VISOS ŠMEIŽIKIŠKOS  PUBLIKACIJOS
apie Joną Noreiką - Generolą Vėtrą
Audriaus Nako paskyroje

      Teko nukopijuoti visą paskyrą, nes Audrius Nakas užsipuolė žemiau parodytą Neringos Venckienės F.b. grupės palaikymo moderatorių Dainių Staputį ir ant pastarojo Audriaus supykimo priežastimis tapo požiūris į Joną Noreiką - Generolą Vėtrą, dėl kurio Audrius su Ekspertai.EU savininku pažadėjo paduoti į teismą, kad jis neva, "nešmeižia" Didvyrio. Bet, kadangi šio tinklalapio sudarinėtojas Vytenis Aleksandraitis pateikė įrodymus, kad Jonas Noreika "kolaborantu" nebuvo, jo išsamus komentaras tapo ištrintu ir jį patį Audrius Nakas užblokavo, nors su juo dažnai telefonu bendraudavo. Na, o kadangi V. Aleksndraitį užblokavo labai neaiškiai - logiškai nepaaiškinamai Jono Noreikos anūkė Silvia Foti, Lietuvai teismo bylą pralaimėjęs dėl Jono Noreikos Togo Respublikos Garbės konsulas Grant Gochin-as, didžiausias J.Noreikos istorijos "tyrinėtojas" ir Žydų bendruomenės vienas iš "istorikų" Evaldas Balčiūnas, o taip pat žymaus Jonavos rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus sūnus Sergejus ir garsus juokdarys Arkadijus Vinokūras, kurie Vytenį blokavo beveik vienu  metu, tai susidaro įspūdis, kad blokavimais užsiima kažkokia neaiški struktūra, arba ji priveria garsiausius Jono Noreikos niekintojus blokuoti, kad jie negautų kitokių žinių ir nepradėtų galvoti, kad jie yra apsimelavę Didvyrio niekinime.
       Kaip tas Jono Noreikos niekinimas vyksta - atsiskleidžia, štai. žemiu pateiktoje Audriaus Nakos paskyros kopijoje, atrinkus temas tik apie J. Noreiką:

     
     
 

Paprastai į tokius nekreipiame dėmėsio. Bet šiuo atveju, pasitarę, nutarėm sureaguoti. Nes panašių tipažų
kuo toliau tuo daugiau landžios iš įvairių properšų.

EKSPERTAI.EU
 
Šlykštu, kai provokatoriai naudojasi Karolio Venckaus vardu, teigia ekspertai.eu Visuomeninių ir politinių procesų skyriaus vadovas Šarūnas Puidokas.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 •                Albina Adomoniene Jo...gerai jis ten mus apžaidė. Jau rodos nesu visiška varna, bet ilgokai tas suskis vedžiojo mus už nosies, kol pagaliau pats apsišvietė ir tai dar bandė pulti, bet ne ant tos pataikė, tad jam šūdas ir gavosi.

  Kadangi čia ištrintas V. Aleksandraičio komentaras, tai, kaip matome, tik vieną keistoką parašytą moters, kuri dar ir pasidalino vienintelė. O V. Aleksandraitis tapo užblokuotų, štai, už šį komentarą:

   

     
 
         
         
                    
             
         
         
         

 

 

       

 
 
 
 

 
 
 

rai pardavime, reikės kreiptis į Kultūros mi

 
 

 

 

 

Nereikia

 

             Audrius Nakas Balandžio 11 d.

Man patinka Generolas Vėtra, tiesiai šviesiai apie tuos žydus. Gal kas žinote kur galima būtų
nusipirkti šią Lietuvos didvyrio knygą? Nes niekur neradau. Jei tikrai nėra tikrai pardavime,
reikės kreiptis į Kultūros ministeriją, kad inicijuotų naujo tiražo išleidimą. Tokios knygos turi
gulėt ant kiekvieno Lietuvos moksleivio suolo ir darbo kolektyvuose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žr. dar 14 komentarų
 

 

 
Komentarai
 
 •        Evaldas Balčiūnas Tą kūrinį dabar yra išleidusi karo akademiją kaip itin naudingą jaunimui
  •        Birute Vasiliauskiene va įdomu, kodėl karo akademija. čia labiau reikėtų žurnalistams, politikams skaityti
   • Aleksas Vaidotaitis  BŪSIMIEMS KARININKAMS, gerbiama Birute Vasiliauskiene, ši knyga būtina, nes Jonas NOREIKA GENIALIAI NUMATĖ ARTĖJANTĮ Antrąjį pasaulinį KARĄ. Tos knygos pradžioje jis alegoriškai aprašo laivo keleivius pradėjusius vieną kitą žudyti. Jis, beje, , nutyli, kad tas žudynes pasaulyje pradėjo komunistai vien iš žydų sudaryti. Bet jis paminėdamas japoną, užpuolusį kinietį (teisingiau KINU reiktų vadinti), toliau perspėja, kad Vokietija vėl pradės karą ir ji bus didžiųjų valstybių sutriuškinta. Todėl ŠALIES GYNYBINIAM POTENCIALUI DIDINTI SIŪLO KELTI EKONOMIKĄ, mažinti nepriteklių su konkrečiais pasiūlymais. jis įspėja dėl žemės kainos didėjimo, kuri yra susijusi su gynybiniu šalies pajėgumu. Todėl ši KNYGA LABAI SVARBI JAUNIMUI, ypač, būsimiesiems karininkams, kokia turi būt aukšta jauno karininko, kaip Jono Noreikos erudicija, svarstant svarbiausiuosius šalies gynybos reikalus - tai ekonomikos pagrindą. Todėl jis siūlo, "Pakelk galvą, lietuvį!!!" - t.y., savo saugumui pradėk matyti, kas aplinkui dedasi. Todėl man labai keista, kodėl čia UŽSIIMTA ŠIOS KNYGOS ŠMEIŽTU, ištraukus iš konteksto citatas ir nepaaiškinus, ką jos reiškia. Tai labai nesąžininga, net nuorodos nepateikus į šią knygą. Tai elementarus SKAITYTOJŲ APGAUDINĖJIMAS, juos nuteikinėjant prieš autorių, kuris, matydamas dar ir artėjančią komunizmo bei fašizmo grėsmę, bando ezopiškai tai Tautai įspėti. Todėl ši knyga turėtų būti šedevru, kaip genialiai dar 1933 m. numačius istorijos baigtį.

    Nuotraukoje gali būti: tekstas
     
         
  • Donaldas Jautžemis Audrius Nakas, imkim dabartinius laikus: 2019-uosius.

   Parduokim visą žemę užsieniečiams. Ką lietuviai turėtų Lietuvoje? Arklį, jautį ir vištą. O kur juos laikyti? 

