VISOS ŠMEIŽIKIŠKOS  PUBLIKACIJOS
apie Joną Noreiką - Generolą Vėtrą
Audriaus Nako paskyroje

      Teko nukopijuoti visą paskyrą, nes Audrius Nakas užsipuolė žemiau parodytą Neringos Venckienės F.b. grupės
palaikymo moderatorių Dainių Staputį ir ant pastarojo Audriaus supykimo priežastimis tapo požiūris į
Joną Noreiką - Generolą Vėtrą, dėl kurio Audrius su Ekspertai.EU savininku pažadėjo paduoti į teismą,
kad jis neva, "nešmeižia" Didvyrio. Bet, kadangi šio tinklalapio sudarinėtojas Vytenis Aleksandraitis pateikė
 įrodymus, kad Jonas Noreika "kolaborantu" nebuvo, jo išsamus komentaras tapo ištrintu ir jį patį
Audrius Nakas užblokavo, nors su juo dažnai telefonu bendraudavo. Na, o kadangi V. Aleksndraitį užblokavo
 labai neaiškiai - logiškai nepaaiškinamai Jono Noreikos anūkė Silvia Foti, Lietuvai teismo bylą pralaimėjęs
dėl Jono Noreikos Togo Respublikos Garbės konsulas Grant Gochin-as, didžiausias J.Noreikos istorijos
 "tyrinėtojas" ir Žydų bendruomenės vienas iš "istorikų" Evaldas Balčiūnas, o taip pat žymaus Jonavos
rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus sūnus Sergejus ir garsus juokdarys Arkadijus Vinokūras, kurie Vytenį
blokavo beveik vienu  metu, tai susidaro įspūdis, kad blokavimais užsiima kažkokia neaiški struktūra,
arba ji priveria garsiausius Jono Noreikos niekintojus blokuoti, kad jie negautų kitokių žinių ir nepradėtų
galvoti, kad jie yra apsimelavę Didvyrio niekinime.
       Kaip tas Jono Noreikos niekinimas vyksta - atsiskleidžia, štai. žemiu pateiktoje Audriaus Nako paskyros
 kopijoje, atrinkus temas tik apie J. Noreiką:

 Todėl siūloma, pirmiau peržiūrėti Jono Noreikos veikalo "Pakelk galvą, lietuvi!!!"

 

 
    Audrius Nakas Lapkričio 23 d., 20:14
 
EKSPERTAI.EU
 
Šlykštu, kai provokatoriai naudojasi Karolio Venckaus vardu, teigia ekspertai.eu Visuomeninių ir politinių procesų skyriaus vadovas Šarūnas Puidokas.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
      
Albina Adomoniene
 Jo...gerai jis ten mus apžaidė. Jau rodos nesu visiška varna, bet ilgokai tas suskis vedžiojo mus už nosies, kol pagaliau pats apsišvietė ir tai dar bandė pulti, bet ne ant tos pataikė, tad jam šūdas ir gavosi. 

   Kadangi ištrintas čia Vytenio Aleksandraičio komentaras ir jis tapo užblokuotu vien dėl to, kad pateikė įrodymus apie tai, kad Jonas Noreika naciams nedirbo ir jiems nekolaboravo, todėl čia toliau pateikiame visas A.Nako publikacijas Facebook-e, kurios yra sietinos su Jonu Noreika. (Komentarą matote čia tą keistą tik vieną - daugiau niekas tuo klausimu po ištrinto V.Aleksandraičio komentaro ir nediskutavo)   

                                   

Man patinka Generolas Vėtra, tiesiai šviesiai apie tuos žydus. Gal kas žinote kur galima būtų nusipirkti šią Lietuvos didvyrio knygą? Nes niekur neradau. Jei tikrai nėra tikrai pardavime, reikės kreiptis į Kultūros ministeriją, kad inicijuotų naujo tiražo išleidimą. Tokios knygos turi gulėt ant kiekvieno Lietuvos moksleivio suolo ir darbo kolektyvuose

Audrius Nakas nuotrauka.
 
  Evaldas Balčiūnas Tą kūrinį dabar yra išleidusi karo akademiją kaip itin naudingą jaunimui
Slėpti 39 komentarus

Aleksas Vaidotaitis BŪSIMIEMS KARININKAMS, gerbiama Birute Vasiliauskiene, ši knyga būtina, nes Jonas NOREIKA GENIALIAI NUMATĖ ARTĖJANTĮ Antrąjį pasaulinį KARĄ. Tos knygos pradžioje jis alegoriškai
 aprašo laivo keleivius pradėjusius vieną kitą žudyti. Jis, beje, nutyli, kad tas žudynes pasaulyje pradėjo komunistai vien iš žydų sudaryti. Bet jis paminėdamas japoną, užpuolusį kinietį (teisingiau KINU reiktų vadinti), toliau perspėja, kad Vokietija vėl pradės karą ir ji bus didžiųjų valstybių sutriuškinta. Todėl ŠALIES GYNYBINIAM  POTENCIALUI DIDINTI SIŪLO KELTI EKONOMIKĄ, mažinti nepriteklių su konkrečiais pasiūlymais. jis įspėja dėl žemės kainos didėjimo, kuri yra susijusi su gynybiniu šalies pajėgumu. Todėl ši KNYGA LABAI SVARBI JAUNIMUI, ypač, būsimiesiems karininkams, kokia turi būt aukšta jauno karininko, kaip Jono Noreikos erudicija, svarstant svarbiausiuosius šalies gynybos reikalus - tai ekonomikos pagrindą. Todėl jis siūlo, "Pakelk galvą, lietuvį!!!" - t.y., savo saugumui pradėk matyti, kas aplinkui dedasi. Todėl man labai keista, kodėl čia UŽSIIMTA ŠIOS KNYGOS ŠMEIŽTU,  ištraukus iš konteksto citatas ir nepaaiškinus, ką jos reiškia. Tai labai nesąžininga, net nuorodos nepateikus į šią knygą. Tai elementarus SKAITYTOJŲ APGAUDINĖJIMAS, juos nuteikinėjant prieš autorių, kuris, matydamas dar ir artėjančią komunizmo bei fašizmo grėsmę, bando ezopiškai tai Tautai įspėti. Todėl ši knyga turėtų būti šedevru, kaip genialiai
dar 1933 m. numačius istorijos baigtį.

 
 • Evaldas Balčiūnas Aleksas Vaidotaitis Ši knyga yra antisemitizmą kurstantis visiškas šūdas ir didelė gėda ir nelaimė, kad Lietuvos karo akademijai trūksta intel;ekto suprasti, kad jaunimui be paaiškinimų tokio p[ropagand„inio šūdoi siūlyt negalima

   122 komentarai  30 bendrinimų

     
 
 • Aleksas Vaidotaitis Prie ko čia "antisemitizmas", jei čia knygutė skirta lietuviui pakelti galvą, gerb. Evaldas Balčiūnas? Nuo kada kreipimasis lietuviui pradėti prekyba yra vadinamas "antisemitizmu"? Kur yra įstatymuose parašyta, kad prekiauti privalo tik žydai, o lietuviams taidraudžiama? Ką, blogai, kad J. Noreika numatė, kad Vokietija vėl sukels karą? Ar skaitėte? Parodykite konkrečiai, kur yra "antisemitizmas"?http://www.ekspertai.eu/.../01/noreikapakelkgalvalietuvi.pdf
 • Evaldas Balčiūnas Aleksas Vaidotaitis Pakelk galvą yra antisemitinis paskvilis kurstantis prieš žydus ir darantis gėdą šaliai. Beje kai 1941 Moreika su sėbrais išmaikimo didesnę dalį žydų Lietuvojeprekyba visaisustojo daugybė miestelių turinčių kelių šimtų metų istoriją virto kaimais kuiriuose neliko kam sumūryt krosnį, iškast šulinį. Ir neatsigavo tie miesteliai ir nebeatsigaus... Pilkta kai atsiranda kvailių heroizuojančių antisemitizmą
 • Aleksas Vaidotaitis Kodėl NEATSAKO Į KLAUSIMUS gerbiamas Evaldas Balčiūnas dėl "antisemitizmo"? Kurioje vietoje "kurstymas prieš žydus" pasivaideno? Nuo kada siūlymas lietuviams perimti iš žydų prekybą ir siūlymas iš jų nepirkti - jiems neparduoti yra "kurstymas prieš", o ne už sąžiningą prekybą kvietimas? 

  Nuo kada ekonomika yra "sąžininga", kai ją valdo monopolis?

  Ar Karlo Markso "Kapitalo" veikalą teko skaityti? Kur yra įstatymuose parašyta, kad "prekyba tik žydai privalo užsiimti" ir kur parašyta, kad "lietuviams negalima prekiauti" - "negalima žydams konkurencijos daryti"? 

  Nuo kada EKONOMINĖ KONKURENCIJA ŽYDAMS pradėta vadinti " a n t i s e m i t i z m u "? 

  Kur tokia pasaulinė nuostata yra?

  Ir, išvis, apie žydus knygutėje labai nedaug užsimenama. Pagrindinė mintis visai kitur - net sąmoningai Jonas Noreika nutyli apie žydus, kai knygos pradžioje mini apie prasidėjusias žudynes alegoriniame laive. 

  Ir tai matosi didelė išmintis jauno karininko - J. NOREIKOS NUSISTATYMAS PRIEŠ ANTISEMITIZMĄ, dėl ko ir siūloma jauniems kariškiams mokytis POLITINĖS KULTŪROS ir neaitrinti jausmų, nors pasaulyje ekonominės krizės sąlygomis nuo 1926 m. pasaulyje ir Europoje pradėjo plisti antisemitinės nuotaikos.

  Todėl J. Noreika nutyli apie komunistus-žydus, sukėlusius kraugerišką Spalio Didžiojo perversmą ir po to kruvinąjį Raudonąjį terorą, įteisintą žydo Leibo Bronšteino (Levo Trockio) veikalu TERORIZMAS IR KOMUNIZMAS. Šį veikalą išdievino J. V. Stalinas, kuris ir pradėjo tęsė nusikalstamą leninizmą, jį performavęs į stalinizmą.

  Bet, Jonas Noreika, nenorėdamas aitrinti politinių-antisemitinių nuotaikų, kurios galėjo vėl į pogromus išvirsti, labai diplomatiškai siūlo tik konkurenciją CIVILIZUOTĄ sukurti. 

  Todėl ir pasiūlyta, matyt, Karo akademijai ši politinės išminties knygutė. 

  Ji kaip tik skirta tam, kad daugiau pogromų nebūtų tokių, kokių buvo Lenkijoje, Rusijoje, Ukrajinoje ir net Vilniuje lenkų užvaldytame, kai prieš tai Vilniaus komendantu buvo Kazys Škirpa, protestavęs prieš Litbelišką antisemitizmą. 

  Taigi, pogromas įvyko, kai jau K. Škirpos nebuvo.

  Todėl ta Jono Noreikos knygutė nuo madingos pogromų manijos (gerai, kad jų Lietuvoje nebuvo) visuomenę bando perorientuoti į konstruktyvią ir POZITYVIĄ veiklą. 

  Ir tai akivaizdu, kai pačioje pabaigoje Jonas Noreika užsimena apie kruviną Vokietijos gyvenimą, pabrėždamas, kad Lietuvos ateitis daug šviesesnė. Ką jis turėjo tai omenyje dėl Vokietijos, tai čia ir yra pati svarbiausia tos knygutės mintis. 

  Visus inteligentus kviečia važiuoti į kaimus ir miestelius, net iš užjūrių kviečia užisimti verslu, kuris lietuviams turėjo žymiai geriau sektis nei žydams, nes jais labai būdavo nepasitikima. 

  Todėl konkurencija turėjo įtakoti ir pačių žydų tobulėjimui ir prekybinių kaštų mažinimui - antkainių taip pat mažinimui. 

  O, svarbiausia, Lietuvoje kapitalo didinimui, nes Sionizmui atsiradus, buvo pavojus, kad visus pinigus žydai išveš į Palestiną ir į kitų šalių bankus perpumpuos Lietuvos resursus. Todėl ir buvo būtina iš jų perimti svarbiausiąjį valstybės verslą. 

  Tai ką. blogai, gerbiamas Evaldai?
   
   
 • Evaldas Balčiūnas visos tos citatos yrta kurstymas priešų žydus tik paties suvokimas toks labai plokščias.
   
 • Aleksas Vaidotaitis Tai, būtent, plokščias; t.y. PLATUS SUPRATIMAS yra daug svarbesnis, nei pavojingas aštrus (siauras) supratimas į bet ką, kai pamatoma citata, ji komunistiškai ištraukiama iš konteksto su tikslu kurstyti mases, jas apgaudinėjant. Todėl malonu, kad Karoakademijoje ruošiami specialistai su plačiuoju matymu, tokį, kokį turėjo Jonas Noreika, siūlydamas lietuviui tapti ne ką kvailesniu, nei žydai. Juk Evaldas Balčiūnas paminėjo miestelius, perpildytus žydais. Mat, karaliai jiems suteikinėdavo PRIVILEGIJAS (taip jos vadinosi) kurtis miesteliuose, prekymečius organizuoti. Todėl žydai tapo privilegijuota klasė, dėl ko net 1863 m. sukilimo kreipinyje į valstiečius buvo pabrėžta, kad nebus nei dvarponio, nei bajoro, ir a nei žydo - bus visi lygūs pieš Dievą. Todėl ne atsitiktinai Jonas Noreika sušneko apie tai, kad ūkininkai turi būt lygūs su valdininkais, kurie yra visų piliečių tarnai. Deja, komunistinė santvarka iškreipė požiūrį į tarnautojus, kurie tapo valdininkais jau nuo 1940 m. sovietams atėjus, kai tais valdininkais tapo patys žydai, užėmę iš postų pasitraukusius sąžiningus lietuvius. Net Nachmanas Dušanskis tai pripažino didelę klaidą, kuri pagal jį iššaukė Birželio sukilimą. Todėl Jono Noreikos paminėjimas apie dvasioje vieningą tautą, kviesdamas į tikėjimą Šviesia ateitimi. Ji ir būtų tapusi, jei ne dviejų didžiųjų valstybių kataklizmai, kurių nuspėti nebuvo įmanoma. Tik dabar paaiškėjo slaptas Stalino ruošiamas planas "Гром -Гроза", apie kurį per geresnę žvalgybą A. Hitleris sužinojo Stalino klastą, įsakė ruoši "Barbaros"-os planą.
   
 • Evaldas Balčiūnas Šūdą verda toje karo akademijoje leisdami tokias knygas ir to nesupranta tik tokie nevisai žmonės kaip pats. Slysk... Beje liūdnai bus Lietuvos Krašto apsaugai jei amtisemitai ir toliau taip lais\vai reikšis - Nato partneroiai gali pasakyrti kad nera saugu būti viename bloke ku kitų tautų nekenčiančiais į nacizmą linkusiais partneriais. Laikas daryt denacifikaciją Krašto apsaugos sistemoje
 • Aleksas Vaidotaitis Čia apie Krašto apsaugos "antisemitus" ir Jono Noreikos knygutę, taip pat, neva, "antisemitine", tai lygiai taip pat, kaip po Kauno Žydų kapines Žaliakalnyje "važinėjosi" NATO tankas, "paminklus vartydamas". Tai lygiai taip pat čia ponas Evaldas Balčiūnas "diskutuoja", net nebandydamas atsakyti į mano klausimus. Tokio lygio DEZINFORMACIJOS yra labai pavojingos Lietuvai, nes apie tą tanką NATO - šios sandraugos 70-mečio proga net neišimta iš žymiausio Izraelio žydų portalo - dar ir dabar "puikuojasi" visame pasaulyje skaitomame JEWISH NEWS tinklalapyje, jau nekalbant apie Rusijos portalus KGB-inius. Jeigu Jono Noreikos kvietimas pradėti lietuviams konkuruoti su žydiškuoju verslu yra "antisemitizmui" prilyginama, tai čia, matau, galima ir provokaciją, kaip su tuo "tanku po kapines" - https://jewishnationalnews.com/.../report-german-army.../
  Report: German Army Tank Plowed through, Desecrated Jewish Cemetery in Lithuania.
  JEWISHNATIONALNEWS.COM
  Report: German Army Tank Plowed through, Desecrated Jewish…
  Report: German Army Tank Plowed through, Desecrated Jewish Cemetery in Lithuania.
 • Evaldas Balčiūnas Aleksas Vaidotaitis jumi ryškiai turite suvokimo defektų, ir bandote neigti akivaizdžius dalykus. O sapalionės ir bandymai pritempti "informacinius karus" rodo kad esate lasbai artimas Krašto apsaugos idijotams. Ilsėkitės. jumi dar daug darbų reikia nuveikt tigi 'rusai puola"
 • Aleksas Vaidotaitis O tai, ponas Evaldas Balčiūnas ar mokėsi mokykloje istoriją ir ar gali nurodyti, bent, kokių 70-ties metų ramų laikotarpį nuo XV-to amžiaus, kai rusai; t,y. maskoliai nebūtų puolę Lietuvos? To likotarpio, ki buvome okupuoti po padalinimo ar po "ivadavimo", prašyčiau jų nevardinti :) https://l.facebook.com/l.php...
  LT.WIKIPEDIA.ORG
  ATR-Maskvos karai – Vikipedija
  ATR-Maskvos karai – Vikipedija
 • Evaldas Balčiūnas Aleksas Vaidotaitis labiausiai jie lietuvius puolė Maskvos kremliuje kai lietuvių įgula suėdė visus gyvulius, žiurkes, belkaisvius ir netgi vieną kitą iš savų... galite didžiuotis, kad esate lietuvis
 • Aleksas Vaidotaitis O, įdomu, kokios tautybės yra Evaldas Balčiūnas? Kodėl jis savo pavardę susilietuvino, jei tokias nesąmones rašinėja?
 • Evaldas Balčiūnas Aleksas Vaidotaitis žemaitis neturi prastesnių kaip lietuviai ŠĮdomu kokios tautybės yra Vaidotait, rašyba tai lenkiška, tik sulietuvinamt :)
 • Aleksas Vaidotaitis Lietuviais save laike ir lenkiškai kalbantys Lietuvoje gyvenantys to krašto Patriotai, kaip Tadas Kosčiuška ar Adomas Mickevičius. O "žemaitiškumas", šlovinant Rusijos vienybės dieną, niekinant 1612-11-05 Kremliuje kapituliavusias ATR pajėgas yra panašu, kaip ir pagal Kremliaus užsakymą netiki Žemaitijos separatizmo galima nusiristi. Juolab, taip ponas Evaldas Balčiūnas ir nepateikia Jono Noreikos knygutės "antisemitizmo" įrodymų. Lygiai taip, kaip ir Rusijos garsusis portalas dar ir dabar platina NATO tanko po Žaliakalnyje žydų kapines "pasivažinėjimą" -https://news2.ru/story/577242/... . O kad tai daro Rusija kartu su Izraeliu NATO 70-mečio jubiliejus "proga", tai jau labai rimtas signalas, iki kokio žemo anarcho-bolševikinio lygio nusirista, kad platinti šmeižtus ir niekinti Didvyrius, kuriems net patys žydai AČIŪ turėtų sakyti už jųjų (K. Škirpos ir J. Noreikos) atsidavimą ŽYDŲ GELBĖJIMO politikai, gal, pastarajam, net tai nesuvokus.
  Немецкие солдаты осквернили еврейское кладбище в Каунасе [ФОТО] / news2.ru
  NEWS2.RU
  Немецкие солдаты осквернили еврейское кладбище в Каунасе…
  Немецкие солдаты осквернили еврейское кладбище в Каунасе [ФОТО] / news2.ru
 • Evaldas Balčiūnas Aleksas Vaidotaitis neviduriuok. gali šlovint kiek nori visokius išsigimėlius. Neigt akivaizdžius dalykus ir niekint lietuvą teigdamas, kad tai yra lietuviškumas. Pakanka tokiųant savo tėvynės šikančių išsigimėlių su neišsivysčiusiais smegenimis

