PAVYZDYS, KAI NEATLAIKO ARGUMENTŲ IR
 UŽBLOKUOJA SAVO PAŠNEKOVĄ,

matyt, dėl konjunktūros ar politinių užsakymų toksai Jonas LIAUKSMINAS,
kelis metus terorizavęs Vytenį Aleksandraitį

kuris trenerį Vytenį pradėjo terorizuoti, kai jis dviračiu grįžo iš Londono olimpiados, jį persekiojo ypatingai Garliavos ir Gagarino nužudymų temose, kuriose treneris ypatingai specializavosi.

Yra gal čia kažkiek tiesos? O gal ir nemažai? Juk nekalbėtų gerbiami signatarai tokių dalykų... Įdomu...

YOUTUBE.COM
 
                                                Byla – teroristinė Vytauto Landsbergio ir bendrininkų veikla. 2018 06 20
                                               2018 m. birželio 20 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Audriaus Butkevičiaus, Bronislovo…
Komentarai
A     
Aleksas Vaidotaitis
 NUOSTABU, kad Žemaitija atsibunda Vasario 16-tosios proga! Lygiai tą patį ŽEMAITIŠKĄ KALBĄ mokyklose siūlantis įvesti Arvydas Juozaitis taip pat lygiai tą patį per Romualdo Ozolo jubiliejinę konferenciją pasakė tą patį. Galiu pateikti vieno jonaviečio apie tai prisiminimus. Jo neįvardinsiu, bet jis kai kam bus žinomas iš jo charakteringo dėstymo: Juk neteisėtą Sąjūdyje valdžios užgrobimą atskleidė 1918-06-20 Seime vykusioje konferencijoje mano dalyvautos ekologinio žygio Nerimi 4-tos Istorinės atminties vakaronės Svilonyse Tremtinių sąjungos kūrimo idėją tada iškėlęs ir pirmuoju Krašto apsaugos ministru tapęs psichiatras Audrius BUTKEVIČIUS bei filosofas Bronislovas GENZELIS. 
Jie tada V.Landsbergio neteisėtą valdžios užgrobimą nutylėjo, kad nekompromituoti Sąjūdžio vardo, kol neiškovota Nepriklausomybė. Todėl 4-toje dienoje po Kovo 11-tosios akto priėmimo AK Arvydas Juozaitis ir parašė ISTORINĘ KLAIDĄ, nes matė klastingus AUTORITARINIUS profesoriaus metodus. 
Todėl po to straipsnio aš pats su Arvydu Juozaičiu jam asmeniškai vakarais LAIDINIU telefonu skambinėdavau ir diskutuodavau. 
Gaila, tada ne viską iš filosofo supratau, nors iš filosofijos egzamino turėjau l. gerą pažymį, o "mokslinio" komunizmo baigiamiesiems egzaminams mane, kaip jonavietį ruošė jau tada mūsų rajone Žeimių dvarą atsiimti besirengusi ir su Chazbulatovu (tą, kurį Jelcinas patrankomis apšaudė) daktarinę disertaciją rengusi Sofija Teresė Gotautaitė Vaišvilaitė JUNKIENĖ, besikvietusi iš Lenkijos "Solidarumo" ekonomikos mokslininkus, įrodinėjančius apie prievartinio socializmo žlugimo dėsnius. Jų paskaitą ji mums vertė, nes pati S.T.Junkienė buvo garbingų bajorų palikuonė; jos giminės priklausė Prūsijos, Lietuvos, Lenkijos, Prancūzijos, Austrijos didikams, o lenkų kalbą išmokė krikšto mama grafienė Antanina Mečislovna Klevščinska Puttkamer Volynska (1890 – 1984), kuri buvo baigusi Sankt Peterburgo kilmingųjų mergaičių institutą, buvusiame Smolnyje, iš kuri V.I.Leninas kruvinąjį Didžiojo Spalio perversmą surengė.
Todėl Arvydas Juozaitis man ne visiškai buvo suprantamas, nes tada ne viską atviru tekstu buvo kalbama. Bet, kadangi, jau matau, kad V.Landsbergio dėka daug kas istorijoje nutylėta, kas iš tikro tą Spalio perversmą rengė, ir ką aš per pirmąjį Sąjūdžio mitingą Jonavoje kalbėjau po Arvydo Juozaičio kalbos - tenka viską dabar permąstyti. 
Juk tas mitingas buvo stadione, kuriame aš instruktoriumi-metodininku dirbau ir Kultūros fondo rėmimo Taurostos klubo nariu buvau, kuris ir inicijavo Jonavoje Sąjūdžio visą veiklą. bet, kai tada prasidėjo intrigos ir kas jas organizavo, kad užgrobti valdžią, man jau darosi aišku, nors tada tik įtarinėjome. O čia tą patį patvirtina ir Arvydas Juozaitis - https://www.facebook.com/watch/?v=619400971834102
 
Jonas Liauksminas Aleksas Vaidotaitis Klausyk, Vyteni, nerašinėk man čia savo nesamonių. Pasirašinėji savo kvailu pseudonimu, o rašai vėl visokius blūdus. Geriau džiovink duoną, kaupk kruopas savo dievaitei, pedofilei ir žudynių organizatorei Neršai, kurią gražiai supančiotą parveš iš JAV. Rink violetinių šmėklų likučius ir jau pradėkit rašinėti kreidelėmis savo įdiotiškus lozungus. O man neberašinėk, VYTENI- aleksai- vaidotaiti- violetinis šmėkliau... :D
Tvarkyti
 
Aleksas Vaidotaitis VISIŠKAI TEISINGAI, gerbiamas Jonas Liauksminas, aš esu, tikrai, "šmėklius", nes šis mano profilis sukurtas mano treneriui, kuris jau 7-tą mėnesį buvo blokuojamas, nes jįjį skundė pastoviai toksai D.-as Š.-as, kuris Jus kaip jo geriausią draugą pastoviai Vyteniui minėdavo ir "N.Venckienės suėmimui dokumentus buvo forminęs" - taip jis gyrėsi Vyteniui.

Bet, štai, kai su Jumis treneris Vytenis Aleksandraitispadiskutavo apie mūsų planetos matavimus, įrodančius, kad mūsų pirmojo planetos kosmonauto skrydžio 4,2 km aukštyje savo radaru negalėjo matyti, o tik 3-gubai aukščiau skridusį bandomąjį naikintuvą-žudiką, tai iš kart Vytenis Aleksandraitis VĖL 8-tą KARTĄ TAPO UŽBLOKUOTU.

Bet, jis iš karto nepastebėjo, kad Facebook-o administracija ATBLOKAVO DĖL NEPAGRĮSTAI MELAGINGO SKUNDO susijusio su karu UkraJinoje su separatistais. Visi Vytenio užblokavimai ir yra, būtent, dėl UkraJinoje vykstančio karo, nes Vytenį skundžiančio pastoviai D.-o Š.-o žmona yra iš separatistinio Lugansko, kurią jam parūpino sovietiniai kariškiai iš nelegalios "Baltasis gandras", kurį tą D.-ą Š.-ą nuo mažens užaugino šalia jų buvusiojo Oro gynybos Panemunės pulko Komandinio punkto esančio šalia Rokų Vingytės vienkiemyje. Kažkur ten turi gyventi tokia ir skandalinga Garliavos Patvorio veikėja ..., panašu, kad irgi įsivėlusi į Vytenio blokavimus. 

