SUSIRAŠINĖJIMO TELEFONINĖMIS ŽINUTĖMIS
su Donaldu Šarm...-u
PSICHOLOGINIO TYRIMO PATEIKIMAS

 

 

      Kadangi čia toksai teisininkas D.Šarm...-as neaiškiais tikslais turi labai didelį malonumą tyčiotis-persekioti  Karininius nusikaltimų (galimai J.Gagarino ir MH17 lainerio keleivių SĄMONINGŲ nužudymų) ir kitus politinius tyrimus atliekantį asmenį, todėl APSIGYNIMO NUO PASTOVAUS TERORIZAVIMO tikslu tenka tyrinėti ir viešinti jo patyčių psichologinį modelį. Juolab, kad tos patyčios gali būti, matyt, kažkieno inspiruotos (greičiausiai kažkokių buvusių sovietinių kariškių-fanatikų), gal, net iš jo asmeninės sodų bendrijos, nuo kurios už jo tyrimus buvo grasinimai pareikšti ir tie grasinimai vykdomi, MH17 lainerio ir UktaJinoje konfliktų tematikose pastoviai  MELAGINGAI skundžiant Facebook-o administracijos neprotaujančius automatus. Tos ypatingiausios patyčios prasidėjo, kai buvo Jonavoje apšmeižti NATO kariškiai, dėl kurių apšmeižimo buvo susirūpinusi Vokietijos kanclerė Angele Merkel, JAV Pentagonas ir net prezidentas Donaldas Trampas, tai minėtam tyrėjui demaskavus  šmeižto falsifikatą, todėl prieš jį buvo pradėtos keršto-patyčių akcijos, apsimetant "Donatas Donatėlio" profiliu, kuriuo išsidavė kvailai, nes to falsifikato turinys akivaizdžiai buvo suderintas su slapta-tarnybine Kauno apskrities Vyriausios policijos komisariato tarnybinio tyrimų pasiskirstimų informacija, nes tame falsifikate paminėta tyrėja Kanon...-ė ir buvo paskirta tirti tą melagingą įvykį. Vadinasi, falsifikato kūrėjai žinojo Kauno VPK slaptą-tarnybinę pareigūnų-tyrėjų darbo pasiskirstymo specifiką. Todėl nieko nuostabaus, kad minėtas D.Šarm...-as, deklaruojąs savo darbovietę minėtame Kauno VPK ir pradėjo keršto akciją už to falsifikato demaskavimą.

        Tarp, kitko, patyčių akcijos prasidėjo dar net anksčiau; nuo Sausio 13-osios aukų atminimo temos, taip pat kerštui už minėto tyrėjo jaunystėje ANTIkomunistinę veiklą, 1969 m. pabaigoje atkūrus KGB uždraustą Jonavos Turistų klubą. Minėtos tos ypatingosios D.Šarm...-o patyčios prasidėjo, kai Vasario 16-tosios (99-tųjų metinėms) švenčių išvakarėse buvo paskelbtos minėto NATO kariškių apšmeižimo falsifikacija, o po kokio mėnesio Kovo 11-tosios "proga" taip pat Lietuvos centre (Jonavoje-Kėdainiuose ir Kauno rajone) įvyksta rezonansinės pačios garsiausios žmogžudystės, kurios, beje, iš anksto Facebook-e pranešamos, kad Kovo 11-tajai "bus svarbi mirtis" ir ta išankstinė mirtis pranešama ne bet kada, o Vasario 23 d. (kruvinosios Raudonosios armijos įkūrimo dieną) ir pranešama iš tos armijos įkūrėjo Leibo Bronšteino (Levo Trockio) gimtinės bei mokymosi vietos - Odesos.
       Dar įdomiau, kad tąsai pranešėjas garsusis Simonas Kroydonas internete skatina ieškoti be žinios dingusį Lietuvos Tautininkų sąjungos Tarybos narį ir tos sąjungos Jonavoje atkūrėją Giedrių Valiūną, kurio lavonas ir randamas lygiai taip pat, kaip ir, beveik, tą pačią dieną nužudytosios Ievos Strazdauskaitės lavonas karinės aviacijos objekte (pastarosios Kėdainių, o Giedriaus Karmėlavos karinio aerodromo naikintuvams nusileisti radijo švyturyje), kuris, beje priklausė šalimais garsiausiajai Strateginių Raketų bazei. O, kaip tik Raketinėse karinėse dalyse ir tarnavo D.Šarm-o tiesioginis vadovas, kuriuo vardu ir terorizuojamas minėtas sovietinių Karinių nusikaltimų tyrėjas ir tai pamatysite žemiau parodytose žinutėse. (Juolab, tąsai D.Šarm...-as ir tam tyrėjui atsikeršijo už nužudytojo lavono atradimo vietos nustatymą, tuo nuteikęs prieš tyrėją nužudytojo buvusią žmoną-našlę, ją apkvailinęs visokiomis dezinformacijomis, kurios dėka ir  ne bet kada, o Balandžio 12 d,; t.y. Kosmonautikos dieną tyrėjui sugadina nuotaiką, kai tyrėjas turėjo skelbti J.Gagarino nužudymui naudotą tada tik ką atrastą naikintuvo-žudiko Su-15 bortinį radarą "Орёл-Д", dėl ko minėtasis tą dieną nepaskelbia šios sensacijos.

