Šis puslapis bus pastoviai atnaujinamas. Prašome  dažniau  lankytis!
 

 

D V I R A T I S
Puslapis apie dviračio-geriausios sveikatai stiprinti priemonės populiarinimą.
 
Žygis skirtas šio istorinio įvykio įtakos Baltijos regionui atskleisti ir stebėti kūno kultūros-rekreacinio sporto ypatumus priklausančius nuo aplinkos kultūros. Todėl šį žygį aplink Baltiją  susijusios su aplinkos puoselėjimu remia šios trys firmos:    

 

 

Per aplinkos formavimą ši firma kokią įtaką turi rekreaciniam sportui - žiūrėkite ČIA.


Šiame rūsyje prieš kelionę geriausiai dviračius ruošti.

.
 


Šių eilučių autorius Žalgirio mūšio jubiliejui įprasminti, toliau keliaus aplink Baltijos jūrą

Kas  tinka
ištvermės sportui, tas tinka ir keliautojų sportui

Šių eilučių autorius žygyje naudojasi šiuo sveikatos stebėjimo kompiuteriuką.

 

Liepos 12 d. šių eilučių autoriaus gimtadienis ir taip jau sutapo, kad jis su Kazlų Rūdos bei kitų vietovių 53-im  dviratininkais tą dieną 9 val. nuo Kazlų Rūdos savivaldybės pradeda šį žygį:

Istorinis dviračių žygis “Žalgirio mūšis - 600″
Jau nuvažiuota pusę Lenkijos ir prie Vyslos Grudziądz mieste prieš uždarant parduotuvėlę, jos šeimininkų atžalos iš dečinės Kinga bei jos draugė Olivija bei josios tėvelis Ryszard Maciej pasiūlė nakvynę. Daugiau apie šiame mieste nuotykius vėliau.      
Štai, jau baigėsi didingas renginys Griunvalde. Po didžiausių karsčių, po audros staigiai atvėso, aptemo ir sustiprėjo vėjo šuorai. mūšio laukas ištuštėjo-tik kelio senoviškos palapinės liko. Dabar aš; šio tinklkalapio autorius, keliauju Vytauto Didžiojo ir karaliaus Jogailos kariuomenių žygiavimo į mūšio lauką keliu - senuoju Lenkijos keliuku, esančiu už Liubawos.  

Šias eilutes rašau iš Nowe Miasto Lubawskie STIHL firmos būstinės, kur Kazlų Rūdos UAB "Ginalas"  verslo kolegos uteikė dviračio sutepimo ir priėjimo prie interneto pagalbą.

 

Ir štai atsisveikinta su istorine Prūsijos žeme-iš Varmės ir Mozūrų žemės pervažiuota į Kašubų-Pamorų kraštą. Prieš antrą pasaulinį karą prūsijoje buvo Vokietija, o K.-P. krašte buvo Lenkijos teritorija, kuri iki pirmo pasaulinio karo net 120 metų buvo po Vokietijos priespauda, vadinama "pod zaborom". Koks dramatiškas Gačalki kaimelio (už 4 km nuo Padliaski -pasienio miestelio) ir tragiškiausias šeimininkų likimas ištiko 1939 m. rugsėjo 1 d., kai vokiečiai peržengė šią sieną, skaitykite vėliau.

