Vaikų kolonijos, kur nuo 1938 m. įkuriama Bandomasis konstruktorių biuras ЦКБ-29 prie NKVD, dl kurio veiklos aviacijos konstruktoriai teisiami ir sodinami į šį kalėjimą, kad kurtų sovietinę aviaciją. Dabar čia šis Maskvos priemestis pavadintas Koroliovo vardu, į kurį iš Kolymos jis čia atsidūrė.
"Туполевская шарага", kurioje buvo įkurtas aviacijos konstruktorių biuras vien iš kalinių ir kuriai vadovavo A.N. Tupolevas, pats kaliniu būdamas.
    Prie šio pastato per Atšilimą buvo ir šių eilučių autorius, kai jį 11-metį į Makvą nuvežė senelis pas močiūtės seserį, kurios antras vyras, matyt, ten dirbo, nes daug pasakodavo apie A.Tupolevą. Kai buvo priėję prie to keisto pastato, tai teta Stasė liepė jam paaeiti toliau, kad jis negirdėtų, ką ji turėjo papasakoti seneliui kažką apie tą paslaptingą pastatą.
 
Karikatūra "sotkos" БИ-100 (сто) aukštai skrendančio (rus.: "высотный") eksperimentinio naikintuvo kūrimo proceso, kuis turėjo būti strateginių bombonešių palydovu, tokių, kaip keturmotorio ТБ-7. Tokiu bombonešiu 1942-0519 superslaptuoju reisu išskrido į Londoną ir į Vašingtoną Molotovas, pradėti derybas dėl antrojo fronto Vakaruose atidarymo II-jo pasaulionio karo persilaužimui. Tas bombonešis į Maskvą sugrįžo 1942-07-12.Ta diena po 4-ių metų tapo šių eilučių autoriaus gimimo diena.
 
   Be to NKVD-istams buvo svarbu naikinti gabius, mokančius mąstyti žmones, ypač, tuos,  kaip Sergejus, kurie buvo gimę, augę Ukrajinoje  ir kuri buvo naikinama badmariu - garsiuoju "голодомор"-u, apie kurį šių eilučių autorius dar vaikystėje iš kart po V.J.Stalino mirties buvo sužinojęs iš savo tėvo tetos Stasės-maskvietės, kuri savo akimis matė mirštanius iš bado ukrajinus ir, matyt, todėl kariškiai norėjo nuversti Staliną, dėl ko ir dingo be žinios jos vyras. Jis tuo pačiu metu suimtas, irgi, gal; ten į Maljdaką tapo išsiųstu? Gal jo kaulai ir praskelta-prapjauta pusiau kaukuolė kur nors voliojasi? Juk mirštantys nuo Urano rūdos apšvitinimo būdavo pribaigiami šūviu į pakaušį ir smegenys išimami  medicininiams tyrimams. Gal, kur kaukuolė gali būt naudojama Magadano jaunuomenės buities "papuoimo" reikmėms. Juk šių eilučių autoriaus tėvo teta po XXII TSKP suvažiavimo dėl savo vyro gavo raštą reabilitacijos - "išteisinimo" po mirties nuosprendžio, bet kur palaidotas - buvo pasakyta, kad VALSTYBINĖ PASLAPTIS.

     Reik pabrėžti įdomų faktą, kad Sergejus per diplominį darbą, vadovaujant Anatolijui Nikolajevičiui Tupolevui, buvo sukonstravęs sportinį lėktuvą СК-4, kad siekti tolimųjų skrydžių rekordus. Deja, pats A.N. Tupolevas, kaip pqgrindinis aviacijos konstruktorius areštuojamas ir patalpinamas į spec. ЦКБ-29, o S.Koroliovas atsidūrė Kolymos pusiasalio Maljdjako koncentracijos stovykloje. Joje vos išgyveno tarp kriminalinių nusikaltėlių, kurie tyčiojosi iš "liaudies priešų". Juolab, kad 1938-1939 m. m. tarp kalinių buvo didelis mirtingumas, matyt, todėl, kad pagal evenkus, ten elnių bandos mirdavo ir todėl tą slėnį vietiniai vengdavo, gal, dėl kokios radiacijos? Be to Maljdake labai siautė NKVD-istų maskvietiška grupė, kurios vado M. Kacenbogen-o (akivaizdžiai, žydo) vadovaujama sušaudė 133-135 kalinius be ypatingų tyrinėjimų ir jų apklausų.

Todėl nužudytųjų atminimui siūlau pasiklausyti Maljdjako juodai baltų kino vaizdelių ir kaip dabar gyvena aukso kasėjai , kurie  vandenį brangiau, nei už auksą gauna, nes tų pačių šūkių dvasioje gyvena:

 

    Galima pasiūlyti kelioms valandoms dokumentinius filmus apie pačią baisiausią zoną tumpai rus.žiniose, o taip pat išsamesnį serialą apie Kolymos baisybes, kai 1300 atvežė kalinių, o po 3-jų mėn. liko tik 400, dar komunistinės vergovės kūrimą 1-mas, 2-as  ir 3-čias filmai. Pamąstymui pasaka apie dainininko Vysockio draugą,  Kolymos kalinį - turtingiausią Sovietų Sąjungos milijonierių.

Vėliau S.Koroliovą iš mirtininkų stovyklos išgelbėjo jo mama ir jo diplominio darbo vadovas Tupolevas, kuriam vadovaujant Sergejus buvo sukūręs sportinį lėktuvą, mušusį pasaulio rekordus.  Bet šiam Kolymos kaliniui gyvybę išgelbėjo bokso sporto meistras aviacijos gamyklos direktorius Michailas Aleksandrovičius Usačiovas, kuris buvo apkaltintas lakūno Čkalovo žuvimu - tai jis kalinių vadovams; kriminaliniams nusikaltėliams uždraudė jo maisto davinį atiminėti ir įsakė nusilpusiam Sergejui dar savo porcijas atidavinėti. Taip pat ir atsitiktinumas išsaugojo jo gyvybę, kai jis tapo išleistu ir pavėlavo į laivą ir tas laivas "Indigirka" su kaliniais patyrė katastrofą.

Dabar tame Maldjake gyvena sūnus, kurio tėvas tame pačiame barake su S.Koroliovu kalėjo.
 Nuotraukos autorius Евгенй Радченко
 

 Tad tik pavasarį  į Maskvą sugrižęs S. Koroliovas, vėl buvo teisiamas ir nuteistas kalėjimo - buvo pasodintas pas taip pat kalėjime sedėjusį Tupolevą, kuris kalėjimo sąlygomis su kitais kaliniais-konstruktoriais kūrė bombonešius. Juk prie Maskvos Bolševo stotelėje buvo kolonija vaikams, per pilietinį karą prarastų tėvų taip vadinamiems "безпризорник"-ams, kurie buvo "auklėjami" pagal pedagogo Makarenkos mokslą, dirbant jiems skirtose artėlėse-komūnuose iki 8 val. per dieną, kad maistui užsidirbtų. Tuose Bolšoje vaikų kolonijos barakuose nuo 1937 m. įsteigiama kolonija aviacijos konstruktoriams, kuri visi tuo metu pradedami suiminėti ir talpinti tam, kad kaip kaliniai konstruotų karinius lėktuvus.  Šitaip Sovietų Sąjunga "klestėjo" dėka kalinių, kurie ir kūrė šią Blogio imperiją.

Ir nors Nikitos Sergejivičiaus Chruščiovo įtakos prasidėjo Atšilimas, bet jį vėl užšaldė karinį perversmą atlikęs karinio komplekso atstovas Leonidas Brežnevas. Juolab, net prie N.S. Chruščiovo Sergejus Koroliovas, kaip buvęs kalinys-"antitarybinis elimentas" nebuvo prileistas pasikelti į tribūną virš mauzoliejaus per J. Gagarino iš kosmoso grįžimo sutiktuves. Mat, Sovietų Sąjunga laikė paslaptyje, kas buvo raketų technikos ir skrydžių į kosmosą kūrėju. Paslapties šydas buvo praplėštas tik Sergejui Koroliovui mirus, kai šių eilučių autorius jau buvo paimtas į rekrūtus ir buvo armijos "karantine" Moršansko pulke. Tada per "политзанятие" kariams buvo labai trumpai pranešta, kas raketinę techniką kūrė. 
1964 m. perversmas, kai trivietį kosmonautų ekipažą, vadovaujamą V. Komarovo, kosmose sveikino Nikita Sergejivičius Chruščiovas, o iš kosmoso sugrįžusius ant mauzoliejaus tribūnos Raudonojoje aikštėje sveikino jau Leonidas Brežnevas, atlikęs karinį perversmą. To pervermo detales akivaizdžiai matė šių eilučių autorius, kai per televiziją stebėjo Raudonojoje aikštėje skrybeliuotojų didžiausias eiles, kurios skrodė ir šukavo einančią demonstraciją, kurie įdėmiai stebėjo visus demostrantus. Tai buvo neįprastai nejaukus vaizdas..
   Todėl verta pagalvoti, ar naujo "gensek"-o stalinizmo sugražinimo politika negalėjo sudaryti naujos konflikitinės situacijos su pirmuoju pasaulyje kosmonautu?

 

   Kad nagrinėti Jurijaus Gagarino nužudymą, reikia išnagrinėti ne bet kokių raketų autopilotų, o Zenitinių raketų valdymo principus, išnagrinėjus, pirmiausia, kokios veikia jėgos į raketą

Svarbiauia, autopilotų kūrimo istorija akirstoma į 7 etapus. Pirmajam etapui iki 1918 m. buvo naudojami paprasti aviaciniai prietaisai. Antras etapas 1918-1945 m. m. Vienu iš svarbiausiu 1932-938 m. m. vėliau sunaikintame Reaktyviniame institute E.S. Ponomariovas B.V. Paušenbach-as sudarė automatus  sparnuitų raketų stabilizacijai - buvo pradėti gaminti autopilotai АВП-1, mokantys stabilizuotipolinkio kampus ir greičius tiesialinijiniuose skrydžiuose. Giroskopinis kurso automatas

АК-1 buvo panaudotas  lėktuvuose Пе-2 ir Ил-4 bei pirmasis sovietinis pneumohidraulinis autopilotas АПГ-1 skirtas tolimajam bombonešiui  Пе-8.  Šie autopolitai plačiai buvo taikyti Antrajame pasauliniame kare.  III-čiasis etapas — 1946-1955 — susijęs su pimaisiais serijiniais reaktyviniais lėktuvais. Ypatingas konstruktorių biuras «Электроавтоматика»,vadovaujamas P.A. Efimovo, sukonstravo indikatorių НИ-50 automatiškai apskaičiuojantį  ir vaizduojanti stačiakampėje koordinačių sistemoje, bet ir .aviatoriai pradėjo naudoti radiolokacines (radarines) priemones.  IV-tas etapas — 1955-1965 — atsiranda analoginiai  skaičiavimo įtaisai vakuminių-elektroninių prietaisų bazėje. Dėka radijo švyturių panaidojimo tapo automatizuotas lėktuvų nuleidimas. Nuo 1950 m. tarpkontinentinėms sparnuotoms raketoms «Буря» kompkekso «Земля» sukurta automatinė astroinercinė navigacija, kurios moksliniu vadovu buvo net pats Sovietų Sąjungos Mokslų Akademijos prezidentas M. B. Keldyšas.  Šiame etape giriamasi, kad viršgarsiniai naikintuvai, neva, gavo dalinę automatizaciją  radiotechninius distancinio valdymo įtaisus į taikinius iš komandinių punktų (vadaviečių). Todėl parašymas: "Это позволило впервые рассматривать самолет в качестве части авиационного комплекса, работающего в общем контуре наведения и управления полетом.". Nors šių eilučių autorius V. Aleksandraitis tokių ant kitų lėktuvų užvedinėjimo sistemų nematė, bet TAI IR YRA ĮRODYMAS, KAD TOKIOS SISTEMOS DĖKA BUVO PRASKRISTA PRO J.GAGARINO-V.SERIOGINO EKIPAŽĄ. Akivaizdu, kad, matyt, ir buvo išbandyta šis užvedimo sistema jei ne nuo vadavietės, tai, gal, pusiauautomatiniu rėžimus, kad atlikti praskridimą. Taip, kad V-tasis — 1965—1975 —  etapas su J.Gagarino-V.Seriogino ekipažo žuvimu; pasižymėjo puslaidininkių sistemos atsiradimu bei elektroninių bortinių skaičiavimo mašinų taikymu, o VI-tajame — 1975-1985 — etepe pradedamas naudoti ginkluočių valdymo sistemos (СУВ  ir ПрНК ) su skaičiavimo technikos panaudojimu. Minėta Leningrado ОКБ «Электроавтоматика» sukurti PRISITAIKYMO-NAVIGACINIAI kompleksų įrenginiais naikintuvui MiG-29, strateginiam bombonešiui Tu-160 šturmuotuvui Su25T ir malūnsparniui Ka-50. Tai ir buvo minėto labai tikslaus praskridimo pro J.Gagarino-V.Seriogino ekipažą tęsinys, prie kurio prisidėjo naujų navigacinių-pilotažinių įrenginių kūrimas išskirtinai kariniams lėktuvams kompleksinė struktūra, kad ir  AUTOMATINIS NAIKINTUVO UŽVEDIMAS ANT ORINIO TAIKINIO su bortiniu prisitaikomuoju (radiolokaciniu ir elektroniniu-optiniu) kompleksu, o taippat automatinis skrydis labai mažuose aukščiuose, aplenkiant reljefo nelygumus su automatiniu režimu ušvedant lėktuvą į žemės paviršiaus taikinių.
Galitepasididinti zenitinės raketos autopilotavimo vieno iš principų

O čia žemiau galite pasididinti pačio zenitinės raketos autopiloto veikimo principą, valdant raketą iki priskridimo prie taikinio

Jiedu buvo geri draugai ir reik manyti, kad J. Gagarinas galėjo žinoti apie S.Koroliovo  Kolymą, kur buvo masiškai žudomi žmonės.

ISTORIJOS SĄSAJA - ŽUDYNIŲ POLITIKOS TĄSA

 Juk S.Koroliovas raketas kūrė Pamaskvės Kaliningrade, kuris dabar pavadintas Koroliovu ir tame mieste, gal, koks prasdigėręs NKVD-istas-budelis, matyt, pagal užsakymą nužudo šių eilučių autoriaus pažįstamą Sergejų Belozercevą, kuris perspėjo apie artėjantį Rugpjūčio ГКЧП pučą,.

 

 
 

 Taigi nuo radaro "Орёл-Д" su žymiai didesne antena naikintuve Su-15 ar negalėjo ta konstrukscija padėti nužudyti pirmąjį mūsų planetos kosmonautą?
    Galite pasididinti tų radarų įtaisymo aprašymą iš knygos
"Истребитель-перехватчик Су-15. Граница на замке!", kuriuos matote po aptekiklio nuėmimo. Juk tada naujos kartos naikintuvo tos knygos skyeiuje "Комплекс нерехвата" ( tiesiohiai į lietuvių kalbą, kaži, ar verčiasi, nes lietuvių kalboje karo aviacijos terminalogia, atrodo, nėra tobula) labai detaliai aprašytas tik šiam naikintuvui būdingos kito naikinamo lėktuvo užpuolimo priemonių kompleksas.

 
     
 Kad ГКЧПučas pralaimėjo Rusija turėtų nusilenkti nužudytajam S.Belozercevui, nes po jo sukelto triukšmo, kad tankai traukiami į Maskvą, - tam pučui atremti demokratinės jėgos pasirengė, kad į tankų vikšrus sukišti strypus ir taip juos sustabdyti
      Pučui pralaimėjus, S.Belozercevas kaltino prezidentą m.Gorbačiovą pučui padėjus ir todėl buvo bandyta pasikėsinti į jo gybybę, be sąmonės geležinkeliečiai jo kūną nuėmė nuo bėgių Kazanės geležinkelio stoties platfomuose prieš pat traukiniui atvažiuojant.
   Mat, šių eilučių autoriaus ekspedicija Karelijoje, kuriai vadovavo istorikas, politologas ir kulturologas docentas Romualdas POVILAITIS, buvo susipažinusi su karelų nacionalinio atgimimo lyderiumi S.Belozercevu. Ta ekspedicija buvo vykdoma dvejus metus, tyrinėjant ekologines Š.Karelijos ypatybes, o po to keliaujant Kalevalos epo užrašymo vietomis. Todėl Vytenis Aleksandraitis, aprašydamas ekspediciją žurnale Mokslas ir Gyvenimas, straipsnio pabaigojepaminėjo pirmąjį S.Belozercevo ir M.Gorbačiovo susikirtimą

 Tos čia aukščiau paminįėtos knygos 28 psl.  kaip tik ir yra radarinis taikiklis, kurio dėka ar negalima debesyse praskristi pro kitą lėktuvą, kaip tai buvo padaryta su J.Gagarino-V.Seriogino ekipažu?

 
     Bet, deja, kažkodėl PO J.GAGARINO-V.SERIOGINO ŽŪTIES išbandyta autopiloto sistema, Su-15 naikintuvą pridavus į gamybą, Novosibirske naikintuvai gaminami be išbasndytų autopilotų. Apie tai knygos APIE VISUS SUCHOJAUS AVIOŠEDEVRUS  227 psl  gale yai pabrėžiama, bet kažkodėl paaiškinimo nėra. Negi tai gali būti šoko pasekmė nuo pirmojo kosmonautu žuvimo, praskridus su tuo bandomuoju lėktuvu?

Kas iš pilotų-bandytojų tai galėjo atlikti tą lemtingą nevykusį "pokštą" su praskridimu net iki minimaliausio atstumo?

Atsakymas yra nurodytas šioje knygoje ir kitose, kur aprašomas šio naikintuvo Su-15 bandymai. Visi bandytojai išvardinti  tame pačiame 227 psl  Žiūrėkite čia KAIRĖJE nuotrauka iš tos knygos 227 psl.

 

Praskridimas pro J.Gagarino-V.Seriogino ekipažą galėjo būt vykdomas pagal šiam kuriamam-bandomam Su-15 naikintuvui reikalavimus pilnai automatizuoti "перехват"-o" procesą. Mat šių eilučių autorius nežino, kaip tą "pergriebimo" procesą teisingai lietuviškai pavadinti, nes nėra aviatorius ir tarptautinių terminų nežino. 

 

    Taipogi jam neteko matyti ir čia šitoje knygoje minimos  naikintuvų užvedimo  «Воздух-1» automatizuotos valdymo sistemos, nes jis naikintuvų užvedimuose dalyvaudavo skraidymuose vykdomuose tik giedromis dienomis, užvedant naikintuvus pagal nuo žemės jo radarų parodymų duomenimi

Tai tada kas iš labiausiai patyrųsiųjų galėjo praskristi taip tiksliai pro J.Gagarino-V.Seriogino ekipažą?

    Tai, štai, minėtos knygos 227 psl. visas sąrašas, kurie skraidė su šiuo bandomuoju naikintuvu. Todėl ar negalima atrasti, katras čia pagal žymiausio kosmonauto pasaulyje po J.Gagarino Aleksejaus Leonovo tvirtinimus, kad iš tų pilotų-bandytojų dar gyvas ir yra Sovietų Sąčjungos didvyris apie 90 m amžiaus šiuo metu? Katras iš jų?
 
 
   

.

 

Norint sužinoti, vis tik, katras iš bandytojų-lakūnų atliko chuliganizmą ir praskrido. pro žuvusiuosius, analizuokime čia aukščiau pateikto apie tą naikintuvą straipsnio tokį parašymą:

С 5 августа 1963 г. в Жуковском началась летная программа ГСИ. Полеты проводили ведущие военные летчики-испытатели С.А.Лаврентьев, Л.Н.Петерин и В.И.Петров; шеф-пилот ОКБ В.С.Ильюшин; летчики облета А.А.Манучаров, В.Г.Иванов, П.Ф.Кабрелев, И.И.Лесников и Э.Н.Князев, а также председатель госкомиссии Е.Я.Савицкий и заместитель начальника ГК НИИ ВВС А.П.Молотков. Руководителем бригады был назначен Жебок-рицкий, а ведущим инженером по испытаниям - Лозовой. На Т-58Д-1 такую программу, включавшую 7 полетов, летчик-испытатель О.В.Гудков выполнил уже в сентябре.

Todėl paanalizuokime kiekvieną paminėtąjį:

летчики-испытатели:С.А.Лаврентьев (1973-08-28 -žuvo bandydamas Su-24),
 

   
 
      Apačioje prisegtas psichologinis spaudimas panaikinti tinklalapį, kuiame sudėti Donecko-Lugansko sričių tarpe numušto lainerio MH17 peripetijos, nes iš pastarosios srities atvykusi minima žmona dėl lainerio, neva, "geriau žino", kad "Ukrajina numušė", o šių eilučių autoriaus studijoje tokių duomenų nėra.  Todėl jis buvo patyręs keistus išsidarinėjimus temoje, kurioje paminėjo nužudytąjį S.Belozercevą.
      Mat Vytenis Aleksandraitis per sausio įvykius skambinėjo Sergejui į Maskvą, nes jis tada Kremliaus Aaukščiausioje Taryboje kaip atstovas nuo Karelijos tyrinėjo sovietinės armijos nusikaltimus Latvijoje ir Lietuvoje.  Per sausio 13-tosios televizijos šturmą V.Alerksandraitis jam paskutinį kartą paskambino ir ryte Raudonojoje aikštėje įvyko didžiausia manifestacija Lietuvai palaikyti. O dabar Lietuva nė nežino, kad toks demokratas Rusijoje nužudytas.   
 

