Lietuvos Žmogaus Teisių Gynimo Asociacijos (LŽTGA) pirmininkui Romualdui Povilaičiui

 

PRAŠYMAS

dėl atviro laiško perdavimo teisiamajai 2012-05-17 Garliavoje vykdyto teismo sprendimo stebėtoja Baudžiamajame procese Gretai Kanapkienei ir to laiško tekste minimų problemų ir apsvarstymų. 

 

Prašyčiau tarpininkauti kuo skubiausiai perduodant mano šį laišką - www.kazlusporto.puslapiai.lt/gyvenimas/demaskavimai/Del%20LZTGA%20-orig-1_files/laiskas-Gretai.htm teisiamajai ir pagal to laiško tekstą prašau pakartotinai aptarti Asociacijoje dėl prie Asociacijos prigludusios Gegužės 17 d. grupės neaiškių veiksmų teisinės gynybos strategijoje, galinčios sukompromituoti  Žmogaus teisinę gynybą. Prašau perduoti todėl, kad nuo manęs LŽTGA Gegužės 17 d. grupė (koordinatorė Tatiana Narkevičienė) slepia nuo manęs teisiamosios ir josios advokato kontaktus. Todėl teisiamosios negaliu perspėti dėl galimų klaidų gynyboje, kurie išaiškėjo, kai ši grupė man pradėjo reikalauti liudyti Gretos Kanapkienė byloje dėl L.Rytas žurnalisto Nerijaus Povilaičio užpuolimo po įvykdyto teismo sprendimo.  . Nors aš liudyti neatsisakiau, bet išreiškiau netikslingumą ir net žalą teisiamajai, bet kontaktų vis tiek negaunu, nors buvo reikalaujama man liudyti. Negaunu, matyt, todėl, kad grupė siekia pakenkti teisiamajai ir visai Garliavos istorijos idėjai (žalos aspektus išdėsčiau laiške). Tokį įtarumo įspūdžiui pagrindą turiu todėl, nes neduoti man kontaktų nėra jokios logikos, jei aš turėjau kitokią nuomonę. Advokatas ir teisiamoji galėjo mane pataisyti, galėjo, berit, įtikinti. Todėl susidaro įspūdis, kad savo įsitikinimu galiu kažką sužlugdyti planuojamą pakenkimą gynime. Tuo labiau, kad  prieš mane ta grupė po mano požiūrio išreiškimo, kad gynyboje negalima ignoruoti psichologijos, iš kart prieš mane surengė sąmokslą -  net vienos paros laikotarpyje mane pašalino iš 3-jų Garliavos istorijai skirtų socialinių internetinio tinklo Facebook grupių ir tame tarpe iš Jūsų Asociacijai priklausančios grupės, dėl ko lygiai prieš 3 mėnesius  - birželio 17 tąją dieną Jūsų Asociacijai rašiau prašymą išnagrinėti šios grupės neteisėtus veiksmus. Šį prašymą esu patalpinęs į savo redaguojamą tinklalapį - www.kazlusporto.puslapiai.lt/gyvenimas/demaskavimai/Del%20LZTGA%20-orig-1.htm

Atsakymo iš Jūsų Asociacijos dar negavau. Atsisakymas duoti man teisiamosios ir josios advokato kontaktus, manau, kad tai to paties teisinio pažeidimo padarinys, dėl ko rašiau pirmiau prašymą. Juolab, kad šiandieną 27-toji kiekvieno mėnesio 17-toji diena, kai buvo įvykdyta prievartinis vaiko prieš jo valią išnešimas, kuris turi turėti labai didelių neigiamų pasekmių, apie kurias planavau š.m. gegužės  17 d. 2-jų metų sukakčiai ir tada, artėjusiai Seime Neringos Venckienės apkaltai, parašyti Prezidentei viešą teorinį laišką ir kurio rašymą sutrukdė ši grupė, mane nelauktai išmesdama iš F.b. grupių, kuriose laikiau savo darbus savo publikacijose ir prie kurių dabar negaliu prieiti. Todėl šis konfliktas gali būt susijęs ir su mano kūrybine veikla, kažkam, matyt, buvo kenksmingi mano teoriniai teiginiai. Prieš juos akivaizdų nusistatymą Prezidento rinkiminės kampanijos metu pradėjo reikšti Asociacijos grupei priklausantis Dorulis Žvirblis, kuris pradėjo persekioti ir viešai tyčiotis iš mano propaguojamos Holizmo būtinybės jurisprudencijoje ir iš visų mano rašinių, juos niekindamas su psichiatrinėmis diagnozėmis. Jei tai darytų oponentas, o ne bendramintis Garliavos istorijos klausymu, tai tada jokių problemų nebūtų. Bet minėtas LŽTGA Gegužės grupės asmuo, turintis jau atliktos provokacijos patirtį ir aprašytą žiniasklaidoje straipsniais "Violetinė armija priešų ieško ir tarp savų", todėl siūlyčiau šiuo asmeniu susirūpinti. Be to ir Grupės koordinatorė T,Narkevičienė diskusijose peržengė visas padorumo normas, kurios atspindėtos mano minėtame laiške su įrodymais, kaip buvo ruošiamasi meluoti liudijimo metu. Todėl prašyčiau tarpininkauti, kad gynybos procese nebūtų, mano supratimu, atliekama provokacija, kad pakenkti net visiems teisiamiesiems. Tame laiške atlikau asmeninį teisiamosios Gretos Kanapkienės fotokinogramą, kaip pas šią moterį dėl policijos brutalmo formavosi FRUSTRACIJOS procesas, dėl ko pasekoje susiformavo psichlogijos teorijoje paaiškinama agresija prieš pašalinį objektą, kaip žurnalistą. Tai, mano manymu, būtų lengvinančioji ir net nepakaltinamoji aplinkybė, kurią iššaukė POLICIJOS PERTEKLINĖ JĖGA ir kurią pripažino Dalia Grybauskaitė priešrinkiminėse diskusijose. Bet, deja, ši grupė kaip tik, mano supratimu, nori įrodyti, kad tos policijos buvo per mažą, kad buvo neapsaugotas žurnalistas, prieš kurį dabar organizuojami liudijimai, kad pateisinti bandymą pavartoti prieš žmogų smurtą, kad teisiamajai būtų sunkinančioji aplinkybė. Mano supratimu, teisiamajai reikėjo prašytis susitaikymo, reikėjo užsipultojo atsiprašyti ir tai būtų teisiamajai kaip motinai, turinčiai vaikų, dar ir lengvinanti aplinkybė. Todėl manau, kad nevėlu tai padaryti net iki paskutiniojo jos žodžio teisme. Be to gynimo procese būtinas ir psichologo specialisto aiškinimas apie frustacijos teoriją ir praktiką bei statistiką.

PS.: Pridedu nuorodą F.b. tinklo,kurioje Tatiana Narkevičienė rugpjūčio 13 d. galutinai atsisakė suteikti teisiamosios kontaktus - www.facebook.com/jonas.varkala/posts/729980423715914?comment_id=732773446769945&offset=0&total_comments=39&notif_t=share_reply

2014.08.17.