Į šio tinklalapio pradžią
 
OS-oSKOPIJA

 

 

 Į orientavimosi sporto  VIDAUS LIGŲ tyrinėjimo PUSLAPĮ

Lietuvos Taurės ir Klubų Taurė -
MŪSŲ SPORTO GROŽIS
2
009 m. Klaipėdoje ir 2008 m. Zarasuose Klubų Taurės Suvalkijos pietuose klubo "Javonis"  rengtų varžybų
 MŪSŲ SPORTO GROŽIS


 
Į kitus  orientavimosi sporto puslapius


Apšilimas

Jurbarkas

Susikaupimas

Į trasą

Lyderis

Vyresnės kartos

Mintys apie ateitį


Pirmojo gyvenime starto
džiaugsmas


Startas

Bėgimas į ateitį

Ekskursijos objektas

Sudomino

Pas mašinistą į garvežį

Ratas

Pro Kazlų Rūdą tokie važiavo
 

Čiuožykla-1

Čiuožykla-2

Akropolis

Čiuožykla-3

Šlapi plaukučiai
 

Don-ki-chotas

A. Adamkienės fondui
 

P r i s i m i n k i m e     k l u b ų    t a u r ę


Pergalė prie jūros


Vyr. teisėjas

Kristinos tempimo pratimai
 

Šilo-aistruoliai

Šilo treneris

Karšuva
 
Žinios iš miško tankmės

Tako kūrėjai

Įspūdžiai iš trasos

Apmąstymai

Ąžuolo preliudija

Vėliavnešys

"SAKAS pasakė"

Sako  įspūdžiai

Mama ir duktė

Klubas-nugalėtojas

 


Stipriausi klubai

Aušrinė
                       ..
 
     

Puslapis dar ruošiamas-PRAŠOME APSILANKYTI VĖLIAU !  :)

Lietuvos taurė -07 Zarasuose


Mažųjų detalės

Žinios iš trasos

Užaugo

Skirtingi lygiai


Absoliučiai pajėgiausia šiais metais