Garliava nuo 2010 metų

 

PARTIJOS STEIGĖJAI (pasirašiusieji už partijos steigimą) TURĖJO TAPTI PARTIJOS NARIAIS. Bet tai atsakingasis už šiuos sąrašus privalėjo PARTIJOS STEIGĖJAMS PRANEŠTI, KAD JIE GALI TAPTI PARTIJOS NARIAIS ir pagal normalų žmogišką etiketą asmeniškai S.Martinavičius privalėjo PARTIJOS STEIGĖJUS PAKVIESTI Į PARTIJOS SUVAŽIAVIMĄ. Juk, visi steigėjai paliko asmeninius kontaktus, (savo telefonus, adresus ir net elektroninių paštų adresus). Be tų kontaktų Teisingumo ministerijai pateikti sąrašai negaliotų.

Todėl matau S.MARTINAVIČIAUS DIDELĮ PARTINĮ NUSIKALTIMĄ, NESUORGANIZAVUS SUVAŽIAVIMO – STEIGĖJAMS NEPRANEŠUS ASMENIŠKAI DĖL NUMATOMO VYKDYTI SUVAŽIAVIMO. Pono S.Martinavičiaus bendrininkės Irenos Malinauskienės suvažiavimo metu teisinimasis apie suvažiavimo „informavimą“ laikraštyje Lietuvos Aidas yra daugiau pasityčiojimas iš steigėjų, o nei teisinimasis, nes ponia I.Malinauskienė steigėjams neįpareigojo užsakinėti minėtą laikraštį.

Dar didesnis PASITYČIOJIMAS IŠ PARTIJOS STEIGĖJŲ buvo tas, kad spaudos konferencijoje Irena Malinauskienė, teisindamasi prieš žurnalistus dėl neįvykusio suvažiavimo, bandė aiškinti apie kažkokius „persekiojimus“, duodama suprasti, kad žmonės (partijos nariai ir jos steigėjai) „nesuvažiavo dėl persekiojimų“. Jei tai būtų rimtas faktas, tai turėtų į Lietuvos vidaus reikalus išsikišti demokratinės šalys. Todėl neatsitiktinai po šios konferencijos garsioji ekonomistė Aušra Maldeikienė Drąsos Kelias politinę partiją pavadina „bailių keliu“. Todėl aš antrojo (įvykusio) suvažiavimo baigiamojoje kalboje bandžiau pabrėžti, kad einant į demokratinę santvarką, suvažiavimai neturi būt vykdomi uždari (slapti) ir tokios praktikos per Nepriklausomybės atgavimą dar nesigirdėjo. Deja, suvažiavimui pirmininkavusios I.Malinauskienės buvau savo kalboje nutrauktas ir turėjau eiti sėstis nepabaigęs minties, kad slaptas suvažiavimas kenkia pačios partijos idėjų sklaidai.

Daugiau, apie tai, kaip REIKIA BAIGTI PASAKOTI PASAKAS ir kaip veikia sėkmingai mūsų sąmonę Juodosios technologijos, siūlyčiau pananalizuoti, kaip buvo ištrintas mano komentaras, pasakius kaip kam nepageidaujamą tiesą.

 


Jei visą tai apibendrintai su loginėmis išvbadomis būčiau pateikęs viešai Seimo nariams ir Prezidentei, tikiuū, kad apkalta Neringai Venckienei būtų sužlugusi. Deja, mano ekspres tiriamąją medžiagą sunaikino savi LŽTGA Gegužės 17 d. grupės lyderiai, žinodami, kad aš ruošiausi rašyti ir publikuoti savo grandiozinį darbą, prie kurio atidirbau tūkstančius valandų, kai tik su dviračiu parmyniau iš Londono olimpiados

Į Londono olimpiadą iškeliavau, pirmiausiai, atsisveikinęs su Garliavą ir josios veiksmo dalyviams bei Kedžiams palinkėjęs  stiprybės
Kelionės įspūdžių dalelė ČIA


 
 

                                     ŠI SODYBA LIKS KAIP SKAUSMO SIMBOLIS, nuo kurios startavau su dviračiu į Londono olimpiadą ir finišavau prie Upsalos universiteto tada, kai pirmą kartą pasaulyje jame buvo ištrinta Trumpalaikė-stresinė atmintis. Todėl ir sėdau iki šios minutės prie kompiuterio, kai teisėjas Audrius Cininas po teismo konferencijoje sušneko apie "Deimantės ištrintą atmintį". Liūdna, kad tik aš vienintelis Lietuvoje įrodinėju, kad "Neteisingos atminties sindromas" (angl. sutr.: F.M.S.) yra NEDIAGNOZUOJAMA BŪSENA (taip rašo Vikipedija ir visos enciklopedijos) kurį "diagnozavo ekspertai" Deimantei, net negavę Nobelio premijų, už diagnostikos išradimą. Todėl nukentėjęs vaikas nebuvo liudininku teisme. Todėl aš ėmiausi pagrobtos iš šios Klonio gatvės Deimantės labai pablogėjusios sveikatos hipotezėmis, jos atminties trynimo nesąmonėmis, pareikštomis teisėjo A.Cinino, Pedofilijos teismo 10-ties pažeidimų sistema, dėl ko reiktų iš naujo teismą vykdyti ir rašyti viešą laišką visiems Seimo nariams bei Prezidentei prieš apkaltą, kai Neringa Venckienėbuvo šalinama. Tai todėl "savi" Patvorinių vadai prieš mane sąmokslą surengė ir sunaikino visą įdirbį mano dviejų metų didžiausią ir tai atliko tik tam, kad, gink, Dieve, apkalta nesugriūtų ir Neringa į Lietuvą negrįžtų, prie savo brolio ir jos dukros kapo, apie ką dabar Andrius Lobovas rašo. Todėl dabar atminčiai sudėjau visus prisiminimus apie šią gatvę - gerus ir blogus-demaskuojančius sąmokslą "savų", inspiruotų iš šalies.


Į Londono olimpiadą startavus Klonio gatvėje ir finišavus prie Upsalos universiteto bibliotekos, kad aplankytį vienintelį pasaulyje išlikusį Lietuvos žemėlapį, kuriam jau 400 metų. Bet, persikėlus per Baltijos jūrą ir ant laivo denio pasikalbėjus su vieno rajono prokuroru - Aido Venckaus bendramoksliu ir sužinojus, kad Pedofilijos bylos labai nemėgiamos tyrėjų kaip neperspektyvios; sunkiai įrodomos ir mažai už tuos nusikaltiomus baudžiamos ir kai sugrįžus iš savo F.b. draugo teisėjo Audriaus Cinino sužinojau apie mergaitės "ištrintą atmintį", tada aš rimtą triukšmą sukėliau.

 


Pasididinkite

10-TIES PRIEŽASČIŲ SISTEMA, DĖL KO REIKIA VYKDYTI IŠ
NAUJO Pedofilijos TEISMO SVARTSTYMĄ
 Šitą mano pasiūlymą, pirmiausiai, paniekino "savi" Patvoriniai, tai pradėjęs Dorulis Žvirblis ir suklaidinęs Juozą Valiušaitį, ... (Apie tai ir apie 10 priežasčių, dėl ko reikia vykdyti teismą iš naujo, skaitykite įdėmiai ČIA)

K O K I E . P S I C H I K O S . B A N D Y M A I . A T L I E -
K A M I . S U . M E R G A I T E ? ? ?

