Šis puslapis bus pastoviai atnaujinamas. Prašome  dažniau  lankytis!


Du kalavijai ir du ratai - tai Istorinio žygio simbolis.

Yra tokia gyvenimo taisyklė, kad pirmiausiai reik PŽINTI PIRMĄJĮ SLENKSTĮ – šio žygio maršruto pradžią su jo gilesnėmis mokslinėmis žiniomis. Šia taisykle visad vadovavosi šviesiosios atminties mūsų žemietis, Nepriklausomybės signataras, žymus keliautojas-kraštotyrininkas Gediminas ILGŪNAS. Šių eilučių autorius tJonavoje turistinėje ir Sąjūdžio veikloje  gerai pažinojęs Gediminą, Jam  atminti ir skiriama viso šio žygio pažintinė dalis. 

 

Žygio  pradžios į Griunvaldą nuotraukos apačioje.

 

D V I R A T I S
Puslapis apie dviračio-geriausios sveikatai stiprinti priemonės populiarinimą.

 

Žygis skirtas šio istorinio įvykio įtakos Baltijos regionui atskleisti ir stebėti kūno kultūros-rekreacinio sporto ypatumus priklausančius nuo aplinkos kultūros. Todėl šį žygį aplink Baltiją  susijusios su aplinkos puoselėjimu remia šios trys firmos:

 

 

 

 

 

Per aplinkos formavimą ši firma kokią įtaką turi rekreaciniam sportui - žiūrėkite ČIA.


Šiame rūsyje prieš kelionę geriausiai dviračius ruošti.

.
 


Šių eilučių autorius Žalgirio mūšio jubiliejui įprasminti, toliau keliaus aplink Baltijos jūrą

 

Kelionei po Lenkiją, labai aktualu žinoti josios didžiausią skausmą, apie kurį skaitykite diskusijas sukurtas šių eilučių autoriaus "Katinės tragedijos lygiagretės"

Liepos 12 d. šių eilučių autoriaus gimtadienis ir taip jau sutapo, kad jis su Kazlų Rūdos bei kitų vietovių 53-im  dviratininkais tą dieną 9 val. nuo Kazlų Rūdos savivaldybės pradeda šį žygį:

Šio ŽYGIO-EKSPEDICIJOS koncepcija(Istorinėms datotoms įprąsminti ir laikmečio poveikio skirtingose vietovėse analizei atlikti )(detaliau nuorodoje, arba ČIA) - PRANEŠIMAS-PRAŠYMAS Lietuvos pagrindinėms Kūno kultūros ir sporto organizacijoms.

 

Istorinis dviračių žygis “Žalgirio mūšis - 600″
Laikraštis 15 min.lt rašo straipsnį „Istorinis dviračių žygis ,, Žalgirio mūšis – 600‘‘,
 Lietuvos Rytas rašo straipsnį Aplink Baltiją vyras iš Kazlų Rūdos mins dviračiu.(!) o Lenkijos internetas taip pat rašo..


Atidaryk Vikingų  ir  Slavų Pasaulį
-toks Lenkijoje pradėtas demonstruoti kinofilmas


Būtent,  tuo  tikslu ir tęsiamas šis ISTORINIS  ŽYGIS į vikingų lopšį Skandinavijos pusiasalį. Paminėjus Žalgirio mūšio jubiliejų, labai yra svarbu suvokti šio mūšio priešistorės peripetijas. Kokios sąsajos tarp vikingų ir slavų - tai mums, lietuviams, ypatingai, reik žinoti, kaip per Baltų žemes plaukė vikingai į Rytų Slavų žemes; būsimos Rusios žemes, kuri susiformavo betarpiškai vikingų įtakoje.

  Deja, Vakarų Slavų žemės, kurių švenčiausia vieta yra "Šlęnža gura" (ant to kalno prieš 5 m. šių eilučių autorius buvo užbėgęs, kai aplink Lenkiją dviračiu riedėjo), susiformavo lenkų tauta visai kitokioje įtakoje, kurios vystymuisi viduramžių istorijos tarpsnyje turėjo didelę teigiamą reikšmę bendravimas su Lietuvos Didžiaja Kunigaikštystę, o su savo gentainiais - rytų slavais, t.y. su Rusija Lenkija visad buvo karo stovyje, kuris prasitęsė net iki šių dienų-Katynės-1 ir Katynės-2 įvykių.  Tas Lenkijos-Rusijos karo stovis, ypač, pasireiškia Smolenske net nuo viduramžių laikų, kai lenkų (matomai ir lietuvių) kariuomenės kėsinosi į Maskvą ir į Rusijos karūną. Juks  Smolensko Lengvenio ir Lengvinačio pilis, kurių  pulkai Žalgirio mūšyje swudavė lemiamą smūgį. Todėl sovietmetyje mes buvome dezinformuojami, kad, tai,neva, "Didžiosios rūsų tautos nuopelnas" šiame istoriniame mūšyje. Bet tiesa kita - Lengvenių kariuomenė buvo Lietuvos, kuri buvo skirta malšinti vietinių sukilimus ir ginti pilį nuo maskvėnų. Be to prisiminkime sovietmetyje eskaluojamą antilenkišką ir antilietuvišką istorinę isteriją su viswuose valstybiniuose Kremliaus renginiuose pristatomos Rimskio Korsakovo operos "Ivanas  Susaninas", kurio libretas persunktas, būtent, netoli Smolensko; Kostramos miškuose, kaip kaimietis Ivanas pražūtingai paklaidina lenkų kariuomenę. Kad ši kariuomenė galėjo būti ne lenkų, o ir lietuvių bendra, tai sąmoningai nutylėjo rusų ir sovietų istorikai. Nutylėjo, kad Lietuva "savanoriškai prijungta" prie Sovietų Sąjungos ir Rusijos carinės imperijojes buvus nelaisvėje kadaise Lietuva valdė didžią dalį Rusijos.

 

 

Šių eilučių autorius, kaip lietuvis vos mušt negavo 1967 m. sovietinėje kariuomenėje nuo rusiškojo šovinisto už kunigaikščio Algirdo, neva, darbelius Riazanės žemėje. Matomai, tai didžiarusiško šovinizmo keršrštas, nes Algirdo ir jo žmonos- Rusijos kunigaikštytės sūnus Jogaila išpuoselėjo Lenkiją - pratęsė didžiausią Jogailaičių-Gediminaičių Lenkijos-Lietuvos valdovų dinastiją. Šis dinastija susigiminiavo ir su Švedijos karūną ir jos karališkaja Vazų giminę. Toliau švedų karas su Lietuva, vėliau su Rusija - visa tai aktualu ir šių dienos politikoje.

Rugsėjo 11 d. Tai liudesio diena, kai  Niujorke tą dieną krito DANGORAIŽIAI-DVYNIAI. Kaip tik taip ir sutapo, kad tą dieną, lygiai po dviejų mėnesių be vienos dienos sukant pedalus -prieš kelias valandas vidurnakty įriedėjau į savo gimtąjį Kauną.  Taip, kad dabar galiu pranešti, kad savo svarbiausiąją gyvenime svajonę įgyvendinau - nusifotografavau prie garsiausio pasaulyje sportininko statulos - prie mano vaikystės svajonės - prie Pavo NURMIO skulptūros, kuri puošia 1952 metų Olimpiados Olimpinį stadioną. Bet, už tat, nusifotografavęs ir paskambinęs Suomijos Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkei ponei Stasei.... - iš jos sužinojau, kad už 40 min. laivas išplaukia. Tad skridau, kaip per OS varžybas klaidžiomis Helsinkio gatvelėmis, rankoje turėdamas žemėlapį, kurį man padovanojo Suomijos sporto istorijos muziejus. Taip, kad įlėkiau (net įskridau) į laivą prieš pat trapui užsidarant Taigi nuostabusis Helsinkis akyse šmėktelėjo kaip kokia MIKROAKIMIRKA. Bet už tat loygiai parą prieš tai buvau dar prie vienos svajonės - tai Lahčio žiemos sporto centre. Taip, kad mačiau, užfiksavau ir net išstudijavau tris Skandinavijos Žiemos sporto centrus:-juos ir visą kitą kas buvo nuostabiausia Skandinavijoje kitoje Baltijos pusėje greitai čia parodysiu., kai tuoj pabaigsiu puslapį apie pirmąjį SPORTO VETERANŲ SUVAŽIAVIMĄ vakar įvykusį Kauno sporto halėje  

.
. Mano vaikystės SVAJONĖ - tai visų bėgikų svajonė ĮGYVENDINTA.

