Prie Kibernetinių atakų priklaso ir sąmoningas MH17 keleivių nužudymas

 

Kibernetinė ataka Dainiaus Kepenio temoje;
paskelbus komentarus apie NKVD-KGB agentą "partizanų" vadą Vaičiūnų kaimo Lebrikų šeimos žudikų,
o sukurus temą apie apie šį išdaviką ir apie A.R.Vanago vygdomus Karo lauko teismus plėšikams, apsimetantiems "partizanais" bei apie šią Kibernetinę ataką - pastaroji suižulėjo tiek, kad net pradėjo naikinti Vytenio Aleksandraičio komentarus su šios sukurtos temos nuoroda.
(Kiti V.Alksandraičio komentarai netrinami, jei nėra nuorodos tos temos su jo sukurtu koliažu)

     Ši ataka prasidėjo iš kart po kokių 3-5 min., nukopijavus ir paskelbus antrą tokį patį komentarą atskirame Atsakymo skirsnyje. Šios atakos, kad, neva, "šlamštą" rašau pradėjau gauti po kiekvieno komentaro parašymo, praėjus 1-2 sek. laiko tarpui. Kad kažkas iš skaitytojų būtų galėjęs kokį skundą į F.b. administraciją pasiųsti, tai labai maža tikimybė, praktiškai tai atlikti per 3-5 min. po pirmojo mano komentaro iki antrojo. Tigi, peršasi įtarimas, kad, arba nuklausė mano telefoninį pokalbį su Seimo nariu Dainiumi Kepeniu ir pasiruošė daryti šią Kibernetinę ataką, arba F. b. internetinė sistema sureagavo į NKVD-KGB agento personalinės kortelės nuorodą, kuri gali būti apkrėsta kokiu info. virusu, duodančiu signalus pradėti vykdyti Kibernetinę ataką. Aišku, aš ne specialistas (elektronikoje karinėje gaudžiausi tik prieš 50 metų), bet logiškai ir techniškai mąstant, manyčiau, ad tai ne sunku programišiams tai atlikti. Nieko kito negaliu sugalvoti (išfantazuoti) :) šią paslaptį.  

   Toks Kibernetinės atakos paveikinėjimas tarp diskutuojančiųjų akivaizdžiai sovietinės propagandos paveiktais "prisiminimais" gal net stribų palikuonių yra gana efektyvus, nes Vytenio Aleksandraičio komentaras apie "partizanus", žiauriai nužudžiusius Vaičių kaime Lebrikų visą šeimą, matyt, pagal NKVD-KGB agento "Liūtas" jųjų vado; vokiečio Richardo GAUPTČIO sūnaus Mykolo nurodymą.

    Jau vien paskelbimas, kad žiauriam nužudymui vadovavo NKVD_KGB agentas su to agento kortelės įrodymu, tapo "bomba" idėjai statyti  paminklą stribams; okupantų NKVD-stų - KGB-istų pakalikams.

Čia pagal pavadinime nurodytą nuorodą į Dainiaus Kepenio tmą pateksite ten, kur Gediminas Paplauskas apie Partizanus rašo „tinginius. Jaujus ginkluotus parazitus“.  Po šiuo komentaru, man parašius komentarą, jis tapo Kibernetinės atakos paveiktu ir tos atakos paveikimas atrodo taip, kaip matote šioje nuotraukoje - platesnį vaizdą galite pamatyti su Dainiaus Kepenio temos adresu "kedainius" po komentaru Jolantos Baublytės, kuriai Atsakymą parašė minėtas Gediminas Paplauskas ir po kurio MANO; t.y., Vytenio Aleksandraičio KOMENTARAS YRA PAVEIKTAS Kibernetiškaos atakos

O čia pagal kairėje nuotraukoje matomą  nuorodą "Show  comment", įėjus ATIVERS Vytenio ALEKSANDRAIČIO KOMENTARAS PAVEIKTAS Kibernetinės ATAKOS, kuris yra labai blyškus, sunkiai įskaitomas ir jis taip Kiber.atakos pavektas, kad nuorodos sudaro sąlygas netikėtai jį ištrinti - visą ištrinimo vaizdą ir komentarą perskaituti galite ČIA. 

Juk Tautos supriešinimui labai tiko Dainiaus Kepenio išsakyta mintis apie "susitaikymo paminklą", nors jis neminėjo, kad  "stribams paminklą  statyti" - tai žiniasklaida išvertė-prikūrė, nes Arvydas Anušauskas pagal GGRC-tyrėjo Gintaro Šidlausko nepatikrintus klaidingus KGB-istų duomnis pranešė, kad, neva, nužudyti Lebrikai buvo "gerai ginkluoti stribai".

