Galite VISUS puslapius peržiūrėti

 

TRYS KARALIAI-2022

   
   


Malonu, kad Sporto centro ėjikės ir ėjikai, o, gal, ir kitų sporto šakų jaunieji mėgėjai su savo tėveliais išsirengė į Trijų karalių žygį. Panašų prieš 52 metus man (kairėje su dviračiu) teko organizuoti 1969 m. pabaigoje, bet tik su slidėmis panašiu maršrutu link Šventosios. Tai buvo pirmoji jonaviečių "Snaigė", kuri vėliau tapo tradicinė ir populiariausia bei masiškiausia Lietuvoje tarp visų masinių "Snaigės" organizuojamų žygių. Mat, tada -1969 metų pabaigoje teko man atkūrinėti KGB uždraustą Jonavos Turistų klubą, kurį prieš tai apie 1966 metus buvo įkūręs pažintinių-tiriamųjų ir tolimųjų ekspedicijų rengėjas Gediminas Ilgūnas (dabar jo atminimui buvusi Kalnų gatvė pavadinta), kuris buvo KGB spec. struktūrų persekiojamas, nes buvo nuteistas 25 m. lagerio už laikomą uždraustą skaitymui knygutę. Todėl keliavimas tapo viena iš pažintinių priemonių sovietinio melo aplinkai pažinti, dėl ko prie to Turistų klubo susibūrę keliautojų sporto entuziastai labai parėmė Sąjūdžio veiklą, siekusią Nepriklausomybės.

Jaunieji ėjikai stabtelėjo prie buvusio Jonavos Kosakovskių dvaro vietos, nuo kurio prasidėjo Jonavos miestelio kūrimasis. Tai buvo "pirmasis būsimo Jonų miestelio namas" - toks yra fiksuotas atsiminimas Kosakovskių raštuose. Jis buvo pastatytas apie 1740 m., o po 10 metų M. Kosakovskienė iš karaliaus Augusto III-čiojo išrūpino privilegiją kurtis miesteliui ir ji buvo suteikta 1750 rugpjūčio 08 d. Tą dieną ir švenčia Jonava savo įkūrimą.

Tos šventės iniciatoriumi buvo 12-tos klasės moksleivis Gediminas SUNGAILA, kuris buvo tuo metu geriausiu Jonavoje ir slidininku ir orientacininku. Jis tada - 1998 metais parašė Istorijos kontrolinį darbą darbą, jį pavadindamas  "Ar Jonava švęs savo 250-metį?".

  Taigi, 2000-ųjų metų rugpjūčio 08 d. ir atšventė Jonavą pirmą kartą savo gimtadienį jubiliejinį. Tai galima buvo atlikti, kai atkūrėme Nepriklausomybę.

Jau Pertvarkos (taip vadinamos "Perestroikos" laikotarpyje") prie įvažiavimo į Jonavą Kultūros fondo rėmimo kubo "Taurosta" buvo atkurtas tautodailininko Lieparsko kryžius, skirtas Šauliams atminti. To klubo iniciatyvos dėka buvo pradėtas tvarkyti ir Laukogalio piliakalnis, kurį šio žygio dalyviai ir aplankė jį.

   
   
   
   

`Tikėkim, kad iš šių išaugs tokie, kaip
Marius ŽIUKAS

   Apie tai skaitykite ir klavišais keliaukite po mano iš Londonas-2012 įspūdžius, o taip pat JKKSC aprašyme
    Apie tai skaitykite ir klavišais keliaukite po mano iš Londonas-2012 įspūdžius, o taip pat JKKSC aprašyme