MES BE Vilniaus NENURIMSIM!
                                                                                                                                         /Petras Vaičiūnas/

Negi vėl Lietuva praranda Vilnių?

GETUS LIETUVIAI IR ŽYDAI SUPRATO KAIP ŽYDŲ GELBĖJIMO PRIEMONĘ, juos apgyvendinant kompaktiškai, kad negrėstų pogromai ir savavališkos žudynės. Todėl už žydų gelbėjimą J. Noreikai lenta nuimta - atsikeršyta jam dar ir todėl, kad jis atsipeikėjo, kaip ir visa lietuvių Tauta ir, kurdamas Antinacinį judėjimą, padėjo žydų gelbėtojams, kai pamatė Getuose naikinamus žydus. Todėl jam R.Šimašius, matyt, nacių ir gestapo kerštą įvykdė, nes dar J.Noreika bamdė išsaugoti žydų turtą - parašė įsakymą dėl to turto paėmimo apsaugon-savivaldybių žinion, kad jis būtų neišgrobstytas. Todėl R. Šimašius, kerštui, matyt, apšmeižė J. Noreiką, kad, neva, "nacionalizavo žydų turtą", nors įsakyme aiškiai J.Noreikos rašoma, kad "apsaugoti". O 15 min. nusirašė visai, kad, neva, "J.Noreika pagrobė žydų turtą". Be to J. NOREIKAI KERŠIJAMA UŽ PASIPRIEŠINIMĄ SS DALINIŲ SUDARYMUI, nes jei būtų SS daliniai sukurti, tai Aušvice, ir kitose mirties stovyklose nebūtų spėtą išgelbėti paskutinius dar nespėtus sunaikinti žydus. Tad, kaip toliau mulkinama mūsų Tauta, detaliau čia viską įsisskaitykite ir perklausykite videoįrašus iš mitingo žemiau pateiktus.

   
   

Žymus etnologas Libertas KLIMKA


Mitingo pirmosiomis sekundėmis po Gedimino pilimi matėsi plakatas, kuris dar giedant himnui plaikstėsi, bet prasidėjus pirmosioms kalboms, iš kart išnyko mitingo dalyvių akivaizdoje.

 

Štai, kai, plakato jau nėra - pasirodo, policija nukabino plakatą su Lietuvos didvyriais - net A.Ramanausko-Vanago.


Kolegos iš Panevežio
     
    

Šiame video pataysite, kaip šio puslapio autorius ir filmuotojas Vytenis Aleksandraitis  visiškai atsitiktinai prie Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos sutiko filosofą Arvydą Juozaitį ir nutraukęs filmavimą, su juo pasikalbėjo apie antrojo Tautos himno "Mes be Vilniaus nenurimsime"  bei Lietuvos dramaturgijos kūrėjo Petro Vaičiūno atminimą, kuris galėjo pažinoti ir Joną Noreiką - Generolą Vėtrą, nes dirbo toje bibliotekoje nuo 1941 m. 

