Teisininkų korporacijai dėl josios steigėjui D.Š. reikalvimo paneigti jo paskleistas žiniasklaidoje žinias neatitinkančias tikrovės

 

 

   1-mas melas: Tinklalapyje LDiena 2018-11-01 Donaldo Šarmanausko straipnyje "'Ar tikrai Ldiena.lt skelbia galimai nestabilios psichikos Simono Zagursko straipsnius, kuris save pasivadina autoriumi Kristina Brazauskiene?" rašoma:

 "Sie asmenys pradejo terora dar 2017 metais,neva Brazauskienes straipsnis ir kaip atsiranda ldiena .lt minima straipsnyje Giedriaus Valiuno zmona ir kiti . Sioje nuorodoje Vytenis Aleksandraitis ima mane smeizti neva yra persekiojamas, suprantama man, na gal tai garbingas amzius , bet tai nepakenciama, arba tai isduoda asmens nestabilia psichika." (Citatoje kalba netaisyta, o žodžiuose "neva Brazauskienes straipsnis " aktyvi nuoroda mėlynos spalvos citatoje palikta)

 

Pagal tą aktyvią "Brazauskienes" nuorodą, apie kurią citatoje mini D.Šarmanauskas, patenka skaitytojas į kažkokį satyrinį pamfletą ar feljetoną "Kristina Brazauskienė. Būkite atsargūs išnuomodami savo būstą žemos socialinės atsakomybės moterims!" Tame literatūriniame kūrinyje nera jokio "Vytenio Aleksandraičio" paminėjimo. Jeigu ir buvo, o dabar neliko, tai aš nei su tuo satyriniu-literatūriniu kūriniu, ir nei su kažkoka "Kristina Brazauskiene" (čia, greičiausiai, gali būt slapyvardis, kaip tai įprasta lliteratūroje ir, ypač, satyrikoje) nieko bendro neturiu. Juolab, aš tokiu, pagal mano įsitikinimu, nelabai rimtu literatūriniu žanru niekada gyvenime neužsiiminėjau, nes mano literatūrinis pomėguis yra grynai publicistinis ir tyriamasis ekspedicinis, kraštotyrinis, spoirtinis-pedagoginis ar politologinis, o dabar esu atsidavęs istorinės karinės technikos bei josios dalyvavimui istoriniuose svarbiuose įvykiuose tyrinėjimui-publikavimui.  Jeigu toje satyrikoje ir būčiau pažymėtas arba buvau, bet dabar, gal, ištrinta (tai spėlioju), tai jei satyrikė ar satyrikas pajuokavo, tai D.Šarmanausko atsakomajame straipnyje nėra jokios "satyrikos" ir mano, neva, "nestabilios psichikos" paminėjimas, kai aš su tuo kūriniu nieko bendro neturiu - yra ne tik natitinkančios tikrovės skelbimas, bet ir pažeidžia mano  asmeninę ir net mano artimųjų garbę bei orumą. Todėl autoriaus Donaldo Šarmanausko ties šia citata reikalauju paneigti mano "autorystę" tam kūriniui ir viešai atiprašyti dėl mano "garbingo amžiaus" paniekinimo.

 

 2-tras melas:  Toliau D.Šarmanauskas savo straipsnyje mini mano straipsnį  skirtą nužudytam Jonavos Tautininkų skyriaus atkūrėjui Giedriui Valiūnui atminti. Toliau D.Šarmanauskas, turėdamas mane mintyje, parašė:

"Pries tai buvo straipsnis jo rasytas apie Giedriu Valiuna , kur buvo publikuojamos Jurate Mice nuotraukos . As pakomentavau, kad visa tai daroma neteisetai, nes kaip bendravau su Jurate Mice, tariausi, del jos atstovavimo baudziamojoje byloje, kuri kaip nukentejusioji yra del Giedriaus Valiuno mirties sutuoktine  ..."

 

