Profesoriaus Alekso STANISLOVAIČIO paskaita
Čečeta (Kazlų Rūdos girioje) lapkričio 26 d. 2010 m


Žymiausias sporto karalienės rinktinės treneris, išugdęs garsinančius Lietuvą, savo praktiką apibendrina moksliniais tyrimais, u- kurių teoriją sutekta habilituoto mokslo daktaro laipsnis.
..

Išklausius profesorių, klausimai ir problemos iškilo per pertraukėlę
..

Patirtį turinčiam treneriui ir didžiausio klubo vadovui atsakymą reik parinkti argumentuotą..
  ..      
   
Kazlų Rūdos Sporto centro trenerių aktyvas

buvo aktyviausias diskusijose (pasididinkite)


Tik per diskusiją geriausiai įsisavinamos naujausios tiesos

     
 


Busimojo mokslų daktaro požiūrisProfesoriaus buvusi studentė ir Giedriaus būsimasis mokslinio darbo recenzentas

 

"Mokslas gyvuoja ne vien todėl, kad žmonės atlieka bandymus, bet ir todėl, kad juos aptarinėja. Kritikuoti, patarti, dalintis idėjomis ir duomenimis - toks bendravimas yra mokslo pagrindas. Tai galinga priemonė taisyti klaidoms, remtis kolegų patirtimi ir skleisti naujas žinias"
(Kristopher Surrige, žurnalo Public Library of Science On-Line Edution vyriausias redaktorius)...

..

.


Įdėmiai klausyti .


Mąstymo metodas.


Apie futbolininko parengimą
     

Teorija vaizdžiai .

 


Profesorius Kazlų Rūdos Sporto centro direktoriui apie teisingo mokymo proceso organizavimo svarbą

Paskaita išliks ilgam atmintyje
     

Profesorius A.Stanislovaitis yra didžiausias  greičio ir sprogstamosios jėgos ugdymo specialistas.

 

.
Kartu vyko ir orientacininkų respublikinis seminaras

 


Seni mokslo draugai .
     

 Paskaitos tema:
TRENIRUOTĖS KRŪVIS IR ATSIGAVIMAS

             Fizinio krūvio metu yra  4 darbingumo kitimo fazės:
   1. Energijos išeikvojimo (nuovargio fazė)
    2. Darbingumo (jėgų) atgavimo
    3. Padidėjusio  darbingumo (superkompensacijos)
    4. Gįžimo į pradinį  lygį (redukcijos) fazė

  
   Labiausiai yra priimta įvertinti pagal pagal raumenų išvystomos jėgos, greičio, ar jėgos momento sumažėjimo krūvio metu.

Raumenų nuovargis - tai raumenų susitraukimo, jėgos greičio ir galingumo bei atsipalaidavimo greičio sumažėjimas atsirandantis dėl:

     * ATF hidroplizės ir resintezės greičio sumažėjimo (KrP glikogeno atsargų išsekimas, sutrinka ATP gamyba)
    *  metabolitų susikaupimo (ADF, neorganinio fosfato, AMF ir kt.)*
    * acidozės (pieno rūgšties H+
yra priežastis atsirasti nuovargiui  H+ kaupimasis sumažina pH raumeninėje skaiduloje, kas sutrikdo energijos gamybą ir raumens susitraukimą)
    * elektrinio signalo perdavimo nuo mebranos iki sarkoplazminio tinklo sutrikimo
   
*  raumenų mechanikos sutrikimo (sarkomerų citoskeleto irimo)
   

Biocheminių procesų atsigavimo laikas po intensyvių fizinių krūvių
2-5 sek.
     Alaktatini
ų-anaerobinių rezervų atsigavimas
10 - 15 sek. O
2 fezervo atsigavimas organizme

0,5 - 1,5 val. Laktato pašalinimas
12 - 48 val.
Glikogeno atsargų resintezė raumenyse ir kepenyse.
12 - 72 val. Baltym
ų resintezės pagreitinimai

Organizmo darbingumo atstatymo priemonės:


1. Pedagoginės kryptingas treniravimas, tinkamas krūvio ir poilsio derinimas
 2. Psichologinės - mažina psichinę įtampą reguliuoja CNS veiklą
 3. Higienos - turi didelę reikšmę sportininko darbingumui ir jo atgavimo treniruočių ir varžybų krūvių
 4. Fizioterapijos - įvairūs             vanduo, šiluma, šviesa               gerinantys organizmo  atsigavimą
 5. 6.

 

 

.Šis puslapis su  paskaitos tezių tęsiniu bus paruoštas šiek tiek vėliau.