Pagerbkime nužudytuosius. Jei melas po melo, tai negi tai desperacija,
norint nuslėpti SĄMONINGĄ keleivių nužudymą?

   
   

    Desperacija prasidėjo, bandant keisti Rusijos konstituciją dėl jos prezidento V. Putino kadencijos pratęsimo, į kurią kaip visad  sovietinių komunistų vadų labui įsitraukė Valentina Tereškova. Įsitraukė, nes aš jai negalėjau parašyti laiško dėl josios draugo Jurijaus Gagarino nužudymo, kurio šio įvykio esu liudininkas. Nors jo dukroms rusišką studiją rašiau, bet, deja, V. Tereškovai parašyti negalėjau, nes jos kaip Dūmos deputatės adresas yra užslaptintas -  vienintelė iš deputatų savo kontaktų neskelbia. Todėl po jos pasiūlymo keisti konstituciją, kad, neva, pagal rinkėjų prašymus "daug laiškų gauna" - šitaip ji įkliuvo su melu, kai jai žmonės jokio laiško prašyti negali. Todėl žmonės Rusijoje peticijas rašo, kad jos vardo gatves naikinti, nes melagės vardo gatvėse žmonėms gėda gyventi.

    Ir nors J.Gagarino žudiko-naikintuvo Su-15 maršruto tyrimus išdėsčiau asmeniškai žymiam kosmoso ir aviacijos istorikui-ekspertui Vadim-ui Lukoevičiui-iui, bet jis šiuo metu užsiima dėl MH17 Hagos teismo Amsterdame aiškinimais, dėl kurio, matyt, ir keičiama konstitucija.

 

   Tai patvirtino pagrindinis to teismo kaltinamasis Igoris Girkinas-"Strelkovas" kuris kuris aršiai gynė V.Putiną, dabar žurnalistei į Диана-i Кади klausimą dėl kadencijos pratęsimo V.Putinui, I. Strelkovas pasakė: 

„Nežinau, ar tai valdžios pratempimas, ar noras ramiai pagyventi, išvengiant kalėjimo ligoninėje baigti savo gyvenimą?“

Apie tai galima „pasigrožėti“ 22:24-22:40 įrašo dalyje, kuri labai iškalbinga, nes, tikrai I.Strelkovui nesinori būt nuteistam, nes jis Bi-Bi-Si radijui pranešė, kad jo pavaldiniai į lainerį nešaudė. Ir tai galima patikėti, nes sudėtingą raketinę techniką šachtininkai per savaites-dvi, tikrai neįsisavintų.


1 pav.:Galite pasididinti

    Tą jo intervių įdėjo ir mūsų LRT. Tik gaila, kad mūsų visuomeninis transliuotojas, lyg pagal Kremliaus užsakymą, smulkiai atpasakojo jau ketvirtąjį iš eilės 2018-09-17 Rusijos Gynybos ministerijos melo brifingo teiginius, bet straipsnio pavadinime žodis "ложь" (melas) visai nieko nesako, perskaičius generolų teiginius. Juk MELĄ SKAITYTOJUI BŪTINA ĮRODYTI ir nepalikti skaitytojui klausimų-abejonių. Tokios informacinio karo taisyklės. Todėl apie Kremliaus aberaciją (iškreiptą vaizdą) teikiamą būtina išsamiau panagrinėti.

 

    Vienas iš klastingiausių to brifingo teiginių  buvo tai, kad visi raketinio įtaiso BUK-M1gabenimo įrodymų videoįrašai, neva, "suklastoti". Iš pažiūrų teiginiai labai įtikinantys. Net ne vienas žurnalistas neišdrįso paklausti dėl mokyklos fizikos (optikos) kurso - klausimai buvo tik ryškiai užsakyto pobūdžio. Dėl "suklastotų" videoįrašų pristatyme vaizdai su Braižomosios geometrijos projekcijomis buvo pateikti taip greitai, kad nebuvo kada įsigilinti, nes įsakmus komentuotojo tonas nustelbė mąstymą, o pravestos linijos įteigia "moksliškumo" garantą, kuriuo, neįsigilinus, reik tik patikėti, kas teigiama.

Iš mokyklos fizikos kurso, kas brifinge buvo įrodinėjama, kai ne visi šviesos spinduliai susiglaudžia į vieną tašką, tai toks reiškinys optikoje vadinama aberacija

2 pav.: Kad būtų aiškiau, siūlome pasididinti. Ką reiškia mėlynos linijos, visiškai ne aišku. Atrodo, pravestos bet kokios. Juk iš važiuojančio automobilio, kai jo stiklas išgaubtas ir plačiakampis videoregistratoriaus objektyvas ir kai jis nukreiptas nors nežymiai į šoną, tikrai, vaizdai turėtų būt iškreipti.