   Manau, supratot mane.
  • Audrius Nakas Daugvardas Noreikis visada renkuosi prekę lietuvišką, jei manau kad ji gera, dažniausiai tai būna
   kas nors iš maisto produktų ir man nereikia jokio šūkio tam pirkk lietuviškią ar ne lietuvišką, perku ką noriu kas
   man atrodo geriau. Bet niekada nepirksiu pvz lietuviško... net nežinau ko nepirkti galima lietuviško, nes beveik
   nieko be maisto negaminame... Kitaip tariant visada visi žmonės, man atrodo, stengiasi pirkti tai, kas jiems atrodo
    geriau pagaminta, ir tai nepriklauso nuo to lietuviška, lenkiška ar net belgiška... Na niekas neprivers manęs pirkti
   lietuviško telefono, nu bet jų ir taip negaminam. O ką mes gaminam?
  • Daugvardas Noreikis Audrius Nakas Jums šūkio "rinkis prekę lietuvišką" nereikia, bet daug metų Lietuvoje vyko
   tokia akcija ir tik Europos Sąjungai pareikalavus ji buvo nutraukta. 1933 metais Europos Sąjungos dar nebuvo.
   • Aleksas Vaidotaitis Daugvardas Noreikis nuostabiai išaiškino, bet Audrius Nakas negavo paties svarbiausio atsakymo, dėl ko žydai išskirtini ir kuo skiriasi nuo kitų tautų. Tai buvo pabrėžta net 1863 m. sukilimo sausio 20 d. atsišaukime valstiečiams, kur buvo pasakyta, kad nebus nei bajoro, nei dvarininko, ... ir a nei žydo ir nebus ... Kitos tautybės nebuvo minimos. Tai jau tada žydų tautybė buvo išskirtinė, ir perlaidojus sukilimo vadus, pats laikas permąstymui, užkasant ideologinio-informacinio karo kirvius, naudojant dezinformacijos bei šmeižtų nelegalius ginklus. Manyčiau, kad Vakarų Europoje ŽYDŲ IŠSKIRTINĖ TAUTYBĖ FORMAVOSI NUO VIDURAMŽIŲ JIEMS SKIRTUOSE " g e t u o s e ", KURIUOSE TURĖJO IŠSKIRTINAS TELKIMOSI-TOBULĖJIMO SĄLYGAS. Todėl nieko nuostabaus, kad per carinės imperijos priespaudos laikmetį ši tautinė mažuma ekonomiškai išbujavo, sudarydama nacionalinio produkto didumą. O tai jau ir tapo pavojingu reiškiniu tautiniai didumai - tai būdingai visose tautose, kuriose žydai gyveno. Jokiu būdu nepretenduoju į antisemitizmo ideologijas, bet, kad šį nepalankų reiškinį naikinti, reikia šalinti jo atsiradimo priežastis - reikia jas ir aiškintis. 

    Be to, reikia dar vieną ŽYDŲ NEPATIKIMUMO priežastį aiškintis, nes iš pafrontės zonos I-mos pasaulinio karo metu , bent, iš Kauno gubernijos 1915-05-03 buvo ištremta apie 160 tūkst. žydų. Panašiai buvo tremiama ir iš kitų gubernijų, žydus susodinus į vagonus ir dar nieko jiems neleidus pasiimti.. Rašoma, kad vagonų buvo rašoma " Ш П И О Н Ы ", o kai po karo grįžo žydai iš Rusijos gilumos, tai beveik visi prarado turtus, nes PALIKTAS BE PRIEŽIŪROS TURTAS KRIKŠČIONIŠKŲJŲ KAIMYNŲ TAPO IŠGROBSTYTAS - taip visur istorijoje rašoma. Todėl nieko nuostabaus, kad Jonas Noreika, tik pirmą dieną užėmęs Šiaulių viršininko pareigas, jis 1941 m. rugpjūčio 06 d. rašo įsakymą Nr. 429 dėl be priežiūros palikto pabėgusių komunistų ir dėl į getus iškeliamų žydų turto ne "konfiskavimui", kaip pamelavo R. Šimašius, ir ne "išskirstymui", kaip dar šlykščiau apgavo visuomeninis transliuotojas LRT, per Ričardo Savukyno "Istorijos detektyvų" laidą, o APSAUGAI SAVIVALDYBIŲ RŪPESČIU, detaliai numatant, kaip tai atlikti. Todėl J. Noreikos įsakymai privalo būt rodomi, kaip reikia tvarkytis su ž KARO PABĖGĖLIŲ NEPRIŽIŪRIMU TURTU. 

    Na, o grįžtant prie temos, pirmiau reikia aiškintis, kodėl žydai prastai integravosi tarp tautų? Tai pastebima dar nuo Tado Kosčiuškos sukilimo, kur net nebuvo demobilizuojami - neimami į sukilėlių kariuomenes žydai, matyt, dėl jų prastų kovinių sugebėjimų ar ir dar dėl kai ko - reikia aiškintis. Tik 1864 m. Lietuvos Žydų bendruomenės pirmininkės Fainos Kukliansky prosenelis buvo nubaustas ne pakarti, kaip Muravojovas kardavo, o tik iš barzdos vieno plauko išrovimu buvo "nubaustas".

    Todėl šią knygą matau parašytą iš GEOPOLITINĖS Lietuvos padėties, tarp Rytų-Vakarų prekyboje Lietuvai numatant pelningiausią verslą; t.y. AMATĄ--PREKYBĄ. Juk tuo metu prasidėjo sionizmas ir lietuviai džiaugėsi, kad konkurentai-žydai išsikraustys į savo tėvynę Palestiną, kurią jie pradėjo deklaruoti. Todėl ir būtina buvo iš jų perimti lietuviams tą prekybininko amatą, nes kitaip būtų visas Lietuvos turtas - pinigai išvežti. . Taip, kad LAF-o paskelbtas Vytauto Didžiojo svetingumo žydams atėmimas atitiko tuo metu ir žydų SIONIZMO interesams. Todėl iš diplomato K. Škirpos alėjos panaikinimas yra nusikalstama ir pačių žydų kultūros atminimui bei jų atskiros valstybės sudarymui - Antisemitizmo šaknų mažinimui.

    Nuotraukoje gali būti: tekstas
     
   
       