.
Reikšmingiausio pokaryje  įvykio liudininkas – Helsinkio olimpinis stadionas ir Suomijos didvyris, geriausias pasaulyje prieškario laikų bėgikas Pavo Nurmis, kuriam skulptūra buvo pastatyta dar jam esant gyvam.

Taip, kad į Suomijos sostinę iš Suomijos Žiemos sporto sostinės riedėjau per naktį vos nesiversdamas nuo dviračio dėl miego trūkumo ir nusnaudęs šalia pedalų griovyje prie kelio, prie kurio pažadino mane ryte pirmosios pravažiuojančios mašinos -galiu tik pasidžiaugti, kad pataikiaiu važiuoti į ramų plentuką, nusitysųsį palei greitkelį, kuriuo dviračiu važiuoti net draudžiama.

 

Rugsėjo 8 d. Atleiskite, kad neturiu kada rašyti, nes intensyviai skubu namo - artėju prie Lietuvos. (Suomių įlanką jau perplaukiau.) Bet apie tai ir visą kitą - nepakartojamą kitą kartą -reik pedaliuoti link Lietuvos. Twisted EvilSkaitykite naujas pastabas dėl įvykusio pasaulio čempionato ir jo sąsajų su Lietuvos orientavimosi sporto problema aktualiausia.
Rugsėjo 4 d.  17 val.   Įvažiavus į Tamperę - maloniai nustebino kokių per 90 metų senuolis išėjęs pavaikščioti. Tai štai-didžiausias Suomijos nuopelnas pasauliui padovanojusiam šį nuostabiausią sveikatos stiprinimo būdą. Net kaimo bibliotekose šalia knygų sudėtos šios lazdos pavaikščiojimui.. didžiausią atgaivą tenka jausti kiekviename žingsnyje, ką pamatai nuostabaus. Deja, visa tai perduoti gana sunku. Mat prieš dvi dienas nuo Trondheimo (pasaulio OS-o čempionato vietos ir nuo tolimiausio į vakarus taško) jau nuvažiuota 923,6 km (86 km liko iki Tamperės) ir įvažiuota į Parkano miestą - šiuo metu šio miesto bibliotekoje (suom. KIRJASTO), pagaliau atrastas priėjimas prie interneto ir likviduojamos čia klaidos, atsiradusios dėl ankstesniuose miestuose netikėtai dingdavusio interneto. Tokia pat problema ir šiandieną, todėl daug gaištu, o geros informacijos neparuošiu, nes Suomijoje, kaip dar nei vienoje mano būtuose šalyse (Lenkijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Latvijoje, Švedijoje ir Norvegijoje) sugalvoti, kažkokie keisti internetui apribojimai, kad su juo būtų kuo sunkiau dirbti. Kaip pirmame Suomijos mieste-taip ir dabar Tamperėje (čia tik vienas "Magdonaldas" iš keturių turi internetą) ir tą su apribojimu. Po kokių keliolikos minučių ryšys nutrūksta be jokio perspėjimo, tam, kad vėl reiktų pradėti gana neįprastas-registracijos procedūras. Nesuprantama iš vis, kam restoranų ar Magdonaldų šeimininkams reikia t aip dažnai, kad klientai registruotųsi, nurodydami savo el.pašto adresus ir net gimimo datas įvedinėti reikia su statistikos kažkokia apklausa. Ir taip per kelias valandas tenka tai daryti po kelioliką kartų. Tokių nesąmonių dar niekur nemačiau. Nesąmonė, nes taip nutrūkstant netikėtai ryšiui, dažniausiai, prarandamas visas atliktas darbas. Todėl Suomijoje jau per tai praradau beveik dvi dienas, kol paruošiau savo ekspedicijos koncepciją, ją išplatinus šalies svarbiausiųjų sporto organizacijų vadovams, buvusiems veiklos kolegoms - jonaviečiams bei Suomijos orientacininkams. Ta proga pažvelkite žemiau-papildžiau nuotrupas iš pasaulio čempionato 

.
Pasididinkite
-AMŽIUS
 NE RIBA

 

 

 

 

Rugpjūčio 30 d. (tuoj po 24 val. išsiunčiau laišką-prašymą-kreipimąsį į visas Lietuvos svarbiausias sporto organizacijas

 

 

 

 

 

Rugpjūčio 27 d. Vakar jau atsidūriau kjitame Baltijos jūros krante pavadinto pagal aukščiau paminėto Švedijos karalių dinastijos Vazų garbei - tai Suomijos mieste Vaasa.  Jame parašiau laiškus  Kristijono Donelaičio Suomijos-Lietuvos draugijos Tamperėje pirmininkei ir žymiai Suomijos dailininkei Riikkai Hautamäki, kuri pernai Kaune demonstravo savo personalinę parodą ir apie šį renginį žiūrėkite mano reportažą. Apie tai daugiau skaitykite mano pastabą orientacininkų forume ir kiek nukeliauta.


Vaasos fontanas

 prie interneto ir
Z
acharijas Topelijus (Sakaris Topelius*), rašęs eilėraščius, pasakas, apysakas, skaitymėlius vaikams ir publicistinius straipsnius. Jis (gyvenęs1781-1831) taip pat yra daugelio knygų apie gamtą, istoriją, savo šalies kultūrą autorius. Jo pasakos gretintinos su brolių Grimų, Anderseno pasakomis ir įėjo į pasaulinį vaikų literatūros aukso fondą. Apie Z.Topelijų Lietuvoje pirmą kartą 1926 m. užsiminė Maironis.

 

 

 

 

 

Rugpjūčio 27 d. yypatinga diena, Po ilgų laipiojimų per stipriai raižytą ir banguotą Skandinavijos aukštumos paviršių ir stipriai atšalus orams bei pučiant stipriam priešiniam vėjui, taip pat labai dažnai lyjant (vos ne sningant), tik prieš valandas dvi jau dviratis nusileido iki jūros lygio altitudės ir, pagaliau, pasiekta išsvajota Laplando krašto Baltijos jūros pakrantė, kur apie visa tai detaliau dar labiau papildytame keliavimo APRAŠYME.

           O rugpjūčio 22 d.dviratis išriedėjo į   Laplandą  

 


Pasididinkite Daugiau apie tai skaitykyte KELIAVIMO TAKTIKA IR MARŠRUTO APRAŠYMŲ skyrelyje


Pasididinkte
Jau iš šio paveikslėlio galimaspėti, kad šis pavadinimas kilės nuo laparių (saamių) tautelės, su kuria šių eilučių autoriui teko susitikti 1970 metais Kolos pusiasalyje kaip su nykstančia tautele. vėliau apie tai daugiau bus papasakota.

 Šių eilučių autorius  rugpjūčio 21 d. (sekmadienį), palikdamas Švedijos žiemos sporto sostinę Ostersundą, visą dieną ten stebėjo netik nuostabiausią Žiemos sporto centro bazę, bet ir jose vykusias biatlono Skandinavijos varžybas, kuriose nugalėjo šių metų Vankuverio olimpinis čempionas Bjorn Ferry, ir nusifotografavo su prieškario stipriausiu slidininku alfredu "Haijo" Dahkqvuist-o, kuris nustojo sportuoti tik gimus šių eilučių autoriui. Apie dar vieną rimtą nuotikį ir apie viską skaitykite skyrelį ĮSPŪDŽIAI

 

 


Saamių - vietos aborigenų detalė

 


Šiuolaikinis Laplandas

 

 

     

.

 


Rugpjūčio 17 d.,
nuodugniai ištudijavęs pirmąją Norvegijos sostinę Trondheimą,,šių eilučių autorius  apie pietus  paliko šį jaukiai nuostabų miestą.

Orientavimosi pasaulio empionatas Trondheime
Visą čempionato eigą, apie jį mano reportažus prašome skaityti forumo temoje: "
WOC 2010, Norvegija, Trondheimas"
Rugpjpjūčio 12 d. (mėnesis, kaip žygyje)Ilgos trasos finalas Granasen-o slidinėjimo centre Į analogišką čempionatą prieš du metus Čekijoje-Olomouce šių eilučių autorius taip pat buvo numynęs dviračiu, kur jo įspūdžius žiūrėkite ČIA.
Dar nerodytos neužmirštamos akimirkos


Pasididinkite
Prisiminkime užpernai Ventspilyje Europos čempionatą, kai visi medaliai atiteko Suomijai.

.
Vėliavos visur

.
Vėliavos visur-
2

...
prancūzaičių nerimas .