 Citatoje raudonai pažymėjau teiginį neatitikantį tikrovės, nes mano temoje NEBUVO jokių "Jurate-s Mice-es" NUOTRAUKŲ, nes tema ne jai skirta. Autoriaus D. Šarmanausko paminėto "straipsnio", tiksliau, socialinio tinklo Facebook tema, kurios pagrindą sudaro mano, kaip foto meno mėgėjo sukurtas koliažas velionio Giedriaus Valiūno politinei veiklai atminti, kurioje pavaizduota velionio politinė veikla Lietuvos Tautininkų sąjungos Valdybos posėdyje, kur centre matosi vienas iš Sąjungos vadovų ir garsus Lietuvoje psichologas; Riomerio vardo universiteto docentas Gediminas NAVAITIS. Kitą koliažo siužetą  sudaro taip pat Tautininkų sąjungos organizuotas politinis piketas kurio organizatoriumi buvo Lietuvos Tautininkų sąjungos buvęs atakingasis sekretorius Eugenijus PUKĖNAS, kuris, beje,  buvo nužudytojo Giedriaus Valiūno švogeris, (čia D. Šarmanausko paminėtos "Juratės M..." brolis) . NUOTRAUKOS PAIMTOS IŠ ŽINIASKLAIDOS. Temą buvau sukūręs nužudytojo mamos šeimos bei velionio buvusios žmonos ir josios šeimos sutikimu bei už tų nuotraukų publikavimą buvusi žmona, |Faceook" paskyroje besivadinusi "Jurate Mice" dar ir dėkojo, kad viešinu jos vaikų tėvelio atminimą.  Kaip. Jūratė M. kovo 30 d. man dėkojo už mano sukurtą Facebook-e temą su josios vyro koliažu ir viešinamą mano Pareiškimą teisėsaugai bei žiniasklaidai  dėl josios vyro nužudymo aplinkybių - tai matosi nuorodoje,.

   Todėl iš čia D.Šarmanausko parašymo "bendravau su Jurate Mice, tariausi, del jos atstovavimo baudziamojoje byloje, kuri kaip nukentejusioji yra del Giedriaus Valiuno mirties sutuoktine" matosi, kad, D.Šarmanauskas ir jo, matyt, melagingas profilis, akivaizdžiai teisiškai klaidino našlę susigalvodanas "teisinius" asurdus -  įgaliojimus kažkokius, kad man galima būtų bendrauti su josios motina ir broliu, lyg, būtų vergovinė ssantvarka, ir jos mama, bei brolis - buvęs politikas, būtų josios "nuosavybė". Suklaidinta našlė ir dėl nuotraukų buvo, nes iš tikrųjų, toji Juratė M. prieš jo nužudymą jiedu jau buvo išsikyrę. Todėl į velionio politinio-visuomeninio pobūdžio nuotraukas, paimtas iš žiniaklaidos išsiskyrusioji "našlė" pretenduoti į jų "privatumą" negalėjo. Be to josios šeima ir nužudytojo G. Valiūno mama su savo vyru nenorėjo, kad mano tema būtų panaikinta, juolab, kad pati dėkojo už jos vaikų laubui viešinu jų tėvelio atminimą, jos fraze, kaip ne "ne degrado", o politiko. Kodėl ji vėliau, kai pradėjo bendrauti su D.Šarmanausku, netikėtai pakeitė nuomonę, tuo šokiruodama savo ir buvusio vyro artimuosius, kad užsimanė nuslėpti velionio politinę-visuomeninę veiklą ir pradėjo didžiuotis dėl jo kriminalinės praeties. net prieštaraudama savo ir velionio  bendrų vaikų interesams. Dar keisčiau, kad D.Šarmanausko kaip "teisininko" (kabutėse) destrukcijų (net chuliganizmo diskusijose) dėka, man jį teko daug kartų blokuoti ir jo melus demaskuoti, kai, galimai, gaminosi netikruosius profilius, arba, kažkas  dar ir "juo braižu įmitavo, kad dar labiau tyčiotis iš nužudytojo atminimo ir drumsti artimųjų ramybę pradėjo. Be to D.Šarmanauskas į neetišką elgesį įtraukė minėtą "J.Mice", kad "atsidėkuotų" Simonui Krydonui už soc. tinkle dingusio be žinios ypatingą G. Valiūno paieškų  propagavimą. Todėl ir dabar pastarajam straipsnio pavadinime "psichinės sveikatos" pabrėžimas, tai darant partoviai diskusijose - toks savo profesijos iš teisininko į "psichiatro" pakeitimas tapo nepakenčiamu chuliganizmu.

Taip, kad be teisinės "etikos" apraiškų, prašau paneigti  "J. Micės nuotraukų faktą", kaip neatatinkantį tikrovės rašymą, nes jų mano temoje neuvo ir dabar nėra.

 

3-čias melas yra D.Šarmanausko rašant taip:

 

"...kalbejau apie savo zmona ir Ukrainos zmones, parasiau komentara, kad Ukrainoje zmones kaltina Rusija del Malaizijos lektuvo numusimo".