Mat, į tą Komandinį punktą Vytenis Aleksandraitis turėjo perduoti Oro apystovą per 1971 m. karinius mokymus, bet jo radaras buvo pakištas po šilumvežiu ir sutraiškytas pakelyje į Gaižiūnų poligoną, o kitą kartą apie 1980 m. iš Netonių (už Raudondvario esančio) sutriko ryšys ir bombonešiai skraidė be jokio reikalo - jų skridimų duomenis į Centrą nebuvo įmanoma perduoti.

Todėl nieko nuostabaus, kad 19-metis Matjasas Rustas į Raudonąją aikštę nusileido. Visa Blogio imperija sugriuvo, kuri Jūsų senelius ir tėvus-giminę Liauksminų garbingąją trėmė. Iš tremtinių kilęs yra ir kosmonautas Aleksejus Leonovas, kurio demaskuotos Tiesos liudininkas yra Vytenis Aleksandraitis.

Taigi, kai Marius Kuprevičius Vyteniui parašė laišką ir kai pamatė Vytenis, kad nėra užblokuotas - kad jau ATBLOKUOTAS, tai tada "Jus" be jokios priežasties užblokuoja"te" Vytenį.

Bet, paanalizavus psichologiją, Jums NEBUVO JOKIŲ MOTYVACIJŲ Vytenį BLOKUOTI. Juk, ne jis Jus, o Jūs jį nuo 2012 m. pradėjote persekioti, kai jis su dviračiu grįžo iš Londono olimpiados, apsukęs dalį Europos. Juk, Vytenis Aleksandraitis Jūsų temose nediskutuoja, o Jums "supykti" ant jo, kai jis Jums įrodė, kad mūsų planeta nėra plokščia - tikrai negalėjote. Negi, Jūs esate įsitikinęs, kad planeta plokščia?

Juk Vytenį buvo "užblokavęs net Arvydas Juozaitis" ir daug kas jį blokuodavo, bet visad išaiškėdavo, kad tai hakerių (programišių) darbai.

Mat, treneris Arvydą pažįsta nuo Sąjūdžio laikų - Vytenis Aleksandraitis pirmąjį Sąjūdžio mitingą organizavo savo stadione, kuriame dirbo ir po Arvydo jis mitinge kalbėjo.

Todėl kai Arvydui parašė apie keistą BLOKAVIMO reiškinį,Vytenis Arvydui vėl tapo draugu, o kas blokavo - net neaišku - treneris netyrinėjo.

Aišku tik tiek, kad Kibernetinės atakos prasidėjo ne tik nuo tada, kai Vytenis Aleksandraitis demaskavo NKVD dėka 1947-12-03 šalia Šilalės Vaičių kaime žiauriausią Lebrikų šeimos išžudymą "partizanų" dėka, kur tą įvykį paviešino visai Lietuvai Seimo narys Dainius Kepenis, o Vytenis Aleksandraitis atrado, kad tiems "partizanams" žudikams vadovavo NKV-KGB agentas Enrichas Gaubtys sūnaus Mykolo su "podsobniko kličke" LIŪTAS. Jo dėka sunaikinta per 50 partizanų.

Ir kai konservatorius Anušauskas iš Seimo tribūnos išniekino išžudytą šeimą, pavadinęs "gerai ginkluotais stribais", Vytenis Aleksandraitis atrado, kad tai buvo Patriotų šeima, ir tokių Patriotų šeimų išžudyta buvo ne viena, tam agentui vadovaujant. Jei įdomu, atsiblokuokite Vytenį ir rasite dar ne tai pas jį ant sienos.

Taigi, kai Vytenis Aleksandraitis visiems Seimo nariams pasiūlė atsiprašyti šių šeimos artimųjų, kurie yra net 1941 m. sukilėliai dar gyvi, bet garbaus amžiaus, prasidėjo prieš Vytenį ypatingos Kibernetinės atakos, apie kurias jis fiksuodavo visas ir galėsiu parodyti. Bet, tai jau kita tema.

Taigi, čia tik pakoregavęs aš Vytenio tekstą-laišką Jums perkopijuoju. Mat, kai treneris tapo užblokuotu, Mariui Jonui parašiau taip: "Panašu, kad M.J. JAKOBINAS VĖL PASKAMBINO, kad būtų treneris Vytenis Aleksandraitis užblokuotas" ir pridėjau nuotrauką, už ką užblokuotas. O kai jis tapo atblokuotu, tai jau Vytenis Aleksandraitis parašo šitaip:

"Marius Jonas Jakobinas gali vėl skambinti skundikams, nes buvau vėl užvakar užblokuotas, bet Facebook-o administracija peržiūrėjo mano persekiotojų šmeižikišką skundą ir atblokavo. mane. Žodžiu, D.Š-ui iš "Baltojo gandro" jau liepto galas."
Tvarkyti
Jonas Liauksminas Aleksas Vaidotaitis Tave, "treneri" vyteni tikriausia blokavo daktarų iš Vasaros 5 prašymu...
Tvarkyti
Aleksas Vaidotaitis Na, dėl tų "daktarų prašymų", siūlytume kaip Tremtinių atstovui surimtėti, nes Vytenis Aleksandraitisjau atblokuotas ir Facebook-o administracija pastoviai atsiprašinėja, kai tas Jūsų senas draugas; minėtas Donaldas Š. (jo pavardės neminėsiu) bando jį pastoviai skųsti už prieš 5-6 metus rašytus komentarus, kad ir iš Debalcevo katilo, kur UkraJinos pajėgos pralaimėjo mūšius, kuruose atskleisti Rusijos reguliariosios armijos dalyvavimo įrodymai. 

Kaip tik tam Donaldui, užaugintam sovietinių kariškių ir jųjų dėka gavusiam žmoną iš separatistinio Lugansko, jau nepavyksta tuos trenerio įrodymus ištrinti ir jau 8-tą kartą nubausti. 

Facebook-o neprotaujantys automatai - ir tie jau suprato-atsitokėjo. 

Todėl Vytenis Aleksandraitis jau laisvai savo sienoje dėl MH17 ir dėl pirmojo mūsų planetos kosmonauto nužudymo įrodymus sėkmingai rašo. Apie tai NUOTRAUKOJE žemiau užmeskite akį savo.

Pirmiausiai, jis įrodo, kad J,Gagarino-V.Seriogino skrydžio matyti negalėjo ir fiksuoti savo radaru galėjo tik jojo žudiką 3-gubai aukščiau skridusį, iš jo radaro išnykusio tam, kad, matyt, nužudyti minėtus.

Sako, kad Jums, ponas Jonai, jis buvo Jums detaliai išaiškinęs su visais brėžiniais jo paties matavimų-įrodymų pateiktais, už kuriuos Ju jį užblokavote, nors 7-is metus persekiojote jį. Todėl siūlyčiau atblokuoti, nes, matyt, ... - nesikartosiu. 

Tai buvo jo praeitų metų vasaros atradimas, nes konsultavosi ir su mūsų Krašto apsaugos ministerija ir su Radviliškyje dislokuotu Oro gynybos batalionu, ir su Keturiasdešimt totorių kaimo gamyklos specialistais, kurie gamina šiuolaikiniams radarams įrangą. 