 •        Ramūnas Petras Kazakevičius Nesikuklinkite ir kreipkites i S.T. Jis sios knygos leidima parems tiek kiek tam leidinui reiks. ;)
  3
 •         Marius Šileika Nesuprantu ironijos, nes šio teksto ištraukos yra pamokančios ir prasmingos šių dienų laikmečiui.
  7
 •          Saulius Kazenas Nakai, dėl objektyvumo aprsasyk ir 1940 m Lietuvos aneksiją. Parašyk, kokios tautybės žmonės sudarė partinio aktyvo, NKVD daugumą. Kurios tautybės žmonės ypatingai pasižymėjo kankinant ir zudant nekaltus lietuvius. Aprasyk Rainių žudynes
  9
  Slėpti 19 komentarų
  •    Audrius Nakas Rainių žudynės seniausiai aprašytos, dar nuo sąjūdžio laikų apie tai prisimenu.
  •      Vytautas Ziminskas Audrius Nakas Vadinasi mažai buvo aprašytos, nes jau pamiršo ir kepurėles dedasi.
   2
  • Saulius Kazenas Nakui pinigai mokami tik už lietuvių juodinima ir tautos kirsinima
   2
  • Audrone Karpaviciute Saulius Kazenas man tai daug baisesni yra tie, kurie tai daro uz dyka,rodos vilnones baretkes juju pavadinimas ...🤣🤣🤣
   6
  • Saulius Kazenas Audrone, net neabejoju, kad ir ladzberginiai hunveibinai griaunantys LTSR laikų paminklus ir šitie hunveibinai niekinantys kovotojus už Lietuvą yra dosniai apmokami iš to paties centro už lietuvių tautos kirsinima
   2
  •       Audrone Karpaviciute Saulius Kazenas matote, aš tikiu ir pasitikiu tik savo akimis, ausimis ir protu. Jeigu nesu savo akimis mačiusi, klausausi gyvų to laikmecio liudytojų. Mano a. a. močiutė, kuri man per gyvenimą nebuvo nei karto pamelavusi pasakojo, kad pokaryje, eidavo į mišką ir grybo ir uogos, ir aviečių stiebų ir laukinių česnakų, badmetys buvo, visko reikėjo... Ir sakydavo ar už mačius ar išgirdus lekdavo slėptis kuo giliau kad tik nesutikti tu laisvės "vaduotoju" ir liaudies gynėjų. Nors pastarųjų gal ir mažiau sakė bijojusi, nes visgi valdžia ant jų buvo, kur būtų galima pasiskųsti, bet.... Tikiu, ir tuo kaip močiutė pasakojo, jog senelis užsirašes l liaudies gynėjus 1946m,užkases gauta šautuvą ir nespėjęs niekur tarnybos įvykdyti, po dviejų mėnesių uzpultas savo namuose naktį, buvo isvilktas į mišką "vaduotoju" ir gyvas su kapotas į gabalus. Močiutė su dukra paauglė lekusi paryčiais ieškoti, radusi ir du ta pačia dukra slepdamosios užkasė tuos gabalus sudejusios i paklodė. Valdžiai sakiusi, kad vyras dingo išėjęs pas gimines į kitą kaimą. Ką patyrė gal net nerašysiu, ir tik 1948m pasakė kaip viskas buvo ir parodė vieta kur užkasė palaikus. Čia kaip aš turiu pateisinti miškinius "didvyrius"? Jeigu priešas, tai nušauti neužtenka ar nuo to, kad žmonių nekankins "laisve" bus mažesnė? Niekada negalima garbinti ir kelti ant pjedestalo žudikų, kurie, žudė senelius, moteris ir vaikus, savo tautiečius, o ne svetimšalius, įsibrovėlius. Jie yra didžiulė valstybės gėda, žudyti tėvynainius yra issigimimas.
  •      Vytautas Ziminskas Tai su kuriais "liaudies" gynėjais bijodavo susitikti, kad norėjosi slėptis. Miškuose ne tik kovojo, bet ir "dirbo" plėšikai, apsimetę kovotojais už Lietuvos laisvę ir NKVD bei raudoni partizanai, persirengėliai.
  • Saulius Kazenas Audrone, karas yra baisus dalykas. Partizaninis karas - dar baisesnis. Jo metu vieni eina kovoti, kiti eina plėšikauti, žudyti, prievartauti. Ar pokario rezistensija buvo reikalinga lietuvių tautai? Be abejo ne. Nes įveikti TSRS (kurios neįveikė Vokietija) net didžiausi durniai nesitikėjo. I mišką žmonės ėjo dėl skirtingų priežasčių: vieni kovoti, kiti slapstėsi kad nepaimtu i kariuomenę ir neissiustu i frontą, kiti slapstėsi nes bendradarbiavo su vokiečiais. O amerikos balsas per radiją skatino: "Nepasiduokit, iki Kalėdų (Velykų) išlaisvinsim". ? O gyvendamas miške be maisto, be silumos, dieną naktį medžiojamas gali suzvereti net geriausias žmogus. Ar reikejo pokario pjautinių - ne. Ar dabar Lietuvai reikia pjautinių dėl pokario -ne P.S.:                                                                                                                                                                                                                                    Amerikos balsas įkurtas jau po Partizaninio pasipriešinimo (redakcijos pastaba)
   4
  • Vytautas Ziminskas Sauliau, atrodo, kad ir dabar užpuolus Rusijai Lietuvą nereikėtų priešintis prieš tokią didelę šalį?
  • Audrone Karpaviciute Saulius Kazenas o tai kam dabar viso to reikia, žmonių kirsinimo, neapykantos kurstymo, žudikų idealizavimo ir garbinimo?
  •     Audrone Karpaviciute Vytautas Ziminskas o kaip jūs įsivaizduojate, kaip jus galite su peiliu iššokęs ant bėgių sustabdyti traukinį, jau nekalbant kad ji nuo bėgių nuversti? 😆😆😆
   3
  •     Saulius Kazenas Vytautai, vien XXa Lietuva buvo imperialistu perdalinta 5 kartus. Ir (beveik visus kartus) lietuvių nuomonės nieks net neklausė. Iskilus Kinijai neišvengiamai vyks Europos (ir Lietuvos) perdalinimas. Ir eilinį kartą Lietuvos nebus atsiklausta. Gal Lietuva bus atiduota Kinijai (jei "Šilko keliui bus reikalingas Klaipedos uostas), gal bus atiduota Rusijai (kaip kompensacija už Kinijos atimtą Sibirą), o gal JAV su Kinija pasidalins Rusijos teritoriją (ir resursus). Tai prieš ka2 Jūs ruošiatės kariauti?😄😄😄
   5
    
  • Elena Andrijauskaite Audrone Karpaviciute Pritariu.Nesvarbu kokiu ideju vedamas zude.jis vistiek zudikas.Visi zudikai turi but teisiami ,o ne garbinami
   5
  • Audrone Karpaviciute Elena Andrijauskaite nužudyti mirusių neįmanoma, bet palikti šitą pokario tema ramybėje, nerusiuojant ir nekilojant supyniu principu, būtina.
  • Danguole Grinevic Audrone Karpaviciute Keistas sutapimas....mano a.a. seneliai tą patį pasakojo....ir dabar mums bruka tuos "didvyrius"...Tuščias nugriautų paminklų vietas juk būtina užpildyti...Bet jei jau neturim kuo didžiuotis, verčiau palikim jas tuščias...
  •     Audrone Karpaviciute Danguole Grinevic niekada nesuprasiu, kam reikia kirsinti ir eskaluoti nesantaiką žmonėse... Bet tie, kas tuo užsiima, yra nusikaltėliai.
  • Aleksas Vaidotaitis Gerbiama Audrone Karpaviciute, čia Jūs apie J. Noreiką dar drįstate "nusikaltėliu" vadinti, kuriam žydai turi AČIŪ sakyti už jų pasiuntimą į getus ir taip getuose gyvybes išsaugojus? Juk tik getuose žydai išgelbėjo savo gyvybes. Pasakykite, kur išliko žydai nenuėję į getus? Juk tik J. Noreikos dėka lietuviai ir žemaičiai nenuėjo į Vermachtą ir SS dalinių tik vienintelė Lietuva Europoje nesudarė, būtent, tik J. Noreikos ir dar 45-ių Študhofo kalinių dėka. Tai dabar už tai jam keršijate, kad jo dėka iš mirties stovyklų išgelbėti pasmerktieji?

  • Audrone Karpaviciute Aleksas Vaidotaitis gal dar ir tiems lietuviams baltaraisciams, kurie šaudė žydus savomis rankomis, turime padėkoti, kad neleido "kankintis" getuose? 🙂
  •    Aleksas Vaidotaitis Prie ko čia "baltaraiščiai" ir getai, gerbiama Audrone Karpaviciute? Juk getai ir buvo skirti,
   kad apsaugoti nuo spontaniškų žudynių. Net. patys vokiečiai nesuprato, dėl ko tos žudynės vyksta. 

   Mat, Gestapas taip organizavo tas žūdynes, kad net patys vokiečiai nesusigaudytų: kad, manytų "vietinių kerštu"
   UŽ KOMUNIZMO NUSIKALTIMUS, kurį kaip tik ir skaitino. 