Taigi, prisimenant užvakar vykusį didingą renginį - žmonių mūšio lauke buvo, kur tai, gal, per 200 tūkstančių. Nuostabu, kad kelionėje su dviračiais buvome sutikę ir Baltarusijos dviratininkus, kuriems ši mūšio vieta mūsų kaimynų tautai taip pat labai brangi ir šventa. Todėl, mums, per istorijos prizmę labai svarbu su rytų kaimynais dar labiau užmegzti kolegiškus ryšius. Visiems `žygio dalyviams  buvo sukrečiantis šio renginio didingumas. Stovyklavietėje buvo daug garbingų svečių, kaip dabartinės Lietuvos kariuomenės vadas, generolas Tutkus. Bendravome su kaimyninės savivaldybės - Šakių dviratininkais, kurie dar pasiliko Griunvalde su šiuo eilučių autoriumi. Kazlų Rūdos dviratininkų grupė, į mūšį išlydėjusi Lietuvos didijį kunigaikštį Vytautą, jau autobusais grįžta namo. Taip, kad tėvams, besijaudinusiems dėl jauniausiųjų dviratininkų - nėra ko pergyventi. Jaunieji puikiai atlaikė ne tik varginančius kilometrus, bet ir baisius karščius. Ne visiems renginyje pavyko atlaikyti. Šių eilučių autorius šiuo metu krauna savo mkompiuterį rie ligoninės, kurioje ant neštuvų atvežti gavusieji šilumos ir saqulės smūgius. Ištysai greitosios pagalbos klykdamos zuja. Todėl šis istorinis mūšis, kaip tikra tiesa, kurią reik dvasiškai pajusti viso šio mūšio reikšmę. 
        Labai vaizdžiai buvo pasakojama apie visą mūšio eigą, lydint puikiam muzikiniam apipavidalinimui. Daug tekstų buvo iš to meto metraštininko Dlugošo atsiminimų. Šio mūšio lauko seniūnas Kaspščik šiam mūšiui minėti, riterius iš istorijos klubų pradė kviesti nuo 1992 metų. Paskutiniai to mūšio atodūsius Prūsų misteris Ulrichas, kai jam buvo siūloma bėgti į Emblongą, riterių vadas sušuko: "Neduok Dieve, kiek vyrų atgulė!" Jį karalius Wladislovas Jogaila liepė visus žuvusius priešus, kaip tikrus vyrus palaidoti pagal visas krikščioniškas tradicijas. Tai buvo ir vienas garbingiausių istorijoje mūšių.

Šio mūšio visų iškilmių uždarymo garbei aš su Šakių, Vilkaviškio ir Marijampolės bei Vilnijos dviratininkais stebėjome puikų fejerverką-tokio įspūdingo Lietuvoje dar neteko stebėti. Ryte su autostopo kelionių entuziastu Anžejumi daug diskutavome dėl "Katynės-2" įvykio, dėl kurio kabutėse pavartoto termino Anžejus nesutinka, nes jis pats buvo Smolensko aerodrome katastrofos vietoje iš kart po katastrofos-rodė jis mums (Vilnijos dviratininkams) nuotraukas iš lainerio kritimo vietos, Katinėje vykusio minėjimo, pats artimai bendravo su premjeru Tusku, buvo vienas iš aktyviausiu žurnalistu susitikime su Putinu ir t.t. Visas šios problemas vėliau pateiksiu nuorodomis.

           Ketvirtos dienos pranešimas. . Visi jau, gal, yra nuvykę į Griunvaldą, o šio tinklalapio autorius dar tik Ščitne iki 3 val. 25 min. nakties tvarkė kompiuterį firmoje TELBIUR, kurio savininkas su šeima Pawelas Dolžanskis mielai daugiau nei 20 val. padėjo tvarkyti kompiuterį, kėliaujančiam apie Baltiją. Todėl nuoširdžiai visų žygio vardu ponams Dolžanskiams dėkojame už neswavanaudišką pagalbą atkuriant žygio kompiuterį. Neišpasakyto firmos savininkų svetingumas paaiškintinas lenkų patriotiniu jausmu. Šeimininkui ir jo darbuotojui-kompiuterių specialistui labai norėjosi padėti, mums, lietuviams keliaujantiems į Griunvaldą. Pasak svetingąjį  Pawelą, mes lietuviai ir lenkai turime laikytis šios istorinės dviejų valstybės patirties, kurios vaisius buvo pergalė Griunvalde. Beje, pagal jį ir Katinėje žuvo Lenkijos prezidentai (buvęs tremtyje per visą sovietinį viešpatavimo laikotarpį ir dabar rinktasis), nes pastarasis viską darė, kad suburti Estiją, Latviją, Lietuvą, Baltarusiją, Čekiją, Ukrainą ir Gruziją prieš Rusijos viešpatavimą. Pasak Pawelą, jau Ukraina vėl tapo Rusijos, pasak jį, tai laukia ir visų kitų šalių. Todėl, tvarkant mūsų žygio kompiuterį, ne mažai teko padiskutuoti ir apie Katinės tragedijos lygiagretes, kurias šių eilučių autorius yra užvedęs temą.