    Bet, labai liūdna, kad lietuvių kalbos internete net nėra paaiškinime – dar net šykštus paaiškinimas lietuviškoje vikipedijoje net klaidina skaitytojus, kad sukria objekto atvaizdus (taip, kaip Gynybos ministerijos 2018-09-17 brifinge dėl MH17) sukuria, neva, „prastos kokybės“ lęšiai. Todėl nieko nuostabaus, kad rusiškoji melo propaganda labai lengvai gali apgauti visuomenę, kai nebeliko normalaus paaiškinimo iš vidurinės mokyklos fizikos programos.

    Apie šį optikos reiškinį savo vaikams foto būrelyje aiškindavau, nes tai buvo pirmos raidės „A“ būtina žinia apie fotografavimo-filmavimo reiškinius, iškreipiant vaizdus ir kaip tai vengti, parenkant tinkamus objektyvus – t.y., apie optines sistemas (laužiančius, atspindinčius ir diafrakcininius) optinius elementus ir kaip žaisti su diafragma, padidinant vaizdo ryškumo zoną, arba ją mažinant, gaunat ypatingos reikšmės meninius vaizdus, su fono išplovimu pagal vaizdo idėjos ir turinio reikšmę. Todėl žemiau čia žemiau 3-10 paveiksliukuose pavaizduota, kaip suvokti sferinę ir chromatinę aberaciją, astigmatizmą bei komos reiškinį lęšio kraštuose ir astigmatizmą su achromatinių linzių (krono bei flintglaso) lęšių poromis, o taip pat vaizdo distorosiją .


3 pav.:

4 pav.:
 

5 pav.:

5a pav.: Astigmatizmas - kai spinduliai esantys ne optinėje ašyje turi skirtingus susikirtimo taškus


 


6 pav.:

Dėl visų šių aberacinių išktaipymų aš, naudodamas kosmines nuotraukas sportinių žemėlapių sudaryme, stengiuosi nuotraukų kraštais nesinaudoti, kuriuose labiausiai iškraipomi vaizdai. Tam vietoje paprastų kosminių vaizdų nuotraukų tenka naudotis orto foto išlyginamąsias nuotraukas ir fotoaparatais su objektyvais aplamai neperfotografuoju žemėlapis pagrindams, o tik skenuoju, kad negauti iškraipymų. Todėl susidaro vaizdo lauko iškraipymai, pavaizduoti 10-tame paveiksliuke. Todėl dėl optinės ašies centre, arba kraštuose gali gautis ir mažiau ryškūs objektai. Tai objektyvų skiriamosios gebos savybės, ant kurių Rusijos Kremliaus melo propaganda labai šlykščiai sužaidė pasaulio visuomenei mulkinti ir čia žemiau apie tai detaliau bus išdėstyta.

    


7 pav.:
Visa tai „ABC“ topografijoje ir visuose kariniuose moksluose, neskaitant radijo elektronikoje, ir, ypač, elektromagnetinių virpesių teorijoje taikomoje radarų technikoje. Apie visą tai, tikrai, 1989 m. turėjo mokytis ir generolas Igor-is Kanašenkov-as aukštojoje Žitomiro karo mokykloje,  besimokant Inžinerijos fakultete Oro gynybos radijo elektronikos specialybėje, kurioje labai daug skiriama dėmesio optikos mokslui.
    8 pav.:

Todėl labai keistai atrodo, kad generolas „nežino“ vidurinės mokyklos fizikos dalyke aiškinamų reiškinių ir pasauliui dar kartą (net 4-tą) skleidžia eilinį melą, net nekreipdamas jokio dėmesio į vaizdo registratorių būtinus (ypač; plačiakampių objektyvų) vaizdų iškraipymus. Ir vaizdo registratoriams būtini tokie iškraipymai, nes jie filmuoja plačiu kampu.
      Taigi, minėtame brifinge buvo pateikta žemiau 9-tame paveiksliuke Avdejevkos miesto Autotransportnosios pavadinimo gatvėje pirmojo, atseit, "teisingai" pavaizduoto automobilio projekcijos, susikertančios ne kelio centre ir aukščiau horizonto, o dešinio kelio pakraščio linija kažkodėl pereina per daug į kairę, ryškiai pereidama per kelio vidurio liniją. Tai čia pagal brifingo organizatorius "teisingas - be iškraipymų" vaizdelis?

9 pav.: Linijos visai neaiškiai susikerta ne kelio tolumos viduryje. Todėl pažvelkime į 11-13 paveikslėlius.
   10 pav.:

 11 pav.: Kitas "teisingas" pavaizdavimas, kai jau linijos susikerta ne aukščiau, kaip 9-tame paveiksliuke, o ties pačiu beveik kelio viduriu, ties kuriuo ir horizontas. Viršutinė linija palei stogą, atrodo, prigludusi, tai apatinė linija per priekinį ratą praeina kiek žemiau jo centro, o per užpakalinį ratą jau per patį rato centrą.