   O pačiuose getuose žydų valymus atlikinėjo patys žydai, nuspręsdami, katruos reikia naikinti. Negi nežinote, kad
   getuose buvo savivalda, vadinama "Judenratu" ir net vietos policija buvo? Štai, turiu Jonavos žydų atsiminimą,
   kaip Jonavos vicemero duktė atvažiavo į Jonavą ir maldavo savo seserį pervažiuoti į Vilijampolės getą.
   Bet, ji nesutiko ir jos visa šeima tapo sušaudyta, o gete moteris išgyveno ir iš Izraelio atsiminimus parašė.
    Čia toks 
   Vytenis Aleksandraitis labai išsamius tyrimus atlieka
   Galite pasidinti -
   http://www.kazlusporto.puslapiai.lt/.../vicemero-jehudos...
    
   Nuotraukoje gali būti: tekstas
    
   • Elena Andrijauskaite Vytautas Ziminskas Jei tik pasipriesintume,mes taptume kovu arena ir Lietuva butu nusluota nuo zemes pavirsiaus.Jei manot kad kazkas kis galva po kulkomis is svtimos salies,tai labai klystat.Daug metu kurdus ginklavo galingosios salys.,kad preit prie pigios naftos,bet suprate ,kad tos naftos nematys eme ir paliko juos likimo valiai.saltasis karas nesibaige JAV ir toliau tesia si kara su Rusija,o mes tik pieskos siame zaidime.Gerai,kad musu salis nualinta,tai Rusijai musu ir dovanai nereikia.,o gal pamirsot,kad neliko komunistines sistemos ne tik cia,bet ir Rusijoje.O Krymo likima,pati NATO isprovokavo,noredama ten isirengt karine baze ,o rusus isvyt,tik nepavyko
    1
   • Elena Andrijauskaite Audrone Karpaviciute Kad paslept savo negerus darbelius,kurie savo iniciatyva dare,tai su didziuliu entuziazmu eme ieskot nedidvyrisku didvyriu.As mvienodai myliu savo jau zuvusius ar mirusius artimuosius,kurie buvo atsidure abiejuose lagerio pusese,del nezinojimo,del kvailumo ar del savo nuodemiu,bet ne vieno nelaikau nei didvyriu nei auka.Karda paemes nuo kardo ir zuni.O taikiu zmoniu zudymas,tai nusikaltimas zmogiskumui.Laikai buvo baisus,todel reiketu jau atleist ju nuodemes ir palikt juos ramybeje,o ne toliau kirsint tauta,bet gal tai naudinga valdziai.Kol mes gincinamies tarpusavyje kas didvyris ,o kas nusikaltelis,nebeliko demokratijos ir valdzia gali savivaliauti,vykdyt savo,o ne zmoniu valia
    1
   •      Vytautas Ziminskas Mes ir būsime karo arena, nes tam mus ruošia "mūsų" valdžia. Jie aiškina, kad mums jie padės, kaip ir anksčiau padėdavo, parduodavo. Jų interesas nesutampa su Lietuvos interesais (kurių net neturime).
        Aleksas Vaidotaitis PAVYDĖTI KITOS TAUTOS TURI Lietuvai, gerbiama Elena Andrijauskaite, dėl Jono NOREIKOS YPATINGO DIDVYRIŠKUMO PAVYZDŽIO, jau ne tik dirbant nuostabiausiai Šiaulių administracijos viršininko pareigose, organizuojant žydų turto pavyzdingiausią išgelbėjimą, atsispindintį jo įsakymų tekstuose, kurie nuo visuomenės slepiami, o visuomeninis transliuotojas LRT dar išdrįsta šmeižti-apgaudinėti Tautą be žydus kiršinti, kai žydai atvirkščiai - Jonai NOREIKAI AČIŪ turi sakyti už jų gelbėjimo politikos suformavimą. Juk, jis pasižymėjo ir organizuojant žydų gelbėjimą, o taip pat ir priešinantis naciams, sugriovus lietuvių bei žemaičių ėmimą į Vermachto armiją bei sugriovus SS dalinių sudarymą. Juk tik Lietuva vienintelė Europoje nesudarė SS dalinių - tai per Kremliaus propagandinę televiziją pranešė visam pasauliui Izraelio aukštas buvęs pareigūnas Jokūbas Kedmi. 
    Todėl J. Noreika ir atsidūrė Stuthofo MIRTIES STOVYKLOJE su kitais 45-iais Lietuvos inteligentais, kurių dėka Lietuvos SS daliniai tapo nesudaryti ir lietuviai todėl nesipriešino Sovietų Sąjungai, kuriai būtina buvo iš mirties stovyklų gelbėti pasmerktuosius. 

    Juk ir mūsų Lietuvos Žydų bendruomenės pirmininkės Fainos Kukliansky mamos šeima tapo nesušaudyta pirmosiomis dienomis, nes savo gyvybių išgelbėjimui ji Šiaulių gete atsidūrė. Todėl, naikinant getą, kai J.Noreika jau seniai mirties stovykloje kalėjo, - o žydų tos šeimos irgi mirties stovyklose atsidūrė, kad taptų sunaikintos. Pavyzdžiui, Fainos Kukliansky teta Študhofe neišgyveno tik tik prieš kalinių išlaisvinimą. Juk tenai kartu ir J. Noreika kalėjo. 

    O , kaip tik Jonas Noreika ir parodė didvyriškumą, kai sugebėjo mirties stovykloje išgyventi dėka savo gero fizinio-moralinio pasirengimo. Juk tarp šitų kalinių iš 46-ių per pusę metų gyvų -ne mirusių išliko tik 25. Kitus teko nešti į krematoriumą. Ten tarp nuogų lavonų, dedamų į pečių, vienas atsigavo ir pradėjo vaikščioti. Todėl lavonų degintojas pasimetė, nežinojo, ar reikia jį sudeginti.
    Todėl dėl savo gero pasirengimo Jonas Noreika ne tik sugebėjo išlikti gyvas evakuacijos metu, kai vokiečiai išsekusius - negalinčius paeiti sušaudydavo; ir tik kas 3-čias toje evakuacijoje išliko gyvas, bet dar jis sergantį-išsekusį profesorių Jurgutį beveik nešė, kad vokiečiai jo nesušaudytų. 
    Taip, kad Jono NOREIKOS DIDVYRIŠKUMAS YPATINGAS, kai išsekęs, vietoje to, kad į Vakarus pasitrauktų, kaip tai daugelis padarė, J. Noreika nusprendė save paaukoti kovai už Laisvę Lietuvos. Būtent, jo gerų juridinių ir karinių žinių dėka sugebėjo pasipriešinimo Tarybą sukurti. Gaila, kad ir vaikų poetei Valerijai Valsiūnienei, kaip NKVD agentei "Oras", išdavus visus 42 tarybos narius, J. Noreika visą atsakomybę sau prisiima, kad kitus išteisinti. Ir dar svarbiau, kai jis neteisėtai nuteisiamas mirties nuosprendžiu, visiems savo bendražygiams UŽDRAUDĖ MALONĖS PRAŠYMO PRAŠYT, tai pademonstruodamas neteisėtą sovietinę okupaciją. Todėl J. NOREIKOS SUŠAUDYMAS ĮRODO NETEISĖTĄ Lietuvos OKUPACIJĄ. Todėl toks sąmoningas savo gyvybės paaukojimas dėl juridinio neteisėtos okupacijos įrodymo neturi kitų tokių panašių didvyriškumo analogų..