   

  Aleksas Vaidotaitis Dėl "neišsivysčiusių smegenų" yra žemaitiška patarlė: KUOM PATS KVEP - TUOM KIT TEP: Tik su neišsivysčiusiais smegenimis galima tyčiotis iš K. Škirpos ir J. Noreikos, kurių dėka lietuviai ir žemaičiai nenuėjo į Vermachtą ir kai Lietuva vienintelė Europoje, kuri nesukūrė SS dalinių. O tai ir susidarė sąlygos sovietinei armijai iš mirties stovyklų išlaisvinti pasmerktus myriop žydus ir tuo pačiu išlaisvinti minėtus: iš belaisvių K. Škirpą ir J. Noreiką iš Študhofo mirties stovyklos, kuris kartu kalėjo ir su Fainos Kukliansky motinos šeima, kuri gyva išliko dėka to, kad Šiaulių gete atsidūrė. O Fainos teta neišgyveno, mirė Šudhofe, likus keliom dienom iki išlaisvinimo. Todėl kiekviena minutė buvo brangi miriop pasmerktųjų išlaisvinime.. Todėl minėtųjų pasipriešinimas SS daliniams sudaryti buvo atžymėtas per Kremliaus propagandines televizija vieno aukšto būvusio Izraelio pareigūno Jokūbo KEDMI. Kodėl Evaldas Balčiūnasnekreipia dėmesį į tai, ką pasakė tąsai spec. struktūrų "natur" vadovas? rugsėjo 8 d. išsakė savo skeptišką nuomonę dėl galimybės sukurti vieningą Europos Sąjungos kariuomenę. Taip pat jis apskritai neįžvelgia Europos ateities.

  J. Kedmis. atkreipė dėmesį, kad vieninga Europos kariuomenė buvo tik vieną kartą – Trečiojo Reicho (nacistinės Vokietijos) laikais, kai visose Europos valstybėse buvo įkurti SS daliniai, išskyrus vienintelę – Lietuvą. Du kartus naciai tai bandė padaryti, tačiau jiems tai nepavyko.

  „Lietuviai pasirodė geriausiai iš visų europiečių. Du bandymai sukurti SS dalinius pasibaigė nesėkme“, - priminė J. Kedmis. Tai ar ne K. Škirpos ir J. Noreikos nuopelnai tame? http://www.ekspertai.eu/jkedmis-atkreipe-demesikad.../...
  J. Kedmis atkreipė dėmesį, kad Lietuva buvo vienintelė Europos valstybė, kur nepavyko įsteigti SS dalinių
  EKSPERTAI.EU
  J. Kedmis atkreipė dėmesį, kad Lietuva buvo vienintelė Europos…
  J. Kedmis atkreipė dėmesį, kad Lietuva buvo vienintelė Europos valstybė, kur nepavyko įsteigti SS dalinių
 • Evaldas Balčiūnas Aleksas Vaidotaitis dėl J. Noreikos tai tas šnikis dėl karjeros ne vieną įvėlė į tarnybą naciams yra išlikusių dokumentų. O va kad darė ką nors priešingo yra tik legendos daugiausia sukurtos keliasdešimt metų po įvykių ir neretai tie kūrėjai buvo apsišvietę sovietų agentai. taip kad nebeviduriuok tomis kvailystėmis. J. Noreikos dalyvavimas persekiojant lietuvos piliečius, ne vien žydus gerai dokumentuotas,. Žmogus pasižymėjo skundais ir tarnyba okupantams, ne vien naciams bet ir sovietams. Jį heroizuojančią knygą parašė GB agentas Ašmenskas. Jo antisuovietinės organizacijos narius Poškienę ir Gorodeckį "supažindino" GB agentas Oras - Valsiūnienė. Organizacijoje iš vis buvo trys nariai. teisė kiek daugiau nes ta trijulė sukompromitavo visą eilę žmonių. Manot kad kartodamas tas melagingas legendas padedi Lietuvai? Noreika yra gerai iš dokumentų žinomas Holokausto vykdytojas ir organizatorius. Pagal Lietuvos Baudžiamąjį kodeksą gyventojų deportacijos yra genocidas. Genocido neigimas irgi yra vbeika numatyta baudžiamajame kodekse. tai paimk ir porisiduok policijai su tuo savo Noreikos garbinimu
 • Aleksas Vaidotaitis Paprašyčiau NELYGINTI DEPORTACIJŲ SU PERKĖLIMU Į GETUS, kai pastarieji buvo vykdomi ŽYDŲ GELBĖJIMUI NUO MASINIŲ ŽUDYNIŲ. Juk deportacijos buvo vykdomos per vieną valandą duodant susiruošti, o Jono Noreikos įsakyme Nr. 926 buvo duota laiko daugiau sava…Žr. daugiau
   
 • Evaldas Balčiūnas Aleksas Vaidotaitis nebenusipezėk. tiek Noreikos nurodymu į Gruzdžius perkaltiTryškių žydai, tiek visos apskrities žydai perkelti į Žagarę tiesiog neturėjop šansų išgyventi - buvo išžudyti 1941.10.02. Ir Noreika prie to proisidėjo jis buvo to organizatorius. Dokunmentai yra. Neišgyveno ir Noreikos nurodymu į Šiaulių getą "išgyvendinti" (toks piktą lemiantis terminas Noreikos dokumentuose) keliasdeėšimt žydų iš Šiaulių valsčiaus. J. Noreika ne tik nurodė, kad juos ten deportuotų, bet ir rūpinosi sargybomis, jų apginklavimu,. Žudikų algomis, Žagarės geto tvora - viela ir bvinimis, Noreika taksavojo žudomų -žydų turtu. Žydų žudynės Šiaulių apskrityje vyko tuo metu kai jis vadovavo ir yra raportų apie atliktus darbus kur pavyzdžiui Žeimelio viršaitis raportuoja apie 160 nužudytų žydų. Neigti J. Noreikos dlyvavimą holokauste, kai tai labai gerai matosi išlikusiuose dokummentuose yra kriminalinis nusikaltimas ir kas dar bjauriau - akivaizdi niekšybė. vadinti tame dalyvavusį žmogų Lietuvos didvyriu tai šalies žeminimas.
 • Aleksas Vaidotaitis O aš matau NIEKŠYBĘ šmeižti J. Noreiką su tuo Žeimelio viršaičio raportu. Koks būtų "viršaitis" jei neinformuotų savo viršininko, kad žudynės vyksta? Nuo kada informacijos rinkimas priskaitomas prie Holokausto "vykdymo, o ne informacijos rinkimo? Ar atsipeikėti galite, ponai, šmeižikai NKVD-iniai? Juk J. Noreikos į Šiaulių getą išgyvendinti ir išliko gyvi ir su juo Študhofe kalėjo -getai ir buvo skirti gyvybių išsaugojimui. Todėl ir Žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski pokryje gimė, nes jos motina liko gyva dėka J. Noreikos geto ir su juo kalėjo.

  JEI J. NOREIKA NEBŪTŲ Į GETUS SIUNTĘS, TAI TADA JĮ TEISTI REIKTŲ UŽ ŽYDŲ NEGELBĖJIMĄ, nes apsauga-ginklai bei tvora aplink getą ir buvo skirti žydų apsaugai nuo keršto akcijų. 

  Tos žydams keršto akcijos ne vien Lietuvoje vyko - jos vyko visur, kur tik sovietai okupacijas pradėjo nuo Estijos iki Juodosios jūros. Net ir Rusijoje į Holokaustą daug gyventojų įsitraukė, jau nekalbant apie Gudiją, UkraJiną, Moldovą ar Estiją su Latvija. 

  Sąžinės reikia turėti, kad šmeižti nebūtais dalykais, nemokant dokumentus perskaityti. 

  Kad ir dėl voldemarininkų pučo Laikinojoje vyriausybėje, kurioje Jonas Noreika su Zenonu Blynu statė ant ausų vyriausybę (tai iš dienoraščio Zenono Blyno matosi) kaip jis tik ką grįžo iš Červenės žudynių, atsitiktinai gyvas išlikęs; apsimetęs "negyvu" ar kitu nušautu lavonu pridengęs.

  Tas žudynes atliko NKVD-istai vien iš žydų sudaryti. 

  O po to Zenonas Blynas su Jonu Noreika Študhofe atsidūrė. 

  Sovietiniais laikais uždraustame kunigo Stasio Ylos veikale: "ŽMONĖS IR ŽVĖRYS Dievų miške" aprašyta aiškiai, kaip per pusę metų iš Lietuvos geriausių 46-ių inteligentu nemirę-gyvi liko tik 25. 

  Tas veikalas uždraustas yra todėl, kad ne tik Balį Sruogą mini kunigas, bet ir Joną Noreiką aprašo labai ir juo užbaigia savo veikalą. 

  Tas veiklas uždraustas todėl, kad meniniu lygiu yra kur kas geresnis nei Balio Sruogos "Dievų miškas" už kurį Rašytojų sąjunga buvo pasmerkusį rašytoją ir už tai išmetė iš universiteto. Tik Petras Cvirką Balį palaikė ir už tat, matyt, nunuodytu tapo. 

  Tai matosi J. Stalino Gydytojų byloje, kai Sniečkui priekaištaujama dėl jauno rašytojo mirties.

  Po Cvirkos tuoj miršta ir Balys Sruoga, nors Baltojoje viloje Birštono jis sveikatą buvo labai sustiprinęs.

  Na, o svarbiausia, TIK PO IŠLAISVINIMO MIRŠTA Z. BLYNAS šalia Študhofo - tai tokios kalinimo "sąlygos" buvo, kai į krematoriumą reikėjo savo draugus nešti - ten vienas atsigavo ir lavonų degintojas nežinojo, ką su juo daryti.
   
 • Evaldas Balčiūnas Apsikakok J. Noreika prisidėjo Šiaulių apskrityje prie kelių tūkstančių žydų nužudymo, beje jie buvo žudomi jau keliant į Žagarės getą, pavyzdžiui Jpniškyje Vilkiaušio miške. Ai ten jis buvo mielaširdingas ir leido mėnesį miestelio valdžiai pasilikt dantų techniką, kai keli šimmtai jo tautiečių buvo nužudyti, ir dar keli šimtai perkelti į Žagarę, kur irgi už kiek daugiau nei mėnesio buvo nužudyti žudikų, kuriems algą mokėjo J. Noreikos įstaiga. O kad tas niekšelis J. Noreika vokiečiams po kiek daugiau nei metų pasirodė nebereikalingas, tai ir iškeliavo į Štuthovą. Nors Noreika stengėsi. Skundė naciams žmones, pvz,. po jo įskundimo į lagerius mirti iškeliavo Kuršėnų dvarininkas Gruževskis (įskundimas išliko), jis ir pats siuntė į lagerius žmones pvz., geležinkelietis iešmininkas "už nepagarbą" naciams tarnavusiai policijai Noreikos buvo nuteistas 3 mėnesiais lagerio. Įdomu, kad vokiečių valdžia gynė tą nelaimėlį ir jei ne tas rūpestis tikėtina kad tais trim mėnesiais viskas nebūtų pasibaigę. Yra išlikęs susirašinėjimas tuo klausimu. Jau nekalbant apie J. Noreikos parodymus sivietams kur tas Smerš agentu prisistatęs kovotojas už Lietuvos laisvę išdavinėjo visus ką bent kartą buvo susitikęs
 • Aleksas Vaidotaitis Kas čia per nesąmonės, kad "žudikams algą mokėjo"? Dėl Vilkaušio miške sušaudymo ir yra įrodymas, kad per vėlai surinko į getą. Aiškiai parašyta, kad iš policininkų surinktus žydus perėmė kareiviai. Tik nereikia "lia-lia", kad tiems kareiviams mokėjo "apskrities" administracija. Paprašyčiau pastudijuoti Karlo Jegerio ataskaitą, kokiu metodu buvo vykdomo žudynės. O kuo Jurgis Guževskis "neįtiko J. Noreikai"? Kada jo žmona mirė ir kokiuose Ketūnuose mirė? Šiaulių ar Mažeikių?
   
 • Evaldas Balčiūnas Aleksas Vaidotaitis yra dokumentas sakantis kad mokėjo algą, Gruževskis buvo skundžiamas "dėl kelių netvarkymo" Jagerio žmonės buvo daugiausia apskaitininkai ir vairuotojai. žudymui pasitelkdavo vietinius, neretai Jagerio ž-monės tik atvykdavo aukso bei sidabro pasiimt, o žudymu užsiimdavo lietuviai dalyvauhjant vienam kitam esesininkui. Šiauliuose ir apylinkėse,beje, siaulėjo keliolika iš kitos ne Jagerio komandos žudikų. Bet keliolika žmonių niekaip be tokių niekšų kaip Noreika pagalbosd negal;ėjo išžudyti keliasdešimt tūkstančių žmonių. Beje Jageris buvo linkęs sau prisiskirti nužudymų garbę ir nužudytųjų turtą tuo klausimu yra išlikę vokiško susirašinėjiomo.tai yra gerai žinoma. Jūs tiesiog niekšiškai meluojate ir tiek
 • Aleksas Vaidotaitis O kas čia per nesąmonė "apie Smeršą" J. Noreikos? Ar ponas Evaldas Balčiūnas didesnių fantazijų negali sugalvoti? Nuo kada išsekusį iš mirties stovyklos paimtąjį į elitinę karinę tarnybą imtų, kurioje vien žydai buvo? Kiek žinoma, jis buvo rezerviniuose daliniuose. Kaip karininką-juristą galėjo panaudoti karių apmokyme - rengimui frontan, arba kaip raštininką. Bet, kadangi greitai paleido, tai, matyt, pagal sveikatą netiko rikiuotės tarnyboje. Kiek dar paskalų apie jį bus leidžiama?
   