        Vytenis Aleksandraitis: Čia po šiuo video įrašu nuo Vrublevskių bibliotekos sienos, dešiniau  ir Facebook-e TIK Atsakymuose VIDEOĮRAŠAI IŠ MITINGO, kuris tada tik įvyko kitoje gatvės pusėje. O šiame įraše mano yra užfiksuotas filosofas Arvydas Juozaitis, kurį aš jį užkalbinau, nutraukdamas filmavimą. Juk jis šioje bibliotekoje pratrynė alkūnes. Paklausiau dėl Petro Vaičiūno, nuo 1941 m. dirbusio šioje bibliotekoje, ir, galimai, pažinojusio Joną Noreiką. Jam pasakiau, kad jo anūkas ar proanūkisGintautas Survila tikina, kad P. Vaičiūnas net vadovavo šiai Mokslų Lietuvos bibliotekai. Aišku, Arvydas Juozaitis, nors ir gerai žinąs antrojo Tautos himno "Mes be Vilniaus nenurimsime!" autoriaus P. Vaičiūno artimuosius, bet kas Gintautas Survila, jam tai nieko nesako, nors jis taip pat; kaip filosofas dabar yra klaipedietis architektas-menininkas ir kraštovaizdininkas. Kraštovaizdžio specialistė yra ir Jonavos Žaliųjų NEvalstiečių vadovė Dovilė Lileikienė, kuri būdama moksleivė skaitė Petro Vaičiūno kūrybą jo gimtojoje sodyboje, o dabar mes jau nenurimstame ne tik dėl šio Lietuvos dramaturgijos kūrėjo atminimo naikinimo, bet ir vėl, panašu, Lietuvai Vilniaus praradimu prasidedančiu procesu per hibridinį-dezinformacinį karą, dėl ko ir suvažiavo iš visos Lietuvos į mitingą žymiausi aktyvistai. Juos kai kuriuos pamatysite mano šiuose videoįrašuose bei šiam įvykiui skirtame tinklalapyje - t.y. internetiniame puslapyje ŠIAME -http://kazlusporto.puslapiai.lt/.../mitingas.../index.htm Ir visą šią problemą aš įžiūriu net pasaulinę, kur 2008 m. Prahos konferencijoje dėl komunizmo nusikaltimų deklaraciją buvo pasirašęs Emanuelis Zingeris(apie tai akcentuoja mano draugė Virginija Milker), bet, deja, kairieji Europos perlamentarai pasirašė ir priešingą deklaraciją nelyginti Holokausto prie komunizmo nusikaltimų. Ir tai suprantama, nes po šia deklaracija nuo žymiausio žudiko pasaulyje Felikso Edmundovičiaus Dzeržinskio įkurtos Lietuvos socialdemokratų partijos pasirašė Vytenis Andriukaitis, Justinas Karosas, Vincas Justas Paleckis, garsioji Marija Aušrinė Pavilonienė ir mano buvęs varžovas orientavimosi sporto, bėgimo maratonuose bei slidinėjimo trasose Algirdas Sysas. Tą deklaraciją: komunizmo nusikaltimų nelyginti prie Holokausto, pasirašė Europos perlamentų kairieji Galutinio žydų klausimu konferencijos prie Wannsee ežero 70-mečio proga. Reik manyti, kad bus kažkas panašaus ir 75-mečio Vilniaus geto proga, kurios sunaikinimą galėjo išprovokuoti jame nevykusiai rengtas sukilimas tokio pačio garsiausio teroristo Abbos Kovnerio, kuris kerštui norėjo nunuodyti Vokietijos miestuose po karo išlikusias moteris ir nieko dėtus vaikus, užnuodijant vandentiekius. Svarbiausia, šis Abba Kovneris (iš jidiš kalbos "kaunietis") išžudė lietuvišką kaimą Kaniūkus - išžudytais tapo taip pat vaikai ir jų tėvai, kurie gynė savo užaugintą duoną nuo plėšikų. Ir už taiDalia Grybauskaitė apdovanoja tos plėšikų gaujos narę Brancovską. Tam išžudymui vadovavo, būtent, tas pats Abba Kovneris, kuriam dabar simboliškai prieš Petro Cvirkos paminklą Pylimo 4 yra jam atminimo lenta. Aš jos neradau vakar, ji, matyt, arba perkelta į vidų Žydų bendruomenės būstinėn, arba ... (?) . Jeigu ji tos būstinės viduje, ar ne todėl uždarė ją laikinai jos pirmininėkė F. Kukliansky? Jei kažkas "grasino", kaip jį rašė, kodėl nesikreipia į policiją? Negi negalima "grasintojus"-provokatorius susemti? Juk komunistinių nusikaltimų nuo bolševikmečio laikų pasaulyje yra 5-is kart daugiau nei holokauste žuvo. Todėl siūlau "pasigrožėti" deklaracija, neleidžiančia tirti komunizmo nusikaltimus - http://kazlusporto.puslapiai.lt/.../wannsee-kofi-70.jpg. Taip, kad grįžtu prie minėto Gintauto Survilos draugo - tai fotomenininkasJuozas Valiušaitis / Юозас Валюшайтіс, kurio brolis Vidmantas demaskavo J. Noreikos ir visų 41 jo bendražygių išdavikę Valeriją Valsiūnienę - jai dabar jau R.Šimašius lentą nuėmė - taip "nusiplovė". Todėl kultūroloagas-politologas ir istorikas Romualdas Povilaitis turi progos pabandyti išmegzti šią pynę, kurią mitingo kalbėtojai jau pradėjo išmezginėti. GERO ŽIŪRĖJIMO-STUDIJAVIMO

 

 