   

  Taip, kad Vytenio Aleksandraičio PASKELBIMAS tų apie tų žudikų "partizanų" vado NKVD-KGB agentą "Liūtą"  GRIAUNA Tautos SUPRIEŠINIMO UŽMAČIAS, nes istorikas ir Seimo narys  Arvydas Anušauskas, akivaizdžiai, buvo suklaidintas, nes nužudytieji "stribais" būt negalėjo, nes nužudytas  72-jų metų senelis Stanislovas nekaip "stribu" būt negalėjo.  Negalėjo būti "stribu" ir jo vyresnis sūnus  40-metis Kazimieras, kuris tą dieną buvo atvažiavęs nuo Šateikių ir buvo jis ten girininku. Todėl  ir šis negalėjo būti "stribu", turėjęs atsakingas miško priežiūros pareigas ir gyvenęs ne su tėvais. Tik jaunesniajam 28-mečiui Jonui gali būt inkriminuojama "stribo" etiketė, ir, reik, manyti, dabar GGRC bandys kaip "už šiaudo" gelbėtis ir bandys klijuoti negrįstą jokiais oficialiais dokumentais "versiją", nors ir ta neįtikinama. Neįtikinama, nužudytųjų brolių Lebrikų sesuo buvo ištekėjusi už Lietuvos karininko Vytauto Gečo, kuris pasitraukė į Ameriką, o stribai darydami jos nemuose kratą, atrado jos vyro karinę uniformą ir todėl ją ištrėmė į Sibirą (į Vorkutos kalinių lagerį). Mat jos 15-metis sūnus buvo partizanų ryšininkas ir žuvo. Ir, būtent, jauniausias sūnus Jonas paimą globoti savo suimtos sesers 4-metį sūnelį, kuris ir tampa liudininkų visos žiauriausios šeimos išžudymo. Todėl pagal psichologijos logiką net ir jauniausias 28-metis Jonas "stribu", kaži, ar galėjo būti, kai akivaizdžiai, IŠŽUDYTA ŠEIMA BUVO PATRIOTIŠKA, paėmusi globuoti išvežtos politkalinės vaikutį, kurios broliukas žuvo, talkindamas Partizanams. Todėl net, vargu, ar į stribus būtų priimtas asmuo, kurio artimieji tarpukaryje tarnavo Lietuvai - pasitraukė į Vakarus, o jų sūnus, būdamas Partizanų ryšininku, žuvo, o jo žmona - Jono sesuo tapo plitine kaline.  (P.S.: Jeigu būtų išžudyti Lebrikai būtų "stribais", kaip dabar nuo Seimo tribūnos nužudytieji apšmeižti,  tai jau sovietmetyje "liaudies gynėjams" būtų paminklas pastatytas - sovietinė propagandos sistema nebūtų praleidusi nekaltai išžudytos šeimos pagerbimo. Juk šviesiosios atminties Jurgis Lebrikas, kuris savo šeimos atminimu koplyčią pastatė, būtų jau sovietmetyje išsiaiškinęs dėl savo šeimos išžudymo, jei ta šeima nebūtų patriotiška.)
Todėl Facebook-e PRADĖTA VYKDYTI Kibernetinė ATAKA DĖL IŠŽUDYTOS ŠEIMOS PATRIOTIŠKUMO BEI JŲ ŽUDIKŲ OKUPANTAMS TARNAVIMO ĮRODYMO IR DAR KARTĄ PATVIRTINA INFORMACINIO KARO DEZINFORMACINĖS ATAKOS SIMPTOMĄ.

 

   
     
Vaizdas apie pranešimą gaunamą, kad V.Aleksandraičio  komentaras     "pažymėtas kaip šlamštas". Po komentaro matote nuotrauką minėto NKVD-KGB agento "Liūtas" įskaitos kortelę. Čia matote, kad Kiber ataka paveiktą komentaro, kurio V.Aleksandraitis negali pataisyti. Kai įeina į jį pataisymui,
tai pabaigus taisymą ir pasiuntus,  ekranas užtemsta ir iššoka pranešimas, kad į jo komentarą
turnys daugiau neprieinamas". Plačiau galite pasididint.
Panašų pranešimą galite pamatyti po kitoje vetoje parašius.
     
...      
 

