ŠIUOLAIKINES VALSTYBINIO TERORIZMO TECHNOLOGIJOS

   
   

I-oji dalis:  Įvykyje Minske, patupdant keleivinį lėktuvą apgaulės būdu, prašau atkreipti dėmesį į ŠIUOLAIKINES VALSTYBINIO TERORIZMO TECHNOLOGIJAS.


2 pav.: Galima pasididinti
ir pamatyti ryškias tikriausiai eletrošokinio kankinimo žymes

Paprašyčiau atkreipti į šias VALSTYBINIO TERORIZMO priemones, kaip į Romano Protasevičiaus psichotropinį poveikį su KANKINIMO aiškiomis žymėmis  riešuose (2-trame pav.).


3 pav.: Galima pasididinti
ir pastudijuoti zenitinės raketos valdymo mechanizmo vidumi

      Na, o dešinėje (3-čiame pav.) NUŽUDŽIUSIO nekaltai 298 keleivius MH17 maršruto lainerio raketos valdymo galvutė, kuri priekinės lėkštutės-radaro antenos dėka gauna informaciją apie naikinamo lėktuvo padėties situaciją, kurią elektroniškai apskaičiuoja ir tokiu būdu valdo raketos sparnelius per šonines svirtis-letenėles, kurios raketą nukreipia  30 m virš naikinamo lėktuvo ir automatiškai sprogsta pagal paruoštą programą. Šitokiu principu buvo nužudytas ir J. Gagarinas su naikintuvu Su-15, kurį aš 1968-03-27 fiksavau radaru, ir, kuris turėjo irgi radarą bei autopilotą, kad pro J. Gagariną praskrietų ir apverstų jį į suktuką taip, kaip kosmonautas jau a. a. Aleksejus Leonovas atskleidė šio teroro metodą. (Apie tai žemiau patikslinsiu.). Panašaus veikimo IŠMINTINGASIS SPROGDIKLIS buvo Lenkijos prezidento Lecho Kačinskio Tu-154 lėktuve, kurį 2010-04-10 susprogdino šalia Smolensko aerodromo. Lygiai tokiu pat IŠMINTINGUOJU sprogdikliu buvo grasinama virš Vilniaus miesto susprogdinti Minske nuleistą keleivinį lėktuvą. Bet, deja, į šią VALSTYBINIO TERORIZMO TECHNOLOGIJĄ niekas neatkreipė dėmesį ir tyrimą vykdo SLAPTAI, kaip buvo slaptai vykdomas J. Gagarino "žuvimo""tyrimas"-SLĖPIMAS, lygiai taip pat vyko slaptai "tyrimas" MAK-Millerio "komisijos", falsifikuojant tyrimų eigą. Tik MH17 katastrofos tyrimas VIEŠAS vyko ir tik DĖKA VISUOMENĖS parodymų ir VISUOMENIŠKOSIOS tyrimų bendrovės nustatyti tikrieji kaltininkai. Tokio pat viešo tyrimo dėka buvo nustatyti ir Navalno nuodytojai bei išgauti nuodytojo viešas prisipažinimas apie valstybinio terorizmo technologiją.

    Šios technologijos paveldėtos iš jau sugriuvusios komunistinės Blogio imperijos. Po šiuo įvykiu, iš kart pažvelgus į Flightradar-24 vaizdą, visus šokiravo, kad lėktuvo pilotai, artėdami prie Lietuvos; net nemažino aukščio. Tai rodė, kad jie, gavę žinią apie teroristinį grasinimą, net nesiruošė leistis į Vilnių ir maksimaliame aukštyje,  ir maksimaliu greičiu bei mažu radiusu aplink Lydos miestą apsisuko  nutūpimui Minske. Beveik visi specialistai ir net žymiausi aviacijos ekspertai manė, kad tai "naikintuvo Su-29 prievartos" pasekmė, arba "pilotų papirkimas-paveikimas, ...". Deja, net iki dabar žiniasklaida, smerkianti oro piratavimo terorizmą, nepagrįstai eskaluoja naikintuvo vaidmenį.