 Л.Н.Петерин (1927-1985)


 В.И.Петров (1931-2009) S.S. didvyrio v. suteiktas 1975 m.)
шеф-пилот ОКБ В.С.Ильюшин; - miręs 2010 m.
 летчики облета:
 А.А.Манучаров (1917-2001); nuo 1948 m. dėl sveikatos pervestas inžinieriumi, vėliau bandymų vadovu - tapo mokslininku.)
 
В.Г.Иванов  (1916-1969-05-08) Kare turėjo 335 kovinius skrydžius, 1957 m. suteiktas S.S. didvyrio vardas, mirė Pergalės dienos išvakarėse ir J.Gagarino-V.Seriogino žuvimo metu buvo 52 m. amž. ir jau galėjo neskraidyti, nes mirė nuo vėžio.)

Лётчик испытатель  Е.К. Кукушев - miręs 1995 m. 70 m. amžiaus.

   
 

П.Ф.Кабрелев - NĖRA tarp nusipelnusiųjų bandytojų sąraše, matyt, epozodiškai paskrido
   Анатолий Павловичь Молотков - (1921-2005)
Слексей Солодовников
-
Солодовников Алексей Григорьевич (1922-1992).
Сталь Лаврентьев
- (1934-1973)
28 августа 1973 года во врем испытательного полета одного и экземпляров самолета Су-24 выполнявшегося экипажем составе Заслуженного летчика испытателя СССР полковник Сталя Александровича Лаврентьева и штурмана испытателя полковника Юрова Михаила Сергеевича, произошла авиационная катастрофа. Из-за обрыва лопатки газовой турбины двигателя возник пожар, который летному экипажу из-за особенностей конструкции противопожарной системы данного экземпляра самолета не удалось полностью ликвидировать, несмотря на выключение двигателя.  ... Когда отметка самолета исчезла с экранов локаторов КП, мы все же надеялись, что летчикам удалось спастись. Увы, этого не случилось. Летчик и штурман погибли…
А.С, Комаров катапултировался, .М.Андреев погиб (210 psl.)

   

          Kaip matome, visi žymūs išvardinti bandytojai jau yra mirę. (Dar pabandysiu šendieną paieškoto, bet ...)  š.m. kovo 24 d. SUĖJO METINĖS, KAI ŠĮ PASAULĮ PALIKO vienas iš žymiausių bandytojų - Sovietų Sąjungos Didvyris Stepanas MIKOJANAS  sūnus Anastaso.  Tai, gal, Aleksejus Leonovas šį bandytoją turėjo mintyse?  Bet, ar galėjo jis kaip bandytojas aptarnauti P.O. Suchojaus firmos lėktuvus, kai jis, pagrinde tik savo dėdės firmos lėktuvus bandė?  Todėl reiktų panagrinėti plačiau.


                           V.Iljušinas ir S.Mikojanas

       Primenu, kad Stepanas yra vyriausias sūnus vieno žymiausio Sovietų Sąjungos politinio veikėjo Anastaso Mikojano, kuris vienintlis ilgiausiai išsilaikė nuo V.Lenino iki L.Brežnevo ir prieštaravo Stalino kultui bei buvo nusistatęs prieš čečnų-ingušų deportacijas.. Jo dėdė (tėvo brolis) Artiomas Ivano buvo žymiausias karo aviacijos konstruktorius, kuris su Gurevičiumi įkūrė konstravimo firmą "Микиян и Гуревичь", konstravusi garsiuosius naikintuvus MiG-us, su kuriuo ir žuvo Jurijus Gagarinas

 

  Komentaruose teko matyti, kad, būtent, "jį laiko praskridusiu pro J. Gagariną", nors pagal amžių yra vyresnis, nei A. Leonavas mini. Be to tarp Su-15 bandytojų sąrašuose neteko jo aptikti, Stepanas matosi, kad daugiausiai bandė savo dėdės sukurtus naikintuvus.

     . Be to su A. Leonovu jis buvo komisijoje J.Gagarino-V.Seriogino žūčiai ištirti. Šešėlį jam įtarimo meta tai, kad Stepanas dar buvo gyvas vienas iš paskutiniųjų pasilikusių, o, gal, net ir vieninteliu gyvu lakūnu-bandytojų tos kartos. Atrodo, ne labai rimtai S. Mikojanas 20,5 minutėje šio įrašo pasakoja apie "meteorologinius zondus ir išsihermetizavimą kabinos", dėl ko A.Leonovas nuo 25,5 minutės kategoriškai ir labai įtikinamai prieštaravo, pateikdamas komisijos falsifikacijos įrodymą. Todėl ne mažai ir tokių filmų sukurta su tokiu pavadinimu "Почему Убрали Гагарина?"

      .

    Taigi, peršasi klausimas: Ar nebus taip, kad A. Leonovui galėjo būt įsakyta išgalvoti apie "dar gyvą" bandyto- Sovietų Sąjungos ddivyrį tam, kad dėmesį nukreipti nuo kokio nors žymaus ir įtakingo bandytojo?

    Ir, panašu, kad toks - kitas garsus bandytojas yra sūnus kito žymaus karo aviacijos konstruktoriaus,  - tai generolo pulkininko Sergejaus Vladimirovičiaus Iljušino, kurio sukonstruoti yra garsūs IL-ai. Šis sūnus, kaip Vladimiras Sergejaus, kuris pirmą kartą buvo vedęs Molotovo dukrą, yra žinomas visam pasaului kaip bandytojas ir žymaus konstruktoriaus - jau čia minto Pavelo Osipovičiaus Suchojaus konstravimo biuro pavaduotojas, kurio konstruotas naikintuvas Su-15 ir atliko tą chuliganišką skrydį.

    Dar keisčiau, kad šio lakūno-bandytojo išrašytuose nuepelnuose BIOGRAFIJOJE NUSLĖPTI TO Su - 15-tojo NAIKINTUVO BANDYMAI - Vikipedijoje labai gudriai užslėpti, parodyti mažiau reikšmingų modelių bandymai. Ir oficialiai neprisikabinsi, nes tie modeliai yra tarp žodžių "nuo ... iki ...". Neslepiamas - užsimenamas naikintuvo Su-15 bandymas tik kariniuose ir aviacijos tinklalapiuose, kuriuos varto specialistai ir nuo jų nesiryžtama slėpti.

     Taigi, koks V.Iljušino inėdlis, bandant šį praskridėlį pro pirmojo mūsų planetos kosmonautą? 

    Tasi kaip matome, V.S. Iljušinas būsimąjį Su-15 kaip gaminį  Т-58-Д-2 iškėlė į orą  1962 m  gegužės 30 d. ir iki tų metų pabaigos buvo atlikti 556  skrydžiai. Labai svarbus įvykis įvyko, kai pats V.S. Iljušinas pakyla pirmą karttą su radaruū "Орёл-Д"  .Be to jam suteikiama garbė pirmą kartą pakelti į orą jau ne kaip konstruojamą gaminį, o gamyklinį jau į gamybą atiduotą naikintuvą, kuriam suteikta Su-15 markė.  Taiįvyko 1966 m., kai šių eilučiųautorius tarnavo I-mus metus.
   Ir, štai, PATS SVARBIAUSIAS ĮRODYMAS, kad V.S. Iljušinas su bandomuoju Novosibirsko slaptosios naikintuvų gamyklos gaminamu Su-15 intensyviai skraidė ir po J.Gagarino-V.Seriogino žūties. .  Čia aprašomi konstrukciniai nesklandumai, privedantis prie avarinių situacijų, dėl ko intensyviai gamyboje gaminamas naikintuvas tobulinamas.

   Todėl po tokio parašymo niekas neužginčys, kad pirmojo kosmonauto žūties metu "nebuvo skraidimų".  Todįėl siūlytina pažvelgtį į įrodymo šaltinį plačiau, kaip atrodo autentiškas šios informacijos patvirtinimas

J uk V. Iljušinas buvo tuo pagrindiniu bandytoju, ne tik, kaip pirmas pakėlęs šį konstruojamą naikintuvą į orą, bet ir vadovavo visiems bandytojams bei pats daugiausiai skraidė bandymuose ne tik konstruojant, bet ir bandė gamyklinius į gamybą įvedantįjį naikintuvo gaminį jo tobulinimo tikslu. Be to, intensyviai skraidė su šiuo naikintuvu ne tik J.Gagarino-V.Seriogino žuvimo-nužudymo metu, bandant radiolokacinį-autopilotinį bandymą, bet ir gerokai vėliau skraidė iki 72-tųjų metų, bet skrasidė, kol neįvyko avarinė situacija, dėl ko teko katapultuotis ir susižeidus, du metus skraidymuose daryti pertrauką.

     Sovietų Sąjungos didvyrio vardą gavo po to, kai pastatė skrydžio į aukštį pasaulio rekordus.

     Be to jis yra pagarsėjęs pasaulyje, kad garsus žurnalistas   Dž. Obergas straipsnyje "Slaptos sovietinės katastrofos", mini, kad V.S. Iljušinas, neva, į kosmosą išskrido keletą dienų anksčiau, bet, neva, "kosmose prarado sąmonę" ir todėl neplanuotai buvo nuleidžiamas į Kinijos teritoriją. O, kadangi, sąminės neatgavo, tai rankiniu būdu nepanaudojokatapulto ir todėl su laivu trenkėsi į Žemę, ir buvo labai sunkiai sužeistas - gydėsi bei reabilotavosi Kinijos Chančžou provincijoje. Ši versija, matyt, atsirado, kadangi 1960 m. Kinijoje turėjo autokatastrofą. Aišku, gal ji išgalvota? Kažkaip keista, kad ne skraidė, o po Kiniją važinėjosi ir gydėsi-reabilitavosi ne Sovietų Sąjungoje. Gal sužeidimų pobūdžiui nuslėti?

     Aišku, ia rašytojams peno yra fantazuoti apie"pavydo-keršto" motyvus, nes iš Žukovskio akademijos aerodromo (piečiau Maskvos), kur vyko šio naikintuvobandymai, perskristi į šaurinę Maskvos apskrities dalį, kur į Čkalovsko aerodromą sugrižinėjo J.Gagarinas su V. Serioginu, perskrįst ir pagal bortinio bandomojon radaro parodymus debesyse atrasti skrendantį ekipažą nėra kas. Tam ir sukurtas tas radaras su visu autopilotiniu valdymu, apie kurį dar šendieną pateiksiu konkrečius įrodymus.  

     


 
Galite VISU ŪGIU pamatyti V.Iljušiną

   Na, o yra tokie straipsnigaliai klaidžiojantys, kaip "Странно, что в Книге рекордов Гиннеса первым космонавтом зафиксирован Ильюшин", kad, neva, pirmuoju kosmonautu buvo S.Iljušinas, kuris į kosmoso orbitą, neva, 1961 m. balanžio 07 d. pakilęs buvo su laivu "Rusija".
    Kitoje knygoje Svetoslavo Nikolajevičiaus Slavino "Тайны военной космонавтики" - Военный архив, minimas  vengrų publicistas I.Nemene knygoje "Gagarinas-kosminis melas", nusirašo, kad, neva, J.Gagarinas visiškai neskrido, o skrido aviokonstruktoriaus sūnelis Vladimiras Iljušinas, bet nusileidęs, atrodė labai blogai ir todėl besišypsantis J.Gagarinas buvo pateiktas. Todėl tais metais S.Iljušinas pateko į sunkią autokatastrofą, bet netikėtai išliko gyvu.

   Apie 60-tųjų metų vidurį JAV kosminės technikos ekspertas Džeimsas Obergas parašė knygą NUSLĖPTOS SOVIETINĖS AVARIJOS. Be visų išvartdintųjų paminėtos ir V.Iljušinas, kuris, neva, apskriejo net 3 kartus mūsų planetą., bet grįždamas į Žemę, buvo sunkiai sužeistu.

          O rusiškoje Vikipedijoje apie S.Iljušiną praplečiama, kad šis  skrydžio į aukštį pasaulio rekordininkas (1959 m. koviniu lėktuvu 28857 m, pagal kitų skaičiavimus 23852 m) ir aviacijos nusipelnęs sporto meistras bei už tai gavęs Sovietų Sąjungos didvyrio vardą, neva,  "buvo priverstas Kinijos teritorijoje avariniu būdu nusileisdti".Ten priduriama, kad ši istorija susijusi yra su 1960 m birželio 02 d. įvykusia autokatastrofa bei po to vykusią reabilitaciją Kinijos Chančžou provincijoje.

           Prie viso to "livejournal" prideda, kad Pobeda su išgėrusiais trenkėsi iš priekio ir S.Iljušiną išgelbėjo būsimasis kosmonautas G.T.Beregovojus. Todėl visiškai neaišku, kodėl ta reabilitacija vyko Kinijoje? Ką, ten gydytojai daug kartų geresni, nei Sovietų Sąjungos? O gal  po nevykusio nusileidimo iš kosmoso, nuo žurnalistų ir vietinių  žymaus-populiaraus lakūno-sportininko autokatastrofoms nebūdingus sužeidimus, gal, reikėjo paslėpti?

 Juk sūnelis žymaus konstruktoriaus buvo dar ir V.M. Molotovo, vienturtės dukros Svetlanos pirmuoju vyru, kurios dabar sūnus Večeslavas Nikonovas yra politologas.. O, juk Užsienių reikalų komisaras skrido su bombonešiu į Vakarus, nes J.V.Stalinas negalėjo skraidyti lėktuvais. O skrydis buvo ypatingai sunkus nehermetiniame strateginiame TB-7 bombonešyje ir didžiausiame aukštyje-šaltyje ir su deguonies kauke, ruošiantis nusileisti parašiutu pamušimo atveju ir gyviems nepasiduoti, jeigu kas...Tai ar ne tas V.M. Molotovo pasiskraidimas neįtakojo tolimesnę bendrystę su karo aviacijos garsenybių Iljušinų šeima ir ...?

 Be to su tuo aukščio pasaulio rekordininko nevykusio  į kosmosą skrydžiu, rašoma, kad, neva, jis ten "prarado sąmonę" ir todėl "Kinijoje buvo nuleistas" ir kadangi buvo be sąmonės, todėl negalėjo įjungti katapulto, taip, kaip tai padarė J.Gagarinas, ir todėl su laivu tėškėsi į Žemę  - todėl ten buvo gydomas-reabilituojamas ir slepiamas nuo visuomenės, kol ne pasveiko? Aišku, tam metamas "argumentas", kad niekas V.Iljušino nematė tarp kosmonautų jų parengimo centre. Bet, gal, todėl ir prarado sąmonę kosmose, kad nebuvo treniruotas ir tik pagal pažintis ("po blatu") į kosmosą nepasirengęs iššoko? (Čia juokais tokia hipotezė :) ) Ar yra logikos, kai Sovietų Sąjungoje buvo viskas buvo slepiama?           

 

 Bet, deja

 ŠIEMET, MININT PIRMOJO MŪSŲ PLANETOS KOSMONAUTO 50-tąjį MIRTIES JUBILIEJŲ,
Rusija KARTU su Lietuva DEZINFORMUOJA VISUOMENĘ - BANDO
NUKREIPTI
VISUOMENĖS DĖMESĮ NUO Aleksejaus LEONOVO 2013-06-11
ĮTIKINAMAI PASKELBTO PRASKRIDUSIO TADA
 BANDOMOJO Su-15 NAIKINTUVO

   Tokio visuomenės klaidinimo reiškinys akivaizdus, kad ŽUVIMO PRIEŽASTĮ NUSLĖPTI NUO AKIVAIZDAUS NUŽUDYMO, sąmoningai neišaiškinti, kas gali būti konkrečiai kaltas dėl tokio bandomojo naikintuvo chuliganiško praskrydimo ir todėl pasaulio visuomenė mulkinama - į tą mulkinimą yra įtraukta ir Lietuva, nes joje nėra aviacijos ar priešlėktuvinės gynybos specialistų, besidominčių šiuo amžiaus nusikaltimu.

  Todėl dabar Rusija šį  J. Gagarino žuvimo 50-metį bando užglaistyti, skelbdama tik apie mirtį ir net 7 versijas mini, o praskrydimo versiją pateikia ne kaip pirmąji, dar visai ne įtikinamai  iškraipo. Kiek plačiau iškraipyta -ą variantą pateikia tinklaraštis "экономика от порока", o tą tekstą dar labiau iškraipytai sutrumpino LETA.RU, kurį visuomenės klaidimui perspausdino ir Lietuvos DELFI.lt.

 

    Šerbakovas - grsaus partinio veikėjo - "troikų" ideologo sūnus

Bogoroskis

     Straipsnyje net nepamiminėta, kad mokslų daktaras Arsenijus Mironovas dabar yra garbaus  100 metų amžiaus  . Taip pat 94-ių metų amžiaus yra lakūnas Andrejevas Aleksandras Petrovičius, generolas-pulkininkas ir kandidatas į mokslo daktarus, kuris katastrofos metu iki 1970 m. vadovavo Kačinso (nuo upės ir miestelio Kača Kryme dar caro laikais įkurtos) aukštosios karinės aviacijos mokyklos 704-ajam mokomajam pulkui, kuris buvo dislokuotas Staliningrado - dabar Volgogrado Kamyšino, Koteljnikovo ir Morozovkos gyvenvietėse ir todėl jis negalėjo tada pagal užimamas pareiga skraidyti jokioje Pamaskvėje. Kito tokio "lakūno Andrejevo" internetas nenurodo - tik 1962 m V.M.Andrejevas žuvo bandydamas Su-15.


A.Mironovas

lakūnas A.Andrejevas
 
    Juolab, Rusija bando savo liaudžiai ir pasauliui pateikti kaip"sensaciją, nustačius priežąstį", neva, kaip "teisybę atsidengusią" žuvimo, mulkinant visuomenę, kad, neva, "vyriausybė nustatė". Deja, nuėjus į tekstą, jokios dabartinės "vyriausybės pareiškimo" anei kvapo, kur straipsniuose rašoma tik taip: "... из-за ошибочной команды с земли, сообщил ТАСС член летной подкомиссии, которая входила в большую правительственную комиссию по расследованию причин катастрофы, доктор технических наук Арсений Миронов." Nors reikia atsižvelgti į mokslininko garbų 100-mečio amžių, bet jis, kaip tik, kaip buvęs Vyriausybinės komisijos narys, ir turėtų būt atsakingas už žuvimo priežasčių nuslėpimą, ką A. Leonovas ir demaskavo nesąžiningą komisijos darbą.  Net pats didžiausias absurdas straipsnyje parašytas toks: "Миронов отмечает, что специалистам в ходе расследования катастрофы не удалось установить, кто следил за радаром в момент трагедии.
 .  

    Kad, neva, "negalima nustatyti, kas už radaro sėdėjo" - tai didesnio absurdo negalima  nė sugalvoti. Matyt, čia skirta tik tiems, kas mežino, kas yra kariuomenė ir kas yra kovinis budėjimas ar koviniai mokymai.  Kaip galima "neatsekti", kas sėdėjo prie radaro? Juk koviniai budėjimai patvirtinami įsakymais ir prie radarų sėdasi atsakingi už šalies oro erdvės saugojimą. Radarai įsijunginėjami pagal grafikus, keičiant pozicijų taškų kaitą budėjimo rėžimo. Todėl šių eilučių autoriaus V.Aleksandraičio pavardė  ir jo porininko  kazacho ... Edelbajevo (jei neapsirinka dėl šio) privalo būti archyvuose Ginybos ministerijos ir jų duomenimis Komisija privalėjo naudotis. Be to skrydžių apmokymams ir jų skraidymų vadovavimams atlikinėja ne eiliniai kariai, o gana ne žemo rango karininkai, kaip k/d 71537 buvo toks lakūnų atstovas kapitonas Suškovas su savo "lakūnų" tarnybos grandimi pas juodapagoninkus: ryšininkus-lokatorininkus, kurie nešiojo mėlynus pagonus, nes aptarnaudavo lakūnams skrydžius -prižiūrėdavo tam skirtą ryšių aparatūrą su skrendančiais lakūnais. Todėl šie aukšto rango kariškiai, kaip kapitonas Suškovas, arba Čkalovsko aerodromo turi būt žinomi labai getai. Ir, kad, neva, garso įrašuose iš balso "negalima atpažinti" - tai pati didžiausia nesąmonė, nors ir be įrašų turi būt žinomi, kas prie radaro ir prie skrydžio vadovavimo sėdėjo.

     Negi priėjo "pašalinis" ir komandavo Jurijui Gagarinui? Tai kaip galėjo vykdyti komandas "nepažįstamojo" - kodėl pastarojo instruktorius a.a. Vladimiras Serioginas tai leido? Tai negi tai ne "provokacija-teroristinis aktas" per, neva, neatpažintą - akivaizdžiai "pašalinį komanduotoją"?  

     Manykime, kad tai, greičiau, nusišnekėjo garbaus 100-metų turintis Arsenjus Mironovas. Kad tokiame garbingame amžiuje galima prikalbėti absurdų, tai čia nieko smerktino. Bet žiniasklaidos redaktoriai turėtų šitą amžiaus fiziologinius atminties savybes žinoti ir ne kvailinti visuomenės bei nestatyti į nepatogią padėtį ir pačio garbaus amžiaus mokslininko.