Čia, po kiekvieno komentaro man gaunami pranešimai (galima pasididinti), taip pat kitame vaizde. Platesnį mano komentarą su nuoroda į šio agento įskaitos korteles pamatyti galite pasididinę šią nuotrauką. ir dar žemiau iki pranešimo apie Danutės Vadeikaitės komentarą

Kibernetinės atakos nesibaigė, nors kitokio pobūdžio komentarą V.Aleksandraitis siiuntė ir rašė apie prasidėjusią
Kibernetinę ataką (galite pasididinti platesnį vaizdą)
Kiber.ataka, kai atsakymą parašiau Arūnui Seirai.

.    
,,,,  
  Čia mano kiberatakuotas komentaras nesimato-paslėptas po pranešimu

Kai neini į pranešimą, tai jis matosilabai blyškiai. (Galite psisidinti). Aukščiau  ir kairėje NUOTRAUKĄ matote ant koplyčios nužudytos šeimos sąrašą, kurią nužudė "partizanai", matyt, mėgstantys alkoholį-neprotaujantys, kuriems vadovvo NKVD_KGB agentas

Kai pažymėjau su pele, kad "Ne šlamštas", tai vėl ekranas aptemo
ir iššoko mandagus užrašas, dėkojantis apie mano pranešimą, bet
jokios naudos, Kibernetinė ataka liko nenuimta.

 

 

 

Ši Kibrnetinė ataka buvo matoma tik tame kompiuteryje, iš kurio rašė V.Aleksanraitis komentarus. Telefone išmaniajame šių Kiber.atakų nesimatė, apie juos pranešimų jis negaudavo ir komentarai nepaveiktus rodo. Bet, ar jie, išvis, yra, nežinoma, nes, gali būt V.Aleksandraičio profiliu atliekama speciali apgaulė., kad triukšmo jis nekeltų. Ar tie komentari yra - autorius jų nežino, nes neklausnėjo kitų.

   
    
     
Fridricho Gauptčio ("Liūto") kip NKVD-KGB agento personalinė kortelė (Galite PASIDIDINTI) Fridrichas GAUPTYS BUVO UŽVERBUOTAS PER KOMPROMATĄ - Galite peržiūrėti VISĄ kortelę      

ČIA
kairės apačiojs kampe Vaičių tragedijos koplytėle su pavėsine kaimo bendruomenei pasitarti - apačioje koliaže ją rasite ir nuo Žemės fotografuotą. pagal šias koorinates  55°27'16.84" Š 22°15'34.16" E,, o taip pat per GOOGLĘ-Žemėlapį  galite iš kosmoso panaršyti po šias apylinkes
       

  Geriausiai apie Vaičių kaimą nušvietė Delfi.lt, kuri kuri savo straipsniu:

"Kepenio pareiškimai atvėrė skaudžią žaizdą: partizanai išžudė stribus ar paprastus sodiečius?", suabejojo, , kad nužudytieji buvo "stribai". Bet kodėl niekas neabejoja, kad ar tai buvo "partizanai"? Teko girdėti, kad būta girtuoklių.. Paprastai, pagal gyvenimo būdą, mėgstantys alkoholį, eidavo ne į mišką, o į stribus. Dar svarbiau, kad Gyventojų Genocido ir Resistencijos tyrimo centras, panašu, kad yra jau nustatęs Lebrikų šeimos žūties sąsają su minėtu Fridrichu Gauptčiu. Gaila, šio vokiečio - NKVD-KGB agento pavardė Kilmininke rašoma praleidus raidę "T". Juk ne E. Gaučys, o GauPtys, tainkilimininke turėtų būti GaupTčio.

Todėl nužudytųjų giminės tapo pažemintos dabar jau antrą kartą. Pirmą kartą, kai Ypatingojo pasitarimo kolegija atmetė kasacinį skundą 10 metų nuteistajai  laisvės atėmimo pataisos darbų stovykloje. PASITYČIOJO ši Ypatingojo PASITARIMO KOLEGIJA, SUIGNORAVUSI  NUTEISTOSIOS NELAIMĘ. Todėl dar ir tas fatas patvirtina, kad pamintas elementariausias žmoniškumas buvo net todėl, kad jos 4-ių metų sūnelis liko visiškai be artimųjų i be psichologinės paguodos, mačius žiauriausią egzekuciją. ŠIS Ypatingojo PASITARIMO IGNORAVIMAS PATVIRTINA, KAS SOVIETINĖ "teisėsauga" ĮTVIRTINO ŠEIMOS SUNAIKINIMO REIKALINGUMĄ ir todėl negali būti jokių kalbų apie tai, kad kažkas iš sušaudytųjų Buvo "lojalūs okupaciniam režimui". Toks tame pačiame nutarime konstatavimas dėl "lojalumo" kertasi teisine logika. Todėl nedelsi iki šv. Kalėdų  ŠIĄ KLAIDĄ NEDELSIANT BŪTINA IŠTAISYTI. 

