Visa
 Tie+SOS!
 ir Garliavos
Klonio
 gatvės
 istorija


Antras laiškas Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijai dėl atviro laiško perdavimo teisiamajai Gretai Kanapkienei.
Atviras
laiškas
Gretai
dėl
melo
rengim
o
Pats svarbiausias nepavykimas į tikinti ir nenoras suprasti daromos žalos po Neringos Venckienės apkaltos Seime Raimundo Ciegio temoje
Diskusijoje dėl meno ir sporto VDU Muzikos akademijos referentės Aušrinės Balčiūnės akibrokštų fone.
Tatianos Narkevičienės apšmeižimas Ukrainai labdarą renkantįjį žmogų.
Akibroštai Juozą Valiušaitį pasveikinus.
Dorulio Žvirblio saves visiškas demaskavimasis.
Dorulio rašymo kultūra
Pas Artūrą Globį sukurtoje temoje dėl Neringos ir Deimantės galutinis Dorulio įrodymas, kad jis neturi faktų ir Rimos Loreta apie mano nužudymą rašo, to, ko aš jai nerašiau.
2-JŲ METŲ FACEBOOK-e VIOLETINĖS PROBLEMOS APIBENDRINIMAS užblokuotoje Renaldo Ščiglinsko temoje Jolantos Gečionienės iškraipytos situacijos fone

 

 
 

LŽTGA Gegužės 17 d. Facabook-o grupės nario Vytenio Aleksandraičio

Lietuvos Žmogaus Teisių Gynimo Asociacijos (LŽTGA) pirmininkui Romulaldui Povilaičiui

PRAŠYMAS

Išnagridėti LŽTGA Gegužės 17 d. Facebook-o grupės moderatoriaus Edvino Marčenkovo bei grupės koordinatorės Tatianos Narkevičienės neteisėtus, ir Asociaciją kompromituojančius veiksmus dėl neteisėtai  mano pašalinimo iš šio socialinio tinklo grupės.

    Pranešu, kad nežiūrint tai, kad aš kaip buvęs Lietuvos Sąjūdžio (Jonavos tarybos) narys esu dalyvavęs LŽTGA steigime ir pastoviai palaikantis josios veiklą, ypatingai įsiliejęs  į Asociacijos veiklą po Kėdainių teismo teisėjo Vitalijaus Kondratjevo garsiojo abejotino teisingumui Civilinės bylos sprendimo perduoti vaiką, neišnagrinėjus Baudžiamąją bylą dėl Pedofilijos atvejo, BE JOKIO PERSPĖJIMO buvau išmestas iš Asociacijos Facebook socialinio tinklo grupės. To pasekoje man dabar nėra prieinamos šioje grupėje mano sukurtose publikuotose temose bei komentaruose man labai vertingos medžiagos, kurių aš net neturiu išsisaugojęs savo kompiuteryje. Neišsisaugojau, nes netikėjau savo kolegų išdavystės ir kad gali man būti neprieinami mano labai svarbūs kūriniai Žmogaus teisių teorijos visais aspektais, sukurti nuo šios F.b. grupės sukūrimo laiko, prie kurių kūrimo paskyriau net keletą šimtų valandų.

Prašau nustatyti tikslią pašalinimo datą, pagal paskelbtą grupės moderatoriaus Edvino Marčenkovo MELAGINGĄ temą dėl man "APRIBOJIMO" (kabutėse) nauduotis šiuo tinklu, kuriuo svarstymo nemačiau ir po kokio pusvalandžio praradau įėjimą į šios grupės F.b. paskyrą. Todėl šį temos pavadinimą dėl "apribojimo" VADINU MELAGINGU, NES BUVAU NE APRIBOTAS, BET VISIŠKAI PAŠALINTAS IŠ GRUPĖS BE TEISĖS NAUDOTIS BEI ATSIKOPIJUOTI SAVO KŪRINIAIS.

Priežasties, dėl kurios turi būt man apribota galimybė naudotis šios grupės paskyra - iš moderatoriaus nebuvau gavęs jokių įspėjimų ir net skaitytojų nepamenu jokių asmeninių pretendzijų. Apribojimą internetiniuose forumuose suprantame, kai negali tik komentuoti. Bet, deja, AŠ NE APRIBOTAS, BET APGAULINGAI, PAŠALINTAS, net, matyt, grupės nariams tai nežinant. Kiek man žinoma, temoje, kurioje turėjau būt svarstomas, ten, lyg, buvo svarstytas visai ne į temą kitas asmuo, o ne aš. Todėl MANO PAŠALINIMĄ TRAKTUOJU NETEISĖTĄ VISAIS ETIKOS BEI DEMOKRATINIŲ BENDRAVIMO NORMŲ NEATITINKANČIU VEIKSMU, darančiu gėdą Žmogaus teisių gynimo pagrindinei idėjai - tolerancijos būtinumo kitai nuomonei ir teisei jai išreikšti  Juolab, kad tai ne paprastos kokios nors politinės ar siauro intereso pakraipos socialinio tinklo grupės, o Žmogaus teisių specializacijos grupė, privalanti, ypatingai, gerbti teisines ir etikos normas.

Apmaudu, kad šioje grupėje pastaruoju metu dėl Ukrainos įvykių ir, ypatingai, Prezidento-Europerlamento rinkimų agitacijos metu net nebuvo ką skelbti bei diskutuoti teisinėje tematikoje. Todėl šioje teisinėje grupėje paskutinįjį mėnesį iki pašalinimo kažką pažeisti, beveik, nesilankant, neturėjo būt jokių galimybių. Atminties stoka kol kas nesiskundžiu. Paskutinį grupėje savo apsilankymą prisimenu  gegužės 17 dienos 2-jų metų Garliavoje smurto prieš vaiką sukakties renginių Klonio gatvėje, kinofilmo apie fotomenininką Juozą Valiušaitį premjeros ir Daukanto aikštėje prie prezidentūros tradicinės akcijos nuotraukų ciklo albumą JAU 2 METAI VAIKO KLYKSMO AIDĄ GIRDINT. Nesitiki, kad Gegužės 17-osios grupėje su gegužės 17 d. kūriniu kažką galėjau pažeisti., kad būčiau ištrenktas iš tos grupės.

Išsiaiškinti su grupės moderatoriumi Edvinu Marčenkovu netikėtai dingo galimybė, nes jis, kažkodėl, dėl nesuprantamos priežasties asmeniškai nuo manęs užsiblokavo, matyt, kad negalėčiau F.b. tinkle paklausti, kas atsitiko. Supykti ant manęs jis negalėjo, nes, tik mokslinėmis temomis diskutavome, ir tai ne paskutinėmis dienomis. (Apgailėstauju, kad liko neprieinama istorinė-hipotezinė tema iš Egipto pirmapradžių piramidžių Kolos pusiasalyje ant Intčiuro kalno tema, kur man ir docentui Romualdui Povilaičiui keliaujant teko būti ir man užbėgti ant to kalno, ten buvau sukėlęs daug įdomios medžiagos, prie kurios daug sugaišau ir ji išnyko jam užsiblokavus)

Todėl per 118 teko sužinoti jo tel. Nr. ir paskambinti. Dar labiau nustebau, kad mane "nubaudė", nes, NEVA, "ĮVAIRIOSE GRUPĖSE TVINDŽIAU (angl.: spaminau) VIENODĄ INFORMACIJĄ". Todėl nustebau, ar tai yra "nusikaltimas skleisti savo sukurtus kūrinius" ir juos padalinti po grupes, kuriose  esu narys. Iškyla retoriniai informacijos sklaidos teisiniu požiūriu KŪRYBOS IR JOS SKLAIDOS LAISVĖS etikos pobūdžio sekantys klausymai:

1.  NUO KADA SAVO VISOSE GRUPĖSE NEGALIMA PLATINTI SAVO KŪRINIŲ ? ? ? (suformoluotų minčių, nuotraukų atskiromis temomis ar komentarais)

2. Jeigu kam nepatogu sutikti kieno nors pasikartojančią informaciją, kodėl ji turi sudaryti kažkam tai nepatogumo? Negi negalima toleruoti ir ją praleisti, nuleidžiant klavišu?

3. Iš kur man žinoti, kokie asmenys ir kiek jų yra kažkokiose bendrose grupėse, atitinkančiose idealiai mano asmeninius interesus? Tų grupių socialiniame tinkle yra be galo daug.  Todėl tų pačių asmenų pasikartojimas tose pačiose bendrų interesų grupėse neturėtų būti dažnas.

4. Jeigu riboti savo kūrinių sklaidą dėl bendrai pasikartojančių tų pačių asmenų, tai tada, KODĖL TURI BŪT DISKRIMINUOJAMI TIE ASMENYS, KURIE TURI PASIRINKĘ TIK VIENĄ GRUPĘ IR NĖRA KITŲ GRUPIŲ NARIAIS? Kodėl jie turi negauti mano sukurtos publicistikos? Iš kur gauti grupių kontingento specifinius duomenis ir subtilią, greitai besikeičiančią statistiką?