 

 Man, kaip Oro gynyboje tarnavusiam ir su radarais naikintuvų "наведение" pratybose tuos naikintuvus vieną ant kito padėjus užvedinėti, tapo aišku, kad, jei iš Baranovičių karinio aerodromo iki Lydos 185 km atstume būtų tas Su-29 suspėjęs mūsų keleivinį lėktuvą pavyti, tai būtų aišku, kad lėktuvas iš anksto galėjo žinoti apie numatomą "teroristų" pranešimą.  Juk lėktuvui pakilti reikia kažkiek ir laiko.  Taip, kad realiai per tokį trumpą laiką tas naikintuvas keleivinį lėktuvą galėjo pradėti lydėti, kai jis priartėjo netoli Baranovičių ir jį pasitikti galėjo tik išdidesnio atstumo. Todėl tada nesitikėjo, kad aviacija sutartinai su teroristais kvailai veiktų - jau ore lauktų to teroristų pranešimo.. Kvailas suveikimas tik vėliau atsiskleidė. Juolab, Lietuvos Oro gynyba, kas Baltarusijoje virš 10 km aukštyje dedasi - privalėjo matyti ir privalėjo iš kart triukšmą kelti, jei naikintuvas prie keleivinio lėktuvo būtų priartėjęs.

  Net mano 1965-68 m. m. laikais toks karinio lėktuvo priartėjimas prie transportinio-trasinio-keleivinio lėktuvo būtų traktuojamas kaip "ЧП" (чрезвычайное происшествие) ir todėl karinės aviacijos pratybas vykdydavome kuo toliausiai nuo transportinių trasų, arba jei jas tekdavo kirsti, tai griežtai būdavo kontroliuojami aukščiai - tai būdavo mano pareiga, nes aš buvau aukštimatininkas ir aptarnavau-prižiūrėjau radarus-aukštimačius.

  Jei tais laikais įvyktų toks pat atvejis, kaip dabar aplink Lydą keleivinis-transportinis netikėtai keistų  kurso kryptį ir paliktų savo koridorių, tai net radaro operatorius ir planšetistas - eiliniai kariai tą pačią sekundę privalėjo iš kart raportuoti pamainos vadovui, o tas visai vadovybei, kad transportinis-keleivinis atlieka grubaus pažeidimo simptomą. Todėl, būtų SUKELTAS KARINIS STOVIS ir tada karinė aviacija labai staigiai reaguotų, ir kariniai rusiškai vadinami Komandiniai punktai (КП - liet.: vadavietės) susisiektų su civiline aviacija ir pradėtų veikti kaip galimo LĖKTUVO UŽGROBIMO atvejyje. Na, o kai čia pat Lietuvos teritorijos panosėje nuvaromas keleivinis lėktuvas (netikėtai jis keičia kryptį), tai, manau, kad dar didesnis karinis stovis Oro gynybos ir net NATO sistemoje privalėjo būt sukeltas. Kodėl apie tai nieko nerašo žiniasklaida? Negi, vėl eilinį kartą mūsų radarai "pramiegojo" ar nematė, kaip "meškiukų" ar Rusijos naikintuvo Su-27 įsibrovimo-pasiklydimo ir jo avarijos metu?

 Ar šis Minske teroristinis apgaulės aktas negalėjo būti komplekse ir mūsų Oro gynybos sistemos kovingumui patikrinti?

   Juk buvęs Gynybos ministras Juozas Oleka jau seniai atidarė šiuolaikinį trimatį radarą Antaviršyje netoli Aukštadvario. Kad jis trimatis, sprendžiu iš to, kad nėra kito tokio pat bokšto, kuriame aš aptarnaudavau aukštimatį, o šalia lygiai tokį patį turėjome tolimatį. Dabar sukurti trimačiai radarai turi žymiai geresnes savybes. Iš Antaviršio radaras keleivinį lėktuvą virš 10 km aukščio  privalėjo pradėti matyti jau tada, kai jis iš Ukrainos į Baltarusijos oro erdvę įeidinėjo, o paliko savo koridorių net apie 80 km atstume nuo to radaro. 