    Taigi, pastarasis žmogžudystės Facebook-e tyrimas peraugo į bestselerio "Santa Barbaros" tipo vertą romaną, būtent, dėka D.Šarm...-o išsidarinėjimo su nužudytojo našle dėka, kuris peraugo net iki pamfleto-feljetono, už kurį dabar tas Karinių nusikaltimų tyrėjas terorizuojamas pastoviai telefoninėmis žinutėmis, jam pastoviai net grasinama vos ne fiziniu susidorojimu per užuominas siūlant priimti PASKUTINĮ PATEPIMĄ ir ne bet, kada, o per jojo gimtądienį, arba grasinant pas jį į namus atvažiuoti ir "Gyvai pasikalbėti" - ta užuomina taip pat iškalbinga, kai jau nesugebama šiomis žemiau žinutėmis išsireikšti.
     Tad detaliau visą analizę žiūrėkite žemiau ties tų iškalbingų žinučių pastabomis, kurias privalau skelbti ir kaip PREVENCIJAI nuo galimai planuojamo, ar dėka sukvailiojimo pasekmės galimo fizinio susidorojimo užsimenamus kažkokius įrodymus (jųjų yra ir žymiai daugiau, dėl kurių jau reiks III-čią kartą kreiptis į policiją), arba siekti atsitokėjimo ir siūlymo "užkasti karo kirvius".

 

 

   

   
 
 

D,Šarm...-o draugas Jonas Liauksminas iš J.Gagarino nužudymo tyrėjo pastoviai tyčiodavos -pradėjo tyčioti net net prieš 5 metus. Kadangi tyčiotis pradėjo, kai minėtas tyrėjas buvo užblokuotas melagingai už Vytauto Didžiojo paminėjimą Griunvaldo mūšyje, ir kai F.b. administracija apsižiūrėjo neteisingai užblokavus - pastarąjį atblokavo, o kai tąsai paskelbė, tai tada Jonas Liauksminas ypatingai pradėjo tyčiotis.toje temoje. Todėl teko su J.Liauksminu pabendrauti ir priminti jo draugo D.Šarm...-o visas atliekamas kvailystes ir jam bendrininkaujant.
 

Savo ASMENINĮ GYVENIMĄ PATS VIEŠINO Kremliaus melų propagandos tikslu, siuntinėdamas savo žmonos nuotraukas (jos veidą u-tušavo tyrėjasVytenis) ir net jos pasą, kad pagrįsti savo melą dėl MH17, kad, neva, UkraJina numušė.

O čia tai numeris :) , kad kažkokia "tyrėja kreipesi į serverius.lt" Ne kartą pats asmeniškai D.Šarm...-as atakavo - nedavė ramybės serverių administracijai, siekdamas panaikinti Karinių nusikaltimų puslapius.  Tai, akivaizdu, kad motyvuoja tuos Karinių nusikaltimų puslapius panaikinti, matyt, to D. Šarm...-o buvusių sovietinių kariškių bendrija. Jeigu D. Šarm...-as čia ne meluoja, kaip tai visad darydavo, ir, jei, tikrai kreipėsi į polidciją, tai tyrėja pamačiusi temas apie Karinius nusikaltimus ir taip pat kriminalinius-politinius, nužudžius Lietuvos Tautininkų sąjungos Tarybosnarį Giedrių Valiūną ir apietai visą studiją aplinkybių pateiktą, tikrai, tyrėja negali kreiptis -ji tik gali pačiu pareiškėju susidomėti. Todėl, panašu, taip ir yra, nes jokios "tyrėjos" į serverių administraciją nebuvo jokių pretenzijų.