     Dar svarbiau, kad šių eilučių autorius Vytenis Aleksandraitis nematė kito, neva, kažkokio lakūno Andrejevo lėktuvo šalia J.Gagarino-V.Seriogino ekipažo. Jei jie būtų buvę arti vienas kito ar pavojingai artėję, tai, kaip tik V. Aleksandraitis kaip aukštimatininkas būtų tuoj pat abiejų lėktuvų aukščius matavęs. Jei jo porininkas - tolimatininkas nebūtų įspėjęs, tai tada iš komandinio punkto (vadavietės) būtų prilėkęs operatyvinis budėtojas ir būtų ne tik pastabą davę, bet ir priekaištą pareiškęs. Bet priekaištas buvo tik vienas duotas - kad, išvis, neduodami duomenys, kai J.Gagarino-V.Seriogino MiG-15 ekipažas išnyko iš radarų.

      Ir žuvimo metu, kai tuojau pat paaiškėjo žuvimas, visą tai per budėjimą buvo labai kruopščiai aptarinėjamą. Jei būtų netoliese besimaišės koks kitas lėktuvas, apie tai būtų labai nagrinėjama. Bet, deja, tokio atvejo nebuvo, nes jokių šalia kitų lėktuvų k/d 71537 iš Mordvijos Baraševo "Kurgano" pizicijų radarai nefiksavo. Aišku, atstumas buvo apie 300 km ir matomumo riba 3 km aukštyje skrendančiajam galėjo būti riba. Nors radarai buvo aukšto lygio ir ant aukštų bokštų iškelti, bet, ar galėjo nematyti apie 1 km žemiau skrendantį, nei J.Gagarino-V.Seriogino ekipažas 4,2 km aukštyje, čia jau reikia pasitelkti dabartinių radarų specialistų atliktą analizę, nes atmintinai savo radarų technines charakteristikas atsiminti V. Aleksandraičiui nėra įmanoma - tokių smulkmenų nebuvo keliama ir net tarnybos metu, nes radarų matomumas labai svyruoja ir priklaso nuo jo ekspluatacijos bei reguliavimo kokybės, po remontų ir aplamai, stoties darbo metu tikrinant-reguliuojant radaro imtuvo Automatinį Dažnio Reguliavimą (AПЧ), arba Bėgančiosios Bangos Lempą (ЛБВ)

     Kiek rimčiau ne trafaretiškai "газета.ру" A.Mironovo paistalus apvyniojo į vatą, bet A.Leonovo versijos nebeliko .

 

 

  Be to, štai, tik dabar atrastas labai informatyvi interviu su tada prieš 4 metus su 96-mečiu senuoliu profesoriumi Arsenijumi Mironovu, KURIS TADA TOKIO NUSIŠNEKĖJIMO PRIEŠ KETURIS METUS NEDARĖ, ką, atrodo, dabar būtų prikūręs.

 

     Šio komisijos nario, kuri falsifikavo A.Leonovo parodymus, jo pateikti "argumentai" dėl Žukovskio akademijos aerodromo registracijos žurnalų, manau, nėra rimtas argumentas, nes jeigu grubiai pažeidinėjo skrydžio taisykles, ir jeigu buvo numatyta pažeisti tą taisyklę, tai į kokį žurnalą "registruos" iš anksto numatomą grubų skrydžio pažeidimą? Juk tas pažeidimas buvo numatytas sąmoningai, tam, kad nuslėpti skrydį nuo lokatorininkų/radarininkų; kad žemai (tik 450 m aukštyje) skrendančio  naikintuvo nepamatytų jokie budinčiu grafiku dirbantys radarai.  Akivaizdu, juk, kad ir buvo, atrodo, turėjo būt skrista taip, kad kuo toliau praskrieti nuo radiolokacinių taškų, kiek juos pamenu esančius Pamaskvės pietrytiniame ir rytšiauriniame sektoriuje, kuriuo ir praskrido pagal A. Leonovą šis Su-15, kurio dabar skrydis grubiausiai, atrodo, nuslėptas. Juk tą praskridimą įrodo Vytenio Aleksandraičio fiksuotas didelis greitis žuvimo metu tokio dydžio, kurio negalėjo pasiekti žuvusiųjų MiG-15 mokomasis dvivietis naikintuvas 1956 m. gamybos. Kad buvo toks didelis greitis, įrodo ir mokslininko-generolo Sergejaus Belocerkovskio rašyta citata apie klaidą dėl Su-11, kuris ir buvo pervadintas, nes žuvusieji su MiG-15 negalėjo tokio greičio pasiekti. juolab, kad A.Leonovas klausinėjo liudininkų ir nustatė tikslų aukštį ne pusės km, o 450 m aukštį nurodydamas. Iš lubų jo nepaėmė, matyt; - matyt, nustatė pagal kažkokius palyginimus. 

 

     Todėl tašką šioje istorijoje privalo padėti tik radarų (radiolokatorių) duomenys, kuriuos būtina pakelti iš Ginybos ministerijos archyvų. juose bus aišku ne tik greitis, bet ir kur radarai pametė J.Gagarino-V.Seriogino MiG-15 ekipažo skrydį. Jei bus pamestas ne jų žuvimo viertoje, o kitur, tai tada bus aišku. kad žuvusiųjų radare atžymos vietoje buvo nuvestas praskridėlis-žudikas Su-15, kuris ir yra šituo "epitetu" pavadintas ir juoju didžiuojamasi šio naikintuvo aprašymuose. 

 

     Net, jeigu nebūtų radarų operatorių-planšetistų ir diktorių įrašų duomenų, tai tada  turi būti archyvuose TAIKINIŲ REGISTRACUIJOS ŽURNALAS, kuriame buvo fiksuojami pasirodymo ir išėjimo iš radaro matomumo taikiniai, jų laikas bei pasirodymo-išėjimo parametrai.. Apie tokį žurnalą šių eilučių autorius labai gerai žino, nes koviniuose budėjimuose pačioje vadavietėje atlikinįėdavo UŽRAŠYTOJO ( rus.: "записывающий") pareigas.. Todėl tik to žurnalo dėka galima nustatyti   šiuos viską atsakančius duomenis.

 
 
 

           Prie kosmoso Kosmoso temos reiktų pridėti ir  2 metus iki J.Gagarino skrydžio į kosmosą ir mįstinį žuvimą Djaltovo garsiųjų turistų-sportininkų-slidininkų aukščiausios sudėtingumo kategorijos dalyvių, nes žuvo, akivaizdžiai, dėl superslapto raketų bandymo. Todėl nėra ko fantazuoti  apie "neatpažintus skraidančiuosius objektus" ir nėra ko visuomenės mulkinimui paišyti prie žuvusiųjų nuotraukų "ateivių kosminius laivus" - tyčiotis iš žuvusiųjų nederėtų. Tokios nuomonės yra šių erilučių autorius, kuris yra Kerliautojų sporto sudėtinguose žygiuose dalyvavęs įvairiausiose Rusijos regionuose, ir, ypač, Sibire, Sajanų bei Užbaikalės kalnų sportinėse-kraštotyrinėse ekspedicijose - matė net žuvusiųjų paminklus bei vieną tik ką žuvusįjį.  Visi žūdavo dėl menko pasirengimo, dėl  nemokėjimo įvertinti savo sugebėjimų ribų. Bet Djaltovo grupė žuvo ne dėl nepasirengimo, bet dėl nužudymo ir  šio kraupaus nusikaltimo nuslėpimo. Todėl Vytenis Aleksandraitis kitiems metams - šios grupės  žuvimo 90-mečiui taip pat siūlp padėti priežasties išaiškinimo tašką, pakėlus tuos pačius radarų duomenis, kuriuose privalėjo būt fiksuojami rtaketų skrydžiai į Djaltovo perėją, kurioje žuvo ši grupė, nieko nežinodama, kad nusikalstamai buvo vykdomi bandymai slapti, niekam nepranešus ir neuždarius bandymo poligono.

   

         

Papildymos nuorodos.    
            Čia dar bus papildymai                         

  Anglų kalba video apie autopilotus naikintuvuose,  arba rusiškas apie Su-25Т autopiloto panaudojimą,

Autopilotų istorija,

Воспоминания военного летчика-испытателя

https://books.google.lt/books?isbn=5457573362 - Išversti šį puslapį
Степан Микоян - 2017 - ‎Biography & Autobiography
От «головки» поступают сигналы, показывающие отклонение от цели, и автопилот направляет ракетув точку прицеливания. Но благодаря остроумному техническому решениюв ракете«Сайдуциндер»обошлись без автопилота,иона оказалась проще и дешевле по сравнению с другими. Сигнал от тепловой 
Киржач-Чкаловск Pirmiausiai, verta atkreipti dėmsį į anotaciją
Kartu tą dieną skraidęs kosmonautas Vasilijus Aksionovas 2010 m. pristatė savo knygą "Дорогами испытаний".

.

У Политбюро не было желания докопаться до истины, считал академик Валентин ГЛУШКО, один из основателей советской космонавтики. "Я хорошо помню, как в 1987 году отец мне рассказывал, почему так и не выяснили, что произошло с Гагариным и Серегиным, - вспоминает сын академика Александр Глушко. - Он считал, что дело не в запутанности самих событий 27 марта, а в том, как их пытались проанализировать".

По его мнению, крупное начальство (вплоть до членов Политбюро) не имело ни малейшего желания докопаться до истины. Поэтому плохо была организована работа по взаимодействию подкомиссии, отвратительно подобран аналитический отдел. "В конечном итоге, - говорит сын академика, - любой профессиональный следователь, имеющий техническое образование, принес бы бол

 

 

    Šių eilučių autorius prisiemna šią nuotrauką laikraščiuose, kai juos dažnai vartydavo lenkomnatoje jau po to, kai kai buvo miręs Sergejaus Koroliovas ir jis buvo išslaptintas. Tik dabar paaiškėjo, kad toje nuotraukoje buvio išretušuotas buvęs Jurijaus Gagarino dubleris Grigorijus Neliubovas, kuris, lyg, per išgertą šampano taurę buvo pašalintas iš kosmonautų, bet turėjo viltį sugrįžti - jam pažadėjo net pats Sergejus Koroliovas, kuris netikėtai mirė 1966 sausio viduryje, kai šių eilučių autorius buvo jau paimtas į rekrūtus ir Moršansko pulke praeidinėjo karantiną, o karantine per politvalandėlę kariams apie tai pranešė ir pranešė, kad išslaptintas raketų kūrėjas tik po jo mirties. O pats G.Neliubovas, pamatęs šią išretušuotą i su juo ištrintu nuotrauką, tų pačių metų vasario mėnesyje, lyg, ir nusižudė, arba ... ? Apie tai tik 1989 m. kosmonautas Jaroslavas Golovanovas atskleidė

На орбите выловили советского космонавта,погибшего до Гагарина.Рассекреченные факты Роскосмоса

 

Neaišku, kada filmuota. Aišku, kad kai dar Stepanas Mikojanas buvo gyvas, bet tik ne "2010 m."

, kaip čia rašo, nes atskleista buvo 2013-06-11.

 

Apie L. Gagarino mirtį kaip politinę žmogžudystę rašo skandalingas čekų žurnalistas Jan Berwid-Boquoy

Комсомольская правда о катапултировании

             O vokiečių žurnalistas Gerhard Kowalski, kuris š.m. Kosmonautikos dienai pristatė savo knygą apie    J.Gagariną, paminėjo, kad Gagarinų šeimos draugą A. Leonovą labai apkalba J.Gagarino dukros šeimos       Argumentų ir faktų 2013 , b et, manau, kad čekas Jan Berwid-Buquoy , perlenkė lazdą. Jei rašyti, tai reik taidaryti su įtikinamais įrodymais - pati Sovietų Sąjunga su savo slaptumais ir falsifikacijomis pamėgtomis užsirovė ant fantazierių, kurie, kaži, ar su perlenkimais padeda Blogio imperiją demaskuoti?                                                                        .                        

Čia dar rašomas šis laiškas, jis bus ir visoms Rusijos instancijoms, ir, gal, net mūsų tos kaimynės prezidentui.

Ведь

 


Госпоже Галине Юрьевн
e Гагарине, 
Генеральному директору Музеев Московского Кремля
Гагарине Елене Юрьевне,
Космонавту Алексею Архиповичу Леонову
(прощу ему передать это письмо)

 А так-же Музею Космонавтики, историкам Космоса

 

от СВИДЕТЕЛЯ гибели двоих космонавтов 1967-1968 г. г,
военнослужащего ПВО Московского военного округа,
Горьковской дивизии, принадлежащей Моршанскому полку
войсковой части (
в/ч 71537) рода войск Связистов,
находившейся по адрессу: в Мордовской АССР станции Потьма;
возле села Барашево подразделения по позывному "Курган"
локаторных станции оператора
I-ого-класса
рядового солдата

теперь пенсионера; спортсмена путешествиника и краеведа
Витяниса Александрайтиса
 

 

П И С Ь М О – П Р О С Ь Б А

по содеийствию в архивах выяснение радио локаторных данных, позволяюших поставить точку для 
обстоятельств катастрофы
27 марта 1968 г. в гибели первого космонавта нашей планеты.

 

   Обратится к Вам решил после печального полувекового событье и после Дня космонавтики, так, как к тем  важным всеобшим отмечанием с новыми обстояыельствами гибели не хотел отвлекать внимание. Думаю, что отметив 50-летие гибели первого космонавта палнеты и День победы, теперь можно готовится к 85-летию Юрия Гагарина.  Потому, я как свидетель гибелей двоих космонавтов по радарными обстановками, не могу таить, то, что знаю.

     Потому прошу извенение за длиный текст это письма, так, как для истории космоса, думаю,  снецелистам и историкам важны и детали обстоятелств, которых здесь и представляю в 18-ти страниц обьёма с 128 сылками по такому содржанию: 

1.

 Как у нас было в Мордовии - то самое предлагаю востановить и в каждой воинской части, которая  фиксировала гибель    .................................................................................................................................. 2 стр..

2.

 Гибель космонавта В. Комарова я запечатлел фотографией из планшета комндного пункта. ....................  5 стр.

3.

 В момент потери полёта Ю.Гагарина психологическое обстоятельство в в/ч 71537...................................   6 стр.

4.

Второй возможнейшый вариант в в/ч 71537, что по радару, может,  был ведён не экипаж Ю.Гагарина-В.Серёгина, а только нарушителя Су - 15-ого параметры нами всё время выдавались? ............................ 7 стр.

5.

.В гибели небыла заложенна тайна военной тактики ? ? ? .......................................................................... 10 стр.

6.

После 50-летие гибели Ю. Гагарина обшество не ведена в заблуждение? .................................................... 12 стр.

7.

 Неужели данные планшетов командныж пунктов «не информативны»? ..................................................... 14 стр.

8.

Замечание об подброшенной обшеству «причины» алкоголя. .................................................................... . 15 стр.

9.

23 военные подразделение, в которых могут быть локаторные данные о гибели................................. .... 16 стр.
  З а к л ю ч е н и е  .........................................................................................................................................  16 стр.

-2-

 

    Вам писать и просить поднять мои локаторные данные затавило то, что в 50-летии гибели Юрия Гагарина я увидел, здравомо уму непостяжумые высказавание.  Например  «Вeрсия.ру» написала такие слова:

    «… специалисты не сумели установить, кто конкретно должен был наблюдать за радаром.».

     Извените за мой "глупый" вопрос:  Что за «специалисты», которые не смогли меня за радаром наблюдаюшего установить?

    Работал я как высотамерщик - со мною в паре работал, как положенно в обезательном порядке и дальномерщик, как главный ответственный за данные. Нас – локаторщиков в Москоском округе ПВО в тот же час гибели должно было фиксировать это произшествие свыше двадцати за радарами сидевщих. Не ужели «специалисты» не знают, что перед заступлением на боевое дежурство командиры пищут приказы и эти приказы торжественно зачитывается перед построением? Разве у охраняемых радарах мог постортоний пробратся на дежурство или на боевую работу? Так кто из радаршиков посторонего в свой расчёт пропустил? Разве во всех войсковых частей все щтабные писари уничтожали приказы и не можно ни где установить этот день за радарами работавших солдат?

   Ведь, 50 лет тому назад в тот трагический день я работал по оповещению и нам из Москвы генералы сообшили, что нам из монитара радаров в полёте исчез экипаж Героев Советского Союза В. Серёгина и Ю. Гагаринa, и потому из руководства Московского ПВО нам «досталось» (ругательств) за потерю цели.


    У про истории пишущего  Бориса Васильевичя Мурасова в книге 2 «Убийство космонавта Юрия Гагарина» ниже этого писателя беседы с профессором Сергеем Белоцерковским (он умер 2000-ем году), наверное, тогда в тут-же в дрыгой беседе с космонавтом Алексеем Леоновым, по его  словам, Б.В. Мурасов записал, что, когда уже Гагарина не было в воздухе - локатором  проводка велась до 10–37; т. э.- две минуты.  Тогда этот автор книги уточняет:
    – У них –
до 10–43
.
   
Леонов:
    – Это тот самолет, что был в зоне, его и вели.
КГБ оператора, солдата сразу убрали, и мы не видели его больше.

    Думаю, что за те самые мои локаторные данные на моём 73-ем году жизни, надеюсь, уже КГБ меня не уберёт? Ведь, теперь уже III-ье тысячелетие и сталинской КГБ – преемницей НКВД уже нету? Потому всё подробно Вам ошписаваю в 9-ти темах:
 

 1-ая тема: КАК У НАС БЫЛО в Мордовии – ТО САМОЕ
ПРЕДЛОГАЮ ВОСТАНОВИТЬ В КАЖДОЙ
ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

    50 лет тому назад после катасрофы, как нам военным кончилась включение боевой работы по дежурному режиму, мы собралйсь в командный пункт, где нашего боевого рассчета руководитель оперативный–дежурный, офицер ... (фамилию не помню) на планшете по растоянию засечек маршрута, начерченного планшетистом по моими и моего колеги дальномерьщика данными, специальной линейкой измерил скорость цели, и он тогда сказал, что «наверника, погибли испытавая какой то новый создавемый очень быстрый истребитель».

   
Kак помню, офицером измеренная скорость была сказана, вроде, около 1700 км/ч. По точности за эту цифру не ручаюсь, но удивление с показавшимся нам выводом помню хорошо офицером сказаную фразу, что первый космонавт летел «на испытаемом …».
 

-3-

 


   
    Помню, как мы удивлялись, потому, что в то время таких скоростях мало встречяли.
 
    Позже; за несколько десятков лет оказалось, что погибли с истребителем 1956-ого года производства МиГ-15, которого максимальная скорость даётся всего только 1070 км/ч.. -
    Потому мне было недоумение, но всё выяснилось после того, как 11 июня 2013 года. космонавт Алексей Архипович Леонов во время
пресс конференции сообщил, что рядом с Ю.Гагарина-В.Серёгина экипажа пролетел тогда новый испытуемый истребитель Су-15, выполнявший полет с аэродрома академии Жуковского. По словам А. А. Леонова, летчик нарушил режим сверхзвуковой скорости полёта лететь не ниже 10,5 км высоты и спустился до высоты 450 метров, и на форсаже прошёл на расстоянии 10-15 метров от экипажa Гагарина, которого перевернул, вогнав в штопор, от которго экипаж столкнулся с Землёй и Герои CCCР погибли .                    .

    По этому поводу
Алексей Леонов сказал, что это уже не версия, а истинная причина гибели первого космонавта планеты. И мне как свидетелю этого событья всё логично.

   
    Поэтому сейчас очень странно читать для 50-летья гибели первого космонавта планеты сделаные другие «версии» здравому уму непостежимые и исковеркаюшие факт установлвленный светлой памяти генерала-учёного Сергея Михаиловичя Белоцерковского, который ровно 20 лет тому назад, в "... итогах 30-летних исследований", писал о нами-локаторшиками и, может-бы даже мною и моего напарника сделанную «ошибку» такими словами: 

   «В конце полёта УТИ МиГ-15 Гагарина и Серегина был потерян, вместо него руководитель полета вел на экране радиококатора другой самолет, видимо Су-11. Ошибка была обнаружена только через 12 минут носле катастрофы

 

  Мы и я тогда в лесах Мордови эту нами "ошибку" зделанную ни как не могли заметить потому, что мы не знали и не могли знать, на коком самолёте летел Ю. Гагарин и В. Серёгин, как это должны были узнать в Центре от аеродрома Чкаловска. По моему соображению, наверно, спотхватились, как специалисты Центра увидели, что УТИ МиГ-15 не мог развить скорость больше своих возможности и опытный планшетист тут-же цель переминовал на Су-11, который был гораздо  быстрее старого МиГ-15.

    Понятно, что только после смерти С.М. Белоцерковского; даже через 13 лет: по разрешению Президента России В. Путина вскрыть секретный пакет, космонавту Алексею Аехиповичю Леонову повезло этот Су-11 переменовать на Су-15 и более точно демаскировать фальсификацию и скрытие комиссией причину катастрофы.

    Но к 50-летию гибели, думаю, что выдвинуть нереальную причину члена комиссии, которая скрывала-фальсифицировала показания А.А.Леонова об двух зрывов
(видео на 20-ой минуте), значит, издеватся из памяти первого космонава планеты. Потому я не только предлагаю, но и прошу в Военных архивах проверить показания наших локаторов воинской части в/ч 71537 ( позывной “Курган”), которая находилась в автономной республике Мордовии по адрессу: станция Потьма, в/ч 71537; возле села Барашево, принадлежавщей Моршанскому полку, Горьковской дивизии, Московского военного округа.