Dar ciniškiau atrodo visa ši situacija, nes žemiau pateiktas LGGRTC raštas buvo  išsiųstas 2004 m. (tyrė Bernardas Gailius) ir tame rašte nebuvo pminėta apie jokius "stribus". "Ginčas dėl žemės" .nelabai įtikinamas.  Aišku, tai vietiniai gyventojai čia gali ką nors papildyti, nes "grasinimas"ar gali būt perdėtai sureikšmintas? Reikia žinoti "grasinusiojo" Ramoškos charakterį ir visas kitas aplinkybes. Lai ir būna koks nors "pagrindas", bet jei ir bausmė būtų buvusi, tai turėjobūt į mišką išvežti Karo lauko teismui, kuriame būdavo ir išteisinimų. Dėl broliui girininkui Kazimerui "melagingo iškvietimo ar arklio pirkimo", galėjo būti ir abi tos priežastys ir galėjo vyras nepaminėti dl negalavimų, kai arklį reikia pirkti. Jau, vien, užsiminimas apie iškvietimą, matyt, ne išgalvotas? Kodėl reikėjo svečią žudyti? Kodėl žudynės "sutapo" su, matomai,  retai besisvečiuojančio atvykimu? Kam buvo reikalingas rezonansas šioms žudynėms su prisiplšimu? Ar yra čia logika šioje situacijoje, kai "partizanų" vadas NKVD-KGB agentas?


 
     
     
     
   Paididinkite nežymiiai, pasididinkite labiau, ipasididinkite maksimaliai visoms smulkmenoms studijuoti Pamąstymui prieš Kalėdas  

Kibernetinės atakos visiškas suižūlėjimas - trina Vytenio Aleksandraičio visus komentarus, kuriuose naudojo šio aukščiau sukurto koliažo nuorodas

(Kibernetinė ataka politinėje temoje apie Adolfą Ramanauską Vanagą, kuri neleidžia rodyti koliažo apie Auksutės tėvelio
 vykdytą Karo lauko teismą kriminaliniams nusikaltėliams,asimetantiems "partizanais".
Todėl ši Kibernetinė ataka ir vykdoma, nes norima įteigti, kad Partizanai buvo "banditais")

   
Įžuli Kibernetinė ataka prasidėjo, kaip ir tikėjausi. Prieš tai V.Aleksandraitis parašė komentarą be nuorodos. Jokio poveikio nebuvo. Tada jis paraė antrą komentarą, panaudodamas savo nuorodą. Kai jį pasiutė, tai iš kar po 0,5-1,5 sek. pasirodo pranešimas apie "šlamštą". Šį komentarą V.Alksandraitis parašė po tema, kurioje nurodoma, kad Izraelio vyriausybės atstovas aplankoAdolfo Ramanausko Vanago dukrą Auksutę. Tai galite pamatyti VISĄ vaizdą. Visa ši Kiber.ataka vyko Arnoldo Samogiti II sukurtoje temoje ir visus paveiktus mano komentarus,
 kurie buvo ištrinti,. Galite pamatyti VISĄ vaizdą
   
     
Taip atrodo tema, kurioje buvo vykdoma Kibernetinė ataka.  Šitaipatrodo du V.Aleksandraičio komentarai ir po juo prasišviečia mano sukurtokoliažo nuotrauka, kurią čia aukščiau matote.      
   
Čia matote beveik visą koliažą su apačioje ištraukos
 iš Adolfo Ramanausko Vanago knygos citatą
Čia mano koliažo apatinės dalis polnas vaizdas, kuriame matote Karo Lauko teismo epizodą
iš A.R.Vanago knygos DAUGEL KRITO SŪNŲ. Laikrodis rodo laiką, kada atlikinėsiu
šios paskyros perkrovimą - nuėjimą į tą pači temą pagal Kibernetinės atakos pranešimą.
   

   

O čia,  perėjus į tos pačios temos kitą langą, MATOME KIBERNETINĖS ATAKOS IŠTRINTĄ V.LEKSANDRAIČIO ANTRĄJĮ KOMENTARĄ
SU VAKAR JO SUKURTU KOLIAŽU

   
     

O čia NELEIDŽIA PRANEŠTI APIE VYKDOMĄ Kibernetinę ATAKĄ