SELL-07

š.m. gegužės 19 d. pirmoji rungtis - sprintas - Vytauto parke


Kaip lietuvaičiai čia surengs?

 

 


O kodėl ne čia sustartavus?

Ar galima nestartavusiems matyti
orientavimosi pradžios KP?

Ai, ai, visi mato, į kur pasuksiu!

O ten nubėgo!

Tai kad visi matys, kur ir kaip bėgsiu.

Na, dabar žinosime, kur bėgti

A, a - geriau numigti.

Spėkite: Kas dalyviai ir katras žiūrovas?

Iš medžio stiprybę pasisemti

Na, mes tokios klaidos nedarysime

PRIEŠ STARTĄ - 1


PRIEŠ STARTĄ - 2

PRIEŠ STARTĄ - 3
 

PRIEŠ STARTĄ - 4

PRIEŠ STARTĄ - 5

DIPTIKAS-1


DIPTIKAS-2

Viskas matosi nuo starto kaip ant delno

Reik įsiminti visas kilpas.
 

Na ir surengė broliai lietuviai!

Už krūmų mečėtės kupolas

Зшкь1 лфке1 ещлшфьу ызкштеу

Net žolės juokėsi

Kai baigsime LKKA, tai irgi rengsime visad taip varžybas

Na kaip gera startuoti, kai visą pradžią matėme, kaip bėgti!

Mokykis "orientuotis"

Pirmą kartą tokiame sprinte

Vainiką nupynė
 

Padūrė