Po teisėjo Auriaus Cinino sprendimo Pedofilijos byloje ir jo paskelbto žurnalistų konferencijoje apie pasakišką mergaitės „ištrintą atmintį“, ko neįmanoma tai padaryti – dar pasaulio mokslas nežino, kad galima būtų ištrinti Ilgalaikę atmintį, jis vėliau, man jam tai paaiškinus, jis netikėtai pasitaisė. Kitą dieną jis man asmeniškai ir žiniasklaidoje paskelbė, kad, neva, mergaitei josios tėvas a.a.Drąsius Kedys, neva, ištrynė kažkokią dar pasaulio mokslui nežinomą „Sveikąją atmintį ir įteigė sex.patirtį“.
Deja, jis nesiteikė paaiškinti, iš kur toks paimtas terminas ir kokios kvalifikacijos yra ekspertai, kurie tai nustatė. Kelis kartus jo tai klausiau, ir jis visus mano klausimus tik trindavo, kol, galop, mane užblokavo kaip Facebook-o draugą, kad negalėčiau ant jo sienos nieko rašyti. Todėl skaitykite apie Neisingos atminties sindromą
 

 

.
 PRAŠOME PASIDIDINTI
šią FotoKartoGrafiją Žmogaus teisių pamynimo pagridus lenktynių į Mėnulį skrydyje ir Lietuvos žemėlapio 400-mečiui bei disidentės sesės Nijolės Sadūnaitės  jubilijams pažymėti, pagal kurios GULAG-o Patvorį kiekvieną rytą prabėgdavau.
Didžiausios XX-to amžiaus disidentės Nijolė Sadūnaitės jau praėjusio 75-mečio ir Lietuvos žemėlapio 400-mečio jubiliejų proga siūlau pažvelgti per FotoKartoGRAFINĮ metodą į vietas, kur tik Stalino "saulei" patekėjus į Zubovo Polianą atsiduria NijolėsSadūnaitės vaikystės aplinkai artimas arkivyskupas Teofilius Matulionis. O po ketvirčio amžiaus jau pačią Nijolę Sadūnaitę; tik sekančioje už Zubovo Polianos "Станция Потьма" stotelėje jos grotomis apkaustytas vagonas nusuko į atskirą liniją, skirtą kaliniams per konclagerius išvežioti. Šia linija mūsų sesę vežė iki paskutiniojo to geležinkelio taško Baraševo kaime, kuriame pirmą kartą N.Sadūnaitė atsidūrė už tikybos platinimo "veiką".
Tas slaptąsias konclagerių zonas pažymėjau raudonai, ir
sesės Nijolės zonos sargybiniu bokšteliu šį foto ciklą pradedu per svarbiausiąją Dievui vietos nebuvimo problemą tame krašte.

Kad ši tema šokiravo StankūŪsofilus, tai nieko nuostabaus. Bet apmaudu, kad šiuo mano palyginimu pasipyktino Renaldas Šiglinskas, kuris man davė "Gagarino" pravarde, nes tuo metu draugavo su Stalinizmo apologete Magdalena Šventaja. Ją dievino ir Dorulis Žvirblis, kuri, matyt, ir sukurstė juos abu karui prieš mane - Gagarino nužūdymo liudininką ( Apie tai smulkiai aparašau savo TRILOGIJOJE -
rasite mano sovietiinės armijos 3-jų nuotraukų TRIPTIKE)
Taigi, pamąstykime apie  -
 AR GALI SVEIKOS GYVENSENOS PUOSELĖTOJAI ŽŪTI PER ALKOHOLĮ AR BŪTI NARKOMANAIS ??? Pamąstykime, kam reikėjo šmeižti ir tuo pačiu nuslėpti tikrąsias žūčių aplinkybes?
Tai I-as pamąstymas. Tuoj skelbsiu ir II-ąjį tokį patį pamąstymą per kitą pavyzdį.

Remigijus Paciukonis Vyteni,patvirtinu tai ką matau nuotraukose. Visa tai mačiau pats ir jau tikrai į narkomano ar alkoholiko lindynę tai tikrai nepanašu. Kiek žinau,visą antrą aukštą Drąsius įrenginėjo savo rankomis.
2013 m. lapkričio 4 d., 00:16 ·
Pasididinkite
Drąsiaus Kedžio kambarį įrengtą jo pačiomis rankomis
Lietuvos Žmogaus teisių Asociacijai informacija dėl DESTRUKCIJOS ir jos demaskavimai

1.
dėl cenzūros. Pašalintas buvau iš F.b. LŽTGA Gegužės 17-osios grupės vien už gegužės 17 d. renginių publikaciją JAU 2 METAI VAIKO KLYKSMO AIDĄ GIRDINT. Todėl čia susipažinsite su pirmuojų LŽTG Asociacijai skirtu laišku, su atliktos provokacijos įrodymu iir diskusijų pavyzdžiais, įrodančiais, kad sąmokslininkams argumentai negaliojo,jie mane vadino "psichiniu ligoniu".
2. Kadangi nepavyko įtikinti savo kolegų, todėl
teko rašyti Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijai (LŽTGA) antrąjį laišką

Jei norite perskaityti kairėje apačioje visą Tatianos Narkevičienės "šedevrą", kaip ji siekė, kad aš melagingai liudyčiau teisme tam, kad teisiamieji būtų kuo labiau nubausti, galima NUOTRAUKĄ PASIDIDINTI


ČIA visas paaiškinimas psicho-fiziologinis

3. Kadangi Tatiana Narkevičienė ir josios kompanija nuo manęs slėpė teisiamosios Gretos Kanapkienės ir josios advokato kontaktus, teko kreiptis viešu šiai teisiamajai skirtu laišku dėl jos FRUSTACIJOS įrodymo, kuris pasireškė dėl policijos žiaurumo ir PERTEKLINĖS POLICIJOS JĖGOS, kurią pripažino kandidatuojanti Dalia Grybauskaitė. Deja. šiai grupuotei, imituojančiai teisiamųjų "gynybą", politiniu tikslu tapo policijos žiaurumo gynimas ir siekis įrodyti, kad tos policijos buvo dar per mažai, tąsant žmones - jos buvo per mažai, nes Klonio gatvėje nuo sufrustravusios Gretos Kanapkienės smurto, nebuvo apgintas žurnalistas.

Tai policijos žiaurumams atsakas - viskas pagal FRUSTRACIJOS aprašymus.
FRUSTRACIJA [lot. frustratio - nusivylimas}, nemaloni įtempta emocinė būsena, atsirandanti dėl negalėjimo patenkinti kokį nors poreikį, realizuoti tikslą, įveikus sunkumus (Tarpt. žodžių žodynas 1985 m.) Poreikis buvo APSAUGOTI MERGAITĘ NUO BRUTULIOS PRIEVARTOS, bet ta prievarta buvo pademonstruota ne tik prieš vaiką, betv ir priež žmones Lietuvos himną giedojusius ir trispalves bei šventuosius paveikslus turėjusius, kurie su trispalvėmis valstybinėmis buvo tripiamos. be jokio pagrindo tik pasityčiojimui iš žmonių.
   


ČIA LENTELĖSE DALIS DAR NEBAIGTA, VĖLIAU BUS PAPILDYTA NUOTRAUKOMIS IR NUORODOMIS

    A.KUZNECOVAITĖS RAŠINIAI GALI KENKTI MERGAITĖS SVEIKATAI.

Pagaliau Lietuvos žurnalitų ir leidėjų etikos komisja (LŽLEK) pastoviai nusirašančiai L.Rytas žurnalistei Astai Kuznecovaitei išnešė verdiktą. Komisija nutarė, kad buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 51 str.

Deja, man asmeniškai diskutuojant su šios žurnalistės viena bendre ir garsia jos palaikytoja, jai paskambino ta josios draugė ir pranešė, kad ją gina Generalinė Prokuratūrą, aiškindama, kad, neva, straipsnyje nėra duomenų, kuriuos skelbti būtų draudžiama, o be to mergaites tapatybe yra pakeista, ji jau ne Deimante Kedyte. 

Manau, kad ciniškesnio prokūratūros paaiškinimo ir būt negalėtų, lyg, Deimantei pakeitus vardą ir pavardę, ta pati mergaitė ir josios klasės draugai bei jų tėvai nesupras, kad tai apie jų klasiokę rašo, kad ji, neva, "buvo rūsyje laikoma ir senelių mušama su diržu per veidą". KAIP JAUSTIS MERGAITEI, PERSKAIČIUS TOKĮ STRAIPSNĮ? Juk mergaitės, mama, matyt, negali nusaugoti nuo kompiuterio, nes tokio amžiaus vaikai jau moka internete pažvelgti ten, kur juos labiausiai domina. Juolab, kad mergaitė puikiai pažįstą šią žurnalistę, nes su su josios dukra žaidė. Tai negi mergaitė nesistengia sekti savo pažįstamosios straipsnių?

Todėl, LŽLEK ir josios pirmininkas Linas Slušnys išnešė verdiktą, nes šis vaikų psichiatras net pusę metų dirbantis su šia mergaite (taip jis žiniasklaidoje pasigyrė), matyt, jau turi problemų su mergaite dėl L.Ryto PUBLIKACIJŲ, KURIOS, MATYT, MERGAITĘ VERČIA NERVUOTIS IKI LABAI RIMTŲ SVEIKATOS SUTRIKIMŲ - PILVO IR GALVOS SKAUSMŲ, apie kuriuos minėjo mama savo pagalbos šauksme, ir kuriuos mini VTAT savo rašte skiratame LŽTGA.

