Norintiems bėgti su spalvotu žemėlapiu, atsineškite 1,5 lito.
 Su ne spalvotu
žemėlapiu startas nemokamas

Varžybose galima bus meluoti, gali pasitaikyti ir melagingi kontroliniai punktai. Nemokantys meluoti bus baudžiami baudos minutėmis.
Šiomis varžybomis pradedame KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ  "Orientavimosi antradieniai" varžybų ciklą