5. Jeigu grupėje iškilo nepatogumas dėl pasikartojančios informacijos, kodėl nebuvo aptartas grupėje giminingų  (bendrų interesų) grupių sąrašas ir kodėl nebuvo grupėje jokios informacijos apie šiuos nepatogumus dėl pasikartojimų?

Svarbiausia, iškilo POLITINIO BENDRO INTERESO PROBLEMA. Mus šioje grupėje vienija bendras požiūris į Garliavos istorijos priežastngumą. Džiaugiuosi, kad  mūsų teisinės specifikos grupės aktyvo požiūris į Ukrainos įvykius buvo vienuodas, prorusiškai nusiteikęs buvo tik vienas asmuo. Todėl psichologiškai nepaaiškinama, KODĖL TARP POLITINIŲ BENDRAMINČIŲ ATSIRADO NETOLERANCIJA IR PAVYDAS SAVOS POLITINĖS PAKRAIPOS SKLAIDAI? Ar tai retoriškai negalima traktuoti kaip priešišką nusistatymą prieš bendrą idėją? Ar tai nebus asmeniškai grupės labai aktyvaus nario Dorulio Žvirblio įtaka grupei, kuris yra liguistai nusistatęs PRIEŠ GRUPĖS IDĖJŲ REKLAMAVIMOSI PRINCIPĄ? Juk nusistatymas prieš viešumą ir informacijos sklaidą pažeidžia demokratijos ir žmogaus teisių principus.

Ar  šių mano kurybinių darbų sklaida galėjo pakenkti teisių gynimo grupės idėjai?
Paanalizavus paskutiniąją savo kūrybinę veiklą, paaiškėjo, kad paskutinią savo asmeninės kūrybos pačią intensyvią sklaidą atlikinėjau po Panevežio rajone gyvos sudegintos mergaitės skandalo. Tada Seimo DK frakcijos siūlė pakitimą dėl gen.policijos komisaro skyrimo tvarkos, kurio diskusijas žiniasklaidoje pradėjo keistai trugdyti ir frakciją bei partiją kompromituoti, politines nuostatas pradėjęs keisti S.Martinavičius. Po to, paskleidus J.Valiušaičio teismo sprendimo analizę, nuo gruodžio vidurio pradėjau intensyviai ruoštis savo žiemos dviračio kelionei po Baltarusiją, iš kurios savo kelionių įspūdžių sklaida, sukdamas dviračio pedalus, neturjau kada užsiminėti. Grįžus iš Baltarusijos, įvyko Jonavoje sporto vakaronė, o po to Sočio olimpiada, kurios eigą gausiai komentavau tik savo F.b. sienoje. Gausiai po grupes sklaida pradėjau užsiiminėti vasario 19-tąją dieną, kai Kijeve (Maidane ) prasidėjo tragedija. Tada ypatingai gausiai skleidžiau savo sukurtą diptiką (sągretą) vaizduojantį Juozą Valiušaitį Daukanto aikštėje ir degančią Maidano aikštę. Po Kovo 11-tosios Jonavoje tradicinio bėgimo, Kosmonautikos dienai sukurtos problemos,  balandžio 17-osios Daukanto aikštėje pareklamavimo gana gausaus, iki gegužės 6 d. turėjau pertrauką. Tą dieną gausiau pareklamavau Adolfo Klimo vardo forume Naglio Puteikio ir Artūtro Zuoko susitikimą skirtą Žmogaus teisėms. Ir gausiau pareklamavau gegužės 15 d. po I-ojo prezidento rinkimų turo, atskleistąją knygos "Kalės istorijos" juodąją rinkiminę technologiją (apie ją atskirai žemiau) ir minėtą gegužės 17 d. fotoalbumą, prieš kuriuos pastaruosius 2 darbus buvo atliktos labai negražios 3-jų grupės narių provokacijos, dergiančios viešai Violetinę idėją, apie kurias detaliau žemiau pateiksiu. Po jų tapo aišku, kad tie 2 mano kūriniai tapo kažkaip kenksmingi Gegužės 17 grupei.                                     .         
Išvada:
Prie šių atliktų darbų ir prie jų diskusijų kelių šimtų valandų kruopštus kūrybinis darbas su fotošopo ir kitomis programinėmis įrangomis mano šios grupės kolegų bendraminčių buvo įvertintas pašalinimu iš grupės net neaišku, už ką.                                                                        .
 

Labai keista, kad vienos paros laikotarpiu buvau pašalintas dar iš dviejų tos pačios Garliavos istorijos pakraipos grupių, o minėtas Dorulis Žvirblis dabar visur rašinėja kad aš, neva, visus "šmeižau". O tai yra didelė netiesa. Kritikavęs esu nežymiai tik Renaldą Ščiglinską ir ypatingai kritikavau tik Sigitą Martinavičių. Daugiau ką kritikuoti iki išmetimo neturėjau ką ir už ką. Keista, kad iš Žemaičių grupės (moderatorius Dainius Spučys) buvau pašalintas, irgi, kurioje retai pasirodydavau ir tapau pašalintu, kai Dorulis Žvirblis mane bepročiu-psichiniu ligoniu išvadino, už ką jis gavo pastabą iš žymaus žiniasklaidos veikėjo Roberto Čyvo. Ten, diskusijos eigoje, man atsakinėjant į klasymus, tapau užblokuotu, nors įžeidinėti ką nors nėra mano būdas. Mat prieš keletą valandų buvau pirmiausiai pašalintas iš uždarosios grupės "Patvoriniai (slapta)", kurios moderatorė yra LŽTGA Gegužės 17 d. grupės vadovė (sakosi, kad tik "koordinatorė") Tatiana Narkevičienė.

Prasidėjo keista istorija, kai pamačiau poną Dorulį, mane vadinantį "bailiu", kad, neva, nuo kažko "šalinuos". Patyrinėjęs grupes, atradau pastarojoje T.Narkevičienės moderuojamoje Aušrinės Balčiūnės (tikriausiai, A.Balčiūnienės) be jokių įspėjančiųjų F.b. nuorodų REIKALAVIMĄ (ne prašymą, o reikalavimą) MAN LIUDYTI TEISME. Tam buvo sukurta josios tema. Nustebau, kad šitokiu: ne asmeniniu, o viešu ir keistu būdu "organizuojamas" liudijimas, kur man buvo nieko neaišku, kokioje byloje ir ką liudyti. Nieko nesuprasdamas, bandžiau klausinėti, o tada mane pradėjo įžeidinėti. Pamenu, tvardymuisi dėjau dideles pastangas, kol paaiškėjo, kad artėjančiame baudžiamajame teisme Kaišiadoryse REIKALAUJAMA NETEISINGAI TEISME LIUDYTI, dėl ko pradėjau aiškinti, kad neteisingas liudijimas tik pakenks kaltinamajai. Mat, man buvo reikalaujama pateisinti smurtą, atliktą prieš žurnalistą, reikalaujama buvo liudyti, kad žurnalistas buvo vertas užsipuolimo ir, matyt, jo sumušimo, kas matosi filmuotoje medžiagoje. Tačiau, aš kaip pedagogas, bet kokio smurto teisinti negaliu. Tai man pradėjus aiškinti, staiga, ponia Aušrinė ištrina dvi temas, kuriose aiškinau teisinį savo požiūrį, labai kenksmingą ir grėsmingą Garliavos istorijos įvykių vertinimo raidai. (Apie tai Asociacijai parašysiu antrą raštą.) Supratau, kad ponia Aušrinė ištrynė temas todėl, kad paslėpti nuo visų bendraminčių nekorektišką elgesį su manimi, kaip su vyresniu žmogumi. Tose temose iki ištrynimo, diskusija vyko spontaniška tik kokių poros valandų laikotarpyje mažai kam stebint mūsų diskusiją. Po to staiga atsiranda Tatianos Narkevičienės tema dėl mano būtino šalinimo iš grupės. Čia pat Edvinas Marčenkovas jai pritaria ir be jokių kitų svarstymų man prapuola įėjimas į šią grupę.

Iš viso to akivaizdu, kad mano liudijimas net, matyt, nebuvo reikalingas, o buvo kažkokiu tikslu žaidžiama su manimi, bijant, kad galiu būti kvailas ir sutikti liūdyti absurdą. Galima spėti, kad visų mūsų bendraminčių tarpe norima, tikriausiai, mane apkaltinti byloje atsiradusiu  žurnalistu Neriju Povilaičiu, kaip nukentėjusiu ir jo buvimu byloje apkaltinti mane, kad atsisakau prieš jį liūdyti. Iš atsiliepimų pamačiau, kad jau yra apgautųjų, manančių, kad, neva, per mane žurnalistas atsirado bylose ir dabar labai kažką rašinės iš tų bylų. Tai yra netiesa, nes Aušrinė Balčiūnė man pareikalauja liūdyti po įvykusio pirmojo teismo posėdžio, kuriame teisiamajai Gretai REIKĖJO ATSIPRAŠYTI, PRAŠYTI SUSITAIKYMO ir tada žurnalistas po susitaikymo galėjo būti nenukentėjusiu ir jam bylos tada nebūtų prieinamos. Apie tai detaliau dėstysiu kitame rašte, koks yra pavojus Asociacijai ir visam Garliavos įvykių teismų procesui, Tatianai Narkevičienei nesuorganizavus teisiamosios atsiprašymo ir dabar savo kaltės vertimo man.