Dar vienas atkreiptinas dėmesys, kad A,Kuznecovaitė pažeidė ne Lietuvos įstatymą, o Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 51 straipsnį. Taip kad, JEIGU PROKURATŪRA KIŠASI Į ŽURNALISTŲ IR LEIDĖJŲ VIRTUVĘ, TAI SU DEMOKRATIJA DAROSI PRASTI POPIERIAI. Juk žurnalistinėsetikos reikalavimai turi būtiaukštesni, nei įstatymai. juolab, žurnalistų komisija turi teisę ir savaip interpretuoti, kad nebūtų pažeidžiama rašymo etika, o svarbiausia, kad RAŠINIAI NETURI KENKTI VAIKŲ SVEIKATAI.

Todėl jau laikas susirūpinti dėl šios žurnalistės BENDROSIOS ETIKOS, KOKIĄ JI ŽALĄ DARO JAUNUOMERNEI SU SAVO RAŠINIAIS ir tokiu gatvės chuliganės ir laisvo elgesio moters žargonu, necenzūriniais keiksmažodžiais Facebook-e (tai viešoji erdvė) bei pačiais šlykščiausiais žestais, juos viešai demonstruojant ir net su jais sąmoningai filmuojantis, tyčiuojantis iš žiūrovų. Daugiau
Lietuvos GĖDOS DIENOS METINĖS - 12

Kaip mokytojo dukra ir iš profesijos vadybininkė, Birutė Vaikšnoratė, besidominti giliomis dvasinėmis subtilybėmis, turėjo kaip apibūdinti tą Lietuvos GĖDOS priežastį.

Lietuvos GĖDOS DIENOS METINĖS - 9

Pasodinta liepaitė Deimantės atminimui, Deimantės Gimtiesiems namams pažymėti, tam, kad daugiau vaikai nepraradinėtų savų gimtųjų šaknų. Vaikas be savų gimtų šaknų, tai tas pats, kaip ir tas medelis ar ta liepaitė BE SAVŲ ŠAKNŲ - tai didžiausias trūkumas žmogiškajame ugdyme ir labai nesveiko - net žalingo vystymosi veiksnys.

Lietuvos GĖDOS DIENOS METINĖS - 8

Ankstų rytą kaip ir tada prieš metus net nuo 6-ių ryto.
Tada buvo rūškanas rytas, o DABAR SAULUTĖ - TAI JAU ŽENKLAS ... !!!

Lietuvos GĖDOS DIENOS METINĖS - 7

Kur anūkė?

ietuvos GĖDOS DIENOS METINĖS - 5

Neris su šita vėliavėlę stovėjo ir prieš metus
Už tai ją tampė, kad ji tik stovėjo, už tai, kad ji buvo su ta vėliavėle.. Ir ne bet kaip tampė, bet su pačiais skausmingiausiais būdais iki sąmonės netekimo už nieką, matyt, už tai, kad šią vėliavėlę turėjo.
 
Lietuvos GĖDOS DIENOS METINĖS - 4

Taip, kaip ir prieš metus su vėliavomis.

Lietuvos GĖDOS DIENOS METINĖS - 1

"Du pasauliai" - tai naujausias ir brandžiausias darbas, skirtas šioms METINĖMS

 

KOKIE PRISIMINIMAI METINIŲ PROGA?

Koks dabar šios mergaitės likimas, kuri mėgo bendrauti ne tik su vaikais, bet ir su vyresniais? Koks likimas ir jos puserserės, kai tėvas grįžo į Lietuvą gyventi be josios? Kokie dabar mergaitės pasiekimai moksle, koncertuose prieš žiūrovus, nuostabiai grojant? Prieš kokius ji dabar žiūrovus groja? Ar, išvis, groja? Juk josios dūdelė liko buvusiuose namuose. Kokia mergaitės sveikata? Kodėl josios mama prašėsi Tautos pagalbos? Kodėl mama skundėsi dėl netikėtų mergaitės negalavimų SUSINERVAVUS? Tuos pačius negalavimus mini rašte ir Vilnniaus savivaldybės Vaikų Teisių Apsaugos tarnybos vedėja Lina Juškevičienė. Kodėl vaikas nervuojasi tokiame aukštame lygyje, kad net reiškiasi negalavimai? Kodėl mergaitė slepiama ir nenorima parodyti dėl tų negalavimų?
 

 

 
Andrius Lobovas savo teismo nuosprendžio dieną - 4

diptikas: PO NUOSPRENDŽIO-2

Žurnalistas iš Delfi Paulius Garkauskas ir Jonavos Naujienų fotografas Gintautas Tiška įdėmiai klauso Andriaus Lobovo

Andrius aiškina, kad čia yra elementarus pasityčiojimas iš visuomenės. Jis sako, kad pas mus Konstitucija negalioja. 
“Aš žinojau ką darau, aš kelias valandas studijavau stgraipsnius žinojau Konstituciją. Aš nieko nepažeidžiau. Būtų geras advokatas, apskųstų ir prokuratūrą į teismą paduotų, kad nesąmones daro. Aš tik džiausgiuosi, kad tik nepasodintų.” 
Kova pagal Andrių, dar nepasibaigė. Jie daro ką nori. “Sakau, parodykite, kur yra Deimantė. Žmonės, kurie mate tą mergaitę, jie konstatuoja, kad ji yra protiškai sunaikinta.”
Be to Andrius priminė apie Drąsiaus lavoną, apie septynis kaulo lūžius…" 
Kaip sveikos gyvensenos mėgėjas, Andrius kalbėjo apie alkoholį tabaką, narkotikus, kurių dėka žmonės – Tauta daroma nemąstančiais vergais. Užsiminė apie įjungtą buldozerį, kuris eina tokiu tempu…
Taip pat pabrėžė ir apie televiziją, kaip dezinformuojama visuomenė. Kabai šiltai Andrius atsiliepė apie Neringą, kuri, jo žodžiais tariant, numato kelis ėjimus į priekį. “Tik šioje sistemoje nieko negalima įteisinti.”
PAVYDAS, KAD VAIKAS PASAULĮ PAMATYS, NAUJŲ ŽINIŲ ĮGAUS, KALBĄ GERAI IŠMOKS.

Norisi sužinoti: Apie kokias pažeistas N.Venckienės sūnaus teises vapa Seimo Vaiko „gerovės“ komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė? Kur tos „pažeistos vaiko teisės“, jei su mama išvyko pasaulį pamatyti? Negi mama per prievartą vaiką į lėktuvą įsodino? Juk Karolis mėgsta keliones, savo sukurtame tinklalapįyje aprašo kuo puikiausiai pamatytas šalis. Negi pasaulio pamatymas neįeina į ugdymo programą, į geografijos, istorijos ir kitus mokomuosius dalykus? O vaiko pabuvimas užsienyje negi užsienio kalbai jam nepadėtų dar tobuliau mokomąją programą įsisavinti? 

Na, o dėl į kitą klasę neperkelimo sukelto triukšmo – tai jau, tikrai, direktorius ne savo nuomonę dėsto. Juk išvažiavo moksleivis iki mokslų metų pabaigos likus mažiau nei du mėnesiai. Kaip žinoma, mokslų metų pabaigoje visur kartojimai būna - daug laiko skiriama ekskursijoms, aplinkos pažinimui. Po šv. Velykų programose kažko naujo, paprastai nebūna. O be to mokosi moksleivis geriausiai tarp visų vaikinų. Pažymius,turi jis , tikrai, gerus. Net ir jei nepatenkinamus pažymius surašytų už paskutinį trimestrą, vis tiek gerai besimokančio metinis vidurkis nebus nepatenkinamas. O be to, pažymius gerus turi turėti mokinys ir už trečiąjį trimestrą. Kokiu pagrindu gali nekelti į kitą klasę? Jei kad ir bus koks įsiskolinimas žiniose, negi vaikas savarankiškai negali per vasarą įsiskolinimą likviduoti? Mano viena auklėtinė Karolio amžiaus būdama pradėjo neakivaizdžiai namuose pati mokintis, nes jai reikėjo daugiau žinių, nei mokytojai turėjo – jai reikėjo Jonavą atstovauti beveik visų mokomųjų dalykų respublikiniuose konkursuose. Juk dabar pasaulyje plinta mokymo sistemos namuose, skirtos, ypač ,gabiems mokiniams.