 • Evaldas Balčiūnas Smers tai Noreika sugalvojo, pirmam tardymus taip prisistatė. Dalinys kuriame jis tarnavo Lenkijoje vygde filtracija, tai smers funkcija. Nesąmonė tai kad tokie niekselis kaip pats ne nežinodami faktų imasi ginčytis
 • Aleksas Vaidotaitis Tai kas čia per SUSIPAINIOJIMAS "Smerš"-o kaišiojime Jonui Noreikai? Ar jis apie "Smerš"-ą "susigalvojo", ar "atlikinėjo" "Smerš_-o funkciją? Kaip suprasti VIENAS KITĄ PANEIGIANČIUS TEIGINIUS ? ? ? Ir ką "nierkšeliu" mane pavadinęs tuo nori įrodyti ponasEvaldas Balčiūnas su tuo "Smerš"-u? Inkriminuoti J. Noreikai jo sovietinių vykdytas filtracijas net nepateikdamas jokių įrodymų-šaltinių-nuorodų? Ar pona EWvaldas dirbo Rusijos Gynybos ministerijos archyvuose ir ištyrinėjo J. Noreikos dalinio veiklą? Ar tai "diskusija", kai jau 28-tas komentaras, o iš pono Evaldo net nesulaukiau jokio konkretaus fakto Inkriminuoti, kad įrekrūtus pateko? Kad Rezerviniais daliniai, į kuriuos pateko J. Noreika, nuo kada gali vykdyti "filtracijas" ir net "Smerš"-o funkcijas? Kas čia per naujovė karo istorijos "logikoje"? Jos sostiprinimui galiu pasiūlyti pasaką-trilogiją 4-ų serijų apie SMERŠ-ą. Ji pažiūrėjus, atoks fantazijos nepažįstamam nuo mirties stovyklų išsekusiam, vos gyvam išlikusiajam taikyti elitinį dalinį, skirtą tik geįrai parengtiems žydams. Na, nebent buvo paimtas mirties stovyklų prižiūrėtojams atfiltruoti? Kokius kitus "sugebėjimus" gali atlikti net 2 metus prasikankinęs mirties stovykloje? Todėl ir parinkau serijalą nelabai propagandinį pagal mno trenerio bendraamžį iš Tagankos V. V. Vedenevo knygų motyvais sukurtą. Juk prasideda nuo hitlerininkų Kontražvalgybos viršininko Vilgelmo Franco Kanariso pavedimų. Juk Francas buvo Graikijos 18-to amžius pabaigos garsaus admirolo ir vadovo palikuonis, kuris, beje, gelbėjo žydus ir dirbo britų žvalgybai prieš Hitlerį. O siužetas karo kelių valandų pradžios prieigose sufantazuota nors ir nesąmonė, bet meniškai labai puikiai pastatytas, - mūsų lietuviams tik mokytis ir mokytis, jei jie, išvis, norėtų mokyti. O veiksmas vyksta nuo Tiraspolio, Bresto iki Gardino, kur labai viskas analogiška Lietuvos vokietmečiui. Galima nusilenkti, nors filmo kūrėjai ir "Zvezda kanalo" produkcijos, bet komunistinę-žydišką klastą gerai demaskuoja EZOPINĖJE formoje, nes per Kremliaus propagandą ne viską galima rodyti - kai ką reikia "podtasovk"-ę atlikti. Bet protingam žiūrovui daug yra atsakymų, ypač, pabaigoje dramatiškiusioje - net tragiškiausioje. GERO ŽIŪRĖJIMO :) sekmadienio vakarą :) https://l.facebook.com/l.php...
  смерш. дорога огня. мини-сериал. часть 1 - Google Search
  GOOGLE.COM
  смерш. дорога огня. мини-сериал. часть 1 - Google Search
  смерш. дорога огня. мини-сериал. часть 1 - Google Search
 • Evaldas Balčiūnas kvailutio tu gal pasižiūrėk jo bylą J. Noreika pirmam tardyme prisistatė Smerš agentu. po poros savaičių tardytojas protoklole įrašė paneigimą. O tarnavo jis sovietų dalinyje nuo 1945 gegužės 7 dienos, kuris stovėjo Lenkijoje ir užsiėmė filtracijomis. Tik tokiem niekšeliam kaip pats anušauskai su ašmenskais arabų pripūtė ir malat visokį šūda Žmogau tiesiog nebesipyk su faktais bo imsiu galvot kad lietuvišųkoj propagandoj vioeni balvonai kurie bet kokį KGB pakištą šūdą gromuliuoja ir sako kad tai kramtoma guma
 • Aleksas Vaidotaitis Čia jau savo akis išsproginu, kai 30-tą komentarą rašau, nes man ponas Evaldas Balčiūnas jau SUPER ĮDOMUS darosi, kuris, atrodo, ne labai istorijoje gaudosi, o po kažkokius dokumentus landžioja. Ar yra pasirengimas juos skaityti, ar irgi toks pats, kaip Rūtos Vanagaitės "sugebėjimas"? Ar ponui Evaldui ne teks irgi atsiprašinėti, kaip teko "rašytojai-tyrėjai" Rūtai? 

  Dėl Jono Noreikos "filtracijų", tai, būtent, jam pačiam buvo vykdomos bolševikinės filtracijos, o ne jis jas "vykdė". 

  Žodžiu, matosi "mokėjimas" perskaityti dokumentus, net linksnius ir asmenuotes nesuderinus. Matyt, "didysis tyrėjas" ponas Evaldas per googlę-vertėją verčia ir nepatikrina vertimo? 

  Be to, kaip nuo "gegužės 07 d." galėjo J. Noreika pradėti tarnauti, jei Štuthofo kalinius Baltarusijos fronto 48-tosios armijos kariai išlaisvino kalinius tik gegužės 09 d.? 

  Čia, aišku, labai ne aišku, kodėl delsė laisvinti, jei žymiai vakariau Berlyne jau 08 d. buvo pergalė pasiekta? Tai, matosi, kaip sovietams "rūpėjo" kalinius laisvinti. Todėl Fainos Kukliansky teta ir neišgyveno - likus tik 2-3 dienom iki išlaisvinimo.

  Be to, tos filtracijos kaži kaip atrodė, jei Jonas Noreika nuo profesoriaus Jurgučio užsikretė šiltine? Juk, jei profesorius paeiti negalėjo nuo išsekimo, tai Jonas Noreika jį patį nešė, nors ir pats ne ką daugiau jėgų turėjo. Juk tik kas 3-čias varomas evakuacijoje išliko gyvas - kitus sušaudė, kurie negalėjo paeiti, arba eidami mirė. 

  Tai koks galėjo būt "kariu" Jonas Noreika po tokios egzekucijos? Juk Balys Sruoga net pusę metų Birštono Baltojoje viloje atsigaudinėjo, gydytojų prižiūrimas. O šiltinė per savaitę nepraeina - tikrai, J. Noreika turėjo lazarete gulėti. 

  Juk ir kunigas-kapelionas Alfonsas Lipniūnas kovo 28 d. mirė. Dar po pusmečio su Štuthofe pakista sveikata lapkričio 10 d. Miunchene mirė Stasys Jasiunskas, kuris, beje,atsitiktina išliko gyvas už Minsko Červenės žudynėse. 

  Todėl dėl Jono Noreikos "tarnybos" sovietams, matyt, ir baigėsi iš to lazareto išėjus-pasveikus ir šiek tiek sustiprėjus? Juk lapkrityje jis jau Vilniuje buvo - atsidūrė pas tą patį profesorių Jurgutį. Taip nebūna, kad sovietai į armiją paimtų tik mėnesiui-dviems. Tada tarnyba buvo ne mažesnė 3-jų metų laikotarpio. 

  O dėl Anušausko paprašyčiau man jo nekabinti, nes mes dėl jo "malkų priskaldytų" 1947-12-08 Lebrikų šeimos išžudyme parašėme protestą, kad Patriotų Seimą "gerai ginkluotais stribais" išvadino nuo Seimo tribūnos - reikalavome, kad tos šeimos atsiprašytų.

  O dėl Viktoro Ašmiansko 104 m. amžiuje mirusio paprašyčiau bolševikiškai nešmeižti. Juk jis kalėjo Mordvijos lageryje, šalia kurio tarnavo man geras toks pažįstamas treneris. Jis jį pažinojo kaip sporto organizatorių, dirbusį Prienų sportinės aviacijos gamykloje, kurioje dirbo ir mūsų sporto šakos sportininkai inžinieriai.. Be to minėto mano kolegos ir tėvas Viktorą pažinojo, su kuriuo mokėsi Jėzuitų gimnazijoje ir sklandymu užsiiminėjo kartu. 

  Juk Lietuva nėra tokia jau didelė -esame kaip kaime - vieni kitus pažinodami.Todėl patarčiau gerbti garbingus žmones, kuri jau yra palikę mūsų pasaulį ir nuo šmeižtų apsiginti negali. 

  Taip, kad apsiraminimui Dievų miško objektą per rusų prizmę siūlau pasiskaityti - ten man su minėtuoju teko sportuoti - https://l.facebook.com/l.php...
  Почему поляки показали солдатам НАТО именно концлагерь Штуттгоф
  REGNUM.RU
  Почему поляки показали солдатам НАТО именно…
  Почему поляки показали солдатам НАТО именно концлагерь Штуттгоф
 • Evaldas Balčiūnas Kvailuti dėl Ašmensko - pasiskaityk jo knygą ten jis rašo kaip jį generolas per sėdmenis mušė ir užverbavo. Graži patriotinė pasakaitė. Dėlfiltracijų tai taip imami iš nacių okupuotos zonos ją turėjo praeiti.Kuo užsiėmė J. Noreikos dalinys galima rasti internete pagal dalinio numerį. Man įdomu kodėl J. Moreika buvo taip anksti demobilizuotas, juk nebuvo sužeistas... U visokių tų dokumentų peripetijų esu pakankamai išnagrinėjęs savo bloge. Dėl Kvalifijkacijos tai tie kas šaukia ir reikalauja iš kitų dažnioausiai jos neturi arba yra suknisti melagiai, kaip Anušauskas. Dėl Vanagaitės, tai ji padarė tik vieną grubią ir daugiau politinę nei istorinę klaidą dėl Ramanausko kankinimo. kitkas pas ją teisybė. Kad galėtum labiau piktintis - Zurofas tada į seimą nunešė mano straipsnį Ramanausko pėdsakai Druskininkų žydų žudynių byloje. Beje , dabar tų dokumentų ir parašęs ta tema turiu daugiau. Į teismą duoti nesiryžo, matyt bijo kad išlįs tokiu atveju dar daugiau negražių dalykų. Ai ten dar su ašmensku pas tave kažkas kalėjo - čia tame specialiame lageryje kur sovietai savo šnipus kalino?
 • Evaldas Balčiūnas yra blogai kai žmogus parašo kelias dešimtis komentarų, ima abejot oponento kompetencija, bet pats nėra skaitęs nė Ašmensko knygos, jau nekalbant apie archyvinius dokumentus ar J. Noreikos bylą. Didele beraštyste nesąžiningumu ir melu paremtas tas J. Noreikos didvyriškumo mitas. Gal to sovietai ir tikėjosi, nes dar Markuslis pasirinko slapyvardę "Noreika" ... O Anušauskas ėmėsi redaguot GB agento Ašmensko knygą.
 • Aleksas Vaidotaitis Mums; turintiems biomedicininius išsilavinimus, klausimų net nekyla, kodėl buvo J. Noreika demobilizuotas, dar po to, kai susirgo nuo profesoriaus Jurgučio šiltine. Juk Štuthofas ne kurortas buvo, o net 2 metus atsikankinę mirties stovykloje, tikrai, pagal jokius karinės medicinos kanonus net negali būt tinkami karinei tarnybai, kol reabilitacijos nepraeis. Matyt, J. Noreiką planavo paimti į kariuomenę pakartotinai. Juk pas jį buvo karininko laipsnis. Todėl reikia kelti jo medicininę kortelę ir tada kažkokias išvadas daryti, o ne i kokio atrasto vieno dokumentėlio Vanagaitės stiliumi "išvadas" daryti. 

  Apie A. Ramanauską-Vanagą Druskininkuose ... pripezėjo nemažai Nachmanas Dušanskis. Jis daug ką pripezėjęs yra ne tik apie "žydų, bet ir lenkų žudynes" minėtam "dalyvvus"., nes buvo žydas ir todėl buvo suinteresuotas ŽYDIŠKU KERŠTU bet kam, taip, kaip Abba Kovneris savo atsiminimuosęe didžiavosi apie įvykdytas Kaniukuose žudynes, kad žydai "didvyriškai" ATSIKERŠYJO LIETUVIAMS. Šie žodžiai yra knygoje - jos ištrauką NUOTRAUKOJE žemiau pateikiu, kaip komunistuojantys žydai, pabėgę iš Vilniaus geto, džiaugiasi-triumfuoja; net labai nesveikai kaip "didvyriškai" kerštui žudė nekaltus lietuvių vaikus ir net moteris. . Taigi, tokią pačią keršto ligą turėjo ir Nachmanas, kurį aš su treneriu vertiname žymiai daugiau, nei mūsų tautiški kolegos, nes jis iš visų NKVD-istų buvo intelektualiausias. 

  O Ašmianską mums teko ne mažai skaityti. Su juo ne kalėjo mano treneris, o šalia jo konclagerio tarnavo prie radarų ir plei jo GULAG-o lagerio tvorą kaip marotonų bėgiks prabėgdavo. 

  Jis ten mikšuose Mordvijos iš radaro nesėkmingai fotografavo žūstantį kosmonautą V. Komarovą ir jį apkaltino, kad jis radare pametė "J. Gagarino" skrydį, kuris tuo metu ir "žuvo. " - tik dabar aišku, kad nužudytas

  Dabar mano treneris įrodo, kad mūsų planeta nėra plokščia ir J.Gagarino skrydžio šalia Ašmiansko lagerio per 300 km atstumo tik 4,2 km aukštyje skridusio J.Gagarino MiG-15 lėktuvėlio matyti savo radaru negalėjo. Viską atskleidė J.Gagarino šeimos draugas: tik prieš mėnesį miręs kosmonautas A. Leonovas, kuriam V. Putinas leido pažvelgti į slaptus tyrimus. Vadinasi, mano treneris matė ne J.Gagariną, o žudiką Su-15 naikintuvą tada dar bandomąjį. Apie tai didžiausią studiją jis atliko, bet tai čia jau kita tema.

  . Dėl pačių Druskininkų galiu pasakyti, kad juose kaip ir netoliese kiek piečiau Jedvabno miestelyje, žydams reikėjo nusigriauti savo sovietinių vadų statulas. Aišku, Druskinikuose nebuvo pogromo, kaip Jedvabne, bet jie buvo išvežti į Treblinką. 

  O lietuviškus Partizanus Druskininkuose, kurių buvo net 38 ir kuriems Jakavonis vadovavo (beje, Seimo narys Jakavonis mano treneriui sovietmetyje Ūlos garsiuosius maratonus baidarėmis rengdavo) ir kiek prisimenu, jie buvo nuginkluoti, nes lenkai skundėsi - lietuvių bijojo. 

  Pamenu, nuginklavo lietuviškus policininkus iš kart po Jedvabno pogromo. Todėl Druskininkuose geto sukūrimas po Jedvabno pogromo prasidėjo kaip tik jų gelbėjimo tikslu, kaip suprantame. Juk ir vokiečiams, stebėjusiems labai žiaurų pogromą, kuriame žydai buvo užmušti, o žydės su savo vaikais gyvos sudegintos klojime (aukų apie 350) - tokių ekscesų nei vokiečių, nei lietuvių administracijoms nesinorėjo.

  Juolab. POGROMAMS LABAI PALANKŪS BUVO LENKAI, kuriuos jie rengė net nuo caro laikų, o vokiečių laikais ir kituose miesteliuose pogromus rengė - surengę buvo ir grįžusiems iš Osvencimo mirties stovyklos.

  Todėl lietuvių nuginklavimas ir geto steigimas iš kart po Jedvabno pogromo, labai viskas logiškai ir istoriškai teisinga. Juk ir Seimo nario Bobelio tėvas kaip Kauno karo komendantas net tą pačią Jedvabno pogromo dieną rašo įsakymą dėl Vilijampolės geto kūrimo Tai buvo pirmis getas žydams gelbėti - vėliu ir J. Noreika į žydų gelbėjimą su getų organizavimu įsitraukė. 

  Taip, kad šalia Jedvabno Druskininkuose reakcija labai normali, kad išsaugoti nekaltų žydų ne komunistų gyvybes. Juk tarp policininkų-baltaraištininkų, taip, kaip ir Jonavoje, kas 6-tas turėjo keršto tikslus, nes buvo nukentėję trėmimuose, kuriuose jų artimieji buvo ištremti tik prieš savaitę. Tada ištrėmimas net kūdikių buvo manomas visų nužudymui.

  Na, o kadangi Evaldas Balčiūnas yra kažkokius "duomenis" apie Druskininkuose A.Ramanauską-Vanagą Efraimui Zurofui įteikęs, su kuriais Holokausto industrijos veikėjas buvo net Seime, nieko nepešęs, tai ar jais čia negali pasidalinti? Juk mes turime pažinčių Druskininkuose, yra net tų laikų dar gyvas liudininkas, buvęs žymus vokiečių laikų ekonomikos specialistas, viską matęs savo akimis tada`. Ar negalima į tuos duomenis čia pažvelgti?
   
   
 • Evaldas Balčiūnas Nebestumk, juokingiausių vieta tavo grūdinė "prisimenu". Prireiks tokių idiotų tai jie kranto bet kokį suda ir vadina tai patriotizmu
 • Aleksas Vaidotaitis Ir kuo čia "juokingiausia", kad aš PRISIMENU-PAMENU, paskaitęs internete kažkur ir pas kažką apie Druskininkus? Ką, jau negaliu domėtis apie vietovę, kurioje daug kartų treniruotasi ir kurioje net vyko pasaulio čempionatas mūsų sporto šakos? Ką tai reiškia "bet kokį kraMto šūdą" ir prie ko domėtis Kraštotyrą savo šalies yra "vaidyba" kažkokia? O, gal, ne kraMto, o kraNto, kaip tai parašė ponas Evaldas Balčiūnas? Bet tada jokios minties nesigauna tų žodžių kratinyje. Na, o kadangi internetu moku naudotis, tai. ATSIMINĘS-PRISIMINĘS, ką apie Druskininkus skaičiau - štai, atradau "tą sukraMtytą šūdą" pas kažkokius anarchistus. Ir, patikėkite, tikrai, nematau, kad tas anarchistų straipsnis būtų "šūdas", nes ten faktai, atrodo, neiškraipyti. Tik pavadinimas šokiruojantis. Bet, tokius triukus labai mėgsta sisteminė žiniasklaida, kad skaitytojų dėmesį pritraukti. Todėl su dideliu malonumu tą straipsnį vėl perskaičiau, ir, tikrai, ne manau, kad tai "šūdas". Kažkokių Anarchistų "chebrytė", matau, visai neblogai parinko faktus ir juos sudėliojo. Galėtų iš jų ponas Evaldas pasimokyti ir tuos faktus surašytus, "šūdu" nevadinti - gerbti istorijos mylėtojų atliktą darbą. Todėl ANTRĄ kartą prašau pono Evaldo tų "faktų" apie A..Ramanauską-Vanagą dėl ... kurių E. Balčiūnas perdavė Efraimui Zurofui. Ar tai sunku?
 • Evaldas Balčiūnas Aleksas Vaidotaitis Susiradai straipsnį jame ir visi faktai sudėlioti. Jei kalbėt apie dpokumentus - yra išlikęs A. Ramanausko užpilldytas tarnybps lapas kur jis nurodo kad apsaugoje (Ū tokia nacių suorganizuota ir visoje lietuvoje Holokauste dalyvavusi ginkluota formuotė, kdar vadinama tautinio darbo apsauga ior pagalbine policija, tarnavo iki rugpjūčio. Juokinga yra paties interpretacijos ir tai kad prisimeni iki paties gimimo keliasdešimt metų vykusius įvykius. Beje apie Noreiką pradėjai skaityti ar irgi viską prisimeni. Bet ir kvaili tie patriotiškais prisistatantys mankurtai
 • Aleksas Vaidotaitis Kas tie mankurtai? O straipsnis; tai puikus - faktai tikri, atrodo, išskyrus kažkokius kabinėjimosi bandymus prie tų faktų be įrodymų. Pavyzdžiui, dėl "tyčiojimosi", nusigriauti savo statulas, turbūt Lenino ir Stalino. 