PAVELDO NAIKINIMAS. Prašau pažiūrėti ir išklausyti, ką aptikau dviračiu važiuodamas Piliakalnio kaime šalia piliakalnio - naikinamas dramaturgo Petro VAIČIŪNO atminimas. Ne veltui Lietuvos paveldosauga liepos 25 d. pašalinta iš Tarptautinės organizacijos, ir šiatą pačią dieną R.Šimašiaus Vilnius atsikeršijo Kaziui Škirpai už tai, kad jis buvo uždraudęs persekioti žydus. Todėl jį gestapas ir suėmė (internavo) ir neleido atvykti į Lietuvą, kad jis netrukdytų organizuoti žydų žudynes. Be to atsišaukimas žudyti žydus, pasirodo, suklastotas bendro Gestapo-NKVD veikos rezultatas, nes Birželio sukilimas vokiečiams buvo rakštis. Todėl ir Petras Cvirka tuoj bus ištrintas, kad visuomenė nematytų, kaip mūsų literatai tapo komunistų apmulkinti ir koloboravo. Ir kai reikia aiškintis, kad jie visi gali būt nužudyti už savo klaidų atsitokėjimą; kaip ir gudų poetas Janka Kupola, visai ne aišku ir su Jeseninu, Majakovskiu bei estų vienu poetu. Reikia tirti NKVD-inius nusikaltimus, bet paminklo šalinimas ar nėra skirtas, kad pridengti tuos nusikaltimus? Todėl ir naikinamas suklydusių koloborantų atminimas, kad nebūtų galima iš jų klaidų mokytis, ir toliau galima būtų mulkinti kultūros asmenybes bei visą visuomenę šmeižtais, kurias buvo paleidęs Klaipėdos Taryboje toks ... Titovas. O šiandieną mūsų sostinė perėmė uostamesčio patirtį. Taip, kad, koks Lukiškių aikštės bus likimas? Ar taip mes neprarandame sostinę vėl? Tai, ką, jau ne tęsime pradėtą Petro Vaičiūno aktualių tautinių, socialinių ir moralinių aktualijų gvildeimus? Juk P. Vaičiūno eilėraštis „Mes be Vilniaus nenurimsim!“, buvo virtęs kone antruoju Tautos himnu. Ar ne todėl dabar P. Vaičiūno atminimas naikinamas? Ką galvoja jo sodyboje literatūros vakarų skaitovė nuo vaikystės Dovilė Lileikienė? Negi negalima vėl atgaivinti tuos skaitymus toje jau apleistoje sodyboje? Net pakelyje nėra jokių tradicinių rudųjų spalvų nuorodų - pravažiuojantiems net nereikia žinoti, kad prie Kauno ir Vilniaus apskričių ribos gimė ir augo Lietuvos dramaturgijos Tėvas. Kaip visa tai galima pavadinti? Ar ne laikas atsitokėti?