Siūlyčiau atsiversti jojo visą studiją atliktą, prie kurios jis dar dirba ir dar praplės.Kaip vyrui, Jums būtų naudinga susipažinti su šiuolaikiškiausių ginklų elementais ir jų teorija, kurių Lietuvos ginkluotėje net nėra.http://kazlusporto.puslapiai.lt/.../gagarino.../index.htm 

Aišku, J.Gagarino dukroms jis to tinklalapio nerodė, kad moterų - nužudytojo dukrelių nešokiruoti. Todėl joms jis rašė atskirai studiją šią -http://kazlusporto.puslapiai.lt/.../gag.../index-rusijai.htm 

Jis aptiko ir kitų dar labiau šokiruotų dalykų. Bet tam kartui Jums užteks, kad Jūs atsitokėtumėte. Mat, mes Jus gerbiame ir matome, kad Jūs nesate koks piemenukas ir kvailiukas, kaip tąsai Donaldas Š. Mums apie Jus įspūdis kaip tikro Lietuvos Patrioto, ir mums nesitiki, kad Jūs galėtumėte ką nors bendro turėti su tais buvusiais sovietiniais kariškiais. iš nelegalios "Baltasis gandras" bendrijos. GERO SAVAITGALIO :)
Tvarkyti
 
Jonas Liauksminas Aleksas Vaidotaitis Ar tu baigsi, pusproti violetinis vyteni?
 
Vytenis Aleksandraitis Čia jau pažanga, kad jau esu ne beprotis, o kažkiek turintis protą - PUSPprotis :) Tuo labiau įdomu, kad aš jau neužblokuotas. Nors, kai ponas Jonas Liauksminas MANE UŽBLOKAVO, TAI ATSIPUČIAU - pamaniau, kad ramybę, pagaliau turėsiu. Bet kai pagalvojome, kad jam nebuvo už ką mane blokuoti, tai nutarėme pakalbinti jį čia šioje temoje. 

Taip, kad, jeigu savo noru būtų blokavęs, tai, tikrai, dabar nebūtų atblokavęs manęs.

Vadinasi, tas užblokavimas vyko gana mįslingai, matyt, ne Jono iniciatyva, kai jau minėtajam Donaldui Š. mane nelabai sekasi blokuoti. :) Juk, jei ponas Jonas Liauksminas nuo 2012 m, vidurio pastoviai lankosi mano temose, tai, tikrai, jis mane blokuoti negalėjo už jam mano įrodymus, kad J.Gagarino skrydžio matyti negalėjau.

Na, o kas dėl mano "PUSprotystės", tai, tikrai, buvau keistas - kai kas kariuomenėje manęs nesuprasdavo, kai karininkus įtikinau, kad man bėgioti reikia ne po dalinio teritoriją, o žymiai tolimesnius atstumus įveikinėti - pastoviai treniruotis. Juk ir Marius Jonas Kuprevicius - t.y. Marius Jonas Jakobinas maratoniniuose šachmatų žaidimuose taip pat savo "PUSprotystę" bandydavo. :) 

Taigi kariuomenėje Mordvijos miškuose visą laiką prabėgdavau pro GULAG-o politinių kalinių-moterų konclagerio garbingą Patvorį, už kurio spygliuotų vėlų kankinosi ir mūsų kiečiausia Lietuvos disidentė sesė Nijolė Sadūnaitė.

Be to ir foto menu domėjausi, žurnalus tiek foto, tiek ir sporto prenumeruodavausi, per budėjimus prie technikos ne tik skaitydavau, bet ir pamėgau slaptą karinės technikos literatūrą, schemas, kuriomis mano tėvas kaip Lietuvoje elektronikos pradininkas mane pripratino prie jųjų.

Todėl kaip žuvis vandenyje jaučiausi tos technikos studijavime - pradėjau net išradimus automatinėse sistemose atlikinėti.

Kaip tik tą išradimą prieš 5,5 metų buvau aprašęs TRILOGIJOJE savo, už kurią ir tapau 6-tą kartą 30-čiai dienų nubaustas :) 

Manau, kad nubaudė ne už tai, kad aprašiau, kaip fotografavau žūstantį kosmonautą Vladimirą Komarovą. Juk per domėjimąsi foto menu buvau tapęs k/d 71537 štabo fotografu Ypatingiems ir Kosmoso skrydžiams bei kariniam gyvenimui fiksuoti.

Bet, manau, šis mano rašinys tapo pavojingu, nes per tokias pat automatines sistemas, kurias aprašiau toje uždraustoje Trilogijoje, įrodžiau, kad MH17 maršruto lainerį paleisti raketos nebuvo įmanoma ir todėl išvada - keleiviai SĄMONINGAI nužudyti ...

Su ta F.b. uždraustaja Trilogija galite susipažinti - jos nuorodą atrasite, nes aš ją perkėliau į savo internetinį puslapį, kurį taip pat Jono L. ir Mariaus Kuprevičiaus draugas Donaldas Š. bandė skųsti mano interneto tiekėjus - juos bandė net terorizuoti. Galėsiu vias jo "grožybes" parodyti. 

Tai, būtent, to lainerio nuolaužos ir keleivių lavonai krito Donecko-Lugansko sričių sandūroje, iš kurios pastarosios Donaldo Š. yra žmona kaip pabėgėlė nuo karo baisumų, kurią tąsai josios "vyras" bandė išnaudoti savo žmonos Tėvynės - UkraJinos apšmeižimui, net siuntinėdamas man josios paso ir veido nuotraukas, kaip įrodymą, kad "ji žino geriau" jo nepagrįstuose šmeižtuose.

Visa tai rašau Mariui ir Jonui iš pagarbos kaip oponentams, dėl ko mes galime ginčytis iki pamėlynavimo dėl vidaus problemų. Bet, kai iškyla KARINIŲ NUSIKALTIMŲ problema ir kai esu blokuojamas už karinių nusikaltimų tyrimų demaskavimus, tai siūlyčiau susirūpinti.

Manau, kad Marius Jonas Kuprevicius dar pagalvos, kaip ten buvo su tuo skambučiu, kad vėl būčiau užblokuotas ir tapau po pusvalanžio mėnesiui užblokuotu, o po to vėl 7-tą kartą tapau užblokuotu, kai su Mariumi pabendravau Lietuvos žinios portale vieno kosmonauto temoje. 

Taip, kad visa mano blokavimų istorija, šai, čia"https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2667116429995372&set=a.153490474691326&type=3&theater .