Labai keista, kad Tatiana Narkevičienė mane kritikuoja, kad aš nežinau visų bylų detalių, ir, kad negaliu turėti jokios nuomonės. Bet, deja, IŠ REIKALAVIMO NETEISINGAI LIUDYTI TEISME, PAŽEIDŽIANT ELEMENTARIAUSIĄ TEISINĘ ETIKĄ, susidariau artėjantį didelį pavojų. Tuo labiau, kad LŽTG Asociacijai priklausančios grupės vadovė T.Narkevičienė rašinėja, kad be manęs liūdys kiti liudininkai, kodėl buvo butinas smurtas prieš žurnalistą. Todėl ruošiu Asociacijai dar kitą raštą, įspėjantį apie didelę grėsmę teisių gynimo idėjai.

 Perspėju, kad ši; Asociacijai priklausanti  F.b. grupė pastaruoju metu tapo labai neskaitlinga, jos diskusijose dalyvauja vos 4-5 asmenys. Tai Asociacijos pirmininkas Romualdas Povilaitis,  grupės lyderė ar vadovė Tatiana Narkevičienė, aktyviausias diskutuotojas Dorulis Žvirblis, Garliavos gyventoja, DKpp buvusi  aktyvi kūrėja ir Garliavos šturmo liudininkė "Vilė Vijolė" bei dar viena moteris pergyvenanti dėl juvenalinės justicijos (jos vardo ir  pav. neatsimenu). Daugiau, lyg, ir nesimatė nei diskutuojančių, nei besilankančių šioje grupėje, nes labai smuko josios lankytojų skaičius, matyt, dėl grupės vadovės Autoritarinių grupės veiklos metodų, kurių  negaliu nurodyti, nes jų nekėliau ir į grupės veiklos stilių nesikišau.

  Todėl šį brutalų manęs pašalinimą vertinu kaip kažkokį sąmoningą dar sunkiai suvokiamą ir netikėtai klastingą GRUPELĖS SĄMOKSLĄ, greičiausiai, INSPIRUOTĄ Violetiniam judėjimui ir Asociacijai PRIEŠIŠKŲ IŠORĖS JĖGŲ, matyt, su tikslu eliminuoti sklaidą mano publicistinių rašinių bei teorinių hipotezių dėl galimos Garliavos mergaitės sveikatos pablogėjimo priežasčių. Prieš mane suregztas sąmokslas labai keistai sutampa po pirmojo prezidento rinkimų turu.  Mat, aš svarbiausių Lietuvos politikų bei premjero F.b. sienose bandžiau pateikti rinkiminės juodosios technologijos demaskavimą su savo sukurtu fotosiužetu "Vaiko klyksmo džiaugsmas". Jame pavaizdavau prieš vaiką panaudoto smurto kraupią sceną, palyginęs ją su rinkimų išvakarėse pristatytos knygos "Kalės istorija" autorės Laimos Lavastės Z.Balčyčio apsikabinimą, kuris buvo pademonstruotas visų Lietuvos televizijų žiūrovų akivaizdoje, transliuojant iš socialdemokratų rinkiminės būstinės. (priedas 1)

Fotosiužeto juodosios technologijos aprašymą grindžiau per rinkimų išvakarėse organizuotą, mano supratimu, neteisėtą L.Rytas žurnalisto Arūno Karaliūno publikaciją "N.Venskienę mirtinai įbaugino slapti įrašai". (http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/n-venckiene-mirtinai-ibaugino-slapti-irasai.htm)

  Jie neteisėti, nes, matyt išgalvoti arba nusiklastamai aplaidūs, tik prieš rinkimus skelbiant, nes tokiems įrašams buvus, vaiką galima buvo paimti gražiuoju be smurto prieš jį. Todėl Andrius Lobovas ir Audronė Skučienė generalinei prokuratūrai parašė pareiškimą baudžiamajai bylai iškelti. Apie tuos įrašus dabar rašinėjo ir dabar rašinėja L.Lavastė, rašydama absurdą, kad "mergaitė veržėsi pas mamą". Jei tokie įrašai ir buvo, tai tuo labiau smurtas prieš vaiką buvo net labai nusikalstamas.

Kadangi, aš rinkau parašus vienam kandidatui kandidatuoti prezidento rinkimuose ir rinkau iš man pažįstamų žmonių, todėl pokalbiuose su jais puikiai įsitikinau sociologiniu vaizdu  žmonių suklaidinime apie, matyt, išgalvotus slaptus įrašus, nes jei jie ir buvo, tai tuo labiau yra nepateisinamas smurtas prieš vaiką teismo vykdymo metu. Ir kadangi aš kaltinu psichologijos ignoravimą teisinėje praktikoje, rašinėdamas apie tai straipsnius, todėl čia prieš mane ir galėjo būt suregztas su manim susidorojimas, kad aš nutilčiau ir pagal LŽTGA grupės aktyvų narį Dorulį Žvirblį nerašinėčiau savo "nesąmonęs, feljatonus", ką jis visur dabar apie tai rašinėja, net neturėdamas tam reikiamo nei pedagoginio, nei jokio išsilavinimo. Tuo labiau, kad apie jį, kaip turintį pravardę "Snaiperis", visa Lietuvos žiniasklaida rašė straipsnius "Violetinė armija priešų ieško tarp savų". Šis straipsnis labai pakenkė Tie-SOS akcijų idėjai, nes jis pasirodė iš kart po Nemuno krantinėje įvykusia jaunimo akcija, po kurios Dorulis Žvirblis (Snaiperis) pakliūvo į profesionalaus policijos agento Valdo Valiūno provokaciją. Tas agentas apie Dorulį pasakė, manau, visiškai teisingus šiuos žodžius:  "Nesakau, kad violetinėje stovykloje visi agresyvūs. Tačiau ten yra didelė dalis nestabilios psichikos žmonių, smarkiai kenkiančių judėjimui. (http://www.delfi.lt/archive/violetine-armija-priesu-jau-iesko-ir-tarp-savu.d?id=58972975#ixzz34oKe8XaD )“ Čia dėl pono Dorulio psichikos, gal, kiek ir perdėta, nes su juo esu artimai susipažinęs ir aiškiai pamačiau, kad jis už savo veiksmus yra atsakantis. Todėl jo nuolatinius mane pradėtus persekiojimus galiu vertinti kaip norą užimti policijos profesionalaus agento Valdo Valiūno vietą, kuris yra sukonfliktavęs su policija (skaitykite: „ Slaptasis agentas – atviras ir nusivylęs (interviu) „ ( http://www.lrytas.lt/-13839370551381937100-slaptasis-agentas-atviras-ir-nusivyl%C4%99s-interviu.htm ) ir kad ponas Dorulis, galimai, svajoja tapti agentu, atsiskleidžia sukūręs F.b. būseną apie save pavadinimu „Agentas 005  pagal Vytenis Aleksandraitis „ ( https://www.facebook.com/dorulis.zvirblis/posts/320647611422114 )  Tame pavadinime jis, įkėlęs mano pavardę ir vardą, aiškiai meluoja, nes aš niekur pono Dorulio žodžiu „agentas“ nesu vadinęs, nes aš dar nesu nuprotėjęs, kad „agentu“ vadinčiau neturinčio jokio išsilavinimo ir keistokai provokatorišką asmenybę, kuri lengvai pakliūna į agentų akiratį ir įsivelia į agentų suplanuotas provokacijas. Todėl ir Asociacijai siūlyčiau atsiriboti nuo į provokacijas linkusiu ponu D.Žvirbliu, kuris, kažkaip keistai išvengė žiniasklaidoje minimos baudžiamosios atsakomybės už įkliuvimą į šį konfliktą su profesionaliu policijos agentu.  Tai labai keista, intensyvaus Garliavos istorijos dalyvių persekiojime, o čia po akivaizdaus profesionalaus policijos agento sužalojimo nėra jokios sužalotojui bylos. Siūlau susimąstyti.

 

 Bet, svarbiausia, siūlau apsvarstyti teisnius neteisingo mano pašalinimo iš LŽTGA grupės veiksmus. Be to siūlau pasvarstyti, kodėl buvau pašalintas iš grupės už pasiūlymus mano, kaip pedagogo, turinčio  40 m  darbo patirtį ir kaip kaip besidominčio mokslinėmis teorijomis bei dalyvavus Sąjūdyje dėl teisingumo įtvirtinimo. Kodėl reikėjo mane šalinti, kai atskleidžiau neteisingų veiksmų galimai liūdną baigtį? Kodėl po pašalinimo dabar esu šmeižiamas nebūtais dalykais, kaip mane „blokavimas“ ir pan.? Pabrėžiu, dėl Ukrainos įvykių vertinimų pastaruoju metu mane blokavo tik prorusiškai nusiteikę asmenys, kurie neatlaikė mano argumentų kalbos. O kad mano bendramintis ir bendražygis politinis Edivnas Marčenkovas nuo manęs užsiblokavo, tai labai didelė paslaptis, kurią atskleidus, gali daug kas paaiškėti.