 

 

.
Rūkančiųjų buvo deficitas

.
Visiška neviltis, kai numylėtinis Thiery Žoržu ...
.

 

 

 

 

Rugpjūčio 15 d. čempionato paskutinės rungties diena
Įspūdžių  iš šio čempionato vėliau bus dar daugiau.

 


...

Moterys savo paskutiniajai čempionato rungčiai. Kairėje iš krašto stovi jauniausia rinktinės narė gabija, kuri savo pirmame etape sukovojo gana šauniai.

.
sandra išbėg
o į antrą etapą

.
Vyrų estafečių startas

 

 

.
Simas išbėga į antro etapo trasą.
.

.
Viliaus veržlus finišas iš pirmojo etapo. kaip matome, Vilius jau pastoviai specializuojasi pirmajam etapui-drąsiųjų ir veržliųjų etapui.

.
Mūsų kaimynų latvių stipriausias orientacininkas Edgarsas Sirmaisas, bėgęs treęčiu etapu, finišavo apie viena minute vėliau nei mūsų JonasVytautas ir latviai šiame čempionate startuojantys, kaip niekad - labai prastai, užėmė viena vieta žemiau nei mūsiškiai dešimti.

.

Rusijos komandos nariui Valentinui Novikovui  išbėgusiam po daugiakartinio pasaulio čempiono prancūzo T.Žoržu (rašosi-Thierry Georgiou), kuriam padarius klaidą (praleidus KP), pergalę šventė didžiosios  valstybės - mūsų Rytų kaimynės komanda.

Beja, Prancūzijos įžimybei, kuris savo komandai atnešė tįik 8-tą vietą, jau antrą kartą etafetėse jam nepasiseka. Prieš du metus Čekijoje-olomouce, kuriame buvo ir kazlų Rūdos orientacininkai, Thierry taip pat bėgo paskutiniu etapu, jis pirmavo, bet jam į burną įskrido širšė ir ėkando į gomurį. Todėl jo gyvybės gelbėjimui malūnsparniu moment buvo jis pristatytas į ligoninę, iš kurios suleidus vaistus, jis tuoj pat parėjo namo.

 

.

 

.
Pasididinkite
Eilinė Suomijos moterų pergalė įtikinamai įrodo. kad Suomijos moterų orientavimosi sporto mokykla pasaulyje dar kol kas yra stipriausia. Antros buvo šeimininkės norvegės-trečios švedės-tai įtikinamiausia skandinavių hegemonija..

.
Foto objektyvų dėmesys visad patraukia į jauniausiąją Danijos merginų komandą, kurios jau net ketvirtos šiemet yra.

Šios mažytės Skandinavijos valstybėlės orientavimosi sportas pradėjo garsėti nuo 2005 m. pasaulio jaunimo čempionato įvykusio  Lietuvoje - Druskininkuose, kuriose liūdininkai buvo ir Kazlų Rūdos orientacininkai. Nuo tada danų orientavimosi sportas padarė didelį žingsnį į priekį, nes jų treneriai labai daug dėmesio skyrė jaunimui, jo teisingam treniravimui, jų visapusiškam medicininiam ir psichologiniam tyrimui. Kaip matom, tai duoda neišpasakytai didelę naudą. labai reiktų, kad danų pavyzdžiu būtų pasekta ir Lietuvoje. Juk danija mažesnė nei Lietuva ir ir anksčiau Lietuvos jaunosios orientacininkės būdavo žymiai stipresnės.

 

 


Rusijos komandai yra kuo džiaugtis, kai su ja džiaugiasi ir josios šefai, remėjai bei draugai, kurie buvo tos komandos betarpiški ir padejėjais čempionato metu. O kiek padejėjų šiame čempionate turėjo mūsų Lietuvos rinktinė? gal nuo to ir pradėkime svarstyti, kokia linkme turi vystyis toliau mūsų šalies sportas.


Štai didingas Granaseno slidinėjimo centras. Aš dabar stoviu 136 m. virš jūros lygio ir tai aš asmeniškai išmatavau su savo laikrod-iu "Polar", kurį sėkmingai galima naudoti ir keliautojų sportui. Toks aukštis virš jūros lygio tik apie
5 km nuo jūros, tai nemažas aukščių skirtumas, kurio Lietuvoje sunku išsivaizduoti.

       Beje, dėl šių tramplinų, pamenu, kai vaikas buvau, tai panašų dydžiu trampliną  į dešinėje matomą mažąjį trampliną, pamenu  Kaune Dainų slėnyje, kur vietoje bokšto latakui buvo išnaudotas puikiausiai Ąžuolyno šlaito reljefas. Žymiai didesnį už tą mažąjį trampliną pamenu stovėjusį dar ne taip seniai ir Ignalinos žiemos sporto centre. Deja, kam Lietuvoje reikėjo tuos vienintelius Lietuvos tramplinus sunaikinti - tegu atsako sporto istorikai.

     O sporto istorijos labui buvau pasilikęs šioje bazėje dar vienai nakčiai ir stebėjau, kaip  čempionato įrangos  buvo operatyviai ardomos, kaip sklandžiai dirbo čempionato visa tarnyba, kuri laike 2-3 val. visą teritoriją pridavė Slidinėjimo centro vadovybei. Dėka šio stebėjimo labai daug kas atsiskleidė iš organizacinių paslapčių, kurios yra užkoduotos teoriškai ir   pasaulio veteranų čempionato, vykusio Neringoje vadybinėje struktūroje, kurią buvo sudaręs     mano buvęs auklėtinis Vitalijus dar būdamas studentu.

 

Rugppj. 14 d. vykusių vidutinės trasos rungties apdovanojimai

 

 

.

..
Žiūrėkite, viršuje-dešinėje pirmojo Norvegijos karaliaus vardas-pavardė.


.
Aukščiauas apdovanojimas jau įteiktas

..
Autografas-
1

.
Autoografas-2..
Autoografas-3


Kapičine Varceloti-buvusi mūsų merginų varžovė

 

 

 

.

.

.

 

.
Rasa Ptašekaitė viena ištvermingiausių orientacininkių Lietuvoje - mėgsta net l.a. maratonus

.
Sandra Paužaitė yra pati stipriausia Lietuvoje orientacininkė

.
Inga Kazlauskaitė nors ir užsienyje gyvena, bet Lietuvai atstovauja dar vis tobulėdama.

.
Nerijus Šulčys prieš gerus kelis metus buvo orientavimosi su slidėmis pasaulio vicečempionas.

.
Kaip matom, vieninteliam iš Lietuvos Nerijui patekusiajam į finalą aplodismentų nepagailėjo

.
Šveicarijos vėliava ir šios šalies pažiba Simone Niggli_Luder čempione Trondheime tampajau antrą kartą.

 

 

.

Rrugpjūčio 12 dieną-ilgos trasos finalo dieną suėjo ygiai mėnuo, kai, šių eilučių autorius žygyje ir šie rinktinės nariai - Gabija, Simonas bei Vilius tapo pirmaisiais, su kuriais kelionėje pavyko pakalbėti lietuviškai.


Iš Latvijos-Daugpilio, dažnai talkinantis Lietuvos čempionatams ir ne kartą buvęs Kazlų Rūdoje Janis Gaidelis O-trialo rungtyje  užėmė 21-ą vietą
.Per pastarąjį mėnesį su Janiu irgi pirmą kartą  pakalbėta rusiškai-paskutinį kartą janį teko matyti prieš tris mėnesius kazlų Rūdoje per vykusias tarptautines neįgaliųjų "orientavimosi" takais" varžybas, kurių Janis yra vienas iš organizatorių bei neįgaliųjų treneriu

.
Jaunoji bulgarė Iljana, tik finisavuasi teikia interviu visai aistruolių miniai, o tokie ekranai varžybų centre buvo net keturi.

.
Su Iljana, buvusios šių eilučių auklėtinės nuolatinė varžovė malonu pasikalbėti, ji draugiška, nuoširdi ir šneki.

 

 Sutikus šią pažįstamą - buvusios auklėtinės vaikystės nuolatinę varžovę bulgarę Iljaną Šandurkovą, ji neslėpė džiaugsmo, sėkmingai įveikussi trasą.
.

.
Andrerėsas Nordbergas Norvegijai atnešė sidabrą.

.(O jo draugas Olavas Lundendabes tapo jauniausiu pasaulio čempionu ilgoje trasoje.
 

.Ne veltui pasaulio čempionas nešioja pirmojo Norvegijos karaliaus vardą


Jauniausi aistruoliai

.
Interviu iš buvusio pasaulio čempiono Daniel-o Hubma, kuriam dabar Šveicarijoje sukurta jo fanų klubas.