Keistas ažiotažas dabar žiniasklaidoje, kad N.Venckienės sūnelis JAV mokyklos nelanko. Tai ką, nuo lėktuvo trapo tiesiai į mokyklą? Kur skubėti? Mano auklėtiniai išvažiavę į kitas šalis, net per klases dvi-net tris šoka aukštyn. Mūsų mokinių mokymas yra ryškiai perkrautas jų sveikatos ir saviugdos sąskaita. Pamenu, kokių bėdų buvo man kaip treneriu, kai mano auklėtinei reikėjo ruoštis tapti geriausiai Europoje jaunių amžiaus orientacininkei.

Gėda klausytis ir skaityti dėl keliamo vaiko nesimokymo triukšmo, lyg nebūtų rimtesnių problemų. Toks vaizdas, kad kažkam organinis PAVYDAS, KAD BERNIUKAS PASAULĮ MATO, O JO SESYTĖ (PUSESERĖ) UŽDARYTA Į KALĖJIMĄ. Pažiūrėkite, kokios šiems vaikams tobulėti sąlygų skirtumas. Ar gali dabar L.Stankūnaitės dukra po pasaulį skraidyti?

Berniukas yra įvaldęs šiuolaikines net tinklalapių kūrimo bei jų valdymo technologijas, savo mamai sukūrė internetinį tinklalapį http://www.neringavenckiene.com/ . Jo pristatyme Karolis rašo: „Šį internetinį tinklalapį sukūriau savo mylimai mamai Neringai. Taip pat jį skiriu nužudyto dėdės Drąsiaus Kedžio ir prievarta atimtos pusseserės atminimui.“ Dar nuostabiau, kad berniukas yra sukūręs ir savo kelionių internetinį tinkalapį http://karabaso-keliones.weebly.com/ - per vaikišką savo įspūdžių pasaulį nuostabiausiai vaikas perteikia tai, ką jis patiria. Tad palyginkime. O mergaitė – jo puseserė, tiksliau, jau sesė, net prie interneto neprieina!!! Kodėl ji seneliams laišką, ar visuomenei žinios apie save neduoda? Negi ji nemoka rašyti? Kodėl vaikas laisvai prie interneto neprieina? Skaitai piktus, pilnus pavydo komentarus Venckams ir matai, kad kažkam rūpi vaiką iš Neringos Venckienės atimti ir L.Stankūnaitei į apsaugą atiduoti. Tada nebus vaiko teisės pažeistos?Ar ne taip, Rimantė Šalaševičiūtė?
 
 
 

 

D Ė M E S I O ! ! ! . GRĄSINIMAS . N U Ž U D Y T I . Neringos Venckienės SŪNŲ !!!

Kas vilniečiai, prašymas, skubiai neškite pranešimą į Generalinę Prokuratūrą (yra priimamasis-raštams). Rašykite man, asmeniškai - el.paštu atsiųsiu ir šalia kitų esančių komentarų vietą, jei ištrins. Toks pats pareiškimas buvo nuneštas dėl grasinimo pasikėsinti į Viniaus merą ir į Neringą Venckienę. 

Kaip matome, čia jau ne fotoroboto rodymas per televiziją. Čia jau atviras aistrų kūrstymas nužudyti - tiesioginis grąsinimas, ir tai labai pavojingas įstatymų pažeidimas.

Šis komentaras buvo L.Rytas skyrelyje Aktualijos. Straipsnio pavadinimas:
"Mama N. Venckienė: meilė sūnui maišėsi su kova dėl dukterėčios"
Straipsnio autorė: Asta Kuznecovaitė 2013-05-05 21:19
— su Arūnas Yla.

 

NUOSPRENDIS

Teismas, vadovaudamasis LR BPK 297 str. - 307.,
n u s p r e n d ė :
Andrejų Lobovą pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 232 str., ir nubausti 70 (septyniasdešimties) MGL (9100 Lt dydžio bauda; pripažinti padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos NK 231 str. 1 d., ir nubausti 80 MGL (10400 Lt )) dydžio bauda; vadovaujantis LR BK 63 str. 1,4 d., paskirtas baudas iš dalies sudėti prie griežtesnės dalį švelnesnės bausmės, ir paskirti Andrejui Lobovui galutinę subendrintą 100 MGL (13000 LT (trylikos tūkstančių litų)dydžio baudą, ...

Daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti (knygą "Drąsiaus viltis išgelbėti mergaitę" aut. N.Venckienė), grąžinti nuosprendžiui įsiteisėjus Andrejui Lobovui. 
...
Teisėjas Romualdas Šuliokas

MANO PASTABA: Vadinasi, tą knygą, kurią padovanojo teisėjui Vitalijui Kondratjevui, galės atsiimti tik nuosprendžiui įsiteisėjus. Manau, kad ši knyga turės labai istorinę vertę, kainuojančią net 13500 Lt. (tiek Andriui išlaidų už knygos dovanojimą teisėjui) TOKIŲ BAUSMIŲ TIK UŽ VIENĄ KNYGĄ NEGAUDAVO NET KNYGNEŠIAI RUSIJOS CARO LAIKAIS.
   
1 nuotrauka iš ciklo PO PARTIJOS SUVAŽIAVIMO PAS DAILININKĄ, nukentėjusį 1972 m. per Romo Kalantos susideginimą ir po 40 metų gegužės 17 d. 10-toji nuotrauka iš ciklo Drąsos Kelio politinės partijos SUVAŽIAVIMAS

PIRŠTAS Į APAČIĄ
9-oji nuotrauka iš ciklo Drąsos Kelio politinės partijos SUVAŽIAVIMAS

Labai dvasingą kalbą su labai rimtais pastebėjimais ir patarimais dėl TIESOS politikos tarė Arūnas Juška.
  • Vytenis Aleksandraitis ...  Arūnas kalbėjo labai reikšmingai ir dvasingai, bet, kadfangi negalima buvo įrašinėti, tai negaliu nieko pasakyti ką jis kalbėjo, žinau, kad tik kalbėjo. PIRMĄ KARTĄ GYVENIME DALYVAVAU SUĖJIME, KUR NEGALIMA BUVO DARYTI GARSO ĮRAŠŲ, nors tai darydavau nuo jaunystės laikų, tai mane išmokė tėvas, ruošęs KPI radiotechnikos specelistus. mat, kai fotografuoji, tai įsiminti, apie ką kalba, negali. Todėl visus susirinkimus ir paskaitas įrašinėdavau. Jeigu tuč tuojau neišleis suvažiavimo scenogramų, tada, kad suvažiavimas taps beprasmiu.
6-oji nuotrauka iš ciklo Drąsos Kelio politinės partijos SUVAŽIAVIMAS

Didelę pedagoginę patirtį turinčio partiečio pasiūlymas.

 

3-oji nuotrauka iš ciklo Drąsos Kelio politinės partijos SUVAŽIAVIMAS

Labai vertingą pasiūlymą pasiūlė didelė etikos specialistė Juste Baronaite Milusauskiene. Ar buvo jis priimtas, dabar negaliu prisiminti, nes suvažiavimas nubalsavo, kad garso įrašų negalima daryti. Kadangi rūpinausi fotografavimu, tai nelabai ką girdėjau apie suvažiavimą ir dabar nieko negaliu pakomentuoti. Keista, bet po šio pasiūlymo, Justė iš suvažiavimo pasitraukė. 

Su ja teko man bendrauti Kazlų Rūdoje, kurioje dirbau treneriu ir kurioje ji kėlėsi kandidate į Seimą. Deja, aš jai padėti galėjau ne daug kuo, nes kai dviračiu grižau iš Londono olimpiados, nustebau, kad nėra susikūrusios DKpp skyriaus, nors per N.Venckienės knygos pristatymą žmonės gausiai rašėsi į partijos gretas, jie savo parašais tvirtino partijos steigimą. 

Tuo metu ir aš pasirašiau, bet keistai, nei manęs, nei mano suagituotų žmonių partijos sąraše nėra. Kai prasdėjo rinkiminė agitacijos kampanija, kažką suorganizuoti jau buvo vėlu, nes tų, kurie rašėsi į partiją, nepažinojau asmeniškai, nežinojau jų adresų. Todėl Justės agitacijoje dirbome tik dviese. Pirmuoju Justės pagalbininku tapo Vyskupo Motiejaus Valančiaus Blaivystės Sąjūdžio vietos pirmininkasAlgirdas Jankauskas, kuris nebuvo įleistas į suvažiavimą, nors buvo atvykęs tik pasveikinti, nes Blaivystės Sąjūdis remė Drąsos Kelio idėjas. Bet, įdomu, kai vykdomi slapti suvažiavimai, kaži, ar kitos organizacijos nepakeis savo nuostatų atžvilgiu daug vilčių dėjusiam Drąsos Keliui?
 