 

Už tai reiškiu padėką D. Šarmanauskui, kad jis jau dabar, pagaliau, rašo kitaip, nei man anksčiau žinutėse įrodinėdavo be įrodymų, kas neprideraėjo tada teisininkui kažkokių separatistų Maskvos Kremliaus paskalas laidyti. Padėką D.Šarmanaukui reiškiu ir todėl, kad jis, pagaliau, rašydamas netiesą, paėmė čia pat straipsnyje  ir įrodė, kad rašo netiesą, pridėdamas mūsų asmeninį susirašinėjhimą su mano spavotu pabraukimu. Tuo labiau, kad jis paėmė įrodymą iš mano tinklalapyje eančios studijo-įžvalgos skirtos tik Teisėaugai bei ribotam kontiningentui, nes to tudijo savo tinklalapyje neviešinau. Juolab, kad  D.Šarmanauskas rašė ne kartą mano  interneto tiekėjams skundus, kad, neva ten "šmeižtai", kuriame daug dėmesio skiriau MH17 lainerio keleivių SĄMONINGAME nužudymę, nes esu šioks toks šios karinės ginkluotės specialistas ir atradaju įrodymus, kd yra raketiniame įtaise apsaugos, neleidžianąios netyčia paleisti raketą į keleivinį lėktuvą. Už tai man buvo grasinta labai panašaus melagingo profilio "Mindaugas Baltusevičiu",įdetiško rašymo, bei charakteringiausių klaidų daryme, kaip ir D.Šarmanauskas. Ir tas grasinimas tapo įvykdytu - IV-tą KARTĄ ESU Facebook TINKLE BLOKUOJAMAS-BAUDŽIAMAS PO MĖNESĮ už komentarus MH17 temoje, rašant man tai, ko niekas Lietuvoje iš karo ekspertų apie tai nerašė - pvz: apie "šturmuotuvų" (lietuvių kalbos karo aviacijos terminija net neturi tokio ginklo rūšies pavadinimo, nes Lietuva tokių ginklų neturėjo) variklių tipus ir jų gamybos aspektus.  Bųtent, III-čia kartą ir buvau užblokuotas už aiškinimus apie Su-25 šturmuotuvų  modifikacijų ypatybes ir gamybosd subtilybes, su kuriais Rusijos gynybos ministerija buvo kaltinusi Ukrajiną, minėto MH17 lainerio numušime, kas tarp kariškių sukėlė baisiausią juoką, kad generolai ir maršalai Maskvoje visiškai nenusimano puolamuosios aviacijos ginkluotės savybėse ir jų galimybėse. Čia toje problemoje dabar nesiplėsiu, nes rašysiu antrą laišką ir ten plačiau paiškinsiu su įrodymais, kas D.Šarmanausko aplinkoje galėjo organizuoti skundų "raportų" ant manęs rašymą už komentarą apie tą šturmuotuvą.

 

Taigi, kadangi D. Šarmanauskas panaudojo savęs demaskavimui mūsų abiejų susirašinėjimą, paimtą iš mano puslapio, skirto tik Teisėaugos specialistų-politikų Tarnybiniam skaitymui; nuorodos į tą puslapį nerodžiau, tai, dabar jau teks inklalaio puslapiuose paviešinti tos Įžvalgos nuorodą ir leisti platesniam skaitytojų ratui naudotis apie G.Valiūno nužudymo holistines (visumines) peripetijas.

Bet, kadangi melo specialisto Gebelso praktikoje buvo  naudotas psichologinis reiškinys, nepastebėti teikiamų priešingų įrodymų nei teiginiai, ypač, šiame D. Šarmanausko atvejyje tada, kada skaitytojas nesinaudoja Facebook paskyra ir neturi įgūdžių atskirti, katram pašnekovui priklauso ginčo teiginiai, tai todėl ir privalau reikalauti pakartotino paneigimo, ką parašė D.Šarmanauskas L.Dienos straipsnyje.

