VARŽYBŲ NUOTRAUKOS
     į autoriaus puslapį                                                                                                                            į puslapio pradžią
 

Signataro Jono Vileišio taurė
2007.04,20 Kurtuvėnų draustinis, Šona - Jadvygava
Žemiau A.Vietrino taurės praėjusių metų Aukštadvaryje J.Vileišio taurės nuotraukos


Pirmą kartą


Teisingiausias variantas


Gabijai...jau...reikia...suaugusiųjų...rinktinę...atstovauti

Padėka Jono Vileišio anūkuiKarolina su lyderio marškinėliais

 
 

 

Alfonso Vietrino taurės
10-osios bėgimo varžybos LKKA 2007.05.12

                                                   Alfonsas Vietrinas
gimė 1915 m. sausio 15 d. Rygoje. Tėvams grįžus į Lietuvą gyveno Kaune. Čia Vytauto Didžiojo                   universitete studijavo ekonomiką. 1935 m. dalyvavo studentų pasaulio olimpiadoje Budapešte, kur 5000 m bėgime iškovojo ketvirtąją vietą (15:17.6). 1942 m. Kaune laimėjo 3000 m bėgimą prieš Vokietijos maratono čempioną Vėberį. Tačiau karo audros sujaukė gyvenimo ir mokslo ritmą. 1948 m. baigė Lietuvos kūno kultūros institutą. A.Vietrinas – vienas pirmųjų Lietuvos sportininkų, kuriems buvo suteiktas SSSR sporto meistro vardas. Jis daugiau kaip 20 kartų gerino ilgų nuotolių ir maratono bėgimo Lietuvos rekordus, nuo 1934 iki 1950 m. buvo Lietuvos lengvosios atletikos rinktinės narys. Jis buvo sumanus vadovas, organizatorius, kūno kultūros mokytojas Kauno 4-ojoje gimnazijoje ir 6-ojoje vidurinėje mokykloje, dėstytojas Kauno medicinos akademijoje, vienas pirmųjų dėstytojų ir katedros vedėjas Lietuvos kūno kultūros institute. Ši aukštoji mokykla buvo paskutinė jo darbinėje ir kūrybinėje veikloje. A.Vietrinas nemažai nuveikė ir parodė savo išradingumą kuriant sporto bazes. Jis prisidėjo prie lengvosios atletikos vadovėlio rengimo, išleido daug metodinių leidinių, parašė per 40 straipsnių. Būtų sudėtinga išvardinti visus A.Vietrino nuopelnus. Jų buvo gausybė – gražių, taurių ir iškilių, tačiau bene didžiausias – išugdyta meilė sportui, gyvenimui, žmogui. Moksleiviams jis buvo mokytojas, treneris, studentams – docentas, mažiau jį pažinojusiems – buvęs garsus bėgikas, o artimiems bičiuliams ,,Vėjas”. Vėju jį vadino gal todėl, kad visur suspėdavo, gal todėl, kad mokėdavo šiltu žodžiu pavargusį atgaivinti, padrąsinti, o išsišokėlį – atvėsinti. 1996 m. birželio 19 d. doc. A.Vietrinas išėjo Anapilin, tačiau jo idėjos, siekiai ir optimizmas liko mūsų širdyse.

Varžybų organizatoriai

1997 m. gegužės 10 d. pirmą kartą buvo surengtas bėgimas Kauno miesto gatvėmis ir parkais Alfonso Vietrino taurei laimėti. Varžybose dalyvavo gausus bėgimo mėgėjų būrys iš visos respublikos. Doc. A.Vietrino gyvenimo ir sporto bendražygė Sofija Vietrinienė pažymėjo, jog renginys pavyko.