 

.
Čempionato press centras, ku ir šių eilučių autoriui jame suteiktos pačiosw geriauswios sąlygos dirbti, nežiūrint, kad nuo lietuvos OSF nėra oficialiai akredituotų žurnalistų. Gal todėl ir padarytos nuolaidos kaip keliautojui su dviračiu "Aplink baltijos jūrą" ir todėl, kad nėra iš Lietuvos nei žurnalistų, ne


Pažiūrėkite  (pasididinkite) ilgų trasų žemėlapius:
didesnįvyrų

mažesnį
moterų

.
Šis žurnalas su sprinto trasoje čempionės, kaip jau mamos atvaizdu ir apie ją išsamiu straipsniu pasakojančiu   jos parke pasodintu medžiu bei pagerinta atmintimi ir koncentracija buvo platinamas nemokamai norvegų kalba ilgos trasos rungties metu. Kaip matome, Simone tai nesutrukdė tapti antrą kartą čempione.

.
Čempionato centras Granaseno slidinėjimo centro bazėje-viskas jau paruošta vidutinės trasos finalams. vaizdas nuo PRES MEDIA tarnybos salės

Perduota: Rugpjūčio 8 d. (зpirmadienį 18 val. 30  min. Trondheimo UNIVERSITETO BIBLIOTEKA

Skaitykite įSPŪDŽIUS 

 

 

 

 

 

 

 

Kaip matote, jau aš Norvegijoje ir ne tik Norvegijoje, bet ir dar per pusę Norvegijos į visai kitą Norvegiją atvažiavau. Very HappyTai savo rėmėjos STIHL firmos dėka aš jau Trontheime. ExclamationBet turiu didelę problemą - Oslo geležinkelio stotyje ar ... (tai nemigos ir nuo to budrumo bei kitų psichofizinių savybių atbukimo-prislopinimo dėka) pavogė man visus pakroviklius, nuskaitytuvus (net infraredą), naujo kompiuterio garantiją su instrukcija, ir, svarbiausia, anglų-lietuvių-anglų zodynelį). Todėl buvau atskirtas visiškai nuo pasaulio. Bet kelionėje, kaip visad ir visur, atradau naują draugą (tiksliau, jis mane atrado bemiegantį ant suolelio - išsimiegojau puikiai pirmą kartą 5-ių pastarųjų dienų laikotarpyje) - tai studentas Seth, pas kurį namuose, nuo kurio nuostabus vaizdas i Trontheimą - jis jau dirba su mano problema, iesko tinkamų itampų bei kontaktų, kad pakrauti mano naują kompiuteriiuką. Todel nuostabi Norvegija ir jos žmones. Todėl viskas vyksta pagal buvusio rinktinės trenerio Edgaro Voverio teorija. Teorija tvirtinasi į praktika.
      Pagal Edgaro teoriją ir Lietuvos OS-as turi kada nors prisikelti. Dabar jau tas momentas artėja. Taigi nuo nakties, kai tik atvykau į Trondheimą, iš WOC centro gavau protokolus sprinto finalo ir šios dienos starto. Stebina mane JonoVytauto ir Gabijos indelis. Tai AČIŪ Medeinai. Dar nuostabesnis ir Ingos pasirodymas.
Todel mes visi turime pasakyti dar didesnį AČIŪ už Ingos patirtį Lietuvos OS-ui. Kai da=niau sakysime AČIŪ - tada mums labiau ir sektis pradės. tai patvirtina ir naujas mano draugas Seth.

P.S.: Kaip matote, ištaisiau kai kurias raides į lietuviškas. Vadinasi-mano kompiuteriukas jau atgaivintas viename sename Trondheimo fabrike. Jo architektūra dar iš XIX amž. pabaigos kapitalizmo ir industrilizacijos laikų sprogimo.

Jei pavyks kompiuterį atstatyti pilnai ir užteks laiko, čia papasakosiu ne tik apie Trondheime dabar vyksiantį pasaulio orientavimosi sporto čempionatą, kurį galite ir atskirai paskaityti, bet ir kokį stebuklą prie Norvegijos-Švedijos sienos teko pamatyti. Mat kelias valandas stebėjau kas dvi minutes ištartuojančių po 50-ties dviratininkų grupes į jų tradicinį MRB kroso (80 km) maratoną, apie kurį ir visą kitą teks atskiru reportažu pateikti.

 

 Rugpjūčio 5 d. (ketvirtadienį) 11 val..  iš Liaudies namų-socialdemokratų Gioteborge būstinės prisijungti nepavyko.. Apie pasaulio orientavimosi sporto čempionatą vykstantį Trondheime, daugiau skaitykite ČIA-forume.


Pro studento Seth langą vaizdas į Trondheimą kuris išliks vatminty visam gyvenimui
 

 

Ankstyvas rytas Trondheime

 


Nufotografuota ne iš tos pusės - iš kitos pusės darbo invalidas ir  be kitos rankos - tai Socialdemokratų politinis simbolis.

 


        Gioteborgo "Liaudies namai"-Socialdemokratų būstinė, kurioje yra kultūros namai, biblioteka ir joje internetas. Kaip žinia, Švedijoje socialdemokratija turi labai gilias tradicines šaknis.
          Būtent, čia teko nemažai valandų praleisti bibliotekoje, susipažįstant su Švedijos visuomeniniu gyvenimu, tų  namų klijientais ir šeimininkais-demokratijos puoselėtojais bei kitataučių koncentruojama kultūra, kurioms suteiktas čia prieglobstis. Deja, iš bibliotekos negalėjau susisieti su savu serveriou - ka-kur konfiguracijoje yra problemos, kad ne iš visų internetinių taškų galiu valdyti savo serverį.

 

 


 Perduota: Rugpjūčio 4 d. (trečiadienį) 23 val. prie pat Gioteburgo.

Jau palikta Skanijos žemė ir dviratis rieda Hallando kraštu


Pakelyje kiekviename kaimiuke sutinkamos kirchė ir prie jos kapinės su seniausiais palaidojimais.


O tų kirchių amžių nusako vietoj ktyžiaus vėjarodės


STIHL pramonės produkcija, Getingės kaimelio pramonės centre. Būtent, apie
STIHL firmos -šio žygio rėmėjos skaitykite atskirą skyrelį.


Vakare kirchių bokštuose suspingsi švieselės

nors aš pats nesu socialdemokratas-aš buvau grynas DEMOKRATAS.(a.a. Povilo Pečeliūno atkurtos LDP narys).

 


Varbergo bastijonas, kuriame visas miestelis suformuotas su senų amatų ekspozicija


Bastijono pylime dar ir dabar žymios išėmos, skirtos patrankoms paguldyti


Gustavo Ullmo garsus kurinys


Reik susipažinti su Švedijos socialdemokratais ir perduoti linkėjimų nuo savo draugų - Jonavos ir Kazlų Rūdos socialdemokratų lyderių,

 

 