    Be to jo didvyriškumo ypatybė yra dar ir ta, kad prieš jį pilamas šmeižtas aukščiausiame NKVD-iniame, o vėliau ir KGB-iniame lygmenyje, tą šmeižtą perėmus į FSB Rusijos struktūras ir taip pat kartu į Izraelio Saugumo "Mosad" tinklą, kuriuose sutartinai ir gana sėkmingai J. Noreiką šmeižia, net istorikus izoliuodami nuo faktų ir tikrų dokumentų. bei visos kitos situacijos vertinimo.

    Nuotraukoje gali būti: piešimas

     

   •     Elena Andrijauskaite Aleksas Vaidotaitis Man tikrieji disidentai,tai tokie kaip Sadunaite Terkleckas,kurie paaukojo savo gyvenima kovodami su okupantu valdzia,bet nezude nekaltu zmoniu.Tada pasipriesinimas sovietu armijai,buvo beprasmis,todel jie tik slepesi miske,o kovojosu vietos gyventojais,taikiais gyventojais,o kiek per juos istremta i Sibiro lagerius amziams ten liko,o kiek grikzo praradusiu sveikata.Ne visada priemones pateisina tiksla,o tada ju asmeninis saugumas jiems buvo svarbesnis nes jie slepesi nuo sovietu armijosir sovietu valdzios,tikedamiesi ,kad ateis amerika ir isvaduos
   •      Aleksas Vaidotaitis Ką, dar Jonai Noreikai "žūdymus" pripaišysite, gerbiama panelė Elena Andrijauskaite?
     Kur sesė Nijole Sadūnaitė kalėjo GULAG-o lageryje prie Baraševo kaimo Mordvijoje, tai pro tą lagerį rytinei mankštai
    kiekvieną rytą prabėgdavo bėgikas Vytenis Aleksandraitis, kuris netoli su radarais fiksavo J. Gagarino nužudymą.
    Apie tai jos jubiliejui buvo sukūręs koliažą ir aprašė TEISINGUMO PAMINIMĄ SUŽLUGDŽIUSĮ EKSPEDICIJĄ į Mėnulį,
     kurios vadovu turėjo būt J. Gagarinas. Apie visą tai ČIA -https://www.facebook.com/photo.php?fbid=600993306607705&set=pb.100000911233614.-2207520000..&type=3&theater Tai dabar jis ir bendrauja su sese Nijole Sadūnaitė-e. Ji jam papasakojo, kaip Anykščiuose stribai, persirengę į "partizanus", išžudė šeimą padorią ir sudegino sodybą, o tarp žudikų atpažino vieną šlubą žinomą stribą. Todėl ji pasibaisėjo vandalu Stanislovu Tomu,
    su kuriuo ji bandė bendrauti, bet jai jis iš kart pasidarė įtartinas, kai pasiskelbė jos "advokatu" be jos žinios dėl Deimantės Kedytės
     paieškų į Jungtines Tautas. Ir kai šis "profesorius-advokatas" iki balandžio 08 d. Jungtinėms Tautoms turėjo atsakyti-patikslinti, dėl ko
    buvo paslėptas be žinios vaikas, jis tą dieną paima kūjį į rankas ir atlieka vandalizmo aktą, prieš tai perskaitęs istorinės
    ne tiesos paskaitą. Dabar pokalbyje su A. Naku jau "advokatas" nieko nežada - siūlo vienytis dėl mergaitės. Taip, kad
     į Jungtines Tautas kreipimasis buvo elementarus triukas "makaronams pakabinti".
    Nuotraukoje gali būti: 5 žmonės
     
   •         Elena Andrijauskaite Aleksas Vaidotaitis Esu jau ne jauna panele,mano tevai seneliai gyveno apsupti misku,todel is tevu,dedziu ,tetu,puikiai zinau kas tada buvo.Visko buvo.Buvo tokiu,kurie is idejos isejo i miska,kas nuo okupantu armejos miske slepesi,o kas tarnavo vokieciams tuos keleta metu,jie arba spejo pasitraukt i vakarus,arba teko sleptis miske,kad isgyvent reikejo maisto.Turtingesni duodavo patys,is vargsu atimdavo.Tada vieni priesinosi irejo i stribus,kitus prievarta paimdavol.Taip budavo susidurimu su stribais,retkarciais ir armijos koks dalinys prisidedavo,kad sustabdyt zudynes tu,kuriems buvo dalinama zeme ar kurie stodavo i koluki,jiems irgi pasirinkimo nebuvo.Buvo ir dar gudresniu,kurie diena ateidavo reikalaut lasiniu ir samagono kaip stribai,o nakti kaip miskiniai.Ne jie didvyriai,o tautga,kuriai reikejo isgyvent tarp dvieju ugniu
    2
   •        Aleksas Vaidotaitis To "visko buvo" yra vadinama REZISTENCIJA, kuri vyko tuo metu visuose tautose,
    kurias sovietai okupavo. Juk netoli Garliavos Alšėnų seniūnijos Girininkų kaimo miške atrasti prieš kelias
    dienas žemėje įkasti dokumentai
    Partizanų rašyti tik rašomąja mašinėle. Todėl ką čia aukščiau
    panelė 
    Audrone Karpaviciute aprašė įvykį su josios seneliu-stribu, tai labai įtartina, ar jis nebuvo pasitraukęs iš tų stribų? 

    Juk parašymas, kad jis buvo "užkasęs gautą šautuvą", čia jau kažkas labai neaišku, nes pagal sovietinius įstatymus
    tokia nepagarba ginklui buvo baudžiama. O, be to, ginklai būdavo laikomi stribų būstinių specialiose ginklų spintose
    ir nelabai tuos ginklus leisdavo išsinešti.


    O Partizanai vykdydavo Karo lauko teismus griežtai, pagal Karo lauko statuto reikalavimus. Teisiamasis prieš tai
    turėdavo sau duobę išsikasti, o po to vykdavo teismo posėdis, kuriame ir teisiamasis turėjo teisę gintis. Todėl daug atvejų būdavo,
    kad mažai prasikaltę būdavo išteisinami, davus jiems sąlygas, kad paliks stribus ir jiems netarnaus. 


    Panašu ir pagal Audronės pasakojimą (užtaginau A. Skučienę, nes ji gali tą Garliavos atvejį žinoti), kad A.Karpavičiūtės senelis
     "nespėjęs niekur tarnybos įvykdyti", kažkaip irgi neaiškus-dviprasmiškas parašymas. 


    Ir jeigu jis buvo išvilktas į mišką, tai jei Partizanai būtų įvykdę Karo lauko teismą už kokį nors sunkų nusikaltimą, kaip išdavystę
     ar įskundimą, tai, tikrai, nebūtų ketvirčiavę, o sušaudę ir užkasę. 


    Juk Karo lauko teismo statutai nebuvo numatę tokių nesąmonių antihumaniškų. 

    Čia jau panašu į " a z i j a t ų " - vandalų metodą, žmogų gyvą kapoti. Šitokio europinėje jurisprūdencijoje nėra net nuo viduramžių
     laikų. Todėl A. KARPAVIČIŪTĖ net dabar gali kreiptis į prokuratūrą, nes tai akivaizdus PROVOKACIJOS veiksmas. 