     Mano supratimu, jame turėjo būt sureaguota, kad tas lėktuvas, artėdamas prie Lietuvos, net nemažina nei aukščio nei greičio. Tai jau  turėjo būti signalu, kad kažkas ne taip. Anais; 1960-taisiais ir vėlesniaisiais metais radarais aukštį reikėdavo matuoti kas 5-ias minutes.

   O dabar trimatis radaras aukščio pokyčius matyti privalo iš karto. Juolab, Antaviršio radaras yra aukštumoje, turinčioje net 250 m virš jūros lygį ir todėl jam yra kuo puikiausios sąlygos stebėti Baltarusijoje Nemuno žemumas ir joje žemai skrendančius lėktuvus. Todėl nuo Antaviršio radaro jau negalima nuslėpti naikintuvo teroristinio akto, koks buvo atliktas J. Gagarino dirbtinai sukeltos katastrofos metu, apie kurią čia atskira labai sudėtinga tema, apie kurią rašau studiją ir nuorodas duosiu bei paaiškinsiu žemiau.

  Taigi, dėl į Minską keleivinio lėktuvo nuvarymo pirmą kartą Lietuvos žiniasklaidoje buvo išverstas aiškinimas žymaus aviacijos eksperto Vadim-o Lukoshevich-iaus. Jis ir soc. tinkle F.b. labai įdomiai rašo - paskaitas skaito apie MH17 katastrofą, nes yra Hagos teismo Amsterdame patarėju, ir jis bei kiti ekspertai labai aktyviai eksploatavo naikintuvo Su-29 vaidmenį, priverčiant lėktuvui keisti kryptį. Tai bylojo neaiškus keleivinio lėktuvo pilotų nuskridimas į Minską, kai iki Vilniaus buvo mažesnis atstumas sprogmens nukenksminimui.

O tikroji keleivinio lėktuvo pilotų privertimo priežastis - IŠMINTINGAS SPROGMUO, turintis VIRŠ Vilniaus MIESTO SPROGTI, buvo paaiškėjęs tik "Svobodos" radijo laidoje.


3 pav.: Tarp piloto ir dispečerio galima perskaityti viso pokalbio ištrauką

   Tačiau į šio pavojingo grasinimo pobūdį mažai kas atkreipė dėmesį ir apžvalgininkai toliau kalba apie grasinimą "naikintuvu". Keista, kad žiniasklaida, nusileidus lėktuvui į Vilnių, nepravedė pokalbio su pilotais ir nutylėjo Vilniaus dispečeriai apie gauto grasinimo laiško laiką; vėlesnį, nei lėktuvas jau pradėjo suktis link Minsko.
   Liūdna, kad šį Minsko melą tik po kelių dienų demaskavo Michail-as Chodorkovskis. O tai jau yra didelė žala informaciniame kare.

 


 5 pav.: Galima pasididinti ir pamatyti viršuje geltonai atžymėtą laiško išsiuntimo laiką.


6 pav.: Galima pasididinti
.

    Todėl, matydamas šio incidento lėtą tyrimo eigą ir informacijos stygių. pabadžiau komentaruose pastabas pareikšti. Tačiau man ir dar vienam smerkiančiam Kremliaus melo politiką; beveik visoje žiniasklaidoje uždėta išmintingoji Kibernetinė cenzūra. Nekaip negalėjau komentarų, štai, panašaus turinio tokio:

 