Togo respublikos Garbės konsulas Grant Gochingali "pasigrožėti", kaip ne tik Jono Noreikos - Generolo Vėtros anūkei Silvijai Foti, bet Vilniaus merui klystkelių miglą ar ne jis užpūtė? Dėl šios miglos Lietuvos dramaturgijos kūrėjo Petro VAIČIŪNO biustui ir yra ko susimąstyti. Juk, P. Vaičiūnas nuo 1941 m. pradėjo dirbti Mokslų akademijos bibliotekoje, kurioje dirbo, matyt, iki pat gyvenimo pabaigos ir, net jai vadovavo. Tai man pasakė jo anūkas ar proanūkis architektas-menininkas Gintautas Survila, kuris vietinės valdžios dar nekaip nesudomino dėl dramaturgo nykstančio paveldo. Todėl man tenka pažymėti, kad apie tai žinotų Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius , jo tėvas - mano buvęs bendradarbis Rimantas Sinkevičius, mero pavaduotojas Eugenijus Sabutis, Šilų Seniūnija Jonavos rajono, rajono Tarybos nariai Egidijus Sinkevičius, visuomenininkai-istorijos gerbėjai, kaip Violeta Neimontaitė, Arturas Narkevicius, Virginija Milker, Leonas Merkevičiusičius, Vytautas Sinica, Romualdas Povilaitis, ...., advokatasAdolfas Remeikis Remeikis ir kraštovaizdžio specialistė Dovilė Lileikienė, Holokausto tyrėjas Emanuelis Zingeris bei kiti.
Mat, Petras Vaičiūnas buvo sukūręs eilėraštį "Mes be Vilniaus nenurimsime", kuris buvo tapęs antruoju Tautos himnu. Tai ar VĖL Lietuva nepraranda Vilnių? Gal todėl ir Valerija Valsiūnienė šalia šios Vrublevskių bibliotekos apsigyveno dėl to, kad joje įsidarbino Jonas Noreika? O gal jos viršininkai iš NKVD kaip savo agentę "Oras" apgyvendino; kai iš tremties sugražinta tapo po Vilniaus "išvadavimo"? Todėl reikia ne lentas nukabinėti - paminklus griauti bolševikiškai-chuivenbiniškai, o toliau būtina tirti sąsają šią ir visas. 
Bet keista, kad Vilniaus meras klaidina Lietuvos visuomenę dėl Jono Noreikos, neva, jis "konfiskavo žydų turtą". Juk pažvelgus į jo kaip Šiaulių apskrities viršininko 1941 rugpjūčio 22 d. parašytą įsakymą Nr. 962, jame aiškiai parašyta, kad VISAS ŽYDŲ TURTAS TURI BŪTI SAVIVALDYBIŲ RŪPESČIŲ s a u g o j a m a s IR SURAŠYTAS.
Todėl meras turėtų atsiprašyti visuomenės, nes kaip teisininkui tokių klaidų daryti negalima - reikia dokumentus skaityti paraidžiui ir nešnekėti to, ko nėra juose parašyta. Tą patį reikia pasakyti ir Lietuvos Žydų bendruomenės pirmininkei Fainai Kukliansky, kuri dirbo represinėje sovietinėje struktūroje kaip Ypatingų bylų tardytoja, taip, kaip ir josios tėvas a.a. Samuelis taip pat buvo tų šių Ypatingų bylų prokuroras ir net Kriminalistikos habilituotas mokslų daktaras, o prosenelis ir gydytojas ir teisėjas, kuris už 1863-1864 m. m. sukilėlių gydymą turėjo būt pakartas, bet atsipirko tik 3-jų plaukų iš barzdos išpešimu. Ir jei Faina gyrėsi, kad tardytojos postą gavo dėka tėvo pažįstamų "per blatą", betistorinių dokumentų kontekstą bei psichologiją visuomenės to laikmečio reikia bandyti suvokti ne komunistiškai-redukcionišistiškai, o pagal HOLIZMO visuminį principą.
Todėl Fainos ir jos tėvelio portretukus savo KOLIAŽE patalpinau virš to J.Noreikos įsakymo Nr.962, kuris tik pakartojo Komisaro įsakymą - ne pats sugalvojo. Juk REIKĖJO ŽYDUS GELBĖTI NUO POGROMŲ, kurių Lietuvoje niekad nebuvo ir saugoti žydus nuo keršto akcijų, nuo prasidėjusių savavališkų žudynių, organizuotų pačių vokiečių A. grupės ir gestapo, įtraukus į jas ir mūsų visuomenes padugnes. Todėl Getai visiems, ir net patiems žydams atrodė kaip APSAUGA - ką J. Noreika ir paminėjo ją tame įsakyme žaliai mano pabrauktą. Juk ir aukščiau Atsakymuose aš pateikiau žydų prisiminimus iš Jonavos gyvenimo, kur yra parašyta, kad viena žydė savo motiną ir visą šeimą kalbino persikelti į Kauno getą, bet jiems nepaklusus, jie Jonavoje tapo nužudyti visi. Juk tokios klastos iš vėliau tapusio okupanto - niekas nesitikėjo, kad išvaduotojas taps okupantu kitu.
O R.Šiamašiaus kaltinimai, kad J. Noreika turėjo "susiprotėti, išsilavinimą turintis", kad bus žudoma, tai nelogiškas kaltinimas. Juk ir pats asmeniškai R.Šimašius galėjo "susiprotėti", kai važiavo "paskui girtą a.a. A. Ūsą" - galėjo ne tik policijai pranešti mobiliuoju telefonu, kurie jau tada atsirado, bet ir pats galėjo jį bandyti stabdyti, jei važiavo ilgai iš paskos paskui vinguriuojantį ir sunkiai jį aplenkė. Juk kaip teisinį išsilavinimą turintis, privalėjo imtis preventyvių priemonių, kad girtas vairuotojas nežūtų, ar kitam eismo dalyviui nesukeltų. pasekmių.