 

 
 
Čia ir yra ypatybė, kad D.Šarm...-as reiškiasi kaip ne teisininkas, o  "psichiatras", kai diskusijos vien "psichiatriją" siūlo,   ir tuo išsidavė, kad "teisininkas" plagijuoja žymių gydytojų straipsnius ir lygiai tą patį darė savo susikurtam "Nijolės Adomaitienės" profiliui. su kuriuo teko susirašinėti ir tyrinėti psichiką "psichiatrės"apie ką konkrečiai žemiau žymiai detaliau bus pateikta apie nusikalstamą veiką, plagijuojant garsių gydytojų straipsnius psichologinio terorizavimo tikslu. Apie tą nusikaltimą tyrėjasVytenis informavo tuos .

 

 

 

 

 

 

 

 

D.Šarm...-as tyčiojosi-keršijo už NATO karių falsifikatų demaskavimą, o dabar grasina "teisėsauga" ! ! ! Negi D.Šarm...-as panaudos Rusijos teisėsaugą, kuri persekioja Sausio 13-tosios bylos Lietuvos prokurorus ? ? ?

 

 

 


Jonavos policijos tyrėja .... Levinske ne kaip negalėjo tai sakyti, nes ji netyrinėjo internetinio puslapių, nes Policijos kompiuterių apsaugai ji neturėjo išėjimo į Internetą (todėl negalėjo kokybiškai bylos ištirti, nes mano Pareiškimas buvo su internetinėmis nuorodomis ir todėl jos neveikė) ir tyrėjoVytenio skundas buvo tik dėl telefoninių skambučių vidutrnakčiais. Todėl ji ne pagal skundą ne tik gilintis negalėjo, bet ir to nedarė - ji pati tyrėjuiVyteniui tai pasakė, kad ji laikosi tarnybinių įstatymų. Todėl čia D.Šarm...-as jau kelintą kartą šmeižia policijos pareigūnę psichologiniu jam įprastu terorizavimo tikslu. Todėl  šios žinutės bus įrodymas, kad šmeižia policijos pareigūnę.

 
 

Apie KARIŠKIŠ UŽAUGINTĄ D.Šarm...-o kariškių vadas, iš kart  pasigyrė auginęs, pasakydamas jo tikslius gimimo metus ir dar kažką, ar ne apie dvynukę sesę dar prasitarė?  O, kad "kariškių užaugintas" - tai čia tą "užauginimą" galima vertinti ir nuoseklų-pastovų tarnavimą kariškių melui, arba, net pačiam prasimanius tuos melus, kad tiems kariškiams dėmė krįstų.
 

Tikrai, iš pastovaus persekiotojo šmeižiko D. Šarm...o, jokios sau pagarbos tyrėjasVytenis nereikalauja., o dėl"provokatoriaus KGB-inio"
, tai ytra žemaitiška patarlė: KUOM PATS KVEP  - TUOM KIT TEP.


 TAIP, D.Šarm...-as TEISININKU NEGALI DIRBTI,  nes čia pat šiose telefoninėse žinutės ištysai ne diskutuoja, ne įrodinėja, o TIK KAIP "PSICHIATRAS" REIŠKIASI, įrodydamas, kad "psichiatrės Nijolės Adomaitienės" melagingi profiliai, skirti psichologiniam terorizavimui, yra D. Šarm...-o sukurti. Tai įrodo šio susirašinėjimo paviešinimas.

 
 
   
 
 AČIŪ už prisipažinimą, "besikreipus į prokūratūrą". O čia jau turiu įrodymą ir turiu pagrindą aš pats į prokūratūrą kreiptis ir jai pretenzijas iškelti, kad ji savo darbo neatlieka ir manęs neinformuoja, kad esu apskųstas.