  Tai, kokią teisę žydai turėjo priešintis ir savo stabų-žudikų bandyti negriauti? 

  Juk, matyt, žydai juos ir pasistatė, kai trumpam Lenkijos dalį užėmė sovietai. 

  Lygiai tas pat buvo ir Jedvabno pogrome, kai žydai ne tik nusigriovė savo Lenino statulą, bet ir jo laidotuvių procesijoje ėjo su revoliucinėmis dainomis iki karjero, nuo kurio jie turėjo jį numesti, o po to jie patys buvo numesti - pirmiau juos užmušus. Kas toliau - dar baisiau įvyko, nekartosiu :(  

  Todėl po 6-ių dienų Druskininkuose LIETUVIŲ DĖKA viskas vyko kultūringiau - žydais užsiėmė tik policininkai, kurie privertė nusigriauti ANTIįstatymiškas žudikų vadų statulas ir daugiau su žydais nieko nedarė. 

  Kaip, tik, dar ATVIRKŠČIAI - ŽYDŲ APSAUGAI NUGINKLUOJAMI SUKILĖLIAI, kad neatsirastų kvailių pakartoti Jedvabno tragedijos. 

  Juk, nors sukilėliams vadovavo Adolfas Ramanauskas Vanagas, bet nepažįstamus surinkęs, už visus negali atsakyti, kad, kuris "velnių prisišveitęs". Todėl po Jedvabno pogromo kitą dieną nusiginkluoti - tai labai protingas buvo, matyt, ir A.Ramanausko-Vanago sprendimas. Juk jis buvo pedagogas ir jam šlovė, kad neleido Jedvabnui Druskininkuose pasikartoti. 

  Ne veltui pas jo dukrą Auksutę Izraelio ambasadorius Lietuvoje lankėsi. 

  Na, o sovietinis žudynių rinkinys, kažkokios "Genovaitės Erslavaitės", kuri nėra jokia istorikė, o vaikams pasakų rašytoja, o faktiniais autoriais yra patys MASINIŲ ŽUDYNIŲ ORGANIZATORIAI Boleslovas Baranauskas ir E. Rozauskas (ypač, pastarasis, tardęs Joną Noreiką ir už Červenes žudynes turėtų būt atsakingas, ir už per didelį stropumą žydiškų nuostatų žudynėse, pats buvo nuteistas komunistų ir į Vorkutos lagerį patupdytas), todėl tokia knyga pagal tarptautinę teisę jokiai būdais negalima vadovautis. 

  Bet ir toje nepatikimiausioje 2-tos dalies knygoje nieko nėra, kad galima būtų inkriminuoti A. Ramanauskui-Vanagui - net atvirkščiai, - faktai neigiantys tai, ką ia bando prisigalvoti ponas Evaldas Balčiūnas, nieko konkrečiai nepateikdamas. 

  Juk net sovietinėje knygoje akivaizdu, kad ŽYDŲ GELBĖJIMO TIKSLU, iš kart po Jedvabno pogromo Druskininkuose GETAS ĮKURTAS SU ORGANIZUOTA ŽYDŲ APSAUGA ir reikiamu ženklinimu Dovydo žvaigžde, kad taip apsaugoti nuo nepageidaujamų išpuolių prieš žydus.

  Todėl jų apsaugai ir neleidžiama šaligatviais eiti, kad iš pasalų nebūtų teroristinių išpuolių. 

  Taip, kad, kadangi vakar buvo Tarptautinė Žmogaus teisių diena, todėl Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas Romualdas Povilaitis kviečiamas šią diskusiją pasiskaityti, kaip docentui istorikui-politologui ir kultūrologui bei labai dažnai būnančiam Druskininkuose.
   
 • Evaldas Balčiūnas Tu čia savo pavardę pasirašinėjo? Noriu atiduoti prokuratūrai, kad tau baudžiama pagal 190 antrą dalį iskeltu

  Atkreipkite dėmesį, oponentas E.B. susijaudino, pamatęs Jedvabno pogromo priežastį.

 • Aleksas Vaidotaitis Na, čia dabar kas? Vietoje diskusijos PEREITA PRIE GRASINIMŲ. Ką Jau kitaip nemokama diskutuoti? Ir prie ko čia tas 190 straipsnis dėl "Turto vertės išaiškinimo"? Ar mes čia apie turtą, ar apie Holokaustą aiškinamės? Juk visa Žydų bendruomenė išnaikinta ir jos kaltininkas labai aiškus. O kaltininko neigimas, tai ir pačio Holokausto neigimas, siekiant nuvesti tyrimus klaidingais keliais. Juk Holokausto kaltininkas pats akivaizdžiausias išryškėja tame nuostabiame Anarchistų tinklalapyje, kur Druskininkuose žydams reikėjo nusigrauti savo dievukus - baisių žudynių organizatorių Lenino ir Stalino paminklus. Tą patį atlikti reikėjo ir Jedvabno miesto pogromo metu - ten vieno Lenino paminklą reikėjo žydams nusigriauti, kuris už Staliną net kaltesnis dėl masinių žudynių pradėtų. Čia aš galėčiau plačiau paaiškinti iš TSKP istorijos, kurią sovietmetyje visiems iki vieno reikėjo mokytis pirmuose kursuose aukštojo mokslo institutuose ir universitete. Juk Druskininkuose, matyt, ir Adolfo Ramanausko Vanago bei pačių lietuvių Birželio sukilėlių dėka buvo užkirstas pogromo vystymasis ir tų žudikų vadų paminklus žydai patys turėjo nusigriauti. Tai atskleidžia puikiausias Anarchistų straipsnis. Bet labai liūdna, kad mano oponentas, matyt, jau pristigo žinių, kad negali argumentuoti, ką pats parašo. Štai, internete yra net pavyzdys, kaip ponas Evaldas Balčiūnas, pristigęs argumentų, pradeda grasinti užblokavimu. Todėl su juo diskutavęs jo oponentas, spėjo nukopijuoti visą diskusiją su E. Balčiūnų ir paskelbė internete. Tai padarė, kad neišnyktų to oponento ilgiausi komentarai. Juk blokavimų metodais užsiima prokumunistiniai elementai, kuriems visad trūksta argumentų - jie nemoka diskutuoti, todėl jiems yra duotas nurodymas blokuoti už save protingesnius, turinčius daugiau argumentų. Tai senas KGB-inis triukas. Taigi, kaip ponui Evaldui BALČIŪNUI PRITRŪKO ARGUMENTŲ, pavyzdys akivaizdus ČIA -http://www.kazlusporto.puslapiai.lt/.../index-genocid... (P.S.: Patariu E. Balčiūnui to nors dabar nedaryti, nes aš su juo visą diskusiją nukopijavau. Aš irgi nesu kvailas, kad jam rašinėčiau ilgiausius komentarus ir nenusikopijuočiau)
  Audrius Nakas
  KAZLUSPORTO.PUSLAPIAI.LT
  Audrius Nakas
  Audrius Nakas
   • Evaldas Balčiūnas truputuką suklydau jumi turėtų būti pritaikytas 170-2 
    1. Tas, kas viešai pritarė Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktais arba įsiteisėjusiais Lietuvos Respublikos ar tarptautinių teismų sprendimais pripažintiems genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui arba karo nusikaltimams, juos neigė ar šiurkščiai menkino, jeigu tai padaryta grasinančiu, užgauliu ar įžeidžiančiu būdu arba dėl to buvo sutrikdyta viešoji tvarka, taip pat tas, kas viešai pritarė SSRS ar nacistinės Vokietijos įvykdytai agresijai prieš Lietuvos Respubliką, SSRS ar nacistinės Vokietijos įvykdytiems Lietuvos Respublikos teritorijoje ar prieš Lietuvos Respublikos gyventojus genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui arba karo nusikaltimams, arba 1990–1991 metais įvykdytiems kitiems agresiją prieš Lietuvos Respubliką vykdžiusių ar joje dalyvavusių asmenų labai sunkiems ar sunkiems nusikaltimams Lietuvos Respublikai arba labai sunkiems nusikaltimams Lietuvos Respublikos gyventojams, juos neigė ar šiurkščiai menkino, jeigu tai padaryta grasinančiu, užgauliu ar įžeidžiančiu būdu arba dėl to buvo sutrikdyta viešoji tvarka,

    baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
    ir tai ne grasinimas tai priminimas ir porofilaktinis perspėjimas beje paskutinis
   • Aleksas Vaidotaitis Tai čia man GRASINTOJAS SAU PRISITAIKĖ 170-2 straipsnį? Juk aiškiai 170-2 straipsnyje parašyta, kad juos (nusikaltimus) neigė ar šiurkščiai menkino, jeigu tai padaryta GRASINANČIU, UŽGAULIU ar ĮŽEIDŽIANČIU būdu.
    .
    O, kaip tik, ponas Evaldas Balčiūnas ir padarė man tai grasinančiu ir net dar papildomai užgauliais-įžeidžiančiais būdais, kurių čia juos per 20-tyje pono E. Balčiūno komentarų tokių "grožybių" apstu, kad paneigti KOMUNISTINIUS KARO NUSIKALTIMUS, dėl kurių buvo išprovokuotas ir Holokaustas.

    Juk Anarchistų puikiausiame straipsnyje ponas Evaldas BALČIŪNAS galėtų atidžiau išnagrinėti, kurį žino geriausiai, nes man čia jis aukščiau komentare pabrėžė tą straipsnį.

    Tai akivaizdu, kad buvo skaitęs. 

    Todėl keista, kad ponas Evaldas BALČIŪNAS IGNORUOJA ANARCHISTŲ STRAIPSNYJE NURODYTUS FAKTUS, jog 38 Lietuvos Partizanai vokiečių buvo nuginkluoti ir jie tik "patruliuoja gatvėmis, saugo sandėlius ir bazes, padeda policijai perkraustyti žydus į atskirą kvartalą" - taip parašyta tame straipsnyje.

    Tas perkraustymas pradėtas po Jedvabno pogromo, ką ir įrodo tai, kad GETAI BUVO PRADĖTI KURTI ŽYDŲ SAUGUMUI, kad nesikartotų analogiški pogromai, koks šalia Druskininkų Jedvabno mieste įvyko. 

    Todėl Adolfas Ramanauskas Vanagas nekaip negalėjo dalyvauti žydų naikinime, nes net, matyt, nebuvo visai Druskininkuose naikinami žydai - jie buvo išvežti į Treblinką. Taip rašoma pas tuos Anarchistus. 

    O pas juos rašoma daug kas remiantis istoriniais šaltiniais ir jie nurodomi - NUOTRAUKOJE žemiau pateikiu jų žodžius su Lietuvos CVA, f. 1436, ap. 1. b.29, I.67 paimtu ištraukos straipsniu, kuriuo abejoti neturiu pagrindo NUOTRAUKOJE žemiau pateiktais teiginiais, kurie pateikti iš 1973 m. išleistos rinkinio "Masinės žudynės Lietuvoje" (2-s dalies). 

    Tiktai, ne manau, kad NKVD-istas žydas E. Rozauskas, kuris redagavo šį rinkinį, galėjo "išsigalvoti" ir "gindamas" Birželio sukilėlius, "susigalvotų", kad vokiečiai juos nuginklavo. O jie tai darė visoje Lietuvoje. 
    .
    Todėl būtų labai keista, kad Druskininkams būtų kažkokia "išimtis" ir Partizanai "NEbūtų" nuginkluoti. 
    .
    Taigi, jei tai neigia E. Balčiūnas, kas prašyta pas Anarchistus, tai tada jam pačiam galima pritaikyti ne tik 170-2, bet ir dar papildomai tą straipsnį, kurį gavo Klaipėdos Tarybos narys ... Titovas, už A.Ramanausko Vanago šmeižimą.
    Nuotraukoje gali būti: tekstas
     
     • Evaldas Balčiūnas kliedesys...

     • Aleksas Vaidotaitis Čia KLIEDESIU pavadinti paskelbti faktai kažkokio Evaldo Balčiūno Anarchistų tinklalapyje? O tas prie tų faktų besikabinėjantis straipsnio autorius E.Balčiūnas pats savo akimis "matė" "persekiojamus" žydus ir jų "varymą" į getą? 

      O gal žydai ėjo patys, o Adolfo Ramanausko būrys, ar koks kitas būrys tik saugojo žydus, kad tie patys lenkai jiems antrąjį Jedvabno pogromą nesurengtų? 

      Juk nuo Druskininkų iki Jedvabno miesto tik 148,5 km. ir Druskininkai iki 1939 rugsėjo 01 d. (II-ojo pasaulinio karo pradžios) buvo Lenkijos valstybės sudėtyje. 

      O iš E. Balčiūno straipsnyje pateikto fakto apie Druskininkų policijos vado raportą Alytaus policijos vadui data yra liepos 14 d., kuri yra tik 4-ios dienos po Jedvabno pogromo ir nuo tos dienos už dviejų dienų (t.y. nuo liepos 16 d.) rašoma, kad "žydai bus APGYVENDINTI įsteigtame žydų kvartale." - taip rašoma tame raporte. 

      Nebuvo rašoma, kad jie bus "nuvaryti" į tą gyvenvietę, kaip bando KLIEDĖTI Evaldas BALČIŪNAS su tuo " v a r y m u " į getą (NUOTRAUKOJE apačioje tą kliedesį matome), nes, kad getuose APSIGYVENTI net patys žydai kūrė Komitetus, kurie virto Judenratais.

      Vadinasi, Druskininkuose buvo pirmasis Lietuvoje getas, kaip atsakas į Jedvabne surengtą pogromą, išžudžius apie 350-400 žydų. Bet, lietuvių dėka Druskininkuose ta nesąmonė: "žudyti žydus" - buvo sustabdyta. 

      Todėl viską Anarchistų straipsnyje ignoruojantis ponasEvaldas Balčiūnas ar ne bus tas pats to Anarchistų tinklalapio straipsnio autorius?

      Ir ką, jis tą Jedvabno pogromą ignoruos? Ar tai negresia jam pačiam 170-2 straipsnis už masinio teroro ignoravimą? 

      Jei jis tą straipsnį rašė tik 2014 m., tai tada ar buvo plačiai žinomas tas pogromas? Todėl tas straipsnis ir net pasenęs. 

      Spėju, kad tas pats E. Balčiūnas, nes čia pašnekovas taip ir nepateikė, ko prašiau apie A.Ramanauską-Vanagą. Ir jei tik to pasenusių duomenų straipsnio faktus pakišo Efraimui Zurofui, tai, panašu, kad atstovas iš Izraelio, nemokantis lietuvių kalbos, buvo kvailio vietoje pastatytas Seime su tokiais "kaltinimais", kai už juos dar turi būt papildomai pagiriamas, sustabdžius masinį antisemitinį terorą. 

      O kad 1942 m. rugpjūtyje iš Druskininkų žydai išvežti į Kelbasino stovyklą, ar tai nebus siejama su pradėtu tuo metu Staliningrado mūšiu?

      O po to 1943 m. vasario 02 d. hitlerininkams pralaimėjus Staliningrade, ar tas įvykis nesietinas su tų pačių Druskininkų žydu tolimesniu pervežimu į Treblinkos mirties stovyklą? 

      Ir prie ko čia Lietuvos Laikinosios vyriausybės administracijos pareigūnai už žydų išvežimą iš Lietuvos?
      Nuotraukoje gali būti: tekstas
       
      • Evaldas Balčiūnas Aleksas Vaidotaitis neonacistinis kliedesys ir Holokasustoi neiogimas, "Žydai patys ėjo, o Ramanausko būrys tik saugojo... akivaizdi veika numatyta baudžiamajame kodekse. pilietis tyli š. suraukęs nedrįsta pasisalyt ar savo pavarde čia taip[ derklervojasio. Bet manau Lietuvos policija išsiaiškins galęsi anoem pasakot savo vėjus

      • Aleksas Vaidotaitis Pirmiausiai, APGYVENDINIMAS GETUOSE NĖRA HOLOKAUSTAS ir juo neturi būti Sovietų Sąjungos užgrobtose dalyse. Kad patys žydai ėjo į getus, tai patys žydai savo atsiminimuose rašo ir moksliniuose darbuose nustatyta - pats net tyrėjas ir Departamento direktorius Artūras Bubnys rašė, kad geto steigimui buvo sudarytas Žydų komitetas.http://genocid.lt/.../Atmintinos.../2014/08/201408_getas.pdfTodėl, panašu, kad pats Evaldas Balčiūnas tyiojasi iš Holokausto aukų, kurie buvo žudomi birželio-liepos mėnesiais ir tik getai galėjo juos apsauguoti. Net Fainos Kuklianski šeima liko gyva dėka geto. Negi jai reikėjo iš kart žūti, kad nesikankinti ir bandyti išlikti gyvai?
       Nuotraukoje gali būti: tekstas
        

        • Evaldas Balčiūnas
          Žmogau tau tikrai taip blogai su galva ar esi toks pat įžūlus melagis kaip Stancikas, o gal tikrai tikies kad mPolicija tavęs neras? "Apgyvendinimas Getuose" yra toks pat genocidas kaip apgyvendinimas sovietų lageriuose. Ir dar kartą kažką panašaus pamatysiu - atiduosiu į epoliciją. aiškinkis su policija ten tokių niekšellių kaip pats vieta

        • Aleksas Vaidotaitis Negi ponas Evaldas Balčiūnas pradinės mokyklos nebaigęs ir aritmetikos nemoka? Juk GETUOSE APGYVENDINIMAS 100 tūkstančių kartų HUMANIŠKESNIS buvo NEI SOVIETINIS 1941 m. TRĖMIMAS, nes tik naktimis NKVD-istai į vagonus sugrūdo, nedavę net laiko susiruošti. O Jonas Noreika savo įsakyme Nr.926 terminą davė net 7 dienas. O Kauno komendanto ... Bobelio įsakyme terminas buvo net 5-ios savaitės į Vilijampolės getą persikelti. Tai kiek kartų gausime termino susiruošimo skirtumą? Padalinkime 7 paras iš NKVD-inio pusvalandžio trėmimui - kiek kartų gausime? 