 

 PRIEDAS-1

 

ŽIŪRĖKIME, KAS DĖJOSI MANO SUKURTOJE TEMOJE, KAI DEMASKAVAU SOCDEMŲ JUODĄJĄ TECHNOLOGIJĄ -  TAI MANE SAVI „PATVORINIAIS“ APSIMETANTYS SUMALĖ Į MILTUS. PASIGROŽĖKITE, KAIP MAN MŪŠYJE SAVI Į NUGARĄ KIRTO PEILIU L  J

 

 

PROVOKACIJOS TECHNOLOGIJA DĖMESIUI NUTRAUKTI IR PAGRINDINĖ UŽSIMASKAVUSI PROVOKATORĖ TARP SAVŲ, tai „Lina Aš“ , galimai Lina Šliuževičienė, kurios nebuvo įmanoma atpažinti ir kaip ji save labai įdomiai demaskavosi

 

Kad suprasti, kas yra kas, noriu pademonstruoti, kaip rinkimų išvakarėse, kur mano buvusi kolegė Neris-Karpuškaitė-Akelaitienė, labai nusiteikusi prorusiškai ir už socdemų kandidatą, už tų, kurie projektavo Garliavos mergaitės pagrobimą pagal  Rimantės Šalaševičiūtės planą, ir kurie Neringos venckienės buvo pagrindiniai laisvės apribojimo Seime iniciatoriai (Aušrinė Pavilonienė, A.Saulis),  ir kai poetė-mano kolegė Neris agituoja už socdemus, pažiūrėkite, koks spektaklis įvyko su man tada neatpažinta „Liną Aš“: 

 

·  Lina Aš pinigai pinigai pinigai.... Vyteni, Vyteni... Stai ir visos vertybes kaip ant delno.

egužės 15 d., 03:48 · 1

·  Vytenis Aleksandraitis Taip, Lina As, už tuos pinigus ir provokacijos visokių persivertusių martinavičių, ir dabar BALSUOKITE UŽ TUOS, KURIE DŽIAUGIASI VAIKO RIKSMU gegužės 17-osios išvakarėse, triumfuodami pergalėje prieš vaiką.

Vytenis Aleksandraitis's photo.Gegužės 15 d., 03:57

·  Lina Aš nereik cia dirbtinai vazinetis per sazines zmonems,kai paciam doleriukai akyse sukasi. ·  Gegužės 15 d., 04:01

·  Vytenis Aleksandraitis Nu, čia jau kažką neaiškaus Tamsta, Lina As, parašėte. Apie kokią ir kieno sąžinę Jūs čia sumalėte? Ką čia turėjo mintyse Lina As apie kažkokį mano važinėjimą per kieno sąžinę? Per tuos, kurie vaiką pagrobė per prievartą? Ir prie ko čia mano akys? Iš kur Tamsta, Lina As žinote, kas mano akyse sukasi? Iš kur Jūs žinote, kokią aš valiuta dažniausiai vartoju?

Vytenis Aleksandraitis's photo.Gegužės 15 d., 04:08  

·  Lina Aš ai, Vyteni...Gegužės 15 d., 04:08 · Redaguota

Redagavimo istorija:
 
Lina Aš ai, Vyteni. Velniop jus ir jusu romanus.Gegužės 15 d., 04:08
 Lina Aš ai, Vyteni...Gegužės 15 d., 04:09

 

·  Vytenis Aleksandraitis Čia kas mano romanuose nepatiko? Nepatiko, kad aš prieš prievartą prieš vaikus? Jums vaikų kankinimas patinka?

Vytenis Aleksandraitis's photo.Gegužės 15 d., 04:14

·  Lina Aš del Dievo, Vyteni, raminkites arba pasiusiu velniop.Gegužės 15 d., 04:15
· 

·  Vytenis Aleksandraitis Jūs atsakykite į klausimus, o ne mane raminkite. Jei kažką neaiškaus parašėte, tai, būkite maloni, paaiškinkite, o ne raminkite. Kieno aš sąžinę užgavau? Per šitų policininkų sąžinę pervažiavau? Negi Jūs už tų policininkų smurtą? Negi negalima buvo gražiuoju išsivesti vaiką? Būtinai smurtą reikėjo prieš vaiką naudoti ir dar visai Lietuvai jį demonstruoti?

Vytenis Aleksandraitis's photo.Gegužės 15 d., 04:21

·  Lina Aš Vyteni, as dar abejojau,kad jus trenktas. Gegužės 15 d., 07:58

·  Dorulis Žvirblis Linute tai tik gyditojų kompetencijaGegužės 15 d., 08:52 · 2

  Lina Aš apie ka? Gegužės 15 d., 08:53

·  Liudmila Ananko Ir tai vadinasi demokratija? Po tokios reklamos labai tvirtai noriu balsuot už Balčytį.Gegužės 15 d., 12:06 · 2

·  Smeli Smelisimus Vistik Grybe geriau, jei ne Grybe juvenalke turetumem jau dabar, o kol kas socdemai ja tik aktyviai stumia.Gegužės 16 d., 00:33 · 1

 

ŽIŪRĖKIME, KAS DĖJOSI MANO SUKURTOJE TEMOJE, KAI DEMASKAVAU SOCDEMŲ JUODĄJĄ TECHNOLOGIJĄ -  TAI  „PATVORINIAIS“ APSIMETANTYS SUMALĖ Į MILTUS  MANE. PASIGROŽĖKITE, KAIP MAN MŪŠYJE SAVI Į NUGARĄ KIRTO PEILIU L  J

 

Prašyčiau atkreipti dėmesį, kad ši tema buvo paskleista beveik visų Lietuvos politikų ir net premjero facebook-o sienose ir jų sąrašas pateiktas po mano temos (po juodosios technologijos demaskavimo) pristatymo, kaip LTGA Gegužės 17 d. grupės nariai (Aušrinė Balčiūnė, Dorulis Žvirblis ir Tatiana Narkevičienė, užsistoja keitusio politinį nusistatymą prieš  DKpp ir Violetinį judėjimą Sigito Martinavičiaus ištikimiausiąją pagalbininkę – profesionaliąją provokatorę, keičiančią politines nuostatas ir F.b. draugus pagal S.Martinavičiaus, matyt, nurodymus, tai buvusią „Liną Šliuževičę“, dabar persivadinusią, matyt, provokacijų tikslu į „Liną Aš“ projektą, kuri ir ATLIKO NUOSTABŲ PROVOKACINĮ PROJEKTĄ.  Šį spektaklį stebėjo šių politikų F.b. draugai: Algirdas Butkevičius, Naglis Puteikis, Juras Požela,Gintaras Steponavičius, Gintaras Songaila, Ramūnas Karbauskis, Kirkilas Gediminas, Edmundas Mulokas,Gediminas VagnoriusAndrius Kupčinskas, Valdas Vasiliauskas, Aurelija Stancikienė, Saulius Stoma,Andrius Mazuronis, Gintaras Aleknonis, Rūta Janutienė, Giedrė Gorienė, Dainius Radzevičius, Rūta Zabielienė, Neringa Venckienė, Audronė Skučienė,Raimundas Čiegis, Dainius Danilevicius, Giedrius Bielskus, Remi Stakeliunas, Gintaras Dručkus, Dainius Kepenis, Artūras Račas, Tomas Dapkus, Tomas Čyvas, Edvinas Marčenkovas, Arimantas Dumčius,Vytautas Budnikas, Christian Nekvedavicius,Romualdas Povilaitis, Audronė Klimavičienė, Algirdas Jankauskas, Mar Aukse, Rūta Markauskaitė, Angelina Saldauskaitė, Aušrinė Balčiūnė, Dorulis Žvirblis, Saulius Kovalskas, Neris Karpuškaitė Akelaitienė,Edmundas Limantas, Remigijus Paciukonis, Татьяна Наркявичене Васильченко, Tatjana Žgv, Raimundas Šmigelskis, Andrius Lobovas, Kovotojas Drąsius Kedys. (Neaktyvios pavardės tų, kurie, matyt, pasipyktino šiuo mano socdeminės juodosios technologijos demaskavimoir mane išmetė iš F.b. draugų, kaip  E.Marčenkovas ir kirti aršiausi socdem-ai, arba, tik išmetė iš savo sienų šią demaskaciją)

Nukopijuota ssvarbiausiais fragmentais iš  čia: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=747859385254429&set=a.153490474691326.29307.100000911233614&type=1&theater

 ·                                 Jurijus Subotinas · TAI KAS 3.14sa PROTA, AR 3.14ZDEIKIS AR RASKA 3.14DERASKA? http://www.delfi.lt/.../r-jukneviciene-kariuomene-nebuvo... Gegužės 16 d., 11:54 · Patinka

·                                 Vytenis Aleksandraitis Ką čia Įkėlė? Puslapis neatsidaro. PAPRAŠYČIAU Subotino RAŠYTI KULTŪRINGAI-- nes trinsiu chuliganiškus parašymus.Gegužės 16 d., 11:58 · Redaguota · Patinka