    Dar įdomiau, kad senelė su savo dukra-paaugle miške "sugebėjo" atrasti sukapotą. 

    Tokių nestatutinių provokacinių veiksmų Partizanai atlikti negalėjo ir negalėjo save kompromituoti tokiu antihumaniškumu.

    Čia jau iš Azijos kvapeliu smirdantis metodas, gyvus žmones kapoti. Neaišku, ką Audronė KARPAVIČIŪTĖ parašė dėl
    "vaduotojų" kabutėse, kurie į mišką išvilko jos senelį. Juk kabutėse „vaduotojais“ laikomi tie, kurie iš vokiečių išvadavę, pamiršo išeiti. 


    Tai negi, tikrai, kokie NKVD-istai išvilko? Pagal tolesnius anūkės rašymus taip ir galima suprasti. 

    Na, o jei tai kokie „partizanais“ apsimetę atliko, tai gali būt greičiausiai, kad tarp jų irgi buvo provokatorių, kurie nesąmones atlikinėjo,
    kad Rezistencinę kovą sukompromituoti. 


    Galėjo dar ir NKVD-istai atimti velkamąjį ir patys sukapoti- atsikeršyti už užkastąjį šautuvą ir palikti taip, kad senelė su dukra-paaugle
     savo tėvą sukapotą atrastų. Braižas labai aiškus, nes kruvinus nusikaltimus atliekantys, pėdsakų stengiasi nepalikti.


    O jei paliko DEMONSTRATYVIAI, kad „sugebėtų“ artimieji atrasti, tai ir buvo padaryta, kad jie atrastų. Negi ne aišku, kokiam tai tikslui
     buvo atlikta?
    Nuotraukoje gali būti: tekstas
     
   • Audrone Karpaviciute Aleksas Vaidotaitis tik nereikia čia balinancios beletritistikos. 😀 Žmoniu atmintis, gyvi liudininkai yra pati teisingiausia istorija. O ne tai, ką kažkada teigė komunistai, o dabar nacionalistai. Koks karo lauko įstatymas leido miskiniams šaudyti nėščias moteris, pjaustyti žvaigždės ant kaktu, tyčiotis ir kankinti visus žmones, kuriuos jie savavališkai į "Lietuvos priešus" paskirdavo? Dar kartą :koks galėjo būti karo lauko teismas, kariuomenė ir kariuomenės vadai, jeigu, teisėtai išrinktas Lietuvos prezidentas Smetona, prieš islekdamas basomis, taskydamas balas in Amerike, savo teisėtu isaku, paleido ir iš formavo Lietuvos kariuomene? Jūsų makaronai nebelimpa. 🙂
    •    Aleksas Vaidotaitis Tai, būtent, su žmonių atmintimi galima ką nori išdarinėti - tam yra specialus mokslas NKVD laboratorijose sukurtas.
     Štai, kad ir nėščia moteris ne tik buvo nužudyta, bet ir dar prieš nužudant išprievartauta mažo vaiko akivaizdoje 1947 m. gruodžio 08 d, prie Šilalės Vaičių kaime, kai buvo išžudyta Lebrikų šeima, dar juos po išžudymo apiplėšus. Apie šias žudynes Seimo narys Dainius Kepenis paskelbė. Dar istorikas Anušauskas, suklaidintas tokio "tyrėjo" Šidlausko, buvo paskelbęs, kad tie "Lebrikai buvo gerai ginkluoti stribai". 

     Bet, patyrinėjus, paaiškėjo, kad ta šeima buvo patriotinė, Lebrikų dukterį jau į Vorkutos konclagerį išsiusta, jos sūnus 16-metis kaip Partizanų ryšininkas žuvo, jos vyras buvo Birželio sukilimo dalyvis ir į Vakarus pasitraukė, o vyresnysis sūnus Lebrikas nužudytas, taip pat buvo smetoniu karininku ir prieš jo nužudymą su NKVD turėjo nemalonumų dėl surastos pas jį kariškos aprangos. 

     Kai iš Vorkutos sugrįžo Lebrikaitė, tai ji su vienu iš žudikų kalbėjosi, kuris gynėsi, kad, neva, sargyboje stovėjo, kai vyko tos šeimos žudynės. Todėl ji Nepriklausomybės pradžioje informavo VSD ir jo direktorių Mečį Laurinkų, kad padėtų ištirti žudynes.

     Deja, ta moteris greitai pasimirė, pasimirė ir jos sūnelis, kuris, dviejų metukų būdamas, matė tas žudynes, pasimirė ir Jonas Lebrikas, kuris kūdikiu būdamas, tų žudynių neprisimena. Todėl jis toms žudynėms atminti koplyčią pastatė

     Bet pasiknaisiojus toje istorijoje, mano treneris atrado tai, kad tiems "partizanams" vadovavo Enrikas Gaubtys, sūnaus Mykolo, kuris buvo NKVD agentu, po to tapo KGB agentu ir jo dėka buvo sulaikyta per 50 Partizanų. Už tai jis sovietinio Aukčiausiojo teismo buvo reabilituotas-amnestuotas už nusikaltimus, už jo sukeltas žudynes dar ne vienos tokios pat patriotinės šeimos.
     Na, o tyrimus mano treneris pradėjo todėl, kad pamatė koplyčią, kurioje buvo aišku, kad "stribų palikuonims" niekas koplyčių nestatė. Todėl paaiškėjo, kad sovietmetyje buvo slepiamos šios žudynės - teisybės mažasis Lebrikiukas nekaip negalėjo isiaiškinti, kas ir kodėl nužudė.
     Taigi, dabar aiškėja, kad tas NKVD agentas Enrichas Gaubtys, matyt, kažkokius kriminalinius elementus į savo būrį prisiėmė, kad žudyti Patriotines šeimas "partizanų vardu". 
     Todėl panelė Audrone Karpaviciute negi nemato analogijos? Kurioje vietoje Tamstos senelis buvo išvestas į mišką? Kur tas vienkiemis buvo, iš kurio išvedė?

     Nuotraukoje gali būti: 1 asmuo, lauko

     

    