    Думаю, что эти данные будут очень важны для подтверждения потенциальную (более возможную) истину причины гибели, устаноеленой космонавтом Алексеем Архиповичем Леоновым и светлой памяти учёным; доктором-профессором, генералом-лейтенантом авиации Сергеем Михайловичем Белоцерковским - его утверждённой теории.

-4-

 


    Потому следует определить, где мы на “Кургане” (оф. позывное) потеряли след цели этого Су-15, которого мы ошибочно провили как «МиГ-15». 
 

 

    Из Мордовии (недалеко от секретного города Арзамас-16) по спутниковым фотографиям Земля-Google со своего радара антены, измерив расстояние до епицентра места гибели, я получаю 2.942,75 метров и 306,98 градусов. Это место позиций моих локаторов по кординатам 54°30'51"N   42°48'26"E находилось ЗДЕСЬ - https://www.google.com/maps/@54.5153044,42.8112979,445m/data=!3m1!1e3 [Даю центр позиций, где находился наш подземный командный пункт (КП)]

 

    Таким образом, с большого расстояния вышеупомянутая низколетящего Су-15 мы не могли видеть и не могли заметить тагже вышеупомянутого слияния-пролёта. Как упомянул A. A. Леонов, на локаторах отметки двух целей слились в одну отметку. Таким образом, ни слияния и не расцепления мы не могли отличить. Возможно, КОГДА РАЗБИЛСЯ ЭКИПАЖ В. Серёгина – Ю. Гагарина, мы, наверняка, В ЛОКАТОРАХ ЕЩЁ ВИДЕЛИ И ВЕЛИ ПОЛЁТ Су-15, КОТОРЫЙ И МОГ РАЗОГНАТСЯ ДО СКОРОСТИ ВЫШЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОГИБШЕГО МиГ-15 ЕКИПАЖА.(По техническим данным Су-15 макс. скорость на 12 км высоты около 2300 км/ч. ).   

 

    Если наши данные потери  (выхода из поля зпения радара) погибшего МиГ-15 и место гибели возле деревни Новосёлово; по близости города Киржачь не будет соответствовать с нашими данными целевой отметки; исчезновщей нам тогда с локаторного индикатора, то тогда будет ясен след полёта убийца Су-15, и будет доказательство правдивость показаний А. А. Леонова. А если и будет наша пропавшая цель соответствовать с местом гибели Ю.Гагарина-В.Серёгина, то тем более А.А. Леонов будет прав, так, как я выдвигаю в 4-той теме этого письма и более весомую вторую версию-гипотезу.

 
    Потому в обезательном порядке ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ДАННЫХ ЛОКАТОРОВ НАДО ИСКАТЬ В АРХИВАХ. Их должны быть не только нашей воинской части, но и в других полков Московского военного округа ПВО и радиолокационных военных точек, о которых я даю в 8-мой теме даже о 23-ёх военных подразделений, которые могли иметь включение во время произществия.
 

    Должны быть в архивах журналы регистрации летающих объектов, в которые регистрировались появление (вход) и исчезновение (выход) обьектов
aзываемых «целями»), в котором указавались места и время входа и выхода. (Как раз на боевых дежурств я часто занимал должность и ЗАПИСЫВАЮШЕГО на этот журнал регистрации целей полётов и эта регистрация проводилась в самом командном пункте.)

    Кроме того, нашей в/ч 71537 и всех других частях ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОХРАНЕНЫ АУДИО ЗАПИСИ ДИКТОРОВ по радио передачь данных радаров: нанесённых планшетистами в полковых и дивизионных для центральных командных пунктах, как
Моршанскому полку воинской части "Высота", Горьковской дивизии и Московскому округу ПВО.

-5-

 

 

2-ая тема: ГИБЕЛЬ КОСМОНАВТА В. КОМАРОВА
Я ЗАПЕЧАТЛЕЛ ФОТОГРАФИЕЙ ИЗ ПЛАНШЕТА КОМАНДНОГО ПУНКТА

     По академику-генералу С.М. Белоцерковскому выше представленому факту, неужели мы-локаторшики, действительно, после катастофы вели даже 12 минут ошибочно этого «Су-11», верне Су-15?

    Если так, то этот второго поколения быстрый истребитель Су-15 должен был далеко улететь от места катастрофы и потому ни как не могли мы видеть этого «рядом»Арсением Мироновым упомянутого кокого-то лётчика Андреева, так, как это должно было быть совсем не рядом. Тогда полёт кокого-то Андреева может я и засекал-передавал со своим сотрудником-дальнамершиком, но этого запомнить не возможно, хоть тогда целей в обстановке много не было. По этому, как на самом деле было, обезательно надо востановить истину и по наших-локаторшиков данными.

    Поскольку 27-ого марта 1968 г. это событие было экстраординарное нам для военными Противовоздушной обороны столицы Москвы, то эти все данные катастрофы ни как НЕ МОГЛИ БЫТЬ УНИЧТОЖЕНЫ – должны были быть, даже, сфотографированы планщеты. Ведь я был штатным штабным фотографом для фотографирование боевых действий и специальных операций и по работе на космос:

    Например: при мне 24 апреля 1967 года, погиб космонавт Влади́мир Миха́йлович Комаро́в, которого гибель не удалось мне из индикатора сфотографировать из за несаработаното затвора фотоапарата. Потому я сразу гибель космонавта задокументировал от планшета командного пункта, сфотографируя траекторию приземление из космоса. Она по данными оператора-локаторшика и засечками нарисованными планшетистом была от глаза со зрительной памяти сразу видна со слишком большой не привычной нам скорости у Земли, по сравнению с другими из космоса спускаемыми апаратами. Помню, как в штабе своей лаборатории проявлял плёнку, то командир части В.П. Васильев велел с планшета ситуацию НЕ стереть, пока не выеснится моя не удачная индикаторная фотографирование. Потому я с командиром сразу опять ехал на позиции, чтобы сфотографировать  планшет командного пункта. Тогда уже ранно утром было по радио сообшенно заявление ТАСС о гибели В.Комарова. Потому и его учителя - заместителя начальника Центра подготовки космонавтов Ю.ГАГАРИНА ГИБЕЛЬ ДОЛЖНА БЫЛА СРАЗУ ДОКУМЕНТИРОВАТСЯ-ФОТОГРАФИРОВАТСЯ С ПЛАНШЕТОВ  КП во всех войсковых частях Московского округа ПВО, так, как полёт первого космонавта нам военным был ведом в ту же минуту его пропадании с локаторов зрения. Потому у нас ситуация этой катастрофы долго не стиралась-обсуждалась в моих глазах.

 

    При гибели Ю. Гагарина, я был уже на 3-тем году службы и после неудачното с индикатора  фотографирование гибель В.Комарова - я должность штабного фотографа передал младшему по службе, который также должен был быть вызваным, чтобы увековечить полную ситуацию катастрофы. (Ли фотографоровалось в нашей в/ч 71537 – не знаю, потому что тогда, после боевой работы шёл проверить свои станции, и потому фотографа приезджяюшего на позиции техники не заметил.) Cнимать с планшетов ситуацию должны были и другие подразделения Московского округа ПВО. По этим увековеченым данным все ситуации могут быть восстановлены до мельчайших подробностях и уже пора закончить рассказывать всякие сказки и другие непохожие-нереальные «версии», если А. А. Леонова – С. М. Белоцерковского найденый факт по логике неоспаримый. . 

-6-

 

3-тея тема: В МОМЕНТ ПОТЕРИ ПОЛЁТА Ю.ГАГАРИНА
ПСИХОЛОГИЧЕССКОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО в/ч 71537


    Храненение этих данных должна быть ответственоой форме, потому что мы потеряв указанный МиГ-15, туд-же начали работать с очень большим вниманием, так, как сразу стало известно о ЧП. В сию минуту с выших центральных командных пунктах нам сообшили, что мы потеряли полёт космонавта Юрия Гагарина. Об этом нам сообшил солдат по выше указаной должности записываюшего в нашем тогда рассчёте боевого дежурства. Помню, как этот записывающй из команднного пункта к нам в индикаторную  зволнованный, вроде, даже прибежал, чтобы нам сообшить, кого мы смели потерять. Тогда я заметил, что мой колега-сотрудник – далщномерщик даже, вроде, зволновался от неожиданности с возбуждённого стресса крикнул, что-то такое, вроде, « … ешщё чего нехватало, что …!». Понятно, ему не понравилось сообшение о личности пилота, тем более, знеменитой личности, так, как оператору радара совсем не интересно, какие лётчики летают, так, как любое неожиданная потеря цели, всегда принимается солдатом в серьёз, не зависимо, кто за штурвалом сидит. – нам об этом никогда не говорилось. А тут такое извещение  возбудило как  и отрицательную реакцию для через-чур большого возбуждения, мешаюшего сконцентрироватся и отвлекаюшего внимание посторонней информации совсем не нужной для солдата, выполняюшего автоматические процессы выдавании параметров целей.

    Не думю, что офицер присалал оповестить нам. Думаю, что этот записывающий (кто им был, теперь не помню, может быть и из первого года службы, как я был тогда 3-тего года и потому вспомнить моложе и новичков теперь  не возможно), наверника, сам по своей инициативе прибежал нам сообшить, и тут-же обратнно побежал на своё место работы. Ведь ему там хорошо слышны переговоры с выше командуюшими по радио открытым текстов, которым передаются наши данные. Куда, они передовались: в полк, в дивизию или в округ – не могу сказать. Но, может быть, при обстановке ЧП на прямую с нами мог переговаривать и КП самого Московского военного окрыга ПВО. По видимо, как нам из Центра запросили о нашей потеренной цели и как тут-же оперативный-дежурный нам претедзию обьявил и мы всё равно потвердили пропажу, на верника по радио связи начали ругать за патерю и записавуюший услышев фамилю первого космонавта, тут же к нам прибежал зволнованный.

    Со мной, как ответственный за планшетисту передачю данных на должности оператора дальномерщика работал, вроде, казахского происхождения Едильбаев (если не путаю и имя его не помню, потому, что он на год по службе был моложе), который был очень хорошим оператором дальномера. А планшетиста, диктора, связистов и дизелиста этого рассчёта ни как не могу вспомнить, так, как рассчёты на каждый день суток создавались по приказу из не одинакого состава. Записываюшим часто бывал белорусс В. Кузнецов из Барановичи – сын полковника или генерала – не помню. Помню, что он из всех по больше интересовался событьем и много рассуждал, так, как был интелектуален и ему было что-то непонятно, как и нам в расчёте после того, как быстро сообшили об катастрофе из места произшествия.

    Очень важна деталь есть та, что после нами потери этой цели, через какую минуту к нам в индикаторный отдел зашёл и сам; выше упамянутый ореративный-дежурный, и минуты две-три он стоял возле меня, и наблюдал-коментировал, как я высотомером искал пропавшую цель. Помню его коректность, как он позже меня извенился за сердитость из за нами потерянную и не находюшую цель. Ведь нервозность после не выдование нами этой цели,  которая проявилась и появилась, сперва, от Центра управления нами. До этого бывало нами не мало потеряно целей, но нервозности ни когда небывало, как в тот раз при гибели, о которой мы сразу не подумали. Потому этот офицер оперативного-дежурнаго должности после работы (как выключили радары: дальномер и высотомер после дежырного режима ВКЛЮЧЕНИЕМ называемого) провёл с нами беседу обсуждение случившейся ситуации, в которой и был зделанный ошеломляющий «вывод» о том, что первый космонавт планеты разбился как «испытатель-лётчик» очень опасной професии. Из голоса офицера помню какое то у него удивление – эта удивление и у меня было, так, как не понятно было, когда мог успеть "испытателем стать", если часто в разьездах славы бывал и, при том, для испытателя учёба специальна должна было быть, которой в биографии Ю. Гагарина мы не где не читали.. У нас подряд через год гибель втророга знаменитого космонавтавта задало в сознанях много непонятных вопросов. (О фиксации нами первого погибаюшего космовавта Влади́мира Миха́йловичя Комаро́ва 2-ая тема выше) Непонятная была и мотивация посылать первого космонавта на такую опасную работу. После обдуманивании в ленкомнате политических занятий, как-то на 50-летие Октюбря ожидали  очередного предпразничного полёта в космос, но дождались только «празничного» передвоеного пололожения с усиленной бдительностью.  

-7-

 

   Сопоставляя 50 лет тому назад военные воспоминания, оказывается, мы не ошибались по логике. Тольлько теперь на день 50-телетие гибели первого космонавта планеты Новая Газета упомянула книгу РАКЕТЫ И ЛЮДИ учёного-констрыктора Бориса Евсеевича Чертока, в которой писалось об постановлении ЦК КПСС и Совмина" ... высадку на Луну работами государственной важности" считать с облётом Луны на июнь-июль 1967 г., а "первый в мире - советский человек должен был ступить на Луну в сентябре этого же года."  

    Примечаю собственное это удивленея, так, как в перестроичном периоде, или позже (не помню)  увидел в Новосёлово старьё макета МиГ-15-ого, которого с детства хорошо знал, так, как над головой каждый день; т. э. - над Каунассом из военного аэродрома Кармелавы и, даже над курортом Паланга под Немерзатью «бесились» - отдыхать курорте мешали. Так, что недоумение мне собственно была большая – ни как не понятно было:

    Как на старьё мог «испытатель» летатьи от куда могло найтись скорость сверх возможности этого старья?

    «Всем вопросам над буквой i точки порасставленны» стали (есть на литовском такая пословица) только 2011-06-11  выше упомянутым  А.А. Леоновым.   


…. Теперешнию информацию сравнивая с тогдашней, могу твёрдо заявить, вто об несчастие узнали буквально за  часа-два-три после пропажы цели. Совсем не так, как А.А. Леонов вспоминает об до следуюшего дня в поисках  «надежды найти Юрия Гагарина катапультируюшего». Нам о такой надежды не кто не сообщал. Конечно, подробностей мы не знали, кроме об ПОТВЕРЖДЕНИЕ НЕСЧАСТИЕ С МЕСТА КАТАСТРОФЫ.

    Помню, как удивлялись, что быстро завели спасательные верталёта и …  Такое уидивление высказавали «лётчики-синепагонники», которые у нас – «чёрннопагонниках» располагались для обслуживание  полётов. Кажется, кто-то из них доказывал, чтобы вертолёт поднять, сперва его надо разогреть и надо знать, где искать.

 

4-ая тема:  ВТОРОЙ ВОЗМОЖНЕЙШЫЙ ВАРИАНТ В в/ч 71537, ЧТО ПО РАДАРУ,  МОЖЕТ,
  БЫЛ  ВЕДЁН НЕ ЭКИПАЖ Ю.ГАГАРИНА-В.СЕРЁГИНА, 
 А ТОЛЬКО
НАРУШИТЕЛЯ Су-15 ПАРАМЕТРЫ НАМИ ВСЁ ВРЕМЯ ВЫДАВАЛИСЬ ?

*….И ещё. Из Мордовии могли мы в военной части в/ч 71537 из 294 км расстояния  видеть летевшего на 4,2 км высоте? Простите, через 50 лет я уже забыл возможностей своих радаров. Теперь в Литве таких нету и ненашёл специалистов, помнющих а них. Потому, как спортсмен и тренер по спортивному ориентированию, взял компютерную програму ОCAD для создания спортивных карт и по маштабу нарисовал глобус нашей планеты и взял сектор по измеряемому расстоянию 294 км. На кривую земной поверхности от точки места радаров наложил касательную длины точно по маштабу на расстояние до места катастрофы. От места гибели, где выдвинут памятник погибшим, в верх вычертил перепендикуляр, которого высоту до касательной измерил  измерителем програны вычерчивания. Так, что на этом расстоянии от радаров до места катастрофы получается, что на 294 км расстоянии за горизонтом будет около 10 км высоты. Такой метод очень неточный,  "точность" даюшию только всего на пол километра (для приблизительного просмотра хватает). Потому для более высокой точности получения, не плохо использовать Питагоровскую  теорему, употребляемую для вычисления горизонта. Потому, для 4,2 высоты.  высчитав по этой формуле Питагора, получаем точную величину 231,38 км расстоание до гагаринского полёта на 4,2 км высоты.

-8-

 

     Но по измерениями от в/ч 71537 радаров расстояние до места гибели есть 294,744 км, а до аэродромов: Ремнское 324,6 км, до Чкаловска 339,6 км. Так, значит, весь полёт бюл за предела видимости горизонта для полёта высоты Ю.Гагарина-В.Серёгина экипажа.

….Конечно, у електромагнитных волн есть способчость РЕФРАКЦИИ: т.э. – споссобность  глядет- за горизонтом; из за «рекошета» от ионосферы и от земной поверсности, или огибанием земной поверхности кривизны. Такую способность по низколетяшим целям имели особенно метровые волны и этого метрового диапазона наша станция П-12 «Енисей» была.

    Но мы тогда работали на сантиметрового диапазона станциями П-35 "Хрусталём" (по названию должна быть П-30. но она была модефицирована на П-35, только старое название имела) и ПРВ-10 «Конус» ((1РК12), на которем последнем я работал и его обслуживал. Сколько они могут земную кривизну огибать – не помню. Хотя по техническими данными  дальность обнаружения даётса только 180-200 км, но мы работали и до 350 км, как помню, так, как наши станции стояли на высоких башнях, гораздо выше той, которую здесь по сылке видите, так, как НАШИ БАШНИ БЫЛИ ГОРАЗДО ВЫШЕ ДЕРЕВЬЕВ и таких башенн в интернете пока не нашёл. И хотя с этими очень высоками башнями работали по тому, что менше местники-бы мешали. Но сомневатся  насчёт гагаринской 4,2 км высотой с баталиона в/ч 71537 даёт и примеры рефракции  и по расчётам формуле для волн УКВ, получается,  что РАДИУГОРИЗОНТ (он обычно больше оптического), т.э.; у радиоволн рефракция сильнее, чем у света. Потому для высоты 50 метров, я получил 51,7 км,  для 150 метров 73,019 км, для 450 метров, до которой высоты. по А. Леонову, спустился Су - 15-ый, будет  109,9 км. я для 4,2 км получил я даже 866,922 км, если ошибку не зделал. Как помню, что-то, то, как раз похожие возмочности имела наша самая сильная радиолокационная станция.РЛС П-14"Лена" (всего таких было построенно только 11 стационарных, которая наша барашевская (курганская) даже неупомянуется между этими 11-тими, а в перевозном состоянии изготовленно даже 731  таких  РЛС

   Так совсем не ясно, почему-то, она у нас неопомянается, хотя не на колёсах была, а была постройка в самом южном коинце нашего полигона.. Так, как раз, она была предназнайенна для больших дальностеий и мы работали  только с этой станцией около 800 км дал'ностей и даже в два-три раза дальше, как работали по космосу и как я фотографировал с неё индикатора выносного в командный пункт.

  Как видим, высота даётся, о которой А.Леонов говорил, что чкаловские должны были летать до 10 км, а ременские свыше 10 км.. Потому так выгледит, что даная выше формула для радиогоризинта УКВ, наверное, предназначенна для метрового диапазона, как поверхчность земли отражения идеальное (от моря) и она данна как теоритическая, а не практическая, которой как раз, отражает даные технические .
 

     А, так, как мы при гибели экипажа работали в сантиметровом диапазоне, которая должна имть меньшую рефракцию (так нам говорилось и писалось в технической секретной литературе а этих станциях, то ОЧЕНЬ СТРАННО, ЧТО В ФОРМУЛЕ НЕТУ  НАМЕЧЕННОЙ ДЛИНЫ ВОЛНЫ, от которой поведение волн в распространении, наверное, должно быть другой. При том, для формулы есть и не одинаковые коефициенты. Выше для расстояния  866,922 км был коефициент 4,12, а есть и для радаров прямой видимости коефициент 3,57, с которым получается 751,2 км, который тоже подозрителен дна практического виденья сантиметровому диапазону. Ведь рефракция зависи от многих внешних, часто совсем не зависящих от РЛС.

-9-

 


     Так, как раз  на выше упомянутой РЛС "Лене", по техническими данными
дальность обнаружения цели (типа «истребитель») на высоте 10000 м, даётся 300 км (в штатном режиме) и 280 км (в высотном режиме). В усовершённой модели технические официальные данные этой станции по истребителю типа МиГ-17 обнаружение данные видимости на 1000 м высоты даётся 105 км,  на 500 м обнаружить можно на 80 км дальности,  на 6000 м  высоты будет дальность 230 км (Похоже, что Ю.Гагарина-В.Серёгина на 4,2 км высоты обнаружить мочно всего, только около 200 км дальности и до вероятности увидеть не хватет 100 км), на 20000 м высоте  дальность даётся только 400 км, а на мною по програме ОЦАД-у измеренной 10000 м высоте даётся 300 км растояние такая, как от в/ч 71537 антен до места гибели. Так, что по этими техническими данными ясно, что в двое и чуть больше как в два раза меньшую высоту увидеть не положенно. Так, что на этой 10000-ной высоте с в/ч 71537 положенно в тот день видеть взлетевших только с Ременского (Жуковского) испытательного аэеродрома. Так,  что эти данные есть почти равны прямой световой видимостью без рефракции, хотя метровый диапазон имеет такую способность.