         Be to į getus perkėlimas buvo vidutiniškai nuo namų tik kelių kilometrų atstumu, o sovietinis trėmimas net į kitą planetos kraštą. Tai kiek kartų toliau žmonės ištremti, nei į getus perkelti? Tai kiek kartų gausime humaniškesnį į getus perkėlimą, tuos du rodiklius sudėjus? 

         Pagal aritmetiką gaunasi apie 100 tūkstančių karų humaniškiau. 

         Be to nuo tremties negalima buvo atsisakyti, kai už nugaros su šautuvu NKVD-istas stovėjo. O į getus patys savo noru žydai kūrė Komitetus persikėlimui.

         Kas jiems trukdė išsilakstyti po miškus ir bunkeriuose pasislėpti? 

         O už Daliaus Stančiko "melagiu" pavadinimą, tikrai, Baudžiamą bylą reiktų iškelti. Aš jam paskambinsiu ir informuosiu, kad be įrodymo "etiketę priklijuota", juolab, kad valstybinės įstaigos pareigūnas žiniasklaidai tik surinktus mokslinius-tiriamuosius teiginius visuomenei teikia. Juk jo tokia tarnybinė pareiga informuoti visuomenę. 

         Todėl SIŪLAU ATSIPEIKĖTI IR NEIGNORUOTI SOVIETINIŲ NUSIKALTIMŲ DYDŽIO nesulyginamo su žydų gelbėjimo aplinkybėmis getuose sovietų okupuotose teritorijose. 

         Todėl siūlau atsipeikėjimui pasiskaityti Rumšiškių muziejuje dirbančios tremtinės 1941 m pasakojimo, kiek laiko trėmimams davė NKVD-istai ir kaip buvo "saldu"
         ".https://www.15min.lt/.../bestselerio-tarp-pilku-debesu... Tik prašyčiau, nors šios 91-ių metų tremtinės "melage" nevadinti, nors ji dirba irgi kaip Dalius Stančikas panašų darbą..
         „Tarp pilkų debesų“ istorija – iš 91-erių tremtinės gyvenimo: nebūkim zyziantys pesimistai
         15MIN.LT
         „Tarp pilkų debesų“ istorija – iš 91-erių tremtinės gyvenimo: nebūkim…
         „Tarp pilkų debesų“ istorija – iš 91-erių tremtinės gyvenimo: nebūkim zyziantys pesimistai
          

         • Evaldas Balčiūnas Aleksas Vaidotaitis tęskite... d4l matematikos iš 1941 metų tremtinių į Lietuvą gyvi grįžo trečdalis. Iš tų kuriuos J. Noreika pasiuntė į Gruzdžius ir žagarę po poros mėnesių gyvų neliko... Kai kurie buvo mužudyti nė nevežant į Žagarę. Norsd jūs tęskite. BProkuroram lengviau bus jum kaltinimą surašyti. Humanistas sušiktas.
           
         • Aleksas Vaidotaitis KEIKSMAŽODŽIAIS RAŠINĖTI LABAI NEKULTŪRINGA. Šios žudynės vyko dar net nenuvykus į getą. Tokios desperatiškos žudynės ir rodė, kad reikia slėptis tik getuose. Iš kur J. Noreikai buvo žinomas Karlo Jegerio planas? Juk jis buvo SLAPTAS ir Anarchistų Evaldas Balčiūnas tai puikiausiai žino. Štai, iš žemiau jo puslapyje pateiktos skurpuligos buhalterinės atasakaitos aiškiai parašyta, kad tai " S l a p t a s VALSTYBINĖS REIKŠMĖS dokumentas!" Atkreipkite dėmesį į šauktuką po to dokumento pava…Žr. daugiau
           
         • Evaldas Balčiūnas Aleksas Vaidotaitis tęskit... Šiaip Šoailiuose ėjo toks laikraštis "Tėvynė" jtai tas laikraštis iki J. Noreikos įsakymo kelis mėnesius savo puislapiuose "vežė" žydus į Žagarę... Prie Kužių yra 11 pilknų duobių tų išveždų ... Teritorija, beje? J. Noreikos. Žimoma galima apsimesti kad J. Noreika buvo naudingas idijotas ne tik sovietams ( dėll jo kvailų provokacijų su fiktyvia trijų žmonių organizacija, nemažai žmonių buvo suimta 1945 metais, bet ir naciams - Tiki Šiaulių žydai jau liepos mėnesį žinojo, kad juos veža šaudyti - buvo sugebėjusių pabėgti iš sušaudytų duobių... O stanciko kvailystes kartoti - taip nuobodui. Ai dar nYra raštų Noreikai apie sušaudytus, yra porašymų parūpinti vinių ir vielos geto aptvėrimui. Nors jūs tęskite kuo aiškiau išdėstysite savo nusikalstamą bandymą neigti nusikaltimą , tiuo lengviau bus nustatyti jūsų nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes.
         • Aleksas Vaidotaitis SVEIKINU OPONENTĄ su 50-tuoju KOMENTARU :( :( :( Nuo kada viršaičiai "privalėjo" slėpti ir "nepranešinėti" apskrities viršininkui apie vykdomas žmogžudystes? Ką, jau J. Noreiką kaltinsite, kad rinko informaciją? O dėl vinių ir vielos geto aptvėrimui, tai, ką, negi ponas Evaldas Balčiūnas nori, kad getas būtų buvęs praeinamas kiemas TERORISTAMS, tokiems, kaip Jedvabno pogromą prieš mėnesį buvo surengę? Ką, pagal E. Balčiūną ir neapsaugotame Šiaulių apskrities gete "buvo reikalingas" pogromo pakartojimas? Ką, per mažai aukų E.Balčiūnui?
          Nėra nuotraukos aprašymo.
           
           
         • Evaldas Balčiūnas Kliedesy, dokumente rašoma susiaurėję, tai raportas apie atliktą darbą, o ne pranešimas apie nusikaltimą, beje pranešti apie atliktą darbą liepė Noreika. Noreika buvo holokausto organizatorius, o ne žinių rinkėjas. Tai akivaizdu, kaip ir tai, kad pats esi niekselis, besimegaujantis nebaudžiami jų, bet manau tai nesites ilgai
         • Aleksas Vaidotaitis KUR ČIA tame "raporte" ŽODŽIAI APIE " d a r b ą " ATLIKTĄ ? ? Kodėl ponas Evaldas Balčiūnasrašo to, ko nėra parašyta viršaičio informacijoje? Kodėl be J. Noreikos šmeižiamas dar ir Žeimelio valsčiaus viršaitis? Kur įrodymai kad jis kaip apskrities viršininko pavaldinys atliko sušaudymus ar "nurodymus davė" sušaudyti? Kokią NKVD-inę beraščių "tyrėjų" mokyklą baigėte, kad nemokate perskaityti 20-ties žodžių informacijos? Ar tai darote sąmoningai, apsimesdamas, kad esate "beraštis", ar toks ir esate dar su ... ? Ir, išvis, kur ant šio dokumento, žodis " r a p o r t a s "? Kodėl vaidenasi sovietinių-bolševikinių terminų tokie žodžiai, kurių nėra šiame paprasčiausios informacijos raštelyje?
          Nėra nuotraukos aprašymo.
           
           
         • Evaldas Balčiūnas Dokumentas yra atsakumas į J. Noreikos raštą Nr 962 (čia tas perkelti apskrities žydus į Žagarę). Taigi tai apie "nuveiktą darbą". Ir už tą darbą yra atsakingas J. Noreika . Žeimelio žydų sušaudymo metu J. Noreika jaui ėjo Šiaulių apskrities viršininko pareigas. Beje panašiu metu Noreika nurodė perkelti Tryškių žydus į Gruzdžius. (čia tas laikotarpis kai Gewecke Šiauliuose dar nebuvo ir J. Noreika daug nuveikė savo iniciatyva. Taigi neviduriuok Noreika ir šiame rašte yra kaltas
           
         • Aleksas Vaidotaitis Kur čia tame įsakyme Nr. 962 "davęs įsakymą sušaudyti"? http://www.kazlusporto.puslapiai.lt/.../noreikos-isak.jpg
          www.kazlusporto.puslapiai.lt
          KAZLUSPORTO.PUSLAPIAI.LT
          www.kazlusporto.puslapiai.lt
          www.kazlusporto.puslapiai.lt
           
         • Evaldas Balčiūnas gal nebekliedėk. išmokskaityti. Žeimelio viršaitis gavęs įsakymą 962 atsiskaito - raportuoja. Kiek žydų pabėgo, kiek sušaudė ir kiek perkels į Žagarę. O pagal kokį įsakymą sušaudė ndokumentas nėra išlikęs, bet tuo metu vadovavo J. Noreika. Yra išlikęsto metio dokumentas dėl Tryškių žydų. Dokumentų nėra išlikę bet tuo metu žydai šaudyti dar keliose vietovėse kurių administracijai ir policijai vadovavo J. Noreika. Bet ponas tęskite savo kliedesius Tai labai gera medžiaga rodanti lietuviškų Holokausto neigėjų kvailumą ir nesąžiningumą.
         • Aleksas Vaidotaitis Atsiskaitymas dėl perkeliamų žydų įrodo informacijos nurodymas į dokumentą Nr. 962 ir jame parašymas, kad 2-i žydės atbėgusios, greičiausiai, TAM, KAD BŪTŲ Į GETĄ IŠSIŲSTOS SAVO SAUGUMUI (didžiosiomis raidėmis prašiau loginę išvadą, nes jei gete nebūtų saugiau - būtų jos pasislėpusios. miške-pas gyventojus ant šieno ir pan., nes tai buvo vidurvasaris), o nužudytų skaičių viršaičiui nurodyti būtina, nes nužudytieji į getą atvykti jau negalės pagal nurodymą Nr. 962. 

          Negi ne aišku, dėl ko nužudytus būtina buvo paminėti?

          O jei nėra išlikęs dokumentas, tai kaip galima inkriminuoti Lietuvos administracijai "sušaudymų vykdymus", kai Evaldas Balčiūnas turi po ranka Karlo Jegerio ataskaitą? Juk joje aiškiai įvardinta, kas konkrečiai vykdė žydų naikinimus.

          Kaip galima "kaltinimus" teikti be įrodymų? 

          Ir iš vis, kodėl E. BALČIŪNAS " m e l a g i u " IŠVADINO D. STANČIKĄ (jo žmona Aurelija Stancikienė mano F.b. draugė - lai ji praneša savo vyrui), nors aš jo visai neminėjau ? ? ? 

          Juk aš pateikiau mokslininko Artūro Bubnio mokslinės išvados ištrauką apie į getus savanorišką žydų persikėlimo įrodymą. Tai ne D. Stančiko išvada, kuris nėra mokslininkas. 

          Tą išvadą pateikė LGGRTC Departamento direktoriaus - tai mokslų daktaro išvada. 

          Kodėl po šios išvados E. Balčiūnas apšmeižia visai nieko dėtą D. Stančiką, kuris jokių mokslinių išvadų nedarė? Juk jis tik mokslininkų išvadas komentuoja kaip LGGRTC atstovas žiniasklaidai-visuomenei. 

          Ir išvis, kodėl jis buvo paminėtas, jei aš net jo visai niekur neminėjau? Kodėl apšmeižtu tapo Valstybinis mokslinės tiriamosios įstaigos pareigūnas?

           

          •  
          • Evaldas Balčiūnas Stancikas tiesiog neigia Holokaustą meluodamas ir klastodamas. Vien tas nelogiškas teiginys kad getai kurti tam kad apsaugoti žydus ko verti. O dėl šaudymo tai labai tikėtina kad Jageris nė vieno žydo nenušovė. dažnai pasitekldavo tam darbui lietuvius. O jagerio žmonės atvažiuodavo tik nužudytųjų vertybių susirinkti. J. Noreikai tenka jo atsakomybės dalis Šiaulių apskrities žydai nužudyti, liko kapavietės, žinomos datos kada žmonės sušaudyti ir žinioma kad J. Noreika su pavaldiniais padėjo šaudytojams. Pavyzdžiui - sukoncentravo žydus žagarėje kur jie buvo nužudyti 1941 spalio 2 dieną. Išžudyti visi. Žydų deportacija į žagarę turėjo tikslą juos nužudyti ir bandymas tai paneigti turėtų užtraukti baudžiamąją atsakomybę. Savo feiusbuko draugei gali pasiūlyt parašyt skundą ant savo vyro, kad jį nuteistų už niekingus bandymus klastoti istoriją.
          • Evaldas Balčiūnas čia yra šiektiek plačiau rašyta apie Stanciką tiresiog apgailėtina kad LGGRTC yra tokių tarnautojų https://evaldukas.livejournal.com/106125.html
           Tarnautojo bandymas neigti Holokaustą
           EVALDUKAS.LIVEJOURNAL.COM
           Tarnautojo bandymas neigti Holokaustą
           Tarnautojo bandymas neigti Holokaustą
           • Aleksas Vaidotaitis 60-tas komentaras: PER ISTORIJOS KLASTOJIMĄ Evaldas Balčiūnas IGNORUOJA HOLOKAUSTO ŽIAURIAUSIĄ PRADŽIĄ, nes ignoruodamas getus; kaip žydams geriausią išsigelbėjimo priemonę,- ignoruoja karo pradžioje atliktas masines žydų žudynes, nuo kurių gelbėtis galima buvo tik getuose. Tai DIDELĖ NEPAGARBA NUŽUDYTIEMS ŽYDAMS karo pradžioje. Todėl šmeižiant D. Stančiką, kaip Holokausto tyrimo centro mokslininkų mokslinių darbų atpasakotoją, E. Bačiūnas bando iškraipyti pasaulinius Holokausto tyrimo pagrindus – juos iškreipti neaiškiais tikslais, arba per savo visišką pasaulinės istorijos nesupratimą.

            Lygiai tas pats su „evalduko“ straipsniu apie 1915 m. „Isteriją dėl šnipinėjimo ...“, kurią sukėlė ne lietuviai, o Rusijos carinės imperijos administracija, įvykdžiusi masinius žydų trėmimus. Jie buvo vykdyti visoje I-o pasaulinio karo fronto zonoje nuo Jodosios Jūros iki Kurliandijos. Vien iš Kauno gubernijos 1915-05-03 buvo ištremta apie 160 tūkst. žydų, o bendrai iš Kurliandijos, Lietuvos ir Lenkijos apie 600 tūkstančius. Trėmimo metu, ant vagonų buvo rašoma „ Š N I P A I – I Š D A V I K A I “ . Todėl geležinkelio stotyse ir miestų aikštėse labai daug mirė iš bado bei šalčio nes Rusijoje gyventojai žiūrėjo į juos be jokio gailesčio; su panieka. nes žydai buvo kaltinami Rusijos pralaimėjimu kare. 

            Žydams didžiausią neapykantą išreiškė imperatorė Jekaterina II-oji, kaip galima suprasti, kaip kerštą žydams už kruvinąją Prancūzijos revoliuciją. Todėl ji 1791 gruodžio 23 d. išleido žydus diskriminuojantį įsakymą – tai buvo Jekaterinos II-osios atsakas į Prancūzijos 1971 m. rugsėjo 27 d. Konstitucinės asamblėjos žydų EMANSIPACIJOS įsaką, pirmą kartą Europoje žydams suteikusį vienodas pilietines teises. Taigi Rusijos imperija jau po Lietuvos-Lenkijos padalinimo tapo atmesta į tamsiausių viduramžių dvasios epochą.

            Su šiuo Rusijos tamsumu žydų naudai kovėsi net premjeru tapęs Petras Arkadjevičius STOLYPINAS, kuris vaikystę praleido tarp Jonavos ir Kėdainių: Krakių dvare, kuriame jo tėvas kviesdavosi žydus muzikantus ir šokėjus, šokusius žydišką šokį „maijufes“. Jis besimokęs Vilniaus gimnazijoje ir dirbdamas Kauno teisėjų kolegijos pirmininku, labai susipažino su lietuvių, lenkų ir žydų reikalais.

            Todėl A. Stolypinas paveikė imperatorių Nikolajų II-trąjį dėl Siono išminių protokolų, kad jie nebūtų valstybiniu mastu propaguojami, o Kijeve vykstančioje žydo Beiliso byloje: dėl nužudyto krikščioniškosios mokyklos mokinio 11-mečio Andrejaus Jušinskio, kuris buvo nukankintas (nukraujintas) žydų Velykų išvakarėse - A. Stolypinas netikėjo, kad tai ritualinė žmogžudystė ir reikalavo tikruosius žudikus surasti Po 1905-1907 m. m., masinių pogromų Rusijoje ir Lenkijoje; dėl pačių žydų-bolševikų sukeltos revoliucijos, A. Stolypinui premjeru būnant nuo 1907 m. antros pusės pogromai iki jo nužūdymo nutrūko. Prieš A. Stolypiną buvo įvykdyta daug pasikėsinimų, kuriuose žuvo ne mažai žmonių, bet jis laimingo atsitiktinumo dėka liko gyvas iki 1911 m. rugsėjo 28 d. paskutiniojo pasikėsinimo Kijevo teatre imperatoriaus Nikolajaus II-ojo dukrų akivaizdoje. Kadangi jis žinojo, kad jį užmuš, todė voke paruošė testamentą, kuriame buvo nurodyta jį palaidoti ten, kur jį nužudys. Todėl dabar jo kapas didelėje pagarboje Kijevo Pečioros lavroje. Jo ŽUDIKU TAPO ŽYDAS-ANARCHISTAS bei „Ochrakos“ agentas Dmitrijus Grigorjevičius Bogrovas; kurio senelis Grigorijus Isakovičius buvo žymus žydų ir rusų rašytojas, tėvas advokatas, o jo brolis Vladimiras žydų žymus poetas.