·                                 Jurijus Subotinas · Su tokiais as dar per kulturingai kalbu. Jie turi prie parasos sedeti ir atgailauti uz tuos nusikaltimus kurios surganizavo ir ivykde budami sajudinei gaujoj.Gegužės 16 d., 12:07 · Patinka

·                                 Vytenis Aleksandraitis Prašau neįžeidinėti Sąjūdžio, kuriame ir aš jo taryboje buvau. Subotinikišku žargonu "Gauja" susidarė, kai nuo Sąjūdžio atsiskyrė partijos, kurių vadai susivienijo į KLANĄ. Taip jį reikia vadinti. Todėl dar Sąjūdis atsigaus, jei tokių provokatorių kaip J.Subotino nebus. Todėl pono Jurijaus prašyčiau reiškinius politologinius vardinti teisingais terminais.Gegužės 16 d., 12:15 · Patinka · 1

·                                 Jurijus Subotinas · DAR KARTA SAKAU NEISMANELIAMS, KAD SAJUDINE GAUJA LIETUVOJE SUORGANIZAVO PSEUDOKOMUNIAGOS savo istikimu tarnu KGB znyplemis. Ju tikslas buvo - paversti jiems priklausancia unitarine valdzia, kuri tuomet pradejo klybeti - i zymiai jiems naudingesni ir patodesni dalyka - I KAPITALA APVAGIANT LIETUVOS ZMONES. O sukiai "laisve, nepriklausomybe, demokratija" atliko pseudokomuniagoms patogios priedangos vaidmeni. Suprantama, kad visa tai buvo daroma su tuometinio gorbaciovinio Kremliaus leidimu ir nurodymu. Tam ir buvo atvaziaves ir Slinkovas, ir pats Gorbaciovas ir Jakovlevas - tik po tuo buvo isteigtas pseudokomuniagu "sajudis".O TOKIE PSEUDOKOMUNIAGOS KAIP OZOLAS, GENZELIS, JUOZAITIS, PRUNSKIENE ir kiti aferistai - "ibego i ishminuota lauka" ir vaidina kad"iskovojo nepriklausomybe". JIE MULKINA IKI SIOL LENGVATIKIU IR KVAILUS LIETUVOS ZMONES, kadangi zmones nezino tiesos.Gegužės 16 d., 12:28 · Patinka · 3

·                                 Aušrinė Balčiūnė siulyciau padugnes komentarus ismestiGegužės 16 d., 12:53 · Patinka · 2

·                                 Vytenis Aleksandraitis Šiek tiek teisingai J.Subotinas rašo, bet daug kur ir grybauja su Ozolu ir kitais. Sąjūdis atsirado ne vien Lietuvoje. kai buvau ekspedicijoje Karelijoje, susipažinau su Sergejumi Belozercevu - Petrozavodsko pedagoginio instituto filosofu, kuris tapo Karelijos nacionalinio atgimimo vadu. Jis ir buvo išrinktas į AT Kremliun, ne taip, kaip Lietuvoje mano partijos (LDP) atkūrėjas, tik iš lagerio sugrįžęs politinis kalinys ir poetas Povilas Pečeliūnas, kuris bolotiravosi, bet KGB buvo nunuodytas radioaktyviomis medžiagomis ir mirė Vilniuje prieš pat rinkimus. taigi per sausio 13-tąją aš Sergejui į Maskvą skambinau ir jis per naktį Raudonojoje aikšteje su kitais Liaudies Deputatais surengė manifestaciją Lietuvai palaikyti. todėl gorbačiovas apsiramino ir už jo apsiraminimą jam kainavo Forose suėmimas. Šis filosofas buvo garsios pasaulyje mokslo daktarės ir profesorės ETNOPSICHOLOGĖS Galinos Starovoitovos kolega, pagal kurios metodus ir mes tyrinėjome karelus jo epo Kalevala užrašymo vietas. Tada matėme (Baltijos kelio metu), kad karelai nori prisijungti prie Suomijos ir su jais taikoje bei geruose santykiuose gyvenatys rusai taip pat NORINTYS BŪT ŽMONĖMIS, IRGI PRITARĖ PRIE PRISIJUNGIMO PRIE Suomijos IDĖJAI. Todėl nenuostabu, kad Galina Starovoitova buvo nužudyta, o Sergejų - mano pažįstamą nužudė prie Maskvos Koroliove gruodžio mėnesį prieš pat Krymo referendumo suplanavimą. Tai buvo prevencija, kad šis referendumas neužkrėstų karelų jungtis prie Suomijos, o Kurilų salų prie Japonijos. Palaidotas Sergejus Uljanovske (Simbirske) prie savo tėvo, taip pat filosofo,kuris nebuvo teisiamas už demokratines pažiūras todėl, kad buvo aklas dėstytojas. Laidojant Sergejų, buvo pasakyta, kad tokie žmonės Rusijai nereikalingi. http://padalko-y-d.livejournal.com/266650.html

Прощай и прости, дорогой мой Сергей Владимирович Белозерцев ...padalko-y-d.livejournal.comПрощай, дорогой мой брат (конечно, не по крови ...) Серёга ... 2 декабря 2013г. ... Žiūrėti augiau

Gegužės 16 d., 13:00 · Redaguota · Patinka ·Pašalinti peržiūrą

·                                 Vytenis Aleksandraitis UŽ NECENZŪRINIŲ ŽODŽIŲ NAUDOJIMĄ Subotino KOMENTARAS IŠTRINTAS. Gegužės 16 d., 13:08 · Patinka

·                                 Rytis Mirončikas Juriju Subotina ne pirma karta matau reiskiantis. Esu mates kaip jis chamiskai izeidinejo moteri su savo poslais komentarais. Zemas lygis taip reikst savo nuomone Gegužės 16 d., 15:08 · Nebemėgti · 2

·                                 Vaidas Valiukevicius Vyteni, per daug sudetingai tu cia, subotinas neatrasys nieko, skaityssavaite kol supras Gegužės 16 d.,:10 · Nebemėgti · 2

Lina Aš as kazko nesupratau,ar Vytenis LOBOVO "sienoje" tvarkosi kaip savoje - trina komentarus ? Gegužės 18 d., 09:27

Vytenis Aleksandraitis Kokius čia provokacinius klausymus uždavinėja Lina As? Nuo kada aš savo sienoje negaliu išsitrinti chuliganų su keiksmažodžiais komentarus? Ir prie ko čia tas Andrius Lobovas? Jo sienoje mano tema pradėta ir aš joje ką noriu, tą darau. Kodėl Lina As uždavinėja jau ne pirmą kartą labai keistus klausymus?Gegužės 18 d., 15:11 · Patinka

·                                 Is But Nematau Linos As komentarų.  Matyt kažkada užblokavo.Gegužės 18 d., 15:33 · Nebemėgti · 1

·                                 Is But Jei tai buvusi Li Na (Lina Š.), tai puikiai pamenu dėl ko. Susiginčijiom dėl seksualinių mažumų :)). Šiaip gana sukalbamas žmogus. Kiek pamenu kartu su Ščiglinsku KGD administravo, paskui susipyko dėl angelo. Taip, kad ji tikrai jūsų pusėje Gegužės 18 d., 15:55 · Patinka

·                                 Vytenis Aleksandraitis Taip Is But, čia, matyt, kažkokia provokatorė. Kai temoje, kur Neris Karpuškaitė Akelaitienė ir Raimundas Čiegissukūrė, įdėjau savo sukurtą šį siužetą šios temos, tai, štai, ką Lina As parašė:

"Lina Aš rašo: "nereik cia dirbtinai vazinetis per sazines zmonems,kai paciam doleriukai akyse sukasi."
Parašė Gegužės 15 d., 14:01"

Čia ir iškyla klausymas, kodėl Linai As nepatiko šis siužetas. Apie kieno "sąžinę" man pradėjo priekaištauti? Prie ko čia tie "doleriukai mano akyse"? Kol kss pensiją ne doleriais gaunu. Be to man už šitą siužetą, tikrai, niekas nemokėjo. Tiesa, aš savo komentare buvau paminėjęs visokius provokatorius martinavičius. Tai, gal ji už šitą provokatorių užsistojo? Tiesa, pažįstu tokią Liną, panašią į šią moterį, kuri buvo Sigito didelė užtarėja, ji juo labai buvo įtikėjusi, ji ant Kauno marių kranto su Sigitu angelą restauravo. Be to su Renaldu Ščiglinsku buvo atvažiavusi į Jonavą, kai buvo teisiamas Andrius Lobovas - NUOTRAUKOS diptiko dešinėje apačioje su violetiniais plaukais.
Bet Lina As, tikrai, ne ta moteris turėtų būti, nors jo nuotrauką valkioja. Jos profilis F.b vadinosi kitaip. Bet to su ta moterimi esu labai daug siskutavęs telefonu. Ji čia tokių nesąmonių, tikrai, nerašinėtų. Matyt, kažkas jos profilį padarė ir ją nori kompromituoti. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=560622840644752&set=pb.100000911233614.-2207520000.1400418139.1&type=3&theater

NuotraukaMetraščio nuotraukosAndrius Lobovas savo teismo nuosprendžio dieną - 3
diptikas: PO NUOSPRENDŽIO-1Sukūrė: Vytenis AleksandraitisGegužės 18 d., 16:11 · Redaguota · Patinka ·Pašalinti peržiūrą