     Но мы работали с мене по мошности радаром сантиметрового диапазона, которого "характер распространения радиоволн этого диапазона существенно отличается от характера распространения радиоволн более длинноволновых диапазонов" - так пишется в теории этого диапазона. Дальше отмечается то, что первой отличительной чертой распространения радиоволн сантиметрового диапазона является почти полное отсутствие явления дифракции и прямолинейность распространения. Земная поверхность практически не оказывает заметного влияния на распространение этих радиоволн.  Ведь ультракоротковые волы (УКВ) делятся на метровые (ОВЧ), дециметровые (УВЧ), сантиметровые (СВЧ) и милиметровые (КВЧ).  А в этой теории сказанно, что огибание препятствий радиоволнами (дифракция), сказывается тем сильнее, чем больше длина волны.  Так по разпределению УКВ метрового диапазона длина волны обычно бывает в 100 раза длинее сантиметровых радиоволн.  Радиоволны короче 8-10 м при нормальном состоянии ионосферы не могут получить достаточного преломления в ионосфере и возвратиться к Земле, поэтому распространение метровых и дециметровых радиоволн происходит, как правило, только при помощи поверхностной волны. Так, что из за последних метровыйе волны по качеству долчны отличатся от сантиметровых.
 
      
    По таблице горизонта для высот: (в кавычках высчитаный мною по формуле вышеупомянутой) для 50 м находим 26 км (51,7 км),  для 150 метров находим 45 км (73,019 км), для 450 метров находим 74/83 км для 400 м/500 м - в спеднем 78-79 км (а по формуле109,9 км),  для 4,0 км находим 230 км; для 4,5 км находим 250 км, а.для гагаринтского полёта 4,2 км;  в среднем около 242 км , который на 3,582 раз меньше высчитанного по формуле. Так, что по таблицам меньше получается для высот: 50 м - 1,9885 раза, для 150 м - 1.6226 раза, для 450 м - 1,4 раза, а для 4,2 км, как видим более в два раза увеличивалось степень уменшения. Наверное, по логике, чем выше, тем дальше и огибание земной повехности зависит и от мошности сигнала, который уменьшается на пути дальности и потому видимость полёта Ю.Гагарина-В.Серёгина с Мордовской автаномной республики села Барашево местности Курган гораздо больше уменьшается вроятность практического радиогоризонта, а тагже и возможчость увидеть полёт погибших,. пичти нет надежд.

    Странно, чти этиданые горизинта видимости почти такие-же, и даье меньш вышеданных ПРС "Лена" технических данных видимости. Напр. для МиГ-17 на 500 м высоты 80 км (по таблицам 63 км), на 1000 м высоты 105 км (120 км), на 6000 м будет 230 км (290 км), на 20000 м высотноий цели 400 км (530 км). Как видим, технические характеристике почему то ниже оптического горизонта, что-то не очень вероятно. Мочет здесь даётся не максимальныйе возмочности, а, просто, примерный норматив для самой плохой видимости погодных условий? Но, если и занижены технические норматувы, всё равно, на
300 км и больше видеть ниже 5 км нет, кажется возможностях?

-10-

 

    Так, в и того, по таблицам подборки горизинта, наверное, не теоритическое, а практическое данно вероатность видения, чтобы использователи более точно определяли возможности радио прибопов. Так, что, наверное, действительно МЫ МОГЛИ И НЕ ВИДЕТЬ ЛЕТЕВШИХ Ю.ГАГАРИНА-В.СЕРЁГИНА, И С РАДАРА НАМ  ИЗЧЕЗ, БЫСТРЕЕ ВСЕГО, НАРУШИТЕЛЬ РЕЖИМА ПОЛЁТА, перед спуском на А.Леоновым упомянутой 450 высоты. И тогда мы должны были эту цель потерять на несколько минут (две) ранЬше, чем произошла катастрофа.

    Потому выдвигаю гипотезу: наверника, мы могли по радару всё время видеть этого нарушителя полёта режима Су-15 и его проводить, так, как он летел выше радиогоризонта наших радаров. И как он из большой ему положенной высоты летать выше 10 км, по А.А. Леонову, без разрешения спустился до 450 м высоты, тон наверника, тогда из наших падарив должен был изчеснуть. А если он тут-же опять, по А.А. Леонову, в облака кинулся, то нам могло и нехватить горизонта, чтобы нарушителя опять увеидеть. А, так, как, эта цель нам пропала и пропала в то же самое время пропажи В.Серёгина-Ю.Ггагарина МиГ-15 экипажа, то потому нам, наверника, из Московского округа ПВО командного пункта (могло и из горьковской дивизии или из моршанцкого полка «Высоты» командных пунктов) и подняли шум за нами потерянную цель. Так, что, может быть и такое, что эту Су-15 цель потерянную нами прилепили к «погибшому МиГ-15 экипажу» с Центра управление ПВО. Потому обязательно надо разобратся, где мы начали провадить эту потом пропавшую цель. Из этого будет ясно, что за цель нам пропала.

    Ведь об этой позже нами потерянной цели я ничего не помню, хотя геогрфию этой части Подмосковья до Мордовии по боевому планшету хорошо представлял. Тогда мне и в голову не пришло, что в летательном пространстве может не хвасти места и в «раследование» причины катастрофы  станут на посмешуше теперь анегдотические ситуации о двух зближенний во время одного полёта и даже в одну минуту. По теории вероятностей может случится даже два возмоных столкновений в одном полёте?

    Потому я незапомнил не только место пропадание цели, но совсем не помню, на какой высоте я выдовал эту цель. О высоте 4,2 км пишу только от теперешних публикаций. Потому мне и особо Вам надо узнать, на коких высотах я выдовал эту цель и по кокому маршруту летела. По гагаринскому или по Су – 15-тому?


5-тая тема: В ГИБЕЛИ НЕБЫЛА ЗАЛОЖЕННА ТАЙНА
 ВОЕННОЙ ТАКТИКИ ? ? ?
  

     Такой вопрос сам лезит, потому, что если мы-бы вели перед гибелью Ю.Гагарина и В.Серёгина  за пределом возмошности радара, и оно нам исчезло-бы от нас на расстоянии около 300 км, которая бы летела на  4.2 км высоты, которой мы и так не должны были видеть ниже радиогоризонта, то не только я-бы, не обращял внимание на исщезновение, но и ни кто у нас бы не поднимал бы вопроса и зволнованости небыло-бы, так, как ПОТЕРЯТЬ ЦЕЛЬ ПОЧТИ В ДВОЕ РАЗ НИЖЕ РАДАРА ВИДИМОСТИ НЕТУ НИ КАКАЯ " п о т е р я " ( в кавычьках), так, как по техническими данными мы должчы были не видеть цели выше своих радарных возможностей.

    Помню какой то конфликт был, как оперативный-дежурный меня пробовал изругать, как я начал обьяснять потерю цели из за снижения высоты ниже радио горизонта. По видимо, мне было ясно, так, как помню, визуальнно по зрительной памяти воображал возможности своего высотомера. По психологии и по логике обстоятельство востанавливаю, что мы, наверное, потеряли цель на высоте гораздо выше летевшего, чем погибшие летели.

-11-

 

    Если-бы мы и не чайно-бы засекли-бы Ю.Гагарина-В.Серёгина гораздо ниже радиогоризонта на сверх возможностеий наших радаров, то офицер нестоял-бы мне за спиноий, а интенсивно начальству доказывал-бы технические возможнисти наших станций. Ведь помню этого офицера, хорошо разбиравшегося в технике и с ним было приятно спрашивать и обяснятся по схемам электроники.  Так, что, не думаю, что нас из Центра обругали за потерю на высоте 4,2 км летевшего? На таком прдельном 300-товом расстоании должно было быть высота не ниже 10 км и при только такой высоты можно было развить большую скорость, которая нас и зашокировала.. 

    Так, что, если в Центре генералы перепутали цели и нас настояли в перепутанном поверить, значит, что то кроится в это перепутании. Это и надо разобратся в архивах  военного ведомства

    Ведь, по воспоминанию А.А. Леонова, как он в Киржаче услышал двойной взрыв и как в Чкаловск тут-же поехал, то по по дороги ололо 72 км   от Киржачя до Чкаловска не менее  часу дороги. При том, вроде, верталётом прилетел. Тогда Алексею Архиповичу доложили, что В.Серёгина-Ю.Гагарина экипажу запас горючее как 45 минут истёк. Так что аэродром делал все эти 45 минут и о чём думал весь этот академическуй час? Не ужели верталёт  из Киржачя только А. А. Леонов поднял? По его словам он верталётчиков и направил туда, от куда услышел ети два взрыва в одну секунду. Зачем для комисси "расследование" надо было фальцировать показания А.А. Леонова и его данных промежуток между взрывами увелиживать в 10-15 раз!? Как без топлива можно спокойно водить по локационными данными и не безпокиится-бездействовать все 45 минут? Может это бездействие можно обьяснить, что  аэродром Чкаловска после гибели долго и вёл эту цель Су-15 как "Миг-15"-ого под имени уже погибших? Эту "ошибку", может, подкинули локаторщики с разных подразделенй? Об «ошибке», может, нами зделанной, слово «ошибка» беру в кавычки и о ней обьясняю в  конце этого письма.

    Ведь помню, или мне так кажется – времени прошло, вроде, не много, как мы удевились, о пропавших пилотов  довольно необычно быстрое утверждение о их гибели с места проишествия, а тагже о оперативной публикации личности при нам потери цели. Так, что восприяие пересказывать – это очень не точно.  Потому надо в письменом виде времена найти в каждой военной части и сравнивать все локационные данные.

    Очень странно, что комиссия "разследование" не приехала к нам в воинскую часть и нас-свидетелей не опрашивала и не выесняла обстоятельств "ошибки", как новейшей военной тактики незамеченым локатором погкрадыватся под в штопор посланного противника. А небыло что-то похожее тогда во вьетнамской войне?  Если противник на малой высоте (450 м), прячясь  от радаров, подкрадётдся под гораздо выще в облаках летаюшего самолёта, и под ним прпрямо в верх пройдёт мимо, загоняя в пик (ещё повреждая) и при том как «свой» не может  с ядерным оружием предподнести "сюрпризов"по какому центру? Не могла отрабатыватся таким блиским пролётом такая военная тактика подстроя?

 

    В газете «Вечерняя Москва» 2013 г. на следуюший дечь после нервого  заявления А.А. Леонова, писалось, что в том же районе без разрешения оказался Су-15, выполнявший полет с аэродрома Жуковский. При этом пилот нарушил режим, спустившись до высоты 450 метров. Пройдя рядом с Гагариным, он перевернул его самолет, вогнав в штопор, вернее, в глубокую спираль.

….Так и не ясно, сколько Су-15 летел спустувшись до высоты 450 метров?  В Аргументах и Фактах упоминается открытое письмо А.А. Леонову, которую опубликовал к своему 100-летью уважаемый Арсений Миронов. Он в нём пишет, что на Су-15 тогда летали заслуженные летчику-испытатели Аркадий Павлович Богородский и Герой Советского Союза Александр Александрович Щербаков. Но странно: почему-то в истории о создании истребителя Су-15, этих испытателей в списке Су-15 нету. Для чего и в их биографиях умалчивается испытание этого Су-15-ого? А ещё третий не мог летать, который «в журнал не включён»? Ведь все испытатели упомянутыйе в истории  создании Су-15 и здесь выше помеченны уже покинули Наш мир и теперь На Том Свете все они. И если комисся укрывает, по А.А. Леонову, «нарушителя режима полётов»  ещё живого, то, может лётчик и не виновен? Как может комиссия укрывать нарушителя режима полёта?Может не виновн, что нарушил режим полёта? Может нарушил режим полёта и в облаках пролетая мимо экипажа Ю.Гагарина-В.Серёгина, истребитель Су-15 управлял не лётчик, а летел на режиме спрограмипоного автопиэтного режима? Ведь на нём и был самый первый мошный бортовой радар «Орёл-Д» с большой антеной и автопилот АП-28-Т-1. А кто был ответсвенный за  внедрение этих чудесных сотвопений? Может они и были  в комиссии "раследивания"?

-12-

 

   Так, какая "случайность" может быть, если у  тогда испытаемого Су - 15-ого был радар? Так зачем бортовой радар нужен на самолёте, если "не видет и непредупреждает иб зближение"? Разве после двух случайных зближений может быть ещё подряд третея случаиность - отключение и радара и автополота?

   При том, А. Леонов утврждает, что пилот этого нарушителя режима полёта Су - 15-ого в 1988 году получил звание Героя Советского Союза. В том году былo 20-летие гибели.

   Как Герой Советского Союза может быть не известный обшественности? Что, за "герой" если сам не признаётся об ... ? Что, присуждение высшего звания тоже случайность четвёртая подряд? 

   Где Комиссия "раследования" смотрела? Не из того появились следуюшие непонятности?

 

6-тая тема: ПОСЛЕ 50-летие ГИБЕЛИ ОБЩЕСТВО
 НЕ ВЕДЕНА В ЗАБЛУЖДЕНИЕ?

    Теперь не плохо описывается 50-летие несчастия в газете.ru. Но в других СМИ не ведётся обшественность в заближдение из за «лётчика Андреева»? В yandex.ru почти он обвиняется гибелью экипажа, хотя по биографии теперь 94-летний известный военный пилот – ухастник II-ой мировой войны  Александр Андреев во время гибели космонавта и его инструктора не в Москве, а в Сталининграде командовал 704-ым учебным полком или в Венгрии как комадир дивизии был. Так, как генерал-подполковник мог тогда «под Москвой летать»? Прошу проверить, ли нету здесь издевателств из ветерана войны? После такой «информации» сколько %-тов граждан будет этого генерала-полковника без фактов обвинять в убийстве?

  Ведь я точно вужу, что генерал-полковник это совсем другой лётчик, ничего обшего с подмосковье и неимевший и птому после праздника Победы нужно извенится. Ведь в день катастрофгы из военного аэродрома Чкалова вылетал «лётчик Андреев» с другим именем, которого 100-летний член «комисси» не назвал, а СМИ не уточнила. Потому так обшество в заблуждение и ведётся. Ведь тот летавший лётчик есть подполковник Валентин Андреев, летчик самолета УТИ МИГ-15 с позывными 614, – с того самого, в струю которого, по версии профессора Сергея Белоцерковского, пропал гагаринский самолет, то есть по официальной версии, "трагедия произошла по вине 614-го". Так о нём в 6-той главе "Лётчики" пишет выше упомянутый писатель-историк Борис Муратов далее такими словами:

    "Я попросил вспомнить полет в подробностях в течение пяти минут, добавив, что готов перезвонить или встретиться."

     В описсаной интертвю в книге со скандальным названием, видно из этого лётчика рассказа, что он с позывным 614 взлетел в то же самое время в месте с В.Серёгиным-Ю.Гагариным, которых позывное была 625. Потому не верится, что военнй аэродром мог умышленно оплошность специально подстроить так, что за ранее вмвесте вылетевшие имели такую програму полёта, чтобы специально столкнулись. Ведь в месте вылетаюших истребитерлей с военного аэродрома Выкса я часто во время полётов по радару провожал. Ведь тот лётчик упомянул другую версию самих лётчиков сделаную какую-то, а в интервью он не слова, что могли  «встретится-столкнутся». Если так было-бы, то на радарах было-бы доказателэьство самого грубого нарушения полётов.

-13-

 

    Во многих СМИ было изложенно, что, мол, «пилоты слишком поздно увидели друг друга» Так есть официальное признание лётчика-подполковника Валентина Андреева? Он признался о частижной вины, как тот признавшийся пилот Су - 15-ого; А А. Леонова скрываемый? Где доказательство, что "дуг друга видели"? Так, как там с этим двойным вздрывом космонавтами услышенном в Киржаче? Ка можно в облаках «увидеть друг друга»? О них в тот-же самый день к 50-летию гибели как раз "tass.ru" и пишет, что В.Андреев не помнит облачности, по тому при опроссе исправилса. Так теперь за это ему присуждаетса виновность, за то, что на допросе облака забыл? Разве это аргумернт? Как понять - один пилот прятаемый от обшества, а другой обвиняемый без доказательств?

      
   При том,  от в/ч 71537 радаров други
x объектов рядом борта Ю.Гагарина-В.Серёгина я не помню; попросто, мы не видели и не выдавали вблизи другого. Прошу извенение, если ошибусь. Но если такая ситуация была-бы, о которой теперь на 50-летие гибели рассказал член комиссии «расследование» уважаемого возраста 100-летний Арсений Миронов, которого я не опровергаю учёного, но задаю вопрос о «комиссией»  у нас в/ч 71537 важных  не выесненных обстоятельств. Ведь, если была «рядом цель» тогда я-бы измеривал и выдавал по чаше высоту, так, как я был высотомершиком на этом боевом дежурстве. По сближению целей мы всегда высоту выдавали по чаше. Ведь, если близко была-бы другая цель, тогда мы обсуждали-бы, как потенционального и возможного виновника катастрофы и тогда по прямой связи с началством Московского военного округа немедленно обсуждалась-бы, если была-бы замеченна «зближение» целей.

    Но такая ситуация «зближения» у нас не на дальномере и не на высотомере, на котором я работал – не замечалась.

    Тем более, что я сам очень внимательно рыскал с высотомером по азимуту, где примерно потеряли полёт погибших или ихних убийца – это не медленно и надо установить.

    Примечаю, что высотомер есть более чуствителен по замечанию снижевшей высоту целей, чем дальномер, и потому возле меня за спиной стал сам оператувный-дежырный офицер, как только с центра поступила тревожное сообшение, что мы потеряли цель. Тогда я с особым вниманием искал пропавшую цель и мы не заметил ни каких других низко летяших в том секторе пропадание. Как помню, мы работали тогда новейшими дальномером П-35 «Хрусталь»-ём и высотомером ПРВ-110 «Конус»-ом, который тоже был на вышке в комплексе с этим упомянутым дальномером и которого я сам обслуживал-регулировал, так, как я был на должности начальника расчёта высотомеров.

    Я думаю, что если мы цель выдавали погибших на 4,2 км высоты, то если-бы была «рядом на 3 км высоте», то при изчезновении и при мною поиска высотомером в секторе пропажы, на верника, я-бы «зацепил», если там был-бы другой рядом. Но токого я не помню. Если такое-бы случилась, то тогда нам была-бы сенсация, что «нашли изчезнувшую цель» и это-бы тогда громко-бы обсуждалось, что рядом погибших был другой летательный обьект.

    Если мы провожали цель Ю.Гагарина-В.Серёгина экипажа на 4,2 км высоты, то мало вероятно, что могли не видеть самолёта «Андреева на 3 км высоты». Ведь между 4,2 км и 3 км высотах большой разницы нету, тем более, что я специально в том секторе более чуствительным высотомером искал низколетяших. И, хотя любой специалист по радиолокации меня может высмеить из за возможностей радара, потому выше этого нисьма выдвинул вторую версию-гипотезу, которая и по этому факту доказывает, что, вообше могли мы не видеть полёта ногибших, так, как не видели рядом других целей.

    А так, как наши данные были на пределе видимости из за большого расстояния до катастрофы (294 км), то с нами по дежырному графику для охраны воздушного пространства страны и её столицы в то же самое время обезательнно должны были работать другие подразделения, которых ниже представляю. 

-14-

 

     Но к 50-летию гибели первого космонавта планеты уже получилось выше анегдота как самую страшную «чужь» рассказал член комиссии Арсений Мипронов, где о нём пишется так:

    «подчеркнул, что специалистам в ходе расследования катастрофы так и не удалось установить, кто следил за радаром в момент трагедии ( По жёлтому отметула fraza.ua, как издевательство члена «комисси» выявленно показана. Об этом тоже yandex.ru,  ЯПлакаль, деловая газета ВЗГЛЯД, и др.)

    Так, что, «с улицы пришёл незнакомый» и сел за радаром, и, даже, вёл полёт? Ведь от радаров (локатороа) с пилотами по радио связи работают не какие «рядовые солдаты», а офицеры не ниже капитана и голоса их на изусь должны быть знакомы. У нас в части представитель лётчиков был капитан А.К. Сушков и мы его голос узнать можем даже сей час. А ещё, не ужели без приказа на боевое дежурство или на полёты заступил посторонний с улицы пришедщии?  Для чего такой «анекдот» на 50-летие гибели?

 

    А самое главное. Что, посторонний сопровождающий полёт Ю.Гагарина-В.Серёгина был не только не трезвый, но совсем  пяный, если «не видел сближение» и «не сказал не снижать высоту»? Так, зачем нужен диспечер, если он не смотрит на индикатор радара и не видет другого рядом?

 

    А может «Андреева на высоте 3 км» локатор не видел?  Может локатора приёмник был разрегулирован? Может ненаастроена была Автоматическая подстройка частоты (АПЧ) или Лампа бегущей волны (ЛБВ) ? Что, ети параметры проверить нельзя перед боевой работой?

…Да, к стати, А. Миронов говорил, же «высотомер не работал», а А.А. Леонов замечал, что с перебоем работал. Откуда перебои, трудно сказать – такое не встречал. Ведь у нас Плановые-предупредительные-ремонтные работы (сокрашённо ППР) всегда по графику проводились. Всегда намечаетса ситуация неожиданной поломки боевой техники, потому всегда намечается переход на запасную пару течники.