(P.S.: ši tema taip pat buvo užblokuota - skųsta, bet kaip matote, neužblokuota. Kad buvo blokuota, galėsiu parodyti, kad jau F.b. automatams Donaldo Š. ir jo gaujos buvusių sovietinių kariškių iš "Baltasis gandras" nelegalios bendrijos skundai jau atsibodo - jau į juos F.b. automatai nereaguoja.)
Tvarkyti
Vytenis Aleksandraitis Čia nuotrauka koliažo aukščiau esančios mano nuorodos.
Tvarkyti


 

Jonas Liauksminas Vytenis Aleksandraitis Matau, vis dar durniuoji. Geriau papasakok savo ryšius su galą gavusiu žudiku kederastu ir jo seserim, galimai organizatore nerša. Čia įdomiau bus, Vyteni :)
 
Vytenis Aleksandraitis Apie to "GALĄ GAVUSIO" prototipo siužetą jau įvyko premjera Rumunijos studentų sukurto meninio kinofilmo " D a r i u s " , šiek tiek tik vardo raides vietomis sukeitus., tuoj pradės pasaulį drebinti. Na, o tyčiotis iš ryškiai nužudytojo, nepatarčiau, nes dar nei Fizikos, nei Pneumatikos moksluose nėra suvokiama, kaip Švendrės lapas ORU galėjo prasiskverbti į plaučius. Tik Hidraulikos dėsniai tai gali paaiškinti, nes Švendrės lapas yra tik VANDENS AUGALAS, ir ore jis neskraido, nes jis tik vandenyje būna. Todėl aš sutinku, kai Marius Jonas Kuprevicius įtikinėja, kad tarp garliavinių nėra protingų žmonių, kad Fizikos vadovėlius atsiverstų ir su jais pas medikus-panatonomus kreiptųsi. Bet, ilgai teks nelaukti, kiek girdėjau, Jungtinės Tautos jau įsakė mūsų Vyriausybei iki š.m. kovo 20 d. informuoti apie pradangintą D.Kedytę, nes Lietuva yra pasirašiusi konvenciją dėl vaikų pradanginimo uždraudimo. Na, o svarbiausia, jei Jonas Liauksminas MH17 lainerio keleivių ir J.Gagarino SĄMONINGŲ nužudymų tyrimų veiklą "durniavimu" vadina, tai tada nesuprantu. Negi žudynėms tai toleravimas bei jųjų atstovavimas yra ? ? ?https://youtu.be/RckK8mnXoQ0
Tvarkyti
YOUTUBE.COM
 
Jonas Liauksminas Vytenis Aleksandraitis Žudikas tavo drąsius ir tai Pilnai įrodyta, vyteni...
Vytenis Aleksandraitis Pirmiau dėl ŠVENDRĖS LAPO - kovo 20 d. atsakymą pateikite ir dėl J. Gagarino bei MH17 keleivių SAMONINGŲ nužudymų tyrimus KODĖL vadinate "durniavimu"?
Tvarkyti
 

Na, taip... Laidoje tik keliomis dienomis paankstinau su teiginiu, jog pasaulyje sunkiai rasime valstybę, labiau korumpuotą nei Lietuva... Štai ir prasidėjo temidės tarnų masinis tupdymas, tardymas, nemokamas maitinimas...

LNK.LT
 
 
 

 

 
PatinkaRodyti daugiau emocijų
Komentuoti
Komentarai
Onute Golo Šaunuolis, stebėjau ta laida

ČIA TAS MOMENTAS, KAI Jonas LIAUKSMINAS UŽBLOKAVO PAŠNEKOVĄ
 

ir pasiųsti  komentaro J.Liauksminui jau nepavyko

 
 
 
 

Tame komentare buvo paaiškinta, kai pantikomunizmo nuostatų vedamas, nuėjo dirbti į komjaunimo komitetą,
kad atkurti KGB uždraustą Jonavos Turistų klubą,
kuriame treneris Vytenis atidavė visą savo gyvenimą pažintinės veiklos populiarinimui,
Sąjūdžio kūrimui, tai Jonas Liauksminas ir užblokavo, matyt, KGB-specialistų nuteiktas.

 
 
 
    
Vytenis Aleksandraitis Tikrai, reikia pasveikinti šios laidos dalyvį Joną Liauksminą su KORUPCIJOS įžvalga, nes tik per ją mūsų Tauta yra suskaldyta. Todėl laidoje naujo Baltijos kelio klausimas buvo voliuntaristinis.Tam sukviesti Tautą vėl pakartotinam Baltijos kelio renginiui net nėra jokio reikalo, nes mes dabar nesame okupuoti. Todėl ir buvo reikalingas tas rankomis susikabinimas, nes jis vyko Blogio imperijos žlugimo išvakarėse.

Kaip aižėja Sovietų Sąjungos pamatai; tuo metu prieš pat Baltijos kelią mes vykome į seniausio pasaulyje epo "Kalevalos" užrašymo vietas Š.Karelijoje. Tą ekspediciją, kuriai vadovavo istorikas-politologas ir kultūrologas Romualdas Povilaitis - iš kart po įvykusio Baltijos kelio aš aprašiau žurnale Mokslas ir Gyvenimas. NUOTRAUKOJE matote Aleksandro Sacharavo portretą prie mano straipsnio.

Tada šviesiosios atminties redaktorius Juozapas Baldauskas jau nepabijojo ETNOCIDO apraškas mano aprašytas atspausdinti. Užbaigiau savo straipsnį Karelijos nacionalinio lyderio Sergejaus Belozercevo susikirtimu su Michailu Gorbačiovu, kuris net nežinojo, kad Karelija buvo savarankiška 16-toji sovietinė respublika, o ne Rusijos autonominė, kaip ji tapo vėliau dar labiau pavergta.

Su šiuo Sergejumi bei visu Karelijos nacionaliniu frontu mes Baltijos kelio išvakarėse ir buvome susipažinę toje Kalevalos ekspedicijoje. Todėl neatsitiktinai per Sausio įvykius skambinėjau Sergejui į Maskvą, nes jis Kremliaus Aukščiausioje Taryboje buvo komisijos pirmininkas sovietinės armijos nusikaltimams Latvijoje ir Lietuvoje tirti. Paskutinį kartą jam paskambinau Sausio 13-tosios naktį. 

Ryte jis su kitais demokratais Raudonojoje aikštėje surengė manifestaciją Lietuvai palaikyti. O Rugpjūčio ГКЧП pučo išvakarėse S.Belozercevas per visas televizijos studijas pakėlė triukšmą dėl tankų sutraukimo į Maskvą. Todėl demokratinės jėgos pasirengė ir sustabdė tankus - tankistus perėmė į demonstrantų pusę. 

Kadangi S.Belozercevas pučo sukėlimu kaltino ir Michailą Gorbačiovą, todėl Kazanės geležinkelio stotyje jo kūnas be samonės buvo rastas ant bėgių prieš traukiniui atvažiuojant - geležinkeliečiai spėjo nutraukti. Todėl jis kaltino ir bandymu pasikėsinti į jo gyvybę. Bet Sergejus BELOZERCEVAS TAPO NUŽUDYTU prieš pat Maidano Kijeve įvykius.

Labai panašu, kad tai buvo prevencija, kad Krymo "referendumo" pavyzdžiu tneprasidėtų analogiški referendumai Kurilų salose, Kaliningrade bei Karelijoje,iš kurios velionis buvo išrinktas.

Taip, kad Baltijos kelio idėjos ne visoms tautoms pavyko, kurios buvo tik šalia Baltijos jūros. Todėl Arvydas Juozaitis, iniciavęs šį Baltijos kelią, dabar jį tęsia su šūkiu "Lietuva yra ČIA". 

Todėl esu dėkingas ne tik šios temos autoriui Jonui, bet malonu, kad Marius Jonas Kuprevicius - Marius Jonas Jakobinaspaskambino vėl tam pačiam, kuris man paskambino neseniai. Taip, kad kas man grasino - reikalavo panaikinti temą apie nužudytą Sergejų Belozercevą, lai būna ant sąžinės tam grasintojui.

