Vasaros švenčių atšvaistai
Tradicinės šventinės orientavimosi varžybos
                              Visaginas 3x4


Kai dar Visagino (Sniečkaus ) miesto niekas neplanavo. (Iš 1977 m. slapto M1:200 000 žemėlapio, kuriame dėl slaptumo  jokia būsimo miesto ir nei elektrinės statyba net nenurodoma. Horizontalės pravestos kas 20 m. Nuo Višniškes kaimo esančio prie Drūkšių ež. link Pasmalvės g.st. (dabar Visagino g.st.) ir į Beržinės ežerėlį, iš kur išteka Šventoji, 1971 m. teko su baidarėm ant ratukų vilktis per tą vietą, kur dabar stovi miestas Visaginas. Miesto įkūrimo data ženklinama 1975 m. rugpjūčio 10 d.

Iš 1983 m. žemėlapio M 1:50 000 Pasididinkite
  Horizontalės pravestos kas 10 m.
Vėliau topografinė apžvalga bus dar papildyta.  

Ankstu rytą

Pramankšta pamąstymui-1

Pramankšta pamąstymui-2

13 KP "Velnio tuzinu" vadinamas, nes ten apie 20 min. Linutę velniai suvedžiojo


Visaginas ir veteranus sukvietė


Šiose apylinkėse bėgiojo, kai dar Visagino nei kvapo nebuvo


Suderinta tarnyba

Rezultatai

Iki vėlumos

Kad taip į orientavimosi sportą-1

Kad taip į orientavimosi sportą-2

Kad taip į orientavimosi sportą-3

Kad taip į orientavimosi sportą-3

Apie OS mąsto

Juodos skylės

Tunelis-1


Tunelis-2


Tunelis-3

Paskutinis KP - 1


Paskutinis KP - 2


Čia kilpelę susukau

Tikra miesto šventė-1

Tikra miesto šventė-2

Tikra miesto šventė-3


Iš JWOC-07 vaizdeliai


Dovanos-1

Dovanos-2

Dovanos-3

Dovanos-4


Analizė - OS-o variklis


Kiekvieno medžio miesto sprinto žemėlapiuos dar nesužymime. Pasididinkite ir pažvelkite - nepasigailėsite!

Meno meistrai-1

Meno meistrai-2

Meno meistrai-3

Meno meistrai-4

Nepakartojamos akimirkos-1

Nepakartojamos akimirkos-2

Įsimintina akimirka

Ritmo ekstazė

Šokėja-švieselių pardavėja

Lauktuvėms

Vėl prizai-1

Vėl prizai-2

Vėl prizai-3

Vėl prizai-4

Vėl prizai-5

Vėl prizai-6

Pirmieji žingsniai OS-e

Iš Suvalkijos įtikinamai stipriausias

Pirmieji medaliai

"Akelotė"

Jaudinantys įspūdžiai

Džiaugsmo grožis

Vertos ELITO vado

Nusipelnė lauktuvių

10-mečiai

Elitinis pasveikinimas
 


Pagaliau
!


Pirmasis gyvenime medalis

Medalyje gervė - Visagino herbas

Vyriausias

Vyr. teisėjo ir pranešėjo paskutinis žodis

Nuo rengėjų brigados visiems IKI!
Puslapis bus dar vis papildomas - apsilankykite dažniau!