 

 

 

 

Klonio 5-to namo sodyboje smurto mėnesio paminėjimas
 
Visuomeninkų komisijos principinės išvados
Prisiminkime 1990 m. sausio 13-ąją, kai Kauno radiofone, transliuotame iš Sitkūnų, dirbusi žurnalistė Jolanta Šarpnickienė operatyviai paskelbė informaciją ne tik Lietuvai, bet ir pasauliui, kad reguliarios Lietuvos radijo programos grubiu karinės prievartos būdu buvo nutrauktos.
O, štai vakar ši garsioji žurnalistė Kedžių kieme pradėjo brutalaus Valstybės elgesio minėjimą, buvo šio garbingo renginio vedančioji.

Garsioji Lietuvos žurnalistė Jolanta Šarpnickienė, kuri 2000 metais organizavo televizijos žurnalistų konkursą, vakar kreipėsi šais žodžiais: „Sveiki visi GEROS VALIOS ŽMONĖS !“ Prisiminkime, Sąjūdžio laikais mes visi vieni į kitus taip kreipdavomės, ir, tada atkūrėme savo Nepriklausomybę. Taigi žmonės praėjusį sekmadienio vakarą paskyrė susitikimui įkvepiančiu pavadinimu TĖVAI EINA VILTIMI. Prieš mėnesį mergaitė buvo pagrobta iš gimtųjų namų, kurių visą savo gyvenimą praleido. ...

   

Žymi šalyje režisierė Neris Karpuškaitė-Akelaitienė paskaitė savo eiles skirtas Garliavos tragedijai. Prieš pradedant skaityti, pasakė ji, kad čia, Garliavoje prie tvoros Žmones atrado amžiams.
ŠĮ eilėraštį režisierė Neris parašė gruodžio 29 d., kuri paskyrė ji Deimantei, tiems, kurie pagrobė ir patvoriniams, sakydama: "Jums, Broliai ir Sesės."

EILĖRAŠČIų ištraukas UŽRAŠIAU IŠ KLAUSOS, todėl prašau atleisti už galimus netikslumus, ne tokią skyrybą. (Kur daugtaškiai, ten posmai praleisti)
 


Klonio MERGAITĖS GYNĖJAMS

Tas kurs kriaušės šakoje čiulbėjo
Susiprato pirmas ateiti
...
Tas kuris staugė užpuolant
Tik nustebo ir žiūrėjo
Ir matė verkiant ant kelių puolant
Ko turėjai, jau neturėjo.

Kas stengėsi numigti nakty,
Vairas kojom ištiesti neleido.
Toks, kurs bandė plaukus susegti
Ir krito ir krito ant veido.
Tas, kuris turi teisingą tartį,
Užpjūdyti šunim žadėjo
Žmonės, tie kurie suolus vartė,
Tai, matyt, tėvų neturėjo.
Tiems, kuriems nėra nieko švento,
Dar ilgai galės nebadauti.
Tas, kuris kakta bučiavo lentą,
Ir tą norėjo pagauti.
Tas, kur spyrė Dievui į veidą,
Tai, matyt, nebuvo jo matęs.
Tas kur durų atverti neleido,
Taip ir liko nesusipratęs.
...
Jų rankose drebėjo
....
Tuos, kuriuos išnešė kaip mėsą,
Ir stenėjo ir ne stenėjo
Tas, kuris lijo dangaus vėsa,
Gausiai į juos žiūrėjo.
Kur visi bėgo ir nespėjo,
Ne nakties arbata sušilti
Ašarotais veidais verpėjo.
Už tvorų neleisti pradėti
Tiems, kuriems visai nerūpėjo,
Ko ten verkia svetimas vaikas?
Ir čia labai priartėjo
Prie ribos, kuriam lems laikas.
Tie, kurie už nuodėmių daug atleidę,
Dėl mažiausių iš brolių darė.
Tie, kurie skaito ne Dievo raidę,
Kaip šunis anuodu išvarė.
Tie kurie engė žolyne trašią,


 
Kažkada tikėjos iškilti,
Tos, kurios skaudžią drobulę nešė,
Taip ir paklupdė, meilę ir viltį.
Ta, kuri pirštines baltas movėsi
Nesuvokia, kam pasirašė.
Tie nakties šauktukai SOS Klonis,
Juk tai Dievas tuos laiškus rašėTuos, kur buvo viduj ir rėkė,
Tenorėjo apsikabinti
Tie, kurie siekio pragaro siekė,
Būtent, jo yra pakabinti.
Tas įvertinta aukso klodais,
Tik tikėjosi būt išklausyti,
Ar tau Lietuva vis dar rodos?
Kad gerai padarei tą rytą?

...............................Plojimai.

Viską. Viską galima pakelti,
Tik ne melą, ir ne išdavystę.
Į pasaulio karčią dabartį
Mes supynėm meilę su vagyste.

Mes išniekinom Tave su dulkėmis
Praeitį ir ateitį išniekinom.
Ant kelelio pilko gulkimės
Ir šiandien tapkime niekieno.

Ir palikim kelią dėl takelio,
Lai švytės jau blogio ugnys,
Gulė vėjas ant baltų trankelių,
Kilo rūkas iš juodos bedugnės,
Ir save keistai pažeminę.
Barkimės dėl saujos ryžių.
Tyliai, tyliai vaikšto žemėje vargšas judas,
Nepakeldamas kryžiaus.

Šaukiu į Tavo Lietuvą į gelmes,
Šaukiu į tai, kad laužta ir nepalaužta,
Šaukiu į miegančias Tavo sakmes.
Žemę žalią ir į dangų aukštą

Nusistebėk, mieloji, pastebėk,
Kad neatradę mes Tave paliekam.
Ir netylėk, žemelė, netylėk,
Nuščiuvo paukščiai pračiulbėti
... Šaukiu į Tavo švytinčias rasas.
Kuriom nusėti ir nupudruoti skruostai,
 
Man skauda Tavo kerpamas kasas
Tai man skauda, paskutinis uoste!
Šaukiu Tavęs, kad neprarasti Vilties.
Rėkiu, Tavam miške aš PASIKLIDAU!
Uždėk man savo vėtrą ant peties.
Kad susivokčiau, jog lemi man skrydį,

.......................................Plojimai

Toliau poetė-režisierė paskaitė eilėraštį tiems, kurie labai negerai padarė:


Sakyk, ar skanūs pinigai,
Kuriuos tu užsidirbai ir gavai
Iš skausmo nekaltos būtybės?

Sakyk, ar gerą tau kas rytą prabusti
Ir kavos nuryti
Su prieskoniu mažos gyvybės?
...
Sakyk, ar lengva naktimis
Susitvarkyti su viltimi
...
Sakyk, kas tau brangu
Neslysta kartais iš nagų?
...
Ar tikrai skanūs pinigai,
Ar tu juose neužspringai?
Rimtai.
Aš klausiu be patyčių...

Nesvarbu, ar jis sveikas ar nesveikas
Nesvarbu kas jis turi ar neturi
...
Užsisklendė gyvybės langiukas
Nesvarbu, ar jis myli, ar nemyli,
Nesvarbu, ar jis valdo pieštuką
....
Iš Rytų mums buvo altorius,
Vakaruos leidosi Saulė,
O sekmadienį ant šventoriaus
Buvo ... ir apgaulė
...
 

Roberto Keturakio eilėraštį, kuris skirtas Deimantei (specialiai sukurtas), skaitėi Tada Mačytė
EILĖRAŠČIO ištraukas UŽRAŠIAU IŠ KLAUSOS, todėl prašau atleisti už galimus netikslu
mus, ne tokią skyrybą. (Kur daugtaškiai, ten posmai praleisti).

Sugalvojau,
Kad dangus, tiesiog, per aukštas.
Kad rytoj bus, tiesiog, rytojus.
Nesvarbu, kiek praėjo metų
Negerai


O šį eilėraštį režisierė-poetė Neris skyrė visiems, visiems, kas buvo, bent, kartą atvažiavę, mergaitei linkėjo gero.


Nesvarbu, ar jis sveikas ar nesveikas
Nesvarbu kas jis turi ar neturi
...
Užsisklendė gyvybės langiukas
Nesvarbu, ar jis myli, ar nemyli,
Nesvarbu, ar jis valdo pieštuką
....
Iš Rytų mums buvo altorius,
Vakaruos leidosi Saulė,
O sekmadienį ant šventoriaus
Buvo ... ir apgaulė
...
Sugalvojau,
Kad dangus, tiesiog, per aukštas.
Kad rytoj bus, tiesiog, rytojus.
Nesvarbu, kiek praėjo metų
Negerai ..