,,D ė m e s i o , AŠ; KAIP J. GAGARINO NUŽUDYMO LIUDININKAS (1968-03-27 per kovinį budėjimą radaru fiksavęs incidento naikintuvą-žudiką Su-15) ir kaupiantis Lenkijos prezidento L. Kačinskio lėktuvo Tu-154 SUSPROGDINIMO duomenis (Lietuvos žiniasklaida Kremliaus labui apie tai tyli), todėl patariu atkreipti dėmesį į ŠIUOLAIKINES VALSTYBINIO TERORIZMO TECHNOLOGIJAS, su kuriomis šie du paminėti įvykiai buvo įvykdyti ir pastarajame įvykyje Minske nutupdytas lėktuvas buvo irgi; GRASINANT APGAULĖS BŪDU, panaudoti šiuolaikinę technologiją - tai VIRŠ Vilniaus SUSPROGDINTI LĖKTUVĄ, galimai PANAUDOJUS IŠMINTINGĄ SPROGDIKLĮ - GPS technologijos valdomą. Tokiu panašiu galimai sprogdikliu 2010-04-10 Smolenske buvo panaudotas minėto Tu-154 pirmojo sprogimo: kairiojo sparno susprogdinimas, praskridus radijo švyturį, kurio signalu, greičiausiai, ir suveikė sprogdiklis. Lygiai taip pat ir J. Gagarino nužudymui buvo panaudotas dar tada bandomasis naikintuvas Su-15 (tai atskleidė kosmonautas jau a.a. A. Leonovas), kuriame aš per internetą-visagalį atradau galingą bortinį radarą "Орёл-Д" ir autopilotą АП-28-т-1, kurių sąveikoje tik per 10-15 m atstumą debesyse ir galima buvo praskrieti pro J,Gagariną, kad jo valdomą Mig-15UTI apversti ir jo "žuvimo" tikslu jį į suktuką įvesti. Tai atliko lakūnas-bandytojas V.A.Krečetovas, kuriam irgi 1977 m. buvo sudaryti 3 "atsitiktinumai", kad jis žūtų...  Na, o dėl Minske incidento, patariu neeskaluoti naikintuvo Su-29 vaidmens, nes Lietuvos radarai, tikriausiai, nematė-nefiksavo to naikintuvo priartėjimo prie keleivinio lėktuvo (keleiviai, per langus jo nematė - nieks apie tai nepasakojo) ir tarptautiniame teisme ar IKAO tyrime jei Baltarusija pateiks savo radarų duomenis, tai tada Baltarusija bus išteisinta. Todėl siūlau jos klastingą apgaulę akcentuoti, o ne "grasinimą naikintuvu", kurio,  matyt, ir nebuvo. Pagal taisykles naikintuvai tik palydi incidentą turinčius lėktuvus. O mūsų pilotai buvo apgauti IŠMINTINGOS BOMBOS panaudojimu ir todėl keleivinio lėktuvo pilotai negalėjo rizikuoti ne tik keleivių ir savo gyvybėmis, bet negalėjo rizikuoti ir visu Vilniaus miestu. Juk sprogmuo galėjo būti ir pusiau termobranduolinis, kurį teroristams panaudoti jau yra galimybės. Todėl patariu akcentuoti Lukošenkos rėžimo teroristinio apgaulės metodo naudojimą, kuris keleiviniam transportui neturi būt naudojamas. Diktatoriams būtina užkirsti kišimosi į keleivinį transportą galimybes."

 

  Juolab, A. Lukašenka per savo nuosavo "parlamento" suvažiavimą PRISIPAŽINO-PRASITARĖ, JOG APIE SPROGMENĮ PRANEŠĖ, nors puikiai žinojo, kad jokio "sprogmens" nė nebuvo. Kad nebuvo sprogmens ir kad apie tai spec. tarnybos žinojo, įrodo elgesys su keleiviais Minske, ignoruojant skubų keleivių evakavimą iš lėktuvo, jo pastatymas aerouoste ir žmonių krata šalia galinčio sprogti lėktuvo. Iš to viso, A. Lukašenkos kliedesiai per suvažiavimą apie "sprogmenį"  ar ne byloja dėl jo paties psichinio stovio blogėjimo?  Juk, kuo toliau, tuo labiau praranda melo gabumus ir jau net visai MELUOTI NEMOKA. Juk normaliai, jei žmogus nieko dėtas prie to sprogmens padėjimo, tai ne apie sprogmenį, o apie gautą grasinimą tuo sprogmeniu kalbėtų. Tuo labiau, kai jau paaiškėjo, kad sprogmens nebuvo - tai atsiprašytų keleivių už sutrukdymą ir keltų baudžiamąją bylą dėl melagingo pranešimo, o ne užsiiminėtų keleivių asmenybių patikromis ir jų suiminėjimais. Taip ir A. Lukašenka turėjo pasakyti suvažiavime, kad pranešė apie grasinimo laišką, o ne apie patį sprogmenį girtis ir savo suvažiavimo narius kvailais laikyti, kad, neva, "Vilnius nenorėjo priimti"? Grasinama buvo virš Vilniaus miesto susprogdinti lėktuvą ir dar turi Vilnius priiminėti? Ar galvoja A. Lukašenka, ką šneka?  Tuo labiau, eiliniams  teroristams kažin, ar prieinami išmintingieji sprogmenys, reaguojantys-aktyvuojantys į numatomą vietovę? Ar buvo pasaulyje tokie panašūs atvejai be Lecho Kačinskio lėktuvo susprogdinimo? Tokiems sprogmenims sugalvoti ir sukonstruoti mėgėjiškais pagrindais, kaži, ar įmanoma? Kas davė A. Lukašenkai idėją su tokios technologijos sprogmeniu grasinti?