·                                 Is But Vyteni, aš jums gi sakau, kad ji ne provokatorė, o sena violetinė (jei tai Lina Šiuževičė (ar kaip ten. pan.). Ji ir angelą tvarkė ir visada tą jūsų pusę palaikė. Su Renaldu dėl angelo susipyko. Savų nebeatpažįstat? Sakyčiau Lina -žmogus dar galvojantis, ne taip, kaip daugumas feličitavų. · Patinka · 1

·                                 Is But Mane užblokavusi ta jūsų pažįstama Lina, kuri yra nuotraukose. Taigi, darau išvadą, kad Lina As yra ta pati. Ko piktinatės dėl aštresnio žodžio? Galėtumėt padaryt išvadas., Vyteni, o ne imti itarinėti tų, kas atvirai išsako savo pastebėjimus. Mokytojas nemoka mokytis iš savo klaidų? Gegužės 18 d., 16:20 · Patinka · 1

·                                 Vytenis Aleksandraitis Taip Is But, Lina Šliužaivičienė yra tokia, ir su ja, būtent, kalbėjausi telefonu. Gaila, sulūžus mano telefonui, praradau jo Nr. Ji įrodinėjo man, kad Sigitas, tikrai, klanui nėra parsidavęs, kad jis sieks ir toliau Seimo nario kėdės ir jis jau turi tam didelį įdirbį. Aš tada josios klausiau, kodėl Sigitas buvo nusiplovęs nuo bylos jo paties iškeltos G.Černiauskui dėl vaiko nešimo. Juk aš žadėjau jam mokslininko konsultaciją, dėl Holizmo būtino taikymo jurisprudencijoje. Jei teisme būtų įtikinęs jis, kad biologija nuo visuomenės nieko nesiskiria ir visuomenės reiškiniams būtina taikyti tai, ką biologai taiko jau nuo XX-to amžiaus pradžios, tai, tikrai, būtų įrodęs, kad advokatas G.Černiauskas pažeidė savo pareigybės kompetenciją. Todėl dabar norėčiau sužinoti josios nuomonę dėl josios bendražygio Sigito, kuri žegnojosi, kad jis ištikimas Violetinei spalvai. Tai buvo, kiek pamenu su F.b. profiliu "Lina Šliuževičė". O čia profilis "Lina As", kurios diskutavimo stilius, tikrai, ne toks, nei man gerai pažįstamos ponios Linos Šliuževičienės. Juolab, paprastai F.b. profilius niekas nekeičia, nesislapsto. Minėtos ponios profilis buvo ne slaptas, o čia kažkoks neaiškus. Tik šiandieną kai į josios nuotrauką pažvelgiau, tai supratau, kad čia kažkas ne taip.Gegužės 18 d., 16:40 · Patinka

·                                 Is But Viskas čia taip. Jūs tiesiog su ja pakalbėkit, nekeldamas sąmokslo teorijų. Jei Lina Š mane užblokavo, o Lina AŠ- to pačio žmogaus nuotrauka ir taip pat man nesimato, vadinasi čia tas pats žmogus. Nusiimkit kladrytę ir kalbėkitės su žmonėmis, o ne su kosmosu. Bijau, jog tampate labai paranojiškas, vietoje to, kad atviriau ir realiau žvelgtumėt. Gegužės 18 d., 16:53 · Redaguota · Patinka · 1

·                                 Aušrinė Balčiūnė Vyteni liaukites uzsiimineti pletkais kaip bobaGegužės 18 d., 19:06 · Patinka · 3

·                                 Lina Aš as jam tik ka paskambinau, kad suprastu,koks projektas esu. Nu visiskai nukvakes senas pirdzius!!!Gegužės 18 d., 19:07 · 2

·                                 Aušrinė Balčiūnė . Projektas -  Gegužės 18 d., 19:08 · Patinka

·                                 Lina  pridurti nebeturiu ka. Isvis, - as apsalusi,kaip senatvej susisuka protas!Gegužės 18 d., 9:09 · Redaguota · 1

·                                 Aušrinė Balčiūnė Cia nuo didelio rasto, kaip sakoma, isejo is krasto Gegužės 18 d., 19:11 · Patinka · 1

·                                 Lina Aš absoliutus nukvakimas !!! Gegužės 18 d., 19:12 · 1

·                                 Vytenis Aleksandraitis  Tik ką paskambino man kažkokia "Lina" telefonu +370...767 su visai ne Linos intonacija. Gaila, balso josios tembro nelabai pamenu. Bet šitaip rėkiančios aš jos dar negirdėjau. Prisimenu šią moterį labai kultūringu ir labai ramiu tonu kalbėjusią. Todėl dar kartą įsitikinau, kad tai, arba labai sutrikusios moters projektas  (paprastai po sutrikimų žmonės keičia F.b. profilius), arba čia Sigito Martinavičiaus keršto projektas. O, Aušrinė Balčiūnė galėtų pasižiūrėti, kad ne aš po šita nuotrauka pradėjau apie Liną As. Ji pirmiau prisikabino dėl ištrinto J.Subotino pranešimo. Aš su šita nuotrauka pavažiavau per socdemų ir policininkų sąžinę ir Lina As prisikabino prie manęs, kad aš per kažkieno "sąžines važiuoju". Tas prisikabinimas buvo temoje, kur poetė Neris temą pradėjo ČIA -https://www.facebook.com/neris.../posts/481127462019689...Gegužės 18 d., 19:40 · Redaguota · Patinka

·                                 Lina Aš tuojau pat istrini sita numeri, kitaip paduosiu i teisma, Vyteni, uz asmeniniu duomenu viesinima!!!Gegužės 18 d., 19:38 · 2

·                                 Lina Aš ir isgirsi mane dar ne tokia intonacija,patikek! Gegužės 18 d., 19:39 · 1

·                                 Lina Aš asilo kanopa!Gegužės 18 d., 19:42 · 1

·                                 Is But Na laaabai gaila, kad nematau Linos postų, bet jūsų paranoja jau peržengė ribas, Vyteni. Kokią teisę turite viešinti privataus žmogaus, jūsų bendražygio telefoną? Juk dabar visokie neprietėliai gali identifikuoti ir imti pvz. persekioti. Su jumis pavojinga turėti reikalų. Dar sykį pasidžiaugiau, jog esu anonimas. Gegužės 18 d., 19:43 · Patinka · 1

·                                 Vytenis Aleksandraitis Nu, štai, projektas demaskavosi visai.  O visai telefono numerio ištrinti net nesiruošiu kažkokių projektų, kurie į mano telefoną skambinėja ir mane terorizuoja klykiančiais balsais. Lai mano kolegos pamato tikrą to projekto veidą, kurie bendrauja ir telefonu su šiuo projektu. Gegužės 18 d., 19:51 · Redaguota · Patinka

·                                 Vytenis Aleksandraitis Is But, nereikia gyventi, kad neprietelius turėti, ir nereikia gyventi, kad F.b. profiliuose savo veidus slėpti, ar pavardes savo iškraipinėti Gegužės 18 d., 20:08 · Patinka

·                                 Is But Tik jau ne jums aiškinti, kaip kas turi gyventi. jau rašiau, kad su Lina net nematome viena kitos ir tikrai turime skirtingus požiūrius, bet aš niekada taip niekšiškai nebūčiau pasielgusi, kaip jūs. Turint tokius draugus, kaip jūs- priešų nereikia :))) Gegužės 18 d., 20:11 · Patinka · 8

·                                 Dorulis Žvirblis Puikus pastebėjimas ,aukso vertės Gegužės 18 d., 20:15 · Nebemėgti · 3

·                                 Vytenis Aleksandraitis Kur čia Is But mato "niekšiškumą", kai man į telefoną skambina kažkokie nepažįstami projektai (mano telefonas jų nepažįsta) ir kodėl aš dėl savo gyvybės apsaugos negaliu viešinti man paskambinusiojo telefono? Juolabiau, kad man nepažįstamoji, tikrai, su manim neadekvačiai kalbėjosi. O, kadDorulis Žvirblis mano "niekšiškumą" įvertino, tai čia irgi aukso vertės ATSISKLEIDIMO pastebėjimas. Sveikinu Dorulį tampančiu Sigito Martinavičiaus aklų užtarėjų gretas papildančiu 

 

Vytenis Aleksandraitis's photo.Gegužės 18 d., 21:48 · Patinka


Lina Aš istryne jis ta numeri po mano skambucio, kai issirekiau uz jo idiotizma.
Gegužės 18 d., 21:55 · 1

·                                  Ramunė Vilniškė Linute,nereikia rėkt,matai Dorulis viską žino-čia toks kabinimas Gegužės 18 d., 21:57 · Patinka

·                                  Lina  tu vyteni, rimtai pas medikus pasitikrink ,nes jau nebepameni,ka pries kelias minutes rasei-jo mat telefonas nepazista mano numerio. COPY-PASTE "Vytenis Aleksandraitis Taip Is But, Lina Šliužaivičienėė yra tokia, ir su ja, būtent, kalbėjausi telefonu. Gaila, sulūžus mano telefonui, praradau jo Nr." Cia KIENO numeri praradai suluzus telefonui ir koks projektas tau skambina, berazumi tu?!