O šį eilėraštį režisierė-poetė Neris skyrė visiems, visiems, kas buvo, bent, kartą atvažiavę, mergaitei linkėjo gero.
 

 
Roberto Keturakio eilėraštis skirtas Deimantei

Mergaitė snieguolės skydeliu
...
Kas nuteiks gyvenimą gašlus?
...
oks šaltas vėjas
Šalti veidai šnekėjo.
Negaliu. Tavęs apsaugot nuo nemeilės.
Tyli; apmirę medžiai
Angelas pražilęs
Nuo Tavo ašarų
Draskanti
...
Koks širdį mylinčios
Tavęs apsaugos nuo nužmogėjimo, žiaurumo, kaukių
Mes skubame gyventi su Tavimi
....
Kur ledjūrio leduos
Parklupo su mumis-kankinosi Tėvynė,
Žvelgiu į Tavo nuotrauką – apmiruses tašes
Tiek daug tamsybės
Prie Tavęs, mažytė!
Atsėlina.
Kas gali sulaikyti be gailėščio nuožmumą – Lietuva visą?
Namai? kur blaškos sapnas
Lyg paukštelis, užvytas maitvanagių.
Kas priglaus Tave, ir paguos, mergaite.
Nebijoki sužvėrėjusių dviveidžių brutalaus urzgimo
Aktorė Rimantė Valiukaitė pasakė, kad gegužės 17-osios ji niekad nepamirš ir pakvietė imti pavyzdį iš jaunuolio - ruoštis rinkimams. Kito kelio nėra.


Saulius Kovalskas, Kauno “Aušros” gimnazijos abiturientas pirmą kartą gyvenimę smurtą pamatęs, svajojantis apie dramaturgiją, pasakė, kad tai, gal, buvo baisiau nei sausio 13-tąją, nes išėjęs iš Klonio gatvės, pamatė, kad buvo ir abejingų - buvo net tokių, kad, teisino smurtą, manė, kad "teisingumas" taip įvestas. Todėl, pagal abiturientą, sausio 13-tąją mačiusiam tik vadovėlyje, tautos suskaldymas atrodo dar baisiau, kaip niekad mūsų istorijoje. todėl jaunuolis pasiryžęs už tiesą stovėti dar atkakliau, nežiūrint grasinimų, šaipymosi.

 


Prasidėjus Garliavos istorijai, sujaudintas mergaitės likimu poetu tapo baikeris Raimundas Cegis, organizuodamas ginybą, artimai bendravo su dabar pagrobta mergaite, pažinojo jos visą saviugdą. Jis gegužės 16 d. 21 val. sužinojo, kad policijos pajėgos ryte išpėš vaiką iš mylinčios šeimos. Pasak jo, visą naktį žmonės nemiegojo, užėmė postus, kad galima būtų imtis priemonių. Jis Artojų gatvėje pakeitė išvargusį budėtoją. Bet 5 val. ryto gavo pranešimą, kad prasideda apsuptis, ir jam kelią užtvėrė Vilniaus policijos ekipažas.Jis sugebėjęs pasprukti, tuoj prisijungė prie budėtojų. Kaip vėliau viskas vyko, baikeris Raimundas parašė eilėmis:

Tik ką po Kalantinių
Sulaukėme juodvarnių laukinių.
Ir, būten, čia,
Garsiajame Klonyje.
Tik tie varnai buvo juodi,

 
Visi šarvuoti ir kurti.
Jie aiškiai išsiskyrė policijos būry.
O ką policija nepadarė,
Tai jie dadėjo
Ir baimės įvarė.
Visi čia žmonės matė ir regėjo
Kaip kilpą į Laisvės statulai įdėjo
O kilpa buvo neprasta;
Geltona, žalia, raudona.
Laisvės statula buvo pasmaugta,
Maža mergaitė jėga išplėšta.
Kiek daug žmonių patyrė nuoskaudą širdy
Ir matės vėliavos skutai voliojos patvory
Gerai, kad himno gerklėje nesugebėjo užgęsinti,
O tik tai stiklą išdaužyti
Ir kiekvienam pagrasyti.
Va, čia, mus skursta Lietuva,
Kai klanas valdo,
O teisėsauga akla.
  Moralinis lyderis nuo Sąjūdžio laikų, Nepriklausomybės signataras Algirdas Patackas, pirmiausiai, pareiškė užuojautą Kedžių šeimai, netekus sūnaus, o dabar ir anūkės. Jis pažymėjo, kad gegužės 17 diena tapo kaip sprogdikliu. Sprogstamasis mišinys, pagal jį formavosi jau anksčiau iš neteisybės. dar prie to mišinio prisidėjo prievartavimai iš Briuselio, primetama mums svetima moralė, pavojus mūsų identiškumui ir tautybei prarasti. Signataras pabrėžė, kad Kedžių šeimos kančios nėra beprasmės. Signataras prisimena, kai jis buvo kalinamas KGB rūsiuose, pasak jį, visada politinius sodindavo su kriminaliniais nusikaltėliais. Matė jis savo kameros "kompanjonus", kaip jie kankinosi, kaip jų kalinimas buvo beprasmis. bet jam, buvusiam nuteistam už politiką, buvo tikslas, nelaisvė turėjo didelę prasmę.ai.Pabrėžė Nepriklausomybės signataras, kad GEGUŽĖS 17 DIENA ĮEIS Į LIETUVOS ISTORIJĄ. Labai svarbią aplinkybę pasakė Algirdas Patackas, kad MES NENORIME GRIAUTI TEISĖTVARKOS, NES JI YRA MŪSŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS GARANTAS. bet kad tą teisėtvarką apleido, išdaužė, kad neteisingai valdoma valstybė, tai nėra Valstybės bėda, tai yra mūsų bėda. Todėl jis siūlė susikoncentruoti ties rinkimais, viską padaryti, nes kita proga padėčiai valstybėje taisyti bus tik po bus tik po 4-ių metų.

Dar labai opią problemą pastebėjo signataras paklausdamas:
 
 
 -Ar jūs matėte kada nors bažnyčioje teisėsaugos darbuotoją, prokurorą? Ar matėte ką nors iš teisininkų aplinkos ką nors kokioje nors patriotinėje eisenoje ar tautinėje šventėje?

iš kur jie tokie atsirado? Negi juos išvysime, kuo pakeisime? Reikia kuo skubiausiai naujus užauginti. Reikia siųsti sąžiningus. tas procesas greitai nesidarys. Turime dar 6 metus laiko.

Pabaigai signataras pasiūlė neužmiršti šios svarbios gegužės 17 dienos, ją pastoviai minėti, šis data liks kaip gili žaizda mūsų Tėvynės istorijoje.

.....................................................................................................Plojim
 

KUNIGAS Mindaugas MARTINAITIS prisiminė savo vaikystę, žaidimą karu ir džiaugėsi, kad tą žaidimą palaikė tikra tiesa, kad prasidėjo karas, todėl tame žaidime išbandė save. Taip, kad jis pasiūlė netikėti tokia "tiesa", kad Neringa Venckiene vos nenužudžiusi 120 žmonių, kad, čia patvoryje renkasi ko ne visi žudikai. Jis pabrėžė, kad verta stovėtiuž tiesą, verta aukotis. Jei sakoma, kad čia Klonyje viskas politizuota, tai kunigas pabrėžė, kad Jėzaus byla buvo taip pat be galo politizuota, Jėzus buvo nužudytas dėl politinių modėl kunigas patikino, kad čia susirinkusieji jau save patikrino, gindami nužudyto tėvelio naikinamą ir jo dukrą, kaip paskutinę liudininkę. Todėl kunigas pabrėžė, kad čia susirinko TIESOS ŽMONĖS.

Pabrėžė jis, kad mes nesane propagandistai. ne taip, kurie meluodami ir daug kartų kartodami melą, įkala, kad melas, neva, yra tiesa. Pasakoja jis, kad kai paskaitė Lietuvos ryte tą dieną, pamanė, kad jam šizofrenija, nes tai ką matė Garliavoje, tame melo laikraštyje buvo rašoma visiškai priešingai.