Kazlų Rūdos mero pasveikinimas-palinkėjimas.

Savivaldybės direktoriaus palinkėjimai.

O Seimo narys Mantas VARAŠKA pats su dviračiu  žygeivius palydėjo net iki Lietuvos-Lenkijossienos

Su savo auklėtiniais


Lietuvos prezidento Kazio Griniaus palaikų pervežimu, jam šio paminklo įkurimu rūpinosi apie šį Prezidentą monografijos autorius, Nepriklausomybės signataras, kilęs nuo Sasnavos ir apie šį gimtąjį kraštą daug parašęs knygų, buvęs žymus keliautojas-kraštotyrininkas ir desidentas, atlikęs labai daug žygių-EKSPEDIUCIJŲ dviračiais (Skersai Soviet Sąjungą "Nuo Baltosios jūros-lyg Jodosios, ...) ir buvęs Lietuvos keliautojų sąjungos prezidentu, šio žygio rengimo išvakarėse išėjęs į Anapilį šviesios atminties gediminas ILGŪNAS. Jis iki pat mirties dirbo Lietuvos 1000-mečio minėjimo direkcijos direktoriumi.  Todėl šis kazlųrūdiečių organizuotas renginys buvo lyg ir savo žemiečio, mylėjusio savo kraštą, idėjų tąsa.


Jauni ir vyresdni

Sūduvos sostinėje. Apie ją bus daaugiau nuotraukų


 
         
     
     
     
       
     
   

 

Gimtadieniai

 


Ilgiausių metų

Tokių akimirkų bus dar vėliau daugiau.

   
Pirmasis pasaulyje skancenas buvo įkurtas dar net prusų 1908 m. Apie juo nuostabius vaizdus dar vėliau įdėsiu.


 

     
Iš šio žygio visų žygeivių nuotraukos bus įdėtos tada, kai šių eilučių autoriui toliau keliaudamas, gaus prieigas prie interneto.
.

Šio žygio organizatoriai:


 

Į tinklalapio pradžią
  Šio puslapio autorius treneris Vytenis po Žalgirio kautynių inscenizacijos planuoja toliau minti  aplink Baltijos jūrą, pakelyje  Norvegijoje (Trondheime) aplankant pasaulio orientavimosi čempionatą. Apie 2008 m. Čekijoje pasaulio ir Europos Latvijoje čempionatus aplankytus  kelionėse dviračiu - skaitykite ČIA. .
 


Pasididinkite preliminaraus maršruto schemą.
  Vėliau maršrutas bus patikslintas.

   
   
   
   

Istorinis dviračių žygis “Žalgirio mūšis - 600″

Žygio pradžia liepos 12 d. (šio eilučių autoriaus gimtadienis) 9 val. nuo Kazlų Rūdos savivaldybės. Ateikite išlydėti!    
     
Žygio tikslas - įprasminti istorinį Žalgirio mūšio 600 metų paminėjimą, reprezentuoti mūsų šalį,  įtraukti i žygį, kuo daugiau žmonių iš Lietuvos krašto. Trumpas aprašymas : ,, Žalgirio mūšis - 600″ suteikia galimybę  atminti ir įprasminti Žalgirio mūšį - vieną žymiausių viduramžių Europos kautynių bei vieną svarbiausių Lietuvos istorijos įvykių. Veikla prasidėtų keliaujant dviračiais 4-5 dienas iš Kazlų Rūdos į Žalgirio mūšio vietą (Grunwald). Pasiekus Lenkijos teritoriją, prie dviračio žygio, prisijungs ir Lenkijos aktyvistai.
Dvi dienas dalyvausime Žalgirio mūšio 600 metų paminėjimui skirtuose renginiuose. Septintosios dienos rytą autobusu keliausime atgal.

