Pradėkite sveikti uoliai
 - burkitės į SVEIKUOLIŲ draugiją    

   Kas norėtų nuo vasario 14 d. iki 20 d. dalyvauti savaitinėje Sveikatos mokykloje Kazlų Rūdoje po darbo, KVIEČIAME informuoti ir registruotis el.paštu trenerisvytenis@gmail.com, arba skambinti tel. 865279491. . Šios mokyklos  programa ČIA.

 Į pirmąjį užsiėmimą  vasario 14 d. (pirmadienį) 17 val.30 min. renkamės VĮ Kazlų Rūdos mokomosios miškų URĖDIJOS studentų mokymo bazėje (adresas: Miškininkų 1, Kazlų Rūda). Mokymų ir mitybos (pietų) kaina apie 200 Lt.  

Kam įdomu, pažiūrėkite  į Ruonių maudynių programą, kuri vyks vasario 11-13 d.d. Palangoje. .

Pirmą kartą Kazlų Rūdoje įvyko susitikimas su Lietuvos Sveikuolių sąjungos prezidentu Dainiumi Kepeniu

Susitikimą organizavo Kazlų Rūdos savivaldybės Sporto centras, Kultūros centras, viešoji biblioteka  ir Būdos kaimo bendruomenė.


1

2
 

Pasididinkite.

P
Pasiidinkite
.
       
   
   

Knyga: "Natūralus būdas išvengti ligų"
     
   
Pasididinkite ir pažiūrėkite
, koks angelas saugo ,,,
 


Prožektoriai-1

 


Prožektoriai-2

     


 

     
Sveikatos idėja

Iš tamsos į šviesą
 


Sveiko maisto vaišės

 
Būdos kaimo jaunimas

                                                                                                                                                                                                                                                Kas norėtų geresnės raiškos (didesnio formato),  rašykite trenerisvytenis@gmail.com ir nurodykite iš  kelintos eilutės ir kelinta nuo krašto.
Savaitinę Sveikatos mokyklą Kazlų Rūdoje, neatsitraukiant nuo darbo, pradėsime vasario 14 d.

(
pagal nuorodą žiūrėkite mokyklos programą, kurios datas reiks pataisyti)

Š.m. vasario 19 d. (šeštadienį) ruoškitės dalyvauti masiniame "Snaigės" slidžių žygyje po Kazlų Rūdos kraštovaizdžio draustinį. Šiame žygyje sulauksime daug svečių. Neturintys slidžių kviečiami į Vokiškų kalnelių pradžią - ten pasidžiaugsime besibaigiančia nuostabia žiema.

 

  Šis skelbimas jau įėjo į Kazlų Rūdos Sporto centro istoriją
PASIDIDINKITE!
 

   

Kalbėjomės apie sveikos gyvensenos paslaptis, galinčiomis tapti kokybiško, teisingo ir naujo gyvenimo paprasčiausias principais virstančiais kasdieniniais įpročiais. Pasitarėme dėl savaitinės sveikatos mokyklos Kazlų Rūdoje organizavimo (ją pradėsime vasario 14 d.) ir Sveikuolių organizacijos kūrimo savivaldybėje, aptarėme veiklos principus ir būsimus renginius (ruonių šventę Palangoje vasario 11 d.), ...
    
Vykusio p
okalbio temos:

- Holistinė (VISUMINĖ) sveikata, jos esmė ir ištakos;

-   Septyni pagrindiniai kasdieniniai darbai sveikatai stiprinti (fizinis aktyvumas, sveikas maistas, savikontrolė, grūdinimasis, meditacija, malda, atgaila);
-   Būdai kaip išvengti ligų
-   Nuo ko pradėti gyventi sveikai?


Visą kitą informaciją žiūrėkite-www.kazlusporto.puslapiai.lt
 

Kazlų Rūdos savivaldybės Sporto centras, Kultūros centras, Viešoji biblioteka  ir Būdos kaimo bendruomenė.

 

   Apverskime gyvenimą aukštyn kojomis! Žinokime naują tiesą - SVEIKATA NĖRA BRANGIAUSIAS TURTAS

Organizuojant susitikimą su Sveikuolių sąjungos prezidentu Dainiumi Kepeniu, labai daug kas pageidavo renginį rengti miesto centre Viešojoje bibliotekoje. Nors daug kam toloka į Kultūros centrą esantį miesto pakraštyje, ir tie, kurie, gal, pabūgo tolimo kelio, matyt, gailėsis sužinoję, kad norinčiųjų pasiklausyti Dainiaus Kepenio atėjo tiek, kad mažojoje Kazlų Rūdos centre esančioje salikėje, tikrai, nebūtų tilpę. Vadinasi, mūsų savivaldybėje sužinoti apie tikros sveikatos paslaptis poreikis didėja. Pats Sveikuolių šalies vadovas labai nustebo, kad tokiame mažame mūsų miestuke, apsuptame didžiausios Lietuvos girios, atsirado tiek daug susidomėjusiųjų sveikatos aktualijomis.   Neatsitiktinai šalyje ir savivaldybėje yra susidariusių tiek problemų, kad daug kam parūpo filosofiškai pažvelgti į visų gyvenimo nesėkmių šaknis. Dažnai girdime, kad valstybė, jos valdžia ir net visuomenė serganti. Tai kas ta yra liga ir sveikata? Kaip visa tai galima apžvelgti plačiąja prasme?

        Sakoma – tas ar anas yra silpnos ar stiprios sveikatos. Bet ar kiekvienas iš mūsų susimąstome apie tai, kad ar nori sustiprinti savo sveikatą.

Šis straipsnis dar bus rašomas toliau

 

 

 

 

 

    Galite susipažinti su būsimos Kazlų Rūdoje savaitinės mokyklos  klausytojo anketa, Kazlų Rūdoje savaitinės sveikatos mokyklos programa, Vlgių receptai, spaudai straipsnis, tekstas skrajutei ir plakatas. ..reklama-vid.jpg(Datą mokyklos patikslinsime vėliau)

Susitikimo įžangai Kazlų Rūdos bibliotekos salėje gruodžio 10 d. įvyko Marijampolės Visuomeninio Sveikatos Biuro paskata apie sveikos gyvensenos pradmenis

   


Sveikatai pasisemti prašome atsiversti šiuos puslapius:


Snaigės slidžių žygiai Kazlų Rūdoje ir Kaune

Gimnazistų Sveikatos popietė
       

       

,  Netikėtinas meditacijos efektas, Už ir prieš krikštynų maudynes,

Panevežys valdo

,