Ta proga šis kunigas papasakoj ištrauką iškinofilmo apie gyvąjį vandenį, kuris pasibaigė ir žmonės kurie gėrė blogą vandenį, tie išprotėjo. O vienas negėrė, ir tie išprotėjusieji jį laikė bepročiu. Todėl kunigas palygino mūsų melo oficialiąją žiniasklaidą., kuri, kaip tas blogasis vanduo teršia mūsų sąmonę. Todėl reik mokėti pasirinkti šaltinius, kad neprarasti protą.

     

Štai, pasirodė Klaipėdoje platinamas ATGIMIMO AIKŠTĖS ŽINIOS, žinios nuo "gatvės", lygiai, kaip ir buvusios Sąjūdžio žinios. jame Irena iš Klaipėdos š.m. birželio 1 d. parašė eilėraštį, kurį prašo jai paskaityti, kai bus jai 18-ka:

Mes, - 1948-49 metais patyrėme žiaurų genocidą, o Tu, mažyle, dabar ...
  Mažoji, Deimantėle,
mamos Stankūnaitės pagimdyta
Dukrele tapai Visos Lietuvos!
Skausmingais atodūsiais
Tetos Neringos, Močiutės, Dėduko
Ir visų mūsų palydėta...

Atleisk,
Kad tiek daug negandos baisios
Širdelėn Tau įdėta

Suaugę ir pakvaišę
Nuo poelgių savų...
Žalojo šventą Angeliuką-
Vadinamą-Vaikeliu.

Pavasario rytelį
Su saulės spinduliais
Ne fleita Tu groji-
Paklaikusiiai šaukei!

Šaukei, mažyle mūsų,
O mes-kurti, akli...
Kai kam tik akys, širdys
Skausmo ašarom prausti

 
maža Paukštele mūsų,
mintyse, žodyje, veiksme kasdien esi!
Stiprybės, vaikeli,
išgyvenk, prašau!

Temidės juodaskverniai-
Neskriaus Tavęs daugiau!

e-Lietuvą sudarkė,
Suskaldė lietuvius,
Kad chaosas vyrautų,
Bet taip nebus, nebus!

Vėl savo Gimtą šalį
Apjuosim Gyva Gija
Iš Rankų, Širdžių vėrinėlių
Kaip Baltijos Kelyje

Tik Tu palauk, ištverk, Deimante!
Stiprybės, šviesos ir meilės Lietuvai,
Mažoji Deimantėlė, linkiu Tau.
 
PABUDOME IR KELKIMĖS (Lina Lapėgėniene)

Šalta žemėje, liūdna tenai
Dengia saulę juodi slibinai.
Juodo paukščio sparnai dideli-
Per šešėlius pražvelgt negali.
.........................................S.Neries "Šaulys"

Taip Lietuvos lakštingala rašė apie M.K.Čiurlionio paveikslą "Šaulys". Du genijai žmonijos tragediją matė vienodai, tik skirtingomis priemonėmis išsakė - vienas spalvomis, kitas žodžiais.

"Skaldyk ir valdyk". Tuo pasinaudojo naujos kuriamos valstybės architektai. Išskirtinės sąlygos ir privilegijos I-ojo Seimo nariams, vyriausybės atstovams, jų vaikaičiams, prezidentams, teisėjams...- valstybės išlaikymas. Nu kas liko, dėl Miko - viskas minimalu, žemiau vienišam žmogui visą gyvenimą sąžiningai dirbusiam "vardan tos Lietuvos"?
...
Susvetimėjimas... nebejaučiame kito žmogaus skausmo, abejingi kito žmogaus vargui, kančiai, sielvartui - svarbu ne man.

...
Kad gintų valstybę nuo išorės priešų buvo sukurta gremėzdiška sistema: prokuratūros, teismai, policija, pasienis, saugumas, spec.tarnybos. Ką jos veikia? Paslaptis...
Kas sistemą valdo?
Kas ir iš kur diktuoja teismams?
  Kam tokia svarbi "Garliavos mergaitė", kuri dabar yra išniekintos Lietuvos simbolis?
Kas organizavo ir pakėlė į mūšį prieš vieną šeimą tūkstantinę žmogaus traiškymo mašiną?
Kas leido pagrobti mergaitę?
...
Kiek mums kainuoja L.Stankūnaitės, E.Žiobienės ir kitų išlaikymas ir apsauga?
"valstybinė paslaptis" šitiedu žodžiai - uždanga, kuri slepia nusikaltimus, kurie buvo vykdomi visus tuos nepriklausomybės metus.
...
Žmonės, matę mergaitės tragediją Garliavoje, liudija, kad tuščiuose namuose (šeimininkus lyg daiktus išvilkus) beveik valandą šeimininkavo "vaduotojai", kurie dabar bando nuostolius priteisti N.Venckienei. Kiek dar bus iš mūsų tyčiojamasi?
................................... Gana... Pabudome... Kelkimės.
   

Pagrobtoji mergaitė jau neplaukioja savo baseinėlyje esančiame jos gimtajame kieme. Senelių namuose buvo daug patyrusių ugdytojų, su kuriais mergaitė noriai bendravo, iš jų periminėdavo visokių įgūdžių paslaptis. Šitaip puikiai tobulėjančio vaiko, kaip pedagogas-sporto pedagogas, dar man neteko matyti. Mergaitė tarp savo bendraamžių formavosi kaip lyderė. Ar toliau mergaitei bus tęsiama efektinga saviugdos programa? Ar panelė Laima, pagrobusi mergaitę, užsiiminės visapusišku vaiko ugdymu? Ką ji pati sugeba perduoti vaikui, kokį ji turi hobį, sugebėjimus? Negi tik triušiukas visa tai atstos vaikui? Ar nereik visuomenei susirūpinti, kad vaikas gali tapti tik "triušiuku", jei bus laikomas narvelyje kaip triušiiukas?

   

Bus dar labai įdomių nuotraų, prašome užeiti vėliau
 

Gedulo ir Vilties diena

     


VILTIES SIEKIO RYŽTAS


Vėlių šauksmas

   

Tėvynė dainų ir artojų,
Už ką tu mus baudi?
Į kokį džiaugsmingą rytojų
Per skausmą r kraują vedi?

Iš kur šitas pyktis ir kerštas?
Tas melas vardan Lietuvos?
Kieno tas alsavimas karštas
Virš vaikiškos mano galvos?

PREDAINIS:
Tėvynė, tu mano Tėvynė,
Su kuo ir prieš ką tu eini?
Kodėl tu draskai man krūtinę
Ir ko taip ieškai many?
.......................2 kartus


Vilties TIKSLAS
     

Vakare arba rytoj bus daugiau nuotraukų iš  šio renginio ir  -prašome apsilankyti vėl
Po gegužės 17-tosios


 


Matome, prie žymaus filosofo Krestencijaus Stoškaus priėjo Baltarusijos lietuvių Gervėčių klubo pirmininkas ir Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos Vilniaus skyriaus pirmininkas Alfonsas Augulis ir šios Lietuvos asociacijos pirmini
nkas, LŽŪA Kultūrologijos katedros vedėjas, docentas Romualdas Povilaitis. Ši Žmogaus gynimo asociacija jau trečią kartą rašo pareiškimus Prezidentei, Seimo pirmininkei, Premjerui ir kitoms institucijoms dėl grubių Garliavos mergaitės, kaip žmogaus teisių pažeidimų.


Išėjo į gatves


Ledai pajudėjo


Čia Lukiškių aikštėje stovėjoV.I.Lenino paminklas, bet dabar ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kas valdo Lietuvą?


Protesto upė-1


Protesto upė-2


Protesto upė-3

 

 


Protesto upė-4
 


Protesto upė-5. Centre Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas docentas Romualdas Povilaitis


Protesto upė-6


Protesto upė-7

 

 


Protesto upė-8


Protesto upė-9


Protesto upė-10


Ne duonos reikia, bet ...


Rimtas klausymas


Rimčiausio klausymo pasekmė


Ši mergaitė ir mitinge
pasiprašė žodžio ir pasakė:

-Aš noriu pasakyti, kad mergaitę privalo gražinti, nes ji staugė ir rėkė ir sakė, kad nenori išeiti. Bet niekas nereaguoja, kad mergaitė pasakė NE. Vadinasi, NIEKAS NETURĖJO TEISĖS MERGAITĖS IŠPLĖŠTI IŠ JOS NAMŲ.
Šios mergaitės žodžiais dabar prasideda Vaikų ginimo savaitė. Pamąstykime, ar vaikai turi teisę į savo gimtuosius namus?