Žygis - tai ne tik iššūkis mums, bet ir pagarba mūsų protėviams!

KELIAUK, PAŽINK, NENURIMK….

Žygio ,, Žalgirio mušis - 600″ : Data: liepos 12-18 d. Pradžia: liepos 12 d., 9 val.

   Pradėsime žygį nuo Kazlų Rūdos savivaldybės, (Atgimimo g.12, Kazlų Rūda). Keliaudami aplankysim daug įžymių vietų, kaip Gerlože Vilko guolį (A.Hitlerio būstinę), maldininkų pamėgtą gražią vietą Šventąją Lipką -  ir kitas vietas. Prieš kirsdami Lietuvos sieną, Sūduvos sostinėje Marijampolėje  aplankysime naujai pastatytą paminklą Vytautui Didžiajam. Nuvykę į Griunvaldą stebėsime įspūdingą Žalgirio mūšio inscenizaciją. Ten mūsų šalies Krašto apsaugos ministerija mūsų žygio dalyviams paskyrė stovyklavietę. Pakelyje susitikinėsime su savivaldybių (gminų)  bei lietuvių bendruomenių atstovais.

Dalyvio mokestis: 100 Lt   ( Į kainą įskaičiuota: dalinis maitinimas, transportas, medicininė pagalba, bilietai ir kita.)

Informacija bus atnaujinama tinklalapį: http://www.jsuduva.lt/ čia rašykite pastabas.

Registracijos lapus kviečiame siųsti el. paštu  j.suduva@gmail.com . Jei kiltų klausimų - prašome rašyti el. paštu  linas.karpauskas@gmail.com.

Organizatoriai                         

 

Keliaujant kaimyninės šalies teritorija, prieš tai vertėtų susipažinti su lenkų ir lietuvių tautų bendra istorija kovoje prieš bendrus priešus, nuo kurių vienodai nukentėjome su lenkais. Taip pat šio puslapio autorius siūlo giliau susipažinti su nūdienos ypatinga aktualija -su  Katinės tragedijos lygiagretėmis 

Šeimų dviračių žygis Kazlų Rūdoje skirtas vaikų ginimo dienai.


Pasveikinimas

GERO VĖJO malūnėlis.

Jauniausias dviratininkas

Pilvės upelio tiltelis
     


Miškininkas Redas Rutkauskas papasakojo apie daigyno paslaptis.

     


Vyriausiam žygio dalyviui Jonui Dinapui iš Bagotosios nutrūko grandinė ir viso žygio metu bėgo su dviračiu -tai jam buvo ne motais, nes jis yra puikus bėgikas


Šokėja Armanda

Rokenrolas
   


Premia

 

 

Šventę vainikavo orientavimosi sprinto atrakcionas
       


Pirmą kartą Lietuvos sporto istorijoje orientavimosi klubas "Takas" surengė masinį dviračių maratoną Kauno miesto gatvėmis.


Pasirengimo aplink Baltijos jūrą pirmasis etapas.
.
Buvome vyriausiais dalyviais.

Mažųjų orientacininkų - nuolatinių kazlųrūdiečių varžovų portretai

. .


Maratono direktorius-orientavimosi klubo "Takas" prezidentas.

 
.


Puikiai prekiavo orientacininkų įkurta parduotuvė skirta IŠTVERMĖS SPORTUI.

 


Svarbiausi šalies orientacininkai buvo irgi šių dviračių lenktynių dalyviais. Šios lenktynės tapo puiki treniruotė ištvermei palavinti.


Kauno miesto meras Latvijos lenktynininkui įteikia nugalėtojo prizą.

Daugiau nuotraukų    

Vėliau bus pateikta daugiau informacijos