    А в аэропорте, что, «только один высотомер был»? Если так, так, может некогда ему регламенты делать? Перебои об эом и говорит, что, может, на контактах нагары замыкают и прегохранители «летят …»? Может спирт не для чиски контакт, а для желудка … употреблюли?  Помню, наш лейтенант спирт для ремонта только мне давал, так, как я спортом сильно занимался. 

 

    Самое главное, что, про «пастаронних лиц» такую «чужь» 4 года тому назад тот самый тогда 96-летний учёный не говорил. Он тогда, опровергая С.Белоцерковского-А.Леонова Су-11/Су-15 факты, говорил  о каком-то неизвестном науке явлении «двойнога хлопка взрыва», Недумаю, что космонавры в Киржаче "неумели отличить'" звук взрыва ит хлопка сврзвука. (Таких хлопков я в детсве наслушался и потому утврждаю, что хлопков харатер разный.). Тогда А, Миронов сылался на журнал регистрации полётах аеропорта академии Жуковского.  Но там не можно тоже «забыть» записать или, попоросту, незаметить на взлёт идушего? А если за ранее намечается грубо нарушить правила полёта сверх звука, то разве эта нарушение будет записоватся в журнал? Где по твёрже аргументы? Журнал регистрации, или мною ниже даных 23-ёх военных частеий радарные показания ? Зчем оспаривать с какими то "журналами полётов", если на это есть данные радаров, а, тагже этих данных вх ода и выхода тоже журналы рагистрации целей, над котором я зсписовал, ка записуюшим пристунал на боевое дежурство. Что, нелзя поднятш этие 23-ёх военных соеденений жырналы и посмотрет', ли записавающий Жуковскогоаэродрома не "забыл" записатЬ взлёт-приземление нарушителя режима полётов? Ведь под Москвой эти военные аэродромы самые зненитые не далеко друг от друга и логижно, что полёты должны быки быть на разных высотах. На трассах для траспортных (пассажирских) самолтов летяших друг против друга ихние высоты я измеривал и выдавал с 0.5 км разницей в протиположные стороны летяших, и потому они не сталкнытся не могли, так, как придерживались рсжимы полётов. Почему

 

    Конечно, не все подразделении могли работать во врвмя катасрофы. Но, произшествие и не в ночь выпала. Так, что 1/3-1/5 часть подразделерний должны были работать. Так что, по чему нельзя проверить и опубликовать ихние данные?

 

7-мая тема: НЕУЖЕЛИ ДАННЫЕ ПЛАНШЕТОВ
КОМАНДНЫХ ПУНКТОВ
«НЕ ИНФОРМАТИВНЫ»?

     Но теперь на 50-летие гибели, по моему, как фотографу соображению, путаницу водит не понятная А.Мироновым  сказаная такая придерание:

    «Пролить свет могли бы показания радаров, которые, кроме диспетчера, фиксирует специальная фотоприставка. Но в тот день по неизвестной причине ее забыли подключить»  (tvzvezda.ru)

    Совсем не ясно, какие данные фиксирует диспечер? Так, он фиксирует данные, или руководит полётам? Так, может, потому  и не заметил зближение целей, если ему ешё надо заниматься какой то бюрократией - запечатлять данные? Что-то не верится, что может быть такая глупость. Я, как бывший фотограф, утверждаю, что фотоприставку ни как не можно «подключить», так, как к фотоприставке только приставляется фотоапарат и без фотоапарата фотоприставка есть только конструкция для прикрепления фотоапарата. Потому ни как неможно «её забыть подключить», потому, что металическая конструкция (кронштейны)  не имеет ни каких подключений. Подключить можно только фотографическии прибор, но такого я не видел тода в своей в/ч 71537.  И если-бы был токой прибор, то подключив фотоприбор, с этого индикатора ни кто не смог работать, потому, что для фотографипованию нужен отдельний выносной индикатор.  Так, что как можно "забыть", если все видят не вклюьенную аппаратуру индикатора?

-15-

 

    При том, у нас в части фотографировались только очень сложные обстановки на важных учениях, когда на воздух поднималось очень много самолётов. Только тогда нужна контроль показаний локаторшиков-планшетистов и дикторов, когда возможны ошибки из за большого количества целей. Но при простых  полётах на фотоприставку винтить фотоапарат нету ни кокого смысла, если полёт нет особой важности, как полёты в космос и возврашение апапаттов на Землю, где нужно точьно докиментуровать характеристики особо важных полётов. При этом, для фотографирования нужен отдельный индикатор. Потому у нас на ежедневных полётах небыло ни какого фотографированя и А.Мироновым упомянутая "фотоприставка" привинчина к стене была предназначенна только для фиксации особо сложных-важных полётов. Нужели А. Мироновым сказаная фраза «забыли включить» есть придерание? Может его слова не точно пересказаны? По опыту наших работ, думаю что полёты лётчиков анализировать гораздо луче и проще, фотографируя планшет а не «голый» индикатор. Ведь на планшете есть не только маршрут каждую минуту намечен засечками, но и занисана время засечек, по, которым можно измерять скорость и более подробно анализировать ситуацию, чем от голой индикаторной фотографии, где точки сливаются в сплошную линию без выеснения времени каждой точки.
     Тем более, что на планшете есть не только отметки азимута-дальности от каждого радара, которыйе ни чего не говорит, если не знаешь местонахождение радара, но есть на планшете показаны города, а тагже и географическая квадратовая сетка нанесена, которая точно указывает место нахождение любой точки засечек и всё можно любому сообразить как по карте местности. Потому, с планшета снимки есть более информативны, чем с индикаторов радара. Для анализа полётов у нас представитель лётчиков капитан А.К. Сушков
(прошу выеснить, ли не его племянник погиб в авио катастрофе как командир экипажа?) фотографировал только планшеты и никогда мне не требовал индикаторных снимков, которые предназнашены только для контроля точности показаний локаторшиков-планетистов и дикторов, а не маршрутов полётов лётчиков.
    Конечно, в авиционных войсках фотографирование для точного контроля должна было проводится и, наверника, более совершенно, с автиматиьеским подключением..

    Потому странно, что «комисия» не искала данных локаторшиков оповещения, которые голоса дикторов записовались на ленту магнитофона и сохранялись для разберательств. Ведь голос записать тогда технологически было гораздо проще, чем фотографировать, потом проявлять негатиы и с увелечителем печятать фотографии. Даже не помню, ли делал я фотографии полётв, так, как негативы ответственных учений мы выше стояшему чачальству представляли больше всего только негативные плёнки и то не всегда, если на уениях небыло замечено путаниц.

….Я не верю, что после катастрофы кто то дал «запретил» фиксировать обстоютелство катастрофы, или, кто «уничтожил доказательств» из всех 23-ёх выше мною упомянутых военных частей.

 

8-ая тема: ЗАМЕЧАНИЕ ОБ ПОДБРОШЕННОЙ ОБШЕСТВУ «ПРИЧИНЫ» АЛКОГОЛЯ

    Помню, это событье несчастья не сходила до осении. Как дембилизировался и приехал домой в Литву, мне отец, как организатор в Каунассе всесоюзных шоссейных-кольцевых автомобильных гонок и преподователь в Политехническом институте по Психологи безопасного движения, мне похвастался, что студентам даёт пример с гибелью Ю.Гагарина и опасности алкоголя при вождение транспорта.

    Тогда я с ним и поспорил, так, как я в армии видел лётчиков как самых интелектуальных офицеров. И по закону мотиваций в психилогии, доказывал, что полёты делаются не «из за нечего делать», а из за ученний по совершнствию какому то важному навыку. Мой отец очухался, как я спросил про его студентов, ли они «выпившые на лекции-занятия приходят?» или его «автогончики-спортсмены тренирыются-сорвнуются пьяные?». При том напомнил, что космонавтам большой есть отбор, тем более, особенно, что Ю. Гагарин дипломантом вышего учербного заведения был перед своей гибелью. Потому по логике ни как не складоволось возможное употребление спирного перед полётом, хоть в обшестве пьянств примеров было больше, чем надо. Потому и прилипло подброшенная «врсия», за которую зацепились, по моим наблюдениям, те, которые сами страдают алкоголизмом, или от него пострадавшие. Это утврерждаю из практики путешествий по России в командировках и спортивно-краеведжиских экспедиций, беседуя в поездах с пассажирами.  В беседах как педагог по спорту я доказывал, что на сверхзвуковом летать, то не пьяному колхознику с трактором по полю барахтатся, из за чего тогда и ломался насильственный коммунистичкий строй.    …

    Тогда мой отец признался, что преподователем Политехнического института какие-то «лектора» с Москвы отдельно биседу с преподователями имели и всех преподователей института настроили с студентами разговаривать о вреде алкоголя. Так мне отец и не сказал, откуда и кокой «професссии-специалйности», конкретно эти «лектора» были.     

-16-

 

 9-тая тема: 23 ВОЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ,
В КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ЛОКАТОРНЫЕ ДАННЫЕ О ГИБЕЛИ

   И по сколько начались тогда полёты, то должны были включится и начать работу и другие военные части. Ведь во время проводимых полётах днём для обслуживание включались много радиолокационных подразделений. Потому для выеснение, как там действительно было с гибелью первого космонавта нашей планеты, надо проверить не только в/ч 71537, где я служил, но и всего Московского округа ПВО всех радарных (радиолокационных) следуюших 23-ёх военных частей:

   Тагже можно проберить, на том же расстоянии нам выше стоящей Горьковской дивизии центру предналежащей в Городце находяшийся 734-ый радиотехнический батальон, ярославский баталион в Енюково,  недалеко г. Вологда пос. Огарково 474 ЗРП - в/ч 83278 позывной «Таблица» (349 км до места гибели),. 2269-й РТБ (91-й РТЦ) - в/ч 51958 г. Череповец (353 км от места гибели) . А если мы не видели из за большого растояние свыше 300 км, то на этой «3-ёх километровой высоте» тогда должны были видеть другие расчёты других по ближе Москвы дежурных локатарных точек (рот), частей (батальёнов) и полков, как Рязани (, Владимира, Ярославле 2273 РТБ (514 РТЦ, 95 РТБ) - в/ч 03701, с. Туношна, позывной «Каротин» (182 км от места гибели),, п. Верхневольском в/ч 97645, позывной «Сохач», в е. Вологде 66-ой Радиотехнический полк, в/ч 17308, позывной «Сазан»), 2 раза но ближе, чем мы  114-й батальон в/ч 75284, д. Селифонтово Ярославской области, той же области, 2270 РТБ (469 РТЦ) - в/ч 03702, пос. Дорохово (г.Бежецк), позывной «Минор» (237 км, от места гибели), 335-ый радиотехнический полк в д. Кузьминское Гаврилов-Ямского района в/ч 18401 (162 км от места гибели), батальон в Бежецке около 200 км от происшествия, а в  г. Переславль-Залесске 1257 ЗРП - в/ч 21036, позывной «Кагор» только всего около 78 км до места катастрофы, Костромской обл. 488-й ЗРП, посёлок Сусанино в/ч 83280 , , позывной "Саксафон" (279 км от места гибели) Иваново, а тагже под самой Москвой, как 6-той корпус в в Чёрном 10-й отдельный радиотехнический батальон в/ч 92897 "Радиола"(Костерево, Владимирская обл., всего 39-41 км от места гибели)  , на Рижскому напрасвлеию городе Ржеве  2-й корпус ПВО в/ч 40963 (до места катастрофы около 280 км) и рядом 3-я РТбригада, 337 радиотехнический полк в/ч 51592, 242-й гв. Недакеко Можайска д.Горетово краснознамённый З Р П (В/ч 45837 "Гагарка") (до места гибели 206,3 км),  ему  , на западе подмосковья пригороде Одинцово 17-й КОРПУС ПВО (в/ч 52127,   , Долгопрудном 10-й КОРПУС ПВО в/ч 52116 и ему подчинённый управление 17-го Одинцовского корпуса ПВО (89-ой дивизии ПВО, 117-ой бригады ПВО) В/ч 52127, "Свинец""- оригород  Одинцово-1 (Внуково – до гместа гибели около 180 км), дальше на запад в дер. Нестерово Рузского р-на 25-й РТполк ПВО (в/ч 86655,) поз. "Город" (до  неста катастрофы 174,9 км), Ступино, на юге Москвы пригороде Видное  был 1-ый корпус ПВО в/ч 52096 в и ему подчинённый 2319—й радиотехнический батальон в/ч71784 (около 90 км до места гибели), в д. Торбеево Ступинского района 9-й радиотехнический полк в/ч 51858 (до места гибели около 130 км), рядом Чкаловского аеродрома была в Балашихе управление и штаб 1-ой армии ПВО (в/ч 32396 г.) с армеииском подчинением 6-той Мытищинский радиотехнический полк в/ч 26708 "Амбразура" около 80 км от места катастрофы   и др..

    

 З А К Л Ю Ч Е Н И Е

    Перед днём гибели Ю. Гагарина, космонавт Алексей Леонов, когда ешё Степан Микоян был живой, в видео, которой указанная ссылка ЗДЕСЬ, на 7-мой минуте и 08 секунде по 07 мин. 39 сек. А.А. Леонов говорит:

    «Человек, который делал проводку, его убрали, потому, что он доложил, что самолёт ушёл на восток с курсом на 90 градусов и проводил 2 минуты. А оказывается - он проводил не самолёт Гагарина, а проводил Су – 15-тый. Вот, всё, что я могу сказать

    После этих слов  в этом видео певец Иозиф Давыдовичь Кобзон начинет петь…

 

….Так не ужели и я, и мы; все локаторьшики проводили те 2-ве минуты или 12 минут, как С.М. Белоцерковский писал?

-17-

 

 

    Для этого я к Вам и обрашаюсь и прошу поднять наших локаторшиков данные, пока «меня ещё не убрали» :)

    1. Какая, точно, была скорость эти 2 минуты или за 12 минут, и сколько действитвльнно эта  наша проводимая цель одлетела от места гибели под названию «погибших»?
    2. На каких высотах была тогда мною (высотомершиком) выдаваемая и потом пропавшая цель с в/ч 71537 радаров?
    3.  С этой в/ч 71537 нами выдываемая цель скорость высокую (свыше Миг-15 возможности) была в конце полёта или всё время?
    4. Если нами выдаваемый полёт был не МиГ-15 погибшего Ю.Гагарина-В.Серёгина, так тогда по чему из командного пункта Московского военного округа ПВО нас обманули?
    5. Что, не видели большой скорости, или, так как мы, тоже не знали, на коком самолёте летел первий космонавт нашей планеты?
   
6.  Разве генералы с Центра не могли догадатся, что для полёта учёбы испытаемый и  в призводство тогда водимый Су-15 для учёбы не подходит? 
    7. Разве генералы не знали, что Су-15 одноместный, а не двухместный?

    Думаю, что эти ответы полностью выеснит остоятельство трагедии. В следуюшем году 9 марта будет 85-летие Юрия Гагарина.  Потому выеснение действительной причины гибели быдет подарок к этому важному событью на пути к 60-летю первому полёту в космос.

    По, нути к этому событью планеты, предлагаю обратить внимание, что в следуюшем году будет 60 лет, как погибли туристы-спотсмены-студенты под руководством дипломанта Дятлова. Ету гибель студентов тоже можно с усваением космоса считать. Что-бы узнать- правду, предлагаю тоже пойти на даные локаторов – там все полёта ракет должны были буть не только засечены, но, даже сфотографированы с индикаторов. Я полёты ракет в космос всегда фотографировал – такие фотографы должны быть в каждом батальёне, где станции 1РЛ-113-П14-Лена бывали. Ведь в 1959 г. на Горьковском телевизионном заводе им. В.И. Ленина началось серийное производство станций, которое продолжалось до 1976 г. Всего был выпущен 731 комплект. 24 комплекта поставлено на экспорт. Подробнее. До станции "Лена" нашлись 30-метровое антенно-мачтовое устройство, разработанное в 1951 году, позволило увеличить дальность обнаружения самолётов, летающих на так называемых средних высотах (10—16 км), в которых пуски ракет, наверно, должны были фиксироватся,. Тогда уже была «Унжа». Дальнейшим усовершенствованием П-8 стала новая радиолокационная станция П-10 («Волга А»), прошедшая испытания в 1953 году.

 
:
Так, ьто из всего этого по идеи  космос должен укреплять мир на планете и история космоса должна человечество учить разуму.

    Потому на своём литовском языке по этой теме собрал факты для размышления. По Гоогле-переводу желаю осмыслить приближающее 60-летие  Человека в космосе.

- http://kazlusporto.puslapiai.lt/istorija/gagarino-nuzudymas/index.htm

 

    Буду очень благодарен, если сообшите мне, что нашли в архивах об мною и моим колеге дальномершика представленых даных об катастрофе 28 марта 1968 г. нашей военной части в/ч 71537.. Была там нами зделана ошибка, о которой писал генерало-академик С.М. Белоцерковский? В каком месте была та потерена ошибачно нами дана цель и как с моей гипотезой второга варианта в/ч 71537 проводки только нарушителя нами?  

 

летчики города Жуковский Валерий Ваньшин и Василий Ахрамее

Источник: https://www.litprichal.ru/work/168329/
При копировании материалов с сайта, активная ссылка на оригинальный материал обязательна.
Все права защищены © litprichal.ru

 

НА  
   
летчики города Жуковский Валерий Ваньшин и Василий Ахрамее

Источник: https://www.litprichal.ru/work/168329/
При копировании материалов с сайта, активная ссылка на оригинальный материал обязательна.
Все права защищены © litprichal.ru
летчики города Жуковский Валерий Ваньшин и Василий Ахрамее

Источник: https://www.litprichal.ru/work/168329/
При копировании материалов с сайта, активная ссылка на оригинальный материал обязательна.
Все права защищены © litprichal.ru
летчики города Жуковский Валерий Ваньшин и Василий Ахрамее

Источник: https://www.litprichal.ru/work/168329/
При копировании материалов с сайта, активная ссылка на оригинальный материал обязательна.
Все права защищены © litprichal.ru
летчики города Жуковский Валерий Ваньшин и Василий Ахрамеев

Источник: https://www.litprichal.ru/work/168329/
При копировании материалов с сайта, активная ссылка на оригинальный материал обязательна.
Все права защищены © litprichal.ruПРИМЕЖАНИЕ

  ПРИМЕЧАНИЕ в нисьмо не входяшее:

летчики города Жуковский Валерий Ваньшин и Василий Ахрамеев хотя А.Леонова назвали "альфонавтом", но ...

летчики города Жуковский Валерий Ваньшин и Василий Ахрамее

Источник: https://www.litprichal.ru/work/168329/
При копировании материалов с сайта, активная ссылка на оригинальный материал обязательна.
Все права защищены © litprichal.ru
летчики города Жуковский Валерий Ваньшин и Василий Ахрамее

Источник: https://www.litprichal.ru/work/168329/
При копировании материалов с сайта, активная ссылка на оригинальный материал обязательна.
Все права защищены © litprichal.ru

1. На самолете Гагарина и Серегина не было системы автоматической регистрации параметров полета (САРПП), что сильно осложнило расследование.  Там-же: Отсутствие САРПП с записями всех действий летчиков не позволяет точно восстановить все, что происходило на последнем этапе полета. (Заведомая ложь, был К2-59 – ред.)

