Atsisveikinimas su Bronislovu Lubiu

 

 
Straipsniai Jonava.info tinklalapyje apie iškylųjį Lietuvos pramoninką:

Bronislovas Lubys išliks Lietuvos istorijoje kaip PAŽANGOS PUOSELĖJIMO PAVYZDYS

ir

Bronislovo Lubio gyvenimo būdas

Bronislovo Lubio gyvenimo būdas ATSIDAVIMUI NE TIK GAMYBAI, BET IR MOKSLUI, kaip gamybos perorganizavimo pagrindui

 


Pasididinkite

   


Tuoj pradės kristi lapai


Koplytėlė iš Balandėlių vienkiemio pamiškės, kurios vietoje dabar ACHEMOS teritorija.

 

 

 
 

M. K. Radvila Našlaitėlis

Našlaitėlio Radvilos sudaryto LDK žemėlapio fragmentas: Matome Vilniųm trakų pilį ežere, Kauną

Radvilos Naslaitelio žemėlapio fragmentas: Kaunas-Virbalis-Nemunėlis
   

Nuotraukų ir aprašymų bei nuorodų tuoj bus dar daugiau.
Prašome atvykti dar kartą šiek tiek vėlau

Vakar Lietuva išlydėjo į paskutinę kelionę žymiausią pramoninką, mokslų daktarą, Nepriklausomybės signatarą ir buvusį Premjierą Bronislovą Lubį. Iš sostinės kortedžą