 

Per ilga žinutė ir jos išsiųsti nepavyko

 


Nuo čia prasidėjo Balandžio Pirmosios  - Juokų dienos terorizavimas, pamiršus, matyt, kad ta diena yra skirta juokams - gerai nuotaikai.

 
 

Čia D.Šarm...-as su savo melagingais profiliais, kurio vienu iš juo "Petro Barzdaliausko" visokiomis atmainomis, keičiant po vieną raidę pavardėje, išsityčiojo iš savo tariamos "klijentės" jos baudžiamojoje byloje dėl politiko - Lietuvos Tautininkų sąjungos Tarybos nario ir Jonavos skyriaus atkūrėjo Giedriaus Valiūno nužudymo byloje, kurioje tas melagingas profilis apsiskelbė, kad nužudytojo našlė, neva, yra "jojo moteris" ir su ja "turi santykius" - žada "su ja "kurti šeimą". Tas su savo juridinių "paslaugų" klijente višai prisipažintame "santykiavime" buvo iš karto sukurus tuo momentu pirmą kartą melagingą kitą - "psichiatrės Nijolės Adomaitienės" profilį.  nors po jos vyro nužudymo tą parašymo dieną kaip tik buvo Ketvirtinės gedulingosios mišios po jos vyro ir jo tėvo, kartu mirusiojo palaidojimo. Todėl po tokios tragedijos iš našlės visšas išsityčiojimas internetinėje erdvėje sukėlė didelį skaitytojų ne tik susidomėjimą, bet ir nužudytojų didelį pasipyktinimą šiuo save laikančiu "juristu-teisininku" , dėl ko tas melagingas profilis skaitytojų buvo užblokuotas ir po to prasidėjo to "Petro Barzdaliausko" atmainų  gamyba ir jųjų rašymo bei mąstymo stilius tapo labai identišku D.Šarm...-ui., kuris taip pat už chuliganizmą bei patyčias buvo užblokuotas tos skaudžios temos autoriaus, kad nesityčiotų iš nužudytojo artimųjų.. Todėl kažkoks satyrikas ar satyrikė "Kristina Brazauskienė", kurios rašymo stilius neaiškus, sukūrė satyrinį pamfletą-feljetoną ar jumoreską (literatūrologams ir literatūros kritikams reika dar patyrinėt tą naują dar nematytą satyrinį raiškos stilių) ir dėl šio satyrinio kūrinio D.Šarm...-o buvo apkaltintas visai nieko dėtas šis pastoviai persekiojamas asmuo, jis buvo apšmeižtas visais nebūtai dalykais, kurių paneigimą ir reikalauja viešą pareikšti bei paneigti paskelbtus melagingus - tikrovės neatitinkančius "faktus".


Čia D.Šarm...-as pastoviai persekioja ANTIkomunistinį veikėją ir jam keršija už jo antikomunistines nuostatas, kai jis 1969 m rugpjūčio 18 d. 3-ms mėnesiams nuėjo padirbėti komjaunimo instruktoriumi tam, kad atkurt Jonavoje KGB uždraustą Turistų klubą, už kurį buvo pašalintas iš komjaunimo ir už tai, kad to Klubo 20-ties metų veiklos dėka paruošė Sąjūdžiui aktyvistus, kovojusius dėl Nepriklausomybės - to klubo įkūrėjas šv.atminties Gediminas ILGŪNAS tapo Nepriklausomybės signatartu.

 
Kad D. Šarm...-ui padėti tai padaryti, galime pasūlyti tyrėjoVytenio pateiktą visą psichologiją surašytą šios politinės žmogžudystės situacijoje rašant jam taip:

Todėl pateikiu to pirmojo   netikro profilio  ("P.Barzdaliausko)  atsiradimo metu vykusių diskusijų pradžios skaitmeninę kopiją.

-                                                                                                                 33- (puslapiio numeris -kas norės pastudijuoti, galės susirasti tyrėjoVytenio ĮŽVALGOJE-STUDIJOJE

         Iš josios galima atsekti visą F.b. lankytojų ir pačios našlės, kaip būsimosios klientės APGAUDINĖJIMO PSICHOLOGIJĄ, įvaldytą gana meistriškai, lyg būtų KGB-inė Liubiankos mokykla praeita.