    Paminėjau  šalia A. Lukašenkos valdomos rytinės teritorijos kaimynystėje - Smolenske 2010-04-10 įvykdytą  teroro aktą, o taip pat J. Gagarino nužudymą, prie kurių studijų dar dirbu ir pabaigsiu kiek vėlėliau. Būčiau jau   pabaigęs, jei ne tas Minske įvykis, kurį, mano supratimu, reikia nuodugniai ištirti.

  Bet, siūlau atkreipti ir į psichologinį-psichotropinį terorizmo metodus taikomus Baltarusijoje, apie kurį kalba Vilniuje politinį prieglobstį gavęs Antiteroristinės veiklos specialistas Igor-is Makar-as. Ar ne panašu, kad Minske iš lėktuvo pagrobtiesiems be fizinių kankinimų gali būt taikomi ir specialiai naujai kuriama tardymų tikslams psichotropiniai fermentai, keičiantis psichiką? Koks bus jųjų poveikis sveikatai? Ar ir ne politiniais tikslais tai bus panaudota, kaip tai darydavo bolševikai. Juk dabar Sočyje A. Lukašenka prasitarė, kad "ims viršūnes, kaip ėmė bolševikai". O bolševizmas  istorikų-politikų dar nepasmerktas.

  Svarbiausia, veikia Gebelso principas, kad kuo didesnis melas, tuo labiau didžiajai žmonių daliai, turintiesiems kairiuosius ir net bolševikinius įsitikinimus, tampa ir pats kvailiausias melas įtikinamas. Kad ir dabar Sočyje V. Putinas pakartojo visai nepalyginamą įvykį su Bolivijos prezidentu Evo Morales-u, kur skandalas Kremliaus buvo išpūstas. Kiek pamenu, ne visos šalys uždarė oro erdvę ir uždarė, nes,  ir jis pats neapiformino skrydžio iš anksto. O į Vieną jis nusileido, kaip vėliau paaiškėjo, dėl prietaiso gedimo ir reikėjo jam degalų pasipildyti, o PRIEVARTA NIEKAS NETUPDĖ. Be to ir lėktuvo niekas nekratė, o patį E.Morales-ą aplankė Austrijos prezidentas Chains-as Fišer-is, ir jiedu labai maloniai bendravo. Jei būtų Austrijos policija pažeidusi Bolivijos prezidento neliečiamybės imunitetą, tai tada jokių šypsenų nebūtų buvę per jųdviejų susitikimą ir, aplamai, nebūtų jokio susitikimo.