    ŠALMAS IŠGELBĖJO GYVYBĘ

    Nuo Halmstado vėl tenka naktinio žygio malonumą patirti. Nakty riedėti, kai mašinų mažai, vienas malonumas tylumoje stebint, kaip nuostabiai miega tikroji Pasakų šalis. Paryčiai užsinorėjus miego, valandžiukė nusnausta autobuso sustojimo stiklinėje būdelėje ir švintant atriedėta į Vrbergą-tikrą pajūrio grožybę. Už keliasdešimt kilometrų ir Gioteburgo priemestis Kunsbaka, kur kylant į kalną, tuoj nusileidimas, n kurio greitis, tai vienas malonumas. Bet štai, "nutrūko filmas".Kai į kaimą atveždavo kinofilmus, nutrūkus filmui staiga aptemdavo ir prasidėdavo žiūrovų švilpimas. 
      Taigi taip ir man nutiko, kai pabundu, o čia greitosios personalas siūlo važiuoti į ligoninę, tuoj paduoda man telefoną ir kažkas rusiškai man paaiškina, kad būtina tyrimams nuvažiuoti į ligoninę. Nesuprantu, kur atsiduriau. Paaiškėjo, kad aš Švedijoje. Ko aš ten atsidūriau? Tik prie savęs pamatęs žemėlapį, pradėjau prisiminti, kad keliauju dviračiu aplink Baltiją. Tik greitojoje mašinoje man paaiškino, kad žmonės iškvietė greitąją. Su policija pašnekėjus, paaiškėjo, kad ir ji nežino avarijos priežasties.
     Ligoninėje neleido man vaikščioti, liepė gulėti ir taip mane vežiojo. Padarė kraujo tyrimus, kardiograma, kuri buvo puiki. Atliko vydurių tyrimus ir nuvežė į fantastinį rengeno aparatą galvai peršviesti. Kai paaiškėjo, kad galvoje defektų nėra, tada leido keltis. prie manęs buvo visad vertėja, anksčiau gyvenusi Sankt Peterburge. Per ją su gydytojais bendravimas buvo, tiesiog, nuostabus. Mat pamenu savo dukrų draugės ir su jomis  Oringeno varžybose Švedijoje 1990 m. dalyvavusios.mano auklėtinės  broliuką, kurį dažnai į treniruotę atsivesdavo. Jis mano akyse užaugo. Bet vieną kartą patyrė avariją ir parėjęs namo netikėtai mirė nuo kraujo išsiliejimo į smegenis. Taigi mane nuodugniai tyrė. Kadangi neatsimenu net kritimo momento, gydytojai manė, kad apalpau ant dviračio. Nustatė, kad labai mažas hemoglobinas (111-tokio mažo man niekad gyvenime nebuvo) ir didelį trūkumą B12 vitamino. Nežinau, prieš žygį tikrinausi, analizai to nerodė. Gydytojai kelionę tęsti nerekomenduoja. Bet, manau, kad hemoglobino ir vitanmino stygius, tai laikinas dalykas, nes dar nepradėjau naudoti savo vitaminų ir papildų atsargas, neęs dar kelionės krūvis nėra didelis dėl buvusio kompiuterio problemų, apie kurias vėliau. Manau, kad avarija įvyko dėl mechanininės kilmės ir apsvaigus, jei ištrynė man iš atminties patį buvimą Švedijoje, tai akimirksniu kritimo momentą, kai neišsigandau, tikriausiai, apsvaigimas atėmė šį vaizdinį, jo neatsimenu iki šiolei. O nuostabi Gioteburge ligoninė aptarnavo fantastiškai, net taksi nemokamai man iškvietė, kad gražintų per 20 km į Kunsbacką; ten, kur avariją patyriau ir jos ligoninėje dviratį su daiktais atsiėmiau.

Taigi avarijos priežastis, manau, kad priekinių kuprinių problemos, nuo kurių turėjau jau žygio pradžioje, kai savo gimtadienio ir išvykimo dieną į Kazlų Rūdą teko taksi atvažiuoti, nes, netikėtai, man kuprinių taisymas prie dviračio sudarė problemų. Priekinės kuprinės, skirtingai nuo galinių, sukonstruos kažkokio debilo. Jos netiko mano dviračiui, apkaba per didelė, nes šakės visų dviračių nevienodos. Taigi Griunvaldo mūšio lauke žygio kolegos padėjo priderinti, kad laikytusi įtaisai - kuprinių laikikliai. Bet šios kuprinės netinkamos tuose miestuose, kur yra tramvajai, Kertant jų linijas, jos važiuojant nukrenta. Mat per bėgius važiuojant, gaunasi šioks toks krestelėjimas, ir todėl jos nukrenta. Taigi Ščecine prasikeikiau. O iki jo visur užsienyje keliai įdealūs-jokio kretelėjimo. Taigi štai visas tų kuprinių "konstruktorių nuopelnas":      .

 


Kardiogramos, ir kitų medicininių tyrimų žymės, bei kairė ranka nubrozdinta


šioje dalyje buvo prakirsta galva..


Bet kraujo dėmė šalme, įrodo, kad nukritau su šalmu (šalmas nebuvo nulėkęs) ir apsvaigau todėl, kad šalmas nėra vienkartinio naudojimo. Patys brangiausi šalmai nuo smūgio subyra į šipulius, ir taip apsaugo galv nuo smūgio.

 


Krentanti kuprinė


Tik debilas galėjo sukonstruoti tik tokį "užkabinimą". Dešinėje matomas kablys jau atlinkęs, lankstau net su pirštais, lyg būtų iš plastelino, nuo svorio jist atlinksta. Manau, kad žygio nebaigsiu vien per tą nulūžusį kablį - jis tuioj nuluž..

 


Net jokie raišiojimai nepadeda, vis nušoka. Mat kelionėje reikia pasiimti specialų konstruktorių biurą (SKB) ir specialiasias įrangos dirbtuves, kad tobulinti kuprinės laikiklį.


Dviračio išradinėti nereikia, konstruktoriai galėjo pažvelgti į mano užpakalnes kuprines, kurios ant bagažinių uždėjus, automatiškai užsirakina ir kad nuimti kuprinę, reik tik tą mygtuką nuspausti. Bet priekinėms kuprinėms dabar kelionėje to nepadarysiu, nes tam reikia turėti specialių dirbtuvių, kad spyną padaryti.


 

O čia, mano medicininių tyrimų išvada švedų kalba ir per google galima dabar nesunkiai išsiversti. Galima pasididinti.

Tai pavyzdys, kokie medicininiai aprašymai turi būt teikiami kpacientams.

 

Bet, svarbiausia - šalmas išgelbėjo gyvybę. Jei būčiau be šalmo, būtų bent smegenų sutrenkimas kaip reikalas su didesne žaizda, jei išvis neperkelta galva pusiau.. Todėl, labai svarbu mūsuose visiems dviratininkams reikalauti šalmus.

Halmstade ir už jo nakvynė:

 


Vikingų dvasia jūros pomėgiui per genus persidavė ir švedams. Halmstade Nissan upės žiotyse didžiausia aibė jachtų-tai švedų gyvenimo būdas


Apie Laholmo įlankos (buchtos) miesto Halmstado gynybinius įtvirtinimus ir jų vystymąsi papasakosiu vėliau.


Labai žemės ūkiu išpuoselėtame Hallande nakvynį galima susirasti tik prie karjero labai mažo plotelio dykvietėje. Juk palapinės aptvertose ganyklose ar javų laukuose nepasistatysi..Už krūmų stati akmenų siena, kurią pamatysite kitoje nuotraukoje iš dešinės.


Šis karjere padarytas žemės gelmių skerspjūvis labai taikliai atskleidė Skandinavijos vystymosi geologinę praeitį.
Žemės sąnašos atsirado, būtentn, at šių akmenų sangrūdų, iš kurių prieš kelesdešimt tūkstančių metų atgal iš Skandinavijos šiuos riedulius ledynai atrideno ir pas mus į Lietuvą.

 

 

 Perduota: Rugpjūčio 01 d. (sekmadienis) 18 val.  Kuo toliau nuo jūros, tuo dviratis vis kyla ir kyla-visaip ne taip, kaip Lietuvos pajūrio žemumose. Tuoj pat už Ystado teko gerokai papedaliuoti, kad iš viršaus pažvelgti į Baltiją ir prie juo priglūdusio uostamiesčio žburius. Prmasis nepakartojamas įspūdis - tai NAKTINIS riedėjimas dviračiu nuostabiai iliuminuotais miestukais. Visur kiemuose šviečiantys įvairiausi elementai, prie langų žibintai, stalinės lemputės languose simbolizuoja, kad miesteliai gyvi.


Visi miestai pietų Švedijoje žavi subtyliomis grožio detalėmis


Hoor vienios sankryžos grožybė tapo laimingu momentu, kai ttk nufotografavus, 22 val, vietos laiku-vanduo nuėjo miegoti.. Tik dviračiu važiuojant tamsoje, susirasti nakvynę ne taip paprasta, kai važiuoji ilgai vis miegančiu miestu ir priemesčiu.