Manau, kad įvykusio Baltijos kelio panaikinti jau nepavyks, nors kitoms baltų tautų giminingoms Fino-ugro gentims toks kelias laukia, matyt, to jų istorinio kelio netolimoje ateityje.

                        

Tvarkyti
 
Atsakyti4 d.Redaguota
Jonas Liauksminas Vytenis Aleksandraitis Tu nurimk, Vyteni, nurimk, violetinis veikėjau. Džiovink duonos plutų pargabenamai savo patronei žudiko sesei neršai...
 
Vytenis Aleksandraitis Mielasis Jonas Liauksminas, SIŪLAU NEKOMPROMITUOTI Baltijos kelio idėjos ir pačios Lietuvos, nes kur yra Deimantė Kedytė, NEDELSIANT (laike 24 val.) Vyriausybė turi duoti atsakymą dėl susitikimo su ja. Mat, Europos Sąjunga privertė Lietuvą RATIFIKUOTIKONVENCIJĄ dėl vaikų draudimo juos pradanginti. 

Todėl Prezidentė Dalia Grybauskaitė taip pat pasirašė šią konvenciją ir todėl Lietuva neturi teisės jos pažeidinėti. Todėl mano senas kolega Audrius Nakas, kuris ėmėsi išsiaiškinimo dėl Deimantės, jau turi raštišką Lietuvos Vyrausybei įpareigojimą iki kovo 20 d. gauti visą informaciją dėl visos šios Garliavos Šturmo pasekmių informaciją. Dėl josios advokatas, Teisės mokslų daktaras Sorbonos universiteto Stanislovas Tomas jau derina susitikimo su Deimante aplinkybes.

Todėl čia aukščiau mano komentare paminėtas istorikas-politologas ir Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas Romualdas Povilaitis turėtų pakelti visus dokumentus Seime tada po Garliavos Šturmo priimtus, kurią buvo priėmę L.R. Konstitucijos signatarai dėl grubių L.R.Konstitucijos pažeidimų. Taip pat Gegužės 17-tosios grupės vadovė Tatiana Narkyavichene (Татьяна Наркявичене) irgi, manau, galėtų taip pat pakelti raštą, įrodantį apie Deimantei Keduytei sugadintos sveikatos konstatavimą, ką konstatavo už šios mergaitės priežiūrą atsakinga Vilniaus savivaldybės Vaikų teisių apsaugos (VTAT) skyriaus vedėja ponia Lina Juškevičienė, kuriai aš buvau rašęs viešą laišką dėl Vaikų teisių tolimesnių problemų (jis buvo publikuotas žiniasklaidoje) 

Be to, Deimantės Kedytės mama Laimutė Stankūnaitė DĖL SAVO DUKROS NEGALAVIMŲ BUVO Į VISUOMENĘ BESIKREIPUSI, lyg, ir pagalbos prašydama dėl neteisėto josios ir josiuos dukros įkalinimo bei dukrelei sveikatos sutrikdymo. Yra josios videoįrašas to kreipimosi.

Todėl patarčiau, kad ir mano kolega-oponentas Marius Jonas Kuprevicius (Marius Jonas Jakobinas) taip pat savo kitaip nuteiktus visuomenės aktyvistus bendram interesui nukreiptų, kad VAIKO LIKIMAS IR JO SVEIKATOS SUTRIKDYMAS turėtų būt kažkaip įvertintas nedelsiamais veiksmais dėl pagalbos tam vaikui, jei tas vaikas dar yra gyvas, kaip tai mano gera pažįstama sesė Nijole Sadūnaitėkreipėsi Sausio 13-tosios proga ir kai Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasakė, kad ji nežinati, kur yra Deimantė. Todėl dabar ji per Jungtinių Tautų nurodymą privalės savo pareigą kaip Prezidentės atlikti - sužinoti, kur yra vaikas, arba jo kapas. 

Tai išsiaiškinti Dalia Grybauskaitė privalės, nes Lietuva yra Jungtinių Tautų organizacijos narė.

Apie tai ir Arvydas Juozaitis yra labai rimtai susirūpinęs - matote, jis vėl mano draugas, nors dėka prograramišių (hakerių) "jis" buvo mane užblokavęs. . Todėl jo štabo vadovai Gintaras Songaila ir Valdemaras Valkiunas lai turi tai dėmesyje, kai Arvydas Juozaitis buvo pasirašęs už kandidatą į Prezidentus Kazimierą Jūraitį (tas, kuris į Jungtines Tautas kreipėsi dėl Deimatės pradanginimo) ir man tapo ištrinti visi komentarai, kai panaudojau jo reklamą apie pasirašymą kandidatavimui.

Todėl būtina VIKSUOTI RINKIMŲ TEISĖS PAŽEIDIMĄ DĖL PARAŠŲ RINKIMO AGITAVIMO naikinimo, kas gali užtraukti iki 4-ių metų nelaisvė, trukdant pagal Konstituciją rinkti parašus ir informuoti visuomenę apie tai..

Todėl mieliems išvardintiems-pažymietiems siųlyčiau šį videoįrašą išklausyti dėl tai, ko dar čia neparašiau.https://www.youtube.com/watch?v=cSIaWQM0uDU&feature=share
Tvarkyti
Jonas Liauksminas Vytenis Aleksandraitis O kas turėtų susitikti su Deimante Kedyte? Negi tokie violetiniai puspročiai kaip tu? :D Nekiškit savo gličių violetinių nagų į mamos ir dukros gyvenimą. Kas tu toks esi, avigalvi, kad "rūpiniesi" svetimomis šeimomis?
Tvarkyti
 
Atsakyti1 d.
Vytenis Aleksandraitis Į visuomenę besikreipusios Laimutės Stainkūnaitės intereso vardan, Jonas LiauksminasNETURĖTŲ IGNORUOTI ĮSTATYMUS, jei jis nėra iš nusikalstamo pasaulio. Juolab, VAIKĄ PASLĖPTI NUO VISUOMENĖS DRAUDŽIA Jungtinių Tautų KONVENCIJA, kurią pasirašė Lietuva ir josios Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Juolab, per vieną Vaikų teisių kontrolierės Editos Žiobienės ataskaitinį pranešimą: į klausimą, kurį pateikė aukščiau minėtas LŽTGA pirmininkas Romualdas Povilaitis ir garsi psichologė Eglė Mirončikienė - KONTROLIERĖ E.ŽIOBIENĖ PRIPAŽINO, KAD JI NEŽINO, AR ŠIO PRADANGINTO VAIKO TEISĖS NEPAŽEISTOS, nes vienintelis toks vaikas Lietuvoje - kitų atvejų dar niekad istorijoje nebuvo, kad reiktų Jungtinių Tautų konvenciją pažeidinėti ir slėpti vaiką nuo VTA priežiūros tarnybų.

Juk VAIKAS NĖRA VERGAS IR NĖRA DAIKTAS, jis privalo būt prižiūrimas Vaikų Teisių Apsaugos tarnybų.

Juolab yra raštu fiksuotas Deimantės KEDYTĖS GRUBUS TEISIŲ PAŽEIDIMAS - TAI DIDELIS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS po Garliavos Šturmo NEMOKŠIŠKOS "vadavimo" OPERACIJOS.