            Tad nieko nuostabaus, kad, Rusijos Imperijos vyriausybėje NELIKUS ŽYDŲ UŽTARĖJO, kuris tapo žydo nužudytu, PRASIDĖJO MASINIAI ŽYDŲ TRĖMIMAI. Ir nors anarchistams priklausęs Dumos deputatas Aleksandras Kerenskis su Naftali Fridmanu bandė neigti garsiąją žydų-šnipų išdavystę Kužių gyvenvietėje, apie kurią čia aukščiau nuorodoje „evaldukas“ apie Kužius straipsnį, gan, tendencingą parengęs, A. Kerenskio „tyrimais“ ir „išvadomis“ tikėti kaži, ar galima? Juk tie „tyrėjai“ buvo politiniai oponentais vyriausybėje, pradėję rengti Vasario revoliuciją, po kurios sekė kruvinasis Raudonasis Spalio Didysis perversmas, marksizmo teoretikų pasmerktas. Dėl Kužių „argumentas“, kad, neva, „nebuvo rusių“, kuriuose galėjo pasislėpti vokiečiai, kažkaip neįtikina, kad žydai kiekviename name po pamatais „neturėtų“ įsirengę rūsių. Daugiau kitų argumentų neteko aptikti, todėl istorikams reikia nuodugniai patikrinti šį paneigimą. Juk trėmimas buvo priimtas, matyt, ne iš vieno įvykio, o iš VISUMOS, tarp kurios ir žydų kalbos panašumas į vokiečių bei jų prielankumas vokiečiams.
            Nuotraukoje gali būti: naktis ir lauko
             
             
           • Aleksas Vaidotaitis 61-as komentaras - 60-to koment. ...-o TĘSINYS: Kad, tas žydų ištrėmimas tapo neišmintingas veiksmas, kuris net pakenkė labiau, nei davė „naudos“ – tai akivaizdu. Ir priežastis viso to glūdi, matyt A.Stolypino nužudyme, kai neliko Rusijos Imperijos vyriausybėje išmintingai mąstančio politiko, koks buvo iš Lietuvos kilęs, nes LIETUVOJE MAŽIAUSIAI ANTISEMITINĖ APLINKA BUVO, nei vieno žydų pogromo nedavusio, kokie vyko baisūs kaimynystėje.

            Todėl JAV pilietis ir labai artimas Jono Noreikos – Generolo Vėtros anūkei Silvijai Foti draugas, Togo Respublikos Garbės konsulas Grant GOCHINAS L.ryto straipsnyje ne tik šlykšiausiai pamelavo apie jos senelį, neva, žūdyti žydus „davusį įsakymą“, bet PAMELAVO APIE PROSENELIUS, neva, dėl “pogromo lietuvių sukelto“, turėjo iš Kauno į Rusiją pasitraukti. Tai šlykštesnio melo dar niekur kitur aptikti neteko, nes tik ne lietuvių, o prieš 40 000 Kauno miesto žydus su turto grobimais ir net gaisrais vyko carinės Imperijos teroras, kad žydai staigiai; per 8 val. būtų ištremti.

            .Nieko nuostabaus,kad beveik visi žydai prarado turtus, kurie „krikščioniškųjų kaimynų buvo išgrobstyti“- taip rašoma istorijoje.

            Kad vėl nepasikartotų žydų turto grobimo atvejų,tik pirmą dieną tapęs Šiaulių apskrties viršininkų, kuo skubiausiai 1941-08-06 Jonas NOREIKA RAŠO ĮSAKYMĄ Nr. 426 DĖL pabėgusių komunistų ir į getus perkeliamų ŽYDŲ TURTO APSAUGOS,nurodydamas visas procedūras,kaip privalo būt turtas apsaugotas savivaldybių rūpesčiu. Tai visam pasauliui PAVYZDINIS K a r o P A B Ė G E L I Ų TURTO APSAUGOS išdėstymo nurodymas, nes tik karui prasidėjus, Lietuvos Vyriausybės administracijai nebuvo aišku kuo visa tai baigsis. 

            Todėl žydai AČIŪ J. Noreikai sakyti turėtų: už savęs paaukojimą, dalyvavus ŽYDŲ GELBĖJIMO POLITIKOJE, dėl kurios ne visus spėtus nužudyti žydus pavyko iš mirties stovyklų išgelbėti ne tik Šiauliuose, bet ir, svarbiausia, Vokietijoje bei Lenkijoje, o taip pat už bandymą išsaugoti jų turtą.

            Bet, matosi, kad ŽYDŲ BENDRUOMENĖS YRA KLAIDINAMOS, TAM, KAD JOS KERŠYTŲ UŽ JIEMS PAGALBOS SUTEIKĖJAMS, taip, kaip atsitiko su Aleksandru Stolypinu, tas pat daroma ir su Jonu Noreika bei su Kaziu Škirpa,kuris visą gyvenimą buvo nusistatęs prieš antisemitizmą ir Vilniuje atidėjo pogromą,kuris įvyko jam iš sostinės komendanto pareigų pasitraukus, kai Vilnius atiteko lenkams. Todėl dėka K.Škirpos perspėjimų,protingesni žydai iš Vilniaus pasitraukė ir taip save išgelbėjo.

            Taip, kaip matome: ignoruojant VISUMINĮ požiūrį į istoriją, Evaldas BALČIŪNAS YRA ĮTRAUKTAS Į ŽYDŲ KLAIDINIMO VEIKĄ, matyt, su tikslu,kad vėl sukurstyti neapykantą žydams – o tai draudžiama net Konstitucijoje. 
            Todėl iš geros širdies E. Balčiūnui patartina susimąstyti, nes Holokaustą tyrinėti reikia HARMONINGAI, nepažeidžiant jokių taip vadinamų Sinerginių ryšių, apie kuriuos doktorantūrose visi mokslininkai apie tai žino. Mėgėjiški E. Balčiūno tyrimai – dokumentų paviešinimai yra labai nuostabūs dalykai, bet jų interpretavimui reikalinga didelė parengtis, o ne kažkokie prisapnavimai, ar net galimai, svetimų šalių spec. struktūrų įtakojimai tarp tautų kiršinimo tikslu. ŠIĄ NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ KUO SKUBIAUSIAI ponas Evaldas Balčiūnas turėtų PABAIGTI.
            Nuotraukoje gali būti: 2 žmonės, žmonės sėdi ir viduje
             
            •  
            • Evaldas Balčiūnas kiek daug kliedesių spėju vaistukų neišgėrėt. Ypač susipykęs su galva atrodot dėl getų ir žudynių priešpastatymo. Bet kuris sąžingas istorikas proipažįsta kad žudybės ir getų kūrimas Liietuvoje buvo vusijusios vieno reiškiio Holokausto dalys. varydami į getą nužudydavo stipriausius pasipriešinti galinčius individus dažniausiai vyrus. Matau tęsiate Holokausto neigimą - tai gali būti naudinga prokurorams rašant jums kaltinimą. O apie pirmą pasaulinį - tai visiški kliedesiai nesu tikras kad bent suvokiate apie ką kalbama. Jūs mokyklą baigęs?
              
            • Aleksas Vaidotaitis Čia gal Evaldo Balčiūno seneliai NKVD, o tėvai KGB dirbo, kad NKVD-istų ir KGB-itų leksikonas su grasinimais naudojamas su jiems įprastais piktnaudžiavimais psichiatrijoje? Ar normaliai-kultūringai negalima parašyti, kad ir dėl I-o pasaulinio karo? Juk 2-juose komentaruose žinomus asmenis ir konkrečias datas bei skaičius, gal, ne iš savo galvos dėsčiau? Ar per googlę negalima pasitikrinti? Gal internetu nemokate naudotis, kad į "psichiatro" žargoną pereita "diskusija"? Na, o dėl "prokurorų man kaltinimą rašantiems", tai gal pirmiau reik kaltinimus surašyti žydų Komitetams, skirtiems persikėlimui į getus, o po to žydų savivaldą getuose padariusiems, kurie vadinosi "Judenratai"? Ar buvo kas nors panašaus tremiant į Sibirą? Ir jei Evaldas Balčiūnas čia parašė, kad neva, "varydami į getą, nužudydavo stipriausius pasipriešinti galinčius...", bet kodėl tada tie stipriausieji tapo getų policininkais ir net pačių žydų žudikais, žudę Paneriuose ir Ašmenoje? Ir koks "varymas" buvo į getus, jei J.Noreiką savaitę laiko davė susiruošti į getą? Ar per tą savaitę negalima buvo kur pas žmones pasislėpti ar miške? Kaip patys Vilniaus geto žydai patys sušaudė visus Ašmenos žydus - visa studija ČIA - http://www.llks.lt/.../Tumaviciute%20-%20Asmenos%20zydu... Šitiems žydų policininkams, žudžiusiems savo tautiečius, vadovavo Jokūbs Gencas
             Nuotraukoje gali būti: 1 asmuo, Priartinimas
              
            • Evaldas Balčiūnas Nebūtinai per google surasti asmenys yra susiję su minimais įvykiais (čia dėl pirmojo pasaulinio), Istorija nėra bilekoks fantazavimas. Dėl Getų pol;icijos - ji buvo tik keliuose didžiuosiuose getuose. Naži provincijos getai tame tarpe ir žagarės neturėjo net Judenrato. ir gyvavo tik savaites ar kelis mėnesius. Didžiuosiuose getuose buvo telkiama darbo jėga ir atranka juose būdavo kiek kitokia, bet ir juose nepraėję atrankos buvo žudomi. Atrankos buvo siaubingos sakysim Kauno didžiojoje akcijoje per vieną dieną buvo nužudyta 10 tūlstančių žmonių. Ir čia išlenda koks niekšelis Vaidotaitis - nežinia psichinis ligonis arkriminalinis nusikaltėlis ir ima aiškinti kad tuos žmones neva nuo smurto gelbėjo...
            • Aleksas Vaidotaitis Ne tik gelbėjo, bet ir IŠgelbėjo getai gyvybes ir tik getai IŠgelbėjo po karo gyviems išlikusiems, ir IŠgelbėjo ne nuo "smurto", o NUO ŽUDYNIŲ. Todėl, panašu, kad Evaldas Balčiūnas CINIŠKAI IGNORUOJA MASINES ŽUDYNES; pradėtas periferijoje, ir pripaišo man žodžius tokius, kurių nerašiau. Rašiau, kad I-ojo pasaulinio karo metu žiaurus žydų ištrėmimas vyko iš visos pafrontės zonos, o ne tik iš Kužių, kurie tapo tik pretekstu, gal ir pametėtų per vokiečius ir bolševikus (jais buvo beveik vien žydai; vokiečių remiami per Leniną). Trėmimui priežastis buvo užprogramuota baisiausiu Rusijoje žydų beteisiškumu, kurio Europoje nebuvo, nes žydams teisės atimtos tapo nuo Jekaterinos II-osios laikų, kurias, panašu, E. Balčiūnas ignoruoja, ignoruodamas visą istorijos VISUMĄ taip, kaip mokė ignoruoti bolševikai, o po to komunistai. Todėl " d i s k u s i j ą " BEPRASMĘ reik nutraukti. Maniau, kad su istoriku čia laiką sugaišinau - bet apsirikau. O pagal E. Balčiūną "biliekokio fantazavimo" šaltinį galiu pateikti - https://lev-dmitrich.livejournal.com/459538.html... GERO ISTORIJOS MOKYMOSI.
             Депортация евреев 1915
             LEV-DMITRICH.LIVEJOURNAL.COM
             Депортация евреев 1915
             Депортация евреев 1915
             • 2019-12-15 9:13
              • Evaldas Balčiūnas Ponas kvailas, nedsažiningas ir gero pačiam Lietuvos policijos ir prokuratūros kaltinimų laukimo, jiems ir galėsi pasakot ką sakei ir ko nesakei. Apie pirmą pasaulinį čia gali paistyt ką nori ir net nuorodų pririnkt. tai kad moki naudotis paieška ir kaišioji nesusijusius dalykus primena šizofreniją, o ne istorijos išmmanymą, gal tik\rai kokios raminančios arbatėlės pagerk - tau dar policijoj aiškintis ;)
              • Aleksas Vaidotaitis Evaldas Balčiūnas (evaldukas) parašo klaidingą straipsnį "Isterija dėl šnipinėjimo 1915 gegužę", nepagrįstai kaltindamas Lietuvos visuomenę; dėl žydų ištrėmimo iš Kauno, bet SKAITYTOJŲ APGAUDINĖJIMO tikslu nutyli, kad tokie trėmimai vyko ir kitose gubernijose - ne vien Lietuvoje. Ir, kai, štai, aukščiau pateikiau nuorodą rusišką apie 1915 m. žydų deportacijas visos Rusijos imperijos pafrontės zonoje vykdytas, "evaldukas" tai vadina "nesusijusiu dalyku", apšaukdamas "šizofrenija" bei grasinimais policija. O tai jau ir yra SĄMONINGO visuomenės apgaudinėjimo įrodymas, nenorint pripažinti savo straipsnio klaidos. Todėl esu priverstas šią "diskusiją" paviešinti ir Teisėsaugai pranešti apie akivaizdų visuomenės dezinformavimo įrodymą jos kiršinimo tarp tautų tikslu.https://evaldukas.livejournal.com/106463.html... Todėl su SĄMONINGAI nekultūringu CINIKU "diskusija" tolimesnė neįmanoma.
               Isterija dėl šnipinėjimo 1915 gegužę
               EVALDUKAS.LIVEJOURNAL.COM
               Isterija dėl šnipinėjimo 1915 gegužę
               Isterija dėl šnipinėjimo 1915 gegužę

             

            

           

           
 • Daugvardas Noreikis Tuo laiku, kai buvo rašomi šie žodžiai, nebuvo siūloma žydų šaudyti, o tik apsaugoti lietuvius nuo svetimųjų žydų, bei vokiečių įtakos ir priklausomybės. Yra tekę girdėti, kad Pilsudskis gavo pinigų iš Vilniaus žydų, kad okupuotų Vilniaus kraštą, nes su lenkais žydams buvo saugiau.
   
  Slėpti 11 komentarų
  • Audrius Nakas Tokie žodžiai niekada negali būti rašomi.
    
  • Audrius Nakas Kodėl žydai tokie išskirtiniai, kuo jie skiriasi nuo kitų tautų?
    
  • Daugvardas Noreikis Audrius Nakas žydai 1933 metais buvo dominuojantys prekyboje Lietuvoje. Taip pat Noreika kalba ir apie vokiečių įtaką per didelę. Normalu, kad Lietuvoje dominuoja lietuviai, Anglijoje anglai, Bosnijoje bosniai, Tuvoje tuviai, Danijoje danai, Azerbaidžane ažerbaidžaniečiai.
    
  • Audrius Nakas O dėl kokių priežasčių jie buvo dominuojantys? Štai pavyzdžiui dabar Lietuvoje dominuoja švediški bankai, bet nekaltiname nieko parsidavimu švedam. Ar nesakome nepirksime kažko iš vokiečių Lidle. Nesakome kad amerikietis duos uždirbt, bet ras progos atimt trigubai. Nesakome kad pirkdami iš lenkų didinam lenkų giminę. Man atrodo tai visiškai neteisinga tautiniu pagrindu kažką kaltinti ir išskirti, jei patys kažko akivaizdžiai nesugebame.
    
  • Danguole Grinevic Dabar irgi kviečiama lietuvius apsaugoti nuo kai kurių tautų "grėsmės"....Gal dėl to Karo akademija rūpinasi šios knygos leidyba...
  • Daugvardas Noreikis Audrius Nakas tuomet buvo ne dėlto, kad nesugebame, o taip buvo susiklostę istoriškai. Noreika siūlė, kad iš žydų pirktų žydai, o iš lietuvių lietuviai. Šiame pasiūlyme kriminalo nėra, juk buvo akcijos "Rinkis prekę lietuvišką". Beje, parsidavimu švedams kaltiname Kubilių, Grybauskaitę, Šimonytę, Nausėdą.
  • Donaldas Jautžemis Audrius Nakas, imkim dabartinius laikus: 2019-uosius.

   Parduokim visą žemę užsieniečiams. Ką lietuviai turėtų Lietuvoje? Arklį, jautį ir vištą. O kur juos laikyti?
   …Žr. daugiau
  • Audrius Nakas Daugvardas Noreikis visada renkuosi prekę lietuvišką, jei manau kad ji gera, dažniausiai tai būna kas nors iš maisto produktų ir man nereikia jokio šūkio tam pirkk lietuviškią ar ne lietuvišką, perku ką noriu kas man atrodo geriau. Bet niekada nepirksiu pvz lietuviško... net nežinau ko nepirkti galima lietuviško, nes beveik nieko be maisto negaminame... Kitaip tariant visada visi žmonės, man atrodo, stengiasi pirkti tai, kas jiems atrodo geriau pagaminta, ir tai nepriklauso nuo to lietuviška, lenkiška ar net belgiška... Na niekas neprivers manęs pirkti lietuviško telefono, nu bet jų ir taip negaminam. O ką mes gaminam?
  • Daugvardas Noreikis Audrius Nakas Jums šūkio "rinkis prekę lietuvišką" nereikia, bet daug metų Lietuvoje vyko tokia akcija ir tik Europos Sąjungai pareikalavus ji buvo nutraukta. 1933 metais Europos Sąjungos dar nebuvo.
  • Aleksas Vaidotaitis Daugvardas Noreikis nuostabiai išaiškino, bet Audrius Nakas negavo paties svarbiausio atsakymo,
   dėl ko žydai išskirtini ir kuo skiriasi nuo kitų tautų. Tai buvo pabrėžta net 1863 m. sukilimo sausio 20 d. atsišaukime
   valstiečiams, kur buvo pasakyta, kad nebus nei bajoro, nei dvarininko, ... ir a nei žydo ir nebus ... Kitos tautybės
    nebuvo minimos. Tai jau tada žydų tautybė buvo išskirtinė, ir perlaidojus sukilimo vadus, pats laikas permąstymui,
    užkasant ideologinio-informacinio karo kirvius, naudojant dezinformacijos bei šmeižtų nelegalius ginklus. Manyčiau,
    kad Vakarų Europoje ŽYDŲ IŠSKIRTINĖ TAUTYBĖ FORMAVOSI NUO VIDURAMŽIŲ JIEMS SKIRTUOSE
   " g e t u o s e ", KURIUOSE TURĖJO IŠSKIRTINAS TELKIMOSI-TOBULĖJIMO SĄLYGAS. Todėl nieko
   nuostabaus, kad per carinės imperijos priespaudos laikmetį ši tautinė mažuma ekonomiškai išbujavo, sudarydama
   nacionalinio produkto didumą. O tai jau ir tapo pavojingu reiškiniu tautiniai didumai - tai būdingai visose tautose,
   kuriose žydai gyveno. Jokiu būdu nepretenduoju į antisemitizmo ideologijas, bet, kad šį nepalankų reiškinį naikinti,
   reikia šalinti jo atsiradimo priežastis - reikia jas ir aiškintis. 