 


Vėl šaloia pedalų visai neblogai, kai naktys puikios

 

 

 

 

           Perduota: Liepos 29d. (ketvirpenktatadienį) 19 val. 55 min. JAU ANAPUS JŪROS. Nors Ščecino miesto centre šiandieną vakare turi vykti  dviratininkų tradicinė akcija "Kritinė masė", deja, teko mielo kolegosi Anžejaus draugui tik palinkėti sėkmingai  pravesti šią labai svarbią dviračių mėgėjams akciją, kad valdžios atkreiptų dėmesį į dviratininkų problemas mieste. Bent jau aš (šių eilučių autorius) po Ščecino miesto gatves susukau 47,38 km vidutiniu 11,2 km/h greičiu, ir galiu pasakyti, kad daugiausiai teko važinėti ne šaligatviais ir dviratininkams skirtuose takeliuose, o tarp automobilių ratų. Mat pakrautu dviračiu nelabai malonu šokinėti ber bardiurėlius (ačiū, kad jie nors nuleisti-bet ne visur preciziškai prileisti prie pagrindinio kelio dangos). Be to šaligatvių plytelės irgi krato, todėl tarp automobilių dviratininkui žymiai smagiau-asfaltas labai lygus ir gali žymiai greičiau lėkti, nei šaligatvyje tarp žmonių. Tuo labiau, kad vairuotojai labai korektiški, visur, bent man, labai didelį dėmesį skirė-visur užleisdavo, maloniais žvilgsniais palydėdavo, jų žvilgsniai daug ką sakantys. Dėmesį vairuotojų patraukdavo ne tik perkrautas dviratis, bet ir labai ryškiai apjuostas bagažas ryškia atspindinčia liemene, neskaitant, kad ir ant savęs tą liemenę dėviu, nors, vietos dviratininkų beveik neteko matyti su liemenėm. Tik vienoje vietoje vienas vairuotojas pajuokavo: "Naudokis "miasorubka" (mėsmale) :)!" Kitus Ščecine labai kontrastingus įspūdžius ir vaizdus papildysiu kitą kartą, kai turėsiu laiko.

 

 


Jau kitapus Baltijos


Plaukiant, virš jūros buvo puiki menesiena


Tokia proga galima ir atšvęsti-už fantastinę kainą ir bokalą pasistatyti nuostabiausiojo "Žyviec".


Pro šį garsiausiąjį Žyvec bravorą teko dviračiu praminti užpernai, dviračiu riedant nuo Olomouco per Sudėtus..

 

 

 

         Perduota: Liepos 27d. (trečiadienį) 16 val. Jau perkirsta kita didelė Lenkijos upė, tai Lenkijos ir Vokietijos pasienio upė Oderis ir kitapus Oderio dar iš Lenkijos 400-tūkstantinio miesto Ščecino, jau papildyta žemiau esanti informacija,  kurią vėliau papildysiu įdomiais nutikimais.
 

 


 Jau įveiktas Oderis ir vaizdus virš nuostabiausio miesto ir po to miesto gatves pateiksiu vėliau.

 

Visur Lenkijoje tenka patirti didelį lenkų svetingumą ir nuoširdumą

 Tik dėka Andžejaus iš Ščitno (
kompiuterių serviso MULTICOM didelio specialisto) sudėti visi taškai ant "i", apie kurių technikos absurdus skaitykite žemiau.

 

 

 

 


Senasis Grudziądz prie Vyslos. Pirmosios rašytinės žinios aptinkamos XI amžiaus pirmosios pusės ir tik po 200  metų atsiranda mūrinės kryžiuočių ordino tvirtovės. 


          Prie Vyslos kryžiuočių ordinas labai daug pristatė pilių, prie kurių kūrėsi miestai.  Todėl visa tai nagrinėjant, šio Istorinio žygio tąsa pilnai atitinka su vykusio Žalgirio mūšio tematiką.
          Pervažiavus begalo ilgą Vyslos tiltą, Grudziądzo senamiestis atsiveria visu gražumu:
.


Piečiausia maršruto dalis Senasis Fragas-tai po antrojo pasaulinio karo,  visiškai sunaikinto senamiesčio nuostabios senoviškosios architektūros likutis. Čia, kaip ir daug kur prie Oderio ar Vyslos komunistinė Lenkija naikino senamiesčius, tam, kad iš senoviškų plytų statyti naujus miestus.

 

 


Visur prie Vyslos kryžiuočių pėdsakai. Todėl visa maršruto dalis labai siejasi su Žalgirio mūšio tema.


 Kadangi dar vis negalima kelionėje normaliai sutvarkyti kompiuterio, todėl vėl tenka nakvoti bet kur tik šalia pedalų.

KOMPIUTERIS IŠSIGĄSTA SPECIALISTŲ IR PRADEDA DIRBTI GERAI, BET PRIE JŲ APSIPRATĘS-PRADEDA VĖL VISAD KAVAILIOTI.

       Tai toks naujosios keliautojų sporto rūšies - keliavimo su kompiuteriu grimąsa. Štai dar viena problema atsirado; visiskai sugedo USB jungtis ir niekas is specialistų neranda ligos. Vel "Kompiuteronik" jau kito miesto - Swiecie specialistas visą dieną ieskojo, bet nerado - ir tik išėmus kietą diską į jo kompiuterį, taip perdaviau, Jums, mieli skaitytojai, šias eilutes. Išėmus hardą, neva, nepilnos Windusų programos ligos simptomas išsakytas vieno Grudziądzo supercpecialisto, kuris neturėjo laiko taisyti - nepasitvirtino. Išėmus kompiuterio smegenis, vis tiek USB jungtys nereagavo - kuo toliau Swiecie specialistas žaidė, tuo labiau kompiuteris sukvailiavo, nors firmos darbo laikui pasibaigus net kelias valandas jis davėsi. Kaip sakant, taisytojo rankose kompiuteris visiškai sugedo. Tik temstant jis atsiprašė, kad nieko negalintis padaryti, ir davė sekančių miestų savo pažįstamų specialistų adresus su patarimais, kur ieškoti gedimo priežąstį. Deja, Tuchole kompiuteris naujo specialisto išsigando ir pradėjo dirbti puikiai, bet greitai vėl sukvailiavo ir jis po darbo terliotis nesiryžo. Tik, atrodo, Chuinice "PC nEtCOm" servisininkas Tomaš-as Peplinsk-is paskė tai, ką ir aš pats galvojau, kad kompiuteris bijo šilumos, nors ventiliatorius dirba puikiai ir jo aušinimo angos prapūstos. Ir, tikrai, naktį, kai tik apie 13 Celsijaus, pasidėjus ant šaltos rasotos metalinės šiūkšlių dėžės, kompiuteris dirba kuo puikiausiai jau kelias valandas. Vadinasi - po kompiuteriu reik montuoti šaldytuvą..
        Beja, ir radio interneto pirktas priedelis beveik niekur negali įsijungti, išskyrus pas specalistus, nes tik jų dažnumus pripažįsta. Specialistai sako, jei neįsijungia - nieko nepadarysi, sako, reik tokius priedus ne vieną turėti -tai gal kuris ir įsijungs…
J

 

 


Vieną naktį (tuoj už Sviece), netikėtai pradėjo lyti – gerai, kad prie kelio stoginė apleista išgelbėjo.
 


Vienas puikumėlis, kai per lietų
nereikia palapinės statyti

 


Dvasingumui pabrėžti jau 21-ą kartą vykdomas Pilgriminis bėgimas
500 km maršrutu „Bytov-Čenstakova“

 

 

 

 


Į švenčiausią Lenkijos vietą – Čenstachovą bėgikus lydėjo

Ir Vilniaus maratone dalyvaavę šie bėgikai.

 

 

 

 

 

 

Liepos 22 diena. Jau nuvažiuota pusę Lenkijos ir prie Vyslos Grudziądz mieste prieš uždarant parduotuvėlę, jos šeimininkų atžalos iš dešinės Kinga ir jos draugė Olivija bei josios tėvelis Ryszard Maciej pasiūlė nakvynę. Bet vietoje miego, per naktį dirbau prie pirmos žygio dalies (nuo Kazlų Rūdos) nuotraukų, kurias žiūrėkite žemiau, o jų komentarus ir dar daugiau nuotraukų iš pačio didingiausio Kazlų Rūdos savivaldybės žygio sudėsiu vėliau, kai bus laiko poilsiui nui pedalų sukimo. Mat su kompiuterių bei  serveriuatsitiko absurdiškiausių dalykų. Todėl Grudziądz-e vėl teko nakvoti apie 12 m. nuo pėsčiųjų - dviračių tako, pasislėpus už krūmo. Mėgojau šalia pedalų. O ryte, per įvairias komp-nes firmas varinėjau, ir vėl "Komputronik" salono firmos vedėjas suteikė nuostabią ir neatlygintiną pagalbą, dar net pavaišindamas ir padovanodamas USB prailgintuvėlį. Taigi kompiuteris vėl veikia. O kas su juo atsitiko, kada nors paruošiu ABSURDŲ IR ŽYGIO NUOTYKIŲ skyrelį. O dabar Grudziądz-ą paliksiu ketvirtadienio tik vakare. Mat šis miestas, kuris lenkų įkurtas XI amž., vėliau po 200 metų kryžiuočiai pastatė savo pilį. Jos tvirtovės sienos labai įspūdingos. 

 

 

 

 


Pasididinkite

..