Todėl Laimutė Stankūnaitė visuomenei pranešė apie dukros negalavimus, praėjus net po 9-ių mėnesių, kai dukra atsidūrė jos žinioje. Dar po dviejų mėnesių už Deimantės Kedytės priežiūrą atsakinga Vilniškės savivaldybės VTAT skyriaus vedėjos Linos Juškevičienės (jį žiūrėkite NUOTRAUKOJE žemiau) rašte, skirtame LŽTGA, pažymi tuos pačius vaiko negalavimus, kurie būdingi visiems be išimties vaikams, atimamiems nuo artimųjų.

Juk L.Stankūnaitė savo dukros neaugino, net buvo sudariusi sutartį, kad seneliai ir tėvas ją prižiūrėtų - todėl vaikas nuo kudikystės nebuvo pripratęs prie savo mamos ir todėl tokios drastiškos operacijos vykdyti nebuvo galima - reikėjo vaiko paėmimą vykdyti tik psichologinėmis priemonėmis, atsižvelgus ir į vaiko fiziologinę būklę. 

O šiame VTAT rašte paminėti sveikatos sutrikimai, mums specialistams nei kiek nestebina, nes IŠ ARTIMŲJŲ ATIMINĖJIMŲ VISIEMS VAIKAMS PASIREIŠKIA tie būdingi SOMATINIAI SUTRIKIMAI, kurie net praktiškai nepagydomi. 

Apie tai aš aprašinėjau, kaip Kauno Forumo mokslinėje konferencijoje buvo pabrėžtai tie somatiniai vaikų sutrikimai būdingi tik atiminėjimų nuo artimųjų kaip sveikatos sutikimų pasekmes. 

Be to, akivaizdu, kad Policijos APSAUGOJE NEBUVO SĄLYGŲ VAIKUI SUTEIKTI MEDICININĖS PRIEŽIŪROS - apie tai net S.Skvernelis per konferenciją buvo pabrėžęs toGarliavos Šturmo išvakarėse, konstatuodamas, kad vaikui jo apsaugos tarnyboje sąlygų nėra. 

Todėl akivaizdu, kad Vidaus reikalų ministrui Melianui ir S.Skverneli atsisakius vykdyti teismo nutartį, jiedu vykdė tąGarliavos Šturmo operaciją pagal KONSERVATORIŲ Premjero A.Kubiliaus nurodymą. 

Todėl nieko nuostabaus, kad dabar Marius Jonas Kuprevicius - Marius Jonas Jakobinas kritikuoja konservatoriu ir jųjų Prezidentės "politiką", pažeidžiančią visas tarptautines teiių apsaugos konvencijas.

Tai įrodo tame rašte parašyta sakinio dalis, kur konstatuojama, kad tik po metų atliekamas medicininis patikrinimas, matyt, profesoriui Linui Slusniui kaip psichiatrui nugydžius vaiką, kuris žiniasklaidoje buvo prisipažinęs pusę metų gidęs vaiką tą, kuris iki tolei jokių psichinių sutrikimų vaikystėje neturėjo.

Tai tvirtino tą mergaitė gidžiusi Garliavos pediatre, su kuria mums teko bendrauti ir kuri pristatinėjo po pirmojo motinos smurto vaiko sveikatos pakenkimus, dėl kurių buvo prašoma teismo vykdymą atidėti, kol vaikas pasveiks.

Bet, deja, Antstolė suignoravo medikų rekomendacijas ir todėl nieko nuostabaus, kad sveikatos pakenkimo pasekmės iš ūmaus į chroninį sveikatos sutrikimą perėjo, gal, net visam laikui vaikui neigalumą padarius. 

Apie tai mums paskaitą dėstė žymiausias kardiologas-profesorius ir Seimo narys LŽTGA įkūrėjas Arimantas Dumčius. Tą jo medicininį tvirtinimą klausėsi LŽTGA pirmininkas Romualdas Povilaitis, Tatiana Narkyavichene -Татьяна Наркявичене ir kiti. 

Noriu, kad aktorius ir Ekspertai.eu laidų vedėjas Audrius Nakas, bei Deimantę Kedytę norintis pamatyti advokatasStanislovas Tomas atkreiptų dėmesį į šiame rašte pažymėtą mano buvusį bendradarbį šviesiosios atminties Algirdą Patacką, su kuriuo susitikimui su Deimante Kedyte buvo siūlomas Rytas Kupčinskas ir Jonas Varkala, kurie MERGAITEI BUVO GERAI PAŽĮSTAMI ir todėl VTAT pažreidė vaiko teises, atrašydama, kad "Laimutė Stankūnaitė nesutinka, kad , kad jos dukra susitikinėtų su jai nepažįstamais žmonėmis".

Tai buvo parašyta NETIESA, nes minėtieji ir buvo gerai pažinoję mergaitę. O tai jau GRUBUS KOVENCIJOS PAŽEIDIMAS, neleidžiant vaiką pamatyti jį pažinojusiems žmonėms. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=553622751344761&set=pb.100000911233614.-2207520000.1552067858.&type=3&theater
Tvarkyti
 
Jonas Liauksminas Vytenis Aleksandraitis Iš tavo minimo nusikalstamo pasaulio buvo tavo drąsius kederastas ir tavo labai laukiama nerša...
Tvarkyti
 
Vytenis Aleksandraitis Šiandieną J.Gagarino gimimo diena - jam 85 m. būtų, o APIE MIRUSIUS GERAI ARBA NIEKO yra įprasta pasl ietuvius, juolab, žemaitiška patarlė yra: KUOM PATS KVEP - TUOM KIT TEP, gerbiamas Jonas Liauksminas. O nusikalstamo pasaulio braižą akivaizdžiai matau pas mane Kibernetines atakas darant pastoviai. Štai, ši NUOTRAUKA tarp mano visų F.b. nuotraukų paveikta taip, kad neatsidaro visiškai tekstas - net nepilnas internetinis adresas, paaiškinimas šios nuotraukos.

Vadinasi, tame tekste pataikyta tiesiai į 10-tuką dėl J.Gagarino nužudymo, lygiai, kaip ir į Anapilį iškeliavęsKovotojas Drąsius Kedys PER ŠVENDRĖS LAPĄ ORU Į PLAUČIUS PATEKUSĮ, ko, aišku, tokios nesąmonės nei Fizikos, nei Pneumatikos moksle nežinomas "reiškinys". Lygiai tas pats ir su J.Gagarinu, kai pro jį tik 10-15 atstumu debesyse praskrieja bandomasis - į gamybą įvedamasis naujosios kartos naikintuvas Su-15, kurio aš radaru savo fiksavau nerealų apie 1700 km/val. greitį tada mums neregėtą.

O, kai grįžau iš armijos, tai mano tėvas pasigyrė, kad jis tapo įtrauktu į pirmojo mūsų planetos kosmonauto šmeižimo akciją - jam per KPI instituto dėstytojų susirinkimą-paskaitą, atvažiavus "lektoriams" iš Maskvos, buvo liepta jo dėstomame Eismo saugumo psichologijosdalyke aiškinti studentams "alkoholio" žalą valdant naikintuvą.

Aišku, aš tada savo tėvą užtrumpinau, kaip Automobilių sporto Lietuvoje įkūrėjo, paklausęs: "ar lenktynininkai girti varžybose lenktyniauja, ar jo studentai į egzaminus išgėrę ateina?".