   • Elena Andrijauskaite Aleksas Vaidotaitis zinot,o tie miskiniai velai vakare,traukdami per miesteli,is tolo pamate einant mano dede,tik pykst ir nusove,o jis gizinejo namo aplankes savo teva.kadangi tie miskiniai buvo pazystami,kiaimynai,tai jo zmona paklause,kodel nusovetmano vyra ir palikot maza dukryte be tevo,tai jie tik nusijokie,nes mat is tolo nepazino.Visi brudai ir nusikalteliai,tiek miskiniai riek stribai,o tautai,kuri keneteju nuo vienu ir kitu ginkluotu parazitu,paminkla reiketu statyti
    1
   •      Aleksas Vaidotaitis Jeigu neatsiprašė ir nepadėjo laiduotuvėse, ko ne kartą taip būdavo, o dar išsišaipė,
    tai, garantuoju, kad PROVOKATORIAUS-NUSIKALTĖLIO būta, kurie įsimaišydavo padugnės, kurioms rūpėdavo
     tik pašaudyti į be ką. Todėl vadams būdavo nelengva atskirti debilus, nors patirtį turintys turėjo mokėti tokius atskirti
     ir dar Karo lauko teismu nuteisti. Todėl ir šiuo atveju, kaip ir
    Audrone Karpaviciute, galėtumėte į prokuratūrą kreiptis,
    jei, tikrai, stribuose nebuvo nužudytieji ar kitaip nesudalyvavę išdavystėse. Juk aukščiau mano paminėtos
     Lebrikų šeimos išžudymą tiria prokuratūra jau seniai. Kai mums pavyko atrasti Enriko Gaubtčio NKVD-inę kortelę - joje
     viskas labai aiškiai atsiskleidė, dėl ko "partizanai" žudė nekaltus žmones. Juk NKVD agentu buvo ne bet kas,
     o net pats "partizanų" vadas. Tuos "partizanus" dedu į kabutes, nes jei tikri Patriotai būtų buvę, tai turėjo suvokti,
     kad jie turi būti ne kažkokioje gaujoje, o statutais aprobuotame junginyje. Todėl mums pavyko pakalbėti su seniūnu
     ir įtikinti, kad tiems "partizanams" paminklo nestatytų, kurie nesugebėjo ne tik demaskuoti savo vadą kaip agentą,
    bet ir į jo nusikalstamą-plėšikišką veiką buvo įtraukti ne vienos Patriotinės šeimos išžudyme Šioje istorijoje istorikas-tyrėjas
     Rytas Narvydas labai gerai yra padirbėjęs. Todėl siūlau tą NKVD-inę kortelę paskaityti ir savom akimis įsitikinti - 
    https://l.facebook.com/l.php...
    kazlusporto.puslapiai.lt
    KAZLUSPORTO.PUSLAPIAI.LT
    kazlusporto.puslapiai.lt
    kazlusporto.puslapiai.lt

    

             Vytenis Aleksandraitis Kodėl pagal Liubiankoje sukurtą metodą ČeK-istiškai, NKVD-istiškai, KGB-istiškai ir
   KOMUNISTIŠKAI IŠ KONTEKSTO IŠTRAUKTOS CITATOS, net nepateikus nuorodos į tų citatų šaltinį? Kodėl apgaudinėjami
   čia skaitytojai, kurie net neturi galimybių pasiieškoti tų citatų paaiškinimų? Ar tai sąžininga tai daryti interneto amžiuje?
  Kodėl taip pigiai prieš mūsų Tautos didvyrį varoma tokia komunistiškai nuvalkiota propaganda ir šmeižtas? Nuo kada
  ekonomikoje kova prieš monopolį prekybos ir gamybos yra "netoleruojama"? Nuo kada lietuviams skatinimas iš žydų perimti
  prekybą yra "nusikalstama"? Kodėl už tai 
  Stanislovas Tomas sudaužė tos brošiūrėlė autoriui atminti lentą,
  prieš sudaužydamas, ją minėdamas, kai joje nieko pikta nėra? Kur toje knygutėje yra kokis nors "neapykantos kurstymas",
   kai rašoma tik apie ekonominius santykius, apie kylančią grėsmę iš Vokietijos pusės? juk autorius net 1933 metais ją numatė,
   kai jų fiureris A.Hitleris tik tik į valdžią tada brovėsi. Ką, blogai, kai J.Noreiką lietuviui siūlo galvą pakelti? Ką, jis visą laiką turi
  būt nuleiidęs, vergaudamas neteisybei ne pagal ekonominius rinkos dėsnius? Ar sunku pateikti nuorodą į 32 psl. knygutės
   "Pakelk galvą, lietuvį!" visą tekstą- 
  https://silviafoticom.files.wordpress.com/.../noreikapake... ? ? ? ? ? ? ?
  Nėra nuotraukos aprašymo.
   
  • Gediminas Gaurinskas O kaip dėl šito, seneli? Suprantama, kad tuo laikmečiu moišės buvo beveik aneksavę lietuvą,
   bet tikrai nesprendimas konfiskuoti visa jų turtą ir pasiūstį į koncentracijos stovyklą. Vėtra matyt per daug įsijautė ir
   pamiršo tokį terminą kaip žmogiškumas? Gal jis ir nežinojo, kad žydai ten bus sušaudomi, bet paminklo tai tikrai nevertas.
   Nuotraukoje gali būti: tekstas
    
   8
   Albina Lukočiene Vytenis Aleksandraitis tiesiog lietuviai per daug dairosi atgal.Jeigu gyvenom prie zibalines lempos,nuo pasaulio atsilike per 50 metu,tai nereiskia,kad turim taip ir gyventi.Pilna buvusiu kgb ir kitokiu valdzioje,bet esame patys kalti ,kad leidom viska uztupti ir vis dairemes i seneliu isminti!Lukočiene Gediminas Gaurinskas nors vienas geras komentaras👍 
  •   Aleksas Vaidotaitis Kodėl ponas Gediminas Gaurinskas ŠLYKŠČIAUSIAI MELUOJA, pakišdamas
   nuostabiausią įsakymą ir mulkina skaitytojus to, ko nėra jame parašyta? Kur tame įsakyme žodis "konfiskuoti"?
    Negi NKVD-istiškai ir komunistiškai būtina skaitytojus apgaudinėti, kaip tai daro visuomeninis transliuotojas LRT,
    ant dokumento uždėdamas titrus tokius, ko tame dokumente nėra? Juk tame įsakyme aiškiai parašyta, kad
    ŽYDŲ TURTAS SAVIVALDYBIŲ RŪPESČIU TURI BŪT SAUGOMAS. Niekur nėra parašyta, kad jo
   "negalima saugoti", kad "konfiskuoti" ar kam nors "perduoti". 


   Todėl Tauta mulkinama pačiu šlykščiausiu būdu. Juk J. NOREIKA PRIVALO BŪT PASAULYJE PAGERBTAS
   už nuostabiausio įsakymo surašymą, kad išsaugoti karo pabėgėlių turtą. Juk dėka carinės Rusijos administracijos,
   pirmo pasaulinio karo metu buvo praradę visus savo turtus. 


   Mat iš pafrontės zonos: iš Kauno gubernijos 1915-05-03 buvo ištremta apie 160 tūkst. žydų. Jie buvo ištremti kaip
   NEPATIKIMI PILIEČIAI - " Š N I P A I " - taip buvo rašoma ant vagonų, nes žydai buvo palankūs vokiečiams
   jau vien dėl jų panašios kalbos. 


   Todėl po karo žydai grįžę iš Rusijos, prarado savo turtą, nes KRIKŠČIONIŠKŲ KAIMYNŲ BUVO IŠGROBSTYTAS,
   kuris buvo paliktas be priežiūros. 


   Todėl Jonas Noreika, turėdamas omenyje carinės administracijos padarytą didelę žalą, imasi apsaugoti pabėgusių
   komunistų ir į getus keliamų žydų neprižiūrimą turtą. Jis tai daro ne savo iniciatyvą, tuo pat pirmą dieną po paskyrimo
    eiti viršininko pareigas, rugpjūčio 06 d., prašydamas įsakymą su smulkiais išaiškinimais, kaip sudaryti komisijas,
    kaip greitai gendantį turtą iš varžytinių parduoti ir kaip užpajamuoti ir kaip atskaityti iš to turto už priežiūrą
   apmokant bei paskiriant tik sąžiningus atstovus.


   Tame įsakyme jis pamini Vyriausybę, nurodydamas turtą saugoti iki Vyriausybės atskiro parėdymo. Iš to aišku,
   kad J. Noreika galėjo nežinoti, arba ignoruoti dieną prieš tai (rugpjūčio 05 d.) panaikintą Laikinąją vyriausybę.


