Mokytojų suvažiavimai
Nuo basakojos mokyklėlės


Ši 1927 m. Kultūros kongreso nuotrauka labai svarbi Kazlų Rūdos delegacijai, nes prezidiume sėdi buvęs Prezidentas Kazys Grinius, kuris ilsisi Kazlų Rūdos krašto žemelėje.

   

SUSIĄSTYMAS Kazlų Rūdos delegacijoje
 


Kazlų Rūdos savivaldybės delegacija

     

Prieš atidarant suvažiavimą LITERATŪRINĖ MUZIKINĖ KOMPOZICIJA "Esu čionai mylėti" (Vilniaus karininkų ramovės vokalinis ansamblis "Guostė", vadovė Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokytoja Gabrielė Rastenytė.)

Literatūrinė muzikinė programa
,,NUSILENKTI MOKYTOJUI“:
· J.Marcinkevičiaus tekstus skaito akt. Rimantas Bagdzevičius;


Kanklių ansamblis "Vendrė", vadovė Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokytoja Birutė Šinkūnaitė


Ne abejingi mokytojų ir vaikų problemoms tik iš Garliavos Klonio gatvės atvykęs Seimo narys Rytas Kupčinskas

   
 


"Dievo aky
Lietuva - ką Tu veiki?"
"Dėl tos dainos" muzika L.Vilkončiaus, žodžiai Justino Marcinkevičiaus:

Ir aš vėl tarp
miškų ir upių.
Ar upės, ežerai ir paukščiai ...
Paklausikyte-
http://www.youtube.com/watch?v=nSRYOWE71no


Pedagogams grasinant streikais Prezidentė Dalia Grybauskaitė ragino pedagogų profesines sąjungas ir politikus sėsti prie derybų stalo ir rinkimų metais nepolitizuoti šio klausimo.

Tokią šalies vadovės poziciją išsakė jos patarėja švietimo, mokslo, kultūros ir nevyriausybinių organizacijų klausimais Virginija BŪDIENĖ.


Taip pat Garliavos mergaitės problemai neabejingas Gintaras SONGAILA

   

Seimo narei, gydytojai Vidai Marijai ČIGRIEJIENĖI mokytojų problemos pažįstamos, nes ji užaugusi mokytojo šeimoje. Ji perskaitė kreipimąsi nuo Seimo pirmininkės Irenos Degutienės. Po suvažiavimo Seimo pirmininkė priims suvažiavimo organizatorius ir aptarinės mokytojų problemas.

Šiandien Lietuvos mokytojai yra paversti amatininkais, teikiančiais paslaugas ir turinčiais įtikti klientams – moksleiviams ir jų tėvams, sako Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos (LMPS) pirmininkė Jūratė Voloskevičienė.
:


„Tai žmogus, nedirbęs mokykloje ir negerbiantis mokytojų“, - apie švietimo ir mokslo ministrą Gintarą STEPONAVIČIŲ sakė klaipėdietė dorinio ugdymo mokytoja. Ją ir kolegas supykdė praėjusį savaitgalį per Lietuvos mokytojų suvažiavimą ministro pasakyta kalba. Žodžius, kad mokytojų finansinė padėtis per sunkmetį nukentėjo mažiausiai, palyginti su kitų sektorių darbuotojais, pedagogai palydėjo švilpimu. „Ministras buvo neteisus. Kas jam statistiką siunčia? Mes su kolegomis sutikome susimažinti atlyginimus, juk suprantame, kokia padėtis šalyje.


Solidarumas - mokytojų jėga - taip vadinosi LŠDPS pirmininko daktaro Alekso Bružo pranešimo tema


Unikalią parodėlę iš Sibiro ir užsienio lietuvių mokyklų mokymo priemoniųsurengė kolekcininkai Snieguolė ir Domas Akstinai.