Manau, kad tėvą tada įtikinau, kad nesąmonę jam "lektoriai" neaišku iš kur vapėjo. Kadangi jis negalėjo nurodyti tų "lektorių" nei profesijos ir nei jų mokslinių titulų, tai akivaizdu, kad tai buvo iš metro sustojimo-mazgo "Дзерчинская площадь" esančios Liubiankos..

Taip, kad Facebook-e visų mano temų apie J. Gagariną naikinimas turi labai ryškų sovietinių kariškius iš "Baltojo gandro" nelegalios bendrijos atstovaujančio tokio "juristo" D.-o Š-o braižo ypatumus, nuo kurių man buvo grasinta tokio feiko, turinčio taip pat apie 99% panašumų į minėtą D.-ą Š-ą.

Panašu, kad čia jau kažkam pradeda degti "Š...-a", kai Jungtinės Tautos pareikalavo Vyriausybei duoti atasakymą dėl neteisėtai pradangintos Deimantės Kedytės. Juolab, kad Jungtinės Tautos susidomėjo ir visos Garliavos istorijos NEIŠAIŠKINTOMIS žudynėmis..

Todėl etikečių klijavimas pagal paminėtą žemaitiškos patarlės taisyklę, verčia susimąstyti šiuo ydingu braižu, nes "žudimais" paprastai kaltina visad, patys tas žudynes atlikę. Tai įprasta nuo NKVD laikų žudyti "partizanų" vardu, lygiai tą patį buvo bandoma atlikti ir su MH-17 lainerių, kai keleiviai SĄMONINGAI nuždyti, tik sumaišius lėktuvus, ne į tą Pervomaiską nuvežus raketinį įtaisą "Бук-м1" be jokio komplekso, kuris yra tinkamas tik keleiviniams lėktuvams numušinėti. 

Todėl ir esu blokuojamas, todėl ir mano Trilogija sunaikinta ir buvau nubaustas 6-tą kartą 30-čiai dienų mane užčiaupiant Facebook-o administracijos, kad prieš 5,5 metų aprašiau žūstančio kosmonauto V.Komarovo aprašymą ir apie mano kuriamą išradimą radarų automatinei-apsauginei sistemai patobulinti. To išradimo pagalbininku buvo mano Kauno Politechnikumo bendrakursis Henrichas Bareisis, kuris buvo mechaninių dirbtuvių vedėjas ir jo tekinimo staklėmis buvau pagaminęs mikrometrinį labai jautriai tikslų kontaktorių. .

Todėl akivaizdu, kad D.-as Š.-as, kaip visad, mane apskundė neprotaujantiems Facebook-o automatams, nes buvo parašęs, kad "mano šnipinėjimas peraugo ribas". Tos ribos ir buvo mano peraugtos, kai nustačiau Lietuvos Tautininkų sąjungos Jonavos skyriaus atkūrėjo Giedriaus Valiūno lavono paslėpimo vietą mano nustatytame iš kosmoso kaip į Karmėlavos aerodromo nusileidimo tąką sovietiniams naikintuvams nusileisti Radijo švyturio ir šalia slaptosios Raketinės bazės elektrinės-siurblinės rezervuare. O, būtent, atrodo toje raketinėje bazėje ir tarnavo to D-.-o Š.-o bei "Baltojo gandro" šefas Aleksej-us Kazubovskij-us, kalbantis tik rusiškai. 

AČIŪ, kad L.Ryto žurnalistas Vygantas Trainys jau Lietuvos skaitytojams atskleidė, kad nužudytasis buvo Tautininkų vienas iš vadų. Taip, kad D.-ui Š.-ui nepavyko nuslėpti, kad nužudytasis buvo politikas. 

Mat, žudynės buvo iš anksto skelbtos Vasario 23 d. kruvinosios Raudonosios armijos įkūrimo dieną ("vyrų" dienoje), kurios įkūrėju buvo Odesos žydas Leibas Bronšteinas, vėliau, persivadinęs į Levą Trockį, o tą "svarbią mirtį" (tai ir žemaitės Ievos Strazdauskaitė ir Pakaunės šeimos išžudymas), skirtą Kovo 11-tajai, būtent, iš Odesos ir skelbė Simonas Zagurskas, kuris ten kilerius kalbant nugirdo. Jis, beje, tapo nuteistu dėl dėl Sausio 13-tosios išniekinimo, nors, jis rašo, kad tai buvo falsifikatas ne jo rašytas. Kas falsifikatą galėjo pakišti, braižas labai panašus į ... - ką galvoju, šį kart patylėsiu, kol daugiau įrodymų nesurinksiu..

Bet, kad D.-as Š.-as man keršijo taip pat už Jonavoje Vasario 16-tosios proga ppakištos NATO kariškių apšmeižimo, dėl ko buvo labai susirūpinusi kanclerė Angele Merkel, Pentagonas bei Donaldas Trampas. Tada aš. nieko nelaukęs, Facebook-e nukenksminau per 50 pasidalinimų tą šventinį melą. Už tai man tąsai D.-as Š.-as ir keršijo net "Baltojo gandro" sovietinių kariškių bendrijos vardu, dėl ko man teko kreiptis ir į policiją.
Tvarkyti
 
Marius Jonas Jakobinas Gagarinas ir buvo pedofilas?
Tvarkyti
 
Jonas Liauksminas Vytenis Aleksandraitis Tau jau ne "balti gandrai", o balti arkliai, sovietinis komjaunimo instruktoriau, vaidenasi :) Jau lygini sovietų komunistą Gagariną su violetiniu žmogžudžiu kederastu... Pailsėk, komjaunuoli vyteni...
Tvarkyti
 
Patinka
 
Atsakyti2 val.
Romualdas Povilaitis "KUOM PATS KVEP - TUOM KIT TEP" arba: "SU KUO SUTAPSI TUO PATS TAPSI", Tai skiriu tiek Vytenio kritikams tiek jam pačiam. Gal kas nors supras. Ir dar. Kažkada Leninas apie senąją caro mokyklą buvo pasakęs, kad jos teikiamos žinios 9/10 buvo nereikalingos, o 1/10 iškraipytos, bet mokytis reikia. Gal kas supras ką turiu galvoje. Beje, tai ką Vytenis rašė apie Sergejų Belozercevą (minėdamas 1989-1990 metus), Kareliją, ekspedicijas į ją yra tiesa, o dėl viso kito spręsti tam kas jį skaito. Beje, kiekvienas turi teisę į savo nuomonę ir faktų interpretavimą. Todėl juokinga matyti dėl to nenutylančius ginčus. (Toliau galite skaityti vėl nuo pradžių),"KUOM PATS KVEP...")
Tvarkyti
 
Atsakyti6 val.
Vytenis Aleksandraitis V.I.Leninas sakė ir: "Mokytis,mokytis ir dar sykį mokytis". Bet šiandieną J.Gagarino gimtadienis-jam 85 m., todėl teikiu 1992 m. su a.a.Sergejumi Belozercevu interviu po pirmojo pasikėsinimo į jojo gyvybę, kai jis kaltino Michailą Gorbačiovą leidus ГКЧП Rugpjūčio pučui prasidėti.