Štai, jau baigėsi didingas renginys Griunvalde. Po didžiausių karsčių, po audros staigiai atvėso, aptemo ir sustiprėjo vėjo šuorai. mūšio laukas ištuštėjo-tik kelio senoviškos palapinės liko. Dabar aš; šio tinklkalapio autorius, keliauju Vytauto Didžiojo ir karaliaus Jogailos kariuomenių žygiavimo į mūšio lauką keliu - senuoju Lenkijos keliuku, esančiu už Liubawos.

 

Šias eilutes rašau iš Nowe Miasto Lubawskie STIHL firmos būstinės, kur Kazlų Rūdos UAB "Ginalas"  verslo kolegos suteikė dviračio sutepimo ir priėjimo prie interneto pagalbą.

 

Ir štai atsisveikinta su istorine Prūsijos žeme-iš Varmės ir Mozūrų žemės pervažiuota į Kašubų-Pamorų kraštą. Prieš antrą pasaulinį karą prūsijoje buvo Vokietija, o K.-P. krašte buvo Lenkijos teritorija, kuri iki pirmo pasaulinio karo net 120 metų buvo po Vokietijos priespauda, vadinama "pod zaborom". Koks dramatiškas Gačalki kaimelio (už 4 km nuo Padliaski -pasienio miestelio) ir tragiškiausias šeimininkų likimas ištiko 1939 m. rugsėjo 1 d., kai vokiečiai peržengė šią sieną, skaitykite vėliau.

Taigi, prisimenant užvakar vykusį didingą renginį - žmonių mūšio lauke buvo, kur tai, gal, per 200 tūkstančių. Nuostabu, kad kelionėje su dviračiais buvome sutikę ir Baltarusijos dviratininkus, kuriems ši mūšio vieta mūsų kaimynų tautai taip pat labai brangi ir šventa. Todėl, mums, per istorijos prizmę labai svarbu su rytų kaimynais dar labiau užmegzti kolegiškus ryšius. Visiems `žygio dalyviams  buvo sukrečiantis šio renginio didingumas. Stovyklavietėje buvo daug garbingų svečių, kaip dabartinės Lietuvos kariuomenės vadas, generolas Tutkus. Bendravome su kaimyninės savivaldybės - Šakių dviratininkais, kurie dar pasiliko Griunvalde su šiuo eilučių autoriumi. Kazlų Rūdos dviratininkų grupė, į mūšį išlydėjusi Lietuvos didijį kunigaikštį Vytautą, jau autobusais grįžta namo. Taip, kad tėvams, besijaudinusiems dėl jauniausiųjų dviratininkų - nėra ko pergyventi. Jaunieji puikiai atlaikė ne tik varginančius kilometrus, bet ir baisius karščius. Ne visiems renginyje pavyko atlaikyti. Šių eilučių autorius šiuo metu krauna savo mkompiuterį rie ligoninės, kurioje ant neštuvų atvežti gavusieji šilumos ir saqulės smūgius. Ištysai greitosios pagalbos klykdamos zuja. Todėl šis istorinis mūšis, kaip tikra tiesa, kurią reik dvasiškai pajusti viso šio mūšio reikšmę. 
        Labai vaizdžiai buvo pasakojama apie visą mūšio eigą, lydint puikiam muzikiniam apipavidalinimui. Daug tekstų buvo iš to meto metraštininko Dlugošo atsiminimų. Šio mūšio lauko seniūnas Kaspščik šiam mūšiui minėti, riterius iš istorijos klubų pradė kviesti nuo 1992 metų. Paskutiniai to mūšio atodūsius Prūsų misteris Ulrichas, kai jam buvo siūloma bėgti į Emblongą, riterių vadas sušuko: "Neduok Dieve, kiek vyrų atgulė!" Jį karalius Wladislovas Jogaila liepė visus žuvusius priešus, kaip tikrus vyrus palaidoti pagal visas krikščioniškas tradicijas. Tai buvo ir vienas garbingiausių istorijoje mūšių.

Šio mūšio visų iškilmių uždarymo garbei aš su Šakių, Vilkaviškio ir Marijampolės bei Vilnijos dviratininkais stebėjome puikų fejerverką-tokio įspūdingo Lietuvoje dar neteko stebėti. Ryte su autostopo kelionių entuziastu Anžejumi daug diskutavome dėl "Katynės-2" įvykio, dėl kurio kabutėse pavartoto termino Anžejus nesutinka, nes jis pats buvo Smolensko aerodrome katastrofos vietoje iš kart po katastrofos-rodė jis mums (Vilnijos dviratininkams) nuotraukas iš lainerio kritimo vietos, Katinėje vykusio minėjimo, pats artimai bendravo su premjeru Tusku, buvo vienas iš aktyviausiu žurnalistu susitikime su Putinu ir t.t. Visas šios problemas vėliau pateiksiu nuorodomis.

           Ketvirtos dienos pranešimas. . Visi jau, gal, yra nuvykę į Griunvaldą, o šio tinklalapio autorius dar tik Ščitne iki 3 val. 25 min. nakties tvarkė kompiuterį firmoje TELBIUR, kurio savininkas su šeima Pawelas Dolžanskis mielai daugiau nei 20 val. padėjo tvarkyti kompiuterį, kėliaujančiam apie Baltiją. Todėl nuoširdžiai visų žygio vardu ponams Dolžanskiams dėkojame už neswavanaudišką pagalbą atkuriant žygio kompiuterį. Neišpasakyto firmos savininkų svetingumas paaiškintinas lenkų patriotiniu jausmu. Šeimininkui ir jo darbuotojui-kompiuterių specialistui labai norėjosi padėti, mums, lietuviams keliaujantiems į Griunvaldą. Pasak svetingąjį  Pawelą, mes lietuviai ir lenkai turime laikytis šios istorinės dviejų valstybės patirties, kurios vaisius buvo pergalė Griunvalde. Beje, pagal jį ir Katinėje žuvo Lenkijos prezidentai (buvęs tremtyje per visą sovietinį viešpatavimo laikotarpį ir dabar rinktasis), nes pastarasis viską darė, kad suburti Estiją, Latviją, Lietuvą, Baltarusiją, Čekiją, Ukrainą ir Gruziją prieš Rusijos viešpatavimą. Pasak Pawelą, jau Ukraina vėl tapo Rusijos, pasak jį, tai laukia ir visų kitų šalių. Todėl, tvarkant mūsų žygio kompiuterį, ne mažai teko padiskutuoti ir apie Katinės tragedijos lygiagretes, kurias šių eilučių autorius yra užvedęs temą.


Kazlų Rūdos mero pasveikinimas-palinkėjimas.


Savivaldybės direktoriaus palinkėjimai.


O Seimo narys Mantas VARAŠKA pats su dviračiu  žygeivius palydėjo net iki Lietuvos-Lenkijossienos


Su savo auklėtiniais

 


Pasididinkite
Lietuvos prezidento Kazio Griniaus palaikų pervežimu, jam šio paminklo įkurimu rūpinosi apie šį Prezidentą monografijos autorius, Nepriklausomybės signataras, kilęs nuo Sasnavos ir apie šį gimtąjį kraštą daug parašęs knygų, buvęs žymus keliautojas-kraštotyrininkas ir desidentas, atlikęs labai daug žygių-EKSPEDIUCIJŲ dviračiais (Skersai Sovietų Sąjungą "Nuo Baltosios jūros-lyg Jodosios, ...) ir buvęs Lietuvos keliautojų sąjungos prezidentu, šio žygio rengimo išvakarėse išėjęs į Anapilį šviesios atminties ediminas ILGŪNAS.
Jis iki pat mirties dirbo Lietuvos 1000-mečio minėjimo direkcijos direktoriumi.  Todėl šis kazlųrūdiečių organizuotas renginys buvo lyg ir savo žemiečio, mylėjusio savo kraštą, idėjų tąsa.


Jauni ir vyresdni


Sūduvos sostinėje. Apie ją bus daaugiau nuotraukų

 


Štai visi Kazlų Rūdos grupės žygeiviai susirinkę net iš visos Lietuvos.

Pasididinkite Tolyn link sienos ir Griunvaldo.
 

 

 

 

 

 

 


Marijampoliečiai žygio dalyvius pasitiko pačioje garbingiausioje miesto vietoje


Ir nuo Marijampolės-Sūduvos sostinės palinkėjimai Griunvaldui.

 

 

 

 

Kalvarijoje prie Vytauto Didžiojo paminklo-šio žygio idėjos simbolinio dydvyrio


Jauniausia žygio dalyvė


Paskui ją ir jos mama, pati entuzistingiausia Kazlų Rūdos ištvermės sporto renginių dalyvė


Tokiai masei dviratininkų kelią rodo ir transportą stabdo policija.