Šio garsaus bėgiko šviesų atminimą prisimenu ir aš, kaip šio puslapio autorius, kurį gerai pažinojau docentą A. Vietriną, kaip savo l.a. dėstytoją. Man ankstyvoje vaikystėje jį tekdavo matyti, kai su seneliu vaikščiodavau po Ąžuolyną, šalia jo stadione ir  Panemunės šile - matydavau, kaip jis prabėgdavo. Žavėdavausi jo lengvu bėgimu. Man, dar nelankiusiam mokyklos, senelis sakydavo, kad tai žymus bėgikas. Tikriausiai dėl to ir pamėgau bėgimą. Vėliau apie jį man pasakodavo mano tėvas ir jo kolega Viktoras Severinas, su kuriuo jis kūrė Lietuvos automobilių ir motociklų sportą. Pastarasis, žymiausias Lietuvos motociklininkas, motorlaivių sporto organizatorius, buvęs dviračių kroso SSSR čempionas, čiuožimo šalies rekordininkas ir daugelio kitų sporto šakų populiarintojas man pasakojo savo įspūdžius iš slidinėjimo maratono, kaip jam teko kovoti trasoje su šiuo garsiuoju bėgiku. Vėliau, kai dirbau Jonavos Azotinių trąšų gamykloje, teko man asmeniškai susipažinti ir pakviesti į šios įmonės sporto kolektyvą susitikimui su sporto kolektyvu. Kai pradėjau mokytis LKKI (dabar LKKA) - docentas A. Vietrinas tapo mano dėstytoju. Mes žavėdavomės jo žvalumu, nors jis tada buvo jau garbaus amžiaus. Jis, mums, studentams, nuostabiai demonstruodavo visų lengvosios atletikos rungčių judesių atlikimo techniką. Mūsų atmintyje visam laikui išliks jo perteiktos teorinės ir praktinės žinios.

 


SVAJONĖ


Prie bareljefo buvusio bėgiko Aleksejaus ŠIMANO inicijavusio LKKA - buvusių SPORTO RŪMŲ įsteigimo, kuriuose mokslus baigė ir Arimanto trenerė 


Prie Lietuvos rekordininkių - dukart olimpietės Ingos Juodeškienės ir garsios ėjikės-dabar geriausios Kauno bėgikės Sados Būkšnienės-Eidikytės


autorius

Visi finišavusieji po žurnalą LENGVOJI ATLETIKA gavo

 


Pagrindinių žinių auditorija

Ir Lietuvos mėgėjų sąjungos pirmininkas savo kūrybos eiles padeklamavo.

Geriausiai bėgusiam LKKA buvusiam studentui įteikia žymus mokslininkas, buvęs bėgikas Jonas PODERIS

 


Sados rekordai Lietuvos dar ir dabar nepagerinti

Sūnus tarp 16-mečių irgi taurę iškovojo

Pagaliau į Paberžę garbingiausia taurė bus parvežta.
LAF Viceprezidentas ir: Generalinis sekretorius Eugenijus BUROKAS  
 su LAFTeisėjų kolegijos pirmininku-vyr. teisėju : Alfonsu BULIUOLIU


Arimantas jau ne viename bėgime dalyvavo


Garsioji bėgikė R.Čistiakova ir dabar geriausiai bėga per 45 m. grupėje


Vyriausias dalyvis Matas Ankudavičius


Alfonso Vietrino pasekėjas iš Kėdainių Aurimas SKINULIS

Pakeliui aplankant žymias Kauno vietas


Turi ką įdomaus papasakoti trenerė


Patirties ir įspūdžių KAPITALAS
VARŽYBŲ REZULTATAI ir jų PALYGINAMOJI ANALIZĖ    

 

Žiūrėkite dar šių varžybų komplektus:


Velykinės Kazlų Rūdoje

 


ILGOS TRASOS
Lietuvos
OSS
-07
čempionatas
  V a r n i k u o s e

SPRINTO
 IR VIDUTINĖS
TRASOS
Lietuvos OSS-07
čempionatas
V i l n i u j e  

2007 m.
kovo 11-osios 17/18-asis BĖGIMAS 
nuo
paminklo AbraomuiKulviečiui iki Jonavos
 

Signataro Jono Vileišio taurė 2007.04,22 Aukštadvaris


į varžybas

teisėjų rūpestis-1

teisėjų rūpestis-2

prikastos lūpos

žemėlapiai paruošti

priešstartinė būsena-1

priešstartinė būsena-2

priešstartinė būsena-3

kelio pradžia

varžybas apmąstant-1

varžybas apmąstant-2

reabilitacija-1

reabilitacija-2

Trakų architektūra

statykime pastolius dvasiai!