    Jei linija 11-tame paveikslėlyje būtų teisingai pravesta per abiejų ratų centrus, tai akivaizdu, kad susikirtimas su viršutinė linija būtų ne kelio centre, o dešinio krašto pakraštyje ir žymiai žemiau, nei horizontas. O viduriniosios linijos susikirtimas su apatine linija būtų dar kitoje vietoje. Tai pats akivaizdžiausias 4-tame paveikslėlyje parodyto COMOS vaizdo efektas, kuris yra neišvengiamas, bet linijų "paišytojai" nuo žiūrovo tai meistriškai palėpė.

     Tai čia irgi "teisingas" vaizdavimas pagal Kremliui pavaldžią Gynybos ministeriją? Ar tokiais brifingo video pristatymo žiūrovų mulkinimai tai nėra pats ryškiausias už šiaudo graibstymosi įrodymas? Juk tokias smulkmenas pastebėti žmogaus psichika negali. Bet, kam neaišku, tuos video kadrus galima atskirai peržiūrėti, susistabdant vaizdą ir jį atidžiau panagrinėjant. Negi vėl Rusijos Gynybos ministerijos generolai "nežino", kad pasaulyje be televizijos (mulkinimo dėžės) yra dar ir internetas, per kurį galima visus pristatymus atskirai, atidžiai išnagrinėti, viską net fotografuojant?  Juk net 2014-07-21 brifinge Gynybos ministerija apsijuokė prieš visą pasaulį, savo nuotraukose iš kosmoso pripašiusi-patrynusi visai ne to laikmečio vaizdus ir nežinojo generolai, kad yra žymiai tobulesnė visiems prieinama net vaikams Google-Earth (Žemė) programa su visais istoriniais vaizdais ir žymiai geresnė, nei Rusijos kariuomenės slapti žvalgybinių palydovų vaizdai net ne spalvoti.
    Todėl toliau nagrinėkime, kokiomis toliau apgavystėmis užsiiminėja Rusijos Kremliaus tarnybos:

12 pav.: ir 13 pav.: Dar vienas pavyzdys, kaip per Rusijos televizijos (RT) brifinge buvo apgauti žiūrovai dėl tariamų "falsifikatų įrodymų" pristatyme, kai per mikroautobusiuko ratus linija praeina ne vienodai, tam, kad paslėpti vaizdo įrašo būtiną COMOS aberacijos iškraipymo efektą, nes teisingai pravedus linijas, jos nebūtų viename taške susikirtusios.   Gaila, bet tokių projekcijų eiliniam žiūrovui pravedimą negalima patikrinti, kai yra skirtingi ratų dydžiai, kaip nagrinėjamojo Volvo vilkiko, kuris ir yra ypatingas, kuris turi mažesnius priekabos ratus, kurių dėka užvažiuoti ant priekabos yra žymiai lengviau. Todėl 14-tame paveikslėlyje pro ratus pravesta linija nebus teisinga.

14 pav.: Vilkikas prieš susitikimą su filmuotoju (kuris pasitraukęs į kelkraščio praplatėjimą) šiek tiek pradeda sukti į kairįjį kelio kraštą ir todėl jo nežymus istrižumas atžvilgiu kelio ašies ir privalo duoti linijas šiek tiek į šoną. Be to kabina vilkiko  prie kadro krašto turi nenatūraliai didėti pagal žinomą plačiakampiams  objektyvams būdingą efektą, kurie ir privalo iškraipyti vaizdus. O linijos ar teisingai nubrėžtos šiuo  atveju, tai spręsti visiškai negalima, nes vilkiko ratai užpakaliniai yra žymiai mažesni, nei priekiniai. Todėl skirtingų dydžių ratų centrus lyginti negalima, kaip negalima ir nustatyti tų projekcinių linijų nubrėžimo teisingumą.


15 pav.: Pavėsyje prisikabinta prie per daug blizgančios detalės-"bliku" vadinamos, nes videoregistratorių nėra tobuli objektyvai blizgesius sugeriantys, spindulio tarp šakų pralindusio.

16 pav.: Priekis, ten, kur rodyklė


17 pav.:
Todėl brifinge buvo pakeltas triukšmas, kad užpakaliu važiuoti negali šis  raketinis įtaisas, nes neturi nei veidrodžių ir nemato kelio.


18 pav.:
Todėl "falsifikacijos" kremliniams apologetams katastrofos tyrėjų pateiktas olandų multplikacijos vaizdelis tapo kaip "saldainiukas", prilipinant nuotrauką, kaip "falsifikatą" atbulai negalinčio važiuoti.  Tai labai efektinga priemonė, pasimovus ant multplikacijos kūrėjų klaidos, kurie, tikrai, nėra tų raketinių įtaisų specialistai ir žmogišką klaidelę padarė.