   Be to, reikia dar vieną ŽYDŲ NEPATIKIMUMO priežastį aiškintis, nes iš pafrontės zonos I-mos pasaulinio karo metu,
    bent, iš Kauno gubernijos 1915-05-03 buvo ištremta apie 160 tūkst. žydų. Panašiai buvo tremiama ir iš kitų gubernijų,
   žydus susodinus į vagonus ir dar nieko jiems neleidus pasiimti.. Rašoma, kad vagonų buvo rašoma " Ш П И О Н Ы ",
    o kai po karo grįžo žydai iš Rusijos gilumos, tai beveik visi prarado turtus, nes PALIKTAS BE PRIEŽIŪROS TURTAS
    KRIKŠČIONIŠKŲJŲ KAIMYNŲ TAPO IŠGROBSTYTAS - taip visur istorijoje rašoma. Todėl nieko nuostabaus, kad
    Jonas Noreika, tik pirmą dieną užėmęs Šiaulių viršininko pareigas, jis 1941 m. rugpjūčio 06 d. rašo įsakymą Nr. 429 dėl
   be priežiūros palikto pabėgusių komunistų ir dėl į getus iškeliamų žydų turto ne "konfiskavimui", kaip pamelavo R. Šimašius,
    ir ne "išskirstymui", kaip dar šlykščiau apgavo visuomeninis transliuotojas LRT, per Ričardo Savukyno "Istorijos detektyvų"
   laidą, o APSAUGAI SAVIVALDYBIŲ RŪPESČIU, detaliai numatant, kaip tai atlikti. Todėl J. Noreikos įsakymai privalo
   būt rodomi, kaip reikia tvarkytis su ž KARO PABĖGĖLIŲ NEPRIŽIŪRIMU TURTU. 

   Na, o grįžtant prie temos, pirmiau reikia aiškintis, kodėl žydai prastai integravosi tarp tautų? Tai pastebima dar nuo Tado
   Kosčiuškos sukilimo, kur net nebuvo demobilizuojami - neimami į sukilėlių kariuomenes žydai, matyt, dėl jų prastų
   kovinių sugebėjimų ar ir dar dėl kai ko - reikia aiškintis. Tik 1864 m. Lietuvos Žydų bendruomenės pirmininkės Fainos
   Kukliansky prosenelis buvo nubaustas ne pakarti, kaip Muravojovas kardavo, o tik iš barzdos vieno plauko išrovimu buvo
    "nubaustas".

   Todėl šią knygą matau parašytą iš GEOPOLITINĖS Lietuvos padėties, tarp Rytų-Vakarų prekyboje Lietuvai numatant
    pelningiausią verslą; t.y. AMATĄ--PREKYBĄ. Juk tuo metu prasidėjo sionizmas ir lietuviai džiaugėsi, kad
   konkurentai-žydai išsikraustys į savo tėvynę Palestiną, kurią jie pradėjo deklaruoti. Todėl ir būtina buvo iš jų perimti
   lietuviams tą prekybininko amatą, nes kitaip būtų visas Lietuvos turtas - pinigai išvežti. . Taip, kad LAF-o paskelbtas
    Vytauto Didžiojo svetingumo žydams atėmimas atitiko tuo metu ir žydų SIONIZMO interesams. Todėl iš diplomato
    K. Škirpos alėjos panaikinimas yra nusikalstama ir pačių žydų kultūros atminimui bei jų atskiros valstybės
   sudarymui - Antisemitizmo šaknų mažinimui.

    
    
 • Ramūnas Petras Kazakevičius Nesikuklinkite ir kreipkites i S.T. Jis sios knygos leidima parems tiek kiek tam leidinui reiks. ;)
 • Marius Šileika Nesuprantu ironijos, nes šio teksto ištraukos yra pamokančios ir prasmingos šių dienų laikmečiui.
 • Saulius Kazenas Nakai, dėl objektyvumo aprsasyk ir 1940 m Lietuvos aneksiją. Parašyk, kokios tautybės žmonės sudarė partinio aktyvo, NKVD daugumą. Kurios tautybės žmonės ypatingai pasižymėjo kankinant ir zudant nekaltus lietuvius. Aprasyk Rainių žudynes
  Slėpti 31 komentarą
  • Audrius Nakas Rainių žudynės seniausiai aprašytos, dar nuo sąjūdžio laikų apie tai prisimenu.
  • Vytautas Ziminskas Audrius Nakas Vadinasi mažai buvo aprašytos, nes jau pamiršo ir kepurėles dedasi.
  • Saulius Kazenas Nakui pinigai mokami tik už lietuvių juodinima ir tautos kirsinima
  • Audrone Karpaviciute Saulius Kazenas man tai daug baisesni yra tie, kurie tai daro uz dyka,rodos vilnones baretkes juju pavadinimas ...🤣🤣🤣
    
  • Saulius Kazenas Audrone, net neabejoju, kad ir ladzberginiai hunveibinai griaunantys LTSR laikų paminklus ir šitie hunveibinai niekinantys kovotojus už Lietuvą yra dosniai apmokami iš to paties centro už lietuvių tautos kirsinima
  • Audrone Karpaviciute Saulius Kazenas matote, aš tikiu ir pasitikiu tik savo akimis, ausimis ir protu. Jeigu nesu savo akimis mačiusi, klausausi gyvų to laikmecio liudytojų. Mano a. a. močiutė, kuri man per gyvenimą nebuvo nei karto pamelavusi pasakojo, kad pokaryje, eidavo į mišką ir grybo ir uogos, ir aviečių stiebų ir laukinių česnakų, badmetys buvo, visko reikėjo... Ir sakydavo ar už mačius ar išgirdus lekdavo slėptis kuo giliau kad tik nesutikti tu laisvės "vaduotoju" ir liaudies gynėjų. Nors pastarųjų gal ir mažiau sakė bijojusi, nes visgi valdžia ant jų buvo, kur būtų galima pasiskųsti, bet.... Tikiu, ir tuo kaip močiutė pasakojo, jog senelis užsirašes l liaudies gynėjus 1946m,užkases gauta šautuvą ir nespėjęs niekur tarnybos įvykdyti, po dviejų mėnesių uzpultas savo namuose naktį, buvo isvilktas į mišką "vaduotoju" ir gyvas su kapotas į gabalus. Močiutė su dukra paauglė lekusi paryčiais ieškoti, radusi ir du ta pačia dukra slepdamosios užkasė tuos gabalus sudejusios i paklodė. Valdžiai sakiusi, kad vyras dingo išėjęs pas gimines į kitą kaimą. Ką patyrė gal net nerašysiu, ir tik 1948m pasakė kaip viskas buvo ir parodė vieta kur užkasė palaikus. Čia kaip aš turiu pateisinti miškinius "didvyrius"? Jeigu priešas, tai nušauti neužtenka ar nuo to, kad žmonių nekankins "laisve" bus mažesnė? Niekada negalima garbinti ir kelti ant pjedestalo žudikų, kurie, žudė senelius, moteris ir vaikus, savo tautiečius, o ne svetimšalius, įsibrovėlius. Jie yra didžiulė valstybės gėda, žudyti tėvynainius yra issigimimas.
  • Vytautas Ziminskas Tai su kuriais "liaudies" gynėjais bijodavo susitikti, kad norėjosi slėptis. Miškuose ne tik kovojo, bet ir "dirbo" plėšikai, apsimetę kovotojais už Lietuvos laisvę ir NKVD bei raudoni partizanai, persirengėliai.
    
  • Saulius Kazenas Audrone, karas yra baisus dalykas. Partizaninis karas - dar baisesnis. Jo metu vieni eina kovoti, kiti eina plėšikauti, žudyti, prievartauti. Ar pokario rezistensija buvo reikalinga lietuvių tautai? Be abejo ne. Nes įveikti TSRS (kurios neįveikė Vokietija) net didžiausi durniai nesitikėjo. I mišką žmonės ėjo dėl skirtingų priežasčių: vieni kovoti, kiti slapstėsi kad nepaimtu i kariuomenę ir neissiustu i frontą, kiti slapstėsi nes bendradarbiavo su vokiečiais. O amerikos balsas per radiją skatino: "Nepasiduokit, iki Kalėdų (Velykų) išlaisvinsim". O gyvendamas miške be maisto, be silumos, dieną naktį medžiojamas gali suzvereti net geriausias žmogus. Ar reikejo pokario pjautinių - ne. Ar dabar Lietuvai rekia pjautinių dėl pokario -ne
  • Vytautas Ziminskas Sauliau, atrodo, kad ir dabar užpuolus Rusijai Lietuvą nereikėtų priešintis prieš tokią didelę šalį?
  • Audrone Karpaviciute Saulius Kazenas o tai kam dabar viso to reikia, žmonių kirsinimo, neapykantos kurstymo, žudikų idealizavimo ir garbinimo?
  • Audrone Karpaviciute Vytautas Ziminskas o kaip jūs įsivaizduojate, kaip jus galite su peiliu iššokęs ant bėgių sustabdyti traukinį, jau nekalbant kad ji nuo bėgių nuversti?😆😆😆
    
  • Saulius Kazenas Vytautai, vien XXa Lietuva buvo imperialistu perdalinta 5 kartus. Ir (beveik visus kartus) lietuvių nuomonės nieks net neklausė. Iskilus Kinijai neišvengiamai vyks Europos (ir Lietuvos) perdalinimas. Ir eilinį kartą Lietuvos nebus atsiklausta. Gal Lietuva bus atiduota Kinijai (jei "Šilko keliui bus reikalingas Klaipedos uostas), gal bus atiduota Rusijai (kaip kompensacija už Kinijos atimtą Sibirą), o gal JAV su Kinija pasidalins Rusijos teritoriją (ir resursus). Tai prieš ka2 Jūs ruošiatės kariauti?😄😄😄
    
  • Elena Andrijauskaite Audrone KarpaviciutePritariu.Nesvarbu kokiu ideju vedamas zude.jis vistiek zudikas.Visi zudikai turi but teisiami ,o ne garbinami
    
  • Audrone Karpaviciute Elena Andrijauskaite nužudyti mirusių neįmanoma, bet palikti šitą pokario tema ramybėje, nerusiuojant ir nekilojant supyniu principu, būtina.
    
  • Danguole Grinevic Audrone Karpaviciute Keistas sutapimas....mano a.a. seneliai tą patį pasakojo....ir dabar mums bruka tuos "didvyrius"...Tuščias nugriautų paminklų vietas juk būtina užpildyti...Bet jei jau neturim kuo didžiuotis, verčiau palikim jas tuščias...
  • Audrone Karpaviciute Danguole Grinevic niekada nesuprasiu, kam reikia kirsinti ir eskaluoti nesantaiką žmonėse... Bet tie, kas tuo užsiima, yra nusikaltėliai.
  • Aleksas Vaidotaitis Gerbiama Audrone Karpaviciute, čia Jūs apie J. Noreiką dar drįstate "nusikaltėliu" vadinti, kuriam žydai turi AČIŪ sakyti už jų pasiuntimą į getus ir taip getuose gyvybes išsaugojus? Juk tik getuose žydai išgelbėjo savo gyvybes. Pasakykite, kur išliko žydai nenuėję į getus? Juk tik J. Noreikos dėka lietuviai ir žemaičiai nenuėjo į Vermachtą ir SS dalinių tik vienintelė Lietuva Europoje nesudarė, būtent, tik J. Noreikos ir dar 45-ių Študhofo kalinių dėka. Tai dabar už tai jam keršijate, kad jo dėka iš mirties stovyklų išgelbėti pasmerktieji?
  • Audrone Karpaviciute Aleksas Vaidotaitis gal dar ir tiems lietuviams baltaraisciams, kurie šaudė žydus savomis rankomis, turime padėkoti, kad neleido "kankintis" getuose? 🙂
  • Aleksas Vaidotaitis Prie ko čia "baltaraiščiai" ir getai, gerbiama Audrone Karpaviciute? Juk getai ir buvo skirti, kad apsaugoti nuo spontaniškų žudynių. Net. patys vokiečiai nesuprato, dėl ko tos žudynės vyksta. 
   Mat, Gestapas taip organizavo tas žūdynes, kad net patys vokiečiai nesusigaudytų: kad, manytų "vietinių kerštu" UŽ KOMUNIZMO NUSIKALTIMUS, kurį kaip tik ir skaitino. 
   O pačiuose getuose žydų valymus atlikinėjo patys žydai, nuspręsdami, katruos reikia naikinti. Negi neržinote, kad getuose buvo savivalda, vadinama "Judenratu" ir net vietos policija buvo? Štai, turiu Jonavos žydų atsiminimą, kaip vicemero duktė atvažiavo į Jonavą ir maldavo savo seserį pervažiuoti į Vilijampolės getą. Bet, ji nesutiko ir jos visa 
   šeima tapo sušaudyta, o gete moteris išgyveno ir iš Izraelio atsiminimus parašė. Čia toks Vytenis Aleksandraitis labai išsamius tyrimus atlieka Galite pasidinti - http://www.kazlusporto.puslapiai.lt/.../vicemero-jehudos...
    
    
  • Elena Andrijauskaite Vytautas Ziminskas Jei tik pasipriesintume,mes taptume kovu arena ir Lietuva butu nusluota nuo zemes pavirsiaus.Jei manot kad kazkas kis galva po kulkomis is svtimos salies,tai labai klystat.Daug metu kurdus ginklavo galingosios salys.,kad preit priepigios naftos,bet suprate ,kad tos naftos nematys eme ir paliko juos likimo valiai.saltasis karas nesibaige JAV ir toliau tesia si kara su Rusija,o mes tik pieskos siame zaidime.Gerai,kad musu salis nualinta,tai Rusijai musu ir dovanai nereikia.,o gal pamirsot,kad neliko komunistines sistemos ne tik cia,bet ir Rusijoje.O Krymo likima,pati NATO isprovokavo,noredama ten isirengt karine baze ,o rusus isvyt,tik nepavyko
  • Elena Andrijauskaite Audrone Karpaviciute Kad paslept savo negerus darbelius,kurie savo iniciatyva dare,tai su didziuliu entuziazmu eme ieskot nedidvyrisku didvyriu.As mvienodai myliu savo jau zuvusius ar mirusius artimuosius,kurie buvo atsidure abiejuose lagerio pusese,del nezinojimo,del kvailumo ar del savo nuodemiu,bet ne vieno nelaikau nei didvyriu nei auka.Karda paemes nuo kardo ir zuni.O taikiu zmoniu zudymas,tai nusikaltimas zmogiskumui.Laikai buvo baisus,todel reiketu jau atleist ju nuodemes ir palikt juos ramybeje,o ne toliau kirsint tauta,bet gal tai naudinga valdziai.Kol mes gincinamies tarpusavyje kas didvyris ,o kas nusikaltelis,nebeliko demokratijos ir valdzia gali savivaliauti,vykdyt savo,o ne zmoniu valia
  • Vytautas Ziminskas Mes ir būsime karo arena, nes tam mus ruošia "mūsų" valdžia. Jie aiškina, kad mums jie padės, kaip ir anksčiau padėdavo, parduodavo. Jų interesas nesutampa su Lietuvos interesais (kurių net neturime).
  • Aleksas Vaidotaitis PAVYDĖTI KITOS TAUTOS TURI Lietuvai, gerbiama Elena Andrijauskaite, dėl Jono NOREIKOS YPATINGO DIDVYRIŠKUMO PAVYZDŽIO, jau ne tik dirbant nuostabiausiai Šiaulių administracijos viršininko pareigose, organizuojant žydų turtopavyzdingiausią išgelbėjimą, atsispindintį jo įsakymų tekstuose, kurie nuo visuomenės slepiami, o visuomeninis transliuotojas LRT dar išdrįsta šmeižti-apgaudinėti Tautą be žydus kiršinti, kai žydai atvirkščiai - Jonai NOREIKAI AČIŪ turi sakyti už jų gelbėjimo politikos suformavimą. Juk, jis pasižymėjo ir organizuojant žydų gelbėjimą, o taip pat ir priešinantis naciams, sugriovus lietuvių bei žemaičių ėmimą į Vermachto armiją bei sugriovus SS dalinių sudarymą. Juk tik Lietuva vienintelė Europoje nesudarė SS dalinių - tai per Kremliaus propagandinę televiziją pranešė visam pasauliui Izraelio aukštas buvęs pareigūnas Jokūbas Kedmi. 
   Todėl J. Noreika ir atsidūrė Stuthofo MIRTIES STOVYKLOJE su kitais 45-iais Lietuvos inteligentais, kurių dėka Lietuvos SS daliniai tapo nesudaryti ir lietuviai todėl nesipriešino Sovietų Sąjungai, kuriai būtina buvo iš mirties stovyklų gelbėti pasmerktuosius. 