Todėl reikalauju, kad D. Šarmanauskas paneigtų, kad MH17 numušime jis, neva, kaltino Rusiją, nes jis tada nepagrįstai kaltino Ukrajiną ir nepagrįsto Maskvos versijos  "įrodymui" man atiųntė savo žmonos iš Lugansko veido bei paso  nuotraukas, parašydamas, kad "ji geriau žino, kas dedasi Ukrajinoje". Todėl, pamatęs aš melo propogandos sklaidos auka darančią net savo naują-jauną žmoną, todėl jos veidą ir paso duomenis užtušavau, kad nepažeisti josios asmenybės privatumo ir paviešinau naujausią Maskvos Kremliaus propagandos melo metodą, naudojant net savo žmonos-pabėgėlės nuo karo privatumą. Juolab, D.Šarmanaukas man atiuntęs, dar net neperspėjo, kad konfidecialu - net davė suprasti atvirkščiai, kad tai yra"žinių šaltinis". Juk D. Šarmanauskas man nebuvo joks artimas asmuo - net aršus oponentas, ignoravęs psichologijos būtinumą  gyvenime, ir net dabar jis man visai nepažįstamas - su juo net niekad nebuvau susitikęs akis į akį. Todėl tokie man jo savo žmonos duomenų siuntinėjimai pasidarė labai įtarini ir pavojingi, vargšės pabėgėlės nuo karo baisumų atžvilgiu. Kad, sustabdyti savo žmonos išnaudojimą melo propagandos tikslu,  pirmiausiai, vardan nukentėjusios luganskietės tikslu - jos vyrui D.Šarmanauskui teko drąstiškai, suduoti "šoko terapiją", kad atipeikėtų ir neaukotų savo jaunos žmonos melo propagandos tikslams. Juk, neatmestina, kad D.Šarmanauskas galėjo ir kitiems žaisti savo žmonos kaip "damos korta" dar neregėtu Informaciniame kare melo skleidimo metodu.

 

Todėl tokį įtartinai viešą MOTERŲ PASINAUDOJIMO METODĄ pastebėjo jaunas ir dar tik pradedantis politinis satyrikas Simonas Zagurskas, oficialiai ir literatūroje priimtinai naudojęs slapyvardį :"Kroydonas". Tas satyrikas neapsiriko, nes D.ŠARMANAUSKAS VĖL ISITYČIOJO IŠ JO PAMINĖTOS TEISINIŲ "PASLAUGŲ" KLIENTĖS, SAVO STRAIPSNYJE PAVIEŠINĘS JOS ASMENINES YDAS, patalpindamas apie ją  satyriko išsakytų pašiepimų nuotrauką iš mano negausiai skaitomos minėtos F.b temos, ne tik ją paviešindamas gausių skaitytojų straipsnyje, bet ir dar savo ranka perrašydamas savo klientės tas asmenines ydas. Taigi, kur satyriko pašiepimai, nelabai dėmesin imami, o kur pačio teisininko apie savo klientę dvigubas paviešinimas, dar be jokio paneigimo - tai skaitytojui pateikiama jau ne kaip jumoro, bet panašiau į tiesą aplinkybes, kurias etiniais sumetimais teisininkui nederėtų skleisti privačių klientų-klienčių ypatybių, kurias, beje, pats  D.Šarmanauskas ir išprovokuodavo dažnai diskusijų eigoje, už ką ir aš jį asmeniškai labai daug karto esu įspėjęs ir todėl  15-tą kartą blokavau, kad nekompromituotų savo klientės.

 -

 

  4-tas melas  Dar geriau, kad D.Šarmanauskas savo tekste dar kartą papildomai pameluoja dėl Malaizijos lėktuvo, aukščiau savo sakinio įdėdamas  mano ranka geltonai pabrauktą ir netie nuotrauką-įrodymą, kad meluoja, bet dar NETIESĄ PARAŠO ir dėl N.Venckienės, nes jis man asmeniškai, gyrėsi 2016-11-24 00:24, PO D.ŠARMANAUSKO "SKUNDO PRITAIKĖ KARDOMĄJĄ PRIEMONĘ", kurią jis parašė, kad turės vykdyti. Be to D.ŠARMANAUSKAS RAŠĖ, KAD JAM ("mums") REIKIA SULAIKYTI Neringą VENCKIENĘ ir toliau parašė kad RUOŠIA DOKUMENTUS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vytenis Aleksandraitis D ė m e s i o - BŪSITE PRITRENKTI, KĄ ČIA ŽEMIAU ATSKLEISIU, nes papildau, ką Vytautas L Liatukasišdėstė: Prieš "дембель"-į reikėdavo užsidirbti ankstesnį išvažiavimą namo, todėl III-čių metų tarnybininkams pavasarį būdavo sudaromos tos VERGŲ DARBO "врем.бригад"-os, į kurias visi "seniai" su didžiausiu entuziazmu verždavosi, kad karininkams namų remonto darbus atlikinėti, nes slapta jie būdavo pavaišinami. Deja, aš, kaip sportavęs-maratonus bėgiojęs, buvau abstinentas ir eiliniu būdamas bei viršilos lygio aukštimačių (radarų) pareigas turėjęs, šitų "врем.бригад"-ų atsisakiau, pabrėžęs, kad priesaiką priėmiau Sovietų Sąjungos oro erdvę saugoti ir pareikalavau 71537 karinio dalinio valdžios, kad būtų tinkamai ir efektingai pagal TSKP programą išnauduota mano aukščiausia (I-os kategorijos) kvalifikaciją koviniam darbui, nes pamėgau sudėtingą karinę techniką - joje net tik racionalizacijas kūriau, bet ir automatikos bloke radarų kovingumui pagerinti sukūriau išradimą. 