·                                 Vytenis Aleksandraitis Gerbiama Ramunė Vilniškė, tai tegu Lina As paaiškina, ko ji užsipuolė mane dėl šios mano sukurto fotosiužeto. Kodėl ji pradėjo ginti vaiką grobiančių policininkų ir knygos "Kalės istorija" Laimos Lavastės sąžinę? Aš su Lina Šliuževičiene normaliai išsiskyriau, nesutapus mūsų požiūriams dėl Sigito Martinavičiaus, su kuriuo ji atstatinėjo paminklą prie Kauno marių. Ji tada dievino Sigitą, nors man jo tada elgesys buvo įtartinas. Taigi labai būtų gerai sužinoti, ką ji mano dabar, kai Sigitas jau rašinėja, džiaugdamasis, kad "vaikas išvaduotas iš Klonio gatvės." Ar Lina As pritaria dabar S.Martinavičiui? Ir, išvis, kodėl Dorulis Žvirblis po mano pastabos vėl ne į mano fotosiužeto temą čia apie mane varinėja? AR GALIME GRAŽINTI TEMĄ PRIE TO, KĄ PAVAIZDAVAU IR KĄ PARAŠIAU?Gegužės 18 d., 23:01 · Patinka · 1

·                                 Vytenis Aleksandraitis Taip, Marija Mar -KITOS BARIKADŲ PUSĖS, nes, matyt, vaiko gyvo jau nėra. Kol neįsiaiškinsimės, ar vaikas gyvas, ar jam nepakenkė prieš vaiką atliktas smurtas, tol bus BARIKADOS. O, Ramunė Vilniškė ir Dorulis Žvirblis galėtų pasigrožėti, kaip Sigito MARTINAVIČIAUS BENDRAŽYGĖ ŠIANDIENĄ NUOSTABIAI ATSISKLEIDUSI Lina As prikibo prie mano fotosiužeto, PRADĖJO POLICININKUS, ginti, pradėjo aiškinti, kad per jų "sąžinę" pervažiavau. Pasigrožėkite, Ramunė ir Dorulis-https://www.facebook.com/neris.../posts/481127462019689... Gegužės 18 d., 23:42 · Patinka

·                                  Татьяна Наркявичене Васильченко Vyteni jusu fotosiuzetas yra mazu maziausiai dviprasmiskas, ka turi bendro Balcytis apkabines nesuprasi kas per moteri ir vaizdai is desines? as irgi pasipiktinciau, negalima tos skausmo ir vaiko kancios pilnos nuotraukos kisti visur kur tik jums sauna i galva pridejus ir isvedziojus is ju nezinia ka, viska ka is jusu fotomontazo apie Balcyti galiu pasakyti,kad jis po sios jegos operacijos (2012 05 17 ) tylejo ,kaip visi smykiai, deja balsuoti uz kaska visvien reiks, man asmeniskai nepriimtinas nei vienas is kandidatu, yra nuomones,kad Balcytis seimos zmogus ne taip ,kaip Grybauskaite ... man Balcytis kandidatas kuri remia DP partija ,toks man nepriimtinas o D.Grybauskaite as asmeniskai negaliu atleisti geguzes 17d. ir del Deimantes ir del musu visu, galima buvo kaskaip kitaip vaika perduoti, dabar gi virs simto zmoniu turejo sunkiai kapstytis is potrauminio streso ir visiems i tai nusispjauti Gegužės 18 d., 23:54 · Patinka · 2

·                                 Donatas Klaipediskishttps://www.facebook.com/photo.php?v=617864628307704&set=vb.313137132113790&type=2&theater&notif_t=like Gegužės 19 d., 00:01 · Patinka

·                                 Vytenis Aleksandraitis Gerbiama Татьяна, aš šį fotosiužetą pratęsiu ir iš kitos pusės įdėsiu ir "mūsų Dalią". Bet Z.Balčytį, pirmoji apsikabino Laima Lavastė ir tai per visas žinias buvo parodyta. O ar mano nuotraukoje čia ta Laima, manau, kad nėra svarbu, vis tiek plaukai labai panašūs į autorės "Kalės istorija", per kurią Z.Balčytis išėjo į antrą turą, o ne Naglis Puteikis. O kadangi mes patys esame "šmikiai" nematydami ir nieko nedarydami iki rinkimų agitacijos, tai dabar ir turime situaciją, kad vis tik Dale Grybauskaitė, leidusi prievartauti vaiką, yra geresnė už socdemus, kurie konkrečiai prievartavo tą vaiką. Juk už Z.Balčyčio nugaros Seimo nariai... Pavilonienė, ... Saulis ir Rimantė Šalaševičiūtė bei Laima Lavastė. Tai ką, Tatiana, už jų įrankį siūlote balsuoti? Gegužės 19 d., 00:11 · Redaguota · Patinka

·                     Vytenis Aleksandraitis O dėl kandidato reklamos savikainos, Татьяна, tai reklama privalo būti išmintinga ir nereikia laikraščius brukti po visokias pašto dėžutes. Reikia reklaminius laikraščius ĮDAVINĖTI TIK Į RANKAS (tą nuostabią frazę pasakė Rūta Zabielienė) ir džiaugiuosi, kad tai įvykdžiau jos tokį nurodymą. Nereikia brukti laikraščio tems, kurie nenori. O tas, kuris paima su noru, tai ne tik perskaitys, bet ir kitam pasakys. Aš, pavyzdžiui, džiaugiuosi, kad pabendravau šitaip su savo miestuko gyventojais. Dabar po šito įvykio svarsto žmonės, ką toliau daryti. Bent, Z.Balčytis labai apgailėtinai atrodo prieš Dalią. Tai dar liūdniau, kad į antrąjį turą išėjusiojo niekas iš kandidatų neparemia, kaip nerėmė DKpp irgi į antrą turą išėjusių. Todėl demokratijai gali galas ateiti, jei ir toliau mes taip tęsime ...

Vytenis Aleksandraitis's photo.Gegužės 19 d., 02:15 · Patinka

·                     Lina Aš as abejoju,ar dar kam nors kils nors menkiausias noras nors ka nors sitam senam pirdziui rasyti - nebent uzsinores kazkas ekstrymo. Ekstrymas vadinasi "kiek as turiu kantrybes skaityti brieda nepasiuntes(-usi) Vytenio nx.?"Gegužės 19 d., 07:00 · 1(Lina Balčiūnė)

·                                 Татьяна Наркявичене Васильченко ka bepasakysim, jus visvien aiskinsit,kad netikite ir t.t., tai tikrai tapati moteris, nezinau ko jau jums truksta, nebent rastisko patvirtinimo, kad tai Lina? tesiog yra nemazai zmoniu,kurie jautriai reaguoja i jusu vedziojimus is nieko ilgiausiu diskusiju, maziau filosofiskai mastes, pasiulykit ka protingo ir realaus,ka daryti toliau o dar geriau imkites kokios iniciatyvos ir pats darykite, nes dabar cia tusti pokalbiai apie jusu loginius pamastymus Gegužės 19 d., 08:49 · Redaguota · Patinka · 1

·                                 Edita Edi Man jus juokingi zmones  tokie jautrus ,uzsivedat net galo ner... taip,Vytenis keistas zmogus,bet svarbiausia jau amziuje.kad ir ka sneka,vyresniam reik kazkiek pagarbos tureti,nemenkint ir nedurnint zmogaus. Gegužės 19 d., 08:59 · Patinka · 1

·                                 Vytenis Aleksandraitis Palaukite, Татьяна Наркявичене, ir Edita Edi, aš klausiu rimtai, o ne juokais, NES IR TA PATI MOTERIS GALI TAPTI KITA MOTERIMI, kaip tai atsitiko su Sigitu Martinavičiumi. Todėl aš net nesiruošiu ką nors realaus siūlyti, kai šitaip bendražygiai išsivertinėja. Užtenka, sudegiau su Sigitu, kai jam buvau suorganizavęs mokslininko pagalbą teisme dėl vaiko nešimo. Gegužės 19 d., 09:17 · Redaguota · Patinka

·                                 Татьяна Наркявичене Васильченко tai galejote Birutei pasiulyti ta pagalba, juk byla niekur nedingo, beto Sigitas savo pareiskimo neatsieme juk, tik buvo isvykes ir posedi nedalyvavo. Gegužės 19 d., 09:20 · Patinka

·                                 Vytenis Aleksandraitis Ką aš Birutei galėjau siūlyti, jei tik Sigitas suprato Redukcionistinį teisėsaugos stilių. Birutė net nesileido su manim į kalbas Klonio gatvėje per metines, gal, dėl laiko stokos. Todėl tik su Sigitu bendravau, telefonu viską aptarinėjau ir buvau paruošęs jam mokslininką žinomą pasaulyje, kad jis vaizdžiai papasakotų dėl Holizmo būtinybės gyvoje gamtoje (o jurisprudencija, tai taip pat gyvosios gamtos mokslas).https://www.facebook.com/photo.php?fbid=565336460173390&set=pb.100000911233614.-2207520000.1400458461.1&type=3&theaterNuotraukaMetraščio nuotraukosLietuvos GĖDOS DIENOS METINĖS -10Prie pasodintos liepaitė Birutė paminėjo, ka...Žiūrėti daugiauSukūrė: Vytenis AleksandraitisGegužės 19 d., 09:32 · Patinka · Pašalinti perž