. Журнал космонавтики 25-11-2003 Лишь один прибор оказался нерабочим - бароспидограф типа К2-59, записывающие на бумажный листок высоту и скорость полета. Просто в него бумагу не заложили.
Опубликовано: 15.11.2013 в 17:30

Источник: https://www.litprichal.ru/work/162834/
При копировании материалов с сайта, активная ссылка на оригинальный материал обязательна.
Все права защищены © litprichal.ru
Опубликовано: 15.11.2013 в 17:30

Источник: https://www.litprichal.ru/work/162834/
При копировании материалов с сайта, активная ссылка на оригинальный материал обязательна.
Все права защищены © litprichal.ru
Опубликовано: 15.11.2013 в 17:30

Источник: https://www.litprichal.ru/work/162834/
При копировании материалов с сайта, активная ссылка на оригинальный материал обязательна.
Все права защищены © litprichal.ru

 

Опубликовано: 15.11.2013 в 17:30

Источник: https://www.litprichal.ru/work/162834/
При копировании материалов с сайта, активная ссылка на оригинальный материал обязательна.
Все права защищены © litprichal.ru

Опубликовано: 15.11.2013 в 17:30 Источник: https://www.litprichal.ru/work/162834/ litprichal.ru  Технические аспекты трагической гибели Первого космонавта Земли
(написал Крылов Алексей Николаевич 02.04.2017 10:22:28)

К сожалению, авторы материала понятия не имеют, о чём пишут. На ручках управления обоих кабин самолёта нет следов рук пилотов. На всех МиГ-15УТИ серёгинского полка стояли бароспидографы к-2-59 ( тогдашний САРПП). Куда делась лента этого прибора, задокументировавшая высотно-скоростной профиль и продолжительность полёта? Пожара после падения не было. Это бывает только при пустых фюзеляжных топливных баках, заглохшем двигателе и севших аккумуляторах. Агрегаты самолёта находили в районе 2 - 5 км по курсу полёта. При пикировании и штопоре все железки лежат в круге ф=300м. Курс 320 град никак не на аэродром в Чкаловской, а на Александров. От самолёта нашли 96% веса, а от пилотов 25% и это без пожара! От остекления кабины нашли 30% веса, а правую законцовку крыла не нашли вообще. Катапультное кресло Серёгина было в кабине, а Гагаринское висело на дереве, гораздо дальше 300м. Парашют Серёгина нашли сразу, а парашют Гагарина был найден только через несколько дней и в развернутом виде. Наличие кусочков кожи, части волосяного покрова и ушной раковины не может служить доказательством гибели человека, ибо это всё не жизненно важные органы. Ни на одной вещи Гагарина, найденой в месте трагедии нет следов крови. При разрушении тела так не бывает. Топливорегулирующая аппаратура двигателя находилась в положении взлётного режима, обороты по тахометру 10 040 (на 2260 меньше взлётных) температура сопла 0 град, а лопаток турбины, как при оборотах 8700. Это могло быть только при заглохшем двигателе в режиме выбега ротора по инерции с оборотов 12300 (взлётных) до 1850 (авторотации). Части двигателя остывают неравномерно и тогда температура лопаток турбины не пропорциональна оборотам. Про краник Кузнецова И.И. Сей учёный муж, к сожалению, не удосужился понять, что значит герметизация кабины, и как она происходит на ероплане SС-102 (МиГ-15УТИ производство завода «ВОДОХОДЫ» ЧССР). Начнём с того, что ероплан, в отличие от КА, летает в воздушной среде с совершенно определенным диапазоном давления. Двигатель ероплана воздушный турбореактивный, рабочим телом коего является воздух. Кабина ероплана с точки зрения создателей КА вообще изначально не герметична. Там поддерживается определённый уровень атмосферного давления за счёт нагнетания в её объём забортного воздуха компрессором маршевого двигателя РД-45ФА . Герметизация фонарей кабины осуществляется заполнением воздухом специального шланга. (Если этого нет, фонари жутко громыхают от вибраций). Компрессор в штатном режиме полёта постоянно нагнетает в кабину воздух. Излишки этого воздуха постоянно сбрасываются за борт через регулятор давления. Но дело в том, что температурный режим в кабине поддержать только этой циркуляцией невозможно. Компрессор, сжимая забортный воздух, нагревает его. Плюс к этому работают электроприборы кабины, выделяя тепло. Для компенсации этого нагрева предусмотрена система вентиляции кабины, состоящая из крана (им. И.И. Кузнецова), воздуховода, обратного клапана, заборной и выпускной горловин. Даже при полностью открытом кране вентиляции кабины обратный клапан не даст воздуху, нагнетаемому в кабину компрессором, выходить наружу. Ко всему прочему экипаж для дыхания использует кислородную аппаратуру. Кран вентиляции закрывается ТОЛЬКО ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ РАДИАКТИВНОГО ОБЛАКА. В остальных случаях открытый кран вентиляции – нормальное штатное состояние кабины, предусмотренное проектантом для всего высотно-скоростного диапазона машины. Сказки И.И. Кузнецова о якобы имевшемся на чешской модели SС-102 ещё дополнительном кране вентиляции не подтверждаются ни рабочей документацией завода – изготовителя, ни осмотром ряда экземпляров SС-102, ни логикой причины установки такого потенциально аварийного устройства. К сведению поклонников краников – 90 процентов воздушных боёв ВОВ проходило в том самом высотно-скоростном диапазоне, и не отмечено случаев потери сознания лётчиками даже без кислородного оборудования и в ненаддувных кабинах.

.Новости Даугавпилса 05-04-18 В ходе исследования кусочков тканей останков Гагарина и Серегина было выявлено, что ткани тела Гагарина были напитаны кислородом, а значит, принадлежали человеку абсолютно жизнеспособному до самого момента гибели. Ткани же останков Серегина были абсолютно безжизненными, что говорит о том, что в момент гибели у их владельца была острая сердечная недостаточность.
Читать дальше: http://www.gorod.lv/novosti/106010-tayna_gibeli_yuriya_gagarina#ixzz5DgUuiCFz
 

Его смерть для нас больше не секрет. Как погиб Юрий Гагарин Секретные сведения о его смерти
  
журналистам на специальной пресс-конференции начальник департамента по обеспечению деятельности архива президента РФ Александр Степанов, наиболее вероятной причиной падения самолета МиГ-15УТИ, которым управляли Юрий Гагарин и Владимир Серегин, является ошибка, совершенная самим первым космонавтом.
 

FORUMAVIA.RU Гибель Юрия Гагарина. Рассекреченные материалы архива Президента России.

https://www.forumavia.ru/feedback/d/
 

Архивный номер № 15 (497) от 13 апреля 2004Планета загадок писала:Тайна гибели Юрия Гагарина

43 года назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин впервые ...

Последний полет 27 марта 1968 года Гагарин должен был выполнить три контрольных полета на «спарке» с проверяющим, чтобы получить допуск к самостоятельным тренировочным вылетам после более чем трехмесячного перерыва. «Нелетная» пауза была связана с подготовкой дипломной работы в академии имени Жуковского. Затем Гагарин прошел наземную доподготовку и совершил на «спарке» 18 полетов. Окончательный допуск к возобновлению самостоятельных полетов Гагарина должен был дать лично командир полка Владимир Серегин – Герой Советского Союза, отважный летчик-штурмовик в годы Великой Отечественной.

Самолет Гагарина – Серегина (бортовой №18) взлетел в 10 часов 19 минут. Радиообмен с руководителем полетов вел сам Гагарин. Его голос, фиксируемый на магнитофоне командного пункта, звучал спокойно и четко. Через три минуты он доложил о выходе на рубеж набора высоты и получил разрешение подниматься, как и предусматривалось, до 4200 метров. Еще через две минуты от 625-го – позывной Гагарина – поступило сообщение о выходе за верхнюю кромку нижнего слоя облаков, а еще через две – Юрий Алексеевич доложил о входе в пилотажную зону N 20, запросив «добро» на работу в ней. Получив разрешение, он дисциплинированно ответил: «Понял, выполняю». Это было в 10 часов 26 минут...

А всего через четыре (!) минуты Гагарин таким же спокойным голосом сообщил на землю об окончании задания, хотя выполнение всех элементов пилотажа в зоне занимает обычно не менее 20 минут. Удивленный руководитель полетов, подполковник по званию, не стал выяснять причину этого несоответствия у двух полковников, Героев Советского Союза, и ответил:
– 625-й, разрешаю.
– Понял, выполняю, – сказал Гагарин с прежней нормальной интонацией. Это были последние, зафиксированные технически, слова космонавта №1.

Перегрузка в 11 крат На месте падения самолета была проделана колоссальная работа. Достоверно реконструированы временные и прочие параметры столкновения самолета Гагарина–Серегина с землей. Оно произошло через 60–70 секунд после доклада: «Понял, выполняю». Установлено, что истребитель врезался в землю с углом пикирования 50 градусов при скорости полета около 700 км/час. Перегрузка, которая давила в тот миг на пилотов, достигала почти 11 крат – каждый из летчиков «весил» около тонны. Такие «убийственные» параметры, безусловно, не могли быть результатом намеренных действий экипажа, а стали следствием нештатной ситуации, усугубившейся до катастрофы всего за одну минуту....  Говорили о возможном столкновении с другими самолетами серегинского полка (одиночный МиГ-17 в соседней зоне пилотажа и пара МиГ-21, взлетевших на свой маршрут после Гагарина), затем таинственный истребитель с соседнего аэродрома Раменское, якобы пролетевший через район полетов. Потом птицы, иногда сталкивающиеся с самолетами (только происходит это на высотах не более километра). И, наконец, метеозонды. Но ни одна из версий не подтвердилась. В последние десятилетия стали выдвигаться более «современные варианты» причин катастрофы – злонамеренное повреждение техники при подготовке к полету, закладка в «спарку» взрывного устройства, поражение ее (по чьему-то коварному приказу) с земли, встреча с НЛО, воздействие неких силовых полей и многое другое из области фантастики. Но все они убедительно опровергаются остатками гагаринской «спарки», которые хранят в подмосковных Люберцах.

Лениздат.ру 22 декабря 2009 18:35 Путин предлагает задействовать СМИ для рассказа о Гагарине Премьер-министр Владимир Путин выразил сожаление ...

 
Опубликовано: 15.11.2013 в 17:30

Источник: https://www.litprichal.ru/work/162834/
При копировании материалов с сайта, активная ссылка на оригинальный материал обязательна.
Все права защищены © litprichal.ru

 

    
 

Крылов Алексей Николаевич: Концы в воду

          Крылов     - А группа авиационных специалистов, возглавляемая заслуженными летчиками-испытателями СССР Г.А.Седовым и В.С.Ильюшиным, провела в том же 1968 году независимую экспертную оценку движения самолета Гагарина в последнюю минуту полета и пришла к заключению: "Объяснить движение самолета по рассчитанным группой динамики полета траекториям никакими сознательными действиями экипажа невозможно. Такое движение самолета, вероятнее всего, могло быть при временной потере экипажем работоспособности в воздухе вследствие какого-либо воздействия на экипаж".

.
  - Жена Юрия Гагарина Валентина сомневается в объекќтивности комиссии, считает, что Юра правду унес с собой.
       27 марта в 10:30 космонавты Леонов, Быковский и Попович, находившиеся на аэродроме Киржач, слышали взрыв в воздухе.
 - У вас утром была задержка с вылетом?
  Андреев: С вылетом не было. Там была задержка на поќлосе, принимали два или три самолета АН-12, а мы стояли на рулежке с запущенными двигателями перед взлетом, Гаќгарин ждал, и я ждал.
  - Как проходил ваш полет в тот день?
  Андреев: Я шел на пробивание облаков вверх, затем пробивание вниз (уже после подрыва вблизи его самолёта ракеты - Ред.), затем руководитель полетов запросил меня выйти на связь с 625. (Андреев не ответил на эту просьбу, теперь понятно почему - Ред.)
  - Почему сначала предложили версию о попадании в след вашего самолета, затем, я надеюсь, будет просматриќваться Раменский СУ-15.
  Андреев: Все же искали истину.
  - Истина рядом, и тем, кому нужно, она известна.
  Андреев: Как известно? Мы можем только предполоќжить, и мне ничего не известно. Я не берусь определить.
  - Вам нервы мотали?
  Андреев: Нет, не мотали. Только, когда работала коќмиссия, разбиралась в течение месяца, нас никуда не пускаќли, даже в отпуска.
  - После потери связи Руководство полетами еще десять минут видело 625-й самолет.
  Андреев: Когда идут нормальные полеты, в Руководстве полетами все спокойно, после потери, возможно, автомаќтически вели самолет Гагарина... В струю попадали на взлете, на переходе: самолет дрогнет, и ничего...
  - Вероятно, для создания помех была пара лишних саможќлетов в зоне полета 625-го.
  Андреев (глубоко вздохнув): Кто его знает."

Таинственные обстоятельства гибели Гагарина

Вот уже 49 лет прошло с того чёрного мартовского дня 27 марта 1968 года. Сколько вранья вылито с экранов и страниц! В этом количестве лжи потонет кто угодно, если будет пытаться разобраться, что же произошло, не имея чёткого представления об информационной войне против русского народа и раскладе сил в ней.
Гагарин, без сомнения олицетворял вершину достижений Сталинского Советского Союза, как Красной Империи, исторического наследника и правоприемника Императорской России – Святой Руси – Подножия Престола Господня.
Гибель Первого космонавта предварила трагическую гибель Советского Союза, ибо все те, кто участвовал в устранении Гагарина потом отметились в грязных деяниях убийства СССР.
Поэтому сокрытие истинных причин катастрофы 27 марта 1968 года и сегодня актуально для пятой колонны, ведущей, как известно схватку бульдогов под ковром со всем из этого вытекающим.

 

.   Šitą žemiau esantį literatūrinį kūrinų, su, galimai, kai kuriais tikrais faktais reikia priskirti prie naujos religijos mito kūrimo žanrų:
АлексейНиколаевич Крылов

Tas kūrinys pateiktas tik ištraukomis 3-4 kartus sutrumpintame variante, kuriame tarp nesąmonių galima atrasti ir "grudų tarp pelų",  kaip Krylovo pasakėčiuose jo kažkoks palikuonis-bendrapavardis pateikinėja labai unikalias detales.
 Технические аспекты трагической гибели Первого космонавта Земли

          Гагарин ещё до трагического полёта В.М.Комарова собрал группу высококвалифицированных специалистов, которые составили подробное аргументированное заключение для Брежнева, что корабль «Союз-1» к полёту не готов. Письмо было передано через офицеров КГБ Русяева и Макарова адресату. Сразу после похорон Комарова состоялась встреча Гагарина с председателем КГБ Семичастным

.Позднее он озвучил Брежневу содержание просьб космонавтов, но эта информация была им преподнесена как бы от себя. Этим Семичастный обозначил свою позицию, которая была сродни позиции Гагарина, и участь тогдашнего главы КГБ была быстро решена.

Семичастный (председатель КГБ) вспоминал: - Владимир Михайлович Комаров стал первым человеком, не вернувшимся из космоса на Землю.

У КГБ было не очень много контактов с космической программой: вся отрасль была под патронажем Министер­ства обороны и военных кругов. Хотя первая «прогулка» космонавта Алексея Леонова в космосе в 1965 году была от­снята при помощи нашей аппаратуры, однако для того, что­бы и дальше успешно сотрудничать с космонавтами, у нас не было ни возможности, ни средств.

Из агентурных донесений и из западной печати мы к тому же стали узнавать, что американцы начали использо­вать свои космические экспедиции для получения шпион­ских фотоснимков о советских военных объектах. Нам ничего не оставалось, как объединить наших сотрудников в отдель­ную группу и передать всю тему им. Так что КГБ в успехе самого завоевания космоса не имел возможности отличиться.

Тогда я был только на десять лет старше двадцатисемилетнего Гагарина и по возрасту из всего руководства страны был ближе других к космонавтам. Поэтому со многими из них поддерживал очень добрые отношения. Некоторые были еще комсомольцами, и мое комсомольское прошлое, понят­но, сыграло тут свою роль. Как хорошие солдаты — по зва­нию они были намного ниже меня, — космонавты сохраняли необходимую, формальную дистанцию, но взаимное доверие между нами все более углублялось.

Космонавты были потрясены случившимся с Комаровым. Вскоре после траурного прощания с Владимиром Михайловичем в Краснознаменном зале Дома Советской Армии ко мне подошли Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриан Николаев, Павел Попович и попросили выслушать их. Я согласился. Прямо с похорон мы отправились на Лубянку.

Согласно принципам служебной подчиненности им следовало бы идти со своими проблемами к новому министру обороны Гречко, но, как я позже понял, там были глухи к волновавшим их вопросам.

Космонавты попросили меня посодействовать их личной встрече с Леонидом Брежневым, уже третий год возглавлявшим руководство нашей страны и партии. Они изложили мне свои проблемы и поделились проектами их решения. Космонавты были также уверены, что я их не выдам Гречко, а вот первому секретарю ЦК смогу представить перечень их жалоб и проекты решений спорных вопросов таким образом, словно все это родилось в моей, а не их головах. Для успеха всего начинания именно такой подход имел решающее значение.

До той поры я не предполагал, что взаимоотношения между отдельными группами в сфере космических исследований столь накалены. Однако четверка моих гостей с Гагариным во главе убедила меня в обратном. Самой обременительной для них была необходимость слепого соблюдения военной дисциплины.

В свое время подчиненность нашей космонавтики Министерству обороны была необходима, однако чем дальше развивалась она, тем больше проявлялось различие в толковании тех или иных вопросов между теми, кто летал и тренировался, и теми, кто давал команды из-за письменного стола. Практически все летчики-космонавты в сравнении со своими начальниками имели очень низкие воинские звания. А случалось, что, приходя на совещание, которое проводил генерал или маршал, они не получали должного понимания своих проблем. Те ставили молодых космонавтов по стойке «смирно», не дав себе даже труда выслушать, что их волнует.

А проблемы ни много ни мало касались тренировок, финансирования, подбора кадров, материального обеспечения.

Поэтому космонавты хотели, чтобы их сфера была изъята из Министерства обороны и выделена в самостоятельную. С Брежневым я на эту тему действительно говорил, но вскоре же после этого сам был отозван из КГБ и сослан в Киев.»

Происходит замена во главе КГБ честного, но туповатого «Ванька» Семичастного, который так до конца дней своих и не понял, что произошло, на Ю.В. Андропова, подготовившего перестройку, осуществлённую уже без него, но выпестованными им кадрами. А через некоторое время после этой замены, в 1969 г., состоялся полёт «Аполлона-11» в сторону Луны. Советская разведка не могла не иметь хотя бы общих сведений о степени подготовленности НАСА к возврату человека с поверхности Луны. Ведь решение Королёва о запуске на орбиту в октябре 1957 г. простого радиопередатчика тоже было принято после получения данных разведки о начале работ США над космическим проектом.

После гибели Комарова Гагарин пришёл к Русяеву: - Да, он позвонил мне почти сразу же, как вернулся с космодрома. И сказал, что сейчас приедет. Он был на машине, я его внизу встретил. Предложил зайти в лифт. Он отказался. Говорит, пошли наверх пешком. И добавил: "И у лифта уши бывают". А дело в том, что незадолго до этого у меня в доме установили "жучки". Я, когда это заметил, был в ярости - устанавливать "жучки" в квартире кадрового агента?! И квартира, и телефон были под контролем. Словом, в тот раз мы долго, очень долго на мой 6-й этаж поднимались...

Пока шли, он рассказал мне о громадной исследовательской работе, которая была проделана, чтобы предотвратить пуск, и ее результаты просто обязаны были быть представлены Первому лицу. Он мне также сказал, что ему указали на меня как на человека, который передавал письмо соответствующим руководящим чинам. Я рассказал, как все было и на каких уровнях я пытался что-то предпринять и чем все это закончилось.

Наконец он сказал: "Хорошо. Я сам пойду к нему. Как ты думаешь - примет он меня?" Я ему говорю: "Ты же в праздники часами с ним на Мавзолее стоишь рядом, а после этого спрашиваешь у меня, примет он тебя или нет. А я с ним и за руку-то никогда не здоровался". Юра мне: "Так мы с ним ни разу серьезно-то ни о чем и не поговорили. Ты думаешь, я о чем с ним на трибуне говорю? Я ему анекдоты рассказываю, которые к загранкомандировкам заготавливаю". А мы с ним действительно несчетное количество анекдотов и шуток для поездок специально собирали - на случай, если нужно будет поддержать светскую беседу. У него, знаете, была просто блестящая память на такие вещи.

Мне даже неизвестно, добрался ли в конечном счете тогда Юра до Брежнева... По крайней мере, спросить его об этом впоследствии не удалось. Да, честно говоря, это было бы небезопасно, хотя бы учитывая ту слежку, которую за мной учинили. Сейчас я прямо могу вам сказать: нас предупредили - те, кто будет пытаться разобраться в ситуации... Ну, в общем, в воздухе вокруг нас витал страх...

«Юра решительно заявил: он будет во что бы то ни стало пытаться прорваться к Брежневу. И если Первый обо всем был в курсе и спустил ситуацию на тормозах... То он точно знает, как поступить. Так он сказал. Дословно. Можно только догадываться, что он имел в виду». Вениамин Русяев закончил свой рассказ следующими словами: "Юра всегда считал, что политика - дело тяжелое и деликатное. На что я ему возражал: "Политика, Юра, это прежде всего - дело очень грязное. И, пожалуйста, не лезь в нее никогда. Поверь - не стоит... У тебя есть свое любимое дело, семья..."

Экзюпери: «где-то, как черви внутри плода, притаились грозы; ночь казалась прекрасной, но кое-где начинала подгнивать, и ему было противно погружаться в этот мрак, скрывающий в себе гниль и разложение. Он подумал: "Кольцо замкнулось". Так или иначе - все должно решиться еще до рассвета, в плотной массе тьмы. Только так... А бывало, первые часы рассвета приносили ему исцеление... Но теперь незачем смотреть на восток, туда, где живет солнце: между самолетом и солнцем пролегли бездонные глубины ночи; из них - не выбраться. Странная ночь! Она внезапно начинала подгнивать -- подгнивать слоями, как мякоть роскошного с виду плода. Грозная ночь, гниющая под прикосновениями ветра. Ночь, которую нелегко победить.»

Весной 1968 года Гагарин собирался выступить на конференции ООН по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. В числе многих вопросов, выносимых им на рассмотрение, он предлагал программу международного сотрудничества в космосе, запуска на орбиту совместных экипажей, а советский Центр подготовки космонавтов сделать международным.

Кстати сказать, будучи депутатом Верховного Совета СССР, Гагарин не гнушался общением с религиозными людьми. Он частенько наведывался в родной Гжатск (сейчас — Гагарин) к скимонахине Макарии. (Схимонахиня Макария, в миру - Феодосия 1926-1993 гг.) ...