 


Visa tai liks Lietuvos istorijai

Suplaukė į sostinę
   

Vienybė
       


 

Garliava-2012
 

Pasididinkite -
pamatysite mergytę, po koncerto repetuojančią. Ar tokių koncertų ji matys, kai ją per prievartą jos biologinė mama paims?

 


Vaiką per juosmenį
apkabinusi plėšia balta L.Stankūnaitės rankovės ranka, o vaikas atsisukęs į smurtaujančią mamą, klykia NENORIU. Matome, ką apsauginiai veikia. Vienas iš jų bando vaiko rankas nuo močiūtės išplėšti

Matome L.Stankūnaitės tempiamo vaiko iš skausmo perkreiptą veiduką ir nuogą jo pilvuką
nuo mamos plėšiamų pasikėlusių drabužėlių

Kadangi Vaikų teisių apsaugos darbuotoja - drasi panelė Anželika pareikalavo nutraukti prieš vaiką smurtą, todėl apsauginis pasitraukė, o senelis atstūmęs  L.Stankūnaitę, kuri plėšė savo dukrą, nekreipdama dėmesio į vaiko skaumą - pridengė savo anūkę ir nežymiai parvirto, nes norėdama išsigelbėti iš smurtaujančios Laimos, anūkė stipriai apkabino savo senelio koją. Pažiūrėkime, koks prievartaujamo vaiko streso apimtas veidukas ir jo klyksmas bei konvulsiškas iš visų jėgų kabinimasis į jį gelbėjančius senelius.
   

 
   

 

 

.
2012 m. kovo 17 d. mitingas prie Seimo
 


Vėliavininkas.

Himnas.
 

.

 

   
 

 
 

 

   
 

Žymus politikos apžvalgininkas Darius Kuolys pabrėžė, kad nereikėjo Lietuvos lenkams kovo 17-ąją rengti eitynių Gedimino prospektu, kai tą dieną 1938 metais, Maršalo Pilsudskio raginami pagal hitlerininkų grobikų pavyzdį skelbė Lietuvai ultimatumą ir prašė žygiuoti į Kauną, paimti Lietuvą. Kas būtų, kad vokiečių tautinė mažuma Varšuvoje pražygiuotų skaudžios lenkams dienos proga, kai Hitlerinė Vokietija pradėjo karą prieš Lenkiją? Šitaip vokiečių tautinė mažuma, tikrai, nesityčiotų iš Lenkijos valstybės ir jos piliečių - pabrėžė Darius Kuolys.


Giesmė Marijai

Neringos Venckienės knygos
DRĄSIAUS VILTIS - I
ŠGELBĖTI MERGAITĘ
 pristatymas Kazlų Rūdoje

2011.02.02 Viešoji biblioteka
 

 
Dėl žuvusiojo, o , gal, ir nužūdyto brolio dukrelės išgelbėjimo Neringa kovoje ne viena.
-Šventai tikiu - Drąsius nieko nežudė! - taip sako Raimundas Ciegis, "Drąsiaus kelias" valdybos narys. Toliau Raimundas Ciegis, tęsia pristatomos knygos pasisakyme:
- Ir kaip jis galėjo nužudyti, jei jei jį patį prie Naruševičienės namų ją sugavo ir surakino antrankiais.tai matė Naruševičienės kaimynai, kurie prieš D.Kedžio sulaikymą kalbėjosi su juo. Ka
ip galėjo įsileisti Naruševičienė D.Kedį į savo namus, jei prieš tai ji kalbėjosi su L.Stankūnaite, iš jos sužinojo, jog nužudytas jų bendras pažįstamas J.Furmanavičius? V.Naruševičienė galėjo įsileisti tik L.Stankūnaitės nurodytą asmenį, kuris, tariamai galėjęs ją paslėpti. - taip rašoma pristatytoje knygoje.
 

Garliavos kunigo Jono VARKALOS žodžiai buvo itin prasmingi, kai jis kalbėjo apie TEISMŲ NEPRIKLAUSOMUMĄ NUO ĮSTATYMŲ, NUO TIESOS. Jis sako, kad kokie "dangiški" teisės mokslai, teisinė fikcija negali viršyti tiesos ir juoda negali tapti balta. Kunigas sako, kad Valstybės problemos yra mano problemos. tai jo tėvų testamentas, tai jo, kaip krikščionio pareiga. Todėl kunigas meta iššūkį sugrąžinti valstybę piliečiams, nes nužudytam Drąsiui beliko rašyti laiškus į niekur... Nes čia, mūsų kašte, "užsnūdo" mūsų atsakomybė, pilietiškumas.

Pabudo net partizaniška dvasia - reik turėti tik drąsos kovoje už teisybę. Taip mano šiltąa ir šaltą mačiusieji rezisteninį pasipriešinimą.

ATĖJO, KAM LABIAUSIAI REIKĖJO
     

Kuriamos politinės DRĄSOS KELIO partijos iniciatyvinės grupės narys Dainius Danilevičius, dažnai būnantis ir sportuojantis Kazlų Rūdoje, pakvietė visus parašais paremti partijos steigimą.
 
Iškilo ir pedagoginių  aspektų klausimai Švietimo skyriaus specialistei

Audronė Skučienė, teta, krikšto mama. Ji rašo knygoje:
-Drąsiaus kova, ryžtas privertė visus suprasti, kad ir kaip bebūtų sunku, reikia ginti mūsų silpniausius - vaikus. Negalima išniekinti vaikystės.
 

Pas
ididinkite.
Knyga labai susidomėjo ir Kazlų Rūdos vicemeras Giedrius Bielskus, kuris į savivaldybės Tarybą ir į jos vadovus atėjo kaip vienas jauniausių iki šiuoliai buvusiųjų ir su nauju netradiciniu mąstymu.


SUSIMĄSTYMAS

   

Malonu, kad tarp neabejingų šiai Lietuvos tragedijai yra ir jaunų žmonių, kaip Dainius Danilevičius iš Mauručių gyvenvietės, puikiai matantis visas mūsų teisėsaugos grimasas.

 

 


Visų vaikų vaikystė turi būt laiminga. Tai patvirtina kitą dieną vykęs vaikų Eurovizijos kocertas

L.R.Seimo nariui ....

Prašymas: PRAŠOME PADĖTI SKUBIAI SUSTABDYTI VALSTYBĖS KARĄ PRIEŠ VAIKĄ.

Laba diena! 

Rašau Jums kaip sporto bendramintis ir, tikiuosi, kad nesate abejingas vaikų ugdymo problemoms, kurias grėsmingai paminti garsūs Garliavos įvykiai. Mat šis pereinamasis iš Autoritarinės į Humanistinę pedagogiką laikotarpis išryškino tai, kad mūsų šalies Teisėsaugos sistemoje išliko atgyvenusios priešiškai demokratijai autoritarinės sistemos likučiai, visiškai ignoruojantys šiuolaikinės humanistinės edukulogijos sampratą, kuri labai remiasi ir į šiuolaikinę Humanistinę psichologiją. Ji savo principu laiko, kad kiekvienas žmogus yra neskaidoma visuma i tai naujausias holistinis; lietuviškai VISUMINIS požiūris. Be to ji, visų pirma, kreipia DĖMESĮ Į PASIRINKIMO LAISVĘ IR SIEKIMĄ VYSTYTI SAVO ASMENYBĘ.

daugiau skaitykite
 

 

Garliava-2010
Vaizdo tiesioginė transliacija iš Garliavos (Kedžių namų)

Vaikų gynimo dienai
Daugiau apie šį fotoreportažo įvykius kaitykite forume temą:
"
VAIKŲ GINIMAS ir vaikų teisė VYSTYTIS SVEIKAI"

Kadangi Deimantės tėvelis nužudomas  neatsitiktinai iš kart po visą pasaulį sukrėtusios Lenkijos prezidento Smolenske aviakatastrofos, todėl yra sąsajų tarp šių reiškinių, kuriuos skaitykite temą: Katinės tragedijos lygiagretės, kuriose Garliavos įvykiai pradedami 3 psl. (Labai būtų malonu, kad pareikštumėte savo nuomonę),

.
 
   


Diptikas: VIOLETINĖS GĖLĖS-1Diptikas: VIOLETINĖS GĖLĖS-2


Diptikas: REIK STABDYTI-1

         
 
Baikerių vado interviu


Diptikas: REIK STABDYTI-2


Savanoriška apsauga

 

Tik MALDA IŠGELBĖS

     
     
     
`  
   

Garliava-Kazlų Rūda