 

 

Togo respublikos Garbės konsulas Grant Gochingali "pasigrožėti", kaip ne tik Jono Noreikos - Generolo Vėtros anūkei Silvijai Foti, bet Vilniaus merui klystkelių miglą ar ne jis užpūtė? Dėl šios miglos Lietuvos dramaturgijos kūrėjo Petro VAIČIŪNO biustui ir yra ko susimąstyti. Juk, P. Vaičiūnas nuo 1941 m. pradėjo dirbti Mokslų akademijos bibliotekoje, kurioje dirbo, matyt, iki pat gyvenimo pabaigos ir, net jai vadovavo. Tai man pasakė jo anūkas ar proanūkis architektas-menininkas Gintautas Survila, kuris vietinės valdžios dar nekaip nesudomino dėl dramaturgo nykstančio paveldo. Todėl man tenka pažymėti, kad apie tai žinotų Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius , jo tėvas - mano buvęs bendradarbis Rimantas Sinkevičius, mero pavaduotojas Eugenijus Sabutis, Šilų Seniūnija Jonavos rajono, rajono Tarybos nariai Egidijus Sinkevičius, visuomenininkai-istorijos gerbėjai, kaip Violeta Neimontaitė, Arturas Narkevicius, Virginija Milker, Leonas Merkevičiusičius, Vytautas Sinica, Romualdas Povilaitis, ...., advokatasAdolfas Remeikis Remeikis ir kraštovaizdžio specialistė Dovilė Lileikienė, Holokausto tyrėjas Emanuelis Zingeris bei kiti.
Mat, Petras Vaičiūnas buvo sukūręs eilėraštį "Mes be Vilniaus nenurimsime", kuris buvo tapęs antruoju Tautos himnu. Tai ar VĖL Lietuva nepraranda Vilnių? Gal todėl ir Valerija Valsiūnienė šalia šios Vrublevskių bibliotekos apsigyveno dėl to, kad joje įsidarbino Jonas Noreika? O gal jos viršininkai iš NKVD kaip savo agentę "Oras" apgyvendino; kai iš tremties sugražinta tapo po Vilniaus "išvadavimo"? Todėl reikia ne lentas nukabinėti - paminklus griauti bolševikiškai-chuivenbiniškai, o toliau būtina tirti sąsają šią ir visas. 
Bet keista, kad Vilniaus meras klaidina Lietuvos visuomenę dėl Jono Noreikos, neva, jis "konfiskavo žydų turtą". Juk pažvelgus į jo kaip Šiaulių apskrities viršininko 1941 rugpjūčio 22 d. parašytą įsakymą Nr. 962, jame aiškiai parašyta, kad VISAS ŽYDŲ TURTAS TURI BŪTI SAVIVALDYBIŲ RŪPESČIŲ s a u g o j a m a s IR SURAŠYTAS.
Todėl meras turėtų atsiprašyti visuomenės, nes kaip teisininkui tokių klaidų daryti negalima - reikia dokumentus skaityti paraidžiui ir nešnekėti to, ko nėra juose parašyta. Tą patį reikia pasakyti ir Lietuvos Žydų bendruomenės pirmininkei Fainai Kukliansky, kuri dirbo represinėje sovietinėje struktūroje kaip Ypatingų bylų tardytoja, taip, kaip ir josios tėvas a.a. Samuelis taip pat buvo tų šių Ypatingų bylų prokuroras ir net Kriminalistikos habilituotas mokslų daktaras, o prosenelis ir gydytojas ir teisėjas, kuris už 1863-1864 m. m. sukilėlių gydymą turėjo būt pakartas, bet atsipirko tik 3-jų plaukų iš barzdos išpešimu. Ir jei Faina gyrėsi, kad tardytojos postą gavo dėka tėvo pažįstamų "per blatą", betistorinių dokumentų kontekstą bei psichologiją visuomenės to laikmečio reikia bandyti suvokti ne komunistiškai-redukcionišistiškai, o pagal HOLIZMO visuminį principą.
Todėl Fainos ir jos tėvelio portretukus savo KOLIAŽE patalpinau virš to J.Noreikos įsakymo Nr.962, kuris tik pakartojo Komisaro įsakymą - ne pats sugalvojo. Juk REIKĖJO ŽYDUS GELBĖTI NUO POGROMŲ, kurių Lietuvoje niekad nebuvo ir saugoti žydus nuo keršto akcijų, nuo prasidėjusių savavališkų žudynių, organizuotų pačių vokiečių A. grupės ir gestapo, įtraukus į jas ir mūsų visuomenes padugnes. Todėl Getai visiems, ir net patiems žydams atrodė kaip APSAUGA - ką J. Noreika ir paminėjo ją tame įsakyme žaliai mano pabrauktą. Juk ir aukščiau Atsakymuose aš pateikiau žydų prisiminimus iš Jonavos gyvenimo, kur yra parašyta, kad viena žydė savo motiną ir visą šeimą kalbino persikelti į Kauno getą, bet jiems nepaklusus, jie Jonavoje tapo nužudyti visi. Juk tokios klastos iš vėliau tapusio okupanto - niekas nesitikėjo, kad išvaduotojas taps okupantu kitu.
O R.Šiamašiaus kaltinimai, kad J. Noreika turėjo "susiprotėti, išsilavinimą turintis", kad bus žudoma, tai nelogiškas kaltinimas. Juk ir pats asmeniškai R.Šimašius galėjo "susiprotėti", kai važiavo "paskui girtą a.a. A. Ūsą" - galėjo ne tik policijai pranešti mobiliuoju telefonu, kurie jau tada atsirado, bet ir pats galėjo jį bandyti stabdyti, jei važiavo ilgai iš paskos paskui vinguriuojantį ir sunkiai jį aplenkė. Juk kaip teisinį išsilavinimą turintis, privalėjo imtis preventyvių priemonių, kad girtas vairuotojas nežūtų, ar kitam eismo dalyviui nesukeltų. pasekmių.