Mat, mano tėvas po karo buvo pirmasis sovietinis KPI Elektrotechnikos diplomantas, tapęs vyr. dėstytoju ir vėliau docentu Radio aparatūros gamybos technologijos srityje.

Todėl aš, IŠĖJĘS Į REKRŪTUS, turėdamas spec.vidurinį-techninį išilavinimą, slaptoje techninėnėje literatūroje - schemose ir dokumentacijose pasijutau kaip "žuvis vandenyje" - įsisavinau karininkams priklausiusias elektronikos reguliavimo ir gedimų nustatymų subtilybes ir vėliau pradėjau kautis su iš Vilniaus aukštosios karininkų mokyklos (prie Petro ir Povilo bažnyčios) tik atvykusiais ir nieko neišmanančiais absolventais, kurie nieko neišmanydami ir mane skųsdami, didžiausias technines nesąmones nušnekėdavo. 

Todėl mane-eilinį vyr. inžinierius-majoras gindavo nuo jų išsikalinėjimų, ir, ypač, nuo mano tiesioginio viršininko-korejiečio, nes jis manęs nekentė dar ir todėl, kad mano pavardė kariniame dalinyje buvo ilgiausia, o jojo tik dvi raides "Юн" teturėjo. :)

O dėl mano to; vergiško "врем.бригад"-inio juodadarbio atsisakymo, mane toks Kuznecovas, pravarde "кузе", būdamas pulkininko sūneliu, mane pramine "Граф. Александрэ" - ta pravardė man prilipo ir aš nei kiek nepergyvenau. Apie tai žemiau n u o r o d o j e - 1 laisvalaikiui skaitykite mano triptiko TRILOGIJĄ: 

Mat, į Aną pasaulį buvau palydėjęs ne tik KOSMONAUTĄ Vladimirą KOMAROVĄ, ŽŪSTANTĮ FOTOGRAFAVAU. 
.
(P.S.: buvau dar mėgęs foto meną - užsisakinėjau žurnalą "Советское фото", todėl gavau dar ir štabo fotografo pareigas Ypatingiems bei į Kosminims skrydžiams fiksuoti, nes pas mus buvo galingas metrinio diapazono radaras П-14 ")
.
O po metų ir iš Maskvos Centro nuo generolų gavome velnių, kad aš su porininku radare išdrįsau pamęsti Jurijaus Gagarino skrydį tuo momentu, kai jis žuvo. 

Deja, kadangi mano tėvas; televizijos įvedimo Lietuvoje proga, buvo parašęs knyygutę apie televizoriaus įsirengimą, tai tik šią vasarą, iš josios, atsivertęs Optinio matomumo lentelę ( žemiau : n u o r o d a 
- 2 ) , pagal elektromagnetinių bangų sklaidos formules ir mūsų planetos matavimus atliktus kompiuteryje su sportinių žemėlapių piešimo programa nustačiau kad J. GAGARINO SKRYDŽIO MATYTI NEGALĖJOME, NES MES FIKSAVOME ŽYMIAI AUKŠČIAU SKRIDUSĮ ŽUDIKĄ-naikintuvą Su-15. Аpie tai J.Gagarino dukroms ir visai Rusijai parašiau studiją, kurią stujuoti galima n u o r o d o j e - 3 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=600067756700260&set=pb.100000911233614.-2207520000.1541905161.&type=3&theater 
.
n u o r o d a - 2 http://kazlusporto.puslapiai.lt/.../gaga.../opt-matomumo.jpg
.

.n u o r o d a - 3 Studija DĖL J.GAGARINO NUŽUDYMO -http://kazlusporto.puslapiai.lt/.../gagarino.../index.htm 

П И С Ь М О – П Р О С Ь Б А по содействию в архивах выяснение радио локаторных данных, позволяющих поставить точку для обстоятельств катастрофы 27 марта 1968 г. в гибели первого космонавта нашей планеты -\http://kazlusporto.puslapiai.lt/.../gag.../index-rusijai.htm GERO STUDIJAVIMO 

.
Tvarkyti
Vytenis Aleksandraitis yra su Paulius Čečėnas.

T R I L O G I J A - SOVIETINĖS ARMIJOS AKIBROKŠTAI lentynių į Mėnulį fiaskoje, pamynus teisingumo pamatus

 Gerbiama Asta Gricienė, kas Jums toje laidoje konkrečiai nepatiko? https://lnk.lt/video/ziurek-yra-kaip-yra-43/49373