VAKAR IR UŽVAKAR MŪSŲ SAVIVALYBĖJE (Čečetos kaimelyje) VYKO YPATNGOS REIKŠMĖS RESPUBLIKINIS SEMINARAS

Į Čečetos kaimo turimo sodybą jau trečią kartą susirinko iš visos Lietuvos orientavimosi sporto treneriai dirbantys su moksleiviais. Šiuos seminrus, kuriuos savo kolegoms pasiūliau organizuoti mūsų savivaldybės teritorijoje. Į juos buvau pakvietęs paskaitas skaityti geriusius šalyje mokslininkus, habilituotus mokslo daktarus, profesorius Joną Liudą Poderį ir žymųjį lengvosios atletikos trenerį, ilgametį šalies runktinės trenerį Aleksą Stanislovaitį. Jų paskautas klausydavosi ir nūsų savivaldybės kūno kultūros-sporto mokytojai. Mūsų kūno kultūros ir sporto specialistams Kazlų Rūdoje 2006 metais buvo skaitęs mano buvęs fiiologijos ir sporto fiiologijos dėstytojas, LKKA rektorius Albertas Skurvydas.
Apie šį pasitarimą ir teorinį seminarą tuoj pat bus įdėtyas fotoreportažas. Prašome apsilankyti vėliau

 

 

 

 


Salų paslaptys

Plateliai-09
2009-12-03-04 vykę
s tradicinis trenerių seminaras


Tiltelis deimantinėms Gervazo paskandintoms šukoms ieškoti
 

Nersime į mūsų sporto gelmes deimantinių šukų ieškoti

Deimantinių šukų paieškos planas

 

Pirmininkas

Bus jėga, kam pasiseks surasti ir ištraukti tas Gervazo šukas.

Dienotvarkės natiurmortas

Moksleivių ir studentų sporto...

Iš ilgametės patirties
 

Pirmininkas pripažino sužlugdytus moksleivių rinktinės testavimus.

Pirmoji atskleidė kaimynų latvių pranašumo priežasties esmę

Žibintai sušvis tada, kai..


Padėtis rimta

 
Į gilumines priežastis reik žvelgti

Psichologės Viktorijos taikli nuorodą į pagrindinę nesėkmių priežąstį

Psichikos veiklos struktūra. Pasididinkite-perskaitykite pagrindines psichikos veiksmų paslaptis!

Praktiniai pscihologiniai gėrio perteikimo mokymai.

Nuo auklėtinių tobulėjimo problemų slėpimas yra tolygu melui!!! Sovietų Sąjunga sugriuvo nuo pusės tiesos sakymo - sugrius ir mūsų sportas, jei senais - atgyvenusiais  metodais mąstysime.
 
Padėties be išeities nėra

Veiksmo principas

Teorinė
diskusija

Kaip reaguoti sportininkams, kai pastoviai forume tik kritiką, tik NEGATYVĄ mato?


Psi... situacijų
aptarimas ir apmąstymas


Ir teorinės problemos jautrios iki pat šaknų

     

Šis puslapis bus dar papildomas.

     

2008 m. seminaras Didžiausioje Lietuvos girioje-Kazlų Rūdos savivaldybės Čečetos kaimelio sodyboje

Čečeta-08

Gajos gaivintojai

Pusiausvyrų filosofija

TRIPTIKAS -
 pretendento idėja-1

TRIPTIKAS -
 pretendento idėja-2

TRIPTIKAS -
 pretendento idėja-3
 

Sąlytis su kalnais

Idėjos kalnuose

Modern mintys

Vyriausias

Triumfą Neringoj prisiminus
 

Protokolas

Ką pasirinksime?

Griežtesnė linija

Sudėtinga nuomonė

MTBO pristatymas
 

Garbės dantratis

Apmąstymai

Pakabinti balionai

Dar viena uoga

Rinktinės vairavimo problema
 

Gyvi įspūdžiai

Vilniaus frakcija

Kalendoriaus projektas ant stalo
   
         


Ė Į tinklalapio pradžią

Trenerių ir treniravimo
 PROBLEMOS


SPORTO MOKSLO puslapis

Nac. rinktinės trenerio pavasarinis seminaras OS visuomenei Edgaro knygos viršelis .


Paskaitos iniciatorius

 

Pasinerkime į Edgaro ir būsimosios knygos minčių santraukas


AČIŪ - vizualizacijos pagrndas


Po žodžio "ačiū" vandenyje molekulių klasterisMocarto muzikos klasteris


Sunkiojo roko klasteris

BENDRA IDĖJA-tėvo pasekėjai

Masaru EMOTO

 

 

Betchoveno klasteris

Tuoj po PAŠALINIMO iš nac.rinktinės trenerio pareigų Edgaras pristato savo kūrinio pirmąją dalį.
 

