Išvyka į Senovę

2011.06.01

     


2011.05.29

       

Kai tik išriedėjome iš Kazlų Rūdos, tai tuojau pradėjo lyti

Va, kaip sušlapom (sekmadieninė išvyka į treniruotę)

Pirmasis darganos įspūdis
 

Sušalus ir sušlapus; lietui lyjant, vienintelis sišildymo būdas

Kai po kelių valandų lietutis aprimo, tada jau ryžomės Į NEŽINIĄ

EKSPEDICIJOS ŠTURMANĖ -tikra maršruto ekspertė
 

 

Staiga VIDURDIENĮ MIŠKE SUTEMO

DŽIUNGLĖS. Tai oficialus ir vienintelis kelias tarp Šalniškės (Valaitiškės) ir Senovės kaimų kariškame žemėlapyje
M 1:50 000 (1 cm=500 m)

Kur nukeliausim, kur nakvynėlę gausim?

(Paskutinė nuotrauka): Štai ir Baisogala (BAISUS GALAS)