 Каманин вспоминал следующее о комиссиях по разбору гибели «Союза-1»: Гагарин работает в подкомиссии по управлению, а Леонов — по поиску. Мы договорились об их позиции на заседаниях комиссии. У нас сложилось единое мнение, что надо обязательно отметить все личные недостатки Мишина (торопливость, горячность, грубость, плохое знание корабля «Союз» и его оборудования, незнание условий работы космонавта в полете и недооценка сложности подготовки космонавтов) и плохую работу промышленности по доводке кораблей «Союз». Вчера беседовал с Алексеем Леоновым, разговор шел о необходимости довести до Л.И.Брежнева истинную картину состояния космических дел в стране. Леонов горяч, честен и прямолинеен - он готов подписать и яро защищать документ, раскрывающий все наши слабости и ошибки. При этом он забывает, что такой документ будет больно бить по Мишину, Келдышу, Смирнову, Сербину, Устинову, Крылову, Захарову, Гречко и многим другим. Все эти товарищи будут сначала умело защищаться и хитро изворачиваться, а потом перейдут от обороны к наступлению против авторов письма и сотрут их в порошок. Кроме того, не надо забывать, что обнажение всех причин наших провалов в космосе не доставит удовольствия самым высоким руководителям партии и государства. Уверен, что все космонавты согласятся подписать письмо Брежневу, но имею ли я право на риск подвести их под мощный ответный удар? Я долго искал выход из создавшейся ситуации, но пока не пришел к какому-либо определенному решению. Буду выжидать, хотя прекрасно понимаю, что время работает сейчасж не на нас.»...

.

Цели американцев и Брежнева в отношении Гагарина совпали. Он стал опасен. Космонавтика, находившаяся в центре общественного внимания, стала средоточием политических игр в высшем руководстве страны, она была уникальным явлением, сочетающим в себе истинный героизм и самоотверженность одних и гнусное политиканство и авантюризм других, сидящих в кремлевских кабинетах.

Поэтому устранение Гагарина планировалось со всей изощрённостью, на которую были способны властьимущие сионские изуверы.

По мнению многих людей, серьезно занимавшихся этой проблемой, причиной катастрофы учебно-тренировочного самолета МиГ-15, пилотируемого летчиками Ю.А.Гагариным и В.С.Серегиным, могла стать заранее спланированная и хорошо разработанная операция, в которой грамотно использованы отступления (привычные нарушения) персонала ВВС от летных законов и правил обеспечения безопасности полетов, нарушения организации полетов и управления воздушным движением… Главным виновником трагедии однозначно является ЦПК Военно-Воздушных Сил Советского Союза. Изучая материалы прессы, можно присоединиться к высказыванию начальника летной службы аэродрома Чкаловский М. Дзюбы: «...Это обыкновенная диверсия. Если бы тогда сказали правду, то многих бы пересажали».

Гагарин и Титов защищали дипломные проекты в Звездном городке 17 февраля 1968 года. Вот что пишет Белоцерковский:

"На защите Гагарина производились киносъемки, его доклад был записан на магнитную ленту. Долго мы считали их утерянными, но вот совсем недавно удалось все найти... Получение высшего инженерного образования, весьма успешную защиту дипломной работы Ю.А. Гагарин пережил исключительно эмоционально, восторженно, с подъемом. Он проявлял удивительно непосредственную, по-детски открытую радость. Ему всех хотелось обнять, поблагодарить каждого, кто ему помогал, со всеми поделиться радостью, всем сделать что-то хорошее "...»

Мария Ивановна Калашникова, сестра жены Гагарина. Вторник 26 марта 1968 г.

"В 7 часов я разбудила Леночку и Галочку и начала готовить завтрак для них перед уходом в школу и детский сад. Юра еще спал. О нем я не беспокоилась. Накануне он выглядел спокойным, сосредоточенным, несколько озабоченным болезнью Вали. Но она уже поправлялась. Воскресный день Юра провел с Валей, привозил ее в Звездный городок повидаться с ребятами. 26 марта Юра решил навестить Валю, встретиться с лечащими врачами, проконсультироваться. Из больницы Юра вернулся вечером, часов в пять. Настроение у него было хорошее. Расцеловал ребятишек, сообщил, что здоровье у Вали идет на поправку и о том, что врачи пообещали выписать ее черз 12—15 дней. Юра попросил приготовить ему покушать, ибо он не успел пообедать. И, конечно ...

Пожелал мне спокойной ночи, лег в кровать и быстро заснул.

Кто мог знать, что эта ночь была последней в его жизни?

Утро 27 марта 1968 г.

"В 7 часов я попросила Леночку разбудить папу. Но он уже не спал, лежал в кровати и, видимо, думал о сегодняшнем тяжелом дне, ибо ему предстояло сделать очень многое. Каждый час был занят до предела...

Он несколько минут поиграл с Леночкой, затем быстро встал. Поб­рился, принял душ, надел форму и пошел в кабинет. Там он находил­ся несколько минут. Включил радиоприемник. Затем вышел из своего кабинета, быстро надел шинель и сказал: "Я пойду на завтрак в сто­ловую". Было 7 часов 40 минут. Но вскоре Юра вернулся. На мой вопрос: "Что случилось?" Юра улыбнулся и ласково ответил: "Да эту чертовку — книжечку забыл". Так он назвал пропуск, показывая его мне

о ...

Прошло несколько минут, а Серегин почему-то не появлялся... Гагарин сидел в кабине, готовый к полету.

Видя все это, я подошел к самолету. - Что случилось, Юрий Алексеевич? Почему задержка? - Командир начальству звонит. Выясняет отношения! - ответил Гагарин. В его голосе звучало явное недовольство. Вскоре подошел Серегин..." Как показалось Николаю Федоровичу, В.С.Серегин был чем-то недоволен, взвинчен после разговора с начальником гарнизона, генерал-майором Н.Пушко. Серегин был строгий и пунктуальный человек. Участник войны, летчик-испытатель первого класса. Он никогда не выделял космонавтов в особую категорию людей. У нас в полку, считал Серегин, они — летчики, и спрос с них был, как и со всех летчиков...

Колодин: ,,

.— Слушая их переговоры и наблюдая за действиями, — продолжает рассказывать Колодин, — я обратил внимание, что Гагарин до мельчайших подробностей соблюдает все требования инструкции при запуске и опробовании работы двигателя. Я даже сравнил его тогда со школяром, хорошо выучившим урок. «У него сейчас последний контрольный полет с инструктором, — ответил мне на это Шаталов. — Следующим будет уже самостоятельный полет на МиГ-17».

Пушко задерживал тогда вылет, так как ему ещё не дали команды на выпуск самолёта Гагарина те, кто руководил операцией устранения. Прикрытием задержки было якобы проводившееся испытание транспортных самолётов (какое испытание и каких самолётов не знает никто).

Уже были выведены из строя фотоприставки для съёмки радиолокационной проводки и наземный радиовысотомер на аэродроме «Чкаловская», но группы поиска и ликвидации ещё разворачивались в предполагаемом районе организуемой катастрофы, а соглядатай на Су-11 бортовой №36 ещё не доложил о занятии зоны наблюдения руководителю акции. Серёгин серьёзно поругался с Пушко и ушёл к самолёту. Наконец, когда все доклады о готовности своих подразделений устроители акции получили, гагаринский самолёт был выпущен.

И вот они сидят в кабине учебного МИГа - два полковника, два Героя Советского Союза. Один прошел войну, летал на штурмовике под сплошным огнем, другой первым из людей побывал ТАМ... Они имели полное право не верить ни в какие приметы. Они взлетели - и ушли в Вечность....

"Агат", я - 625-й. Прошу запуск, - запросил Гагарин. Получив добро, он запустил двигатель. Часы показывали 10 часов 17 минут 33 секунды, когда прозвучало разрешение на выруливание. В 10.18.42 Гагарин доложил: - 625-й к взлету готов.

В 10.18.45. после получения разрешения от руководителя полетов "спарка" взревела двигателем и, выбросив из сопла ослепительно яркий оранжевый шлейф, рванулась вперед по взлетной полосе. В 10.19.00 самолет взлетел. В полете предстояло выполнить несколько упражнений: виражи с креном 30 градусов, витки малой спирали, пикирование, выводы боевым разворотом. Завершалось все это выполнением двух бочек...

Вскоре показалась железная дорога Ногинск-Черноголовка. Над ней, как над хорошо заметным ориентиром, и был рубеж, с которого пилоты выходили с набором высоты в свои зоны. Гагарин запросил у РП зону пилотирования и высоту в зоне. Впереди по курсу располагалась зона №21, где должен был облетать УТИшку майор Валентин Андреев. Но он взлетит на 5 минут позже. Зона №21 начиналась почти сразу от рубежа и заканчивалась железной дорогой Киржач-Орехово. За этой железной дорогой начиналась выделенная 625-му зона №20.

В 10:21.46 РП аэродрома «Чкаловская» (позывной «АГАТ») приказывает 625-му (позывной Гагарина) перейти со 2-го частотного канала на 3-ий (стенограмма радиообмена "625- го" и РП на 2-м канале. Время записано с точностью до секунд. Документ заверен начальником узла связи войсковой части 22737 майором Рындиным.)

Гагарин и Серёгин, слыша по радио, какой начинается кавардак, принимают решение идти в зону на максимальной скорости МиГ-15 УТИ - под 950 км/ч (16 км/мин), чтобы быстрее освободить коридор выхода, и избежать возможного столкновения с хвоста. В 10.23.56 РП предупредил: - 625-й, за облака выйдете, доложите. - Я - 625-й, понял вас, - последовал ответ. Так Гагарин и Серёгин летят курсом 70 градусов порядка 60 км (75 км от ВПП аэродрома «Чкаловская»), в зону №20, в район деревень: Воспушка-Ваулово-Зиновьево-Мышкино. Ветер был попутный и довольно сильный. Именно здесь, в районе деревни Новое Стенино, в 10.25.50 самолет занял свою зону. Гагарин запросил РП о разрешении на выполнение задания. РП дал разрешение на пилотаж в зоне №20 на высоте 4200м. Следуя курсом 70 градусов, экипаж выполнил подряд левый и правый виражи. Задание в зоне Гагарин должен был выполнять около 20 минут. Рядом, в 10-й зоне барражировал соглядатай на Су-11. По бортовой РЛС он вёл самолёт Гагарина, информируя руководителя акции, и ждал команды к выполнению своей задачи…

Но Господь...

.У Серёгина в полёте начался инфаркт, и естественно, что на связь с РП он не вышел ни разу. Ухудшение его самочувствия могло произойти при выполнении первых же фигур, так как Гагарин без разрешения инструктора не приступил бы к пилотажу. При первых же перегрузках, почувствовав себя плохо, Серегин мог сказать Гагарину об этом и прекратить пилотаж, но мог и не успеть. Чтоб облегчить дыхание, мог открыть давящие грудь привязные ремни и подвеску парашюта. Когда Серегин перестал отвечать по переговорному устройству, Гагарин понял, что с ним что-то произошло. Но что - конкретно знать не мог, мог лишь предполагать. Оберегая честь товарища, запросил разрешение на выход из зоны, не сообщив причину столь быстрого возвращения. В 10 час. 30 мин. 10 сек. Гагарин запросил у РП выход из зоны пилотирования (с курса 70 градусов) в коридор возвращения (курс 320 вёл кратчайшим путём в этот коридор). РП дал разрешение на выход из зоны №20 курсом 320.

- Понял, выполняю. Был ответ Гагарина. На земле такой спешке не удивились: в кабине находился командир полка, он имел право вносить любые коррективы по ходу, не запрашивая разрешения земли...

На этом связь с самолётом Гагарина прервалась. РП ожидал услышать от Гагарина через 4 минуты доклад о входе в коридор возвращения и запрос разворота на курс прихода на аэродром (точка разворота на приводной радиомаяк аэродрома «Чкаловский» 15 км северо-восточнее г. Александров, деревни: Горки, Майский, Новосёлки - это 120 км на северо-восток от аэродрома «Раменское»).

Сообщение-предупреждение о том, что рядом в непосредственной близости в зоне 21 на высоте 3000 метров находится другой учебно-тренировочный самолет МиГ-15 (позывной 614) РП самолету МиГ-15 (позывной 625) передано не было.

Ко времени последней связи Гагарина с РП, 305 кг топлива из фюзеляжных баков самолёта были израсходованы. Расход топлива должен был начаться из ПТБ. Но обратные клапаны воздушной линии ПТБ оказались закрытыми, что сделало невозможным подачу топлива из этих баков...

Без авиагоризонта в облаках летать крайне опасно. Зная это Гагарин, не меняя режимов полёта, проткнул облачность, выскочив из неё на высоте 900 м над деревнями Малые и Большие Горки на курсе 220. По радио он слышал, как истошно вопил РП: «625й, почему ваш курс 220? Почему вы в зоне 21?». Ответить Гагарин уже не мог. При переходе в режим передачи радиостанция «Клён» из-за пониженного напряжения бортовой сети выдавала в эфир только несущую частоту без модуляции, не хватало силы тока в обмотке реле для коммутации контактов модулятра. ...

Соглядатай на Су-11 не ожидал такого маневра гагаринской спарки. Самолёт Гагарина резким разворотом на высокой скорости со снижением вошёл в облачность, и был потерян. Бортовая РЛС Су-11 «Орёл-Д» целей на фоне земли не видела из-за её несовершенства. Пилот Су-11 кинулся в погоню, идя курсом 220 через зону №20 в зону №21 и радиолокационные отметки от гагаринского МиГ-15УТИ и его преследователя на какой-то момент слились, что ввело в заблуждение оператора РЛС. Су-11 выскочил в зону №21, докладывая обстановку руководителю проводимой акции, и получил приказ вернуться для продолжения поиска в зону №20. Руководитель акции вводил в действие резервный вариант устранения, реализуемый пуском ракеты ПВО. Но ПВОшникам был дан предполагаемый район цели, исходя из того, что спарка Гагарина пойдёт на аэродром «Чкаловская» кратчайшим путём - курсом 220. На свою беду в том районе оказалась другая спарка МиГ-15 УТИ. Она облётывалась майором Валентином Андреевым после ремонта двигателя и находилась в коридоре выхода в зоны пилотирования, а в «Раменском» даже не знали про неё.

Майор Валентин Андреев, крупный и достаточно медлительный мужчина, успел побывать за свою предыдущую службу на тёплой должности советника по ВВС в Афганистане. К тому же он был женат на дочери командующего Киевским Военным Округом. Карьера этого лётчика была типична для хрущёвско-брежневского времени. Его двигало по службе отнюдь не лётное мастерство. В тот день Андреев получил от Серёгина задачу на облёт спарки МиГ-15УТИ после капремонта двигателя. Андреев нормально взлетел, подошел к рубежу, занял зону №21 с набором высоты до 3000м. Каково же было его изумление и испуг, когда после полёта по кругу в занятой им зоне, самолёт вздрогнул от взрыва ракеты С-75. Двигатель обрезало сразу. Руль направления не действовал. Его заклинило в среднем положении пришедшей сзади ударной волной. Самолёт начал планирование с высоты 3000м на курсе 20. Обороты выбега турбины, скорость и высота планирования не позволили запустить двигатель. Факел запуска срывало мощным воздущным потоком, и процесс горения в камерах сгорания не возобновлялся. Пораженная близким взрывом в 10:31, с неработающим двигателем, спарка Андреева прошла над Стромынью-Дуброво, перетянула автодорогу (А-108) и упала в 15 м от неё, возле деревни Крутцы. Лётчики - Андреев и Колосов благополучно катапультировались. Вероятно, они были подобраны одной из групп поиска и ликвидации, обеспечивавших акцию и доставлены в Раменское. В вертолёте Андреев поведал кто он, и руководителю акции устранения стало ясно, что самолёт, сбитый ПВОшниками не тот. Нужно было срочно скрыть эту ошибку. Ко времени привоза экипажа Андреева в Раменское на тамошнем аэродроме уже была подготовлена другая спарка МиГ-15УТИ со свеженанесёнными бортовыми номерами погибшего под Крутцами самолёта. Излишне говорить, что приземлившись в Чкаловской на подменённой машине, о своих злоключениях Андреев и Колосов молчали как рыба. А подменённый самолёт очень скоро и без лишнего шума был списан на иголки.

27.03.68 офицеры в/ч Ногинск-9 Л. Ступников В. Журавлев, В. Романовский, В. Пузиков, И. Морозов, возвращаясь около 10:30 со службы, вдруг увидели, что из-за облаков вынырнул самолет МиГ-15. «Мотор у него явно не работал, а это значит, что и связи не было. Высота 800 метров, как раз летчикам надо бы прыгать, ниже поздно будет. Они-то спаслись, может, а машина как раз угодила бы в квартал жилых домов и в здание госпиталя. Нет, видим, никто не прыгает, пытаются машину выровнять. Дотянул самолет до окраины, пошел над лесом, там еще речка Шерна протекает, за ней уже начинается Владимирская область. Перелетел речку. А минуты через полторы и взрыв раздался». Это было в 10:32

 

Валентин СУРКОВ из Ногинска-9 вспоминал: «27 марта в 8.30 утра я вышел из гостиницы для офицеров и отправился настраивать комплекс космической связи, который находился в соседнем лесочке. Пешком идти до него было минут 20 — 25.

Стояла прекрасная солнечная погода. Никакой низкой облачности в помине не было. Совершенно случайно в направлении поселка Стромынь (там еще церковь есть приметная) краем глаза я увидел солнечный блик. Смотрю: летит самолет.

Что, думаю, за чертовщина — это же зона, закрытая для полетов! Тут всяких секретных объектов — как сельдей в бочке! Только потом понял, что была в том самолете и еще одна странность. У него не работал двигатель!

В полной тишине самолет-призрак на высоте примерно 800 метров пролетел на северо-северо-восток со скоростью километров 300 в час. Он шел ровно, как по струнке, и с заметным снижением. По памяти (а она у меня отличная) могу сказать, что снижался загадочный самолет под углом 40 — 43 градуса.

Я наблюдал полет 30 или 40 секунд, после чего самолет, в котором я опознал учебный УТИ МиГ-15, скрылся за горизонтом. Придя на работу, я обо всем доложил оперативному дежурному — майору. Он тут же начал куда-то звонить, и ему стало не до меня. Проверив аппаратуру (все работало отлично), я пошел обратно в гостиницу и заметил 3 вертолета. Выстроившись в линию на высоте 50 метров, они прочесывали поле. Шли от аэродрома Чкаловское, откуда взлетели и Гагарин с Серегиным. Что, думаю, за день чумовой — то самолет, то вертолеты в закрытой зоне…

Неожиданности на этом не закончились. В 11 часов гарнизон подняли по тревоге, посадили на два «ЗИЛа» солдат и куда-то повезли.

Солдаты рассказали мне, что нашли самолет. Он едва перевалил за шоссейную дорогу внешнего автомобильного кольца вокруг Москвы (нынешняя автомагистраль А-108) и упал в торфяное болото рядом с притоком реки Мележа. Ближайшие населенные пункты — деревня Рязанцы и поселок Крутец (Крутцы). На месте катастрофы осталась глубокая воронка, которую уже начало заливать болотной водой. На деревьях, растущих по краю болота, остались висеть листы алюминиевой обшивки.»

Сверхоперативное использование личного состава этой части ПВО для сбора останков сбитого самолёта и такое же быстрое появление в воздухе вертолётов поисковой группы, когда с аэродрома Чкаловская ещё не были подняты силы поиска, однозначно доказывают, что силами КГБ и ПВО (используемого комитетчиками «в тёмную») проводилась акция устранения Первого космонавта. Отдать приказ на проведение подобной акции мог только Андропов по прямому указанию Брежнева.

Вот ещё одно свидетельство: «В марте 1968 я проходил техникумовскую практику, работая помощником машиниста грузового магистрального электровоза ВЛ-8 в депо Ярославль-Главный Северной жел. дор. Одним из тяговых плеч нашего депо являлось грузовое плечо Ярославль-Александров-Орехово, вести поезд по которому наша локомотивная бригада была вызвана вечером 26 марта 1968 года. В Орехово мы прибыли поздней ночью, далее короткий сон 2-3 часа в доме отдыха бригад, ночной завтрак в буфете, и вот мы едем обратно в Ярославль с другим составом. Я запомнил, что тем ранним утром на всем участке от Орехова до Александрова был сильный утренний туман, перегон Поточино-Киржач, недалеко от которого разбился Гагарин, мы прошли часов в 6 или 7 утра. Я запомнил, что на примыкавшем к желдорлинии грунтовом испытательном аэродроме в Киржаче, где испытывали парашютные системы, как обычно, на поле стоял АН-12, в тумане горели аэродромные огни, и вокруг него была какая-то активность, то есть, видимо, днем намечались полеты. Около 10 часов утра мы прибыли в Александров, где была продолжительная стоянка, к тому времени туман полностью рассеялся, ярко светило солнце, пользуясь стоянкой, я чистил ходовую часть машины, протирал кузов и проверял песочницы. Случайно бросив взгляд на юг, я увидел интересное зрелище. Откуда-то с северо-запада в направлении Киржача шла туча вертолетов Ми-4, сколько их было точно, не знаю, но до сих пор перед моими глазами стоит эта картина. Это было буквально облако из вертолетов, машин около 20. ...

 

.

Вышеупомянутые события преломлялись в историях о катастрофе борта 625, на котором летели Гагарин и Серёгин. Вот рассказ местного жителя из района деревни Новосёлово. На вопрос, как проехать «к Гагарину», он укоризненно покачал головой: «Э-э-э! И до сих пор не были на месте, где Юрика завалили?» «Завалили, завалили парня. Двумя ракетами. Почему? Да он на позывные не откликнулся. У нас тут часть рядом, вон, в нескольких километрах. ПВО. Не откликнулся на позывные, значит, они его и саданули двумя ракетами. Одна из них точно прямиком в самолет и угодила... А леши&#