        Po tokios "nacionalinio intereso" antivalstybinės gaujos atstovo provokacijos našlė Jūratė M. pasiekė savo, kaip ji buvo man pasakiusi, kad jos vyro nužudyme "jokios politikos nebuvo".  O netikrasis profilis "Petras Brazdaliauskas", paminėjęs, kad Jūratė Micė mane užblokavo ir kreipėsi dėl manęs į policiją, tai galutinai ir atsiskleidė, kad tas netikras "P.Barzda..." profilis yra tik juristo Donaldo Šarman...-o sukurptas. Juk, kad Jūratė Micė mane užblokavo, gali žinoti tik tas, kas jai pasiūlė ar aptarinėjo mane blokuoti. Pašaliniai socialinio tinklo pašnekovai tai pastebėti negalėjo.

       O, kad ji melagingai kreipėsi į policiją, dėl, neva, mano "grasinimų", tai irgi juristas Donaldas Šarmana...-as ją skatino, ją įtikinėjo viešai mano temos nuo balandžio 18 d.  00 val. 10 min. nakties, kai Donaldo Šarmanauko F.b. administracijos demaskuotam "klonui" (netikram profiliui) "Donatui Donatėliui" daviau pastabą neužsiiminėti chuliganizmu, tai tada Donaldas Šarmanauskas po tuo profiliu prisistatė kažkokiu "Donatu Jankevičiumi".

      Minėtoje temoje teisininkui Donatui Šarmanaukui buvau davęs 5-is įspėjimus (nuo 26-to iki 31-mo) diskutuoti pagal temą, neužsiiminėti chuliganizmu ir nustoti grasinti. Minėtose nuo sausio 13-tosios ir NATO karių apšmeižimo demaskavimo vasario 16-tosios temose Donaldui Šarmanauskui buvo teikti 26 įspėjimai, o Giedriaus nužudymo pastarojoje po 5-ių įspėjimų, per Didįjį Penktadienį man davus paskutinį įspėjimą išimti nepagrįstus grasinimus ir teisininkui mano  priešvelykinio prašymo neįvykdžius, po 31-ieno įspėjimo mano geležinė kantrybė baigėsi. Todėl šventųjų Velykų išvakarėse teko atsisveikinti - Donaldą Šarmanauką  balandžio 15 d. 12:36 užblokavau.

 

 

Jau čia D.Šarm-as vėl PASTTOVIAI POLICIJOS TYRĖJĄ ŠMEIŽIA, nes tyrėjuiVyteniu ji užtikrino, kad ne jos reikalas irji, tikrai, to nesakė. Čia jau yra pagrindas ir policijostyrėjos galimą apšmeižimą apskųsti.

Čia dar D. Šarm...-as iš policijos pareigūnės tyčiojasi, rašydamas, kad jam "ji niekas", dar prikišdamas kažkokį "išsilavinimą".
 

 

Čia D.Šarm...-as išsidavė, kad yra užsakytas skleisti absurdiškiausią Kremliaus melą, jog MH17 lainerį "numušė UkraJinos karinės pajėgos", kaip teigė D.Šarm...-as asmeniniame susirašinėjime, siuntinėdamas savo žmonos nuotraukas ir net jos paso nuotrauką.. Tokią melagingą "nuomonę" gali turėti tik separatistinio Donecko-Lugansko srities Kremliaus melo propagandos įtikėjusieji, jiems sąmoningai brukant netiesą, nors pačių gyventojų dėka šio Karinio nusikaltimo įrodymai fiksuoti su visais įkalčiais visam pasauliui žinomais.

Melagingas F.b. profilis "Mindaugas Baltusevičius" skaitytojams nuolat imituodavo, kad, neva, ji yra, nes jis persekiodavo nuolat šią žurnalistę kritikuojantį Simoną Kroydoną-Zagurską ir kabinėdavosi dėl šio rašytojo prie čia telefono žinutėse ŽALIAI RAŠANČIOJO.. Todėl visi F.b. skaitytojai manydavo, kad tai šios žurnalistės melagingas profilis ir šitaip ji būdavo statoma į dar didesnę pajuoką.
 