   Net ir po 20 d., J. Noreika tik išversdamas vokiečių komisaro įsakymą dėl turto ir dėl geto, pakartoja tą patį
   saugojimą savivaldybių rūpesčiu. 


   O siuntimas į getus, prasidėjus masinėms žydų žudynėms, buvo pati geriausia OFICIALI žydų gelbėjimo priemonė,
   nes visi žydai, kurie nenuėjo į getus - buvo nužudyti 100-tu procentu. 


   Todėl J. NOREIKOS ATMINIMO NIEKINIMAS YRA IR IŠ HOLOKAUSTO AUKŲ PASITYČIOJIMAS, išverčiant istoriją
   į kitą pusę, matyt, pagal NKVD-istinį planą, keršijant Lietuvai už Nepriklausomybės siekį.


   Todėl siūlau išnagrinėti LRT laidos "Istorijos detektyvai" klastotę - http://kazlusporto.puslapiai.lt/.../lrt-labai-klaidina-1...
   kazlusporto.puslapiai.lt
   KAZLUSPORTO.PUSLAPIAI.LT
   kazlusporto.puslapiai.lt
   • Gediminas Gaurinskas Visų pirma prašyčiau neįžeidinėti. Iš kurios vietos aš tau panašus į poną? Taip pripažystu, gad bereikalo panaudojau žodį "visą". Tačiau ęsmės tai nekeičia. Prašom pasinagrinėti: https://tinyurl.com/rkr7joq
   • Nėra nuotraukos aprašymo.
     
     
   • Aleksas Vaidotaitis Tai ir yra visa esmė tame žodyje "visą", gerbiamasis Gediminas Gaurinskas. Juk antrinis dokumentas - įsakymas Nr. 926 aiškiai nurodo SAUGOTI turtą, o ne "konfiskuoti". Tai aiškiai atsispindi ir net dar po mėnesio rugsėjo 10 d. įskymo Nr. 1875 skirsnyje 1-mame, nurodant saugoti vertingą turtą, kaip liuksusinius baldus, medžiagas rulonuose (matomai iš žydų parduotuvių sandėlių) ir t.t., parašant toliau, kad saugoti iki atskiro nurodymo, kas yra įprasta karo sąlygomis. O LIKVIDUOTINAS turtas yra GREITAI GENDAMAS - jis buvo nurodytas rugpjūčio 06 d. įsakyme Nr. 426. Ten buvo nurodyta, kaip varžytines daryt iir kaip užpajamuoti kaip atlikti saugojimą to turto. Po dviejų mėnesių, matyt, sandėliams persikaupus, ir PAAIŠKĖJUS, KAD KARAS GREITAIS NESIBAIGS, matyt, neapšildamuose sandeliuose nebūtų gendamas (pelyjamas) turtas, natūralu, kad jį būtina mažinti, atiduodant į įstaigas ir nukentėjusiems nuo karo baisumų. Tai logiškas-ūkiškas ir HUMANISTINIS sprendimas, nes to turto apsauga savivaldybėms irgi kainavo, kaip bereikalingos išlaidos, už kurias saugotojams reikėjo mokėti. Be to į LIKVIDUOTINĄ turtą pirmosiomis žydų suėmimo dienomis įėjo ir gyventojams žydfų įsiskolinimų gražinimas pagal skolų vekselius, paimant atitinkamai žydų turtą. Šį momentą reikiadar tyrinėti, nes yra įtarimas, kad žydai prie ateinant sovietams, galėjo prisiimti skolų, žinodami, kad , okupacijai prasidėjus, viskas pabrangs, ir tuo dar didesnį ANTISEMITINĮ gyventojų pyktį užtūrėti, kai pinigas tapo beverčiu. Todėl tie žydų įsikolinimų gražinimai ir buvo vykdomi jų sukauptu turtu.Tai dabar visas vaizdas matosi archyvuose. Aišku, iš to turto dalinimų gavosi ne gražių kalbų, nes daug kam atiteko dar panešiotais apatiniais baltiniais "kompensacijos". Taip, kad Jono NOREIKOS ANŪKĖS Silvijos Foti tinklalapyje yra visa masė klaidų. Akivaizdu, kad Rusijos KGB-FSB kartu su Izraelio "Mosad"-o struktūromis padirbėjo - jai smegenėles vargšytei, "nuplovė", KURI DEDA Į TNKLALAPĮ minėtą įsakymą Nr. 926 ir net nemato, kas jame parašyta - siūlau išsididinti PILNĄ ĮSAKYMO VAIZDĄhttp://www.kazlusporto.puslapiai.lt/.../noreikos-isak.jpg
    Nuotraukoje gali būti: tekstas
     
 •      Antanas Pundzius dar nemažai turime lietuvių,kurie su malonumu gali laižyti žydams užpakalius.Dar nuo 1967 m. žydai turi užgrobę svetimą teritoriją.Ir ne tik užgrobę,bet ir stato savo gyvenvietes.Ar nors vienai dienai buvo taikytos už tai ekonominės sankcijos Izraeliui? Taip kad žydų subinlaižių pakankamai yra ne tik Lietuvoje.
  Albina Lukočiene Pirma mintis,perskaiciu viena dali,gyvulius siuo metu parduodam pusykiai zydams😀,ir zemes ukio ministerijoje siais metais sedi vien zydukai,nes pieno kainos smulkiems nejuda ne laso😀!Cia palyginimui su tais laikais!Na,o tustejancio kaimo nebenori nei z…Žr. daugiau
  1
  • Elena Andrijauskaite Blogis ne tautiskume,o istorijos mele.Kai falsifikuojami ivykiai pagal naudinguma ir kiekvienas falsifikatorius ,vezima tempia i save.Lietuviai visada sutardavosu kitatauciaiks,o ir pati Lietuva yra susiliejusi is daug genciu,tik politika iskraipo ivykius ir skaldo zmones
   2
 • Juozas Užkurėlis Kaip tik iškyla grėsmės valstybiniams ideologiniams kontūrams, apie tikrą tiesą verčiau neužsiminti, nes laukia susidorojimas.
  1
 •  Juris Baliunas AUDRIAU PAREKLAMUOKIT PARTIZANUS GERIAU ,,GERBSIM JUS .. http://partizanai.org/video
  Video
  PARTIZANAI.ORG
  Video
  Video
  2
   
 • Ilona Winter Ne zydai kalti, o valdovai.
  Nėra nuotraukos aprašymo.
  Ilona Winter nuotrauka.
  1
   
 • Robertas Stasius Nakas simpatizuoja Žydšaudžiams?
  2
  • Audrius Nakas Kaip galima simpatizuoti naciams? Jiems simpatizuoja tik silpnapročiai.
   5
  • Juris Baliunas NA NER TOKS NAKAS JIS VISAI GERAS GERUS DALIKUS DARO BET BUNA KAD PRISIGERIAM IR DAUG KITU PAVEIKTI EMOCIŠKAI PADAROM TAI KO ..NIEKAD NEDARITUMEM
  • Virginijus Mileška Audrius Nakas Žydai kraštutiniai nacionalistai. Šovinistai. Juk jie išrinktoji tauta.
 • Knygų sąrašas
  PARTIZANAI.ORG
  Knygų sąrašas
  Knygų sąrašas
   
 • Justas Zenavicius Kur to “partizano” nors vienas bunkeris?
  1

    

     
Komentarai