   

Ranka rašyta

Yra ką pamąstyti

Reiks apmąstyti naują idėją
   

Kūrinio pristatymo koncepcija
 

Ranka parašyto iš kart be perrašymų kūrinio atspausdinimo svarba geresniam bendravimui su skaitytoju

Meilės idėjos svarba
       
Man Edgaras prisiuntė savo rankraštį - mintys daugiau nei įdomios, verčia labai susimąstyti. Tai naujoji filosofija, sakyčiau, pati naujausia, kurią kiekvienas panašią, bet ir tuo pačiu kitokią galėtų susikurti. Įdomiausia, kad, Edgaras, tokią didelę patirtį orientavimosi aukšto meistriškumo peripetijose turintis, savo knygoje nei žodžio neužsimena apie sportą. Tuo ir yra labai svarbios SPORTUI jo mintys, kad gyvenimas ir pats sportas ne iš sporto padarytas. Jo mintys apie Saulę-Dievą, tai visiškai ne pagonybės idėja, o tik naujas požiūris į elementariausią CHEMIJOS elementą - vandenilį. Nedidelės apimties Edgaro netradicinis mokslinis požiūris gali kai ką net šokiruoti, lygiai taip pat, kaip buvo šokiruotas sporto elitas, pareikalavęs pašalinti trenerį. Nesistebėkime čia ir iš katashunio reakcijos.  Ir tai labai natūralu - tik taip ir turi būti- tai elementariausias psichologijos dėsnių samplaika. Ne viskas priimtina, kai netikėtai ir ne visad suprantamai naujos mintys daro prote perversmus. Todėl geriau nekvaršinti sau galvos, tas kas nepriimtina., nors tas "nepriimtina" kabo virš mūsų galvos kaip pražūties grėsmingas pavojaus ženklas.

 Ar ateis Armagedonas mūsų dienomis, viskas priklauso nuo to, kaip suspėsime mes įgauti Kristaus savybių. Apie jas visiškai ne juokais per paskaitas tik neakivaizdininkams - turintiems trenerio ir pedagoginio darbo praktiką  per fiziologijos paskaitas  a.a. habil.mokslų daktarė Janina IVAŠKEVIČIENĖ kalbėjo apie žmonijai žinomus, bet mokslui dar nepaaiškinamus reiškinius. Apie juos ir mano a.a tėvas, vienas pirmųjų radioelektronikos, televizijos ir ultragarso problemų kūrėjų kalbėjo apie tai, kad žmonija ne taip pradėjo vystytis, kad savyje prislopino minčių informacijos sklaidą. Bet stebėjimų praktika rodo, kad žmogus dar nėra degradavęs visai, kad tos savybės pasižymi ypač dvasingumą pripažįstantys.  Tai visiškai materialus reiškinys jau mokslu bandomas aiškinti. Kad ir čigonių burtininkių-žiniuonių, vadinamų "šuvani" fenomeną labai gražiai dabar atskleidžia rusų televizijos serialas "Karmelita"  kanale "RTR Planeta". Taip ir čia minėtas profesorės minčių per atstumą perduotos informacijos fenomeną demonstruoja autorius Edgaras. Gal ne kiek mokslinėmis nuorodomis, bet 'iš kosmoso" kitų mokslininkų minčių idėjų sklaida akumuliuota Edgaro filosofijoje pagal jau atrastą VIZUALIZACIJOS principą. Teatleidžia man knygos autorius, gal tai tik man toks įspūdis, bet mokslinį pagrindimą įžiūriu kiekviename jo teiginyje. Nieko nematau iš piršto laužto. Tai unikalaus Masaru Emoto atradimo:  vandens gebėjimo kaupti mūsų jausmų ir minčių informaciją fenomenas. Kaip tik šio unikalaus atradimo dėka, kuris buvo pristatytas prieš 4 metus Europos sporto mokslo kongrese, dabar PRASIDEDA SPORTE VISUR REVOLIUCIJA. Tokių trenerių, kaip Edgaras jau šimtai pasaulyje. Be filosofijos- tai ne treneris. Tokia dabar sporto pedagogikos nuostata - filosofiją turi turėti ir sportininkas. Tik užtenka pažvelgti į japonų mokslo stebukladario videoklipą. Tada bus aiškus Edgaro teiginys - VANDUO-TAI DVASIA.. Juk jei vanduo kaupia savo molekulių klasteriuose informaciją, tai ir mūsų mintys-jausmai akumuliuotos tik, būtent, žmogaus organizmo vandenyse, kurie atitinkamai nuo jo paties ir aplinkos nuotaikų sąlygoja visu biocheminių procesų kokybę. O ta -žmogaus (tuo pačiu ir sportininko) tobulumo kokybė Edgaro knygoje piešiasi per Pitagoro atrastąjį skaičių 0,618, kurį  garsusis Italų matematikas Leonardas Fibonatis, gimęs apie 1175 metais pavadino "auksinę proporciją". Mat pagal pagal ją senovės romėnų architektas ir rašytojas Vitruvijus naudojosi tomis proporcijomis, kurias aprašė esančias ir žmogaus kūne. Būtent, Leonardo da Vinči ir nupiešė garsiausią Vitruvijaus žmogų pagal tą Edgaro paminėtą proporciją, kuri egzistuoja visur gamtoje - nuo žiedų iki DNR grandinių išsidėstymo. Tai HARMONIJOS pagrindas, kuriai Edgaras čia kaip tik akcentuoja, kaip dvasingumui tarpti pagrindą.  

  Vandens savybės-1