 

Nuotraukoje gali būti: 10 žmonių

Galite atsiversti P.VAIČIŪNO SUSIMĄSTYMO KOLIAŽĄ ir pastudijuoti

 
ČIŪ
 Mitingo VIDEOĮRAŠAI Facebook-e:

 1. Video himno dainavimo

2.  Savanorio ... Knispelio kalba

3. Laisvės kovotojų sąjungos ir Patriotinių organizacijų koordinacinės tarybos pirmininkė bei Partizano dukra Angelė JAKOVONYTĖ pradeda nuo BIBLIOTEKOS priešais esančios, kur ji rinkosi ir nepabūgo sovietmetyje kalbėti-tartis dėl Laisvės. Ji paminėjo apie bandymą supriešinti tautas, paminėjo Prezidento Antano Smetonos sutikimą, kai net žydų vaikai aktyviai dalyvavo savo šalies Prezidento sutikime.

4. Vytauto Brazdžionio ŠAUKIU AŠ Tautą.

.

5. Vieną prasmingiausių kalbų tarė filosofas Arvydas Juozaitis, priminęs, kad Lietuva YRA ČIA

 

 

 

 

6.  Po Arvydo kalbėjo Laisvės kovotojų sąjungos garbės pirmininkas Jonas Burokas.


 

 

 

 

 

 

Laisvoji Lietuva pirmininkas Stanislovas Buškevičius

 

 

 

 

 

Seimo narys MindaugasPuidokas

Vilniaus Sąjūdžio vadovas Kerosierius

 

 

Jono Noreikos-Generolo Vėtros pavaduotojo sūnus Sakalas Gorodeckis

     

