• ‎1831 m. SUKILIMO JUBILIEJŲ PAŽYMINT, PRIPLAUKUS Barbolaukio DVARĄ, kuriame prieš karą dažnai ilsėdavosi Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. Jo sūnus vedė šių dvarininkų dukrą. Senasis Barborlaukio dvaras (apie jį daugiau - http://kazlusporto.puslapiai.lt/4-stichijos/dumsiu-apras.doc ) buvo plačiai išsidėstęs savo turtus teritorijoj...e apie 6 km nuo Skarulių ir 2 km nuo Neries upės. Lenkijos karalystės geografiniame žodyne (Varšuva, 1880 m. tomas 1.) nurodoma: “Barborlaukis - dvaras Kauno paviete prie Vaipės upelio tėkmės, 26 varstai nuo Kauno.” Mes visi tą upelį vadindavome Varpenka. Lietuviškas pavadinimas Varpė. Pažodžiui verčiamas varpas (rugio varpas). Varpės upelis gan sraunus, viename jo gale buvo prūdas, prie kurio stovėjo vandens malūnas. Tame pajuodusiame nuo senumo dvare, apsuptame aukštų medžių tankmės, augo nuo vaikystės mano močiutė (mamos mama) Scholastika, kartu su broliu Leopoldu. Dabar dvaras priklauso ponams Popovams, o ankstesniais laikais priklausė Čapskiams. Tai buvo giminė, apsigyvenusi dvare 1863 m. sukilimo įvykių metu. Jiems buvo leista pasirinkti: netekti dvaro arba priimti rusišką pavardę. Dvarininkai pasirinko antrąjį variantą, tokiu būdu Barbarypolyje atsirado Popovai. Ponai Čapskiai-Popovai dažnai gyvendavo Vilniuje, o po vyro mirties ponia Rožė Popovą pastoviai gyveno Barbarypolyje. Žinoma, kad Lietuvos dvarai būdavo lenkiški ir kartu tuo laiku suvaidino kultūros centrų vaidmenį...
    Remiantis giminės archyvu, prosenelė Ona kilusi iš Lietuvos grafų Čapskių giminės. Apie ją pasakota, kad tai buvo didelė ponia. Ona buvo kilusi iš žemvaldžių Čapskių, kurie turėjo dar ir rūmus Vilniuje (Jagielonskio gatvėje). Po sausio sukilimo (1863-1864 m.) jie šių turtų neteko. Greitai po to Ona, dar būdama jauna moteris, mirė. Liko du maži vaikai: Scholastika ir Leopoldas. Vaikus augino ir auklėjo giminaičiai, dėdės iš Barborypolio. Jo dvarininkai Steponas ir Juzefa Nasvyčiai buvo Lietuvos farmacijos pradininkai. Iki 1943 m tame dvare gyveno jų sūnus Pijus Jaunutis Nasvytis, kuris karo metu emigravo
    Žiūrėti daugiau