   Be to, buvo jo viešai atsiprašyta. O Minske keleivinio lėktuvo sulaikymas PER APGAULĘ, grubiausiai pažeidė tranzito taisyklėse numatomą ORO TRANSPORTO LAISVĘ, įteisintą  net nuo 1944 m. Civilinės aviacijos taip vadinamąja Čikagos konvencija. Tai nepalyginami dalykai su tuo Bolivijos prezidento asmeninio lėktuvo "įvykiu", kuris politiniais tikslais pats prisižaidė. Bet mūsų kai kuriems Maskvos melu tikintiems žmonėms, aklai be jokios kritikos naudojantiems tą "pavyzdį", bando pateisinti pirmą kartą pasaulyje įvykdytą ORO PIRATAVIMO atvejį, kuriame buvo į pavojų pastatytas keleivių saugumas, nuleidžiant lėktuvą į pilotams nežinomą aerodromą, su kuriuo jie turi būt susipažinę iš anksto; pirmiau jį išbandyti  be keleivių. Tai elementarus psichologinis dėsnis, kai vieno maršruto pilotai pripranta prie savų aerodromų, tai netikėtas lėktuvo nuleidimas į kitą jiems nežinomą aerodromą sudaro žymiai didesnį stresą, nei pilotams, kurie skraido įvairiais aerodromais, ir, kurie įvairiems aerodromams yra psichologiškai labiau pasiruošę, nei tie, kurie pripranta prie savo maršruto aerodromų ir atpranta nuo kitų aerodromų. Be to, keleivių suėmimo tikslu keisti skrydžio maršrutą yra ypatingai pavojinga, nes suimamieji gali pradėti priešintis prieš įgulą ir dėl jųjų neprognozuojamų veiksmų, kaip pilotų užpuolimu, taip pat gali susidaryti ypatingas pavojus visiems kitiems keleiviams ir įgulai. Juolab, jei suimamajam gresia mirties bausmė su ypatingais kankinimais, tai tokiam oro erdvėje suiminėjamam keleiviui nelieka kito kelio, kaip žūti su visai nieko dėtais keleiviais. Čia toks savisaugos dėsnis, kurį visad panaudos tie asmenys, kurie turi praktiką įvairiems koviniams veiksmams. Todėl oro erdvėje tokius keleivių suiminėjimus atlikinėti turėtų būt uždrausta atskirais įstatymais, jei jų dar nėra.  

   O dabar suimtieji turėtų būt paskelbti didvyriais ir nedelsiant išteisinti jau vien tik todėl, kad jie nesiėmė jokių agresijos veiksmų prieš įgulą. Ir šis oro erdvėje suimamųjų keleivių fizinis nesipriešinimas ir įrodo suimtųjų nekaltumą. Juolab, Romanas Protasevičius nebūtų merginai savo kompiuterio perdavęs, jei ji būtų jojo "politinė bendrininkė" - būtų kokiam keleiviui ar įgulai atidavęs pasaugoti. Todėl pati oro bendrovė turėtų asmeniškai įtakoti suimtųjų išteisinimui - samdyti advokatus.

   Juolab, A. Lukašenko nusišnekėjo, kad "jis pats davė įsakymą" naikintuvui pakilti ir lydėti lėktuvą.  Tai, ką, šalies prezidentas daugiau nieko neveikia, o "laukia įvykio", kad pasireikšti? Tai negi Baltarusijoje nėra įstatymiškai apiforminti aviacijos veiksmai ir jie tik asmeniniais prezidento veiksmais vadovaujasi?   O jo nusišnekėjimas, kad, neva, "lėktuvas sukosi netoli atominės elektrinės", tai ar ne paranojos simptomas? Tai, kaip į Vilnių besileidžiantys visi civiliai lėktuvai, esantys net 2 kart arčiau elektrinės "dar didesnį jai pavojų" sudaro? Be to, keleivinio lėktuvo į Vilnių lydėjimas su naikintuvu ar nebuvo kuriozu? Tai negi visus civilinius lėktuvus tarp Minsko-Vilniaus su naikintuvais lydės? Juk virš Astravo atominės praeina ir kiti tarptautiniai kitų šalių maršrutai. kurie dar neuždarė skraidymų virš Baltarusijos.

 
 
   
 
 
 
 
       

 


 

 

  

  

 

 

 

 

Persekiojimą Kibernetinį patiriu nuo to laiko, kai pabaigiau dviračiu ekspediciją po Baltarusiją, aplankius Felikso Edmundovičiaus Dzeržinskio memorialinį muziejų, prižiūrimą Baltarusijos KGB ir Rusijos FSB, o taip pat aplankius Oršos mūšio lauką.