·                                 Татьяна Наркявичене Васильченко man rodos jus uzpuole, nes siuzetas sumaketuotas nekorrektiskas o mintis palidincios ta ''fotomontaza'' brukamos,kaip absoliucia tiesa, nors tikrai toli grazu sitaip nera, pasikartosiu, negalima situ vaiko nuotrauku naudoti visur ir visada ir prie ju lipdyti savo mintis Vyteni, jolab reikalauti,kad besalygiskai su jumis zmones privalo sutikti, jei nesutinka ieskosite priezasciu, priekabiu,kaskokiu paaiskinimu, ar visa Lietuva turi zinoti,ka jums asmeniskai pasake Stancikiene? ar visa Lietuva turi zinoti Linos telefono numeri? moteris susinervino ir turi visiska teise nervuotis ir reiksti savo pikti, nesusilaike, nusikeike, pasitaiko, bet juk cia ne mirtina? Gegužės 19 d., 12:19 · Redaguota · Patinka · 1

·                                  Lina Aš Vyteni,JEI skaitytum, kas PARASYTA,o neuzsiiminetum savo interpretacijom, suprastum,kam ir ka rasiau. Dabar nebematau prasmes toliau gilintis ir dar kazka aiskinti. Esi paciuozes ir gana toli, todel man visiskai nusispjauti,ka apie mane manai ir i kuria barikadu puse statai. As zinau,ko noriu, ka matau ir ka zinau ir man visiskai vienodai,ka tokie kaip tu, apie mane galvoja. SUPRASTA??? Gegužės 19 d., 12:23 · Redaguota · 1

·                                  Vytenis Aleksandraitis Gerbiama Татьяна Наркявичене, jei siekiame DEMOKRATINĖS Lietuvos, tai net privalau parašyti, ką Seimo narė Aurelija Stancikienė pasakė. O ji pasakė, kad NEKOMENTUOS ir tai privalo žinoti Lietuva, kad Seimo narė negali komentuoti. O Linos As telefono numerio tik fragmentą parašiau tam, kad ir savo gyvybės apsaugai; kad fantazijų nekiltų "mano savižudybę" kažkam inicijuoti. Juk miškuose dažnai dirbu, žemėlapius sudarinėdamas. Ir todėl tokios Linos As TELEFONO FRAGMENTĄ demokratinėje valstybėje privalo žinoti visa Lietuva, kad kažkoks projektas man skambinėja paklaikusiu balsu. O juk šią beklykiančią buvau sutikęs už vairo sėdinčią, kai dviračiu važiavau. Ar sunku jai nesuvairuoti automobilio, kai ji blaškėsi tada, paminklo prie Kauno marių ieškodama? Pasiūrėkite, ką ji dabar čia rašo. Net nepaaiškina kas prie ko. Ką, šitaip socdemus gina, jų kandidatą antram turui? Ką, ir Tatianai šis kandidatas tinka, kad nemato mano fotosiužete ryšių? Ką, Tatianai ir Lavastės kūryba prie širdies, apsikabinusi Z.Balčytį? Negi per "Kalės istoriją", tikrai, pagal Tatianą Naglis Puteikis neprarado balsų? https://www.facebook.com/photo.php?fbid=577761258910735... Gegužės 19 d., 13:05 · Patinka

 

 

 

Vytenis Aleksandraitis's photo.

Vytenis Aleksandraitis Gerai čia Linai As šaipytis, košę užvirus dėl J.Subotino ištrinto komentaro  O gerbiama Marija Mar, kad Pedofilijos teisme ar buvo įrodymas koks? Ar buvo apklaustas teisme vaikas - pats svarbiausias objektas? Kodėl nebuvo paduotas skundas aukštesniajai instancijai - Aukščiausiajam teismui , o po to Strasbūrui? Kodėl? Todėl, kad valstybinė VTAT neduotų į teismą savo Valstybės? Ar nematote čia pasaulinio precedento? Kodėl Daukanto aikštėje rašoma su kreidelėmis?

 

Vytenis Aleksandraitis's photo.Gegužės 19 d., 15:17 · Patinka · 1

·                                  Lina Aš nukvakeli, pats savo kose verdi,-pats ir srebk. Gegužės 19 d., 15:18 · 1

·                                  Vytenis Aleksandraitis Ramunė Vilniškė, pasigrožėkite - Jūs ginate Liną As. Gegužės 19 d., 15:21 · Patinka

·                                 Татьяна Наркявичене Васильченко ziauriai grazu, jus sugebate zmogu isnervinti o jis piksta o isvadu nera, kaskaip Vyteni turite talenta idomiai destyti savo mintis, jei jau Lina sitaip apie jus, tai cia kaskas jau netaip ryskiai Gegužės 19 d., 15:43 · Nebemėgti · 2 (aš ir IsBut-L.stankūnaitės didelė gerbėja)

·                                  Vytenis Aleksandraitis Tai, būtent, Татьяна, kad Jūsų žodžiais "ČIA KAŽKAS JAU NE TAIP RYŠKIAI", jei moteris ne iš šio, nei iš to prisikabino, kad aš intriganto Jurijaus Subotino komentarą ištryniau. Pasigrožėkite, nuo ko čia viskas prasidėjo. Aš dar pradėjau ginti, kad šitaip užsipuldinėti Lina Šliuževičienė negalėjo, nes aš ją kultūringą prisimenu. O ji čia ėmė ir paskambino telefonu visai kitokia intonacija berėkdama, o ne ramiai kalbėdama, kaip su ja buvau įpratęs kalbėtis. Tad ar nekyla klausymas? Jei jau profilį pakeitė, tai kam tada reikėjo demaskuotis? O Is But rašo ne tiesą. Telefono numerį pataisiau po kokių 15-20 sek. Aš visad taisau parašęs, nes geriau skaitosi iš komentaro. Kai man ponia Lina paklaikusiu balsu paskambino, tikrai, nesupratau, ko ji norėjo. Kai perkroviau profilį, tada pamačiau jos komentarus. Aš jos numerio galą įdėjau, kad savi žinotų, kad su šita Lina Aš kažkas ne taip pasidarė, kuri NUOTRAUKOS dešinėje- apačioje violetinius plaukus nešioja. MATYT, ČIA KAŽKOKS SOCDEMINIS PROJEKTAS skirtas II-ajam turui 

Vytenis Aleksandraitis's photo.

 

·                                  Dorulis Žvirblis Tai jau taip vyksta nes Vytenis stiprei pasiklysta ,laukiam kada i dorybės kelia sugryš. Gegužės 19 d., 17:15 · Nebemėgti · 1

·                                  Vytenis Aleksandraitis AČIŪ, kad Dorulis Žvirblis "AŠ DORYBĖJE PASIKLYDĘS". Geras projektas, galutinai atsiskleidęs.  Gegužės 19 d., 17:27 · Patinka

·                                  Dorulis Žvirblis Vyteni džiugu kad jau nepuoli ,tai malonu ,bet daug žmonių ,moteryčių esi įžeides su savo nesamonyngais pamastymais ,juk dabar žmonės jau šviesūs ne 40 metai ,Vyteni drožk i tiesos kelią Gegužės 19 d., 17:31 · Patinka · 2

·                                 Dorulis Žvirblis MOTERYTĖS SAULYTĖS JAU VYNIOTIS KAIP UNGURYS Vytenis nepakeičiamas specialistas ir kūrinį per kelias sekundes sukurs Gegužės 19 d., 17:43 · Patinka · 1

·                                 ytenis Aleksandraitis Is But ĮSPĖJIMAS DISKUTUOTI Į TEMĄ ir niekais dėl keliolikos sekundžių neišsiginčyti. JEI BUS DISKUTUOJAMA NE Į TEMĄ, - KOMENTARUS TRINSIU. Prašau peržiūrėti, kas kas išdėstyta po foto siužetu ir diskutuoti apie tai, kas pateikta šioje temoje.Gegužės 19 d., 17:45 · Redaguota · Patinka

·                                 Dorulis Žvirblis Ot papuolė Holizmo maisteris nebežino kaip išsivyniot,mergužėlės prispauskit Vytenį kad sausas neišsivyniotu Gegužės 19 d., 17:48 · Patinka · 2

·                                   ina Aš lopas , prisimine,kad cia dar tema yra Gegužės 19 d., 17:48 · 1

·                                 Dorulis Žvirblis LINUTE pridurk meilėsGegužės 19 d., 17:49 · Patinka

·                                  ina Aš isvis nafik blokuoju as ji ir bus ramu. Visi savomis akimis pamatem,KAIP gimsta samokslo teorijos. Gegužės 19 d., 17:50 · 1

·                                 Dorulis Žvirblis palaikykit ,jai užblokuosit neturės Vytenis aukų Gegužės 19 d., 17:52 ·