   Juk ir mūsų Lietuvos Žydų bendruomenės pirmininkės Fainos Kukliansky mamos šeima tapo nesušaudyta pirmosiomis dienomis, nes savo gyvybių išgelbėjimui ji Šiaulių gete atsidūrė. Todėl, naikinant getą, kai J.Noreika jau seniai mirties stovykloje kalėjo, - o žydų tos šeimos irgi mirties stovyklose atsidūrė, kad taptų sunaikintos. Pavyzdžiui, Fainos Kukliansky teta Študhofe neišgyveno tik tik prieš kalinių išlaisvinimą. Juk tenai kartu ir J. Noreika kalėjo. 

   O , kaip tik Jonas Noreika ir parodė didvyriškumą, kai sugebėjo mirties stovykloje išgyventi dėka savo gero fizinio-moralinio pasirengimo. Juk tarp šitų kalinių iš 46-ių per pusę metų gyvų -ne mirusių išliko tik 25. Kitus teko nešti į krematoriumą. Ten tarp nuogų lavonų, dedamų į pečių, vienas atsigavo ir pradėjo vaikščioti. Todėl lavonų degintojas pasimetė, nežinojo, ar reikia jį sudeginti.
   Todėl dėl savo gero pasirengimo Jonas Noreika ne tik sugebėjo išlikti gyvas evakuacijos metu, kai vokiečiai išsekusius - negalinčius paeiti sušaudydavo; ir tik kas 3-čias toje evakuacijoje išliko gyvas, bet dar jis sergantį-išsekusį profesorių Jurgutį beveik nešė, kad vokiečiai jo nesušaudytų. 
   Taip, kad Jono NOREIKOS DIDVYRIŠKUMAS YPATINGAS, kai išsekęs, vietoje to, kad į Vakarus pasitrauktų, kaip tai daugelis padarė, J. Noreika nusprendė save paaukoti kovai už Laisvę Lietuvos. Būtent, jo gerų juridinių ir karinių žinių dėka sugebėjo pasipriešinimo Tarybą sukurti. Gaila, kad ir vaikų poetei Valerijai Valsiūnienei, kaip NKVD agentei "Oras", išdavus visus 42 tarybos narius, J. Noreika visą atsakomybę sau prisiima, kad kitus išteisinti. Ir dar svarbiau, kai jis neteisėtai nuteisiamas mirties nuosprendžiu, visiems savo bendražygiams UŽDRAUDĖ MALONĖS PRAŠYMO PRAŠYT, tai pademonstruodamas neteisėtą sovietinę okupaciją. Todėl J. NOREIKOS SUŠAUDYMAS ĮRODO NETEISĖTĄ Lietuvos OKUPACIJĄ. Todėl toks sąmoningas savo gyvybės paaukojimas dėl juridinio neteisėtos okupacijos įrodymo neturi kitų tokių panašių didvyriškumo analogų..

   Be to jo didvyriškumo ypatybė yra dar ir ta, kad prieš jį pilamas šmeižtas aukščiausiame NKVD-iniame, o vėliau ir KGB-iniame lygmenyje, tą šmeižtą perėmus į FSB Rusijos struktūras ir taip pat kartu į Izraelio Saugumo "Mosad" tinklą, kuriuose sutartinai ir gana sėkmingai J. Noreiką šmeižia, net istorikus izoliuodami nuo faktų ir tikrų dokumentų. bei visos kitos situacijos vertinimo.
    
    
  • Elena Andrijauskaite Aleksas Vaidotaitis Man tikrieji disidentai,tai tokie kaip Sadunaite Terkleckas,kurie paaukojo savo gyvenima kovodami su okupantu valdzia,bet nezude nekaltu zmoniu.Tada pasipriesinimas sovietu armijai,buvo beprasmis,todel jie tik slepesi miske,o kovojosu vietos gyventojais,taikiais gyventojais,o kiek per juos istremta i Sibiro lagerius amziams ten liko,o kiek grikzo praradusiu sveikata.Ne visada priemones pateisina tiksla,o tada ju asmeninis saugumas jiems buvo svarbesnis nes jie slepesi nuo sovietu armijosir sovietu valdzios,tikedamiesi ,kad ateis amerika ir isvaduos
    
  • Aleksas Vaidotaitis Ką, dar Jonai Noreikai "žūdymus" pripaišysite, gerbiama panelė Elena Andrijauskaite? Kur sesė Nijole Sadūnaitė kalėjo GULAG-o lageryje prie Baraševo kaimo Mordvijoje, tai pro tą lagerį rytinei mankštai kiekvieną rytą prabėgdavo bėgikas Vytenis Aleksandraitis, kuris netoli su radarais fiksavo J. Gagarino nužudymą. Apie tai jos jubiliejui buvo sukūręs koliažą ir aprašė TEISINGUMO PAMINIMĄ SUŽLUGDŽIUSĮ EKSPEDICIJĄ į Mėnulį, kurios vadovu turėjo būt J. Gagarinas. Apie visą tai ČIA -https://www.facebook.com/photo.php?fbid=600993306607705&set=pb.100000911233614.-2207520000..&type=3&theater Tai dabar jis ir bendrauja su sese Nijole Sadūnaitė-e. Ji jam papasakojo, kaip Anykščiuose stribai, persirengę į "partizanus", išžudė šeimą padorią ir sudegino sodybą, o tarp žudikų atpažino vieną šlubą žinomą stribą. Todėl ji pasibaisėjo vandalu Stanislovu Tomu, su kuriuo ji bandė bendrauti, bet jai jis iš kart pasidarė įtartinas, kai pasiskelbė jos "advokatu" be jos žinios dėl Deimantės Kedytės paieškų į Jungtines Tautas. Ir kai šis "profesorius-advokatas" iki balandžio 08 d. Jungtinėms Tautoms turėjo atsakyti-patikslinti, dėl ko buvo paslėptas be žinios vaikas, jis tą dieną paima kūjį į rankas ir atlieka vandalizmo aktą, prieš tai perskaitęs istorinės ne tiesos paskaitą. Dabar pokalbyje su A. Naku jau "advokatas" nieko nežada - siūlo vienytis dėl mergaitės. Taip, kad į Jungtines Tautas kreipimasis buvo elementarus triukas "makaronams pakabinti".
    
    
  • Elena Andrijauskaite Aleksas Vaidotaitis Esu jau ne jauna panele,mano tevai seneliai gyveno apsupti misku,todel is tevu,dedziu ,tetu,puikiai zinau kas tada buvo.Visko buvo.Buvo tokiu,kurie is idejos isejo i miska,kas nuo okupantu armejos miske slepesi,o kas tarnavo vokieciams tuos keleta metu,jie arba spejo pasitraukt i vakarus,arba teko sleptis miske,kad isgyvent reikejo maisto.Turtingesni duodavo patys,is vargsu atimdavo.Tada vieni priesinosi irejo i stribus,kitus prievarta paimdavol.Taip budavo susidurimu su stribais,retkarciais ir armijos koks dalinys prisidedavo,kad sustabdyt zudynes tu,kuriems buvo dalinama zeme ar kurie stodavo i koluki,jiems irgi pasirinkimo nebuvo.Buvo ir dar gudresniu,kurie diena ateidavo reikalaut lasiniu ir samagono kaip stribai,o nakti kaip miskiniai.Ne jie didvyriai,o tautga,kuriai reikejo isgyvent tarp dvieju ugniu
  • Aleksas Vaidotaitis To "visko buvo" yra vadinama REZISTENCIJA, kuri vyko tuo metu visuose tautose, kurias sovietai okupavo. Juk netoli Garliavos Alšėnų seniūnijos Girininkų kaimo miške atrasti prieš kelias dienas žemėje įkasti dokumentai Partizanų rašyti tik rašomąja mašinėle. Todėl ką čia aukščiau panelė Audrone Karpaviciute aprašė įvykį su josios seneliu-stribu, tai labai įtartina, ar jis nebuvo pasitraukęs iš tų stribų? 

   Juk parašymas, kad jis buvo "užkasęs gautą šautuvą", čia jau kažkas labai neaišku, nes pagal sovietinius įstatymus tokia nepagarba ginklui buvo baudžiama. O, be to, ginklai būdavo laikomi stribų būstinių specialiose ginklų spintose ir nelabai tuos ginklus leisdavo išsinešti.

   O Partizanai vykdydavo Karo lauko teismus griežtai, pagal Karo lauko statuto reikalavimus. Teisiamasis prieš tai turėdavo sau duobę išsikasti, o po to vykdavo teismo posėdis, kuriame ir teisiamasis turėjo teisę gintis. Todėl daug atvejų būdavo, kad mažai prasikaltę būdavo išteisinami, davus jiems sąlygas, kad paliks stribus ir jiems netarnaus. 

   Panašu ir pagal Audronės pasakojimą (užtaginau A. Skučienę, nes ji gali tą Garliavos atvejį žinoti), kad A.Karpavičiūtės senelis "nespėjęs niekur tarnybos įvykdyti", kažkaip irgi neaiškus-dviprasmiškas parašymas. 

   Ir jeigu jis buvo išvilktas į mišką, tai jei Partizanai būtų įvykdę Karo lauko teismą už kokį nors sunkų nusikaltimą, kaip išdavystę ar įskundimą, tai, tikrai, nebūtų ketvirčiavę, o sušaudę ir užkasę. 

   Juk Karo lauko teismo statutai nebuvo numatę tokių nesąmonių antihumaniškų. 

   Čia jau panašu į " a z i j a t ų " - vandalų metodą, žmogų gyvą kapoti. Šitokio europinėje jurisprūdencijoje nėra net nuo viduramžių laikų. Todėl A. KARPAVIČIŪTĖ net dabar gali kreiptis į prokuratūrą, nes tai akivaizdus PROVOKACIJOS veiksmas. 

   Dar įdomiau, kad senelė su savo dukra-paaugle miške "sugebėjo" atrasti sukapotą. 

   Tokių nestatutinių provokacinių veiksmų Partizanai atlikti negalėjo ir negalėjo save kompromituoti tokiu antihumaniškumu.

   Čia jau iš Azijos kvapeliu smirdantis metodas, gyvus žmones kapoti. Neaišku, ką Audronė KARPAVIČIŪTĖ parašė dėl "vaduotojų" kabutėse, kurie į mišką išvilko jos senelį. Juk kabutėse „vaduotojais“ laikomi tie, kurie iš vokiečių išvadavę, pamiršo išeiti. 

   Tai negi, tikrai, kokie NKVD-istai išvilko? Pagal tolesnius anūkės rašymus taip ir galima suprasti. 

   Na, o jei tai kokie „partizanais“ apsimetę atliko, tai gali būt greičiausiai, kad tarp jų irgi buvo provokatorių, kurie nesąmones atlikinėjo, kad Rezistencinę kovą sukompromituoti. 

   Galėjo dar ir NKVD-istai atimti velkamąjį ir patys sukapoti- atsikeršyti už užkastąjį šautuvą ir palikti taip, kad senelė su dukra-paaugle savo tėvą sukapotą atrastų. Braižas labai aiškus, nes kruvinus nusikaltimus atliekantys, pėdsakų stengiasi nepalikti.

   O jei paliko DEMONSTRATYVIAI, kad „sugebėtų“ artimieji atrasti, tai ir buvo padaryta, kad jie atrastų. Negi ne aišku, kokiam tai tikslui buvo atlikta?
    
    
  • Audrone Karpaviciute Aleksas Vaidotaitis tik nereikia čia balinancios beletritistikos. 😀 Žmoniu atmintis, gyvi liudininkai yra pati teisingiausia istorija. O ne tai, ką kažkada teigė komunistai, o dabar nacionalistai. Koks karo lauko įstatymas leido miskiniams šaudyti nėščias moteris, pjaustyti žvaigždės ant kaktu, tyčiotis ir kankinti visus žmones, kuriuos jie savavališkai į "Lietuvos priešus" paskirdavo? Dar kartą :koks galėjo būti karo lauko teismas, kariuomenė ir kariuomenės vadai, jeigu, teisėtai išrinktas Lietuvos prezidentas Smetona, prieš islekdamas basomis, taskydamas balas in Amerike, savo teisėtu isaku, paleido ir iš formavo Lietuvos kariuomene? Jūsų makaronai nebelimpa. 🙂
  • Aleksas Vaidotaitis Tai, būtent, su žmonių atmintimi galima ką nori išdarinėti - tam yra specialus mokslas NKVD laboratorijose sukurtas.
   Štai, kad ir nėščia moteris ne tik buvo nužudyta, bet ir dar prieš nužudant išprievartauta mažo vaiko akivaizdoje 1947 m. gruodžio 08 
   …Žr. daugiau
    
    
  • Elena Andrijauskaite Aleksas Vaidotaitis zinot,o tie miskiniai velai vakare,traukdami per miesteli,is tolo pamate einant mano dede,tik pykst ir nusove,o jis gizinejo namo aplankes savo teva.kadangi tie miskiniai buvo pazystami,kiaimynai,tai jo zmona paklause,kodel nusovetmano vyra ir palikot maza dukryte be tevo,tai jie tik nusijokie,nes mat is tolo nepazino.Visi brudai ir nusikalteliai,tiek miskiniai riek stribai,o tautai,kuri keneteju nuo vienu ir kitu ginkluotu parazitu,paminkla reiketu statyti
  • Aleksas Vaidotaitis Jeigu neatsiprašė ir nepadėjo laidotuvėse, ko ne kartą taip būdavo, o dar išsišaipė, tai, garantuoju, kad PROVOKATORIAUS-NUSIKALTĖLIO būta, kurie įsimaišydavo padugnės, kurioms rūpėdavo tik pašaudyti į be ką. Todėl vadams būdavo nelengva atskirti debilus, nors patirtį turintys turėjo mokėti tokius atskirti ir dar Karo lauko teismu nuteisti. Todėl ir šiuo atveju, kaip irAudrone Karpaviciute, galėtumėte į prokuratūrą kreiptis, jei, tikrai, stribuose nebuvo nužudytieji ar kitaip nesudalyvavę išdavystėse. Juk aukščiau mano paminėtos Lebrikų šeimos išžudymą tiria prokuratūra jau seniai. Kai mums pavyko atrasti Enriko Gaubtčio NKVD-inę kortelę - joje viskas labai aiškiai atsiskleidė, dėl ko "partizanai" žudė nekaltus žmones. Juk NKVD agentu buvo ne bet kas, o net pats "partizanų" vadas. Tuos "partizanus" dedu į kabutes, nes jei tikri Patriotai būtų buvę, tai turėjo suvokti, kad jie turi būti ne kažkokioje gaujoje, o statutais aprobuotame junginyje. Todėl mums pavyko pakalbėti su seniūnu ir įtikinti, kad tiems "partizanams" paminklo nestatytų, kurie nesugebėjo ne tik demaskuoti savo vadą kaip agentą, bet ir į jo nusikalstamą-plėšikišką veiką buvo įtraukti ne vienos Patriotinės šeimos išžudyme Šioje istorijoje istorikas-tyrėjas Rytas Narvydas labai gerai yra padirbėjęs. Todėl siūlau tą NKVD-inę kortelę paskaityti ir savom akimis įsitikinti - https://l.facebook.com/l.php...
   kazlusporto.puslapiai.lt
   KAZLUSPORTO.PUSLAPIAI.LT
   kazlusporto.puslapiai.lt
   kazlusporto.puslapiai.lt
   • Vytenis Aleksandraitis Kodėl pagal Liubiankoje sukurtą metodą ČeK-istiškai, NKVD-istiškai, KGB-istiškai ir KOMUNISTIŠKAI IŠ KONTEKSTO IŠTRAUKTOS CITATOS, net nepateikus nuorodos į tų citatų šaltinį? Kodėl apgaudinėjami čia skaitytojai, kurie net neturi galimybių pasieškoti tų citatų psaaiškinimų? Ar tai sąžininga tai daryti interneto amžiuje? Kodėl taip pigiai prieš mūsų Tautos didvyrį varoma tokia komunistiškai nuvalkiota propaganda ir šmeižtas? Nuo kada ekonomikoje kova prieš monopilį prekybos ir gamybos yra "netoleruojama"?Nuo kada lietuviams skatinimas iš žydų perimti prekybą yra "nusikalstama"? Kodėl už tai Stanislovas Tomas sudaužė tos brošiūrėlė autoriui atminti lentą, prieš sudaužydamas, ją minėdamas, kai joje nieko pikta nėra? Kur toje knygutėje yra kokis nors "nepykantos kurstymas", kai rašoma tik apie ekonominius santykius, apie kylančią grėsmę iš Vokietijos pusės? juk autorius net 1933 metais ją numatė,kai jų fiureris A.Hitleris tik tik į valdžią tada brovėsi. Ką, blogai, kai J.Noreiką lietuviui siūlo galvą pakelti? Ką, jis visą laiką turi būt nuleieidęs, vergaudamas neteisybei ne pagal ekonominius rinkos dėsnius? Ar sunku pateikti nuorodą į 32 psl. knygutės "Pakelk galvą, lietuvį!" visą tekstą-https://silviafoticom.files.wordpress.com/.../noreikapake... ? ? ? ? ? ? ?
    Nėra nuotraukos aprašymo.
     
    7
    • Gediminas Gaurinskas O kaip dėl šito, seneli? Suprantama, kad tuo laikmečiu moišės buvo beveik aneksavę lietuvą, bet tikrai nesprendimas konfiskuoti visa jų turtą ir pasiūstį į koncentracijos stovyklą. Vėtra matyt per daug įsijautė ir pamiršo tokį terminą kaip žmogiškumas? Gal jis ir nežinojo, kad žydai ten bus sušaudomi, bet paminklo tai tikrai nevertas.
     Nuotraukoje gali būti: tekstas
      
     8
    • Albina Lukočiene Vytenis Aleksandraitis tiesiog lietuviai per daug dairosi atgal.Jeigu gyvenom prie zibalines lempos,nuo pasaulio atsilike per 50 metu,tai nereiskia,kad turim taip ir gyventi.Pilna buvusiu kgb ir kitokiu valdzioje,bet esame patys kalti ,kad leidom viska uztupti ir vis dairemes i seneliu isminti!
     3