 

 

 

 

Visų pirma, žygio dalyvių saugos rūpęstois

Dviračiai papuošti šio žygio tikslo atributika


Vienas iš jauniausių penkiolikmetis orientacininkas Aivaras puikiai pasiruošė žygiui.

 


Kazlų Rūdos lyderiai - Sporto mokslo; LKKA doktorantas-KRSC direktoriaus pavaduotojas Giedrius Gorjanovas ir visų laikų geriausias Kazlų Rūdos dviratininkas Mantas Šilingis.


Pavėsyje atgaiva


Priekyje žygio organizatoriaus Giedriaus brolis - šio žygio gidas; puikiai žinantis Lenkiją ir Lietuvos nei Lenkijos dviejų valstybių bendrą istoriją.

 


Direktoriaus ir žygio orgnizatoriaus pavaduotojas, aukščiau minėtas Giedrius devęjo taip pat raudoną liemenę ir jo pareiga buvo vadovauti gale grupės važiuojantiems, koordinuoti priekyje vadovą apie galimus nesklandumus gale, kurių, deja, buvo labai mažai.


Šis paminklas pastatytas 1935 m. Kalvarijos visuomenės ir jaunalietuvių iniciatyvos dėka.

Grupės vadovas su raudona liemene didžiausią dėmesį skyrė jauniausiems žygio dalyviams, ypač, paaugliams, kurie didvyriškai išlaikė vyriškumo egzaminą.


Net iš VVU istorinio Žygeivių klubo dalyviai buvo, kurio klubas turi didelę rezistencinę-ezopinę pažintinę ir patriotinę savo veiklos praeitį.

 

 

 

 

 


DEHITRACIJOS MALŠINIMAS. Karštis žygio metu buvo neapsakomas.

 

 

 

 


TĖVAS IR SŪNUS visad papildyfavo  grupėje  intelektualinėm žiniom.

 


Štai į ten mūsų žygio tikslas.

 

 

 

 

Tarp ištvermingiausiųjų buvo Gabrielė, buvusi orientacininkė (buvusios Virginijos auklėtinė), kuri šiuo metu yra aktyviausia Kazlų Rūdos sporto gyvenimo dalyvė.

 

 

Gimtadieniai:


 

Gimtadieniai buvo atšvęsti pirmos žygio dienos vakare prie nuostabaus Olecko ežero, kuriame buvo susitikta ir su draugiškos Kazlų Rūdos savivaldybės gminos vadovais.

 

 

 

 

 

 

 


Ilgiausių metų

Tokių akimirkų bus dar vėliau daugiau.

 

 


Pirmasis pasaulyje skancenas buvo įkurtas dar net prusų 1908 m. Apie juo nuostabius vaizdus dar vėliau įdėsiu.


 

 

 

 

 

Iš šio žygio visų žygeivių nuotraukos bus įdėtos tada, kai šių eilučių autoriui toliau keliaudamas, padarys poilsio dieną 

.

Šio žygio organizatoriai:


 


Į tinklalapio pradžią

 

 

Šio puslapio autorius treneris Vytenis po Žalgirio kautynių inscenizacijos planuoja toliau minti  aplink Baltijos jūrą, pakelyje  Norvegijoje (Trondheime) aplankant pasaulio orientavimosi čempionatą. Apie 2008 m. Čekijoje pasaulio ir Europos Latvijoje čempionatus aplankytus  kelionėse dviračiu - skaitykite ČIA.

.

 

 

 


Pasididinkite preliminaraus maršruto schemą.
  Vėliau maršrutas bus patikslintas.

 

 


Pasididinkite
-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istorinis dviračių žygis “Žalgirio mūšis - 600″

Žygio pradžia liepos 12 d. (šio eilučių autoriaus gimtadienis) 9 val. nuo Kazlų Rūdos savivaldybės. Ateikite išlydėti!    
     
Žygio tikslas - įprasminti istorinį Žalgirio mūšio 600 metų paminėjimą, reprezentuoti mūsų šalį,  įtraukti i žygį, kuo daugiau žmonių iš Lietuvos krašto. Trumpas aprašymas : ,, Žalgirio mūšis - 600″ suteikia galimybę  atminti ir įprasminti Žalgirio mūšį - vieną žymiausių viduramžių Europos kautynių bei vieną svarbiausių Lietuvos istorijos įvykių. Veikla prasidėtų keliaujant dviračiais 4-5 dienas iš Kazlų Rūdos į Žalgirio mūšio vietą (Grunwald). Pasiekus Lenkijos teritoriją, prie dviračio žygio, prisijungs ir Lenkijos aktyvistai. Dvi dienas dalyvausime Žalgirio mūšio 600 metų paminėjimui skirtuose renginiuose. Septintosios dienos rytą autobusu keliausime atgal.

Žygis - tai ne tik iššūkis mums, bet ir pagarba mūsų protėviams!

KELIAUK, PAŽINK, NENURIMK….

Žygio ,, Žalgirio mušis - 600″ : Data: liepos 12-18 d. Pradžia: liepos 12 d., 9 val.

   Pradėsime žygį nuo Kazlų Rūdos savivaldybės, (Atgimimo g.12, Kazlų Rūda). Keliaudami aplankysim daug įžymių vietų, kaip Gerlože Vilko guolį (A.Hitlerio būstinę), maldininkų pamėgtą gražią vietą Šventąją Lipką -  ir kitas vietas. Prieš kirsdami Lietuvos sieną, Sūduvos sostinėje Marijampolėje  aplankysime naujai pastatytą paminklą Vytautui Didžiajam. Nuvykę į Griunvaldą stebėsime įspūdingą Žalgirio mūšio inscenizaciją. Ten mūsų šalies Krašto apsaugos ministerija mūsų žygio dalyviams paskyrė stovyklavietę. Pakelyje susitikinėsime su savivaldybių (gminų)  bei lietuvių bendruomenių atstovais.

Dalyvio mokestis: 100 Lt   ( Į kainą įskaičiuota: dalinis maitinimas, transportas, medicininė pagalba, bilietai ir kita.)

Informacija bus atnaujinama tinklalapį: http://www.jsuduva.lt/ čia rašykite pastabas.

Registracijos lapus kviečiame siųsti el. paštu  j.suduva@gmail.com . Jei kiltų klausimų - prašome rašyti el. paštu  linas.karpauskas@gmail.com.

Organizatoriai                         

 

 

Keliaujant kaimyninės šalies teritorija, prieš tai vertėtų susipažinti su lenkų ir lietuvių tautų bendra istorija kovoje prieš bendrus priešus, nuo kurių vienodai nukentėjome su lenkais. Taip pat šio puslapio autorius siūlo giliau susipažinti su nūdienos ypatinga aktualija -su  Katinės tragedijos lygiagretėmis 

Šeimų dviračių žygis Kazlų Rūdoje skirtas vaikų ginimo dienai.


Pasveikinimas


GERO VĖJO malūnėlis.


Jauniausias dviratininkas

 


Pilvės upelio tiltelis

 

 

 

 


Miškininkas Redas Rutkauskas papasakojo apie daigyno paslaptis.

 

 

 

 


Vyriausiam žygio dalyviui Jonui Dinapui iš Bagotosios nutrūko grandinė ir viso žygio metu bėgo su dviračiu -tai jam buvo ne motais, nes jis yra puikus bėgikas


Šokėja Armanda


Rokenrolas

 

 


Premia

 

 


 


Šventę vainikavo orientavimosi sprinto atrakcionas

 

 

 

 


Pirmą kartą Lietuvos sporto istorijoje orientavimosi klubas "Takas" surengė masinį dviračių maratoną Kauno miesto gatvėmis.


Pasirengimo aplink Baltijos jūrą pirmasis etapas
.

.


Buvome vyriausiais dalyviais.

 

Mažųjų orientacininkų - nuolatinių kazlųrūdiečių varžovų portretai

 

.

.


Maratono direktorius-orientavimosi klubo "Takas" prezidentas.

 

 

.


Puikiai prekiavo orientacininkų įkurta parduotuvė skirta IŠTVERMĖS SPORTUI.

 

 


Svarbiausi šalies orientacininkai buvo irgi šių dviračių lenktynių dalyviais. Šios lenktynės tapo puiki treniruotė ištvermei palavinti.


Kauno miesto meras Latvijos lenktynininkui įteikia nugalėtojo prizą.

Daugiau nuotraukų

 

 

Vėliau bus pateikta daugiau informacijos