Yra ir daugiau klaidų toje multplikacijoje, kurioje pailgas blokinis namas visi ne taip stovintis pavaizduotas, prie kurio Sniežne buvo nufotografuotas  važiuojantis įtaisas. Nuotraukoje matomas išilgai Karapetiano gatvės namas, o multplikacijoje pavaizduotas statmenai ir VISAI NE Į TĄ PUSĘ VAŽIUOJANTIS PARODYTAS ir namai visai ne tie - nėra restorano "Ugoliok" ir prie to namo pusiauakligatvis ir tą kryptimi važiuoti negalėjo - multplikatorių klaidų apstu, arba jie visai ne tą miesto dalį pavaizdavo. Tai tik olandų neatidaus vaizdinio darbo pasekmė, kuri neturi jokios esmės nusikaltimo tyrimo įrodyme, juolab. prisikabinta brifinge irgi be jokio reikalo ir net klaidingai, kuo įsitikinsite žemiau siužete.

19 pav.: Atkreipkite dėmesį į melsvą dūmelį iš variklio einantį!

20 pav.: Fotografavimo padėtis ir per googlę 48°01'00.24" Š  38°45'17.40" E vietą pažiūrėti galite.

21 pav.: Atsidengia namo šonas, iš kurio fotografuota

22 pav.:
2014-07-16 fotonuotraukoje namo šonas iš kitos pusės. ir restoranas "Ugoliok".
 
 

   Tai negi neaišku, į katrą pusę turi važiuoti raketinis įtaisas, jei matote melsvą jo dūmelį? Kokio lygio žmones norėjo apgauti brifingo rengėjai? Akivaizdu, kad pagal garsą fotografas laukė ir vos-vos spėjo nufotografuoti jau už namo išvažiuojantį. Nereik stebėtis, kai šis įtaisas, keldamas didelį triukšmą, fotografuotojas turėjo būt įsitempęs, kad suspėti jį nufotografuoti šiame mažame-siaurame gatvės matomumo tarpelyje. Mat jis tos platesnės gatvės pradžioje, kur nufotografuotas, atsirado iš centrinės Lenino gatvės atvažiuojantis pro tą patį fotografo namą statmenai ir, akivaizdžiai, gyventojams sudrumsdamas ramybę, stabtelėjęs prie statmeno posūkio, ir kol sukosi, fotografui buvo kada pasiruošti ir spėti nufotografuoti, nes po posūkio jo greitis nebuvo didelis. Galėjo fotografui ir kaimynai pasakyti, kad važiuoja kažkoks ypatingas įtaisas, arba, fotografo 3-jų kambarių butas, išeinantis langais į kitą namo pusę ir todėl buvo laiko sureaguoti, kai važiavo išilgai palei fotografo namą. Tuo labiau, kad toje pačioje Karapetjano gatvėje už 425 metrų yra kitas net 9-ių aukštų sublokuotas namas, iš kuriuo kitas asmuo nufilmavo J. Gagarino alėja  beriedantį tą įtaisą į Pervomaisko - Saur Mogilos pusę.. Kol vėl tas  įtaisas  Karapetiano gatvėje vėl sukosi į J. Gagarino gatvę (alėją), drebindamas miestą, todėl ir čia atsirado motyvacijos nufilmuoti ypatingą karinę techniką, kurios be jokios priežasties nesimėto -  tai ne koks tankas, o svarbesnės reikšmės karinis savaeigis  retai matytas pabūklas, kuris visų dėmesį traukia. Dėmesį toks rimtas pabūklas traukia ir tuo, kad žmonėms jį pamačius, darosi ir ne ramu, kad karas gali peraugti į rimtesnę fazę, jei naudojamas toks grėsmingas ginklas. Juolab, Saur Mogiloje (aukščiausia Donbaso krašto kalva ir joje II pasaulinio karo monumentas taip pat mūšio) ir Marinovkoje (pasienyje) tuo metu vyko mūšiai. Tas įtaisas tarp fotografavimo-filmavimo nuvažiavo 1 km 113 m. Todėl galima paskaičiuoti važiavimo greičius, pagal šešėlių kampus labai tiksliai galima nustatyti. Šis filmas buvo žiniasklaidos paskelbtas kitą dieną po katastrofos, o gal ir dar anksčiau.


23 pav.:
Nuotrauka 2014-07-16 fotografavimo ir


24 pav.:

25 pav.:

26 pav.:
       
 
27 pav.:

28 pav.:
 


Prašome pasididinti

 


Video vežamo BUK-o į Makeevkos pusę

Prašome atvykti vėliau, nes pastoviai bus žymiai papildoma