Todėl šios Baltijos kelio temos vystymui ir Sergejų Belozercevą gerai pažinojusiam docentui Romualdas-ui Povilaitis-ui galiu pabrėžti, kad to šalia Baltijos kelio į Karelijos nacionalinio atgimimo lyderio Sergejaus gyvybę antrasis-galutinis pasikėsinimas įvykdytas pamaskvės Koroliovo priemiestyje, nes čia dirbo J.Gagarino geriausias draugas S.Koroliovas, kuriam mirus, prasidėjo kosminių laivų konstravime didžiausios nesąmonės.

Todėl manau, kad J.Gagarinas būtų demaskavęs S.Koroliovo kalinimą Kolymos GULAG-o mirties lageryje, kuriame jis gyvas išliko per didelį stebuklą. Juk prieš pat "žūtį" J.Gagarinas buvo kviečiamas į Jungtinių Tautų Kosmoso įsisavinimo kongresą. Manau, kad jis ten ir galėjo pasiprašyti politinio prieglobščio, debaskuodamas Blogio imperijos esmę ir su JAV atstonautais į Mėnulį skrįsti. O tada ir būtų žlugusi Sovietų Sąjunga. Juk yra jau Rusijoje skleidžiama versija, kad dėl 1968 m. "Prahos pavasario", sušlubavus sovietinei imperijai, J.Gagarino nužudymas buvo naudingas dėmesiui visuomenės nukreipti nuo byrančios Sovietų Sąjungos.

Todėl keliu versiją, kad Sąjūdis būtų prasidėjęs prieš 50-metų - J.Gagarino nužudymas atidėjo šios Blogio imperijos egzistavimą dar 20-čiai metų.

Todėl toksai D.-as Š.-as iš nelegalios sovietinių kariškių "Baltojo gandro" bendrijos ir pradėjo mane persekioti, kai pradėjau tyrinėti J.Gagarino nužudymą. Neatsitiktinai vieno čia aukščiau minimo nužudyto politiko našlė, ryškiai paveikta to D.-o Š.-o, man paskambina ir pradeda klykti, kad, neva, "aš nužudžiau jos vyrą" ne bet kada, o balandžio 11 d.; t.y. Kosmonautikos dienos išvakarėse (apie tai tos žmogžudystės tyrėjui-prokurorui Stelioniui buvau raštu informavęs) ir todėl per man sugadintą nuotaiką, negalėjau Facebook-o visuomenės informuoti, kad J.Gagarino žudikas-naikintuvas Su-15 turėjo bortinį galingiausią radrą "Орёл-Д" ir autopilotą АП-28-т-1, kurių abiejų sąveikos dėka ir įvyko pro pirmojo mūsų planetos kosmonauto labai tikslus praskrydimas debesyse tik 10-15 m atstumu.

Todėl aš atmetu "atsitiktinį" praskridimą, nes tas naikintuvas su radaru ir autopilotu suveikė kaip Zenitinė raketa pati atrandanti sunaikinamą objekta ir praskrenda pro jį 30 m atstumu, kad virš jo sprogti. Taip buvo susprogdinta raketa ir virš Malaizijos lainerio MH17 maršruto šalia Lugansko srities, iš kurio ir yra atvykusi D.-o Š.-o žmona, kuris mane ir pradėjo persekioti, dar įtraukęs ir šios temos autorių J.L.-ą.

Todėl Marius Marius Jonas Kuprevicius-Marius Jonas Jakobinasgali vėl paskambinti tam mane pastoviai blokavimais užsiimančiam D.-ui Š.-ui ir pranešti, kad jis savo veiksmais įeina į istoriją kaip į Baltijos kelio priešininkus, nes nemokėjo civilizuotai diskutuoti, pradėjo chuliganizmu, užsiiminėti, į jįjį įtraukdamas dar J.L., dėl ko man teko net 17-ą kartų blokuoti jo gaminamus feikus.

Todėl Kovo-11-tosios proga siūlau atsitokėti pagaliau, nes poryt švęsime vėl Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą. O dėl jos mes turime būti dėkingi ir šviesiosios atminties Sergejui Belozercevui, kuriam aš pastoviai skambinėdavau per Sausio įvykius, ir kuris Raudonojoje aikštėje organizavo manifestaciją Lietuvai palaikyti.https://www.youtube.com/watch?v=kj002JGWBMY&feature=youtu.be
Tvarkyti

A P I B E N D R I N I M A S


Galima pasididinti

 

     BUVAU 7-nis kart BLOKUOJAMAS, ne tyrinėjau, tai, kas vakar buvo ne tik Lietuvos vardo, bet ir nužudytojo J.GAGARINO GIMIMO DIENA. Jis ir Drąsius Kedys, pirmiausiai buvo apšmeižti, kad, neva, "žuvo" per "alkoholį". Taigi, jiedu

NUŽUDYTI VIENODU METODU, juos apžmeižiant "alkoholikais". Bet, kadangi abudu hantelius kilojo - jiedu alkoholikais negalėjo būti. Todėl Facebook-e mano tema Kibernetinės atakos paveikta - matote, internetinis adresas net neatsidaro. Tai jau pats žemiausias kilerių-šmeižikų lygis blokuoti aprašymus-aiškinimus. Vadinasi, ateina paskutinioji, nes ŠVENDRĖS LAPAS ORU PATEKTI Į PLAUČIUS NEGALĖJO, kaip ir naikintuvas Su-15 praskristi pro J.Gagariną debesyse tik 10-15 m atstumu be bortinio galingo radaro "Орёл-Д" ir autopiloto АП-28-т-1 sąveikos, taip pat negalėjo.

 

Visą tai įrodau iš Rusijos Gynybos ministerijos archyvo paimtos katastrofos "tyrimo"-SLĖPIMO ataskaitos apie paminėto "bandomojo" naikintuvo Su-11 skrydį. Aš neigių jo "bandymą", nes tada tie netikę naikintuvai jau 3 metai buvo išimti iš gamybos ir todėl jokio "bandymo" būti negalėjo. Todėl tuo metu galėjo būt bandomas tik Su-15, kurį ir mini kosmonautas Aleksejus LEONOVAS, kurio paskelbtos Tiesos esu liudininku, fiksavęs nežmoniškai didelį greitį, kurio J.Gagarinas su MiG-15 atlikti negalėjo.

 

 Esu blokuojamas Facebook-e, nes įrodžiau, kad savo radaru Čkalovsko aerodromo J.Gagarino skrydžio iš Mordvijos miškų matyti negalėjau, o mačiau tik Remenskoje aerodromo banduomuosius naikintuvus skraidančius 3-gubai aukščiau.

 

Pamačiau, kaip tas žudikas  man iš radaro išnyko, kai jis nėrė žemyn, kad paskrieti palei žemę tik 400 m aukštyje ir po to vėl nerti į viršų, kad nužudyti J.Gagariną ir jo instruktorių V.Serioginą. Atradau-nufotografavau ir konkretų žudiką minimą toje ataskaitoje. Tai ...? Krečetovas kažkoks be vardo matomas ataskaitoje. Tą galimai J.Gagarino žudiką interneto dėka nustačiau, kad tai galėjo būti 1973 m. labai keistomis aplinkybėmis žuvęs lakūnas-bandytojas.

Apie tai, konkrečiai, kaip įrodau J.Gagarino nužudymo simptomus, paruošiau naujausią studiją -  http://kazlusporto.puslapiai.lt/istorija/gagarino-nuzudymas/index-lz.htm