 

 

Čia D.Šarmanauskas išsiduoda, kad jis arba šmeižia garbųjį Bendrijos pirmininką, arba jį kursto-dezinformuoja kažkuo, daro kažkokią intrygą

Čia išsiduoda D.Šarmanauskas dėl J.Gagarino "žūties" ir MH17 lainerio keleivių SĄMONINGŲ nužudymų tyrimų paskleistų internetinių puslapių, kad kariškiams tai gali nepatikti ir dėl ko pastoviai yra vykdomos Kibernetinės atakos bei pastoviai Facebook-o administracijai siuntinėjamo organizuoti melagingi skundai

čČia netiesa, nespokalbyje norėta perspėti, kad D.Šasrm...-o kaip teisininko kvalifikacija nėra aukšta, bet apie tai labai korektiškas ir dalykiškas bendrijos pirmininkas kai pasakė, kad bus advokatas iš ..., todėl daugiau apie tai nebuvo tikslo tęsti pokalbį

Čia tyčiojimosi pavyzdys, dėl tyrinėjimo J.Gagarino "žūtyje"


Apie jokį "neteisėtą" atstovavimą nebuvo kalbos ir būti negalėjo. Dėl atstovavimo buvo noras tik patarti, kad teisme tos bendrijos atstovavimui reikia susirasti aukštesnė kvalifikacijos teisininką


Čia su "paskutiniu patepimo" posakiu išsidavė, kad po melagingu profiliu "Mindaugas Baltusevičius" perkeltine prasme fizinio susidorojimo grasinimą rašė pats D.Šarm...-as, susikūrę 17-tąjį  melagingą profilį


Čia PRIVAČIU SUSIRAŠINĖJIMU BUVO SKLEIDŽIAMAS ŠLYKŠTUS MELAS Kremliaus propagandos ir to melo įrodymui D.Šarm....-as atsiunčia kažkokios merginos nuotraukas su pasu, kurios veido atvaizdą teko užtušuoti ir paso duomenis užbraukti, kad nebūtų pažeista tos merginos privatumas.


Kaip matome, D.Šarm...-as išsisukinėja, nes gimimo dienos proga pasveikinimas pasiūlius priimti PASKUTINĮ PATEPIMĄ be galo sveikam-sportuojančiam bei daug su dviračiu važinėjančiam asmeniui yra ezopinis įspėjimas, kad jam gali tekti išeiti į Anapilį, kad ir numušus važiuojant dviračių-sužaluojant, kas tokių grasinimų viešų buvo ne mažai nuo neadekvataus, nelabai sveiko V.L. asmens bendravusio ir su D.Šarm...-u. Tai akivaizdus GRASINIMAS FIZINIU SUSIDOROJIMU.


Tikyboje PASKUTINIS PATEPIMAS teikiamas tik prieš mirtį  neturintiems vilties pasveikti ligoniams ir negali būt teikiamas bepročiams - tai draudžia bažnyčios taisyklės, kurias teisininkas D.Šarm...-as privalo žinoti, kaip baigę Palaimintojo kunigo Adolfo Kolpingo kolegiją. Kitas ne šventąsias mokymo įstaigas baigusieji net nevartotų tokio termino grasinimams. Tai įrodo, kad D.Šarm...-as labai prastai įsisavino kolegijos mokymo kursą.

 

 

 

 


Pastovus D.Šarm...-o vartojamos PSICHIATRINĖS DIAGNOZĖS susirašinėjimuose ir komentaruose įrodo,kad "psichiatrės N. Adomaitienės" melagingi profiliai buvo jo sukurti, kad atlikinėti psichologinį terorą.

Čia šios visos patyčios buvo vykdomos Balandžio Pirmosios - Juokų dienos proga

Šis Bendrijos priminimas įrodo, kad dėl Karinių nusikaltimų tyrimų nuo tos bendrijos viešas grasinimas ir to grasinimo vykdymas, pastoviai-melagingai skundžiant Facebook-o administraciją MH17 lainerio keleivių nužudymo temomis galėjo būt atliekamas šios bendrijos juristo D.Šarm...-o iniciatyvos dėka

Juolab, kad nuolatiniai D.Šarm...-o persekiojimai, gaminantis net 17 melagingų F.b. profilių yra įrodymas,kad žmogus-juristas jaučia malonumą tyčiotis ir todėl reikia paabejoti,ar tokią ydą turintis amuo, išvis, hali dirti su žmonėmis.