TĘSINYS: Todėl R. Šimašius turėtų suvokti, kad tai VISUOMENĖS SUPRIEŠINIMO PRIEMONĘ ATLIKO, artėjant Vilniaus geto likvidavimo 75-mečiui. Juk iš apie Študhofo koncentracijos (mirties) stovyklą (kacetą), taip vadinamame Dievų miške; aprašytame kunigo S.Ylos veikale ŽMONĖS IR ŽVĖRYS;dar net geresniame nei NKVD redaguotas Balio Sruogos romanas "Dievų miškas", jame autorius daug vietos skyrė ir Jonui Noreikai, įdėjęs jo eilėraštuką savo dukrelei Daliai:
Atmink, mano meilės kūdiki,
Jėga yra dvejopa:
Griaunanti – tai neapykantos jėga, 
O burianti jėga – tai meilė.“
Bet, deja, ne meilei, o NEAPYKANTOS - k e r š t u i - griaunančiai jėgai sostinės Pylimo 4 yra ATMINIMO LENTA Lietuvos KAIMO Kaniūkai ŽIAURIAUSIŲ ŽUDYNIŲ ORGANIZATORIUI - k e r š y t o j u i Abba-ai Kovneriui (verčiasi iš jidiš kalbos kaip "kaunietis"), kuris rengėsi tapti pačiu garsiausiu teroristu pasaulyje, planavęs ir organizavęs atlikti žmonių-vokiečių tautos nuodijimus didžiausių miestų vandentiekiuose. Jis tam juose įdarbino savo agentus ir nuodus gavo iš mokslininkų bei politikų, vėliau tapusių Izraelio valstybės vadovais, bet prieš suėmimą visai dėl kito dalyko turėjo tuos nuodus išmesti į Viduržiemio jūrą. Po mėnesio suėmimo, jis vis tiek nesėkmingai atliko hitlerininkų nuodijimo akciją, galimai, kelis šimtus į Aną pasaulį pasiuntęs. Apie tai, rašoma, kad JAV armija "nuodijimą nuslėpė". O galėjo nekaltai būt nunuodyta daug milijonų vokiečių - nekaltų vaikų.
Taigi, artėjant Vilniaus geto likvidavimo 75-mečiui, būtent, Abba Kovneris, panašu, kad išprovokavo geto likvidavimą per jame rengiamą sukilimą. Todėl tai siūlyčiau plačiau apie tai paskaityti žemiau pateiktose mano nuorodose. Rašoma, kad jis vaistininko šeimoje gimė Sevastopolyje ar Odesoje 1918 m. kovą. Pastarojo karo ligoninės vaistininku buvo ir mano senelis ir mano tėvas gimė mėnesiu vėliau Kremenčiuge, kuriame vėliau pradėjo dirbti. Man pasakojo senelis, kad jis UkraJinoje daug vaistininkų žydų pažinojo. (Yra ir prieštaringų duomenų, kad keršytojas Abba gimė Ašmenoje, kurią man dviračiu ekspedicijoje teko tyrinėti - taigi tokie prieštaringi duomenys rodo, kad 75-mečiui visai nepasiruošta.)
Svarbiausia, tai, kad atminimo lenta Kaniukų kaimo žudikui visai nepuošia net artėjantį Gaono paminėjimą ir toliau vykdomas neapgalvotas keršto akcijas. Juk Prezidentė Dalia Grybauskaitė Lietuvos valstybiniu apdovanojimu apdovanojo žudikų grupės narę Fanią B
rancovską, kuri per Rusijos žiniasklaidą pasakė, kad: 
"... решили их успокоить - была перестрелка. Ну, там погибли люди ..." 
"Pasigrožėkite" - https://youtu.be/GaPFiaAB8cQ)
Kaip, matome, apdovanotoji dar meluoja, kad, neva, kaimo savyginos būrys "nedavė praeiti" ir tik "per susišaudymą žuvo žmonės" ir vaikai. Ar ne iškyla klausimas Rusijos žiūrovui: 
Tai kokio velnio per tą kaimą reikėjo eiti? Ar ne plėšikavimo tikslu?
Juk savigynos būrius tik nuo plėšikų kaimuose gyventojai per amžius kūrė. 
Tai, ką, plėšikų gaujos vadui - mūsų tautiečių-kaimiečių žudikui atminimo lenta, ir nieko? Ar tai ne didesnis nusiklatimas, nei V. Valsiūnienės? . Jei ne Vidmantas Valiušaitis šią grafomanę nebūtų paminėjęs, tai ar R. Šimašius būtų susiprotėjęs? O kad Jonas Noreika į Študhofą pakliuvo už antionacinio judėjimo kūrimą ir už žydų gelbėjimo organizavimą, tai čia kaip visa tai įvardinti? Ar teisuoliai būtų drąsūs gelbėti žydus, jei jų artimas draugas Jonas Noreika nebūtų sudaręs jiems "stogą" ir saugos informacija neaprūpinęs? .................................................................................................................................................................................... Todėl pamąstymui siūlau paskaityti žurnalito-redaktoriaus daugelio leidinių Aro Lukšo publikaciją apie žydų bendruomenėje kovą tarp sionizmo ir komunizmo - I-a dalis -https://luksas.blog/2012/09/28/be-teises-islikti/ ir II-tra dalis -https://luksas.blog/2013/09/20/kersytojas-is-vilniaus-geto/ Na, o taip pat, visa to minėto įsakymo Nr. 962 nuotrauka

:

 
 

 

Wannsee galutinės nutarties 70-mečio deklaracija